Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1978"

See other formats


meu 


GASTIIUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-71GG - OPLAGE 3500 EX. iiANDSTAD i J Ui3i J io.-iiir.. J 

Abonnementsprijzen! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
(Ig abonnementsprijs van hot 
Zandvoorts Nieuwsblad met 
2 cent per week worden ver- 
hoogd. Hiervoor is toestemming 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts 
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '7E 
per bezorger / 20,70 per jaar 
laan kosten. 

Hoofdkantoor: 
Aalsmeer. Stationsweg 38 
Telefoon 02977-2 51 41 (5 lijnen i 38E JAARGANG NO. 1 ED. 5 eeuwen prooi van stor BJMMMWJMJUJW^MjVlIIJMMttJiMUIIUM 
ZANDVOORT - De storm die 
dinsdag met hevige rukstoten 
over ons land woedde heeft zijn 
sporen ook in de badplaats 
achtergelaten. De grootste prooi 
werd een oud Noordbuurthuisje 
aan de Swaluëstraat. De dakpan- 
nen van het tweehonderdzes jaar 
oude pandje werden vrijwel 
allemaal weggevaagd. Het huisje was al geruime tijd 
onbewoond, omdat de bewoner, de 
heer Jan Koper in Zuiderhout woont. 
Al die 206 jaar is het eigendom 
geweest van de Kopers. In hol verleden 
heeft het Genootschap Oud Zand- 
voort veel interesse getoond voor het 
oude Noordbuurthuisje van de Zand- 
voortse aardappelteler, die overigens 
niet aan verkopen dacht. Het genoot- 
schap had zelfs al een koper, die bereid 
was het woninkje af te breken en in dezelfde stijl op te bouwen. Een 
woordvoerder van de familie liet 
desgevraagd weten, dat het huisje nu 
verkocht zal worden. Wat er voor in de 
plaats zal komen is niet bekend. 

In de ruim twee eeuwen heeft het 
huisje een belangrijke verandering 
ondergaan toen bakkerij Schipper(nu 
de firma Scijscner) gebouwd werd. 
Het pand belemmerde het uitzicht van 
de Kopers, die dit probleem oplosten 
door do ramen van de voorzijde in de 
achtermuur te laten aanbrengen. 
Behalve aan dit Noordbuurthuisje 
heeft, de slorm in, Zandvoort veel 
schade aangericht aan daken. Bij de 
politie kwamen veel meldingen binnen 
van rondvliegende dakpannen en 
ingewaaide ramen. De dienst van 
Publieke Werken en de brandweer 
hadden er de handen vol aan. Helaas 
heeft zich ook persoonlijk letsel 
voorgedaan. Een vijftienjarig meisje 
kwam doorde krachtige storm ten val. 
Nader onderzoek in een Haarlems 
ziekenhuis wees uit. dat het slacht- 
offer een gescheurde nier had 
opgelopen. Een vijfenzeventigjarige 
man werd eveneens omver geblazen. 
De bejaarde kon na een bezoek aan 
een arts huiswaarts keren met een 
lichte verwonding aan zijn hand. .0|j deMelkrn a n 'Vir*^/f v«" : f * ; " ^ W? t^g- (Adv. Ingcz. Mcdcd.) 
BOUW- EN BETONBEDRIJF 

RIEMERSMA {[Nieuwbouw 

{.'Verbouw 

i zoals het uitbouwen van uw kamer 

I of keuken, open haarden en ander 

I metselwerk. 

J Timmerwerk 

J zoals ramen en deuren eikehouten 
tafels, tuinmeubelen. 
Telefoon 02507-6091-3086. Rustig verlopen 
jaarwisseling 1 Fles halfvolle melk 
hele liter nu 79 et. Geldig t/m zaterdag 7 januari. 

4 ^«ULhJ g Nieuw j aarsreceptie ZANDVOORT - De jaarlijkse kerst- 
bomenverbranding vindt vrijdag 6 
januari plaatsom 19.30 uur. 

Er komen twee verbrandplaatsen: één 
op het strand voor de Hontonde en 
één in Nieuw-Noord op het terrein, 
gelegen tussen de Remise van Publieke Werken en het rioolzuiveringsbedrijf. 
In de loop van vrijdag 6 januari 
kunnen de bomen worden aange- 
boden bij de verbrandj 
on brandweer zuilcnt' nGi'i.'fcvr.pioauhtt-n ZANDVOORT- Burgemeester Mac- 
hielsen en kaniavalsprins Viktor de 
Elfde wensen elkaar het beste toe in 
1978. Vele inwoners van Zandvoort 
gingen op maandagavond dezelfde 
weg als de Scharren koppen prins en 
zijn gevolg. In de raadzaal moest het 
burgemeestersechtpaar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie dan ook vele 
handen drukken. Onder het genot van 
een drankje werd het een gezellige 
anderhalf uur durende bijeenkomst. :oJr>, lange rij potstoBjl 
"*-- n rhctNawijn " Fris 

waren (de rij wachtenden reikte toen 
lot de raadhuistrappen in Zandvoort. Daarbij komt nog dal de heer en 
mevrouw Machielsen al die tijd in 
Hilversum woonden en derhalve nog 
geen deel uitmaakten van de Zand- 
voortse samenleving, in Hilversum 
woonden en derhalve, nog geen 
uitmaakten van de Zandvoortse 
samenleving. Maar daarin is nu 
verandering gekomen, want het 
burgemeestersechtpaar heeft, een wo- 
id... Frans Zwaan- 

Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 

Zandvoorterwog 67. Aerdenhout, telefoon 023-241224 * 

5 

* 
* 
% 
* ZANDVOORT - Behoudens enkele 
baldadigheden spreekt een woord- 
voerder van de gemeentepolitie over 
een rustig verloper, jaarwisseling. 
De eerste melding omtrent ongere- 
geldheden kwam binnen toen het 
nieuwe jaar twee minuten oud was. 
Het betrof een duinbrandje achter het 
Mobil benzinestation aan de Van 
Lennepweg. De twee ter assistentie 
gezonden politie-agenten hebben het 
vuur geblust, waarna de gewaarschuw- 
de brandweer voor de nablussing 
zorgde. Er is circa twintig vierkante 
meter duinbegroeiing verbrand. Ruim '^MJJfMMïhMjt* H. W. C0STER |fflMa, 
Makelaar o.g. Ml Burg. Engelbertstraat 1', 
Zandvoort, lelefoon 5531 . 

Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Assurantiën. Hypotheken BEL 6255 

glazenwasserij en 
schoonmaakbedrijf 

„SN0EKS" 

Keesomstraat 181 Zandvoort WULLUM v.id. WURFF 
„WURF-PfcAET" 

Ik ben maer blai dtt'k niet van 
tevoren weet, wat *r in 't nuwe 
jaer ons weer te wiiclite staet. Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodostraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 twee uur later moesten de postbussen 
het in het postkantoor ontgelden. Een 
drietal jongens had de postbussen aan 
het PTT-kantoor opengebroken en de 
daarin betinden post over de weg 
gegooid en zelfs verscheurd. Onmid- 
dellijk werd een onderzoek ingesteld 
naar de daders, echter zonder 
resultaat. De stapel post werd 
voorlopig op het politiebureau gede- 
poneerd. 

Voorts werden nog twee jongemannen 
van 15 en 17 jaar in de Haltestraat 
aangehouden en overgebracht naar het 
politiebureau wegens baldadigheden 
en vernieling. In de Haltestraat trapten 
zij legen de etalageruiten, terwijl één 
hunner een rode lamp van een 
afzethek half stukgetrapt. 

Erica Terpstra 
spreekt bij VVD 

ZANDVOORT - De plaatselijke 
afdeling van de VVD organiseert op 
donderdag 12 januari een openbare 
discussieavond met als speckster het 
Tweede Kamerlid mevrouw Erica 
Verkerk- Terpstra. Zij zal de actuele 
politiek bespreken. De bijeenkomst 
wordt gehouden in hotel Keur aan de 
Zeestraat en begint om acht uur. Een 
ieder is welkom. 

ZANDVOORT - Vorige week is een 
automobiliste de macht over het stuur 
verloren en een ruin ingereden van een 
woning aan de Prof. Zeemanstraat. De 
bestuurster reed over de Linnaeus- 
straat raakte in de bocht in een slip, 
reed een bushaltepaaltje omver en 
kwam in de tuin tot stilstand. De auto 
werd licht beschadigd. Geen persoon- 
lijk letsel. 
r 


^M:ïjJ, 


^\ \ * ^i/t&iir „ .*„ .. ^-+S- <>>**\ f 1 
^1> Geloogd Massief Europees Eiken 
op maar 10 plaatsen te koop: 
Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, 
Ede, Heerenveen, Hengelo (O). 
Oisterwijk. Utrecht, Valkenburg ( L) 
en Zuidlaren. Meubelfabriek 
JU Oisterwijk 

Beverwijk, Parallelweg 100. lel. 02510-26923 
ma t/m za 9-18 uur 
ZANDVOORT - De traditionele 
nieuwjaarsduik heeft op nieuwjaars- 
dag weer honderden wandelaars naar 
hel strand voor De Rotonde getrok- 
ken. Zij waren er rondom hall'dric 
getuige van li"e tientallen leden van de 
Haarlemse Waterrat ten, aangevuld 
Hiel nog enkele enthousiastelingen, 
bibberend, klappertandend en blauw 
van de kou, ja zelfs paars, het koude 
Noordzeewater tol vijfmaal toe 
indoken. ..Dat kan nooit goed zijn". hoorden we menigeen op hef winde- 
rige strand opmerken. Toch schijnt 
deze happening de gezondheid niet Ie 
schaden, getuige het feit dal vele 
paarse gezichten ons nog bekend 
voorkwamen \an voorgaande jaren. 
Voor een afwisselend decor zorgden 
dit keer een vijftal windsurfers en een 
doorgewinterde zeiler op zijn katama- 
ran. Al met al een leuk schouwspel, 
dal menig verlangen opriep naar een 
mooie warme zomer. i \dv ln:^,v vu,L,i i 

BB Mtf j M«i i wgte«igwtti i i»i Bma»tti TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
Groepsvervoer tot 8 personen 

irote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260 

Bm mwmnwHimiK«wt«a «a s aw a ta i aa 
LANGS DE VLOEDLIJN 
Het leven kan alleen 
waarls begrepen worden, maat 
het moet voorwaarts worden 
geleefd. 

S. Kierkegaard. 
(181:1.1855). KANHSTAD PUBLICATIFS5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 2 
^^^^^^^^«^gSS^S^JëSr^»;-^^ Ook in het nieuwe jaar 
een bloemetje van f nca 
u*<i©ed 
GROTE KROCHT24. * 
ZANDVOORT. # SSfe«SSSSSS«SS8&«SSSSSSSaSSSgS88?ï i, S« i «cSS& sus-sk SI 
V! T E L S ^ a " ^ ansner & Co. REN? Laat uw slof 
veranderen of 
vervangt. 
We! 'ns aan 
een deur- 
ketting 
gedacht? Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal: 
Schelpenplein -Tol. 50 68-36 12-25 18 J. 
IIS BV Haltestraat 1 - Zandvoort 
Tel. 52 04 zxk: zxk 
b w h x: BEGIN 1978 FIT 
VIA VERSTEËGE Keuze uit meer dan 150 merkrijwielen 
o.a. Gazelle - Raleigh - Union. 

RACE-FIETSEN: 
Gazelle - Peugeot - Motobecane TWEEWIELERBEDRIJF 

VERSTEEGE Ik raad u aan /oed op de minuten te passen, dan 

passen de uren wel op zichzelf. 

Lord Chesterfield (1634-1773). 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKENH UIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07. 

stelt u in staat, dit steeds nauwgezet te kunnen 

controleren dank zij zijn precisie-uurwerken, die 

op de seconde gelijk blijven. 

Komt u eens kijken in zijn showroom. 

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. ' HOTEL BOUWES v 

DAGELIJKS DINER-DANSANT 

(behalve op maandag! met een fi|n orkest Kompleet 
3 gangen menu reeds vanaf f 25,-. Élke zondag matinee 
Unieke accommodatie voor congressen, feesten un partyen 
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort 
(paspoort of rijbewijs niet vergeten). 

In Bouwes Palace kunt u in het 
Panorama Restaurant op 70 m hoogte 
voortreffelijk eten en tegelijk genieten 
van een magnifiek uitzicht Ook ideaal 
voor recepties e.d. 2- en 3 kamer- 
appartementen beschikbaar met spe- 
ciale wintertarieven. 
In de grote feestzaal in western style 
(naast de Bowlingl hebt u een bij 
voorbaat geslaagde personeels- of 
verenigingsavond 

BOUWES ZANDVOORT. telefoon 

02507-2144. 

Vraag onze speciale weekend 

tarieven. 
"tgoifjén- 1 
ttilipfjotels 
■'«Holland ' mm 

22 samenwerkende 
fietsenmakers 'n n fi. Haltestraat 13, 

Zandvoort, 

tel. 4499. SCI 
GEVRAAGD: 

HOF VAN HEEMSTEDE 

Vanouds bekend. 
Voor een gezellige avond ! 

Fijne verlichting en een geweldige sfeer. 

Valkenburgerlaan 56, Heemstede. 

Telefoon 281328. Restaurant 
JACK HOUSE AIRCONDITIONED 

EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem 

3SPECIALITEITENRESTAURANTS KEUZE UIT: 

STEAK HOUSE 

INDONESISCH RESTAURANT 

FONDUE-GRILL RESTAURANT Reserveren tel. 023-265333 
GEN. CRONJÉSTRAAT 14 Nieuw in 
Bennebroek BAR BISTRO 

l^esJumeaux 

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334 

een 
klasse apart SPECIALITEITEN 

RestaaraRfc 

„Gfealêfc Het Witte Huis" 
Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong. 
Unieke gelegenheid voor 

- gezellig ouderwets rustig tafelen 

- uw zakendiners, recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. ^t»e$te^ 
zandvoort Wo , do., vr., za. zo. geopend van 

11. 00-20.00 uur. 

Telefoon 02507-2994. voor Ie klas binnen en buiten 
schilderwerk. 

FA. KEUR & ZOON 

verf - glas - behang - schilderwerken. 

Winkelverkoop Paradijsweg 2, 

Zandvoort, telefoon 02507-5602, 

na 18.00 uur telefoon 6846. Bel voor 

inlichtingen 

over deze 

rubriek 

02977-26141 CHINEESJNDISCH RESTAURANT s* HONG - KONG ^y'rJ- 


— söfc\-.': . -■ ■ •■ : ■ ,■•>.. ■■ " c --^>> 

Haltestraat 69, hoek Zeestraat, 

' Zandvoort, Tel. 02507 - 78 97 

, ..tjROpKMll V.lll 1/ 00 tul />/0ü 'l'l' ■ '-■ 

Maandag gesloten. • ; AUG. v. ei. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 

SCHILDERS- en BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG- en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN Zwembad De Duinpan 

vraagt zo spoedig mogelijk 

een cassière/ 
receptioniste. Sollicitaties te richten aan zwembad 

De Duinpan, Vondellaan 57, Zandvoort, 

t.a.v. de hr. van de Boom. f 30,00 per dag premie bij Schildersbedrijf •« ..DE BOET' 

Keesomstraat 289, telefoon 02507-56bb. 

VOOR AL UW BEHANG- 
WIT- EN SCHILDERWERK JUIST NU 
GIULLenFONDEU 

tVlELJlTTi^ AUTOBEDRIJF T DE WITTE 

ZWAAN De eerstvolgende inboedelveiling 

wordt gehouden op 

DONDERDAG 19 JANUARI a.s. 

Inlichtingen: 

Tel. 21 64-37 13, na 18.00 uur 66 58. 

Fa. Waterdrinker, 

Souterrain De Witte Zwaan, 

Dorpsplein 2. SCHRIJVEN VOOR 
GEVANGENEN 

maandag 9 januari 1978 van 20.00 tot 22.00 

uur in de OPENBARE LEESZAAL, 

Prinsesseweg 34. 

U brief helpt een medemens, die wegens 

politieke overtuiging, ras of godsdienst 

gevangen zit.,en gemarteld wordt. 

DOE HET. KOM. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Werkgroep Zandvoort. Q Herenkapsalon f) 
f Peter v. Poeke jj 

H Behandeling volgens afspraak. f] 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. 

ook voor znlenlunch 
en partijen | f. =3ftC Heden ontvangen dejnieuwste 
modellen . 

NAAIMACHINE 
MEUBELS 

geschikt voor alle mooellen, zelfs 
voor trapnaaimachines. 

JAN GEYLV0ET Jr. 

Haarlem - Doelstaat 35 
Telefoon 023-3<"1712 MM MJU.WBMU,WWHWJ»'.U|..HMWM.MJ'JHaWM^a, MW.KMfi Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. DIVERSE OCCASIONS 

Fsat-service 

Lancia-service 

Autobianchi-service 

ZATERDAGS en ZONDAGS 
GEOPEND Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
A. HITMAN 

Reinwardtstraat20 -Tel. 02507-43 65 
BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 

dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. [Polyether - Schuimplastic en 

SCnUimrUOOBr in alle maten voorradig 

200 kleuren SKAI-LEERDOEK 16,95 I 

800 kleuren MEUBELSTOFFEN 11 ,95 | 

Polyether en schuimrubber 

MATRASSEN vanaf 49.50) 

| WIJ MAKEN en BEKLEDEN kussens in alle maten ] 
voor stoelen, banken, boten, enz. 

LSCHUIMRUBBERHUIS' 

| Kleine Houtstr. 112 - Haarlem - Tel. 312247 | 

's Maandags de gehele dag gesloten. Karl Grannetia 
Verzekeringen 

Adviesburo 

• Hypotheken (tot 125%) 

• Financieringen 

• Spaarcertificaten 

• Alle verzekeringen 

Mr. Troelstrastroat 41o - Zandvoort 
Telefoon 02507-21 50. Kamerplanten 
Bloembollen 
Tusmenodigd- 
heden 
Kwekerij P. VAM KLEEFF 

Van Stolbergweg 1a, Zantvoort, tel. 7093. 
HUISHOUDELIJKE 
HULP GEVRAAGD 

in flat door echtpaar 

zonder kinderen. 

Vi dag por week. 

Tj. Hldosstraat8/i 

Tel. 02507 -45 00. Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREWATIE 

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023331975 
Dag en nacht te ontbieden. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 3 EXPOSITIE TOT 29 JANUARI IN KULTUREEL CENTRUM Oud-Zandvoort v ingelijst door D. v.d. Mije 
undig ZANDVOORT — HET OUDE BIJBELWOORD heeft het ons 
altijd al gezegd: Een Profeet wordt in eigen land nooit geëerd. 
Daar weten we in Zandvoort ook iets van. Onze — overigens 
weinige — Profeten konden in de geschiedenis van ons dorp dan 
ook maar moeilijk tot wasdom komen want ze werden meestal 
voordien tijdig en afdoende gedecimeerd. Zo is het vroeger altijd 
moeilijk geweest om er als geboren Zandvoorter eens boven uit te 
schieten in sociaal, maatschappelijk of cultureel opzicht. 
De tijden van weleer veranderen in onze dagen echter op 
verrassende wijze. Er breekt een nieuw verfrissend denkpatroon 
door, dat het toestaat, dat nu de paarden, die het verdienen ook' 
de haver kunnen krijgen, die ze toekomt. Deze veranderingen in 
denken, in handelen en waardering heeft gebroken met verou- 
derde begrippen en opvattingen als zou het heil in Zandvoort 
altijd van buiten moeten komen... Er zijn in de loop van Zandvoorts 
geschiedenis heel wat goede en 
brave burgers geweest, die zich op 
de hoogst bekwame wijze hebben 
ingezet voor de belangen en het 
welzijn van ons goede dorp en in 
het beste geval is er soms vèr na 
hun dood een straat naar hun 
genoemd. (De moedige jongeling 
Matthijs Molenaar heeft er een 
slordige 160 jaar op moeten wach- 
ten). Van hun streven en daden is 
weinig bekend, van de bereikte 
resultaten nog minder en van hun 
betekenis voor de volksgemeen- 
schap helemaal niets. Van de 
vroegere, zeer verdienstelijke 
Zandvoortse schilder, P. H. van 
den Bos weet ook niemand iets. 
Van zijn vele uitstekende werken 
hangt er slechts één (al 60 jaar) in 
het café van Piet van 't Wapen 
(vechtende dorpsjongens), wie 
praat er nog over J. Marsteller, 
die het oude Zandvoort in het 
begin van deze eeuw ook reeds 
met gloed wist te schilderen? 
— Nee, met Profeten van eigen 
land heeft Zandvoort óók nooit 
raad geweten maar wèl wemelt 
het in de Zandvoortse geschiede- 
nis van namen van Haarlemmers, 
Amsterdammers en buitenlan- 
ders, die hier grote dingen hebben 
gewrocht en daar zullen we het — 
wat onze geschiedenis betreft — 
dan mee moeten doen, maar of het 
eerlijk is blijft de open vraag . . . 

DIT, ALS INLEIDING .VOOR een 
fijn gesprek,, dat we dezer dagen' 
hadden met de bekwame Zand- 
voortse kunstschilder DICK VAN 
DER MIJE (73), die binnenkort 
zijn bijzonder mooie werk zal in- 
brengen op een expositie in het 
Culturele Centrum aan het Gast- 
huisplein. Deze expositie wordt 
van 13-29 januari georganiseerd 
door het Genootschap „Oud Zand- 
voort", de folklorevereniging „De 
Wurf" (die dan 30 jaar bestaat) en 
het plaatselijke van onze Konink- 
lijke Reddingmaatschappij. 
Dick van der Mije kreeg deze 
uitnodiging als enige kunstenaar 
■ ter plaatse door zijn bijzondere 
verbondenheid met het oude 
Zandvoort. In vele, vele Zand- 
voortse huiskamers hangen zijn 
schilderijen en tekeningen aan de 
wand. Stille getuigen van zijn be- 
kwaamheid als schilder en teke- 
naar. Hij wist altijd de sfeer te 
treffen van dat mooi oude Zand- 
voort in de Noordbuurt en de 
karakteristieke hoekjes ten Zui- 
den van de Kerkstraat, de oudste 
straat van ons dorp. In deze ju- 
weeltjes van schilderkunst heeft hij met een benijdenswaardige ex- 
pressie als geboren en getogen 
Zandvoorter een liefdevolle 
warmte voor ons oude vissersdorp 
op het doek weten over te dragen, 
die vaak ontroert. Men kan zijn 
schilderijen en tekeningen in 
Zandvoort overal tegen komen. 
Bij de rijke en de arme burger. Ja, 
óók in de wachtkamer van de 
huisarts. 

Als zeer bescheiden burger en 
kunstenaar is hij altijd graag op 
de achtergrond gebleven maar 
desondanks komt zijn naam steeds 
sterker naar voren. Altijd is hij 
bezig. Rusteloos zoekend, creatief 
denkend en als het gekozen motief 
in schetslijnen is opgezet dan 
groeit het beeld. In een fijne rusti- 
ge harmonie van warme kleuren 
en krachtig lijnenspel. 

Hoe het begon . . . 

HET BEGON AL OP ZIJN 
TWAALFDE JAAR toen zijn va- 
der, Klaas van der Mije, die een 
groot schildersbedrijf had, zijn te- 
kentalent aanmoedigde. Zijn eer- 
ste werkstuk was een stilleven 
van wortelen, uien en een Keulse 
pot. Zijn moeder wilde die dag n.1. 
hutspot eten en die kan werd er 
door Vader Klaas nog even bijge- 
zet. Het resultaat was prachtig en 
liet werkstuk genoot alom bewon- 
dering. -Het was intussen 1917 
geworden' en in -Zandvoort ven-, 
toefden in' die tijd vele Belgische" 
vluchtelingen, die hier grote gast- 
vrijheid genoten. Hieronder be- 
vond zich ook de hoogst bekwame 
Vlaamse kunstschilder J. Dec- 
kers, die aanbood om Dick van der 
Mije de eerste lessen te geven. Dit 
aanbod werd gaarne aanvaard en 
van hem heeft hij enorm veel 
geleerd. Onderworpen voor zijn 
studies waren er in het oude Zand- 
voort 'te over en als hij ingespan- 
nen zat te schilderen in de oude 
Noordbuurt moest hij héél wat 
commentaar en sarcasme van zijn 
mede-dorpelingen aanhoren. Zo 
werd hij eens radicaal uit zijn 
concentratie gehaald door een 
voorbijganger, die hem toeriep: — 
Zo, Rembrandt ... — Sindsdien 
— zegt Dick van der Mije — heb ik 
mij voorgenomen onder mijn werk 
nooit meer op te kijken . . . In 1921 — op 16-jarige leeftijd — 
zette hij zijn studie voort aan de 
Kunstnijverheidschool in Haar- 
lem, waar hij een briljante leerling 
was en de lessen van schilder Deckers van pas kwamen. Ook aan 
de moderne technieken werd hier 
reeds grote aandacht besteed. Na 
het behaalde diploma ging hij wer- 
ken bij het nu ook nog zeer beken- 
de Atelier BOGTMAN in Haarlem, 
waar hij zich verder kon bekwa- 
men in de techniek van het ge- 
brandschilderd glas en het glas in 
lood. Hij kreeg hierin een zeer 
grote vaardigheid. Tal van ge- 
brandschilderde ramen getuigen 
nu nog steeds van zijn vaardige 
ontwerpen. Later in Zandvoort 
beschikte hij over een eigen oven 
en heeft hij voor vele tientallen 
Zandvoorters fraaie oud-Zand- 
voortse voorstellingen in glas ge- 
brand, die nu nog in vele huizen te 
zien zijn. Hij denkt er sterk over 
om ook hier weer mee te begin- 
nen, gezien de steeds toenemende 
vraag naar gebrandschilderd glas. 

Ook heeft hij een aantal jaren 
teken-onderwijs gegeven (het was 
zijn vaders wens, dat hij teken- 
leraar zou worden) maar daar 
voelde hij niet veel voor. 

Bij het reclamebureau van Misset 
in Haarlem was hij ook vele jaren 
een toegewijd en vakkundig me- 
dewerker, vooral voor de grote 
projecten en muurschilderingen. 
Van het Haarlemse kunstenaars- 
gilde „KUNST ZIJ ONS DOEL" 
was hij altijd een verdienstelijk 
lid. In deze vereniging kwamen 
grote namen voor als H 
en andere tijdgenoten, 
schilders van naam en 

Toch is Dick van der Mije altijd 
een eenvoudig man gebleven. Die 
zijn talent en bekwaamheden niet 
ophing aan de zucht naar eer en 
naammakerij. Zijn werk is in de 
eerste plaats een stuk zelfvoldoe- 
ning. Hij legt er zijn gehele hart 
in. We hebben werkstukken van 
hem gezien, zó intens mooi, zó 
ragfijn uitgewerkt, zó ingetogen, 
dat men geboeid blijft kijken en 
genieten. En dat laatste is juist, 
wat 'we in veel hedendaagse pro- 
gressieve ~ , , flodderkunst" ontbe- 
Ten. Het boeit niet, -omdat het 
diepte mist. Het botst vaak met 
onze gevoelens van logica en reali- 
teitszin. »«■> t<$* 


KV 

De sfeer aan het oude Zandvoort. 
allerlei grote musea en kunsttem- Leentje Barens in haar huisje in 
pels. De meeste Zandvoorters de vroegere Noordbuurt. Het café 

op de achtergrond was van de Liefde voor eigen 
dorp. . . 

ER HEBBEN IN HET VROEGE- 
RE ZANDVOORT veel grote 
meesters gewerkt. Schilders met 
grote namen als Jozef Israëls, 
Max Liebermann om maar enkele 
te noemen. Hun kunstwerken zijn 
uitgewaaierd over heel Europa en 
de rest van de wereld. Hun 
„Zandvoortse werken" (en dat 
waren er nogal wat) hangen in 

In de rustige sfeer van de Oud- 
heidskamer aan het Gasthuisplein 
spraken we met de Zandvoortse 
kunstschilder Dick van der Mije 
over de vroegere Noordbuurt met 
zijn steegjes, slopjes en pannen- 
dakjes. . . Nu alles praktisch weg 
is mogen we verder leven met de 
herinneringen, die hij met vaardi- 
ge hand heeft vastgelegd. hebben deze werken nooit gezien 
en zullen ze ook nooit te zien 
krijgen. Nu mogen we de be- 
kwaamdheid van Dick van der 
Mije nooit afmeten aan het mees- 
terschap van deze beroemd ge- 
worden „Zandvoort-schilders". 

Maar we mogen misschien tóch 
zeggen, dat de bloedwarme liefde 
voor het eigen dorp, voor de 
eigen sfeer van een armelijke, 
maar toch zo karakteristieke 
Noordbuurt, met zijn slopjes en 
steegjes, met zijn pannendakjes 
en stapels aangespoeld stook-hout 
op de rommelige erfjes, met een 
apart accent aan het linnen werd 
toevertrouwd. Een accent van le- 
vens-echtheid en dorpse sfeer, 
maar vooral het eigene. grootvader van Dick van der Mije. 
Deze Haring van der Zee was toen 
een zeer bekende caféhouder in de 
Kruisstraat. dorpssfeer. Van dat groepje huis- 
jes is er nog één overgebleven. . . 
We hanteren tegenwoordig dikke 
woorden als „stedebouwkundige 
rehabilitatie" en „milieu-vriende- 
lijke renovatie". Maar intussen is 
onze Noordbuurt radicaal en af- 
doende naar de knoppen geholpen! Hoezeer voor een redelijk behoud 
overigens ook gepleit is door des- 
kundigen (o.a. door Drs R. C. 
Hekker in „Gort met Stroop") en 
vele Zandvoorters, die wisten dat 
daar het échte hart van ons dorp 
heeft geklopt. Dick van der Mije 
En het is nu juist deze dorpse heeft hier gelukkig stof te over 
sfeer, die Dick van der Mije in gevonden om vele dierbare herin- 
deze tijd steeds meer gaat missen neringen vast te leggen. Herinne- 
in Zandvoort, zo vertelt hij me. De ringen aan de knusse lage huisjes, 
afbraak van de Noordbuurt en de herinneringen aan de leefwereld 
herbouw bevredigt de rechtgeaar- van Janbroer, Leen Keggie, de 
de Zandvoorter niet. Ook hèm Dakaep, Jan Triel, Ouwe Pries en 
niet. Er is iets wezenlijks uit het -vele, vele anderen, 
oude hart van ons dorp wegge- 

sloopt, dat onvervangbaar is. Hij Ouwe Pries, die eens op de Kunst- 
laat me een fraai schilderijtje zien, nijverheidssehool als model zou 
dat hij maakte op de hoek van de fungeren voor Dick. En die — 
Kruisstraat, waar vroeger „ouwe toen hij hoognodig naar het toilet 
Schutje" woonde en zijn vishandel moest — er naast ging zitten want dreef. Een juweeltje van intieme 
u hij had nog nóóit een échte w.c. 
gezien. . . Ja, dat waren de men- 
sen, die hier leefden, werkten, 
vloekten, raasden, maar die óók 
als een kind konden bidden. . . We 
moeten Dick van der Mije diep 
dankbaar zijn voor zijn werk. 
Voor wat hij voor Zandvoort heeft 
gedaan en nog steeds doet. 

Veelzijdige motieven. 

Er zal een groot deel van zijn 
artistieke talent te zien zijn op de 
komende expositie en naast het 
oud-Zandvoortse werk ook vele 
andere motieven. Prachtige bloe- 
men-komposities, vissen (bijzon- 
der mooi), stillevens en zelfs ook 
enkele onderwerpen met een lich- 
te zweem naar moderniteit, kor- 
tom héél zijn veelzijdige begaafd- 
heid zal hier tot uitdrukking ko- 
men. Zijn licht zal onder de koren- 
maat vandaan komen, zoals de 
Bijbel het ons zo treffend zegt. En 
dat is voor al te bescheiden men- 
sen wel eens nodig. 

Om nog even met de aanhef te 
herinneren aan de Profeet, die in 
eigen land wèl geëerd kan worden . 
— als we het willen — mogen wc 
besluiten met de Zandvoortse be- 
volking van harte uit te nodigen 
zijn werk te bewonderen. 
En Dick, bedankt voor onze gezel- 
lige babbel in de Zandvoortse Oud- 
heidskamer! 

J.A. Steen 
(Genootschap „Oud Zandvoort") 
Zandvoort, Nieuwjaar, 1978. Met oog en oor 

•'■"'. ' ■•. ■" «iv< '&"-'^.^^..>.» i ..Si': !&';■ i! ;Y-: '"f'-. '■ Rustige start Zo beginnen we dan in dit eerste 
nummer van Zandvoorts Nieuws- 
blad in 1978 weer met frisse moed 
met oog en oor de badplaats door te 
wandelen. 

Graag zou ik willen, dat ik u alleen 
maar leuk en prettig nieuws zou 
kunnen vertellen, maar ja, ik heb liet 
leven ook niet in de handen dat is 
maar goed ook. In elk geval hebben 
we een rustige start gehad. In de 
vuurwerk knallenj heelt Zandvoort 
ook weer ruim z'n portie meege- 
knald en daarmee de nodige honden 
en katten weer de stuipen op het lijf 
gejaagd. Onze V.V.V. had er stellig 
een paar leuke feesies van kunnen 
bouwen, tot vreugde en vermaak 
van iedereen, maar ja, dat zal elk jaar 
wel weer opnieuw een vrome wens 
blijven en gelukkig zijn excessen 
ook dit jaar weer uitgebleven. 
We zijn nu weer aangeland in de 
meest vervelende weken wat het 
badplaatsleven betreft. En toch is er 
dit jaar een opmerkelijk verschil met 
andere jaren. Ik heb hotelhouders 
gesproken, die doorlopend gasten 
hebben. Zelfs was er één, die 
helemaal was volgeboekt en dat is 
tot nu toe nog nooit \oorgekomen. 
Er zijn Hollanders onder, maar het 
merendeel vormen de Duitsers. Je 
vraagt je wel af, wat ze hier in deze 
sombere, miezerige dagen komen 
zoeken, maar ze vermaken zich best. 
Overigens: ieder z'n meug" zei de 
boer en hij at aardappelen met de 
hooivork. Maar ik heb zo'u idee dat 

de vestiging van het Casino in 
Zandvoort aan deze winterse op- 
leving niet vreemd is. Al met al is het 
een verheugend verschijnsel. Laat 
maar zo blijven. Zandvoort vaart er 
wèl bij. 

1978 

Twee dingen zijn er, die in de 
komende maanden allereerst onze 
aandacht vragen wanneer we ons 
afvragen: „wat doen we met 
1978? ". 

Dat zijn in de eerste plaats de 
komende gemeenteraadsver- 

kiezingen, eind mei en ten tweede 
de organisatie van de festiviteiten 
rondom „Zandvoort 150 jaar 
badplaats". Wat die gemeenteraa- 
dsverkiezingen betreft, niemand zal 
kunnen ontkennen dat die voor 
Zandvoort uitermate belangrijk 
zijn. Dat zijn ze voor elke gemeente, 
maar voor Zandvoort als inter- 
nationaal bekende toeristenplaats 
wel zeer bijzonder, en tenslotte gaat 
het er maar om, wat onze vroede 
vadere daar straks in hun nieuwe 
samenstelling mee gaan uitspoken. 
We mogen dit belangrijke gebeuren 
in Zandvoort dit jaar zeker niet 
onderschatten, maar welbewust er 
een open oog voor hebben. Het gaat 
tenslotte om ons aller welzijn als we 
het welzijn van Zandvoort als 
nummer één op ons programma 
plaatsen. 

En ja, dan zitten we nog als tweede 
zeer belangrijke punt in 1978 met 
een juiste organisatie van de viering 
van het jubileum „Zandvoort 150 
jaar badplaats". Dat moet natuurlijk 
de komendeiseizoentijd één door- 
lopende knaller worden, maar dat is 
heus zo eenvoudig niet. We moeten 
er vanzelfsprekend van uitgaan, dat 
we door het opzetten van een juiste 
viering véél mensen trekken, zowel 
uit binnen als buitenland. Dat nu is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, al 
zal liet heus wel in orde komen. We 
vernemen tenminste, dat er achter 
de schermen al hier en daar hard aan 
wordt gewerkt. Verschillende leuke 
ideeè'n komen al naar voren doch 
moeten nog op de praktische 
uitvoering worden getoetst. Per- 
soonlijk heb ik er wel hoop op. dal 
er daverende festiviteiten uit de bus 
zullen komen. 

Kerstbomen 

Dank zij de inspanning van de 
Kcrst-etalagecommissio en niet 
medewerking van de Stichting 
Verlicht Zandvoort. heeft Zand- 
voort ook dit jaar weer een fraaie 
kerstboom op hel Raadhuisplein 
kunnen hebben. 

E.e.a. kon gein el gerealiseerd 
worden, door de in/.el van de Dienst 
van Publieke Werken, die zorg heel"! 
gedragen voor het plaatsen en 
verwijderen Met genoegen hebben 
wij mogen constateren, dal de boom 
de vuurdoop van de oudejaarsnacht 
heeft doorstaan, al zal hel wel eu'n 
gespannen hebben. In voorgaande 
jaren heeft ook de VVV haar 
aandeel in de plaatsing van de 
kerstboom gehad, zo werd o.a. 
vanuit hel voormalige kantoor de 
verlichting verzorgd. 
Wellicht voor het grote publiek niel 
helemaal bekend, is het loeh ook dit 
jaar weer dat de VVV zich met de 
kerstboom hoert ingelaten en wel 
voor het winkelcentrum Zandvoort- 
Noord. Alwaar hel aanbod van de 
VVV door de aldaar aanwezige 
winkeliers met dankbare handen is 
geaccepteerd. De VVV heeft hier- 
mee voor ZandvoortNoord voor 
een stukje kerstsfeer gcoigd waar- 
voor hulde. Wij willen echter 
opmerken dat de gezamenlijke 
winkeliers aldaar, in de toekomst 
maar eens voor een fijne verlichting 
van de boom moeten zorgen, 
hetgeen alles nogmeer zal opfleureif. 

Kerstetalagewedstrijd 

Het comité „Kerstetalagewedstrijd 
1977" is bijzonder blij met de 
resul Uiten, die deze wedstrijd dat 
jaar heeft opgeleverd. 

Ken flink aantal winkeliers heeft er 
zeer veel werk van gemaakt en er 
werden hier en daar prachtige 
resultaten bereikt. Men is tot de 
konklusie gekomen, dat wanneer 
deze zaak wat tijdiger wordt 
voorbereid, (de tijd was nu wel erg 
kort— deze wedstrijd een jaarlijks 
weerkerend evenement kan worden, 
dat sterk de aandacht zal trekken. 
Zeer aantrekkelijke prijzen zijn er 
voor beschikbaar gesteld, vooral wat 
de drie hoofdprijzen betreft, daar- 
naast zijn er nog wat troostprijzen 
en een aantal eervolle vermeldingen. 
. De prijsuitreiking zal plaats vinden 
op donderdag 19 januari, aan- 
vangend om halfnegen in café- 
rcslaurant „De Kousepael". De 
uitnodigingen zullen binnenkort 
worden verzonden, doch ik heb 
begrepen, dat iedereen er hartelijk 
welkom zal zijn. In elk geval is het 
geheel een opmerkelijk succes 
geworden en daar ging het maar om. Concert Gaarne vestig ik uw aandacht nog 
even op het winterconcert dat 
morgen, vrijdag G januari, aanvang 
om kwart over acht, zal worden 
gegeven door het Noordhollands 
Pb il harmonisch Orkest onder 
leiding van André Van der Noot met 
als solist Jacques Meertens clarinet. 

Aan het aantrekkelijke programma 
hebben wij in ons nummer van 
v.—'ire week reeds een uitvoerige 
vck bespreking gewijd. Erisnogeen 
beperkt aantal kaarten verkrijgbaar 
aan de kerk. Het geheel belooft een 
bijzonder interessant gebeuren te 
worden. Toon er uw belangstelling 
voor want het kan wellicht de 
aanloop worden tot organiseren van 
meerdere evenementen op een 
dergelijk hoog muzikaal niveau. Dat 
hebben velen altijd al graag gewild. 
Nu doet zich die gelegenheid voor. 
Laten wc die dan ook benutten. Toneeluitvoering De Zandvoortse toneelvereniging 
„Op hoop van Zegen" zal op vrijdag 
20 en zaterdag 21 januari in het 
verenigingsgebouw „De Krocht" 
een toneeluitvoering verzorgen We 
vragen hiervoor reeds thans uw 
aandacht. Houdt één van deze 
avonden vrij. Wat er precies 
gebeuren gaat, daarover hopen wiju 
in ons eerstvolgend nummer nader 
in te lichten. 

Nieuwjaarsreceptie 

Onze burgemeester, II. Machielsen, 
sinds een half jaar burgemeester van 
Zandvoort, houdt van opschieten. 
Nauwelijks heeft het nieuwe jaar 
/ijn intrede gedaan of hij stelt, te 
zamen met zijn echtgenote, de 
Zandvoortse bevolking in de ge- 
legenheid, tijdens een Nieuwjaars- 
receptie nader met het burge- 
meesteis-echtpaar kennis te maken. 

Dat gebeurde maandagavond in de 
ïaad/.aal van het raadhuis en het 
werd een sfeervolle en gezellige 
aangelegenheid. De toeloop was nog 
wel niet /o groot als we dit de laatste 
jaren gewend waren, maar dat 
mocht ook niet worden verwacht bij 
zo'n eerste maal dat een nieuw 
buigervader te /.amen met zijn 
echtgenote recipieert. Maar we 
stelden wel vast, dat de opkomst 
meer dan bevredigend mocht word- 
en genoemd. 

Het is daarbij opmerkelijk, hoe vlug 
dil burgemeesters-echtpaar zich in 
de Zandvoortse aangelegenheden 
weet in te werken en er belang- 
stelling voor toont. Dat is een 
verheugend verschijnsel want met 
de Zandvoortse belangen meeleven- 
de eerste burgers zijn heel wat waard 
en /eer belangri|k. Daar kan van 
alles uit voortkomen. Op bijzonder 
prettige en sfeervolle vvij/.e bleek die 
belangstelling deze avond zonder 
meer. Uil alle lagen van de bevolking 
toonde men belangstelling en dat zal 
ongetwijfeld de heer en Mevrouw 
Machielsen ook veel goed hebben 
gedaan. Elders in (lil blad vindt u 
een moment-opname van dit ge- 
beuren. 

C. Kuvpersr. RANDSTAD PU -i \ A->lFS!> DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 4 RKCTIPICATIE 

Na een «ervaart» leven in het Christelijk onderwijs, 
waarvan 18 jaar aan de Christelijke Mavoschool te 
Zanchoort, is van ons weggenomen de heer G. J. Huijgen Hij diende hel Christelijk oudermis uit volle overtuiging. 

God troosic /ijn gC7in. 

COLLüGA'scnOUD-COLLEGA's tandeChr. Mavoschool. yilllWIIBIUIHIIMIIIIWMIBMMBMWiMBB—i— ■— —^— ^ 

Met diepe droefheid berichten wij u, dat heden geheel 

onverwacht»; van ons is heengegaan, mijn innig geliefde 

man, on/c zorgzame vader en mijn lieve opa 

Cornelis Willem Keur 

op de leeftijd van 59 jaar. 

M. J. Keur-Gecsink 
Annemick, Herman en Mark 

Amsterdam. 31 dcc. 1977 
Van Walbccckstraat 39" 
Correspondentie-adres 
H. Gros/e Nippcr 
Hogewcg 15, Zanvoort. 

De crematie heeft lieden plaatsgevonden. Geheel onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve 
vader, behuwd vader, grootvader en huisgenoot 

Leendert Jacobus van Norde 

weduwnaar van Antjc van der Kruk 
op de leeftijd van 66 jaar. 

Zandvoort 

G. C. van der Werff-van Norde 

R. van der Werff 

Rein, Anjacn José 

A. van Norde 

W. J. van Nordc-van der Wekken 

Ronald en Ton 
's Gravenhagc 

Familie Tromp 

Zandvoort, 3 januari 1978 
Haltestraat 51. 

Vader ligt opgebaard in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 
te Zandvoort. Bezoek aldaar op donderdag van 16.30 tot 
17.00 uur en van 19.30 tot 20.00 uur. De teraardc- 
bcstclling vindt plaats vrijdag 6 januari a.s. om 9.30 uur 
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Vertrek 
vanaf het uitvaartcentrum circa 9.15 uur. Gelegenheid 
tot condoleren in de ontvangkamer van de begraaf- 
plaats na afloop van de plechtigheid. 
VAN LEIMT 

OPEL 
ZANDVOORT 

VRAAGT EL een 65+ er voor het schoonhouden 

van showroom en kantoren, 

werktijden in overleg. 

Aanmelding: 

Kam. Onnesstraat 15. tel. 02507-5346, 

Zandvoort-Noord. Interieurverzorging 

FA. L. BALLEDUX & ZONEN 

Complete woning-inrichting sinds 1923. 

Meubelen 

Bedden 

Ledikanten 

Dekens 

Gordijnstoffen 

Tapijten 

Cocosartikelen 

Linoleums + Novilons 

Kamerbreed-tapijten 

Intertest 

Luxaflex zonwering 

Off. Lux: dealer Ploegstoffen ZAAK: HALTESTRAAT 27 

Matthijs Molenaarstinat 6, teleloon 3759. VOOR MEUBELEN 

EIGEN 

TOONZALEN 

O.a. kloostermeubelen 

29, tel. 2596, Zandvoort 
VAN 
BUTS 1977 

Opel Kadett City 12S, oker geel 
Vauxhall Chevette L, rood 

1976 

Opel Kadett City, spec. blauw 

Opel Kadett City, spec. metalic groen 

Opel Ascona 16S , metalic groen 

1975 

Opel Kaden, spec. geel 

VAN LENT - OPEL 
ZANDVOORT (Nrd.) 

VERKOOP EN SERVICE 

Kamerlingh Onnesstraat 15, 

telefoon 02507-5346. 

Inruil mogelijk, financiering GMAC. 

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur, 

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur. DEUTEKOM 

KEUKENARCHITECTUUR 
Voorlichting, piür.r.ing en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00—12.00 uur behalve dinsdags. zoek niet 
langer, 

wat 
geef t 't 
wilkes 
heeft 't... 
alles op 
elektrisch 
gebied CREMATIE- BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMING 

H.H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL • Tel. 023 - 26 05 33 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend. ged. oude gracht 1 1b (U>. de raaks) haarlem (023) 31 11 40' 
Ihorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwt») zandvoort 33 78 WIJ VERWACHTEN IN 1978 

geen lekkages 
geen stroomstoringen 
geen c.v.-storingen 
geen verzakte lichtkoven 
geen instortend plafond. 

U KUNT DUS MET EEN GERUST 
HART LID WORDEN. openbare bibliotheek 

prinsesseweg 34 ^^C^ 
AFVALLEN? 

slimming international 

geeft ook in uw buurt verma- 
geringslessen in groeps- 
verband. 
In je ééntje afvallen is geen 
doen. Maar samen lukt het. 
Onze leidsters zijn er in ge- 
traind u te laten zien hoe u 
kunt vermageren zónder het 
eten waar u van houdt, geheel 
te laten staan. 

Het dieet is makkelijk te volgen 
en gezond. Géén verboden 
voedsel. 

Loopt u-gewoon eens binnen 
en vraag-wat u weten wilt, óók 
over de.ljdmaatschapscondi- 
ties. • ■ - Lidmaatschap f 12.- 
Lesgeld f 6 - p. week / 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15.— 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT 
W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547 Pe lessen worden gegeven Het Gemeenschapshuis, 
L. Davidsstraat. Zandvoort op dinsdagochtend van 
9.30- 11. 00 uur. Verdere inlichtingen Mevrouw G. Klaassen-Schipper, 
Rijnlaan 37, Heemstede, tel. 023-280508. 

stichting 

slimming international 

want alleen is maar alleen DE ZOMERREISGIDSEN 
ZIJN ER WEER Haal ze bij ons en wij reserveren graag uw reis van 
uw keuze. REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zandvoort 
...teleloon 02507-75^0 ZANDV00RTS NIEUWSBLAD 

Kantoor:GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9 12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven ddn liet kdntuot evendis 
eventuele klachten over bezotying ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levoit liet mofsto rusulta.n vooi uw t>pclri|t 

In een meuwsblid wordt uw tdvertentip ook 
nieuws. goed zicht, 

allicht ! 

met een bril 

van 
grote krocht 29, /.andvoort j Cor Severijnse 

Vooral uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Ome gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. 
(ffirrmi modes 

biedt aan 

DAMES-afdeling: 

JAPONNEN vanaf 49, 

PULLS vanaf 15,- 

VESTEN vanaf 25, 

PANTALONS vanaf . . . 39, 

ROKKEN vanaf 39, 

BLOUSES vanaf 19, 

LEREN JASJES vanaf . 98, 

HEREIM-afdeling: 

COSTUUMS vanaf . . . 148, 

COLBERTS vanaf 128, 

PANTALONS vanaf . . . 39, 
OVERHEMDEN vanaf .25, 
PULLOVERS vanaf .... 25, 

DASSEN 5, 

LEREN JASJES vanaf . 98, 
(ffifTïï-i modes 

Kerkplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507-4828 Imiallatïe bureau 

•GROENE! TEIN B.V. •AarcomlKfonlna 
*Loodaic«effl 

KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 * Tekoopaangeb.: 
2 WASTAFELS MET 

SPIEGEL en 
PLANCHET (leerise 
1wit),TV-TAFELop 
draaipoot. Opvouw- 
baar 2 pers. 
SPIRAAL, 2x1 .40. 
KUNSTSCHAATSEN 
maat 41. KINDER 
AUTOSTOELTJE, 
KLEP KAST, FLIT 
APPARAAT op 
accu. 

T.e.a.b.. tel. 02S07-7Z71. Koopruil Alkmaar - 
Zandvoort 

Aangeb.: 
eengezinswoning te 

Alkmaar 
Gevr. iets dergelijks 

te Zandvoort. 

Prijskl. ±_ f 200.000,- 

Inl. tel. 072-128227. ZEGWAARD 
WATERSPORT 

VENEZIANI - BOOTLAK ANTI FOULING, 
POLYESTER VERF 

Speciale aanbieding: 

VETUS DIEPTEMETER 4QQ 

met garantie I «10*" 89, ELEKTRISCHE WATERPOMP 

Kompassen, olielampen, verlichting, boe- 
ken, navigatie-artikelen, scheepsklokkon 
enz. 

-V - 

Spaarne48, 
Haarlem, 
tel. 023-321534. 
VERHUIZEN? 

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw 
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer. 
Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder 
met waardevolle tips. 
UW VERHUIZING -ONZE ZORG de wit verhuizingen 
A. J. v. d. M ooienstraat 54rd., 
Zandvoort, telefoon 02507-7400 
Haarlem, telefoon 023-310404 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 5 Hoe de draf- eïi rensport in Zandvoort begon De tegenwoordig zo bloeiende draf- en rensport heeft een 
voorgeschiedenis welke niet altijd even rooskleurig is geweest. Het 
begin in het midden der vorige eeuw was -om het nu maar populair te 
zeggen i- eigenlijk al een doodgeboren kind. En dat niettegenstaande 
men zich de sympathie en zelfs daadwerkelijke deelneming had 
verzekerd van het koninklijk huis en tal van vooraanstaande families 
in den lande. Doze personen hadden zich verenigd 
in een „Sociëteit tot aanmoediging der 
verbetering van het paardenras in het 
Koninkrijk der Nederlanden". Wan- 
neer deze vereniging precies werd 
opgericht is mij niet bekend. Het kan 
geweest zijn cindo 18-13, maar ook in 
januari 1844. Voor dat laatste jaar 
werd een „jaarboekje" uitgegeven. In 
tegenstelling tot de meeste jaarboekjes 
verscheen dit niet na afloop van een 
jaar (dus als een soort verslag) maar 
aan het begin. Het bevatte namelijk 
het programma dat men in het 
ingegane jaar wilde afwerken. Het 
bevatte ook een overzicht van de 
dekhengsten, welke ter beschikking 
stonden van de leden om er snelle 
'paarden mee te fokken. Die hengsten 
waren vrijwel alle zonder uitzondering 
eigendom van Koning Willem. II en 
bevonden zich buiten de dektijd (ca. 
april-juli) in 's Konings stoeterij te 
Borculo. 

In het jaarboekje werd -natuurlijk- 

ook het doel van de Sociëteit 

_ omschreven. Dat doel omvatte als 

-belangrijkste element: verbetering aan 

' te brengen in de paardenfokkerij en de 

liefhebberij voor het fokken van goede 

paarden aan te moedigen o.a. doordat 

met betere paarden te fokken de 

fokprodukton in waarde zouden 

stijgen. 
Wedlopen Op voorbeeld van Engeland geloofde 
1 men dit alleen te kunnen bereiken 
' door het organiseren van z.g. wed- 
lopen, het houden van harddraverijen 
en het uitloven van premiën voor 
goede paarden. Behalve de reg- 
lementen, nodig voor een ordelijk 
verloop der wedstrijden, werd in het 
. boekje ook een Programma der 
wedlopen en Harddraverijen" afge- 
,. drukt. Het ging in dat eerste jaar van 
de Sociëteit kalmpjes-aan en een- 
voudig met slechts twee aaneen- 
gesloten wedstrijddagen. 
. Zandvoort had de primeur, want daar 

• zouden op vrijdag 6 en zaterdag 7 
september 18-14 de eerste wedrennen 

' gelopen worden, afgewisseld met 

• draverijen. De eerste dag twee rennen 
, en één draver ij en de tweede dag 

eveneens. Men kondigde in het boekje 
de wedstrijden aan met de om- 
schrijving van de uitgeloofde prijs. Zo 
stond boven de bepalingen van de 
eerst te houden ren: Prijs door Z.M. 
den Koning gegeven en voor de eerste 
ren op de tweede dag: Prijs door de 
Sociëteit aangeboden. - • - •_ 
iflóg" altijd worden' tegenwoordig de 
rennen en draverijen benaamd met 
b.v. : „de Liguster-Prijs" of „de 
Hilversum-Prijs"c.d. 

'Tarief In totaal zouden er 4 rennen 
en z draverijen worden verreden.- De 
paarden welke men wilde laten 
mededingen moesten vóór 1 juli en 
wat de dravers betreft vóór 1 augustus 
worden aangemeld. In het boekje 
stond ook al de toegangsprijs welke 
betaald moest worden om de wed- 
rennen en draverijen op het terrein van 
de Sociëteit te kunnen volgen. 
Te voet zijnde betaalde men 50 cents 
entree; voor een rijtuig met vier wielen 

fl,-; voor een met twee wielen de 
helft en voor elk los-of-ingespannen 

. paard 50 cents. 
Het was in die tijd gewoonte dat 
meestal slechts voor een klein 
exclusief gezelschap -in dit geval het 

. bestuur van de sociëteit en de 
vorstelijke personen- een tribune werd 
opgetrokken. De andere toeschouwers 
moesten zich zien te redden. Dat was 
nog vele jaren in Engeland ook het 
geval. Zij. die over eigen gerij 
beschikten, reden er mee het terrein 
op en hadden dan hun eigen 
zitplaatsen bij zich. Vooral grote 
rijtuigen, zoals mailcoachcs (post- 
koetsen) kwamen later erg in zwang 
voor dit soort uitstapjes omdat men er 
bovenop ca. 10 zitplaatsen had en 
bovendien een hele picnic-uitrusting 
meegenomen kon worden. 
Men stelde de rijtuigen langs de baan 
op en het liefst natuurlijk bij de start 
en/of finish. Velen kwamen echter 
ook te paard en hadden op die manier 
niet alleen een hoge zitplaats maar 
konden ook met de wedstrijdpaarden 
meegalopperen! 

Loden van de Sociëteit mochten mot 
hun rijtuigen op een voor hen 
gereserveerd terrein gedeelte plaats 
nemen. Zij kregen bovendien een 
biljet uitgereikt dathun meteen dame 
toegangen zitplaats gaf op de tribune. 
En zo was dat allemaal netjes geregeld. 
In elke wedstrijd werd één geldprijs 
uitgeloofd en voor het paard, dat als 
tweede aan zou komen, een z.g. premie. Deze premie bestond uit het 
totale bedrag der ontvangen inleg- 
gelden. Het inleggeld bedroeg f 10,-- 
of 20,-. De geldprijzen voor de 
winnende paarden waren niet gering. 
De Koning had voor de eerste 
wedstrijd (een ren) f 800,- uitgeloofd 
en vooreen draverij op de tweede dag 
f 500,-. Gezien de waarde van de 
gulden in dip tijd toen men nog met 
halve centen rekende, was zo'n 
geldprijs de moeite waard. 
Soms werd ook een fraaie en kostbare 
zweep uitgeloofd. Dat deed de Prins 
(de latere koning Willem III) van 
Oranje bijvoorbeeld de eerste dag voor 
de draverij, terwijl Prins Alexander 
(een groot paardenman, naar wie een 
der huidige cavalerie-regimenten is 
genoemd) voor een ren op de tweede 
dag een zilveren beker uitloofde. Nog 
steeds worden zilveren bekers bij 
paardenwedstrijden uitgeloofd maar 
ook komt het uitloven van z.g. gouden 
of zilveren zwepen nog voor. Ééns per 
jaar wordt er in bijzijn van Prins 
Bernhard nog altijd een draverij om de 
Gouden Zweep verreden. 
Wanneer men het in het boekje 
voorkomende lijstje van „commissa- 
rissen" ziet, staan daar meerdere 
namen in van personen, die in de 
omgeving van Haarlem woonachtig 
waren. Vooraan de secretaris van de 
Sociëteit, Mr. A.H. van Wickvoort 
Cromrnelin uit Heemstede. Verder 
E.L. Baron van Tuyll van Scroos- 
kerken (vermoedelijk uit Velzen) Mr. 
H.A. van Lennep, eveneens uit 
'Heemstede en L.C. Enschede uit 
Haarlem. 

De „renbaan", waar de wedstrijden 
gehouden zouden worden, lag dichtbij 
Zandvoort en wel in de tegenwoordige 
waterleidingduinen. In hoeverre men 
daar de bodem werkelijk voor het 
galopperen en harddraven, geschikt 
had- gemaakt; weet ik niet Jkheb bet- 
' nergens kunnen vinden. ' Of „heï^ 
terrein van de Sociëteit" Inderdaad 
eigendom was van de nieuwe vereni- 
ging of dat het door haar was gehuurd 
is mij evenmin bekend. Zeker is dat 
het vrij ver verwijderd lag van de 
toenmaals bewoonde wereld. Zand- 
voort was nog een onaanzienlijk 
vissersdorpje en nog geen badplaats. 
Er liep nog geen spoorlijn noch een 
dilligence vanuit Haarlem heen. Wel 
was de toegangsweg al bestraat Alles 
bij elkaar niet zo gunstig. 

Er is in de archieven weinig te vinden 
over hel verloop van de eerste 
wedrennen in Nederland, georga- 
niseerd nabij Zandvoort Sport stond 
een eeuw geleden nog niet met 
hoofdletters geschreven en de ren- 
sport stond helemaal nog niet in de 
belangstellingvan de massa. Wel was er 
al -vooral te plattelande- belangstelling 
voor korte-baan-draverijen, maar dan 
vooral bij wijze van volksvermaak en 
meestal in het kader van een 
„bocrenkermis". 

Tot voor kort wist ik van het verloop 
van die eerste paardensportdagen niets 
anders dan wat Nicolaas Beets er over 
had geschreven, waarover straks meer. 
Maar enkele jaren geleden kwam ik in 
het bezit van het archief van de 
Sociëteit (met de lange naam, zie mijn 
eerste artikel). In het jaarboekje voor 
184 5 stond inderdaad ook het verslag 
van de beide eerste wedstrijddagen der 
Sociëteit, waaraan ik het volgende 
ontleen. De Sociëteit was goed 
„aangeslagen", zoals men dat tegen- 
woordig noemt. Men telde al 121 
leden. 

De Zandvoortse dagen werden opge- 
luisterd met prachtig herfstweer en de 
ruime baan bood een „verrassend 
schouwspel". Er was „een groote 
toevloed van inenschen in de duin- 
vallei". Van de 48 ingeschreven 
paarden waren er 39 in ons land 
geboren, 14 waren om verschillende 
redenen niet aan de start verschenen, 
zodat er in totaal 34 paarden hebben 
gelopen, t.w. 15 in de „wedlopen" 
(rennen) en 19 in de harddraverijen. Niet overtroffen :N . 

Hoewel we tegenwoordig aan grote 
aantallen paarden in rennen en 
draverijen gewond zijn, was dat 
vroeger geenszins het geval. De 
verslaggever deelde althans mede, 
„een dusdanig aanzienlijk getal paar- 
den in het renperk gebragt, de eerste 
maal dat er wcdloopen plaats hebben, 
is nimmer in een ander land 
overtroffen en men mag dezen 
aanvankelijk verkregenen uitslag voor- 
waar luistcrijk noemen...." 
Men vond dat dit gunstige oordeel 
deste meer terecht was omdat het 
wedrennen hier te lande volkomen 
onbekend was en dat voorts de plaats 
waar men de rennen had gehouden 
„ongunstig" was (gebrek aan behoor- 
lijke stalling voor paarden). Voorts liet 
men Engelse jockeys rijden en deze 
hadden moeilijkheden met de taal en 
konden met de trainers der paarden 
moeilijk converseren. Het bestuur van 
de Sosciötcit prees o.a. meer in het 
bijzonder de steun en hulp welke het 
had ondervonden van Baron van 
Voorst tot Voorst, ritmeester bij het 
2e Regiment Dragonders, voor zover 
mij bekend destijds te Haarlem in 
garnizoen. 

Er was zoals gezegd veel belangstelling 
en dat niet alleen uit de direkte 
omgeving maar ook uit andere 
provincies. Men vond wel dat beide 
dagen een „waar Volksfeest" was 
geweest. 

De baan 

De baan was niet zo hard („vast") als 
meestal gebruikelijk was voor drave- 
rijen Maar men had er toch blijkbaar 
geen klachten over. De man, die 
schijnbaar iets met het in orde maken 
van de baan te maken had, was een 
zekere J. Kros, die dan ook „veel lof 
en dankzegging toekwam". Het 
programma werd -dat werd ook in het 
verslag toegegeven- niet zo vlot achter 
elkaar afgewerkt als wel wenselijk was. 
Een andere klacht was dat de 
toeschouwers en de rijtuigen „geen 
goed overzigt over de baan gedoog- 
den". Eigenlijk -zo bleek wel- had men 
een beter gevulde kas moeten hebben 
om bepaalde noodzakelijke uitgaven 
te doen, welke nu achterwege waren 
gebleven. 

Dat men last van de rijtuigen had 
gehad kwam omdat men nagelaten 
had (bij gebrek aan geld) om een soort 
verhard parkeerterrein aan te leggen. 
„Ja, wij erkennen dat de zaak voor 
verbetering vatbaar is, en wij die ook 
zooveel mogelijk zullen trachten te 
verkrijgen; doch wij beweren tevens 
dat de Sociëteit wel geslaagd, en dater 
zich reeds nuttige gevolgen van harde 
werking doen gevoelen..." 
Het verslag maallte ook gewag van 
iemand die in een „geestig boekje" 
getracht geeft te .betogen dat men 
niets had gezien, maar men betwij- 
felde of dit alles wel aller gevoelen 
was. Hier wordt kennelijk op het 
verhaal van Beets gedoeld. 
Men had graag gewild dat de schrijver 
er ook eens op had gewezen dat het in 
orde brengen van het terrein voor de 
rennen en draverijen gedurende de 
winter gemiddeld aan 60 arbeids- 
lieden, meestal vaders van huisge- 
zinnen, brood had verschaft. Maar ook 
dat de Sociëteit zo voortgaande 
voortdurend werk en vertier zal 
blijven geven. 

koninklijk Iliis 

Dat men succes had kunnen boeken 
kwam -zo erkende men openlijk- voor 
een niet gering gedeelte door de steun, 
welke het Koninklijke Huis gaf. En dat 
niet alleen door het schenken van geld 
en prijzen. Evenals ook in onze tijd 
hoge belangstelling onwillekeurig de 
aandacht van buitenstaanders op 
bepaalde dingen vestigt, zo was dat 
ook honderd jaar geleden. „Zulke 
ondersteuningen moesten dan ook het 
welgclukken onzer pogingen ten 
gevolge hebben. -Wij erkennen dit 
dankbaar- Want juist in die eenparige 
en vereenigde vorstelijke ondersteu- 
ningen ligt voor den minkundigen 
(lees: „leken") het bewijs dat er in de 
wedlopen dan toch iets meer moet 
gelegen zijn dan alleen een schouwspel 
tot uitspanning en vermaak". Op de 
kritiek dat de uitgeloofde premiën 
alleen maar ten goede zouden komen 
aan landbouwers in de omgeving van 
hot Zandvoortse renpark wordt 
geantwoord dat dit geenszins het geval 
is maar dat het hier een „Nedor- 
landsche onderneming" betrof en 
geen plaatselijke. 
Scione sekse 

Het verslag eindigt met een hartelijk 
woord van dank aan de schone sekse, 
aan de talrijke dames, die op 6 en 7 
september de rennen met hare 
tegenwoordigheid had willen vereren. 
Zulks niettegenstaande de brandende 
zon. Dat dit extra werd vermeld houdt 
vermoedelijk wel verband met het feit 
dat dames -anders dan tegenwoordig- 
bang waren bruin te worden. Een 
blanke huid behoorde bij een dame, 
een gebruinde bij een werkende 
vrouw! Vandaar die parasols! 
Maar die dankbetuiging en die 
woorden van waardering voor zoveel 
opofferingen (ook de verveling in de te 
lange pauzes) had een achtergrond. 
Het was namelijk een publiek geheim 
dat de meeste echtgenotes in het begin 
fol gekant geweest waren tegen do 
plannen van hun mannen. Ver- 
moedelijk hadden ze over hel wedden 
(en geld verliezen) in Engeland zulke 
dramatische verhalen gehoord dat ze 
alles op alles zetten om soortgelijk! 1 
toestanden hier te voorkomen. Ook al 
door het voorbeeld van koning en prinses gingen de dames op de duur 
over stag en waren wel bereid om dan 
ook maar in Zandvoort van de partij te 
zijn. Daarvoor bedankte secretaris v. 
Wickevoort Crommlin de schone sekse 
gaarne. Er schijnen dames geweest te 
zijn, die -omdat zij geen lid van de 
Sociëteit waren- met haar gerij zomaar 
onder het „groote publiek" moesten 
plaats nemen, waarover zij nogal 
ontstemd waren. Ja dan hadden zij 
.maar lid van de Sociëteit moeten 
worden... 

Politie 

Reeds voor de eerste rendagen 
vaardigde de raad van Zandvoort 
onder leiding van burgemeester J. v.cl. 
Meijc een „Reglement van Policie" 
uit. Aan dit reglement ontleen ik dat 
de weg vanaf de „steenweg" niet 
verhard was en niet door rijtuigen met 
meer dan 9 personen bezet, mocht 
worden bereden. De politic regelde op 
de baan het verkeer. Voerlieden of 
koetsiers mochten onder geen voor- 
waarden hun rijtuigen verlaten of zelfs 
maar de leidsels uit handen leggen. 
Verder was iedereen verplichtom alles 
te vermijden waardoor paarden zou- 
den kunnen schrikken. Uit de 
bepalingen bleek ook dat er militairen 
zouden worden aangetrokken als 
hulppolitie. Meestal waren dat berc- 
denen, in dit geval vrij zeker de 
Dragonders uit Haarlem. Beets 

In het gemeente-archief van Haarlem 
ontdekte ik -alweer bijna 20 jaar 
geleden- enige bescheiden van de reeds 
genoemde Sociëteit (met de lange 
naam). Daaronder bevond zich ook 
een boekje, geschreven door een 
zekere B. onder welke letter naar mijn 
vaste overtuiging niemand anders 
schuil ging dan Nicolaas Beets, de 
schrijver van de „Camera Obscura". 
Beets was toen juist een jaar of vier 
predikant in Heemstede en hij was 
dikwijls op bezoek op de buiten- 
plaatsen van Baron van Verschucr, van 
de van Lenneps en bij van Wickevoort 
Crommelin. Daar heeft hij natuurlijk 
horen spreken over de grote plannen 
welke men smeedde: eerst het 
oprichten van die Sociëteit en 
vervolgens het organiseren van de 
eerste wedstrijddagen in Zandvoort 

Beets was jong (30 jaar) en ging nog 
met zijn tijd mee. Waarom zou hij niet 
-net als duizenden anderen- eens naar 
Zandvoort gaan om met eigen ogen en 
oren mee te maken wat voor 
Nederland iets volslagen nieuws was? 
Twee dagen trok hij er voor uit en 
daarop volgde van hem prompt een 
letterkundig verantwoord ooggetuige- 
verslag, zeker heteerste dat ooit in ons 
landvan wedrennen werd gemaakt en 
zelfs ih brochure werd uitgegeven.... 
„Voorname mannen in den lande, die 
eene Sociëteit hadden opgericht ter 
verbetering van het Paardenras, had- 
den met moeilijkheden te kampen, die 
alleen maar door voorname mannen 
uit den weggeruimd kunnen worden", 
aldus het begin. De schrijver verte' t 
dat het hier iets nieuws betrof maar 
dat zij daarom niet zoveel tegen- 
werking verdienden. Men kreeg weinig 
„respons" (zou men tegenwoordig 
zeggen). Als het maar gegaan was om 
verbetering der financiën zou er zeker 
meer belangstelling voor hebben 
bestaan dan nu het ging om 
v erbetering van hel paardenras , aldus 
B. Men wilde niet over wedrennen en 
rennen horen want men meende dat 
het land toch al hard genoeg naar de 
afgrond rende... Daarvoor behoefde 
men niet op een paard te gaan zitten! 
Ook brave lieden, die gevangenissen, 
bordelen, kroegen en dergelijke 
gezellige plaatsen afliepen om het 
mensenras te verbeteren hadden ook 
al niet zoveel met de zaak op. „Een 
paard is geen mensen" zeiden zij, h 
hun goedhartige wijsheid en daari-i 
hadden zij volkomen gelijk; „eei 
mensch moet verbeterd worden en een 
paard niet" voegden zij daaraan toe e.i 
•aldus Beets- daarin hadden zij 
volkomen gelijk. Beet'; zag het niet zo 
benauwd en was bereid de zaak van 
alle kanten te bekijken. En dan komt 
waarvan ook in het verslag in het 
jaarboekje van de Sociëteit sprake was 
het schone geslacht. 

„•Zelfs bij de schoone sekse vond de 
zaak tegenkanting. De Jonge Heeren, 
die niet onbemiddeld waren, en dus 
zeer begeerlijke U-den konden zijn 
voor de Sociëteit, kregen van hun 
minnaressen, die hen reeds vóór den 
Huwelijksdag onderden duim hadden, 
eene duchtige vermaning om hun geld 
niet aan zulke groote dingen, als 
paarden te besteden. „-De Amazones 
waren echler op dit punt meer 
toegeeflijk, omdat /ij voel van paarden 
houden, en wat in den smaak der 
Amazones valt, wordt door haar me 
mannelijke welsprekendheid aan- 
geprezen -De gehuwde Dames za- 
gen in deze nieuwe pogingen om zoo 
iets als paarden aan te fokken, een 
fijngosponnon list om aan do uit- 
huizigheid harer echlgonooten een 
glimp van betamelijkheid te geven, en 
voor het overige zagen zij liever, dat 
deze zich met haar bemoeiden, dan 
met paarden. De vrouwen zijn 
bovendien dikwijls zeer gebeten op de 
paarden en honden van h?je „mans", 
alleen maar, omdat zij dikwerf met 
deze dieren de liefde hunner levens- 
gezellen moeten deelen". 

,,-Ecnige oude malroncn namen zeer 
bedaard hare brillen af, en zottcdon 
groote ogen op toen zij van zulkeoner 
nieuwerwctschc belangstelling in die- 
ren hoorden gewagen, en toen haarde 
zaak nog nader werd verklaard, bleven 
zij een of twee minuten hare hoofden 
schudden, ten tceken van onverbid- 
delijke afkering, en zij maanden hare 
neefjes die in haar tcstamentstonden, 
ten ernstigste aan, om in deze, 
drukkende tijden aan zulke uit- 
spattingen geen deel te nemen, indien 
zij door haar niet aangemerkt wilden 
worden als vijanden van het voorregt, 
om in het testament eencr oude rijke 
dame te staan " De rennen 

Dat was dus het voorspel en nu de 
rendagen zélf. „Eindelijk toch hadden 
de rijtuigen en voetgangers de 
langgewenschtc vlakte voor zich. Eer 
men die echter kon naderen, zag men 
zich genoodzaakt, om een toegangs- 
kaartje te nemen aan een houten 
loods, in de vorm van een gotisch 
torentje, waarnevens zich een Heer te 
pnard bevond, die een breeden 
groenen band om den hoed had, ten 
teeken dat hij tot de Sociëteit ter 
verbetering van het paardenras be- 
hoorde. 

„Thans zijn wij in de bijna onaf- 
zienbare opene vlakte in het duin, die 
door het renpark wordt omsloten. 
Waar Ge in het rond de ogen ook 
wendt, ziet Ge den helder blaauwen 
gezigtseinder rusten op eene reeks van 
gele zandheuvelen, die door de zon 
schitterend worden verguld. ...„In het 
midden staan eenige kleinere en 
grootere tenten met wapperende 
vlaggen en van buiten gesierd met 
spiegels en gevuld met stoelen, 
tafeltjes, broodjes met vleesch, wijn en 
sterke dranken, in één woord: met a! 
waarnaar iemand zou kunnen vragen, 
die hongerig, dorstig en vermoeid is. 
Daarheen begeven dan ook zich de 
meesten. die te voet zijn gekomen. De 
rijtuigen daarentegen vormen een 
kring, zoo wijd als de vlakte zelve, en 
zij , die er in zijn gezeten, verlaten 
hunne zitplaatsen niet. want zij zitten 
hoog en genoegelijk en kunnen alzoo 
over de hoofden der wandelaars het 
n'npark overzien. „Midden op de 
heide stonden hier en ginds kleine 
groepjes, die tezamen vereenigd eene 
ontzettende menschen-massa zouden 
hebben gevormd, maar die thans 
onbeduidend schenen in verhouding 
van de ruimte, waarin zij zich 
bevonden. 

Daniys 

„Men zag er dandy's te paard met 
amazones, die fier en slank op edele 
schimmels reden en de gazen sluijers, 
die haar fijn en bekoorlijk gelaat 
morsten afdekken, zweefden op den 
adem van het zoetje windje omhoog 
als de jonkvrouw vol dartelen 
levenslust den klepper met de rijzweep 
op de lenige lendenen sloeg en over do 
vlakte rende ..„Men zag orde leden van 
de Sociëteit af on aan rijden, met een 
brerdengroenen band om den hoed, 
en een klein gouden paardje aan oen 
groen zijden lintje, in oen knoopsgat 
op de linkerborst bevestigd, als 
hadden zij nog eene nieuwere 
ridderorde van hot paard. „Men zager 
dragonder-officioron te paard, wier 
blinkende helmen iu de zon straalden; 
men zagor...ja, wie zag men er al niet? 
Zelfs wandelden er verdachte meisjes, 
die ook hier veroveringen dachten te 
maken 

En dan vertelt Reets o\or do renoaan 
zelf, welke mol aan paaltjes bovostigdo 
touwen van hot publiek was afgeslo- 
ten. Do baan was aan één zijde meteen 
aardon wal afgohoind Op do achter die 
wal liggende duinen zaton kijkers dio 
geen kaartjes kondon of wilde betalen. 
Buiten do baan waren stallen voor de 
paarden opgetrokken, oon houten 
stellage als rechterstoel (mot bol), oon 
grote tribune mot do Nederlandse vlag en banken voor de prinsen en leden 
van de Sociëteit met er tegenover op 
houten banken de dragondcrkapcl 
welke voor muziek zorgde. 

Uit het boekje blijkt dat de aandacht 
van do kant van het publiek de tweede 
dag aanzienlijk minder groot was. 
Kennelijk was de eerste dag een 
teleurstelling geweest, ook al door de 
veel te lange pauzes tussen de enkele 
wedstrijden. Bovendien -zo stelde 
Beets vast- moet men het Nederlanrlre 
publiek eerst leren wedden, want dan 
zal de tijd niet zo lang vallen.... 

Het zal wel niet zo dikwijls 
voorgekomen zijn dat over een zelfc.e 
sportgebeurtenis in de vorige eeuw 
door twee letterkundigen van naam 
een stuk proza en een gedicht weid 
geschreven. Met de eerste Nederlandse 
rennen, gehouden in Zandvoort, is dat 
wel het geval geweest. Eerst was het 
Nicolaas Beets en later Willem Jacobus 
van Zeggelen, drie jaar ouder dan 
Beets. 

Hij schroef er een vrij lang gedicht 
over, al vermoed ik dat hij alleen de 
eerste dag aanwezig was en het de 
tweede dag wel geloofde (zoals 
zovelen! ). De dichter vertelt eerst 
cynisch dat ons paardenras blijkbaar 
niet deugde en te traag was en dat we 
daarom in de leer moesten gaan bij de 
Britten. Hij bespotte de toen overal al 
groeiende Angliomanie: 

Meest logen zwaar, i 

Beken het maar. 

Was 't gros van onze knollen; 

John Buil, pikeur. 

Breekt d'oude sleur, 

En geeft ons les in 't hollen... En zo gaat hij dan nog een aantal 
verzen door, waarna verteld wor dt 
van het schone herfstweer en de grote 
drukte: 

Wat was het druk. 

Een groot geluk 

Voor stallen en voor kroegen; 

De stad liep leeg, 

De nering zweeg 

Voor 't nieuwerwets genoegen 

Beets heeft (ik heb dat alles niet 

herhaald) de stoet welke zich van 

Haarlem naar Zandvoort bewoog 

lyrisch beschreven. Ook van Zeggelen 

kon het niet laten daaraan enige 

verzen te wijden. 

Do aristocraat, 

De flanksoldaat 

De blonde jeugd van Lciden(isstudentt 

Dc.slungeljas", 

De „witte das", 

't Ging al naar Zandvoorts heide. 

De jufferstoet 

Als melk en bloed, 

Met apocriefe vlcch ten, 

Reed mee van honk, 

Met lach en lonk 

Voor Amstels winkelknechten. 

En natuurlijk ook een gedicht op de 

„Sociëteit": 

't Genootschap, we il 

Voor 'tpaardenheil. 

Trok van zijn cirkel renten; 

Hot dacht misschien: 

Wie goed wil zien. 

Ziet op goen vijftig centen. 

Dat was dan ook wol degelijk het 
geval. Voor het programma goed on 
wol begon waren allo drinkwaren in de 
hete duinen uitverkocht, hetgeen 
uiteraard voor oon goede stemming 
niet zo bevorderlijk was. En. ...er 
gebeurde maar niets! Men begon zijr 
geduld te verliezen, ma:ir op da* 
moment kwam Prins Alexander aan: 

't Geduld was heen-. 
Do Prins verschoon. 
Bij 't schetteren der fanfaren; 
Do moed loefde op 
Bij 't handgoklop 
Dor saamgovloeide scharen 
Dan beschrijft de dichtende verslag- 
gever hel opzadelen dor paarden en 
hot te paard gaan dor in kleurige 
buizen gestoken jockeys en hoer- 
rijders. Wat oon prachtig gezicht. Dat 
zou spanning geven, maar.. .toon hot 
starlleken was gegeten koken dui- 
zenden naar do baan, doch /agon niots. 
Maar wat men kook 
Holaas! het bleek 
Niots moor dan ijdel pogen. 
Ken bonte rij 
vloog, wip. wxirbii 
En 't stof wooi in on/o ogen. Van Zeggelen stak de draak met onze 

traagheid. „Wie durft er nog over 

traagheid te spreken"? Dat rennen 

ging zo snel dat je doodeenvoudig 

niets zag. En dan een lange pauze. 

Een uur kroop om, 

Een tweede drom 

Mocht 't ros de teugel vieren 

en opnieuw ging het so snel dat de 

ruiters alweer terugkwamen nadat 

men ze zojuist had zien vertrekken. 

Van Zeggelen zag vermoedelijk liever 
draverijen. Dat" was een oud- Hollands 
vermaak en kwam hem vertrouwder 
voor. Het boeide langer de aandacht 

Intussen duurden de pauzes voorten 

verveelden de mensen zich. Van 

Zeggelen maande de moed niet op te 

geven maar moest toch wel besluiten 

met: 

Maar ach! de pret 

Werd perk gezet. 

De najaarszon ging duiken: 

Het feest was heen. 

De troep verdween. 

Met hongerige buiken. • 

Onze dichter was aan het eind van zijn ■ 

Latijn maar hij zou een goede 

19e-eeuwer geweest zijn wanneer hij , 

er geen soort besluit aan had 

verbonden: 

Dus, hoe het zij. 

Ik blijf er bij, 

Heil, heil, U Haarlems beemden! 

Wegaan vooruit! 

De jonge spruit 

Verheft ons bij de vreemden! 

Met deze laatste zinsnede wilde hij er 
op wijzen, dat men- om met zijn tijd 
mee te gaan-' Engelands voorbeeid 
diende te volgen en rennen moest gaan 
organiseren. 

En hiermede besluit ik dan het relaas 
over de eerste op moderne wijze 
georganiseerde draf- en rensport 
gebeurtenis in Nederland. Men zou 
kunnen zeggen: van Zandvoort begon 
de victorie, maar dat zou te vroeg 
gejuicht zijn. Het was eerder een 
doodgeboren kindje, want de tijden 
waren blijkbaar nog niet rijp voor deze 
sport-naar-Engels-voorbeeid. In de 
80-er jaren zou men het nóg eens 
proberen. Toen met meer succes, 
totdat in 1911 het wedden via de 

totalisator en de bookmakers „on- 
zedelijk" werd verklaard door de 
Tweede Komer, en opnieuw deze 
snelheidssport te gronde ging. Pas in 
de 50-er jaren bij de herinvoering van 
de toto tot herleefde zij. Het is dacht 
ik goed daarbij te bedenken dat de 
grondslag van het renbaanwezen in 
Zandvoort werd gelegd. 

Wouter Slob. 
(Adv. Inge/. Moled.) 

'■■ ; , ,< , ' l ■ ■ m 'Mi ' j ig' , ' 

IS Geef W-v-v: > ""' 
Noorci-Hollar 
het januari -nummer 
is uit ! 

deze maand 

• Eilandjes echt.- in een 
plastic wereld! 

• Noron borduurt voort 
op woningbouw. 

• De lastigste handschoen- 
makers van Europa. 

e Ard Schenk voelt zich 
thuis in Noord-Holland. 

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw 
tijdschriltenhandelaar. 

Losse nummers / 3,25 
abonnement (12 nrs.) f 35,-p.j. 

Bureau voor Periodiekon b.v.. 

Postbus 1, 

Purmerend (02902) 1654. -fcft 't* •**«•* ^mimüSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 6 Een tocht wij huls 

VOLVO 
TEST SYSTEEM J dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

Laat uw gashaard. cv. of open haard niet langer opboksen tegen 
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van 
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil. 
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

IJZERHANDEL 
Hoofdweg 726, Hoofddorp. De overkoepelonde 

zekerheid van hot VOLVO 

TESTSYSTEEM biedt u 

een strenge VOLVO- 

kounng op 41 vitale 

punten voor auto's 
vanaf f 4000,-. 

Het keurmerk van 

VEILIG VERKEER 
NEDERLAND. 

Alfetta16 1975 

AudilOOLS 1975 

Austm Allegro .. ..1975 
Datsun200aut. .. . 1975 

Fiat 132 1975 

Opel Kadett City 1976 

Opel Record 1974 

Peugeot 204 1975 

Peugeot 504 1975 

Peugeot 504 

break aut 1974 

Simca1100TI 1975 

Volvo 142 1973-1974 

Volvo 144 1972-1973 

Volvo 242DL 1977 

Volvo 242DL L.P.G 1977 

PRIJSKLASSE ONDER 

f4000,- 

Daf33 1972 

Daf44 1972 

Citroen DV 4 1973 

Opel Kadett 1974 

Steeds voorradig 
diverse typen en modellen 

DAF 66 en VOLVO E3BZZSE5SS Uï TEK00 
AANG Elke werkdag van 
hall negen lot hatf eèn 
en van halt twee tot 
hall zes geopend 
Nu bovendien ook 
vrijdagavond van 
19 00-21 00 uur 
en 2aterdag s van 
10 00- 12 00 uur 
u bent welkom 

Volvo-dealer opel-verkoop 

Badhoevelaan94, 

BADHOEVEDORP 

Telefoon 02968-5252. 

J C. Beotslaan 151. 

HOOFDDORP 

Telefoon 02503-17087. 

Ook Lease Verhuur landhuizen - villa's - herenhuizen 
middenstandswoningen - flats 

bedrijfspanden te Haarlem, 
heemstede, Bloemendaal e. o. de ridder & sen Jbis Dv 

Makelaars en taxateurs onroerende goederen, 

Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50* EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 

gezien hebt, want door 

eigen ontwerper, zijn 

wij hierin enig in 

Nederland 

Tevens veel antieke 

kasten, kisten enz 

Bezoek onze oud 

hollandse toonkamers 

ANTIEK BOUTIQUE 

HOOGENDOORN 

Zijdstraat 65 

Aalsmeer. 

tel 02977 24429 hartendorp 

DE GROOTSTE » , 

SPECIAALZAAK / 

NOTEERT U EVEN -^ 

ONS TELEFOONNUMMER 

023-252760 

Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 

WASAUTONIAAT 

Service binnen 24 uur, 
voorriikosten / 7,50. 
Gen. Cronjéstraat 62, 
hoek Kloosterstraat. p VOOR ALLE MERKEN 

HOORAPPARATEN 

Alle soorten batterijen en 

snoertjes. Ook voor 

Ziekenfonds. 

G. JANSSEN 

Gedipl. audicien 

Binnenweg 92, tel. 286963, 

toestel 4 Te huur aarageboden: 

Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

'NOORD-HOLLAND', 

Geestersingel 16, Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za. 

van 10.00 tot 20.00 uur. . Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a, 

Tel. 02507-67_47_- 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, telefoon 02502-6667. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT- 
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJETEHUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
, .NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u POSTZEGELS 

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door' 

J. D. MUIS 

Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aerdenhout, 
tel. 023-244983 (b g.g 020-220901 of 123123). 

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door- 
lopend te koop fgen beslist goede prijzen - grote en 
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, 
series engros en partijen 

Geen object is te groot Er wordt contant betaald Voor 
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis Te koop gevraagd 

door particulier: 

VRIJSTAAND HUIS 
of H0EKHUIS 

in omgeving Emmaweg. 

Op lang termijn geen bezwaar. 

Brieven onder nr. Z271 bur. v. d. blad. ADAM en EVASHOES 
type ROOTS 
jkaptaira 

Raadhuisstraat 99, Heemstede 
In Libelle deze week 
de koningin 
in Senegal 
Koningin Juliana stal het 
hart van iedereen, van 
president Senghor tot de 
kleinste kleuters toe. Vier 
dagen lang genóót het 
arme Westafrikaanse land 
van haar warme belang- 
stelling. Libelle was erbij, 
fotograferend en noterend. 
Lees nu het bijzondere 
verslag door Mieke de 
Haas van dit bijzondere 
staatsbezoek. 
En een unieke 
stekenlap 

Deze weck de eerste aflevering 
van Libelles borduurkwartet; 
oefen alle borduursteken én . . . 
u maakt tegelijk een prachtige 
stekenlap. Om er meteen handig- 
heid en aardigheid in te krijgen! 

En een 
uitklapbare vakantie- 

wijzer 

VC&ar gaat u heen dit jaar? 
Zoek een fijne bestemming in 
Libelles vakantiewijzer: een 
grote, leuke kaart van Europa 
die u deze week als aparte 
bijlage in Libelle aantreft. Met 
veel praktische tips erbij. 

En veel 
meer 

Sylvia de Leur in een groot 
interview. De strip "Jan, Jans 
en de kinderen". Het eerste 
van een reeks verhalen van 
Simon Carmiggelt. Een hele 
Libelle vol! 
Er wonen amper tweehonderd mensen in het 
dorpje Hobrede, verscholen in het Noord- 
hollandse polderland. In Libelle vertelt de 
85-jarige Joris Lampe over vroeger, vertellen 
de kinderen over straks en 
vertellen de vaders 
en moeders over 
het gezellige dorps- 
leven nu. 

De Libelle Tip Telefoon 

Bel voor de Libelle tip van de 
week en meer informatie 
over de nieuwe Libelle 
023-343050. 
is alleen Libelle Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. f 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 

= 2 m' v.a. f 150,- 

thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. SLEUTELSERVICE 

Klaar terwijl u wacht. 
Ook autosleutels. 

TEL. 023-280490 

Binnenweg 73. Heemstede 
Ook voor al uw sloten H. HEINSBERGEN 
Voor beter schilder- 
en witwerk. 

Telefoon 262366. Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. 

£picring<> 

Huren en niniorniodu 

Hoofdstraat 178 Hilleqom 

tel 02520 15119 Donder 

dag koopavond BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. VAN DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796. VOLVO 66 Gebouwd voor 
veilig en ontspannen 
autorijden 
H. P. KOOIJMAN Brederodestraat 6-10, Zandvoort, 
tel. 02507-3242. 
Volvo dealer. Gevraagd voorspoedige indiensttreding: ' 

MAGAZIJNBEDIENDEN 

die o.a. de taak krijgen, geheel 

zelfstandig orders voor aflevering gereed 

te maken. 

Wij bieden een uitstekend salaris en aan 
deze tijd aangepaste arbeidsvoorwaarden. 

Voor een nader gesprek kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Henk Ypma. 

GEBR. YPMA BV • ZWANENBURG 
groothandel in bloemisterij-artikelen 

Lijnderdijk 103, telefoon 02907-5948. Welke dame of heer 

met een prettige 
' telefoonstem en 
met een goede 
opleiding durft het 
aan, een paar uur 
per dag (deels 
's middags, 
meestal 's avonds) 
per telefoon abon- 
nees te werven voor 
een financieel 
economisch 
weekblad. 

Adressen aanwezig. 
De interessante 

beloning is 

gekoppeld aan de 

behaalde resultaten Voor informatie of 
sollicitatie: 

Bureau 
Van Vliet bv 

Postbus 20, 

Zandvoort, 

tel. 02507-4745*, 

toestel 22. MODELBOUW bloemen d 9 3 I 

BL0EMENDAAISEWEG20 
TELEFOON 2G43 49 ENIGE GOEDE 
OCCASIONS 
ZWART-WITEN 
KLEUREN-TV 
met garantie. 

RADIO JANSSEN 

Binnenweg 92, 
telefoon 286963. KUNSTGEBITTEN- 
REPARATIES 

Tandtechn. Laboratorium 

K. Ackema, lordensstr. 60 

b/h Houtplein, Haarlem, 

telefoon 315934. In- en verkoop 

Juwelen - Goud - Zilver 

H. W. Dames 

<ruisstraat 19, bij de Ridder 

straat -Haarlem 

Tel. 32 04 31' HAAK 

KLIMMATERIALEN 

Burgwal 9-13, Haarlem, 

telefoon 321804. 

Verhuur van: 

- ladders en aanverw. art. 

- bakfictsen Te koop gevraagd 

ouderwetse 

mah. houten 

linnenkast en 

ouderwets 

theekastje 

Tel. 023-324431. P. A. student zoekt met 
spoed 

kamer met kook- 
gelegenheid 

in Heemstede of direkte 

omg. Tel. 280509, liefst 

na 18.00 uur. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 7 


AJCN OVER DE S 19 EN DE T 71 , 

Kritische beschouwing over 
mogelijke aanleg van twee wegen (Adv Inmv Mixlcd I KENNEMERLAND - Volgend jaar 
zullen Provinciale Staten weer een 
ontwerp vaststellen voor de secun- 
daire en tertiaire wegen die in de 
komende tien jaar kunnen worden 
aangelegd. Twee wegen blijven daarin 
zeer omstreden: de S 19 en de T 71. 
De S 19 betreft doortrekking van de 
Westelijke Randweg in zuidelijke 
richting. Bij de T 17 gaat het om een 
stuk weg van slechts 2 kilometer, ter 
verlenging van de Zeeweg, dat echter 
ingrijpende gevolgen hecfU 
Namens de Algemeen Christelijke 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Natuurbescherming en de Studiegroep 
Kennemerduinen maakte Henk Wijk- 
huisen een verslag van de voor- en 
nadelen van genoemde tracé's Na- 
drukkelijk een kwalitatief verslag 
Kwantitatieve gegevens, bijvoorbeeld 
over broedvogels en zeldzame planten, 
geeft hij met opzet met omdat hij 
vreest planologen en projektontwik- 
kclaars daarmee in de kaart te spelen. 

„Deze mensen kunnen vaak door 
gebrek aan kennis niet met de 
gege.ens werken," zo schrijft hij, „en 
deze gegevens al dan niet opzettelijk 
verkeerd interpreteren". 
Zijn verhaal houdt dan ook duidelijk 
kritiek in op de huidige gang van zaken 
bij de zogenaamde „milieukartering", 
waarbij particuliere projektbureausof 
planologen de kwantitatieve gegevens 
misbruiken. 

In het verslag krijgt de provincie een 
grote pluim op de hoed vanwege haar 
milieubewust beleid, dat in sommige 
opzichten uniek wordt genoemd. De 
AJCN vindt dat zowel rijk als andere 
provincies er een voorbeeld aan 
kunnen nemen, evenals vele gemeente- 
besturen, die bestemmingsplannen 
voortbrengen die doen denken aan de 
vijftiger jaren, toen economische groei 
en ruimtelijke groei het maatschappij- 
beeld beheersten. 

Schaduw 

Als schaduwzijde in het provinciaal 
beleid wordt echter aangemerkt de 
aanleg van genoemde wegen. De AJCN 
komt na diepgaande beschouwingen 
over de landschapsecologische waarde 
van de duinen en de landgoederen in 
het binnenduin tot de conclusie dat 
deze wegen het leefmilieu en het 
landschap desastreus zouden aantas- 
ten. De beide in het verslag besproken 
wegen worden in het verslag „de 
exameneis voor de milieubewustheid 
van de provincie Noord-Holland" 
genoemd. 

De T 71 

-Enkele opmerkingen uit het verslag 
over de maatschappelijke en milieu- 
aspecten: 

De weg zal een geluidsbelasting geven 
van op zijn minst 77-70dB(A), en 
daarmee mogelijk de aanvaardbare 
normen overschrijden. 
Als een ongelijkvloerse kruising wordt 
gerealiseerd ' tussen Dompvloedslaan 
en Verspronckweg en eventueel bij de 
passage met de Bloemendaalseweg, 
mag verondersteld worden dat voor de 
bewoners van het bejaardentehuis 
„Oldenhove" de aantrekkelijkheid 
van het wonen tot een minimum zal 
dalen. Op windstille dagen is stank- 
overlast te verwachten. 
Het landgoed Lindenheuve! wordt 
aangetast. 
Als er van het natuurgebied 't Vlakje nog slechts een klein eiland overblijft 
is het als natuurgebied niet meer te 
beheren. De aanleg van de weg is 
bovendien in strijd met de bedoeling 
om één groot nationaal park te 
stichten tussen Ovcrveen en IJmuiden. 
Het idee om over het Vlakje een 
viaduct te bouwen om de natuur te 
sparen vindt de schrijver van het 
verslag thuishoren bij „infantiele 
futurologen". 

De S 19 

Over de S 19 zegt de samensteller van Mishandeling 

ZANDVOORT - Op oudejaarsdag 
werd bij de politie aangifte gedaan van 
mishandeling gepleegd in de nacht van 
26 op 27 december in een nachtclub. 
Aangever kreeg ruzie over een 
barkruk, waama hij twee kopstoten 
kreeg. Hij bekwam een gebroken neus 
en moest zich onder medische 
behandeling stellen. Een onderzoek 
naar de dader wordt ingesteld. het verslag onder meer: 
Het leefklimaat in het zuidoosten van 
Aerdenhout en het noordwesten van 
de gemeente Heemstede zal verslech- 
teren en bovendien moeten huizen 
worden gesloopt. 

Men moet rekening houden met extra 
geluidsbelasting, minimaal 65 dB(A). 
Ook de luchtverontreiniging zal het 
gehele leefklimaat verslechteren. 
De afstand tussen de landgoederen en 
de S 19 is nihil. 

Genoemd worden: Berkenrode (nu al 
vrijwel ingebouwd), Bockenrodc, 
Koekoeksduin, Leyduin, Vinkcnduin, 
Woestduin (alle gelegen ten westen 
van het tracé) en Ipenrode, Manpad en 
Hartenkamp aan de oostzijde. Aantas- 
ting van de weidegronden, een 
onmisbaar element in hel landschap, 
betekent volgens de samensteller van 
het rapport verpaupering van de 
esthetische waarde van de omgeving 
van deze landgoederen. 
Bij de Bekslaan zal een tracé lopen 
door de aanwezige bossages. „Het zou een betreurenswaardige zaak 
zijn als er een S 19 zou worden 
aangelegd", zo zegt de samensteller, 
„langs onvervangbaar erfgoed, nota 
bene door de Rijksoverheid betiteld 
als onvervangbaar en uniek". 

Als de T 71 (verlengde Zeeweg door 't 
Vlakje en Lindenheuvel) zou worden 
aangelegd dient de Dompvloedslaan 
flink te worden verbreed. Op het punt 
waar deze laan de Bloemendaalseweg 
kruist (zie foto) zouden bij een 
gelijkvloerse kruising verkeerslichten 
onvermijdelijk zijn. Omdat dan twee 
stoplichten binnen enkele honderden 
mtters nodig zijn kan er van een snelle 
verkeersafwinkkeling geen tprake zijn. 
Het enige alternatief lijkt daarom een 
ongelijkvloerse kruising, een viaduct 
dus. Als Zandvoort evenwel de 
opnamecapaciteit van motorvoer- 
tuigen niet vergroot zal capaciteitsver- 
groting van de wegen, volgens de 
Bloemendaalse politie, slechts tot 
gevolg hebben dat de files aan de kop 
van de Zeeweg worden verlengd. Randstad Publicaties, 

uitgeefster van Aalsmeerder Courant, Badhoeve/Slotense Courant,. 
Heemsteedse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, 
Streekblad/De Ronde Vener, Uithoornse Courant/Ons Weekblad, 
Zandvoorts Nieuwsblad enZwanenburg/Halfwegse Courant, 

zoekt op korte termijn een 

all-round joumalist(e) 

Hij/zij moet zich kunnen inleven in de plaatselijke en regionale 
problematiek, met name van het gebied Zandvoort e. o. 

Hij/zij zal zelfstandig moeten kunnen werken binnen een team. 
Rijbewijs vereist. Autokosten worden vergoed. 

Inlichtingen bij de redaktie, tel. 02977-25141. of J. M Pekelharing, 
tel. 02159-10351 . Sollicitaties richten aan de eindredaktie Randstad 
Publicaties, Postbus 264, Aalsmeer. Uitreiking 
tafel 
Inbraak 

ZANDVOORT - In een woning aan de 
AJ. van der Moolenstraat is de vorige 
week ingebroken. De toegang tot de 
woning werd verschaft door het boren 
van gaatjes in het raamkozijn, waarna 
het raam geopend kon worden. 
Vermist worden o.a. een gouden ring, 
een gouden ketting met hangertje, een 
gouden ketting met pareltje, een 
gouden schakelarmband, een horloge 
en een wit gouden ketting, 4 ringen, 
ongeveer f700,--. De totale waarde 
van de sieraden is plm. f 2000,--. 
Onderwijswinkel 
gaat verhuizen 

HAARLEM - De Onderwijswinkcl 
Haarlem, die gevestigd is aan het 
Schoterbosplein gaat verhuizen. De 
nieuwe winkel wordt gevestigd aan de 
Koningstraat 18 in Haarlem. De 
officiële openingsdatum is zaterdag 21 
januari. Tot die datum is de 
onderwijswinkel gesloten. •Alleen 
mensen met zeer dringende onderwijs- 
problemen kunnen telef. 023-254157 
bellen. Op 6 en 7 januari presenteert 
film inn in de openbare biblio- 
theek aan de prinsesseweg 
Kaspar Hauser (Jeder fur sich 
und Gott gegen alle) van de 
Westduitse cineast Wemer 
Herzog. Beide voorstellingen 
beginnen om 21.00 uur. 
Bij Kaspar Hauser gaat het om 
het enige geval dat in de ge- 
schiedenis van de mensheid be- 
kend is van iemand die pas als 
volwassene wordt „geboren". 
Kaspar werd, zover hij zich kan 
herinneren, zijn leven lang in 
een duister stuk van een kelder 
gevangen gehouden en kreeg 
nooit een mens te zien omdat Adhesiebetuigingen tegen 
vogelmoord in Italië ZANDVOORT — In 1974 diende 
de Stichting Mondiaal Alternatief 
bij de Europese Gemeenschappen 
een petitie in, getiteld „Redt de 
trekvogels — redt uw kinderen." 
Deze petitie werd aldaar inge- 
schreven en resulteerde in de door 
het Europese Parlement unaniem 
aangenomen resolutie. En daar- 
van was weer het resultaat: de 
door het EP aangenomen resolutie 
inzake het voorstel voor een richt- 
lijn voor de instandhouding van de 
vogels. De Europese Ministerraad 
kwam 12 december j.l. te Brussel 
bijeen om een besluit te nemen 
inzake dit voorstel voor een Euro- 
pese richtlijn. Men kwam niet tot men hem 's nachts, wanneer hij 
sliep, zijn voedsel toeschoof. 
Hij dacht dat hij de enige mens 
op de wereld was en accepteer- 
de kennelijk als onderdeel van 
zijn anatomie dat hij aan een 
broekriem aan de grond vast 
was gebodnen zodat hij alleen 
maar kon zitten. Kaspar was in 
de meest ware zin van het 
woord een begriploze, een 
spraakloze, een onontwikkelde, 
een nog onbewerkt stuk mens, 
ruw materiaal, als iemand die 
van een andere planeet komt. 
Toen Kaspar plotseling uit zijn 
kelder werd gehaald en in de 
burgelij ke biedermeierwereld 
werd gezet, ontwikkelde zich 
de geschiedenis van een passie, 
een langzaam afsterven van dat 
wat bij- hem spontaan menselijk 
was. Tenslotte, wanneer Kas- 
par vermoord is, zoekt men 
vertwijfeld bij hem naar een of 
andere misvorming. Dat het 
echter de burgerlijke maat- 
schappij die hem naar zijn idee 
wilde africhten zelf is die mis- 
vormd is, daarvoor is iedereen 
blind. van verdiensten ZANDVOORT- Aanstaande zaterdag- 
avond wordt in sociëteit Duysterghast 
de tafel van verdiensten uitgereikt. 

De tafel van verdiensten wordt vanaf 
1970 uitgereikt aan mensen of 
instellingen die zich bijzonder ver- 
dienstelijk maken voor de gemeente 
Zandvoort. De eer viel eerder te beuit 
aan de heer Bouwes, stichting 
Rekreade, de Zandvoortse Reddings- 
brigade, zuster Bokma, politie Zand- 
voort, wielrenner Roy Schuiten en 
burgemeester Nawijn. Wie of welke 
instelling de door Gé Loogman 
vervaardigde tafel om tien uur krijgt 
uitgereikt heeft het bestuur van 
Duysterghast vooraf niet bekend 
willen maken. Eén naam wilde men 
kwijt en wel het Eurokwintet, dat de 
avond muzikaal zal opluisteren. 

Eerder op de dag, namelijk van 16.00 
uur tot J 8.00 uur wordt in de socie'teit 
aan het Gasthuisplein de traditionele 
nieuwjaarsreceptie gehouden. 

(Adv Ingtv Medcu.) Off. opening 
H. Schaftschool 

ZANDVOORT — Onderwijswet- 
houder Aukema verricht dinsdag 
24 januari om 15.00 uur de officie- 
Ie opening van de Hannie Schaft- 
school. Het nieuwe schoolgebouw 
aan de Cornelis Slegersstraat is 
een geïntegreerde school voor 
openbaar kleuter- en lager onder- 
wijs. 

VOS-kursus 

ZANDVOORT - Half januari start in 
de gemeente een VOS-cursus (vrou- 
wen oriënteren zich in de samenle- 
ving). De cursus is bedoeld voor alle 
vrouwen met lagere school opleiding 
en eventueel 1 a 2 jaar voortgezet 
onderv. ijs. De dag is afhankelijk van de 
wens van de deelneemsters, maar de 
voorkeur van de cursusleiding gaat uit 
naar de woensdagmorgen. De kosten 
bedragen f 25,-- en voor kinderopvang 
wordt gezorgd. De cursus bestaat uit 
12 bijeenkomsten van twee uur in de 
Openbare Bibliotheek. Het program- 
ma bevat de volgende onderwerpen: 
vrouw als partner (rolverdeling, 
werkverdeling), vrouw als opvoedster 
(gezin, opvoeding, school) en vrouw 
als burger (politiek, gemeentehuis, 
krant). Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Carola Achterhof, 
Keesomstraat 155, telefoon 7726. (Adv. Ingez. Mcdcd.) 
Tast niet in 't duister, 
Dijkstra geeft raad. 

Kom naar de showroom. De juiste verlichting kiezen is 
een belangrijke zaak 
Licht voor lezen ol werken 
stelt andere eisen dan sleer- 
verhchling Bovendien draagt 
de vormgeving van do lampen 
sterk bi| nan rt? sd|l van uw 
interieur De Dijkstra licht- adviseurs weten hier alles van 
en helpen u graag bij uw 
keuze Hun jarenlange 
eivaring en onze enorme keuze 
garanderen u een advies dat 
met uw wensen en budget 
overeenkomt Vrijblijvend. 
Kom gerust eens langs. DIJKSTRA 
LAMPEN 

Amsterdam • Weteringschans B4a - tel (020)263510 

Den Haag • Slallonswcg 102 • tol (070) 082478 

Heemstede - Cruquiuswog 37 • tel (023) 289980 

Dagolijks.ook 's zaterdags geopend van 9 - 17 30 uur. overeenstemming. Tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst van de 
Raad, begin 1978, hoopt het Euro- 
pa van de Negen eenparig lot een 
besluit te komen. 

,, Intussen," zo schrijft de in Zand- 
voort gevestigde-Stichting Mondi- 
aal Alternatief, „heeft de Italiaan- 
se senaat een afschuwelijke jacht- 
wet aangenomen, die ■ daardoor 
rechtsgeldig is geworden. Deze 
jachtwet is in menig opzicht een 
terugdraaien van de tijd tot vóór 
de Tweede Wereldoorlog. Deze 
wet laat n.1. toe dat in de regio's 
de vangst met netten het gehele 
jaar door wordt uitgeoefend. Bo- 
vendien is daarin ook de vangst 
van kleine vogels toegestaan. Ook- 
is in de nieuwe Italiaanse jachtwet 
het woord „uccellagione" of ,,uc- 
cellande" (=vogelvangst met net- 
ten) helemaal verdwenen. Men 
heeft het vervangen door „cattu- 
ra", hetgeen vangst betekent. In 
een Italiaans dagblad stond zelfs 
i.p.v. „uccellagione" het nieuw 
verzonnen, niet in de woordenboe- 
ken voorkomende „tenderia" (af- 
komstig van het Franse „tender- 
ie"). Dat is een typische misleiding rond voor een come-back. „Voor- 
van de lezers. De Italiaanse jagers lopig starten we met twee rijders, 
kunnen nu beweren dat er geen Jan Lammers en Huub Rothengat- 
„uccellagione" (nettenvangst) ter", vertelt Beerepoot. „Ze krij- 
meer in Italië is toegestaan en dat gen de beschikking over drie wa- 
deze wettelijk is verboden. Dat gens, Ralts '78, met vermoedelijk 
Audi 

oooo GARAGE 
STRIJDER 

Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -45 65 Rating Team Holland 
terug in formule 3 

ZANDVOORT — Tijdens een drukbezochte persconferentie in de 
Vijverhut heeft CENA V-directeur Johan Beerpoot de wederge- 
boorte van het Racing Team Holland aangekondigd. Hij deed dit 
als lid van het nieuwe stichtingsbestuur, dat verder bestaat uit 
Wessel Wessel, Ben Huisman, Hans Grimmelt en Gerard v.d. 
Storm. „We willen de autorensport verder opstuwen en jong 
talent, dat voldoende voorhanden is, doen ontplooien", aldus 
Beerepoot. „Dat talent moet goed worden opgevangen en 
begeleid." 

Het RTH, dat in de jaren 1963 tot 
1968, o.a. Slotemaker en Van Len- 
nep op de baan bracht, was sinds- 
dien enigszins ingeslapen. Plan- 
nen om het team nieuw leven in te 
blazen, mislukten enkele jaren ge- 
leden, maar nu is alles vrijwel 
rond voor een come-back. Bernhard heeft zich weer bereid 
verklaard het beschermheerschap 
van de Stichting Racing Team Hol- 
land op zich te nemen." 
Voor de technische begeleiding 
heeft het RTH de ervaren Engels- 
man Roger Heavens met drie as- 
sistenten aan zich weten te bin- 
den. „Er wordt hard aan de voor- 
bereidingen gewerkt en we hopen 
dat we ook het race-publiek warm 
kunnen krijgen", besluit Johan 
Beerepoot. „De vuurdoop krijgt daarvoor in de plaats heel eenvou- Toyota-motoren. De kans dat Arie het team toevallig op Zandvoort dig een andere benaming is ge 
bruikt, wordt daarbij uiteraard 
niet vermeld. Daardoor weet de 
publieke opinie in Italië en daar- 
buiten niet dat het om een en 
hetzelfde gaat. 

Wat buiten Italië over het alge- 
meen ook minder bekend is, is dat 
vooral door het voorlichtingswerk Luyendijk ook voor ons gaat rij- 
den, zit er dik in. We willen kam- 
pioen worden in de formule III. 
Het wordt een echt nationaal 
team, ook wat de sponsors be- 
treft". De CENA V-directeur laat 
in dit verband de namen Philips, 
DAF en Zuivelbureau vallen en 
meldt tevreden, dat meer dan van de Gruppo Naturalistico della tweederde van de benodigde 

Brianza de meerderheid van de ƒ 450.000,- al binnen is. ,, En prins 
Italiaanse bevolking tegen de vo- ■ 
gelmoord in hun land is. Dat uit Trimmen in 
't Stekkie' zich steeds frequenter in recente Bridgeclub 
artikelen, waarvan de koppen 
voor zich spreken, t.w.: „Radica- 
len dreigen met een referendum 
tegen de jacht — De nationale 
academie van Rome bekritiseert 
de duistere jachtpraktijken in de 
nieuwe jachtwet — Vrije jacht op 
vogels en mensen — Verkleed als 
vogels protesteren jongeren tegen 
de jacht — Stopzetting van de 
jacht voor vijf jaar," enz. 
Wie adhesie wil betuigen met de 
Italiaanse acties tegen de vogel- 
moord in hun land, kunnen zich 
wenden tot de Stichting Mondiaal 
Alternatief, Vondellaan 37 zw, 
Zandvoort. ZANDVOORT — Sinds kort kan 
men in wijkcentrum ,,'t Stekkie" 
terecht voor trim- en konditietrai- 
ZANDVOORT — Bij de Zand- ningen. Dit gezonde initiatief 
voortse Bridgeclub is de tweede komt van het echtpaar A. J. van 
competitie alweer in volle gang. Effern, dat als start de dinsdag- 
Na de derde wedstrijd ziet de morgen en woensdagavond heeft 
stand er als volgt uit: uitgekozen. Met moderne trimap- 

A-lijn: I. Mw. De Leeuw-Hr. paratuur kan dan de zo noodzake- 
Braun 173,69$ 2. Fam. Jurriaan lijke lichaamsbeweging worden 
157, 15# opgedaan, terwijl sportlieden de 

B-lijn: 1. Fam. Heidoorn gelegenheid hebben onder deskun- 
167.519F, 2. Ds. Stor-Vallo dige leiding de konditie op te voe- 
162.963. ren. Dames kunnen in ,,'t Stekkie" 

C-lijn: 1. Fam. Coops 183.339f, 2. aan de Fahrenheitstraat terecht 
Hr._Stor-De Wit 176.89#. op de dinsdagmorgen van 9-10 uur 

D-lijn: 1. Fam. Paardebek en van 10-11 uur. Heren zijn op 
198.14%, 2. Mw. Slegers-Hr. v.d. woensdagavond welkom van 7-8 
Laan 162.50%. uur. Trainingskursus 
Vrijw. hulpverlening 

ZANDVOORT — Behalve op de 
donderdagavond zal er in de loop 
van de maand januari ook een 
trainingscursus voor vrijwillige 
hulpverleners op dinsdagmiddag 
starten. Voor deze laatste training 
zijn nog enkele plaatsen open. Wie 
belangstelling heeft, kan zich voor 
' nadere inlichtingen of voor aan- 
melding in verbinding stellen met 
mevr. Cohen, telefoon 4702. Vreemde vondst 

ZANDVOORT - Op liet zuiderstrand 
ter hoogte van paal 69.250 werd 
vorige week donderdag een groot 
metalen voorwerp aangetroffen, wat 
grotendeels onder het zand stak. Bij 
een ingesteld onderzoek kon niet 
worden vastgesteld om wat voor een 
voorwerp het ging. Door een groep van 
de Kon. Marine uit Den Helder is het 
voorwerp met grote omzichtigheid 
opgegraven en meegenomen. Ook zij konden niet zeggen wat vo 
lipt was. "onding 
Op 27 maart is namelijk hier de 
eerste race om het Europees 
Kampioenschap in de formule III". VOETBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
ZATERDAG 
D.S.O.V.l-Zandv.m. 1 


11.30 u. 


B.-Junioren: 
E.D.0. 1-Zandv.m. 1 


14.00 u. 


R.CH. 2-Zandv.m.2 


14.00 u. 


C-Juniorcn: 
v. Nispen 1-Zandv.m. 1 


15.15u. 


Zandv.m. 2- Halfweg 2 


14.00 u. 


H.B.C.4-Zandv.m.3 


14.00 u. 


Zandv.m.-D.S.C.'74 3 


14.00 u. 


ZONDAG 
Zandvoortm.-G.V.O. 


14.30 u. 


Zandvootlm. 2- H.B.C. 2 


12.00u. 


Zandvoortm. 3-B.S.M. 2 


12.00 u. 


Zandvoortm. 4-E.D.0. 4 


9.45u. 


Hillegom 4-Zandv.m. 5 


12.00ii. 


H.F.C.7-Zandv.m.6 


12.0UU. 


Zandv.m. 7-Haarlem 7 


9.15u. 


A.D.O. '2016-Zandv. 8 


9.30 u. 


Vclsenl2-Zandv.m.9 


14.30u. 


Zandvoortm. 10- V.V.B. 9 


Ultg. 


St. vogels 14-Zandv.m. 11 


14.30u. 


A-junioren: 
K.I.C. 1-Zandvoorlm. 1 


12.00 u. 


ZANDVOORT'75 
ZATERDAG 
SMS 1 -Zandvoort '751 


14.30 u. 


VEW 3-Zandvoort '75 2 


12.00 u. Zandvoort '75 3-Bloemondaal 3 
Zandvoort '75 4-Kenncnierl. 8 12.00 
Zandvoort '7 5- Jong Hercules 7 

12.00 u. 
IJmuiden 12- Zandvoort '75 6 1 1.30 u. 
Zandvoort '75 al-SMSA2 11.30u. 

HANDBAL 

ZANDVOORTMEEUWEN 
ZATERDAG 

D.S. Forostors 1-Z\ m 1 1 3.4 5 u. 

H.S.C.S.V. 1-Z\m. 1 13.00u. 

H.J. Hoolddorp 1-Zwn 1 M.35u. 

J.A. Concordia 1-Zvm 1 10.50 u. 

J.W. Full Speed 1-Zvm 1 1 1.00 u. Weekenddiensten Artsen Huisartsenpraktijk Bou- 
man, Mol, Ridderbos, Arts: B. F. 
J. Bouman, telefoon 5600. Verde- 
re inlichtingen omtrent de week- 
enddiensten worden verstrekt via 
de telefoonnummers van de hui- 
sartsen. Anderson telefoon 2058 
Drenth telefoon 3355; Fliermgs te- 
lefoon 2181; Zwerver telefoon 
2499. 

Tandarts: telefoon 023-313233 
Wijkverpleging: Zr. E. Polder- 
vaart-Spaans, Distelstraat 21, 
Nieuw Vennep. Tel. 02526-6495. 
Apotheek: Zeestraat Apotheek. 
N. v. Berkel, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 

Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort. telefoon 02507-4437 
b.g.g. 023-313233 
Hulpdienst: telefoon 023-243340 
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur 
tot maandag 7.00 uur. 
Dierenarts: hij afwezigheid van 
de gewenste arts raadplege men 
uitsluitend telefonisch de Veeart- 
sendienst te Haarlem, telefoon 
023-313233 

Storingsdienst Gasbedrijf: tele- 
foon 3737. 

Politie: telefoon 3043. 
Brandweer: telefoon 2000. 
Taxi: telefoon 2600. 
Algemeeen Maatschappelijk 
Werk Zandvoort Noorderstraat 
1, telefoon 3459 (b.g.g. 023-320899 
of 320464). Spreekuur op werkda- 
gen van 9.00 tot 10.00 uur; maan- 
dagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor 
deze hulpverlening, beschikbaar 
voor iedere inwoner van Zand- 
voort geldt dat er voor de vrager 
geen kosten aan verbonden zijn. 
S.O.S. Telefonische Hulpdienst 
Haarlem telefoon 023-326055. 
Advies in geestelijke en sociale 
nood. Bereikbaar dagelijks van 
's avonds 7.00 uur tot 's morgens 
7.00 uur. Kerkdiensten ZANDVOORT. Hervormde Kerk, 
Kerkplein: 

10.30 uur ds. C. Mataheru (Ge- 
meenschappelijke Gereformeerde/ 
Hervormde Dienst). 
Jeugdhuis achter de kerk: 
10.30 uur Jeugdkapel. 
Gereformeerde Kerk, Juliana- 
weg 15: 

10 uur geen dienst wegens ge- 
meenschappelijke Hervormd Ge- 
reformeerde Dienst in de Her- 
vormde Kerk 10.30 uur, 19 uur dr. 
B. van Oeveren van Rijnsburg. 
Nederlandse Protestantenbond, 
Brugstraat 15: 

10.30 uur Onderling Samenzijn on- 
der 'het "ftiotto: „Kerstmis"' 
voorbij?" ' 

Rooms Katholieke Kerk^ 
Parochiekerk St. Agatha, Gro- 
te Krocht. Zaterdag 7 januari 
19.30 uur Eucharistieviering met 
orgel en samenzang. Zondag 8 
januari: 8.45 uur Stille Eucharis- 
tieviering. 10.45 uur Eucharistie- 
viering met medewerking \an St. 
Caeciha-kerkkoor (Hoogmis). 
Nieuw Apostolische Kerk 
Tot nadere aankondiging zondag 
9.30 en 16 uur, woensdag 20 uur 
diensten in gebouw Madoera- 
straat 1, Haarlem-Noord. 
Nederlands Christelijke Ge- 
meenschapsbond: 
maandagmiddag 9 januari 3 uur 
samenkomst in huize „Pniel", Zui- 
derstr. 3. 

Volle Evangelie Gemeente: 
zondagmorgen 9.45 uur samen- 
komst in gebouw Voorstraat 100 
te Katwijk. WATERSTANDEN ZANDVOORT — Voor de komen- 
de week zien de hoogwaterstan- 
den er als volgt uit: 
Donderdag 5 januari 11.33-23.40 
uur, Vrijdag 6 januari 0.14-12.42 
uur, Zaterdag 7 januari 1.17-13.38 
uur, Zondag 8 januari 2.11-14.32 
uur, Maandag 9 januari 3.06-15.23 
uur. Dinsdag 10 januari 3.54-16.10 
uur, Woensdag 11 januari 4.41- 
16.58 uur, Donderdag 12 januari 
5.29-17.45 uur. Springtij 11 
januari. 

Voor het berekenen van de laag- 
waterstanden gelieve men bij bo- 
venstaande tijden acht uur en drie 
minuten bij te tellen. 
GEBOREN: (buiten de gemeente). 
Chnstina Johanna, d.v. H.H.J. Spol- 
ders en J.M. Oudendijk, Marjolein 
Sabinp, d.v. A.M. Vosse en H.L.P. 
Brokplmans, Leonie, d.v. J.C. Spren- 
kcling en W.H. Zwart. 
ONDERTROUWD: A.J. van der 
Moolen en H. Brand. 
GEHUWD: M.A. Smits en M.H. 
Alvaroz Lobora; J. de Jong en D. 
Ivanisovic. K.J. Chan-Jong-Clui en 
M.A.V. Storimans. J.W.P. Scholte en 
A.M.L. van Campen. 
OVERLEDEN: Dooderus A.do Vries. 
69ja,ir (Nieuw Unicum), Joluniics V 
Uiddcs. 68 jaar, goh m. J.C. Mi ijor. 
OVERLEDEN (buiten de gemeente) 
Gomt J. Hiiijgen, 65 ji. gel), in f» 11 
\an Deelen, Comclia A.Th. win der 
Ga.iuw, 79 jr., (,eh. gew. m. A.A.M. 
Wicrcx. Marlen Kison, 62 jr. (Nieuw 
Unicum), Willen H Doorman, 66 jr. 
Jac. \ an Heeinskerkct r.i.it 7 1 . RANPSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 JANUAR1 1978 PAGINA 8 NU DE TIJD VOOR 
JAPANSE AZALEA'S 

Voor groeneen 
bloeiende kamer- 
planten is uw adres 
nog altijd 

KWEKERIJ 

„De Notedop" 

Zandvoortsclaan 183 

(naast Boeckaniers- 

nest) -Zandvoort ELKE DAG: 
II heerlijk fris! TE KOOP: 
RONDE TAFEL, 

uitschuifbaar. 

VIER STOELEN 

Biedermeierstijl 1 450,-. 

Telefoon 02507-5589. Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. Met spoed 
WOONRUIMTE TE 
HUUR GEVRAAGD 

B.v. 2 kamers met 

douche, toilet en 

keuken of flat. 

Br. ond. nr. 2274 

bur. v. d. blad. .iiMmu^Mm VOORUWPRIVÈ-. 
VERENIGINGS-EN M 
HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deunen 

Schoolstraat, tel. 2507 '*"""" T'T 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. HONDEN 

KAPSALON 

RENÉE 

is per 1 januari 

verhuisd 

van Troelstrastr. 7 

naar 

v. Ostadestr. 26 

(bij de Koninginne- 
weg), tel. 5626. CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 104, tel. 5185. 

Medisch gedipl. pedicure van 

het Elisabeth Gasthuis. 

Behandeling ook aan huis. 
■ B.g.g. bellen na 19.00 uur. G.KOL 

Schuitengat flat 7, 
Tel. 32 12 

Auto - Brand - Leven 
Alle verzekeringen Auto- en 
huissleutels 

Wij makon uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02SO7-4499. Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. Voor inlijsten van 
schilderijen, 
aquarellen, 
tekeningen, 

borduursels, enz. 

ANTIEK 
DE OUDE TIJD 

Buureweg 9. KOOP/ 
HUURRUIL 
Zandvoort 

Aangeb. HOEK/ 

BENEDENHUISm.gr. 

tuin op zuiden, of groot 

BOVENHUIS. 

Govr. HUURHUIS. 

Br. ond.nr. Z 275 bur. 

v. d. blad. TE KOOP 
GEVRAAGD. 

OUDE 
PIANO 

Tel. 02507-3317. voor m 9 personen 
ELKE DAG: 
DOPERWTJES 

ZEER FIJN 
LITER BUK 

Wij kennen geen „lokkertjes • ELKE DAG: 

becel 

DIEET 

MARGARINE 

Wij weten dat u elders 

(veel) meer betaalt, 

weet u het ook ? 

,. nrüzen i. Wat u .■KANSKOOPJES" dan? 
u?uond=tliJeP"|« ó anoo k -. pimaarS i Calvé WAT 
Biot&xl BETAALT 

D ELDERS? 
STAAT U 
ELKE DAG: 
(Souba'ö (fölorie 

TAFfcL PONDSKUIP ^eer 
ELKE DAG: 

CR0M enRRAAD 

Weer zo'n produkt 

waarvan u onze prijs 

nog niet kende? 
ELKE DAG: Wat betaalt u elders? 
Even nagaan! 

NORMALE POT: ELKE DAG: Hëjfo 7 • Er zijn winkels 

' waar u een halve gulden 

• méér moet betalen. ONZE 
PRIJZEN ELKE DAG: VOOR EEN SOEP 

de lekkerste! 

BLAUWE j 
MAANDAG! KoMkwpft 

sun 

VAATWAS- 
MIDDEl 

voor de afwasmachine 
GROTE FLACON 510 gr. • LETOPDEPRIJS: • LETOPDEPRIJS: • LETOPDEPRIJS: iMe&ion veilig voor elke was 
in elke wasmachine 
BAAL 2000 gram WASMIDDEL ! BONT voor de witte was 
KOFFER 2000 gram ! VERSTELD? 

Kom het dan 
bij ons halen! 

VERGELUK: 

PEDAAL 
EMMER- 
ZAKKEN VERGELUK: 

HUISVUIL; 
ZAKKEN Voer een 

verstandig beleid 

over uw 

portemonnaie stuks • De doorgestreepte 

cijfers zijn door de 

fabrikanten verstrekte 

adviesprijzen. 

HET ZIJN OOK DE 

PRIJZEN DIE U (ALS 

U NOG GEEN KLANT 

VAN ONS BENT!) 

DIKWIJLS ELDERS 

MOET BETALEN, 

VOOR HETZELFDE 

MERK OF DEZELFDE 

KWALITEIT. 

En laat u niet misleiden 

door tijdelijke week- 

reklames. 

DE ONZE GELDEN 

NAMELIJK: 

ELKE DAG!!! Haal het bij 
«j» ••••••••••••••• 

: ELKE DAG: VERGELUK 
STEEDS ! QE 

WANT HET i«l«li 
KOMT i ÜDD 

ELKE DAG '■ *®° 
TERUG! I KNACKE- 
I BROT 

• of betaalt u liever 
28 cent te veel? ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21 

ZWANENBURG: Dennenlaan 19a 

HOOFDDORP.Tuinweg3 (achter winkelcentrum DeMarkthof) ZULLEN WU 
DE EERSTE 
MAANDEN 

DEZE 

PRUZEN 

NIET 

VERHOGEN. 
zandvoorts 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT *V **m n*W DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 nieuwsbla GASTHUÏSPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7166 - OPLAGE 3500 EX. 
RANDSTAD PUBLICATIES 

Abonnementsprijzen ! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
de abonnementsprijs van het 
Zandvoorts Nieuwsblad met 
2 cent per week worden ver- 
hoogd. Hiervoor is toestemming 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts 
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78 
per bezorger f 20,70 per jaar 
■jaan kosten. 

Hoofdkantoor: 
Aalsmeer, Stationsweg 38 
Telefoon 02977-2 51 41 (5 lijnen) 38E JAARGANG NO. 2 ED. 5 BieHlffMitBB-ieaa.KaBgjM^iMgjamaiii'WMrjByjffl^ TAFEL VAN VERDIENSTEN VOOR 
ZANDVOORTS BRANDWEERKORPS (Adv. Ingcz. Medcd.) H. W. C0STER 
Makelaar o.g. ca 

LkJNBM. Burg. Engelbertstraat 11, 
Zandvoort, telefoon 5531. Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Assurantiën. Hypotheken Hotel Café Restaurant 

VAN HOUTEN Zeestraat 29, 
telefoon 2781. 

Wegens gezondheidsredenen 
tot nadere datum gesloten. ZANDVOORT - „Waarom zetten wij de brandweer in het zonnetje. 
Niet omdat zij speciaal iemand gered heeft of een belendend perceel 
behouden heeft, of een grote brand bedwongen of een dier in nood 
geholpen of wat voor hulpverlening dan ook verricht heeft, maar 
omdat de brandweer ex altijd is voor u en voor ons. Belangeloos. 
Wanneer er brand is dan is de brandweer er natuurlijk, maar ook 
wanneer het stormt en uw t.v.-antenne of uw schoorsteen dreigt te 
bezwijken. De brandweer is er altijd". Toen Duysterghastpraeses 
Wim Nederlof aan zijn woorden nog toevoegde dat de 
brandweerman op het ogenblik de meest para'te hulpverleningsgroep 
in Nederland is en voor hulpverlening op vrijwel alle terreinen kan 
worden ingezet; toen was het overduidelijk waarom sociëteit 
Duysterghast de Tafel van Verdiensten dit jaar had toebedeeld aan 
het Zandvoortse brandweerkorps. Het is immers een onderscheiding 
voor mensen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk maken 
voor de gemeente Zandvoort. Zaterdagavond mocht brandweer- 
kommandant Klaas Paap in aanwezig- 
heid van vrijwel alle 38 korpsleden het 
door onderwijzer Gé Loogman ver- 
vaardigde , werkstuk in ontvangst 
nemen. De Kommandant had veel 
bewondering' voor de maker van het 
met rode, zwarte en goudkleurige 
steentjes ingelegde tafelblad. „Vak- 
manschap is mcersterwerk". En ik zeg 
uitdrukkelijk meesterwerk, want de 
meester is hier de vakman." 
De 52-jarige kommandant, maakte 
tevens van de gelegenheid gebruik, om 
komplimentjes uit te delen aan zijn 
korpsleden. „Deze onderscheiding is 
voor hen volkomen verdiend en ik ben 
blij dat onze korpsleden met dit 
gebaar weten, dat de bevolking 
aandacht heeft voor hun werk en dit 
ook waardeert. Dat veel mannen dit 
werk willen doen, blijkt telkens weer 
bij oproepen. Een komplimcnt voor 
de paraatheid is dan ook zeker op zijn 
plaats". 

Hulpverleners 

Minder enthousiast was de brandweer- 
kommandant over de voorstellen van 
sociëteitspraeses Wim Nederlof en de 
aninieme karnavalsprins Duysterghast 
(alles wat we van de persoon achter 
het' masker te weten kwamen, was dat 
hij dezelfde middag grootvader was 
geworden van een baby van 81/2 
pond) om een betere naam voor een 
brandweerman te verzinnen. De 
anonieme opvolger van Wim van der 
Zeijs vond het beroep brandweerman 
maar ouderwets klinken en had het in 
zijn toespraak dan 'ook voortdurend 
over het beroep hulpverlener. 
„Dag en nacht in zomer en winter 
staan deze hulpverleners voor ons 
klaar en het geweldige is, dat we nooit 
een rekening thuis krijgen voor het 
werk, waaraan grote risico's ver- 
bonden zijn". De karnavalsprins was . Zilveren erepenning 
voor W.M.B. Bosman Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodestraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 ' KENNEMERLAND - Oud-gedeputeerde W.M.B. Bosman heeft 
dinsdag 10 januari uit handen van drs. R.J. de Wit, Commissaris der 
Koningin In Noord-Holland, ' de zilveren erepenning van 
Noord-Holland ontvangen wegens zijn bijzondere verdiensten voor 
de provincie. De heer Bosman, geboren in 1906 in 
Alkmaar, heeft een veelzijdige loop- 
baan achter de rug. Hij maakte zijn 
entree in de ambtelijke wereld in 
1923, toen hij op de gemeente- 
secretarie van Alkmaar kwam te 
werken. Vijf jaar later ging hij over 
naar de secretarie van Haarlemmer- meer en in 1953 werd zijn standplaats 
Zandvoort, nu nog zijn woonplaats. 
De heer Bosman werd in 1940 
benoemd tot gemeentesecretaris van 
Zandvoort. Hij vervulde deze functii 
tot 1968. In de badplaats was hij 
tevens secretaris van het Strandschap 
en van de Stichting Touring Zand- (Adv. Ingcz. Medcd.) ■f*W'"«i 


* 


Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

• MAKELAARSKANTOOR 
^r 


van Randwijk bv 2 

Zandvoorterweg 67, Aerdenhout, «v 
telefoon 023-241224. "1 Dans- en Balletcentrum 
JOHN DE BOER 

Corn. Slegersstraat 2a - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 77 89 

INSCHRIJVING 

voor de nieuwe danslessen voor jongeren en gehuwden. 

Clubs voor standaard-dansen, Zuidamerikaanse dansen, klassiek, 
modern en jazz-ballet. 

•' N.B.D. -Danscentrum in Zandvoort. 
inschrijving dagelijks aan de dansschool van 19.00 tot 22.00 uur. WULLUM v. d. WURFF 
„WURF-PRAET" 

Ik denk maar zó: Over 'n week 
of zes kommc de strand- 
pachters alweer op 't strand. TAXI SCHRIJVER] 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
Groep8vervoer tot 8 personen 

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C I 

a\\e vloertalles óók de prijzen soort** 1 .. 
teeteM-a. 5L alleen in tiliaalAnegang 
kwaliteits-matrassen v.a. 49.-— 
donszachtè dekbedden v.a. 49.— 
wollen ruitptaids v.a. 1 5.95 
veren kussens v.a. 1 4.75 
veren baby-kussentjes 6.70J 

draion dekens 39.— i HAARLEM: Gen Oranjestraat 4. Grote Houtstraat 166- Anegang27a voort. 

Zijn provinciale politieke werk begon 
in 1962, toen hij in de K.V.P.-fractie 
van 'provinciale staten werd gekozen. 
De heer Bosman vervulde een 
zittingsperiode, trad in 1966 af en 
werd tussentijds opnieuw benoemd in 
1967. Als statenlid maakte hij deel uit 
van de commissie voor maatschappe- 
lijk werk, de commissie onderwijs- 
zaken, jeugdwerk en sportzaken, 
adviescommissie voor de financiën en 
de Raad van Toezicht op de 
provinciale bedrijven. 
In 1968 v/erd de heer Bosman lid van 
het college van gedeputeerde staten als 
tijdelijk vervanger van dr. C.G.M. 
Miermans, die door langdurige ziekte 
zijn t,aak niet kon blijven vervullen. 
Als GS-lid was de heer Bosman 
voorzitter van de commissies gemeen- 
telijke indeling en nieuwe bestuurs- 
vormen, onderwijszaken, jeugdwerk 
en sportzaken, pcrsoneelsaangelcgcn- 
hcden. Ook was hij belast met de zorg 
voorhet fonds sportaccomodaties, het 
provinciaal studiefonds en het georga- 
niseerd overleg. Hij trad voorts op als 
vicc-voorzitter van de commissie voor 
de ruimtelijke ordening, de pro- 
vinciale planologische commissie, de 
streekcommissies voor de Meerlanden, 
Waterland en Westfriesland-Oost. 
Bij het interprovinciaal overleg ver- 
tegenwoordigde hij Noord-Holland 
voor personeelsaangelegenheden. In 
juni 1970 liep zijn GS-lidmaatschap 
ten einde. Twee maanden later werd 
hij tot een nieuwe taak geroepen: het 
waarnemen van hel 'burgermeester- 
schap van Velsen, toen die gemeente 
betrokken was in de herindelings- 
plannen voorde Mmond, die overigens 
niet tot samenvoeging van gemeenten 
hebben geleid. De waardering voor 
zijn bewind kwam bij zijn afscheid van 
Velsen in 1972 tot uitdrukking in 
onder meer de benoeming tot 
ereburger van deze gemeente en de 
benoeming tot officier in de Orde van 
Oranje Nassau. 

In 1973 werd de heer Bosman 
voorzitter van de Commissie Bangert- 
gemeente, die een rapport uitbracht 
over de toekomstige structuur van dit 
Westfriese gebied. In hetzelfde jaar 
werd hij aangezocht als bemiddelaar 
tussen Egmond aan Zee en Egmond- 
Binnen met als taak tussen beide 
gemeenten goede verhoudingen te 
scheppen. Een ontwerpwet tot samen- 
voeging van beide gemeenten ,is 
inmiddels in procedure gebracht. 
Tenslotte stelde hij zijn bestuurser- 
varing ten dienst van de Stichting 
Geestelijke Volksgezondheid, waar- 
van hij nu nog voorzitter is. tot deze naam gekomen, nadat hij het 
jaar ovcrizicht van 1977 erop had 
nagcslaan. Uit het jaarrapport blijkt 
namelijk, dat van 165 gevallen, 
waarvoor moest worden uitgerukt, het 
74 maal hulpverleningen betrof. Om 
het rijtje maar even af te maken: 18 
binnenbranden, 15buitenbranden, 13 
duinbranden, 13. autobranden, 1 
uitslaande brand, 5 bevrijdingen van in 
liften opgesloten personen en 22 maal 
loos alarm. 

Maar de kommandant die op 1 januari 
van dit jaar full-time bij het korps is 
aangesteld (voor die tijd had hij een 
deelbetrekking PW/brandweer- 
kommandant) wilde van de benaming 
hulpverlener niets weten. „De eerste 
tien jaar zal een naamsverandering 
zeker niet gebeuren, want het is nog 
steeds zo, dat elke vrijwilliger, 
brandweerman wil heten en geen 
hulpverlener". 

Extraatje 

Maar het bleef niet bij de onder- 
scheiding voor het korps dat behalve 
Klaas Paap nog vier beroepskrachten 
heeft. Wim Nederlof kwam met een 
extraatje in de vorm van een mans 
hoge koelkast. Het was Ruud van 
Essen, die als voorzitter van de 
brandweervereniging, de koelkast met 
een sleuteltje mocht openen. Het 
openen van de zich in het geschenk 
bevindende . champagneflessen bleek 
hem al even goed af te gaan. 
Geruisloos ontkurken, zo hoort het 
- ;,>^' v^tf^ 


"ï-'Vfcft*-' IMn*^ +*j r- ^T^F^^^ 


•**•" 3**$&^V%fc**'M« *% f»W'W»v w A-. ^^ v 1 ***'*"'^'"*"?*'*" *&*?&*•*% />„. W y w r>5e«**.*^ vM»y*jKu.''' LANGS DE VLOEDLIJN 
In het rijk van de hoop is het 

nooit winter. 

(Russisch Spreekwoord). 'Vogeltrek ZANDVOORT - De Zandvoorters 
moeten er nog even aan wennen, maar 
het Iaat zich aanzien dat men een 
dergelijk beeld geregeld zal aantreffen 
langs de kust. Vorige week trok Alex 
Engel uit Koog aan de Zaan veel 
belangstelling met zijn zelfontworpen 
vlieger. Boven het Zandvoortse strand 
Het de Nederlandse kampioen vogel- 
vlieger fraaie staaltjes vliegwerk zien. > ». <% «• En hij niet alleen, want ook andere 
„sportvlicgers" hebben de afgelopen 
weken al menige vlucht boven de 
Noordzeekust gemaakt. De sensatio- 
nele vliegsport uit Amerika heeft nu 
ook Holland bereikt en vooral de 
kuststrook waarboven de zweef- 
vliegers zich nogal thuis schijnen te 
voelen als er een krachtig windje staat. Strandvervuiling door olie 

Raadslid Gieleo drmi 
kollege aan op rampeiplai Verkeerskontröle 

ZANDVOORT - Maandag werd een 
verkeerscontrole gehouden. Hierbij 
werden 11 processen verbaal opge- 
maakt tzv het niet stoppen voor de 
stopstreep. Bij een technische con- 
trole werden 53 voertuigen gecontro- 
leerd. Er werden twee p.v.'s tzv het 
niet dragen van de veiligheidsgordels 
opgemaakt en 1 p.v. tzv het 
overschrijden van een doorgetrokken 
witte streep. Bij een controle bij de 
verkeerslichten in Bentveld werden 14 
p.v.'s opgemaakt zv. het rijden door 
rood licht. 

ZANDVOORT - In de Zuiderstraat 
bekwam maandag een meisje van 9 
jaar oen linkerbovenbeenfractuur 
doordat zij op de trekstang van een 
mol kauto was gaan zitten, omdat zij te 
moe was om te lopen. De bestuurder 
wist niet dat zij op de stang was gaan 
zitten. Zij is overgebracht naar de 
Mariastichting. ZANDVOORT - Het liberale 
raadslid A.N. Gielen heeft het 
college van Burgemeester en 
Wethouders 'schriftelijk vragen 
gesteld naar aanleiding van een 
onlangs in de pers verschenen 
interim-rapport van de inter- 
provinciale commissie „strand- 
vervuiling bij olie". 
In het schrijven herinnert Gielen het 
college eraan, dat zijn fractie reeds bij 
de begrotingsbehandelingen van 1976 
en 1977 prioriteit heeft gevraagd voor 
het opstellen van een rampenplan 
ingeval van olievervuiling op het 
strand. Gielen wil van het college 
weten in hoeverre een dergelijk 
rampenplan is uitgewerkt. 
Ook wil hij van het college weten of 
het de mening van eerder genoemde 
commissie onderschrijft, dat de 
kustgemeenten met de nu beschikbare 
middelen niet in staat zijn een 
middelgrote of grote strandvcront- 
rciniging door olie, doeltreffend te 
bestrijden. „Zijn er al besprekingen tussen Zandvoort en andere kustge- 
meenten gaande c.q. gevoerd om tot 
een samenwerkingsverband te komen 
ten aanzien van deze problematiek? 
Zo ja, kunt u dan de resultaten van 
deze besprekingen mededelen? Zo 
neen, is uw college dan op korte 
termijn voornemens hiertoe over te 
gaan? " aldus Gielen in zijn schrijven. 
Ook wil het VVD-raadslid van het 
college weten of het met hem van 
mening is, dat het noodplan zoals de 
Provinciale Waterstaat in Zuid-Hol- 
land heeft opgesteld voor coördinatie 
en advisering bij strandverontreini- 
ging, ook dringend noodzakelijk is 
voorde provincie Noord Holland. 
Mocht een dergelijk provinciaal 
noodplan er niet zijn, dan vraagt 
Gielen het college hiertoe op korte 
termijn de nodige initiatieven te 
nemen en aan te dringen bij de 
provinciale overheid op spoedige 
vaststelling hiervan. 
Zoals bekend is een wet op de 
gemeentelijke rampenplannen in voor- 
bereiding. 
ZANDVOORT - Onder het toe/.ieud 
oog van politie en brandweer is de 
vorige week vrijdagavond de fik 
gegaan in de kerstbomen die op twee 
plaatsen in de gemeente lagen opgetast. Zowel in noord als op het venstaand sfeerplaatje maakten wij op 

strand voor de rotonde waren vrij het strand waar een vrij harde wind 

forse brandstapels ontstaan, zodat de uit zee hel. vuur aanwakkerde en de 

vele belangstellenden van omvangrijke rook richting dorp blies. 
vreugdevuren konden genieten. Bo- RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 PAGINA i 
Donderdag VLEES J| -»|- 

5TARTAAR É T f #U 

Vrijdag en zaterdag 

Kilo O QC 

SCHOUDERKARBONADE . . O t %Mx3 
250 gram Q QC 

RUNDERPOULET C.,D%3 

500 gram C QC 

FILET VARKENS <J f ö»J VLEESWAREN 

100 gram 

FR IC AND E AU. . 
150 gram FILET. . , 
ROOKWORST 
225 gram 1,98 
1.98 
0,98 GROENTE EIM FR UI 

BLOEMKOOL .... 

Kilo HANDPEREN . 
5 kilo UIEN 1,69 
1,69 
1,39 ZUIVEL 

Liter HALFVOLLE 

MELK 

Pak MAGERE 
YOGHURT VANILLA VLA. 0.79 
0,98 
1,39 WEEKEND 

V OORDEE L 

LËVENSMIöb 

Zak RADION WASPOEDER U r 98 

HERO ERWTENSOEP f QQ 

2,59 -2,25 bij ons I r OÏJ 

Uterpot AUGURKEN . . . . . 1 f ZiJ 

BROOD 1 p- 

ROZIJNENBROOD I v üb 'Er is een plaats van ware rust 
dicht bij het hart van God' 

Toch nog onverwacht heeft de Heer tot Zich genomen, 

mijn innig geliefde vrouw, on?e moeder, grootmoeder, 
zuster, schoonzuster, tante en kameraad 

Christina Geertruida Busman 

echtgenote van Wouter Bosch bvers 

in de ouderdom van 78 jaar. 

W E R A Bosch Cvers 
Boksburg(Z Afrika) 
H J C Bird 
R O Bird 
en zonen 
en verdere familie 

Zandvoort, 10 januari 197S 
Zeestraat 61 boven 

Mijn vrouw ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum, 
PoStstraat 7, Zandvoort, Bezoek aldaar op woensdag en 
donderdag van 17 00 tot 17 30 uur en van 20 00 
tot 20 30 uur 

De crematie vindt plaats vrijdag 13 januari as om 

14 00 uur, in hel crematorium te Vclscn, halte Dnehuis- 

Westerveld 

Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum circa 13 25 uur 

Gelegenheid tot condoleren in een der koffiekamers 
van het crematorium na afloop van de plechtigheid MOUSSELINE 90cm breed, per meter .7.50 

KATOENEN IMPRIMÉ 

90 en 115 cm breed, per meter 5,00 

COUPONSv.a 5.00 BROMET 

Geopend dinsdag t/m zaterdag 

van 11 00 tot 17 00 uur 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve, zeer 
zorgzame moeder en oma 

Femia Petiet 

weduwe van Cornelis Nierop 

op de leeftijd van 64 jaar 
Amsterdam 

K P Nierop 

G A Nierop-Bnlman 

Annemiekecn Peter 

Louise en Kees 

M D Guth-Nierop 

W Guth 

8 januari 1978 

Correspondenlie-adres K P Nierop, 
Van Nijenrodewcg35, Amsterdam 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers 
van de Mariastichting, Kampcrlaan 4 te Haarlem van 
15 30 tot 17 30 uur 

De crematie zal plaatsvinden vrijdag 13 januari om 
13 00 uur in het crematorium 'Velsen' te Dnchuis-Wes- 
tervcld 

gemeente 
zandvoort Seizoenvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen 
voor het badseizoen 1978 gegadigden - uitsluitend 
inwoners van de gemeente Zandvoort - op voor 

1 een vergunning voor het venten of het aanbieden 
van diensten 

a op het strand 
b in het dorp, 

2 een vergunning voor het innemen van een 
standplaats 

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 1 februari 
1978 ten raadhuize te hebben ingediend Aanvraag 
formulieren zijn aldaar op de afdeling algemene 
zaken, kamer 4, verkrijgbaar 

Degenen die voor 1978 reeds een vent- of standplaats- 
vergunning hebben aangevraagd, behoeven niet op 
nieuw een aanvraag in te dienen 

Zandvoort, 3 januari 1978 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
H Machielsen J Hoogendoorn 

Burgemeester Secretaris 
Tandarts DOORGEEST 

afwezig van 
7 t/m 22 januari. 

Waarneming tandarts Wijnands, 
telefoon 02507-5832. Bij de openbare bibliotheek Zandvoort kan 
op korte termijn worden geplaatst een 

MEDEWERK(ST)ER 

voor 8 uur per week, die in het bijzonder 
ingezet zal worden bij de uitleenadministratie. 
De werktijden zijn: • woensdagavond 19.00-21 00 uur 

• vrijdagmiddag 15 00-17.00 uur 

• vrijdagavond 19 00-21 .00 uur 

• en voorts 3 van de 4 zaterdagen, t w 
tweemaal 2 uur en éénmaal 4 uur. Schrifte/i/ke sollicitaties kunnen binnen drie 
dagen na het verschijnen van dit blad wor- 
den ingediend btj de bibliothekans, 
G. Toonen, Postbus 190, Zandvoort openbare bibliotheek 

prinsesseweg 34 
zandvoort gemeente 
zandvoort 

Bekendmaking 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort bren- 
gen ter openbare kennis, dat zij bij brief van 13 dec 
1977 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
een aanvraag hebben ingediend tot verlening van 
een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ont- 
grondmgenwet voor het verrichten van grondwerk- 
zaamheden in het circuitgebied ten behoeve van 
de aanleg van voetbalvelden zoals op de bij de 
aanvraag behorende tekeningen is aangegeven 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van de aan- 
vrage bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland, 
Dreef 3 te Haarlem indienen 

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekeningen 
vanaf 16 januari 1978 gedurende 30 dagen voor 
een ieder ter inzage op het raadhuis bureau volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening Zandvoort, 5 januari 1978 

Burgemeester en wethouder voornoemd, 

de secretaris, de burgemeester, 

J Hoogendoorn H Machielsen 
'ffiillHTil 
VROUWELIJKE 
SCH00NMAAKHULP gevraagd voor 3 of 4 ochtenden por week 
Hoog loon 

Restaurant la reïne Kerkstraat 15 - Tel 02507 - 47 74 AUTOBEDRIJF 

ZANDVOORT 

JDr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80 
(Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 

ISUPER O CT KORTING 

IN0RMAAL O CT KORTING 

ÏDIESEL T" CT KORTING 

Zaterdags en zondags geopend. 
PERSOONLIJKE BEDIENING SHELL ZELFTANK STATIONS 
en BOVAG-Garagebedrijven 

Duinzicht 1 JB ff Dr. Gerkestraat 80 en 

Boulevard Barnaart, Zandvoort 
HET ADRES VOOR: 

Olieverversen - Doorsmeren - 

Banden - Accu's - 

Onderhoudsbeurten. 
Ook zaterdag tot 12.00 uur. 
LET OP ONZE OPENINGSADVERTEIMTIE! 

P. TIMMER IKT VAN 
\j^m LENT's 

OCCASIONS 

1977 

Opel Kadett City, kleur signaal-oranje 

Vauxhall Chevette L, rood 

Opel Manta 16S de Luxe, groen 

1976 

Opel Ascona 16S de Luxe, met. groen 

Opel Kadett City Special, blauw 
Opel Kadett City Special, met. groen 

1975 

Opel Kadett Special, geel 
Opel Commodore Coupé, gold 
Vauxhall Viva Special, okergeel 

1974 

Opel Kadett, signaalblauw 

VAN LENT - OPEL 
ZANDVOORT (Nrd.) 

VERKOOP en SERVICE: 

Kamerlingh Onnesstraat 15 - 

Tel. 02507-53 46 

Inruil mogelijk • Financiering GMAC 

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur, 

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur. Het oog wil ook wat 

en dan met een bril van 
BRILLENSPECIALIST 

KLAAS L00MAN 

Erkend fondsleverancier - Meester-opticien 
Haltestraat 5, telefoon 2174. Kamerplanten 
Bloembollen 
Tuinbenodigd- 
heden 
Kwekerij P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093. 
BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. ANCORU 

houdt een 
Verlichte" opruiming Kom eens kijken bij: ANCORU Gr. Krocht 3-5-7 - ZANDVOORT - Tel. 29 74 

Off. uitverkoop begint 19 januari. «««*«... .n*i«.t»>«»«««m».««**«*».««y Cor Severijnse 

Voor al uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. ....■...■...■»i»t.muAU.in» II OPENING 

van Café 

DE MODDERKOM' 

op 12 januari 1978 Uw gastheren Cees Molenaar, Willem 
Ruygrok en Raf v. d. Berg, nodigen u uit 
om dit te vieren. 

Receptie van 20.00-22.00 uur 

Celsiusstraat 196. 

Wij zijn 's woensdags gesloten en alle andere 

dagen geopend van 06.00 uur tot 03.00 uur. 
AANBIEDING 
Diverse coupons 
WANDWEEFSEL 

KEUR EN ZOON 

Verf - Glas - Behang - 
Schilderwerken. 
Winkelverkoop. Paradijs- 
weg 2, Zandvoort, tel. 
02507-5602 GRENEN 
BUR0 

v.a. o9 r * 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751. 

Zandvoort Herenkapsalon 
Peter v. Poeke Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. IL» a h " m 3HC Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02507-4499. Woningruil: 

Klein Oud-Zandv. 

huisje midden in dorp 

v. 2 pers (is opgeknapt). 

Gevr. iets groter on- 
verschillig waar (ook flat) 
Br ond.nr Z277, 
bur. v. d. blad. Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal. 
Schelponplein-Tol 50 68-3612-2518 TOILETTAFEL 

met ronde spiegel 

189,- 

H ET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Drogisten)- Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123 

JUIST NU 

GRILL en FONDfcU 

LOR/j ook vour zokcnluntli 
en partijen 

Boulevard 
Barnaart IJ 
Zandvoort 
Telefoon 3098 /o Leuke sortering 

EIKEN 

TAFELTJES 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23. 

telefoon 7751, 

Zandvoort Een ieder zal het 

beamen, er is geen 

winst, zonder 

reklame. 
BOEKENVAK 

80x170 wit 79,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 
telefoon 7751, Éen qëzïnm een ééügeztnsoxn^p 
zat 'sasronóg fimatiekvöoi? net louiïèfiz 
Ze étompten af toten -met, 
op tijd- onïóMm veloéL: 
Wet deze Jcrajji 
Tewam de 0feerweer in ïhmtfe. 00* Te koop gevraagd 

door particulier 

vrijstaand huis of 
hoekhuis 

in omgeving Emmaweg. 

Op lang termijn geen bezwaar. 

Brieven onder nr. Z271 bur. v. d. blad VAKANTIERUIL 

voordo maand juli. 
In bezit van een een- 
gezinswoning in Venlo en 
omstreken, bosrijke om- 
geving. Govraagd eenge- 
zinswoning in Zandvoort 
en omstreken. 
Telefoon 077-33142. Zelfstandige hulp 

in de huishouding 

gevraagd 

voor 2 ochtenden 
per week. 

Mevr Versteege- 

Thieleman, 

Flernmgstraat 104, 

telefoon 02507-5185 Indien tijd geld is, leeft iedereen 

boven z'n stand. 

Ludwig Fulda (1862-1339) 

Maar dat is zeker niet het geval 
met de tijd van 

H0RL0GERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4-Tel. 23 07 

want dan koopt u werkelijk tijd voor uw gold. 
Tijd voor uw leven, waar u altijd van op aan kunt. 

Komt u eens kijken in zijn showroom. 

't Is een belevenisl Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. ft, H U I RUIT STUK!! 
' Keur en Zoon 

verf - glas - behang - schilderwerken. 
Winkelverkoop Paradijsweg 2, 
Zandvoort, telefoon 02507-5602 U heeft een Toyota auto 
buiten? 

Neem dan. een Toyota 
naaimachine binnen. 

De hele sortering staat 
voor u klaar. ssssssasasssssssssssssassasssssê Bloemen zijn 
in, haal ze bij 

'erica' GROTE KROCHT 24, 
ZANDVOORT. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 PAGINA 3 Stuifgeld voor de ZRB ZANDVOORT - Tijdens een 
gezellige en diukbezochte 
nieuwjaarsreceptie in post 
Noord kreeg ZRB-voorzitter 
Bisenberger een envelop met 
stuifgeld overhandigd van wet- 
houder Attema. Slechts een 
enkeling keek vreemd op bij het 
horen van deze term. De leden 
van de Zandvoortse Reddings- 
brigade wisten het dan ook wel 
en zeker de heer Bisenberger. 

De brigade-voorzitter gaat namelijk 
dagelijks voor de werkdag begint op 
stuifgeld uit met de wethouder van 
Publieke Werken Het tweetal maakt 
dan een strandwandeling, het hoofd 
neergebogen, want anders vind je 
immers geen stuifgeld Het is een sport 
en een geoefend oog vindt veel door de 
wind bloot gestoven muntstukken, die 
in de drukke zomermaanden op het 
strand verloren zijn. De heer Bisen- 
berger schatte de jaaropbrengst in de 
envelop van Attema op vijfentwintig 
gulden aan doffe centen, stuivers, 
dubbeltjes en kwartjes. 
Overigens heeft Zandvoort wel 'eens 
betere stuifgeldjaren gekend, maar in 
een slechte 7omer wordt nu eenmaal 
minder geld op het strand verloren dan 
in een geweldig seizoen als 1976 De 
slechte zomer scheelt de ZRB ook veel 
kollektegeld. De heer Bisenberger 
„Het scheelt ons zeker vijfduizend 
gulden. Het was vrijwel geen weekend 
mooi weer en we hebben dan ook niet 
eén keer kunnen kollckteren op het 
strand En dat, twrwijl we drie 
(Adv Inge/ Medcd | Q/tCwyeue 
Een greep uit 
onze nieuwe kaart 

Tomalaa farcia» au* crevonsi 

tcjmajt|fl. gevuld mi»t Ho" ind^e 

9arnaall|*s en cockla ls.lus 

Sauman A la Hollandalas 

gflkooale tn m tn prn Holhnda qe uut 

Conaomma Madrilène 

een hpldoro vei«e lomatpnso«p 

MAdaillonc d agneau Savov 

qr bukken hm *b etstukjei. mei 

oen 'iini* minima lu 

Pudding a I Oranga 

pen Ir sse smaasjppelpudiling 

melConifoduliqucur 

Gcottendvanjt 17 00 mr 

TdfelrPuPrvennq qPwen-t 

lopmaandaqend njdïqnpj Hen 

Bloemend lal&ewef) 28 Oio* nendjjl 

Tp|cloon023 25 49 39 Informatie-avonden 
voor aanst. ouders 

ZANDVOORT - De Kruisvereniging 
Zandvoort organiseert een serie van 
/es informatie-avonden voor aan- 
staande ouders in het Gezondheids- 
centrum, Beatnxplantsocn 1. U> 
Zandvoort Cursusleidster is Zr .1 
Versteeg, Distncts-verpleigster Kin- 
derhvgiene 

Medewerking verlenen de diëtiste van 
de Kruisvereniging en mevr. Ouds- 
hoorn (verloskundige) 
De aanvangsdatum is 15 februari om 
19 30 uur. 

Data van de volgendevijf avonden 22 
februari, 1, 8, 15 tn 22 mjart. 
Aanvang 19.30 uur 

Kosten leden Kruisvereniging f 10,- , 
Kosten niol-ledcn Kruisvireniging 
15,-. 

Men kan zich aanmelden op werk- 
dagen tussen 14. 00-15.00 uur tel 
6364. Schriftelijk aanmelden op 
bovengenoemd adres. (voor 1 
februari) strandkollektes per seizoen plannen". 
De ZRB kan terugzien op een seizoen 
dat slechts vijf topdagen telde t vv. 
hemelvaartsdag (19 mei) 3,<1, 5 en 10 
juli. Voorts was hel tamelijk tot /eer 
druk op 35 dagen ( 1976 was dit b8) en 
matig op 42 dagen (1976 2b) Van de 
m totaal 123 sci/oendagcn waren 46 
dagen volkomen stil (1976 29) 
De brigade kwam 22 maal in actie 
voor de hulpverlening op het water, t w. bij zeilboten (9x),bij windsurfers 
(5v), bij badersen zwemmers, (4x), bij 
motorboten (3x), bij een rubberboot 
(lx) 

Bij deze hulpverleningen werd aan 25 
personen assistentie verleend. Eerste 
hulp bij ongelukken werd verleend aan 
90 personen, waarbij wederom het 
hoge aantal smjwonden (37) opviel In 
de posten werden 311 verdwaalde 
kinderen opgevangen. Milieubewust worden 
in Kultureel Centrum 

ZANDVOORT - Op donderdag- 
avond 19 januari vindt om 20.00 
uur in het Cultureel Centrum 
Zandvoort, Gasthuisplein 9b, 
een avond plaats rond „milieu- 
bewustzijn". Mevrouw J.H. Waller, ambt afd. 
voorlichting van de provincie Noord- 
Holland zal dia's vertonen en mevr. J 
de Blécourt zal spreken over 
„Energie... wat straks? "" De heer P. (Adv Ingez Mcdccl ) Noord-Hollam 
de 
het januari-nummer 
is uit ! 

deze maand 

• Eilandjes echt- in een 
plastic wereld! 

• Noron borduurt voort 
op woningbouw. 

• De lastigste handschoen- 
makers van Europa. 

• Ard Schenk voelt zich 
thuis in Noord-Holland. 

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw 
tijdschnftenhandelaar. 

Losse nummers f 3,25 
abonnement (12 nrs ) / 35,- p j. 

Bureau voor Penodjeken bv,_ 

Postbus 1, 

Purmerend (02902) 1654 Verheugende belangstelling 
voor winterconcert N.Ph.O. van Zahnge, bioloog, zal een inleiding 
geven en de film „Bij de olifanten" van 
het Wereld Natuur ronds vertonen. 
De/e avond, die voor een ieder vrij 
toegankelijk is, wordt georganiseerd in 
samenwerking met liet Wereld Natuur 
Fonds Omdat het milieu onsallen ter 
harte moet gaan, wij willen immers 
allen graag ge/ond en gelukkig leven, is 
het /aak te weten en te willen weten, 
wat milieubewustzijn inhoudt en noe 
we het gezamenlijk kunnen en moeten 
aanpakken. 

Een avond waaraan veel zorg besteed 
wordt, waaraan belangeloos velen 
meewerken voor ons aller leef- en 
woonomgeving en waarop u hartelijk 
welkom bent, óók met uw vragen. ZANDVOORT - Het was ongetwijfeld een goede gedachte van de 
Kommissie van voorbereiding onder leiding van de cultureel 
ambtenaar de heer J.H. Hedde, om aan het jaarlijkse 
subsidie-concert in het zomerseizoen door het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest bij wijze van proef dit jaar voor het eerst een 
winterconcert te laten voorafgaan. Het experiment bleek een schot 
midden in de roos te zijn. want de belangstelling ervoor was 
vrijdagavond 6 januari verheugend groot. 
De Hervormde Kerk aan het Kerkplein bleek vrijwel uitverkocht. Men heeft wel eens gezegd, dat 
Zandvoort geen belangstelling zou 
hebben voor de klassieke muziek, het 
tegendeel is deze avond wel onom- 
stotelijk bewezen Onder de aan- 
wezigen bevond zich het kollege van 
B. en W., uitgezonderd wethouder J. 
Attema, die verhinderd was. 
En opnieuw viel het ons op, over welk 
een kostelijke akoestiek "ón2e Her- 
vormde kerk beschikt Voor uitvoer- 
ingen als deze is zij onvervangbaar, 
want tot injde kleinste uithoeken is 
het geboTJène zonder enige moeite te 
volgen 

Het bleek ook een goede gedachte, om 
voor de pauze het Hervormde Jeugdhuis achter de kerk weer open te 
stellen voor het gebruiken van de 
koffie. Men bleek er een dankbaar 
gebruik van te maken. 
Wat het programma betreft, bleef dit 
opvallend aan de povere kant. De 
doorgewinterde vaste concertbe- 
zoeker zal er zeker niet „Himmelhoch 
jauchzend" vandaan zijn ge- 
komen.Het concert begon om kwart 
over acht en was reeds om kwart voor 
tien afgelopen, met inbegrip van een 
koffiepauze van twintig minuten 
Wanneer -zoals in dit geval- men voor 
dat ruim een uur muziek f 7,50 moet 
neertellen, dan achten wij dit aan de 
hoge kant. Daarvoor mag toch wel iets Politiek café? ZANDVOORT - We keken er 
wel even van op hoe de 
kommandant van de reserve- 
pohtie Jaap Methorst vakkun- 
dig een pilsje stond te tappen 
achter de bar van het politie- 
posthuis op het circuit. Hij had 
er deze zondagmiddag overi- 
gens weinig tijd voor, want de 
nieuwjaarsreceptie van de re- 
servisten werd druk bezocht 
en er moesten derhalve vele 
handen worden geschud. 

Maar tijd om een goudgele rakker 
uit de tapkraan te toveren kon toch 
wel even worden gevonden. Reser- 
ve-inspekteur Methorst kon er niet 
onderuit. Hij heeft namelijk eind 
vorig jaar zijn horecapapieren 
gehaald . Wat moet nu een 
politieman met café papieren. Bi] Methorst ligt een politiek café het 
meest voor de hand, aangezien hu 
deel uit maakt van het bestuur van 
de plaatselijke afdeling van de VVD 
Methorst hielp ons uit de droom 
„Ons Posthuis draait op een 
zogenaamde societeitsvergunning 

Niemand echter Van de res politie 
heeft de echte horeca papieren. 
Aangezien hier en daar toch wel 
eens een gerucht mijn oor bereikte 
dat dit juister zou zijn, heb ik een 
half jaar geleden de „stoute 
schoenen" aangetrokken en mede 
dank zij een leraar van de „ Amslel" 
heb ik op 21 december 1977 mijn 
papieren gehaald, na een daartoe 
afgelegd examen in het congresge- 
bouw in Utrecht. De opleiding was 
erg leuk en voor mij een grappige 
ervaring". 

Wat eveneens opheldering viaagt is 
het feit dat de reservibttn dit jaar een nogal ongebruikelijk jubileum 
gaan vitren k< n 30-jang bestaan 
van een vcicniguig is nu eenmaal 
geen officieel jubileumjaar Even- 
mm iornt 18 jaar kommandant zijn 
van hit 58 manschappen tellende 
reservekorps een aanleiding om een 
groot feesl te bouvv en 
Toch is de receptie al vastgesteld op 
1 april „We hebben het gedaan, 
omda' het misschien wel de laatste 
receptie van onze vereniging kan 
zijn Als de regiovorming namelijk 
een feit is, dan ben je je identiteit 
kwijt. De mogelijkheid van regio 
vorming bij de politie in Kennemcr 
land wordt steeds groter. De eigen 
identiteit kunnen wij dan het beste 
bij iedere gelegenheid nog even 
vasthouden" aldus Jaap Methorst 
die aan deze woorden toevoegt dat 
de samenwerking en het uiteindelijk 
samengaan het meest voor de hand 
liggend is, vooral uit het oogpunt 
vancfficiencv. 
méér worden verlangd, ook wat de 
keuze van de nummers betreft. 
Dit alles zegt mets ten opzichte van 
het orkest, dat opvallend goed op 
dreef was. Hel was dan ook „gesneden 
koek" al wat deze avond de klok sloeg. 
Onder de begeesterende leiding van 
André Vandcrnoot wera liet 
gebodene een ware klankenweclde. 
Dit geldt allereerst voor het bekende 
Klarinetconcert in A. gr t. van 
Mozart, ditmaal gespeeld door 
Jacques Meertens, lid van het orkest. 
Hij bleek een gevoelvol musicus, die 
een grote beheersing van zijn instru- 
ment openbaarde uitermate volg- 
zaam begeleid door het orkest. Een 
spontane bloemenhulde en ovationeel 
applaus was dan ook een welverdiende 
beloning voor zijn succesvol optreden. 
Het concert begon met Ouverture en 
Balletmuziek uit „Die Gcschopfe des 
Promethcus van Beethoven, weinig 
gespeeld werk, dat wij onder „Leuke 
muziek" zouden willen rangschikken 
en na de pauze kregen we Svmfonie 
No 102 van Haydn te horen, waarmee 
nog geen half uur gemoeid was, maar 
dat kon het orkest, dat ook hier 
voortreffelijk werk verrichtte, ook 
niet helpen. 

Ondanks de bedenkingen, die ik 
persoonlijk tegen het programma had, 
bleek het publiek uitermate dankbaar, 
waarbij André Vandernoot een fraaie 
bloemenhulde ontving. Het is te 
hopen, dat deze uitbouw van het 
Zandvoortse concertleven, -want zo 
mogen we het toch wel noemen- in de 
nabije toekomst zal gaan leiden tot het 
organiseren van meerdere klassieke 
concerten. Gelet op de resultaten van 
deze avond zal dat stellig een succes 
blijken te zijn. 

Daarbij menen wij erop te mogen 
vertrouwen, dat de samenstellers van 
het programma niet van het idee 
zullen uitgaan dat Zandvoort op dit 
terrein tot een achtergebleven gebied 
behoort en alleen maar het zeer lichte 
genre kan verdragen Het programma 
van deze avond wees -hoewel zeker 
niet zo bedoeld- toch wel kennelijk in 
deze richting en dat was jammer, want 
het kar van invloed zijn op komend 
concertbezoek. PvdA vergadert 

ZANDVOORT - De plaatselijke 
afdeling van de PvdA houdt op 16 
januari 's avonds om acht uur een 
vergadering in het Gemeenschapshuis 
Aan de orde komen onder meer het 
programkollege, de samenwerking 
met andere politieke partijen en de 
minimum eisen te stellen bij deelname 
aan het kollege door de PvdA. 

Voor de komende gemeenteraads- 
verkiezingen hebben zich overigens 
tot nu toe elf kandidaten gemeld, 
waarvan er dne niet op een verkiesbare 
plaats willen komen Het zijn. Pim 
Kuijkcn, Ineke Wind, Idc Aukema, 
Annemane Goedmakers, Ab v d 
Moolen, Frans Kolkman, Gert 
Toonen, Maarten Weber, Marijke 
Kuijken, Yvon Schoort en Joop van 
Santen (de laatste drie niet verkiesbare 
plaats). 

De definitieve groslijst wordt in een 
besloten afdclmgsvergadering op 9 
maart in het Gemeenschapshuis 
samengesteld 10 jaar Rekreade 

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van 
het tienjarig jubileum van Rccreadc 
houdt de Utrechtse illustrator-teke- 
naar en oud-teamlid van Rccreade 
Hans de Peuter een expositie in het 
Cultureel Centrum. De opening zal 
geschieden op zaterdag 14 januari om 
19.00 uur. Na het officiële gedeelte zal 
het glas worden gegeven op tien jaar 
Recreade. Dit als sluitstuk van een 
deze dag gehouden reunie van allen, 
die in de afgelopen tien jaar bij het 
Recreade-werk betrokken zijn ge- 
weest. Deze reunie vindt plaats in het 
Gemeenschapshuis In 1977 was het 
tien jaar geleden dat Rccreade in de 
badplaats startte. In dat jaar werd een 
periode van tien jaar vakantieplezier 
voor vele duizenden kinderen vol 
gemaakt, hetgeen bereikt kon worden 
dank zij de inzet van bijna 300 
vrijwilligers gedurende de zomerva- 
kanties. 
\J\J\J <y ,-, KJ\J W\J (nmkDor ZANDVOORT - Film-Inn Zandvoort 
brengt met het vertonen van „Citj 
Lights" een hommage aan de eind 
vong jaar overleden film komiek 
Charlie Chaplm op 20 en 21 januari in 
gebouw Pnnsesseweg 3 3, aanvang 
21 00 uur. 

Tot aan 1936, met Modern Times, 
heelt Charlie Chaplm geweigerd om 
geluidsfilms te maken Hij vond geluid 
niet bij films passen, film was voor 
hem geschapen voor pantomime, en 
dat was dan ook haar exclusief terrein. 
In City Lights, gemaakt in 1931, komt 
wel wat geluid voor, maar dat is dan 
ironisch bedoeld, het geluid iszmloos, 
belachelijk en onverstaanbaar. De 
pantomime van Chaplm domineerde 
de Cit\ Lights. waarin Charlie 
opnieuw de verliefde /werver speelt. 
Ditmaal is zijn verliefdheid gericht op 
een blind bloemenmeisje (Virgmia 
Clienll) en hij fungeert tegelijkertijd 
als een soort beschermengel van een 
miljonair, die voortdurend /elfmoord- 
neigingen heeft en dan door de 
grappen van Charlie weer wat 
levensmoed krijgt Dankbaar is de milpnair Charlie met, omdat hij zich 
de activiteiten van zijn redder nooit 
kan herinneren als hij eenmaal 
ontnuchterd is, die ondankbaarheid 
geldt ook voor het meisje, voor wie 
Charlie geld bij elkaar heeft gekregen 
om haar van haar blindheid te 
genezen. Als ze weerzien kan, herkent 
ze haar weldoener niet. Wim Overgauw 
in De Hobbit 

ZANDVOORT - Zondagmiddag 15 
januari heeft Jan de Jonge m zijn 
Zandvoortse Jazz-café „De Hobbit" 
een wel zeer bij/onderc solist 
uitgenodigd. 

Dan is vanaf 15 00 uur niemand 
minder dan een van 's werelds beste 
gitaristen nl. Wi m Overgaauvv desolis 
bij het swingende kwartet van pianist 
Hans Keune dat naast Hans aan de 
pioano verder bestaat uit gitarist Rudi 
Contini, bassist Bert Nieborg en aan 
het slagwerk Rob Pointl. 
Mevr. F. Nierop overleden Oud-Zandvoort Mevrouw f Nierop overleden 
Zondagmorgen 8 januari fs na een 
vrij langdurig en smartelijk /ickbid 
op 64-jange leeftijd overleden in de 
Mariastichting te Haarlem on/e 
plaatsgcnote Mevrouw F Nierop- 
Petict 

Zij was een begaafd pianiste, alom m 
on/e gemeente in ook daar buiten 
bekend en geliefd Als begeleidster 
werkte /ij samen met vrijwel alle 
zang en muziekverenigingen ondir 
andere met het Toonkunst Ora- 
toriumkoor Zandvoort, (T O Z ) de 
Zandvoortse Operettcvirenigmg 
(Z O V )cn de Zandvoortse kindir 
operettcverenigmg Daarnaast was 
/ij een uitnemend zang pacdagoge 
Zij richtte het Fcelbea-Sextet op, 
dat later werd omgezet in het Damis 
Vocaal ensemble en trad met groot 
sukses op in Zandioort en om 
streken, onder meer voor vele 
liefdadige instellingen Ook was /ij 
/elf een uitstekende zangeres 
Zij leefde voor de mu/uk,die/ijop 
alle mogclijki manieren naar buiten 
uitdroeg Haar heengaan heelt in 
/eer brede kring veel deernis en 
medeleven gewekt Zandvoort heeft 
aan haar /eer veel te danken gehad 
Haar crematie zal morgen vrijdag 13 
januari des middags om 1 uurplaats 
vinden in het crematorium 
„ Velsen" te Driehuis Westerveld 
Haar naam zal in on/e gemeente nog 
heel lang in dankbare herinnering 
blijven voortleven 

Piet van 't Wapen 

Zaterdag 7 januari is l'iet Koper, in 
Zandvoort algemeen bekend al- 
„Piet van 't Wapen" twee en 
negentig jaar geworden 

Velen hebben de gelegenheid aange- 
grepen om deze alom bekmde 
Zandvoorter die grote bekendheid 
kreeg toen hij in vroeger jaren het 
bekende oudste café van Zandvoort, 
„Het Wapen van Zandvoort" aan 
het Gasthuisplein explodeerde, te 
gaan feliciteren We voegen on/e 
gelukwensen gaarne bij die, welke 
hij reeds ontving Mogen nog vele 
jaren aan zijn reeds lange leeftijd 
worden toegevoegd. 

Toneeluitvoeringen 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
januari, aanvangend om halfncgcn 
precies, brengt onze Zandvoortse 
toneelvereniging „Op hoop van 
zegen" in het verenigingsgebouw 
„De Krocht" opvoeringen van het 
Franse blijspel „Als 't kindje 
binnenkomt" van de auteur André 
Roussin. 

Ook ditmaal is de regie weer in de 
vertrouwde handen van Rob van 
Toornburg ER is een uitgebreide 
reklame en propaganda campagne 
voor dit stuk gevoerd Dat was om 
aan de voorzitter Joop Bisenberger 
wel toevertrouwd Hopilijk /al dit 
van invloed zijn op het be/oek 
Moge beide malen de /aal uitver 
kocht zijn Wij zagen dit blijspel 
reeds eerder U zult er zich kostelijk 
mee amuseren 

U zult ook vv eer een raadslid op het 
toneel kunnen zien ronddartelen, 
namelijk Pieter Joustra, evenals 
diens vrouw Hennette Brokmcier 
Verder spelen mie Yvonne 
Niemoior, Ada Fransen, Henk 
Spieneus, Manan van Holten en 
Jclle Sijlsma Allemaal geroutinier 
den op amatcui toneil gebied Het 
beloven kostelijke avonden U 
worden Laat de/e geli geilheid nu t 
voorbijgaan De toegangsprijs be- 
draagt f 1 75 Alle gcvvinsle inlich- 
tingen bij hel sekretanaat H 
Brokmcier, tel 023 210270 

Tafel van Verdiensten 

Elders in dit blad leest u meer ovir 
het uitreiken van de „Tafil van 
Verdiensten" <idn lic t Zandvoortse 
brandweerkorps Velen met ons 
doet het heel veel genocgiii, dat 
juist de brandweer de/e altijd 
blijvende onderscheiding en kost 
bare herinnering len deel viel On/i 
brandweermannen hebben dat tui 
volle verdiend en daarom onze 
oprechte gelukwensen Vrijdag 1.1 en vrijdag 20 januari, 
aanvangend om 8 uur wordt in het 
Cultureel Centrum aan het Gast- 
huisplein wier de jaarlijkse Genoot- 
schapsavond van het Genootschap 
„Oud Zandvoort "gehouden 

Wegens steeds groeiende belangstel- 
ling ervooi houdt m( n thans twee in 
plaats \,\n ein avond E( n verheu- 
gend verschijnsel Een aantrekkelijk 
programma is samengesteld, terwijl 
de Zandvoortse kunstschildir Dick' 
van der Mije, waaraan in onze vonge 
editie rieds een uitvoerige voorbe- 
sprikmg wird gewijd, /ijn werk er 
/al (\poscrui In het volgend 
nummi r van Zandvoorts Nieuws- 
blad komen wij op hel geëxposeerde 
nader terug Vele \<\n zijn schilde- 
rij! n zijn gewijd aan de Zandvoortse 
Noordbuurt in vroeger jaren en juist 
daarom vvilk n wij er in dit nummer 
nog eens spi ciaal de aandacht op 
vestigen, want het zit velen niet 
helemaal lekker met die renovatie 
van onze Noordbuurt, het voor- 
malige oude hart van Zandvoort 
Wat gaat er eigenlijk mee gebeuren 9 
Er is vrijwel niemand die hel weet, 
want op enkele uit/onderingen na 
gebeurt ir eigenlijk mits Er is 
gesloopt en gebroken, maar wat 
komt ervoor in de plaats 9 Parkeer- 
terreinen en plantsoentjes. Er was 
ons beloofd, dat de oude krotten 
zouden worden opgeruimd, maar 
dat de/e /o geliefde buurt wecr/ou 
worden opgebouwd in dezelfde 
trant, maar schoner en mooier dan 
voorheen Dat het een geheel aparte 
woonwijk /ou worden, een beziens- 
waardigheid voor onze gasten en 
ook voor de inwoners Dat het een 
geheel voor het verkeer afgesloten 
wijk zou worden, waarin men rustig 
zou kunnen wandelen, maar wat is 
ervan terecht gekomen 9 Helemaal 
niets' Af en toe moet je een 
noodsprong maken om niet door 
een auto te worden gegrepen en de 
opbouw van de oude huisjes in 
dezeltde trant als voorheen, moetje 
met een lantarentje zoeken Ze zijn 
er praktisch niet op een heel enkele 
uitzondering na 

Het is er een chaos, waar niemand 
uit wijs kan worden Zeker, er zijn 
fraaie panden neergezet, mooie 
bungalows en interessante bedrijfs- 
panden, maar dat was de oorspron- 
kelijke bedoeling niet Deze in 
Zandvoort zo geliefde oude buurt 
met een historie van jaren, zou 
herrij/cn als voorheen alleen in 
nieuw e stijl En nu kan de voorzitter 
van het Genootschap op verschil- 
lende reids gehouden avonden in 
enthousiaste bewoordingen en aan 
de hand van dia's wel verklaren, hoe 
het eigenlijk worden moet, maar aan 
mooie woorden hebben we niet 
veel, wanneer de praktijk anders 
leert 

Wat is hier nu eigenlijk aan de 
hand 9 Lr hangt een waas van 
geheimzinnigheid rondom de/e vrij- 
wel geheel algebroken buurt en het 
wordt hoognodig tijd, dat hier nu 
eins eindelijk opening van zaken 
wordt gegevui De mensen willen 
dolgraag weten, waar ze nu eigenlijk 
aan toe zijn Ik hoordevertellcn.dat 
op de plaats, waar eertijds „de 
groeiu lantaarn" gevestigd was, op 
de hoik van di Haltestraat en de 
Swaluistiaat, thans braakliggend 
terri m vvur i in nu uu»* Chmecs- 
Indisch u si au ruit / il worden 
gibouwd Misschu n flit we op de 
komincli Ginootsch i|i avond hier 
eins wat mier ovir kunnen horen 
Daarmee zou mm zur velen een 
groot plczur doen Mier dan met 
het vertonm van dia's m enthou- 
siaste speuhis over de manier, hoe 
het eigenlijk zou moeten worden en 
waarvan in de praktijk toch niets 
lijkt tekonun. 

Hit gaat er veil op lijken, dat 
Zandvoort hier word' zoet gehou- 
din en walde herbouw van die oude 
buurt betn II, mi t ei n kluitje in he t 
nel wordt gistuurd En dat wordt 
Zandvoort mier dan beu' Mis- 
schien, dal wi as vnjdagdvond 
wijzi r worden, maar veel hoop heb 
ik er pirsoonhjk nu t op 

C Kuvpersr 
Duvsterghostpracses Wim Ncderlof, brandweerkommandant Klaas Paap 
(rechts) en zijn verenigmgsvoorzitter Ruud van Essen brengen een toost uit 
op het Zandvoortse Brandweerkorps :< «J RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 PAGINA Posthuis vakantie -aktiviteiten 

groot succes In de laatste week van de kerstvakan- 
tie organiseerde de stichting 't Oude 
Posthuis een aantal speciale aktivitei- 
ten voor kinderen in de lagere-school 
leeftijd, 's Maandags was er een film 
van Klein Duimpje, dinsdag ging de 
vossejaeht vanwege het slechte weer 
niet door. Hiervoor in de plaats werd 
de aangekondigde circusdag georgani- 
seerd. In de loop van de dag werden 
allerlei leuke stukjes door de kinderen 
bedacht en ingestudeerd. Om drie uur 
kwamen ouders, opa's, oma's broert- 
jes en zusjes om kinderen in hun 
akrobatische toeren en andere kuns- 
ten aan het werk te zien. Leuk als je 
ziet wat zo'n 80 kinderen in een paar 
uur kunnen bedenken en opvoeren. Donderdags startte om 11.00 uur een 
kreaticve instuif. Deze instuif duurde 
tot 3.00 uur en de kinderen konden 
dan ook brood meenemen. Het werd 
een zeer geslaagde dag. Men kon er van 
alles doen, zoals tafeltennissen, sjoe- 
len, timmeren, figuurzagen, kleien, 
schilderen en nog een heleboel meer. 

De excursies naar de waterleiding, de 
brandweer en het gemeentehuis waren 
voor alle kinderen een grote belevenis. Bij de waterleiding werd op heldere 
wijze getoond en verteld wat er 
allemaal komt kijken voor het water 
thuis de kraan uitkomt. De brand- 
weerkommandant vertelde van alles 
over het werk van de brandweer. In 
het gemeentehuis leidde de bode, de 
heer J. Heyin!:, de kinderen rond over 
alle afdelingen, de trouwzaal en de 
raadszaal. Daarbij vertelde hij van alles 
over het funktioncren van een 
gemeenteraad en gemeentehuis. Ook 
werd er een kijkje genomen op de 
zolder van het raadhuis, hier mochten 
de kinderen zelfs de klok van het 
raadhuis opwinden. Na de rondleiding 
werden de kinderen ontvangen door 
de burgemeester. De laatste dag van de 
kerstvakantie-aktiviteiten was voorde 
kleinere kinderen. Er was poppenkast, 
een goochelaar en een clown. In totaal 
bezochten bijna 1000 kinderen deze 
vakantie-aktivitciten van 't Oude 
Posthuis. Voor de leiding is dit 
aanleiding, zeker nu gebleken is dat er 
grote behoefte aan bestaat, in de 
volgende vakanties weer een groot 
aantal aktiviteiten te organiseren. 

Vermeld moet nog worden dat naast 
de staf ruim 20 vrijwilligers hebben 
meegewerkt aan het slagen van deze 
weck. SieufeSservice 

Klaar terwijl u wacht. 
Ook autosleutels. 

Tel. 023 -28 04 90 

Binnenweg 73 
HEEMSTEDE 

Autosleutels 
volgens codenummer Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. f 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 

= 2m ] v.a. f150,- 

thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. TE HUUR AANGEBODEN: 

Per direct te huur in Zandvoort aan Zee 

een prachtige middenwoning met terras 
en tuin 

Gedeeltelijk of volledig gemeub. 
Huur por maand f 1000,- excl. gas. elektra en water. 

Huurperiode permanent evt. 1 of 2 jaar. 

Het huurbedrag moet voor een jaar vooruitbetaald 

worden. 

Inlichtingen: 

Administratiekantoor Noord-Holland 

Geesters'mgel 15, Alkmaar, tel. 072-150845. 

Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur. TE HUUR AANGEBODEN: 

Per direct te huur in Haarlem 

3-kamerflatwoning, gedeeltelijk of 
volledig gemeub. 

Huur per maand / 900,-inkl. gas, elektra en water. 

Huurperiode 8 mnd. 

Het huurbedrag moet voor de gehele huurperiode 

vooruitbetaald worden. 

Inlichtingen: 
Administratiekantoor Noord-Holland, 

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur. tocht vrij huls (r~v 
\ v\ KEUKENPRINS 
trommelt 
de burgerij op Wie de ware, enige en 
echte keuken zoekt komt 
nü naarde Keukenprins ledereen is hiermede hoffelijk 

uitgenodigd. Voor een officiële inspektie van de keurkeukengarde van 

de Keukenprins. Keurig op een rij staan daar de meest prinsheerlijke 

aanbiedingen van heel Nederland. Reeksen uiterst vorstelijke 

kortingen maken ieder de koning te rijk. En na de kompleet verzorgde inbouw blijkt: de Keukenprins komt al z'n beloftes na zoals het z'rt 
rang en stand betaamt. 

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen topmerken met een 
ere-llntje 

Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de 
topmerken in keuken-apparatuur. Zoals AEG. ATAG, BAUKNECHT. * 
NEFCO. PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van 
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken. 

Speciale hof-adviezen voor doe-het-ze» vrij van koste n 

Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting, 
zogezegd van slopen tot koken Maar de doe-het-zelver is ons even 
lief als iedere andere klant En dus staan we hem hoffelijk bij met raad 
en daad. voor helemaal niets. % ÖI^IR -a r- - 
,/ 


Opstelling M;izarin 

Lengte ?70 cm Kompleet met 
a.'inrechlblad en spoclbak. 
Inbouw-gaskookplaal. koelkast en afzuigkap. 
In kunststoluilvoeringen 
In eiken uitvoering 

f Mors. U /ou gek slaan te kijken ! LET OP 

.Alonzekastdeuren 
Z1 ,n voorzien var» 
state" scharnieren 
en de laden lopen 

^escoopgeleiders 
#D e meeste eiken 
keukens worden 
nplevercl met 
Üjwanden en ptanun 
ttontkleur f 2.589,- 
ƒ 3.095.- Opstdüiijr, Brctapie 

Lengle 285 cm Kompleet met 
aanrechtblad en spoelbak. 
Ingebouwde koelkast Inbouwoven 
met gaskookplaal en afzuigkap. 

In kunslstofuitvoeringen 
In 4 eiken uitvoeringen 

Elders.... we durven het niet te zeggen Alm 255 x 210 cm Zeer kom - 

plelo uitvoering. Kasten met 

korven, wandkasten waarvan ëèn 

met glas-in-looddeur, iribouwkoelkast. 

inbouwoven met gaskookplaal. afzuigkap. 
1 1 170 " ' n 9 eD0uwa ' e keukenradio, gezellige nisjes en . 
' '" vakjes onder de bovenkasljes. Lichtlijst met 

armaturen, kranslijst op bovenkasten Zijkanten 

en plint in Ironlkleur. 

In 5 eiken uitvoeringen ƒ 8.391 , 

Elders,... ach, vraagt u maar een prijsopgaal! keukenprinsj 

oftlaakt u het hof met Sprookjesprijzen 

Kleine Houtweg 7, Haarlem. Telefoon 023-312548 ATTENTIE 

9ebonden aan ■ 
. m 09e/ijk. Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. 

$piering.$ 

Heren- en juniormode. 

Hoofdstraat 178. Hillegom. 

tel 02520 15119 Donder 

dag koopavond DE GROOTSTF ■ dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

Laat uw gashaard, cv. of open haard niet langer opboksen tegen 
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van 
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil. 
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

IJZERHANDEL 
Hoofdweg 726, Hoofddorp. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

. VAN DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796. DE GROOTSTE 
SPECIAALZAAK 
NOTEERT U EVEN 

I ONS TELEFOONNUMMER 
023-252760 
Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 
WASAUTGMAAT 
Service binnen 24 uur, 
voorrijkosten f 7,50. 
Gen. Cronjéstraat f32, 
— hoek Kloosterstraat. • EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 
gezien hebt. want door 
eigen ontwerper, zijn 
wij hierin enig in 
Nederland. 
Tevens veel antieke 
kasten, kisten nnz. 
Bezoek onze Oud- 
hollandse toonkamers 
ANTIEK-BOUTIQUE 
HOOGENDOORN 
Zijdstraat 65, 
Aalsmeer, 
tel. 02977 24429. Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT- 
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJE TE HUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Geopend van ma. t/m za.van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. TE HUUR AANGEBODEN: 

Per direct ie huur in Haarlem 

een volledig ingericht vier-kamer flat 
op de 3e etage. 

Huur per maand f 1000,- inkl. gas, elektra en water. 

Huurperiode 8 maanden. Het huurbedrag moet voor de 
gehele huurperiode vooruit betaald wordon. 

Inlichtingen: 
Administratiekantoor Noord-Holland 

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur. TE HUUR AANGEBODEN: 

Por direct te huur in de omgeving van 
Schagen (N-H) 

een nieuwbouw woning 

bestaande uit 3 slaapkamers en een 

woonkamer, keuken, bijkeuken, 2 toiletten on een 

modorno badkamer. 

Huur per maand / 735.- excl. gas, elektra en water. 

en cv. Het huurbedrag moet voor een jaar vooruit 

betaald worden. Hot geheel is gestoffeerd en ongemeub. 

Inlichtingen: 

Administratiekantoor Noord-Holland ' 

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072150845. 

Ma. t/m za. van 10.00 t 'm 20.00 uur. Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

'NOORD-HOLLAND', 

Geestersingel 16, Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za. 

van 10.00 tot 20.00 uur. . TE HUUR AANGEBODEN: 

Por direct te huur in Den Helder (omgeving 
WinkelcontrumI 

een volledig ingerichte 4-kamer flat 
woning op de 3e etage 

Huur per maand f 600.- inkl. gas. elektra en water. 

Te huur voor zes maanden evt. langer. 
Het huurbedrag moet voor de gehele huur- 
periode vooruitbetaald worden 
Inlichtingen: 
Administratiekantoor Noord-Holland 
Geestersingel 16. Alkmaar, tel. 072-150345. 
Ma. 1 mza. van 10.00 t/m 20.00 uur Uitverkoop 

Fa. HANJA 

Groothandel in Horecabenodigdheden, 

Jhoudt in Café-Restaurant De Wadden, 

Boulevard Barnaart 18, Zandvoort, een 

grandioze uitverkoop 

glaswerk - porselein - 

koffiemachines, 

enz., enz. 

Tot 50% korting. 

De uitverkoop is van 16 januari t/ml 

f 20 januari. Kom eens langs van 10.00 uur, 

tot 16.00 uur. Tel. 02507 - 20 44. 
Coöperatieve Vereniging 
'Verenigde Bloemenveilingen 
Aalsmeer' (VBA) GA, 
Legmeerdijk 313, 
Aalsmeer. AALSMEER 

Ten behoeve van onze Technische/Interne 
dienst zoeken wij een accurate 

magazijnmeester/ 
administrateur. 

Hij zal belast worden met: 

* het beheren van het Techn. /onderdelen 
magazijn 

* het beheren van het onderhoudsmiddelen 
magazijn 

* de administratieve afhandeling van het goe- 
derenbestand 

een juiste en korrekte magazijnvoering 
(minimum voorraad e.d.) 

* het verrichten van administratieve werk- 
zaamheden t.b.v. de chef TD. 

Voor deze verantwoordelijke funktie zoeken 
wij een man- van 25-35 jaar, die aan de vol- 
gende voorwaarden voldoet: 

* middelbaar technische opleiding met er- 
varing in dergelijke funktie 

* goede kontaktuele eigenschappen 

* juiste uitdrukkingsvaardigheid in woord en 
schrift. 

Zij, die een diploma 'magazijn beheer' bezit- 
ten, genieten de voorkeur. 
Sollicitanten, die menen voor deze funktie in - 
aanmerking te komen, gelieven zich schrif- 
telijk te wenden tot de afdeling personeels- 
zaken van de VBA, postbus 1000, Aalsmeer. 
Gemeente 
Haarlemmermeer Bij de bouwtechnische dienst is plaats voor een part-time typiste bij de afdeling administratie. 
Zij zal werken met zowel de gewone elektri- 
sche schrijfmachine als met de magneetkaart- 
schrijfmachine. 

Sollicitanten dienen: 

* ten minste in het bezit te zijn van een 
Mavo-diploma 

* over een goede typevaardigheid te be- 
schikken 

* bij voorkeur bekend te zijn met tekst- 
verwerkende apparatuur 

* bereid te zijn hun werkzaamheden in de 
middaguren te verrichten. 

Salaris, afhankelijk van o.m. leeftijd en er- 
varing, maximaal ca. f 1030,- (bij een werk- 
tijd van 20 uur per week). 

Sollicitaties onder code RP 01 binnen 10 da- 
gen na het verschijnen van dit blad aan de 
burgemeester, raadhuis te Hoofddorp. ••••••••••••••••••••••••••• Telefoon 
voor u Blokker's Boekhandel 

Bronsteeweg 4/4a. 

D ! . t/m zat. 9-17.45 uur. 
Brandweer Heemstede 

ALARMNUMMER 288444 Centrale verwarming 

KINDERS WARMTE TECHNIEK 
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073 DA Drogisterij-parfumerie 

N.B.v. BAARS 
Binnenweg 4. 
Depositaire Sans Soucis 285706 Elektrisch ontstoppen 

A. J. BECK BV 

Mr. Cornelisstraat 28a, Haarlem. 257454 Groente en fruit 

D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a 281254 GD Valkenburgerlaan 48 
Heemstede nnmtam 
Telefoon 023-/0*1111 Heemsteedse Boekhandel C. Hovingh en zoon 

In- sn verkoop boeken, prenten. •-> 
KI, Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714 Meubelen en gordijnstoffen 

Gebr. A. J. Beek bv, ODOfl/iO 

Binnenweg 37, b.g.g. 282281 £09U ( til Politie Heemstede 

BUREAU 286150 Politie Heemstede 

ALARMNUMMER 283000 Raadhuis Heemstede 284140 Reisbureau Europa 

Scheeps-, trein- en 
vliegtuig-passages 
Bloemendaalseweg 74a, 
Bioemendaal 267490 
Ruitersportartikelen 

P. W. van SCHIE 

Bennebroekordijk 80, CC 11 

Zwaanshoek, telefoon 02502- UU tl Ruit stuk Glasservice 'VADI' 

Celebesstraat 16, Heemstede 1546, OOnlnn 

telefoon 023- ZUU/iJU 
Vraag vrijblijvend opgave voor 
levering van Thermopane of en 

Isolatieglas. U verstookt dan maar nm m/fmn 

2 kwartjes per gulden. O I 4*t*Rl Taxi Jansen 

Standplaats: Station Heemstede/ 
Aerdenhout. U belt, wij komen. 242400 Verfhandel 

H. Reebv. 
Binnenweg 89 286479 Wasserij 't Raadhuis 

Raadhuisstraat 11- 284087 IJssalon en Cafetaria 

VITA NOVA 

Cloosterweg 4. Open van 12-24 uur. 284531 TECHNISCH ASSISTENT MET 

RIJBEWIJS BE VOOR ONZE 

VESTIGING OP VLIEGVELD SCHIPHOL Hertz Autoverhuur ^oekt voor haar vestiging 
op vliegveld Schiphol een handige man met ■ 
rijbewijs B-E. 

Hij gaat onze huurauto's kontroleren op 
schade en technische staat, voorts wassen en 
verrijden binnen ons rayon Schiphol. 

Voor cle^e funktie is een goede rijvaardig- 
heid en technische belangstelling vereist. 
Leeftijd vanaf 23 jaar. Woonplaats: bij voorkeur 
in de omgeving van Schiphol. •Belangstelling? Neem kontakt op met de 
heer K. Valkenier, Hertz Autoverhuur, Schiphol. 
Tel. (020) 1 7 08 66. The No. 1 fHerüzi 

Company 
BANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 JANUARI 1978 PAGINA 5 Trimmen in ZAND VOORT - Sinds vorige week heeft „'t Stekkie" in Nieuwe 
Noord er een aktiviteit bij. De twaalfde om precies te zijn, want 
behalve dat men in het wijkcentrum aan de Fahrenheitstraat nu ook 
aan trimmen en aan konditietraining kan doen kan men er al lange 
tijd terecht voor andere aktiviteiten zoals crèche, peuterschool, 
overblijfcentrum, kindersoos, handwerk-zaaqgroep, knutselclub, 
klaverjassen, tafeltennissen, jeugdsoos, balletlessen en vrouwencafé. 175,Tijdens het open huis, dat het 
echtpaar Tom en Ali Effern de vorige 
week heeft gehouden, heeft Zand- 
voort kennis kunnen^maken met deze 
voor de gemeente nieuwe vorm van 
rekreatieve sportbeoefening. In Haar- 
lem ken t men dit al jaren en met name 
de akkommodatie van Gerard van der 
Kamp in de Wilhelminastraat genieter 
grote bekendheid. „Ons trimstckkieis 
daar een verkleinde uitgave van" legt 
Ali Effern uit. Ze onderbreekt haar 
„fietstochtje" op de home-trainer 
even om ons het een en ander te 
vertellen over hetgeen zij samen met 
haar echtgenoot heeft opgezet. Droogskieën Het zaaltje in 't Stekkie is ingericht 
niet allerlei toestellen en attributen, 
die de konditie van de mens moeten 
opvijzelen. Zware ballen, stokken, 
wcdelschijven en springtouwen zijn 
enkele van die attributen, terwijl het 
„zware geschut" onder meer bestaat 
uit een home-trainer, een roeiapparaat 
en de trim-drive, welke als de 
allrounder onder de trimtoestellen 
mag worden beschouwd. Je kunt er 
zelfs uitstekend op droogskieën. 
Ali vertelt, dat zij en haar man 
enthousiast voor dit werk worden bij 
de reeds eerder genoemde Gerard van 
der Kamp. „We speelden al geruime 
tijd met de gedachte om iets samen te Kerkdiensten Zondag 15 januari 

ZANDVOORT 

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30 
uur: ds. C. Mataheru. 
Jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur: 
Jeugdkapel. 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15, 
10.00 en, 19.00 uur: ds. P. van Hall. In 
beide diensten viering H. Avondmaal. 
Ncdelandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15, 10.30 uur: dehr. G. Vlutters 
van Uithoorn (R.K.). 
Rooms Katholieke Kerk. 
Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht: 

Zaterdag 14 januari 19.30 uur: 
Eucharistieviering met orgel en samen- 
zang. 

Zondag 15 januari' 8.45 uur:' Stille 
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 
ristieviering met medewerking van het 
St. Caeciliakerkkoor (Hoogmis). - 
Nieuw Apostolische kerk':' tof' nadere" 
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 
uur, woensdag 20.00 uur diensten in 
gebouw Madoerastraat 1, Haarlem 
(N.). 

Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond: maandag 16 januari 
's middags drie uur: samenkomst in 
huize „Poiël", Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: zondag- 
morgen 9.45 uur: samenkomst in- 
gebouw Voorstraat, 100 te Katwijk. doen en toen we al die mensen in 
Haarlem zo bezig zagen dachten we: 
dat moet in Zandvoort ook kunnen. 

Vooral in een grote woonwijk als 
Nieuw Noord". Veel dank bij de opzet 
zegt het Zandvoortse echtpaar ver- 
schuldigd te zijn aan de Haarlemse 
konditietrainer. Hij stond het tweetal 
terzijde met waardevolle adviezen, 
onder moer bij de aanschaf van de 
benodigde toestellen. 

In het Zandvoortse sportgebeuren en 
zelfs ver daarbuiten zijn Tom en Ali 
geen onbekenden. Beiden hebben in 
de turnwereld voor opmerkelijke 
suksessen gezorgd. Als keurturnster 
bij Bato behaalde Bep Drommel het 
Nederlands kampioenschap en na haar 
was Zandvoort met Ali van Soolingen 
en Maartje de Wit wederom uitstekend 
vertegenwoordigd in deze Haarlemse 
turnvereniging. Zo'n jaar of tien 
maakte Ali deel uit van het 
Bato-keurkorps. Ongeveer eenzelfde 
periode deed Tom aan topsport in de 
keurgroep van het Haarlemse Concor- 
dia. 

Rekreatief 

In Zandvoort heeft Tom een jaar of 
acht les gegeven bij OSS, terwijl Ali dit 
nog steeds doet bij de Zandvoortse 
gymnastiekvereniging. Het lesgeven 
aan meisjes en huisvrouwen zegt ze 
nog steeds erg leuk werk te vinden, 
„maar daarnaast" zo laat Ali daarop 
volgen, „wilde ik wat voor mezelf 
doen. De topsport heb ik wel gezien. 

Ik zoek het nu meer in het rekreatieve. 
Natuurlijk moet er op zo'n trimuurtje 
wel gewerkt worden. Echt, je raakt 
aardig wat zweet kwijt. Maar die 
dwang van moeten is nu weg. Dat het 
niet altijd hoeft, dat werkt erg 
plezierig". 

Ali legt verder uit, dat het niet zomaar 
een trimuurtje wordt, waarop ieder 
kan doen waar hij zin in heeft. „Ik heb 
een programma opgesteld. Het is de 
bedoeling dat ik de dames en meisjes 
begeleid. In een uur maak je een 
circuitje langs alle onderdelen, twaalf 
in totaal. Het is daarom, dat ik een 
groep niet groter wil dan twaalf. 
Overigens hoop ik wel, dat ik dames 
van alle leeftijdgroepen krijg. Je kunt 
dit namelijk ook met oudere dames 
doen. Je moet je programma alleen 
aanpassen. 

•Ik hoop dan -ook, dat ik nog eens een 
aparte groep voor dames van boven de 
vijftig kan vormen. Bij OSS geef ik 
behalve aan meisjes, ook les aan 
huisvrouwen en van deze laatste groep 
zijn vrouwen van bvboven de vijftig 
uitschieters. In het trimstekkie hoeft 
dal niet. Verder zit je hier in een wijk 
met veel jonge moeders. Speciaal voor 
hen hebben we een dinsdagmorgen- 
uurtje. In hetzelfde gebouw kunnen 
deze moeders dan hun kind op de 
crèche kwijt. Na het trimmen staat de 

ZANDVOORT. 

GEBOREN: (buiten do gemeente). 
Annemarieke Eva, d.v. P.D. Schillen 
M.E. Postma; Sandra, d.v. F. van der 
Ploeg en P. Bol. 

ONDERTROUWD: 

C. Sebregts en V.J.C.M. Slrating; 

R.A.E. Bcaumont en A.L. Ruijgrok. 

OVERLEDEN: (buiten de gemeente). 
Johanna E. Uijt den Bogaard, 79 jr., 
gch.gcw.m. M. Boisscvain; LcendertJ. 
van Nordc, 66 jr., geli.gew.m. A. van 
der Kruk. koffie aan de bar klaar, zodat moeders 
daar op|hun kind kunnen wachten". 

Enthousiast 

Tom Effern houdt het voorlopig op 
één uurtje per week voorde heren. Bij 
voldoende animo kan er altijd een 
uurtje bijkomen. Tom hoopt, dat 
heren die al sport doen ook bij hem 
komen. In Haarlem komt dat bij 
Gerard van der Kamp veel voor. Zo 
kan men daar bijvoorbeeld geregeld de 
hoogspringer Ruud Wielaard op de 
verschillende toestellen bezig zien. 
Ook in Zandvoort kunnen sporters nu 
op eedergelijke manier hun konditie 
opvoeren. Ali en Tom hopen dat hun Trimstekkie aanslaat in Zandvoort. 
Samen staan zij borg voor een goede 
begeleiding. Zo heeft Ali diploma's 
van het Koninklijk Gymnastiek 
Verbond en ook haar vele wedstrijd- 
ervaring komt haar ongetwijfeld goed 
van pas. 

„Ik ben erg enthousiast", zegt Ali tot 
slot, „en ik kan alloen maar hopen, dat 
mijn enthousiasme overslaat op de 
Zandvoortse bevolking. Het Trim- 
stekkie is voor dames geopend op 
dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uuren 
van 10.00 -11.00 uuren voorheren op 
woensdagavond van 7.00-8.00 uur. De 
kosten bedragen vijftien gulden per 
maand. Tom en 
stekkie". Ali Effern in hun „Trim- WOTERSTAN1JEN* ZANDVOORT - Voor de komende 
week zien de hoogwaterstanden er als 
volgt uit: 

Donderdag 12 januari 5.29-19.50 uur; 
vrijdag 13 januari: 6.15-18.34 uur; 
zaterdag 14 januari: 7.02-19.21 uur; 
maandag 16 januari: 8.40-21.09 uur; 
dinsdag 17 januari: 9.38-22.14 uur; 
woensdag 18 januari: 10.49-23.32 
uur; donderdag 19 januari: 
12.06-12.40 uur. Doodtij 18 januari. 
Voor hel berekenen van de laagwater- 
standen gelieve men bij bovenstaande 
tijden acht uur en drie minuten bij te 
tellen. 
op de koffie 
odderkom' 
WEEKENDDIENSTEN 'mm>r% ARTSEN: 

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid- 

derbos. 

Arts: F.N. Ridderbos, Wilhelminaweg 

9, telefoon 2633. Verdere inlichtingen 

omtrent de weekenddiensten worden 

verstrekt via de telefoonnummers van 

de huisartsen. Andersom telefoon 

2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa 

telefoon: 2181; Zwerver, telefoon 

2499. 

Tandarts: telefoon 023-313233. 
Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorentz- 
straat 435, telefoon 2382. 
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, telefoon 3185. 
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, telefoon 02507-4437, 
b.g.g. 023-313233. 

Hulpdienst: telefoon 023-243340. 
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 7.00 uur. 

Dierenarts: bij afwezigheid van de 
gewenste arts raadplege men uitslui- 
tend telefonisch de Vceartsendienst te 
Haarlem, telefoon 023-313233. Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon 
3737. 

Politie: telefoon 3043. 
Brandweer: telefoon 2000. 
Taxi: telefoon 2600. 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
Zandvoort 

Noorderstraat 1, telefoon 3459 (b.g.g. 
023-320899 of 320464). Spreekuur 
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur; 
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iede- 
re inwoner van Zandvoort geldt dat er 
voor de vrager geen kosten aan 
verbonden zijn. 

S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar- 
lem. 

Telefoon 023-326655. Advies in 
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar 
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot 
's morgens 7.00 uur. 
Centrum voor Vrijwillige Hulpver- 
lening, geeft advies hulp en informa- 
tie. Alleen telefonisch bereikbaar 
onder nummer 7373 in Zandvoort 
van maandag t/m vrijdagvan 11.00 tot 
12.00 uur en iedere zondagmiddag vai 
16.00 tot 17.00 uur. ZANDVOORT - Begin deze v/eek 
werd nog met man en macht gewerkt 
om de modderkommen in noord in ere 
te herstellen. Welke Zandvoorter 
herinnert zich niet de dikwijls 
afgrijselijke stank die deze modder- 
poelen, toentertijd ver buiten de 
dorpsbebouwing gelegen, uitasemden. 
Bij onguhsitge wind kon je zelfs in de 
dorpskern ruiken. 

Heel wat aangenamer is de reuk, die de 
nieuwe Modderkom voortbrengt. Zo 
namelijk heeft Fred Paap zijn nieuwe 
café aan de Celsiusstraat in nieuw- 
noord (de voormalige Kolkbar) ge- 
noemd. Om achl uur vanavond 
worden de deuren geopend, midden in 
het gebied waar eens de modder- 
kommen lagen. Uit Freds woorden 
blijft dat hij een heel andere kant 
uitgaat als zijn voorgangers. Van 
róachiitstralend licht en dichte gor- 
dijnen zegt hij niets te moeten hebben. 
„Het wordt een café zoals in mijn ogen 
een café hoort te zijn. Een open tent, 
waar niets geheimzinnigs aan is. Waar 
vader, moeder en de kinderen rustig 
kunnen binnenkomen. Een buurt- 
' oe„ d' nis ontmoetingspunt voor de buurtbewoners moet dienen. Net 
zoals we die kennen in het dorp. Een 
lange bar, veel tafels en stoeltjes en 
niet te vergeten een ronde stamtafel 
want een kaartje moet er uiteraard 
gelegd kunnen worden". 

De openingstijden die Fred noemt zijn 
op z'n minst opmerkelijk te noemen. 
Van zes uur in de morgen tot drie uur 
's nachts. Slechts drie uur in een 
etmaal dicht dus. „Het is een proef", 
verduidelijkt Fred. 's Morgens vroeg 
moeten we toch schoonmaken en een 
ieder die langskomt is dan welkom 
voor een kopje koffie. Misschien zijn 
er wel mensen hier in de buurt die 
's morgens vroeg hun hondje uitlaten 
en dan even een bakkie komen 
drinken. In september zie ik wel of er 
behoefte is aan dat vroege openings- 
uur. Mocht dat niet zo zijn, dan pas ik 
de tijden aan, aan de buurt. Het is 
tenslotte de kroeg van de buurt. We 
moeten ook niet vergeten dat ik hier in 
een winkelcentrum zit. Winkelende 
huisvrouwen lusten 's morgens toch 
ook wel een kop koffie. Ik ben van 
mening dat we het hier voor de buurt 
erg gezellig kunnen maken." Schamele Meeuwen w 
s j-o-ü^tt' 
ZANDVOORT - Trainer Richard 
Bruijnzeel liep bepaald niet over 
van enthousiasme na de 
schamele 1-0 overwinning die 
zijn ploeg behaald had op GVO. 
De stemming van de Zandvoort- 
se oefenmeester was te begrijp- 
en, want van een ploeg die de 
voorlaatste plaats op de ranglijst 
inneemt moet toch zeker met 
grotere cijfers gewonnen kunnen 
worden. Zandvoortmeeuwen 
mag zelfs de handen dicht- 
knijpen, dat het op eigen terrein 
twee punten heeft gepakt, want 
enkele hachelijke situaties in de 
meeuwendefensie hadden ook 
anders kunnen aflopen. 

„Ik weet niet wat het is", zuchtte 
Richard, die het er maar op hield, dat 
zijn spelers zich al hadden neergelegd 
bij een kampioenschap van DWS. En 
dat moet men nou net niet doen, want 
de koploper kan nog best een steek 
laten vallen. Door bij te blijven kan 
Zandvoortmeeuwen daar dan van 
profileren. Twee punten verschil met 
nog negen wedstrijden in het verschiet 
is immers niet veel. Goed QSC kan nog 
boven de Zandvoorters komen, als het 
er in slaagt vier punten uit de drie 
wedstrijden te halen die het nog 
achterop ligt. En ook Stormvogels kan 

(Adv. lngcz. Mcdcd.) 
aooD GARAGE 
STRIJDER 

Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -45 65 nog heel wat ophalen. AI met al is de 
strijd in de derde klasse B dus nog lang 
niet gestreden. 

Zandvoortmeeuwen gaat moeilijke 
weken tegemoet en het enthousiasme 
dat we zondag op een mistig 
Zandvoortmeeuwenterrein zagen 

wegebben moet de tweede helft van de 
kompetitie behouden blijven, wil men 
goede resultaten blijven boeken. 
Zondag speelt Zaandvoortmeeuwen 
op eigen terrein om halfdrie een 
bekerwedstrijd tegen Kon. HFC. Het 
komt de ploeg goed uit, want Kees 
Bruin kan beter gemist worden in een . 
vrij onbelangrijk bekerduel dan ineen 
kompetitie-wedstrijd. In de wedstrijd 
tegen HBC is Kees bet vasthouden van 
een tegenstander op een schorsing van 
twee wedstrijden komen te staan. 

Zondag werd hij om deze reden 
vervangen door Alex Heezemans. Als 
vanouds toonde Alex zich een harde 
werker, maar helaas slaagde hij ook nu 
weer njet in doelpunten te maken. 
Drie minuten voor tijd wist liijzich op 
rechts een fraaie kans te scheppen, 
maar in plaats van de doelman te 
omspelen loste hij vanuit moeilijke 
positie een schot naar de kleinste 
hoek, daar waar doelman Michel 
Vermaas stond opgesteld om de bal 
tot hoekschop te verwerken. Vlak 
voor rust was Alex evenzeer dicht bij 
een treffer, maar toen was het arbiler 
die voor buitenspel floot. 

Ook Engel Koper had zijn pogingen 
om tot een treffer te komen moeten 
staken. Tijdens zijn geslaagde door- 
braakpoging had de scheidsrechter een 
overtreding tegen de Zandvoorter 
waargenomen. Met de voordeelregel 
werd geen rekening gehouden. De vrije 
trap op de rand van het strafschopge- 
bied smoorde in de muur. Drie 
minuten na de hervatting scoorde 
Aaldert Stobbelaar de winnende en 
enige treffer. Op rechts was Alberl 
Visser doorgebroken en zijn voorzei 
werd uitstekend begrepen door de 
Zandvoortse captain. Achter een 
verdediger kwam hij precies op tijd 
met zijn hoofd naar voren en 
onhoudbaar voor Michel Vermaas verdween de kopbal in het net. Op de 
tribune was deze fraaie aktie niet waar 
te nemen, vanwege de dichte mist. En 
dat is jammer, want het was één van de 
schaarse akties, waarvoor men in dit 
duel warm had kunnen lopen. 
Zondag dus de bekerwedstrijd tegen 
Kon. HFC. Zandvoortmeeuwen zal 
het zonder de voor één wedstrijd 
geschorste Alberl Visser moeten doen 
en zonder Teun Vastenhouw, die 
zondag zijn schorsing van twee 
wedstrijden gaat uitzitten. Achter een verdediger hornt Aulderl 
Slobbelaar precies op lijd met hel 
hoofd naar voren om een vooriel van 
Alberl Visser doe II re/' [end af Ie 
ronden. Zandvoortmeeuwen: Johan Pellerin. 

Teun Vastenhouw. Richard Kcrkman 

Wim van Staveren. Chris Jongbloed, 

Piet Kerkman, Engel Koper, Alez 

Heezemans, Alberl Visser. Aalderl 

Stobbelaar, Ake Grootveld. 

De stand: 

DWS 

Zandv. 

QSC 

Slormv. 

Beverw 

TYBB 

H'SC 

N. Venu. 

WSV'30 

KW 

GVO 

Zaandijk «1M3 u ' 13 


21 
k 


13 
10 


19 
16 


|»«» 


10 


11 
13 


12 


i 


11 


11 
11 
12 
12 


11 


12 


10 


13 


7 


11 


5 


11 


5 
VOETBAL 

ZANDVOORMEEUWEN 

Zaterdag. 

D.S.O.V.1 -Zandvoortm. 

B-Junioren: 0-1 E.D.0. 1-Zandvoortm. 


6-1 


R.C.H. 2-Zandvoortm. 


3-1 


C-Junioren: 
v. Nispen 1-Zandvoortm. 1 


1-2 


Zandvoortm. 2-Halfweg2 


3-0 


H.B.C. 1-Zandvoortm. 3 


3-2 


Zandvoortm. 6-D.S.C '74 


1-3 


Zondag. 
Zandvoortm. -G.V.O. 


1 Z 


Zandvoortm. 2-H.B.C. 3 


1,1 


Zandvoortm. 3-B.S.M. 2 


0-1 


Zandvoortm. 4-E.D.0. 4 


0-1 


Hillegoml-Zandvoortm. 5 


4-0 


ILF.C. 7-Zandvoortm.6 


1-6 


Zandvoortm. 7- Haarlem 7 


2-2 


A.D.O. '20 16-Zandvoortm. 8 


2-0 


Velsen 12- Zandvoortm. 9 


7-3 


St. Vogels 14-Zandvoortm. 11 


0-0 


A-Juniorn: 
K.I.C. 1-Zandvoortm. 1 


3-3. 


ZANDVOORT '75. 
S.M.S. l-Zandvoort'751 


0-1 


V.E.W. 3-Zandvoort'75 2 


1-2 


Zandvoort '75 4-KennemerIan 


J8 2-1 


Zandvoort '75 5-Jong Hercules 


7 0-3 


IJmuiden 12-Zandvoort'75 6 


2-3 


Zandvoort '75 Al-S.M.S. A2 


2-2 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
Zondag. 
d.s. Forestcrs 1-Zvm. 1 


6-4 


h.s. C.S.V. 1-Zvm. 1 


16-3 


h.j. Hoofddorp 1-Zvm. 1 


13-20 


j.a. Concordia 1-Zvm. 1 


5-18 


j.w. Full Speed 1-Zvm. 1 


9-6 programma VOETBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN. 
Zaterdag. 
S.V.IJ. 1-Zandv.m. 1 


14.30 u- 


B. Junioren: 
Zandv.m. I-Beverwijk 1 


14.00 u. 


Zandv.m. 2-D.C.O. 3 


14.00 u. 


C. Junioren: 
S.V.IJ. 1-Zandv.m. 1 


15.15U 


Zandv.m. 2-Haarlem 3 


14.00u 


Zandv.m. 3-Sp.woude 2 


12.00u 


Schalkwijk 4-Zandv.m. 4 


14.00 u 


N.A.S. 4-Zanv.m. 5 


12.30u 


Zondag 
K.N. V.B. bekerwedstrijd: 
Zandv.m. 1-Kon.H.F.C. 


14.30 u. 


Kompetitie: 
Ripperda 2- Zandv.m. 2 


10-OOu 


Zandv.m. 3-Sp.woude 2 


12.00 u 


Velsen 5- Zandv.m. 4 


12.00 u 


Zandv.m. 5-D.E.M. 5 


12.00 u 


Zandv.m: 9-H.F.C. 9 


9.4 5 u 


Zandv.m. 8- Sp.woudc 8 


9.4 5 u 


Zandv.m. 9-H.F.C. 9 


9.4 5 u 


ADO'20 23-Zandv.m.lO 


9.30 u 


Sp.woude 12-Zv.m. 11 


14.30 u 


A-Junioren: 
Hoofddorp 1-Zandv.m. 1 


12.00u 


ZAND VOOR '75. 
Zaterdag 
Zandvoort '75 1-Velsen 1 


14.30 u. 


ODIN3-Zandvoort'75 2 


12.00 u 


VE\V5-Zandvoort'75 3 


12.00u. 


Zandvoort '75 4- VVRA 5 


12.00u 


ODIN 12-Zandvoort '75 


14.30 u 


Zandvoort '75 6-SIZO 11 


12.00u 


SIZOA2-Zandvoór'75Al 


11.30u 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN. 
Zaterdag. 
m.a. Hoofddorp 1-Zvm. 1 


11.20u 


Umond2-Zvm. 2 


15.00u 


j.p. K.I.C. 1-Zvm. 1 


17.00u 


Zondag 
d.j. T. Y.B.B. l-Zvm.1 


lO.lOu 


j.a. B.S.M. 1-Zvm. 1 


11.25u 


m.w. K.I.C. 2-Zvm 1 


13.30u 


j.w. Bunkert 1-Zvm. 1 


13.20u 
w winst Z 
•*K -<V5 V, ^: ^ 


'%: 

NIEUW VENNEP - Hoewel met 
een kleinere zege, de thuiswed- 
strijd werd met 4-1 gewonnen, 
heeft Zandvoort, '75 zich ook in 
dit duel de betere ploeg getoond. 
Wellicht bracht deze wedstrijd 
meer spanning en beier voetbal. Beide teams deden waf aanvallen 
betreft niet veel voor elkaar onder. 
Toch kregen de heide doelverdedigers 
geen moeilijk werk Ie doen. Korf na 
het begin mocht Joop Paap zijn eerste 
corner nemen, de bal kwam voor de 
voelen van Ruut Krijgsman die tegen 
een S.M.S.-verdediger aanschoot. Een 
goede actie Paap-Keuning werd weder- 
om een corner, doordat de keeper nog 
juist de bal over de zijlijn kon 
.slompen. Uil. vvn vrije trap van Paap, 
kopte Dirk Koning dr bal voor de 
voeten van Keuning, die echter 
rakelings naast school. S.M.S. kon hier 
maar weinig tegenover stellen de rust 
brak aan mei een 0-0 seliore doch een 
corner-verhouding van 1-5. 
De tweede helft was van veel beter 
gehalte. Hel begon met een goede solo 
van invaller Frank Nijman en een 
goede inzet van Joop Paap. In de 20e 
lot de 25e minuut gebeurde er veel en 
werd door de spelers een aanslag 
gedaan op de zenuwen van het publiek 
dal zich toen al met een 0-0 stand had verzoend. Het begon met de 7e corner 
genomen door v.d. Vaart, die na een 
scrimage uiteindelijk door de SMS- 
keeper werd onderschept. Nijman liet 
zich vervangen door Leo AHis. SMS 
kwam heel dicht bij een treffer door 3 
harde inzetten in luttele seconden. Jan 
Swart schoot éénmaal de bal van de 
doellijn en doelman Piet Reeuwijk 
bracht uiteindelijk uitkomst. 
Daarna een goede redding van Allis die 
do bal nog juist voor de schietgrage 
voeten van Leo overbeek kon 
weglrappen. En tol besluit van deze 5 
minuten een prima pass van Ruut 
Krijgsman naar Raymond Keuning: 
0-1. De laatste 20minuten ging S.M.S. 
volledig in de aanval Maar Z'75 hield 
stand. In de laulsle minuut zagen we 
nog een schitterende solo van 
Krijgsman doch hij schoot de bal tegen 
de paal. Stormvogels 


15 


26 


V.V.R.A. 


15 


25 


K.I.C. 


.15 


20 


Halfweg 


15 


17 


Zandvoort'75 


15 


17 


R.C.H. 


15 


14 


Bloemendaal 


15 


14 


S.M.S. 


15 


12 


S.V..I. 


15 


11 


Teli'l'nniu 


15 


9 


Velsen 


15 


8 


D.E.M. 


15 


7 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 PAGINA 6 

rol MEDAILLON BEHANG samen VERF 

b.v. van STELATEX diverse kleuren 

per kilo van 11,- voor KORTING 
an al ons BEHANG 

22,50 
100, 

20,- B.v. 3 rol VINYL van 15,- per rol nu EDAILLON BEHANG 9 rol van 19,95 per rol nu . 6,75 
UR en ZOON verf - glas - behang - schilderwerken 

Winkelverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602 

(De off. uitverkoop begint 19 januari 1978) Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a, 

Tel. 02507-67 47 - 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, telefoon 02502-6667. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING 
BELONING 

Verloren op 7ofSjan. 
jl strand of boul p.loot, 

Brederodestraat, 

Koninginneweg, zwaar 

zilv ring mod zetting m 

dwarse parelmoer steen 

Telefoon 02507-6246 Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8. Zandvoort, 
telefoon 02507 6123 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. ,»i»i»v»ii\y VOORUWPRIVE-. 

VEREN1GINGS EN 

HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deursen 

Schoolstraat, tel 2507 ttmm UUIll T^-» GARAGE 

te huur of 
te koop gevraagd. 

Liefst met licht 
Tol 08507-55 89 ged. oude gracht 11b Ito de raaks) haarlem (023) 31 11 40 
thorheckestraat 15 It o. hotel boules) randvoort 33 78 NU DE TIJD VOOR 

JAPANSE 
AZALEA'S 

Tevens zi]n wij 

voorzion van één groot 

assortiment boompjes, 

struikjes on vaste 

planton Speciaal ge- 

setecteo r d voor aan do 

kust U kunt zich ook 

meteen overtuigen van 

onze grote kolloktie 

Kamerplanten 

Kom eens langs 

Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortsolaan 183, 
naast inoana 
Boeckamersnest . Uhoeft .. 
niet zo moeilijk 

te kijken 
Wist u 't al 7 D'r bestaat een brilleglas 

waarmee u moeiteloos kunt zien op elke 

afstand Een esthetisch glas, dat jeugdig 

toont door 't ontbreken van halve maantjes 

Egaal glas dus, dat heel geleidelijk overgaat 

van, lees sterkte naar verte sterkte 

Vanlux heet t 't Meest doordachte 

ko-rektiemiddel dat er is Wij hebben de 

apparatuur om te meten En om 't perfekt te 

plaatsen in uw favoriete montuur Vanlux 

Heel nuttig om te onthouden 

vMiiyx 

't meest doordachte korrektieglas 

OPTICIEN 
A. G. SLINGER 

Gedipt. Opticien. 

Grote Krocht 20a, telefoon 4395 
Leverancier alle ziekenfondsen en EIGEN OOGMETING. Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 


'mm,' A. RITMAN 

Reinwardtstroat20 -Tol. 02507-43 66 
Een auto van grote klasse 

i4 0LE 
H. P. Kooijman 

Brederodestraat 6-10, Zandvoort 
Telefoon 02507-3242. Volvo-dealer SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDMJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG- en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDiJNEAl 

WANDBESPANNINGEN U bezit een auto, verzekeren moet 

maar dan wel de juiste premie, 

informeer eens bij: 

KARL GRANNETIA 
VERZEKERINGEN 

\ Mr. Troelstrastraat41A 
Zandvoort, telefoon 02507-2150. Voor Stijlvolle en 

exclusieve 
wandbekleding 

bel eerst 02507-2206 
SCHILDERSBEDRIJF 

C. J. Paap 

Hofdijkstraat 24, Zandvoort , 
EfTUTl woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 
zandvoort 

Voor leden komen beschikbaar: 1. de FLATWONING 

Lorentzstraat 605 

(uitsluitend bestemd voor een alleenstaande) 
bestaande uit: woonkamer - slaapkamer - 
douche - blokverwarming en lift. 
Huurprijs f 340,60 per maand. 2. de FLATWONING 

Keesomstraat 409 

bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - 
douche - blokverwarming en lift. 
Huurprijs f 403,90 per maand. De toewijzing van woningen en garages 
geschiedt op het lidmaatschapnummer van de 
vereniging. Het bestuur verstrekt een bereid- 
verklaring. 

De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zandvoort. 
De inschrijving dient schriftelijk voor 
17 januari 1978 om 19.00 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging 
Thomsonstraat 1, onder vermelding van 
lidmaatschapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 19januari 1978 
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor Thomsonstraat 1 worden 
gepubliceerd. 

Bezichtiging nieuw kantoor. 

Gaarne stellen wij belangstellenden in de 
gelegenheid om op zaterdagmorgen 21 januari 
a.s. tussen 10 00 en 12.00 uur het kantoor 
van de vereniging aan de Thomsonstraat te 
bezoeken. 
modes 

biedt aan 

DAM ES-af deling: 

JAPONNEN vanaf 49,- 

PULLS vanaf 15,- 

VESTEN vanaf 25,- 

PANTALONS vanaf . . . 39,- 

ROKKEN vanaf 39,- 

BLOUSES vanaf 19,- 

LEREN JASJES vanaf . 98,- 

HEREN-afdeling: 

COSTUUMS vanaf . . . 148,- 

COLBERTS vanaf 128,- 

PANTALONS vanaf . . . 39,- 
OVERHEMDEN vanaf .25,- 
PULLOVERS vanaf .... 25,- 

DASSEN 5,- 

LEREN JASJES vanaf . 98,- 
@Hn?'H modes Kerkplein 3 Zandvoort Telefoon 02507-4828 STOELEN 
MATTEN 

Telefoon 02507-3325 Met soed gevr 
door dame , 

woonruimte 

m eigen opgang of 

flatje 

Br o nr Z276, 

bur v d blad FROMAGERIE 

- . KAAS- en , V^' *' 
WIJNSPÈClAÜfTENj^ 

Kerkstraat 6A - Zandvoort «i v : ." 
Tel. 02507-61 41 - 'S, G. KOL 

Schuitengat flat 7 
tel. 3212 

Auto - Brand • Leven 
Alle verzekeringen SLEUTEL 
VERLOREEU? ' Voor inlijsten van 

schilderijen, 

aquarellen, 

tekeningen, 

borduursels, enz. 

ANTIEK 
DE OUDE TIJD 

Buureweg 9. Laat uw slot 
veranderen of 
vervangen. 
Wel 'ns aan 
een deur- 
ketting 
gedacht? J. H. Vermeijs 

Haltestraat 1 - Zandvoort 
Tel. 52 04 BV filmavond 

Op 26 januari a.s. biedt DE JONG INTRATOURS een film- 
avond aan in het Concertgebouw te Haarlem. Aanvang 
20.00 uur. 

De film biedt nadere informatie over het Touringcarreizen- 
programma 1978. En wordt gepresenteerd door 

HERMAN EMMINK 
Gratis entreebewijzen zijn af te halen bij: KERKMAN 

Grole Krocht 20..Zandvooft. 

leleloon 02507:2560 ■- ' • '.' ". RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 PAGINA 7 DEUTEKOM 

KEUKENARCHITECTUUR 
«Ta ROS E 

T£9 KEUKEN .Ss «.i'-irtsS? Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. MU>MUWffWlrf.WIMI«W.^eHg)JI« W llL^W ffr ^ la 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,— 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT M J rw : • M-*.T W. DRAYER8TRAAT 5 TELEFOON 02507-4547 
ZEER KNAPPE INBOEDELVEILING 

op DONDERDAG 19 JANUARI, 's morgens 10.00 uur, in het 

SOUTERRAIN VAN VEILINGGEBOUW DE WITTE ZWAAN, 

Dorpsplein 2, t.o.v. Deurwaarder C. G. van Haaster ta Haarlem. 

Er zal worden geveild: Zeer fraaie Hangkoekoeksklok met jachttafereel 

versierd - Gesneden halmeubel - Biedermeier eethoek erf div. andere 

eethoekjes - Bankstellen - Salontafels - Wandmeubels - 9-delige eiken 

Wandkast - Slaapbank - Boekenkasten - Vloerbedekking - Chinees 

vloerkleed - Zaanse klokken - Verlichting - Staande- en hanglampen - 

Kronen - T.V.-toestel - Radio's - Spiegels - Matrassen - Ledikanten - 

Spreien - plm. 50 Dekens - Koelkasten - Gasfomuizen - Elektr. boiler - 

Porseleinen glaswerk - Linnengoed en vele kleinmeubelen. 

TE BEZICHTIGEN OP DE KIJKDAGEN: 

MAANDAG 16 JANUARI en DINSDAG 17 JANUARI 

Inlichtingen Tel. 21 64. 

Veilingmeester: S. WATERDRINKER 
GEMEENTEPOLITIE 
ZANDVOORT 

Hogeweg 37 - Tel. 02507 • 30 43 De Gemeentepolitie Zandvoort vraagt KAMERS met geheel of gedeeltelijke verzorging 

voor agenten van politie te Zandvoort. 

De ambtenaren verrichten wisselende diensten, in een 5-daagso werkweek. 

Brieven met prijsopgave aan de administratie van de Gemeentepolitie Zandvoort. Dat is safe. GARANTIE 
serieuze Befectie/sotdt »enrk» I Autobedrijf 

1/7 VERSTEEGE 4S-occasions in vele merken Pakveldstraat21. Zandvoort, 
Telefoon 62507-2345 ZANDV00RTS NIEUWSBLAD 

Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. fl»«3 
Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden 
ImfaBlatiïe bureau 

GROENESIEIN B, I^WW^W^ \ "KV^fr •M ,% €«*wtfrale ver warming 
+ Airconditioning ' 

KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

I TEL. 02507 5845 o.a. jumpers - rokken - pa 
japonnen • blouses Wij veranderen kosteloos. 
Wij zijn open gelijk met de fabriek. Ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur, 
za. gesloten. Komt u eens vrijblijvend langs? 


Nieuwstraat 4, Zandvoort, tel. 02507-6144. 

*" " " « * " " «« " " " * «"- " »< M W — V X 
x X 

X 


J RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 12 JANUAR1 1978 


me kast 
Deze robuuste kast biedt bijzonder veel bergruimte 
zonder veel ruimte in te nemen. 

Er zijn meerdere typen, bijv. een bergkast met deurtjes, een servieskast 
met glas-in-lood deurtjes en een boekenkast, uiteraard zonder deurtjes. 

U kunt desgewenst meerdere kast-segmenjen naast elkaar 
zetten. De lange scharnieren zijn erop gemaakt de zware 

massieve deuren j aren •OüM ** ï «-*." 
;-'V i • .' J' 1 £ ;■ * en jarenlang te dragen. 

. En wat deze kast 
vooral bijzonder maakt: 

Hij is gemaakt van 
geloogd Europees eiken 
In de Meubelfabriek 
Oisterwijk natuurlijk. 
i • • * t i. Geloo gd volgens 
ü' 


«' t 


4 V ■• ■¥*■« "¥ f * ■¥ *' 


„ v*'-'.* Jlrt»i*.^i V v \-?S& 


De klassieke manier 
om eikehout te bewerken is logen. 
- • ~jj ^^^.^ ■ Dat kan alleen met sukses bij het mooiste, 

OUQ. InCCCPt» c * oor en ^ oor droge h° ut van de Europese eik. 

jr: . Want met logen verstop je niets, 

het aksentueert de natuurlijke houtstruktuur. 
Onze meubelen hebben dan ook een heel 
eigen karakter dat duidelijk verschilt 
van bijvoorbeeld gebeitst eikehout. 

Degelijk vakwerk. 

In onze werkplaats doen mensen 
het werk. Meubelmakers die nog 
weten hoe je een muurvaste pen- 
en-gat-verbinding maakt. 
Die elk stuk hout door hun handen laten 
gaan om er tenslotte het mooiste deel uit te 
kiezen. 
Dat kost natuurlijk extra tijd. Maar het 
levert wèl meubelen op van een 
ifjj^ weergaloze kwaliteit. 

On g ekende service. 

De Meubelfabriek Oisterwijk biedt nog een keihard voordeel. 

Als er iets is met een meubel van ons, komt een van onze 
eigen meubelmakers bij u langs om het probleem uit de «^ 
wereld te helpen. ^^Ql 

En dat kost u . . . niets! Kijk, dat is nou echte service. ^' 

Geloogd massief eiken meubelen van de Meubelfabriek 
Oisterwijk zijn alleen te koop op onderstaande 10 adressen: SttRCKItVrWtRCK abriek Oisterwijk Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Berkel(ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74, 
tel. 08380-16203, Heerenvecn, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012, 
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607. 
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden. 
^.:v4iAiiW.ivwJ^fi■p.*ï.J*.fl.>^?•V:;^^',*vrt.^ƒ■^.:•-.^■/•Sf»:.o■. zandvoor ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT DONDERDAG 19 JANUARI 1978 nieuw GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TKI,. 02507-7KJG - OPLAGE 3500 EX. 
Barna RANDSTAD PUBLICATIES 

Abonnementsprijzen! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
de abonnementsprijs van het 
Zandvoorts Nieuwsblad met 
2 cent per week worden ver-; 
hoogd. Hiervoor is toestemming' 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts. 
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78 
per bezorger f 20,70 per jaar 
"jaan kosten. 

Il.-xiliii :iji'.ui>r : 
A-.ii.Mi'.i'ir, W.itinnswt't; 38 
Teleloon u2\>';i-2 al 41 iö lijnen) 38E JAARGANG NO. 3 ED. 5 

riBwiTffrirff.wMff« 

verzet Zandvoort tegen plan GS 
organisatie drinkwatervoorziening ZANDVOORT - Het kollege van Burgemeester en Wethouders is het 
niet eens niet het reorganisatieplan van Gedeputeerde Staten over de 
drinkwatervoorziening in de provincie. 

Maandagavond stemde «Ie raadskommissie voor sociale zaken op een 
spoedeisende openbare vergadering in met het verzet van het kollege 
om op te gaan in het provinciaal waterbedrijf Noord-Holland zoals 
de provincie zich dat voorstelde Zandvoort is tevreden met de huidige 
situatie. In de Belangen gemeenschap 
Drinkwatervoorziening Zuid-Kenne- 
merland werkt Zandvoort samen met 
Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. 
De vorige week heeft de gemeenteraad 
van Haarlem de plannen van de 
provincie afgewezen. En ook het. 
kollege van Velsen stelt de raad op 2 
februari voor het plan af te keuren. 
De raad van Bloemendaal laat 
vanavond waarschijnlijk eenzelfde 
geluid horen en dinsdag 31 januari 
moet de gemeenteraad Zandvoort zich 
hierover uitspreken. Als BDZK staan 
de vier gemeenten sterk, omdat aan de 
eisen van de nieuwe wet kan worden 
voldaan. In de nieuwe wet wordt 
gesproken over minimaal 100.000 
aansluitingen. De vier gemeenten 
komen gezamenlijk op 03.000. 
Over een eventuele bundeling van 
drinkwatervoorziening moeten de vier 
gemeenten het nog eens zien te 
worden. Haarlem kwam met dit 
alternatief, maar het probleem is. dat 
zowel bij Velsen als b>j Zandvoort hel 
waterbedrijf is ondergebracht met het 
gasbedrijf in één dienst. Bij Velsen 
komt daar zelfs nog de reinigings- 

(Adv. Inge/. Ml-üi-cI.) 
dienst bij. Als de distributie niet meer 
plaatselijk geregeld kan worden, dan 
zou dat betekenen dat deze diensten 
ontregeld zouden worden. Wethouder 
Van der Mije sprak in de raads- 
kommissie over het wegzagen van één 
van de poten onder je dienst vandaan. 

Bezwaar 

Het voornaamste bezwaar van Haar- 
lem om de waterbedrijven van 
Zuid-Kenncmerland onder te brengen 
bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
van Noord-Holland is gelegen in de 
volstrekte afwezigheid van objectieve 
gegevens en omstandigheden waaruit 
zou moeten volgen, dat het P.W.N, de 
toekomstige drinkwatervoorziening in 
de regio Zuid-Kennemerland beter 
kan behartigen en waarborgen dan de 
Belangengemeenschap Drinkwater- 
voorziening Zuid-Kennemerland 
(B.D.Z.K.). Het provinciaal reorgani- 
satie-plan wekt de indruk, dat het 
provinciaal bestuur zich niet voldoen- 
de heeft onttrokken aan de specifieke 
problemen van het P.W.N. Hoe is het 
te verklaren, dat het P.W.N, steeds 
weer als een axioma als de enige 
„oplossing van formaat" naar voren 
wordt gebracht zonder dat genuan- 
ceerd wordt aangetoond waarom de in 
de B.D.Z.K. deelnemende gemeenten 
de loekomstige problematiek op het 
gebied, van ,di'._.wate.rvoorzieiiing niet 
doelmatig zouden kunnen oplossen. 
De/ kern van de toekomstige pro- blematiek van de watervoorziening is 
gelegen bij de waterwinning en de 
waterproduktie. In Zuid- 

Kennemerland liggen het winning- 
proces en de produktiemiddclen voor 
tientallen jaren vast en er bestaat een 
intensief overleg met de provincie 
Noord-Holland. Het gaat in deze regio 
mitsdien alleen om de meest doel- 
matige organisatie van de waterdis- 
tributie. 

Verzuimd 

Gedeputeerde Staten hebben vol- 
komen verzuimd aan te tonen, dat 
overgang van de waterdistributie in 
Haarlem naar het P.W.N, noodzakelijk 
.is voor een hogere graad van 
doelmatigheid van de watervoor- 
ziening. Nergens in het plan wordt de 
bestaande situatie ten aanzien van de 
waterdistributie afgewogen tegen 
eventuele betere alternatieven, waar- 
door een nationaal afwegingsproces 
niet mogelijk is. In de gemeenten van 
de B.D.Z.K. wordt de taak van de 
waterdistributie bevredigend ten uit- 
voer gebracht. 

In hun advies schrijven B. en W. van 
Haarlem dat zij uiteraard streven naar 
de bevordering van de doelmatigheid 
van de openbare drinkwatervoor- 
ziening, op basis van de Waterleiding- 
wet. Voor het voldoen aan de 
loekomstige behoefte aan drinkwater 
zullen grotere bedrijfseenheden dan 
de bestaande soms noodzakelijk zijn. 
Door het aangaan van de ..letter of 
intent" met de n.v. Watertransport- 
maatschappij Rijn-Kennemerland is 
de winning van water in de regio 
Zuid-Kennemerland 'voor vele jaren 
veiliggesteld in een vorm. zoals wordt 
bedoeld inde Waterleidingwet. Tussen 
de B.D.K.Z. en de provincie bestaat ten aanzien van de infiltratie, winning 
en produktie van drinkwater een 
nauwe samenwerking- De doelmatig- 
heid van de distributie van het 
drinkwater in Haarlem, Bloemendaal. 
Zandvoort en Velsen kan nog worden 
verhoogd door uiteindelijk samen- 
voeging van de waterdistributie van de 
vier gemeentelijke bedrijven. Het te 
stichten regionale waterbedrijf Zuid- 
Kennemerland zal de toekomstige 
problematiek van de drinkwater- 
voorziening afdoende hel hoofd 
kunnen bieden. 

(Adv. Inyez. Mcdcd.l LANGS DE VLOEDLIJN 
Goede schilderkunst is als 
kookkunst; ze kan genoten 
worden maar niet uitgelegd. 
Maurice de Vlaminck 
(1876-1958). 
BOUW- EN BETONBEDRIJF 

J. RIEMERSMA 

Nieuwbouw 
Verbouw 

zoals het uitbouwen van u\,v kamer 

of keuken, open haarden en ander 

metselwerk. 

Timmerwerk 

zoals ramen en deuren eikehouten 

tafels, tuinmeubelen. 

Telefoon 02507-6091-3086. Hotel - Café - Restaurant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE 
ALACARTE-KEUKEN ZANDVOORT - Op zondagoch- lag het aksen l voornamelijk op 
tend 22 januari vindt in het 
Cultureel Centrum weer een 
koffie-evenement plaats: dit- 
maal „jazz-koffie". Vanaf 11.30 
uur speelt: ,,Lazy mamma and 
her crazy pappa's, een program- 
ma met, jazz-oude-stijl. Vanaf 11 
uur is iedereen welkom op een 
gratis kopje koffie. De entree 
bedraagt f 5,~. ZANDVOORT - In gebouw De Krocht 
voeren de leerlingen van de Wim 
Gertenbachschool voor MAVO op 25, 
26 en 27 januari een cabaret op onder 
het motto „Cabaret uit de dertiger 
jaren". De schoolfeestavonden begin- 
•K'nnm 20.00 uur. De naam van dit „oude stijl 
jazzorkest", opgericht in het najaar 
van 1972, is min of meer ontleend aan 
de tune „Lazy Mama". Ook de 
samenstelling van het. orkest was 
aanleiding tot het kiezen van de naam, 
want tussen de negen bandleden 
handhaaft zich een „mama", die 
eenmaal achter de piano gezeten, niet 
..lazy" genoemd mag worden! Ken 
voorliefde voor de bijna klassiek 
geworden - oud-zwarte-jazz bepaalt 
het repertoire, dat vooral nummers uit 
de twintiger jaren omvat, terwijl de 
klankkleur meerdere malen door 
jazzcracks als - geheel eigen en zeer 
massief- werd omschreven. De eerste 
jaren na de oprichting van bet orkest Bontgezelsch 
repeteren en elkaar, vooral in de zo 
belangrijke kollektieven. leren kennen 
en ondersteunen. Het eerste optreden 
(op het Hoogovenschaaktoernooi) 
was. hoewel geslaagd, zeker geen 
aanleiding om een zogeheten 
kommerciclo weg te kiezen. De 
voorkeur ging en gaat uit naar 
optreden voor jazzliefhebbers. Onder 
andere jazz clubs in Alkmaar, 
Zoetermeer. Den Haag, Haarlem en 
Leiden nodigden L.M. & Cl', uit voor 
de klubavonden. Tevens behoort 
optreden in het Amsterdamse bruine 
jazzcafé „De Harmonie" tot de 
regelmatig weerkerend e 

evenementen Voor het - als lastig 
en selekt bekend staande - Am- 
sterdamse publiek is de formatie zeker 
geen onbekende, getuige de grote 
belangstelling bij herhaalde optredens 
in de „Spiegeltent" op het Museum- 
plein in de zomermaanden, alsmede 
op hieraan voorafgaande jazzavonden 
in het literair café „De Engelbewaar- 
der" en niet te vergeten de jamsession- 
gelegenheid (tot voor kort) ,,De 
Bolkhut". 

Het orkest bestaat uit „Lazy Mama" 
Irene Polack en haar „crazy pappa's" 
Karel Polack, Eugéne Gerritsen, Hil 
Rijswijk, Marcel Salamon, Peter 
Stö've, Peter Dolle, Bas Nieuwen- 
huizen en zangeres Wil Dolle. SCHOOL- 
INFORMATIE 

Onder dit motlo zullen Amsterdams 
Stadsblad, Amstellandpen,, Randstad- 
l'ublk'aties. Gooipers en de Noord- 
Holland Top 8 j- 1 Weekbladen weer 
hun jaarlijkse informatie brengen over 
onderwijs en scholen en wel: 
in de weck van 
h i/m 10 februari n.s. 

Op een aantal pagina's zal in de redac- 
tionele kolommen aandacht worden 
besteed aan onderwijsvormen en 
schooltypen, waardoor het probleem 
van keuzebepaling hogelijk kan wor- 
den opgelost ! 

Bovendien zullen een groot aantal 
scholen bij deze pagina's advertenties 
plaatsen, waarin eveneens interessante 
informatie wordt gegeven. 

Onderwijsinstellin'.'en. die over de/c 
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil- 
len won 'en, kunnen vóór 25 januari 
a.s. bellen naar: 

«20 - 45 15 15 (de heer Prent). BEL 6255 

glazenwasserij en 
schoonmaakbedrijf 

„SN0EKS" 

Keesomstraat 181 Zandvoort Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodestraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 ' TAXI SCHRIJVER 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
Groepsvervoer tot 8 personen 

Jarote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260) ~T" 
a\\e vloertalles óók de prijzen 


****** r*}* .«■*»'- ^ * .tv 1 


soot«n... iMCfci 
alleen in liliaal Anegang 
kwaliteits-matrassen v.a. 49.— 
donszachte dekbedden v.a. 49.— 
wollen ruitplaids v.a. 1 5.95 
veren kussens v.a. 1 4.75 
veren baby-kussentjes 6.70J 

draion dekens 39.— j HAARLEM: Gen.Cronjéstraat'1 - Grote Houtstraat 166- Anegang 27a ZANDVOORT - Bovenstaand 
gezelschap kunt u morgenavond 
aantreffen op de zolder van het 
Cultureel Centrum aan het 
Gasthuisplein. Het zijn de „man- 
nequins" en „dress-man"' van de 
klederdrachtenshow als pro- 
grammaonderdeel van de ge- 
nootschapsavond. 

Omdat (ie ruimte in In-t Xanrivoorlse 
Cultuurluiis te klein is, om een ii'tlrr in 
(Ie nelejjenlieid te stellen de e,enool- 
selmpsavond liij Ie wonen deelt het genootschap Oud Zandvoort de 
bijeenkomst op twee avonden ge- 
pland. Vorige week vrijdag woonden 
wij de eerste avond bij. Ken verslag 
ervan vindt tt elders in deze krant. Het 
gezelschap op de l'ot'o vertegen- 
woordigt vier kustplaatsen te weten 
Vlaardingen. Selieveningen, Katwijk 
en Zandvoort. , 

Voorts worden nog films vertoond 
over liet recltlingswezeil langs de ::> Noordzeekust beelden van en Zand- 
voort, zoals de hoer Anth. Kakels sr. 
die voor de oorlog vastlegde. Interes- 
sant, is ook de entourage van de 
genootschapsavond. In de expositie- 
ruimte hangen schilderijen van de 
Zandvoortse hotelier Martin Kaber. 
terwijl werken van zijn plaatsgenoot 
Diek van der Mije de wanden sieren 
van de regentenkamer en de gang. 
Heide exposities zijn gewijd aan Oud-Zandvoort. In de expositieruimte 
linksom. De plaatselijke kommissie 
van de Koninklijke Noord-Zuid- 
hollandse Recldiugsmaat schappij 

houdt er een expositie over het 
reddingswezen. Tot slot nog de 
vermelding van Louis van der Mije van 
de r'olokring Zandvoort enig foto- 
werk heeft opgehangen. Het zijn 
beelden van de film „Leven en werken 
in het vroegere Zandvoort." »^«^ to a Geloogd Massief Europees Eiken 

van de Meubelfabriek Oisterwijk 
op maar 10 plaatsen te koop: 

*<-o/* ' r. Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, 

Ede. Heerenveen. Hengelo (O). ~^i 

Oisterwijk, Utrecht. Valkenburg (L) KLÖ.P^-^<(f7^Vv\ 

en Zuidlaren. f^\#%^^J 

tiS'j! '"'■ ' ■ ' ïSSy 

Meubelfabriek 
M Oisterwijk 

Beverwijk, PdiolMweq 100, tol. 02510 2692.5 
ma t m /<) 9- 18 uut ;sfè& Mm bffbr^^ü^y. lamsvacht en bontjassen 

20°/o KORTING lAi.lv Mcilcd.) 
Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 

Zandvoorterwen 67, Acrclenhout, 
telefoon Ö23-241224. 


suede,nappa, tweed & regenkleding 

. hoge kortingen . 

geopend 9.00^8:00 uur (maandag 13,00- 18.00;^>k Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 H. W. C0STER 
Makelaar o.g. 
LidNBM Burg. En(ielbertstr;i;tt tt, 
Zandvoort, tdeloon 5W1. 

Voor ikln of vürkoop v.ln uw 
FLAT of WONING 

Taxaties ~- Hypotheken 

Assurantiën. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA 2 
ENSSPAR VERSMARKT WEEKEND 
VOORDEEL VERS VLEES 

donderdag 

250 gr biefstuk 4,95 

Vrijdag en zaterdag 

500 gr. f ricandeau 5,95 

250 gr. 

varkensschnïtzel . .3,95 

Kiio magere 

10,75 VLEESWAREN 

100 gr achterham 1 ,75 

100 gr. gek. worst 0,98 

100 gr. 

gebr. kippevlees . ... 1,98 GROENTE EIM FRUIT 

3 pond 

Golden Deücious 1,98 

500 gram 

harde spruiten 0,79 3 pond moesappels . 2,25 ZUIVEL 

Liter pak MAGERE YOGHURT 

HÜTTENKASE 

bakje 200 gram 1,95 nu 0,98 
1,68 Beker MAGERE VRUCHTEN YOGHURT keuze 
uit pêche melba, zwarte bessen, frambozen, 
rode bessen, aardbei, perzik | f*Q 

1,89 nu i»ÖO 

100 gram GOURM ANDISE 

met walnoot 1,98 voor 
1,78 SPAR Pot APPELMOES. HALF-VOLLE MELK 
liter pak Liter HALFVOLLE 
KOFFIEMELK SPAR EXTRA GEVULDE SOEP 

literblik 1 f 1 0,79 
0.79 
1,59 

1,49 SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE en HERENKLEDING STR.20 TEL:3336 Mijn adres voor 
bloemen en 
planten is: Het is de moeite waard om naar onze opruiming te komen kijken. 


v romagene 

KAAS- en WIJNSPECIALISTEN 
Vers van het mes: 

Volvette Jonge 
Goudse - qs 

500 gram W J^rmJ Kerkstraat 6a - Zand voort 
Tel. 02507 - 61 41 f 30,00 per dag premie 
bij- 
Schildersbedrijf 
„DE BOET" 

Keesomstraat 289, telefoon 02507-565b. 

VOOR AL UW BEHANG- 
WIT- EN SCHILDERWERK 
goed zicht, 

allicht! 

met een bril 

van 

brilcentrum grote krocht 29, zandvoort Te koop gevraagd 

door particulier. 

vrijstaand huis of 
hoekhuis 

in omgeving Emmaweg. 

Op lang termijn geen bezwaar. 

Brieven onder nr. Z271 bur. v. d. blad. AUG. v. d. Ml JE 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 

SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDMJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG- en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFOBD etc. 

OESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN ged. oude gracht llbtt.o. de raaks) haarlem (023) 31 11 40 
tliorbeckestraat 15 (l.o. hDtel bouwes) randvoort 33 78 
1 ^^T^f* 
FORD ESCORT BORDEAUX nu met gratis automaat KOOIJMAN'S FORDOTO Zandvoort, 

Ampèrestraat 10 
{naast Colpitt), 

tel. 02507-6925, b.g.g. 3242. 
Ford verkoop service. COUPONS v.a 4,00 

KATOEN; bedrukt, 90 en 1 15 cm br., 

per meter 5,00 

MOUSSELINE, 90 en 150cm br.,p. m. .7,50 
WOLLEN RUITEN, 150 cm br., 

per meter 10,00 en 8,00 

TERLENKA LINNEN, 150 cm br., p. m. . 8,00 

PIED DE POULE, 150 cm br., p. m 10,00 

PRINCE DE GALLES, 150 crnbr., 

per meter 10,00 

KRIJTSTREPEN, 150 cm br., p. m. .. .10,00 
LODEN STOF, 150 cm breed, p. m. . . . . 10,00 
DIOLEN JERSEY STREPEN, 

160 cm br., per meter ' 8,00 

Restant JAPONNEN 59,00 
BROMET 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 

van 11. 00 tot 17.00 uur. 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 'erica' GROTE KROCHT 24 
ZANDVOORT. i&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSgSSSSSSS 
Interieurverzorging 

FA. L. BALLEDUX & ZONEN 

Complete woning-inrichting sinds 1923. 

Meubelen 

Bedden 

Ledikanten 

Dekens 

Gordijnstoffen 

Tapijten 

Cocosartikelen 

Linoloums + Novilons 

Kamerbreed-tapljten 

Intertest 

Luxaflex zonwering 

Off. Lux: dealer 


Ploegstoffen ZAAK: HALTESTRAAT 27 Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759. VOOR MEUBELEN 

EIGEN 

TOONZALEN 

O.a. kloostermoubelen 

29, tel. 2596, Zandvoort, ;■-'■-'- ■.«■■■».«■■«»■ TtA«.««*W.H. L-_ ■-«■■! Cor Severijnse 

Voor al uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelsfraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. •.w.wws sat 
w ëK@ pdPGSseFpMP ulpeé uffbenb J)(9 
' HOTEL BOUWES 

DAGELIJKS DINER-DANSANT 

(behalve op maandag) met een fijn orkest. Kompleet 
3-gangen menu reeds vanaf / 25.-. Elke zondag matinee 
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partyen. 
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort 
(naspoort of rijbewijs niet vergeten). 

In Bouwes Palace kunt u in liet 
Panorama Restaurant op 70 m hoogte 
voortreffelijk eten en tegelijk genieten 
van een magnifiek uitzichi. Ook ideaal 
voor recepties e.d. 2- en 3-kamer- 
appartementen beschikbaar met spe- 
ciale wintertarieven. 
In de grote feestzaal in western style 
(naast de Bowling) hebt u een bi| 
voorbaat geslaagde personeels- of 
verenigingsavond. 

BOUWES ZANDVOORT. telefoon 

02507-2144. 

Vraag onïe speciale weekend 

.tarieven. 
golden 
tuliphotels 
holland'' 
HOF VAN HEEMSTEDE 

Vanouds bekend. 
Voor een gezellige avond ! 

Fijne verlichting en een geweldige sfeer. 

Valkenburgerlaan 56, Heemstede. 

Telefoon 281328. Restaurant 
JACK HOUSE AIRCONDITIONED 

EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem 

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS KEUZE UIT: 

STEAK HOUSE 

INDONESISCH RESTAURANT 

FONDUE-GRILL RESTAURANT Reserveren tel. 023-265333 
GEN. CRONJÉSTRAAT 14 Nieuw in 
Bennebroek BAR BISTRO 

LesJumeaux 

Bennebroekcrlaan I9b, telefoon 02502-6334 

een 
klasse apart SPECIALITEITEN 

„Gfealêt Het Witte H?rfs' 
Zoeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057 
üig. J. G.,de Jong. 
Unieke gelegenheid voor 

- gezellig ouderwets rustig tafelen 

- uw zakendiners, recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten.' 


\ ♦ «AlTÏS^K*" 3 

zandvoort 

Wo., do., vr., za. zo. geopend van 

11.00-20.00 uur. 

Telefoon 02507-2994. 
r 
BISTRO 

'LA BERGERIE' 

Franse spucililcilen 
Menu a ƒ 35,-. 
CONSOMMF. HKNRI IV 

heldere gmi'iitcbuiiilluii 

IHHJCHF.K SAINT— HliBFRT 

WllllpilMCIttC 

BROCHKTTK I.A BKRCF.RIF. 

*<pii> lal) vctsclnlk'ndt* sooricn vKw 

mei iu*h;ikki:n krii:l-aari1;ipptftcii. Ma, ïitsi, 

iKiiiliippelkroK'iic. ihih'mU'ii cm *;iiiv 

» 

PARFAIT DK1.AMAISON 

likeurtje mei vliijtrincn' 
t Isiint biionv iiiiiiniilijk ook ü liieiiiiediiieien. 
I)iiisclnk\ geopend v.miil I1..t(l\im. 
kcikplem H>. ISlneiiiemlaal. lel. I>2' ^771f,. CHINEES INDISCH RESTAURANT 

\0* HONG - KONG '-'-**. Haltestraat 69, hoek Zeestraat, 

Zandvoort, Tel. 02507 -78 97 

?'i -(i ' 

Geopend van 1? 00 'tb? 22.00 uur 

Maandag gesloten. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUARI 1978 PAGINA 3 Toenemende verkeersdrukte 
baart brandweer zorgen ZANDVOORT - In de badplaats 
zijn er ook nog mensen die 
uiterst tevreden zijn over de 
slechte zomer van vorig jaar. In 
het jaarverslag van de brandweer 
lezen we namelijk dat de voor 
Zandvoort ongunstige weerge- 
steldheid zeer gunstig kan wor- 
den genoemd wat het aan tal 
duin-of bermbranden betreft. 
Het slechte weer is er de oorzaak, 
van dat de brandweer aanmerke- 
lijk minder duinbranden heeft 
moeten blussen dan in 1976 toen 
het 45 waren tegen in 1977 
slechts 13. 

Aan beplanting ging in tolaal -165 
vierkante nieter verloren, terwijl de 
totale brandschade op f 107,500,-- 
wordt geschat. Voor de spuitgasten is 
hel vorig jaar überhaupt rustiger 
verlopen. Er werd 165 maal uitgerukt, 
hetgeen '18 minder uitrukkingen 
betekent dan het jaar ervoor. 

ONGERUST. 

In het jaarverslag maakt de brand weer- 
kommandant Klaas Paap zich in een 
voorwoord zorgen over het optimaal 
l'unktiop.ercn van zijn achtendertig 
man tellende korps (waaronder vijl' 
beroeps) in een drukke badplaats als 
Zandvoort. „Ernstig ongerust maken 
wij ons over de toenemende drukte en 
het daarmee verband houdende 
parkeerprobleem, waardoor uitruk- 
ken en optreden van de brandweer in 
het zomerseizoen steeds moeilijker 
wordt", aldus het jaarverslag. 
Uit het verslag blijkt het circuit de 
grootste vaste klant van de brandweer 
te zijn. In totaal werd 43 maal bijstand 
gevraagd voor evenementen op het 
circuit. Voor het circuit beschikt het 
korps behalve over het rijdend 
materieel overeen speciale uitrusting, 
waaronder 80 blustoestellen. 4 rijd- 
bare poederblussers, en nog eens 11 
koolzuursneeu wblustoestellen. Onder 

Audi 

oooo GARAGE 
STRIJDER 

Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -45 65 
(Adv. Inge*. Medcd.) 
Een greep uit 
onze nieuwe kaart.... 

Tomates farcios sux crevortes 
tomaatjes guvuld met Hollands 

garnd,i1ijes en cocktail sous 12.50 

Soumon & ia Hollandaise 

gekookte /alm m tjcnHollanaaise saus 17.50 

Consommi MudrilAne 

een heldert; vers*.' tumulensOL'D ... 5,00 

Médaillons d'ognoau Savoy ....... 

gebakken IjmobiL'fütukjcs mt, 1 ! 

een fijne mintrous ;.— - 1 ... 21.50 

l udding Al'Orange 

een frisse smaasappelpudding 

met Cointiüüu liqueur 5,50 

Geopend vjn.il 17.00 uur 

Talelreborvenng gewenbt. 

(op majndag en dinsdag gos'otcn) 

Bloemend.Talsoweg 28. Bloemondaal. 

Telefoon 023 ■ 25 49 39. 


de speciale uitrusting bevinden zich 
ook zogenaamde craslipakkcn. 
Allemaal niet voor niets, want zeven 
maal is men op het circuit in aktie 
moeten komen voor aan auto-of 
motorbrand. Ook de snijbrander, 
crash -messen en draadtangen bewezen 
hun nut, na een zweer zware crash op 
het rechte eind. waarbij zes wagens 
waren betrokken. Ruim een kwartier 
is men toen onder meer beziggeweest 
met het bevrijden van een coureur uit 
zijn in een schroothoop veranderde 
bolide. .Doordat de goede samen- 
werking van de brandweren in de 
regio" zo meldt het jaarrapport,,,, was 
hel mogelijk om aan dit grote aantal 
verzoeken te voldoen". 
Bij stand werd verleend door de 
korpsen uit Haarlem, Haarlemmer- 
meer. Heemskerk, Hillegom, Benne- 
broeken Zaanstad. 

WERKPLAATS. 

Ook in het oefenprogramma is veel 
j aandacht besteed aan hetcircuitwerk. 
Voor de aanvang van het race-seizoen 
zijn twee oefeningen gehouden, welke 
speciaal gericht waren op het gebruik 
van poederblussers. Voorts is in het 
voorjaar instruktie gegeven aan de 
baankommissarissen. twrij! voor de 
bemanning van de reddings wagens, die 
bij races wordt ingezet, een kursus was 
georganiseerd Tenslotte nog de mel- 
ding, dat binnenkort begonnen zal 
worden met de bouw van een 
werkplaats voor de brandweer. In 
augustus stelde de raad voor dit doel een krediet beschikbaar van 
f 31.000,-- De goedkeuring van Ge- 
deputeerde staten is inmiddels binnen. Voor de aanvang van het race-seizoen 
zijn twee oefeningen gehouden, welke 
speciaal gericht waren op het gebruik 
van poederblussers. WEEKENDDIENSTEN 21-22 januari 1978 

ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bonman, Mol, Rid- 
derbos. 

Arts: C.J.J. Mol, telefoon 5091 en 
5600. 

Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt via 
de telefoonnummers van de huisart- 
sen. Andersom telefoon 2058;Drenth 
telefoon 3355: Flieringa. telefoon 
21 81. Zwerver, telefoon 2199. 

Tandarts: telefoon 023-313233. 
Wijkverpleging: zr. T.J.M. de Roode- 
van der Horst, Noorderstraat 30. tel. 
6358. 

Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v. 
Berkel. Zeestraat 71, telefoon 3073. 
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, telefoon 02507-1137, 
-b.g.g. 023-3132 33. 
Hulpd iensl: telefoon 023-213310. 
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 7.00 uur. 
Dierenarts: bij afwezigheid van de 
gewenste arts raadplege men uitslui- 
tend telefonisch de Vecartsendienst te 
Haarlem, telefoon 023-313233. Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon 

3737. 

Politie: telefoon 3013. 

Brandweer: telefoon 20000. 

Taxi: telefoon 2600. 

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Zandvoort. 

Noorderstraal 1, Corn. Slegersslraat 
15, telefoon 3159 (b.g.g. 023-320899 
of 320161). Spreekuur op werkdagen 
van 9.00 tot 10.00 uur; maandag- 
avond van 7.00 tot 8.00 uur. Verder 
volgens afspraak. Voor deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere inwo- 
ner van Zandvoort geldt dat ervoor de 
vrager geen kosten aan verbonden zijn. 
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar- 
lem 

Telefoon, 023-326655. ..Advies in 
geestelijke en sociale'nood. Bereikbaar 
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tol 
's morgens 7.00 uur. 
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle- 
ning, geeft advies, hulp en informatie. 
Allen telefonisch bereikbaar onder 
nummer 7373 in Zandvoort van 
maandag t/m vrijdag van 1 1.00 tot 
1 2.00 uur en iedere zondagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur. D'66 aktief ZANDVOORT - Kind vorig: jaar 
is tijdens een oriëntatie!) ijcen- 
komst van D'66 een werkgroep 
in het leven- geroepen, dieo.a.de 
mogelijkheden voor deelname 
van de demokratun aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
31 mei a.s,. zou onderzoeken. Dit, 
overleg heeft geresulteerd in 
deelname van D'66. 

Op hel ogenblik wordt hard gewerkt 
aan het opstellen van het programma, 
waarvan de eerste resultaten door de 
leden positief werden ontvangen. 
Intussen is de werkgroep gestart met 
een ledenwerfaktie onder hel. motto 
6x6 (de cijfers die het jaar aangeven 
waarin de partij werd opgericht): op 
deze manier probeert men hel. 
ledenaantal van 18 op 36 te brengen, 
hetgeen nodig i.s om voldoende steun 
in de rug l.e hebben voor de 
voorbereidingen van de verkiezingen 
Vorig jaar stemden 7)1 mensen in 
Zandvoort bij de Tweede Kamerver- 
kiezingen voor de Democraten '66. 
Begin februari worden de kandidaten 
voor de gemeenteraad bekend ge- 
maakt. Voor nadere inlichtingen 
kunne belangstellenden terecht bij 
Mevr. Rh. Robbers, tel. 2813 of bij 
Joop Bcliën. tel. 3505. Burgerlijke stand GEBOREN (buiten de gemeente): 
Maaike, d.v. W. Roolblieb en S. 
Bergsma: Kim. d.v. A.J. Koper en A. 
Kat: Debora Alexandra Stephanie. 
d.v. M. Voerman en M. de Vrind ONDERTROUWD: 

R. Kolkman en M.H. van der Sin ijs: 

J.W. Vermaasen CE. Grimbergen. 

OVERLEDEN: 

Dirk Molenaar. 76 jaar. gen. m. P.M. 
van Kessel; Christina G. Busman. 78 ' 
jr.. geh. m. W.E.R.A. Bosch Evers. OVERLEDEN (buiten de gemeente): 
Kemia Petiet. 61 jr., geh. gew. m. C. 
Nierop. Maria J. Beusenberg. 81 jr.. 
geh. gew. m. M. van de Klundert: Aric 
Koper. 68 jr., geh. m. J. de Muijnck; 
Jannetje Hooglugt. 59 jr., geh. gew. m. 
H.N. Bosschieter: Johanna Jansen. 72 
jr.. geh. m. H. Boomkens. Pm f eten in eigen vaderland ZANDVOORT - Het zij verre van ons, om onze 
plaatsgenoten Martin Faber Kostverlorenstraat 15 en Dick van 
der Mije Poststraat 6, die momenteel exposeren in het Cultureel 
Centrum aan het Gasthuisplein ter gelegenheid van de 
Genootschapsavonden van het Genootschap Oud Zandvoort op 
vrijdag 13 en vrijdag 20 januari, waarvan u over het verloop van 
de eerste avond elders in dit blad méér leest, te betitelen als 
profeten. Want profeten zijn zij zeker niet. Het gaat ons in dit 
artikel uitsluitend om hun werk, dat zo lang „onder de 
korenmaat" verborgen is gebleven en nu opeens door deze 
interessante expositie in volle openbaarheid kwam. Dat het oude 
Bijbelwoord „Een profeet is niet geëerd in z'n eigen vaderland" 
door deze expositie ten volle wordt gelogenstraft, is door deze 
tentoonstelling wel ten volle gebleken. Hun werk is voor zeer velen, óók 
voor de ware kunstkenners, een 
ware opebaring geworden. Geen 
mens was er, die wist, dat wij 
schilders van een dergelijk formaat 
onder onze inwoners telden. Het is 
enthousiast niet opgesmukt, maar 
eerlijk en oprecht en in alles spreekt 
de grote voorliefde voor ons 
Zandvoort, zowel in het heden als in 
het verleden, met dikwijls een 
heimwee en hang naar het oude. 
naar hetgeen nooit meer terugkomt 
en waar aan we in Zandvoort zozeer 
gehecht waren. Dat is waarschijnlijk 
het geheim van hun beider uit- 
gesproken gaven voor de schilder- 
kunst: het onverbrekelijk ver- 
bonden zijn met de plaats van hun 
inwoning en hun gevoel voor de 
schoonheid die Zandvoort nog 
steeds te bieden heeft, doch 
waarvan door de bezetting in de 
oorlogsjaren en later door de 
sloopwoede in de oude Noordbuurl 
zo ontzaggelijk veel verloren is 
gegaan. 

Beide schilders hebben veel daarvan, 
iederopde hun eigen wijze, voorliet 
nageslacht weten te bewaren. En 
naarmate de jaren verstrijken, zullen 
ze in waarde winnen, omdat ze 
onnavolgbaar en onvervangbaar 
zijn. Om in dit verband een parallel 
te trekken met Jozef Israëls. die 
jaren lang in ons dorp zijn 
onvergetelijke werken schiep, klinkt, 
op het eerste aanhoren misschien 
wel wal gewaagd, maar zeker niet 
onveianlwoord. We behoeven geen kunstkenner te zijn. om het werk 
van deze beide schilders te kunnen 
waarderen. Het spreekt u zonder 
meer direct aan. niet alleen de 
geboren Zandvoortsers. alhoewel 
deze vanzelfsprekend in de eerste 
plaats, maar ook onze inwoners en 
we zijn ervan overtuigd, dat straks 
onze badgasten er evenzeer bijzon- 
der van zullen genieten. 
In de exposiliegangeii. waar het 
werk, door met kennis van zaken 
fraai belicht, zeer mooi tol z'n recht 
komt, is deze expositie een 
bijzondere en waardevolle aanwinst 
voor ons Culturele Centrum en het is te hopen, dat de komende 
maanden in verband met de viering 

van het 150-jarig bestaan van de 
badplaats, aan een dergelijke expo- 
sitie een voorname plaats zal 
worden ingeruimd, hetzij in het 
Cultureel Centrum, of te /.amen met 
dit centrum ook in hel Gemeen- 
schapshuis. Het zal een ul.lrakl.ie op 
zichzelf blijken te zijn. 
We zeiden het u al: het werk is van 
beide kunstenaars zeer verschillend. 
Maar hoe dit ook zij. steeds komt er 
weer uil naar voren de liefde voor 
het onderwerp en dal onderwerp 
betre lï Zandvoort. 
Martin Faber. Het werk van Martin 
Faber valt op door het gebruik van 
de felle kleuren. Het zijn alle 
olieverven die hij op uilzonderlijk 
knappe wijze weet Ie kombineren, 
zonder ook maar ergens opdringend 
te zijn. Bijzonder viel ons op zijn 
portretkunst. De fraaie beeltenis 
van de machinist van de Zandvoorl- 
se reddingsboot. Ab Bos. gekleed in 
het helgele oliepak met Zuidwester, 
is daar een sprekend voorbeeld van. 
Ook het portret van Henk ie Keur 
blijkt zeer geslaagd. 
Maar zeer bijzonder frappeerde ons het prachtige drieluik, met als 
middenpaneel het Achterom met 
daarop de oude smederij Dorsman, 
met als zijpanelen prachtige schilde- 
ringen uit de (niet meer bestaande) 
oude Noordbuurt. Een oud pitto- 
resk huisje links en een intiem 
pleintje rechts. Een fraai staaltje van 
weldoordachte schilderkunst. En 
vergeet u vooral niet het blazen van 
„The last. post." door het aangeklede 
skelet in de Noordbuurt. 

Dick van der Mije. Een geheel 
andere geest ademt hel werk van 
Dick van der Mije. Zo robuust en 
stoer van opzet hel werk van Martin 
Faber i.s. zo ragfijn, ja soms bijna 
teer is het werk van eerstgenoemde. 

Hij exposeert aquarellen en olie- 
verven. De eerste munten uil door 
prachtige ingetogenheid met een 
fijn gevoel voor kleuren, die steeds 
een welaandoende bezonkenheid 
schenken aan het onderwerp. Dit 
werk stemt u tot nadenken, 
nadenken over het feil. hoe het 
eenmaal geweest is en hoe mensen- 
handen al dit moois zinloos hebben 
vernietigd. Het allergrootste deel 
van zijn werk is gewijd aan onze oude Noordbuurl. waaruit u talrijke 
nu niet meer bestaande plekjes zult 
ontdekken. Maar Dick van der Mije 
kan ook anders. Hij schilderde een 
opvallend mooi gezicht van een 
stormachtige zee met daarboven een 
wild jagend wolkendek. Een prach- 
tige kompositie die sterk opvalt. Zo is deze expositie de moeite van 
hel bezoeken meer dan de moeite 
waard. We bezochten er reeds zeel- 
vele in de loop der jaren, maar deze 
van uilzonderlijk formaat- en nu 
komt wal shauvinsinie stelling om 
de hoek kijken - zal ons nog heel 
lang bijblijven. Wij hebben er op 
grootste bewondering voor. 

U kunt er nog van gaan genieten a.s. 
vrijdagavond 20 januari tijdens de 
genootschapsavoud en van donder- 
dag 29 januari tot en met /omlag 22 
januari en van woensdag 25 tot en 
niet zondag 29 januari, telkens des 
middags van 2 tut 5 uur. De toegang 
is gratis.T 

De oude Noordbuurt door Martin 
Faber in een bijzonder Iraai drieluik 
vereeuwigd. /o*:. * -!& ii'.'J 4' 

1 1* Met oog en oor 
de badplaats door Nieuw politiebureau 

We hebben het al méér gezegd: 

burgemeester II. Machielsen blijkt 

meer en meer een man Ie zijn die van 

doordouwen weel. 

Een man van daden, maar niel van 

woorden. 

Wanneer er iels belangrijks in onze 
gemeente ebeuren moet. dan 
schroomt hij niet alles op alles te 
zetten, om te trachten, z'n doel in 
hel belang van Zandvoort Ie 
hereiken. „Recht voor z'n raap" 
lijkt z'n lijfspreuk te zijn en zulke 
mensen hebben we in Zandvoort 
nodig. Dat bleek ook onlangs weer. 
Vorige weel; i.s onze burgemeester 
met korpschef J.D. van Maris naar 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken geweest om Ie pleiten voor 
nieuwbouw van een Zandvoort 
politiebureau. Reeds jaren is (!e/e 
kwestie hangende, maar nu is dan 
toch de koe bij de horens gevat. 
Hopelijk zal clil houvast bieden. De 
korpschef! heeft als plaats voor het 
nieuwe bureau aanbevolen hel 
terrein van de voormalige Juliana- 
school aan de Brcderodestraat . We 
hopen van harte. dal zowel 
burgemeester als korpschef de 
nieuwbouw nog zullen meemaken. 

Uitbreiding raadhuis 

En wal voor hel politiebureau geldt, 
is zeker ook van toepassing op de 
voorgenomen uitbreiding van het 
raadhuis. 

Van een zijde, is het weten kan 
vernam ik, dal onder leiding van 
burgemeester Machielsen momen- 
teel reeds hard wordt gewerkt aan 
de toekomstige uitbreiding van hel 
raadhuis. De burgemeester wilde 
plannen daarvoor op zo korist 
mogelijke termijn bestekklaar heb- 
1) •■il. Geen geleuter, maar door- 
zetten! Hel lijkt in de bedoeling ie 
liggen dat. indien enigszins moge- 
lijk, nog in de loop van dit jaar met 
de bouw van deze uitbreiding zal 
worden begonnen. Het zou een 
mooie cadeautje zijn van ons 
gemeentebestuur als deze verrassing 
zou kunnen samenvallen mei de 
viering van het 1 50-jarig bestaan van 
onze badplaats. 

Toneeluitvoering 

Gaarne vestigen wij nog even de 
aandacht op de uilvoeringen die 
onze Toneelvereniging ..Op Hoop 
van zegen" a.s. vrijdag en zaterdag 
geeft van het Franse blijspel „ais bel 
kindje binnenkomt'' van And ré 
Roussin. in gebouw „De Krocht". 
Aanvang om 20.30 uur precies. U zult een kostelijke avond beleven. 
Vorige week schreef ik, dal ons 
raadslid P. Joustra „óók op het 
toneel zal ronddartelen. Van „dar- 
telen" zal wel geen sprake zijn. want 
hij speelt een opa van 82 jaar. Dat 
doet hij in de raadzaal niet, 
integendeel I Maar het is een reden 
temeer, om hem ook in deze nieuwe 
creatie eens te gaan bekijken. 
Vergeet u de data niet: vrijdag 20 of 
zaterdag 21 januari. Veel plezier! ! Rozenkultuur Hel winlerpi'ogramma van de 
koninklijke maaisclippij \oor tuin- 
bouw en plantkunde begini. wal hel 
winlcrprogranuna in 1978 betreft 
niet een propaganda-vergadering op 
dinsdag 21 januari, aanvangend om 
8 uur in hotel Keur en niet. zoals 
oorspronkelijk gepland, op woens- 
dag 25 januari. 

De heer de Jager. jr. zal clan spreken 
over hel onderwerp: „De Cultuur 
van rozen". De lieer de Jager liet 
veel indruk na op de laatste avond in 
november jl. waar hij sprak over 
„Hel overhouden van bolknol- 
gewassen en planten". Het werd een 
bijzonder boeiende avond, die velen 
lol lering is geweest. Ook nu zal 
deze deskundige zeker weer veel 
nieuws over het onderwerp van deze 
avond weten Ie vertellen. 
Er zal bovendien volop gelegenheid 
zijn om allerlei vragen betreffende 
de tuineulluur aan de lieer de Jager 
voor Ie leggen. Dit lijkt ons van veel 
belang, omdat dit jaar. met hel. oog 
op de viering van het. jubileum: 
„Zandvoort 150 jaar badplaats er 
heel wat vragen zullen zijn, omdat 
juist in verband daarmee elke 
inwoner van Zandvoort zijn of haar 
tuin zo mooi mogelijk wil maken, 
ook wal betreft de miniatuur- 
tuintjes en gevelversieringen. Op 
maandag 27 februari en donderdag 
•'10 maart zijn de volgende avonden 
voor de vereniging reeds vastgelegd. 
Daar hoort u nog wel van.. 

Leven in de brouwerij 

Er komt leven in de brouwerij wal 
betreft de viering van hel jubileum: 
„Zandvoort 150 jaar badplaats. 

Het comité van voorbereiding 
bericht ons. dat definitief besloten 
is. dat op zondagmiddag 30 april a.s. 
in het Hervormde Kerk aan het 
Kerkplein een openingsplechtigheid 
zal worden gehouden. Er wordt nog 
overleg gepleegd omtrent de vorm. 
wellicht met medewerking van alle 
Zandvoort.se koren. 
Besprekingen zijn gaande over het 
laten rijden van een stoomtrein 
tussen Zandvoort en Haarlem. De 
dienstregeling zal nog nader worden 
bekeken. De heeft reeds overleg 
plaats gevonden mei de evenemen- 
ten Kommissie van de Zandvoorl.se 
V.V.V. om gezamenlijk de uitvoe- 
ring van het zomerprogramma op te 
zetten. In dit verband wordt 
gevraagd, welke gebeurtenissen in 
de zomerkalender kunnen worden 
opgenomen. Van verschillende orga- 
nisaties is al bericht ontvangen dat 
zij deelnemen aan de activiteiten 
rondom dit jubileum. Alle inlichtin- 
gen worden verstrekt door de 
afdeling burgerzaken. Schoolstraat 
6. Gelukkig: er komt leven in de 
brouwerij! Volgende week komen 
wij er nader op terug! 

C. Kuyper sr. Kerkdiensten Zondag 22 januari 

ZANDVOORT. 

Hervormde Kerk. Kerkplein: 10. MO 

uur Ds. K.E. Biczevcld. (Chrechc 

aanwezig). 

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur 

Jeugdkapel o.l.v. de Hr. C. Spaans. 

Gereformeerde kerk. Julianawcg 15: 
10.00 uur: Ds. I'. van Hall: 19.011 uur: 
Dr. II. Bade van Landsmeer. 
Nederlandse Protestantenbond. Brug- 
straat 15: 's middags 5 uur Ds. C. 
Beekhuis Doopsge/. pred. Ie Haarlem, 
(w eek van gebed voor eenheid). 

Rooms Katholiekekcrk. Parochie- 
kerk. St. Agalha. Grote Krocht: 
zaterdag 21 januari. 19.30 uur: 
Echanstievicring mei orgel en samen- 
zang. Zondag 22 januari. 8.15 uur: 
stille Eucharistieviering: 111.15 uur: 
Euchristieviering met medewerking 
van het Si. Caecilia-kerkkour (hoog- 
mis!. 

Nieuw Apostolische kerk: lol nadere 
aankondiging zondag 9.311 uur en 
16.00 uur woensdag, 20 uur diensten 
in gebouw Madoerasliaal 1. Haarlem- 
-Noord. 

Nederlands Christelijke Geineen- 
schapsbond: maandagmiddag 23 
januari 3 uur samenkomst in bui/i 
l'nii'l. „Zuiderslraal 3. 

Neil. Prol. Boud. Brugstraat. Zondag 
1 7.0(1 uur: ds.. .I.C. Beekhuis, thema: 
door God uniek verklaard. 

ZANDVOORT V0..1 de komend, 
week ,'jen d. hoogw alet slaiuli-n er als 
v.'lgl uit donderdag I '■• tanuari 
12.OI.-12.lt) uur. viiidag 20 laniiari 
12.17 l.'t.ll uur. zaterdag 21 laniiari 
I. 10-13.51 uur /omlag 22 laniiari 
2.23 -11.36 uur. maandag 23 laniiari 
3. 1 I ■ 15. 1 1 uut . dinsdag 2 I i.iiiuan 
3.37- 15. IC. uur woensdag 25 laniiari 
1. 1 I ■ 16. 1 ü uut . donderdag 26 laniiari 
I. 12- 16.511 hui Spriuglit 26 tantum. 
Voiu hel berekenen van tlt laagunlei- 
slandeit gelieve man lui bovenstaande 
I iiilen aeltt uut en dne minuten bn i. 

lellen • Rooie Vrouwen 

ZANDVOORT • De Rooie Vrouwen 
houden een thema-avond over hel 
onderwerp: ..Het nut van Vrouwen- 
bewegingen en haar bestaansrecht'". 
Op maandag 23 januari bij Carola 
Achterhof. Keesomstraat 155. tel. 
7726. 

Boetseren met 
Ria Koolhaas 

ZANDVOORT - Naar aanleiding van 
het succes van vorige cursussen start er 
medio februari weereen serie lessen in 
hel boetseren onder leiding van Ria 
Koolhaas. 

De cursus, die op maandagavond in de 
Oranje Nassauschool zal worden 
gehouden, is zowel voor beginners als 
gevorderden. Ria Koolhaas, die haar 
opleiding ontving bij o.a. Kees 
Verkade. zal de beginners de elemen- 
taire technieken mei klei en was 
bijbrengen, mei daarna hel werken 
aan een opdracht en vrij boetseren. Bij 
de gevorderden staal het uitbreiden 
van de boetseert eehniek en hel vi'11 
werken centraal. Voor nadere inlich- 
tingen en opgave voor de cursus kan 
men terecht bil Ria Koolhaas, lel. 
5103. 

Zottenbal 

/.ANDVOOIM D. Zandvoortse 

Karitiival-vereniging ..De Noordeling" 
organiseert zaterdag 21 januari een 
grools Zottenbal ui hel teken van 
Zatidvoorl 150-iaar Badplaats. Hel 
( unieeiisehitpsbiiis gaal om 20.IIOuui- 
opni en Pruts Ibniv tof Sant voerde de 
1 (ölllsl. .-al dan ei u Gasprins uil 
Alkmaar en . . n uu het I uentse dorp 
(Iverclinke 1 ontvangen Verder werken 
.tan de/e avond mede hel bekende 
Dattsorkest ..|)e Pretenders" en liet 
major. -Hen peloton ,.ll. Mcironet- 
les" Wederom had Bad vati avontuui 
met enorme pril/en. De bilde/e avond 
pa-.sen.le kleding is gewensl doch niet geen winst 
zonder reclame RANDSTAD PUBLICATIES4, 5 DONDERDAG 19 JANUARI 1978 PAGINA 4 B& h.ill npQcn ;□: r.a.' e 
en va-i rui! ',*(>•• !;: 

f.'u tJOver,jtff;i o 
vfijöasavcnd v.n 
19 00- Z1 CO uur U Den 
TE KOOP 
AANGEBODEN landhuizen villa's - herenhuizen 
middenstandswoningen - flats 

bedrijfspanden te Haarlem, 
heemstede, Bloemendna! e. o. de noden & sen Jös to.v Makelaars en taxateurs onroerende goederen. 

Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-2B 85 50' SLEUTELSERVICE 

Klaar tfruïjl u wacht. 
Ouk autosleutels. 

TEL. 023-280490 

Biiiihti\v('(j 73. Heemstede. 
O o te voor al uw siott'ii. Massief eiken 
huis- en salon- 
tafels 

in elk gewenst model. 
Wij maken ze voor u. 

Set gtÖÖClIjUIJ* 

Aléèn 
Schagchelstraat 27. 

Haarlem, 
telefoon 023-327019. 

Coöperatieve Vereniging 
,, Verenigde Bloemen- 
veilingen Aalsmeer" 
(V.B.A.)G.A. 
Legmeerdijk 313. Aalsmeer. AALSMEER 

Wegens vrijkomen van enige arbeidsplaatsen vragen wij 

VEILING- 
MEDEWERKERS (mnU 

voor distributiewerkzaamheden in de snijbloemen- en pot- 
plantenafdelingen, gedurende6 dagen per week. 
Voor deze werkzaamheden, die in een levendige om- 
geving plaats vinden en uiterlijk om half vier eindigen, 
wordt een goed salaris betaald. 

Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefonisch worden 
ingewonnen bij de afdeling personeelszaken, kantoor- 
gebouw Ie verdieping, tel. 02977-3 45 67. 
Coöperatieve Vereniging 
„Verenigde Bloemen- 
veilingen Aalsmeer" G.A. 
(VBA) 

Legmeerdijk 313, Aalsmeer. Wegens het a.s. vertrek van de huidige funktionaris komt 
binnenkort de funktie vakant van: 

assistent bouwkundig 
medewerker 

Voor deze (unktie zoeken wij een jongeman van minstens 
21 jaar, liefst met M.T.S. -opleiding of een voltooide 
L.T.S. -opleiding, aangevuld met Avondtekenschool en/ 
of V.M. T. O. Enige praktijkervaring in de bouw is gewenst. 

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit een begelei- 
den van bouwkundige werkzaamheden, tekenwerk van 

uiteenlopende aard en enige administratieve taken. 
Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden tot de 
afdeling personeelszaken van de VBA, postbus 1000 te 
Aalsmeer. 
Coöperatieve Vereniging 
..Verenigde Bloemen- 
veilingen Aalsmeer" 
(V.B.A.) G.A. - 
Legmeerdijk 313 - Aalsmeer De V.B.A. is een sterk uitbreidend bedrijf met een per- 
soneelsbestand van plm. 650 man. 
In verband met een verder te verwachten groei zoeken 
wij voor de 

AFDELING PERSONEELSZAKEN 
een 

ERVAREN MEDEWERKER 

van 30 a 35 jaar. 

Hij moet deskundig zijn op basis van een M.B. O. -oplei- 
ding en enkele jaren ervaring hebben opgedaan bij voor- 
keur in een groot bedrijf. 

Aangeboden wordt een interessante werkkring met goede 
perspectieven. 

Een psychotechnisch onderzoek behoort tot de mo- 
gelijkheden van de selectieprocedure. 

Uitvoerige sollicitaties te richten aan het hoofd van de 
afd. personeelszaken van de V.B.A., Legmeerdijk 313, 
postbus 1O0O te Aalsmeer. 
Het Bemiddelingsbureau Potplanten 
maakt deel uit van de 

Coöperatieve Vereniging 
..Verenigde Bloemenvei- 
lingen Aalsmeer" (V.B.A.) 
G.A. AALSMEER Dit bureau verheugt zich in een sterk 
toenemende belangstelling. Voor de 
komende ja r en wordt een belangrijke 
uitbreiding van de aktiviteiten ver- 
wacht. 

Door een interne wijziging van functies is de vaedtute 
ontstaan van 

COMMERCIEEL 
MEDEWERKER 

Voor deze functie zoeken wij een man van ca. 35 jaar, die 
enige ervaring moet hebben opgedaan in een export- of 
groothandelsbedrijf. Enkele andere voorwaarden, waar- 
aan de sollicitant o.i. dient te voldoen zijn: 

• commercifjle kwaliteiten. 

• gewxje contactuele eigenschappen. 
» begrip voor service-verlening, 

• kennis van potplanten. 

Uitvoerige sollicitaties te richten aan het hoofd van dn 
afdeling personeelszaken van de V.B.A., Legmeerdi/k 
313, postbus 1000 te Aalsmeer. 
KNAUS 

EIFELLAND 

WOLF 

De aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil -financiering 

* accessoires - alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - IJMUIDEN 

Industriestr. 50 (hoek Haringkade) horteftdorp 

DE GROOTSTE ' 

SPECIAALZAAK 
NOTEERT U EVEN 
ONS TELEFOONNUMMER 

023-252760 

Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 

WASAUTOMAAT 

Service binnen 24 uur, 
voorriikosten f 7.50. 
Gen. Cronjéstraat 62, 
hoek Kloosterstraat. 
Coöperatieve Vereniging 
"Verenigde Bloemen- 
veilingen Aalsmeer" (VBA) G.A. 
Legmeerdijk 313, Aalsmeer. AALSMEER 

Voor de vele bouwaktiviteiten van nu en in de naaste 
toekomst vragen wij een 

medewerker 

bouwkundige 

afdeling 

met HTS of gelijkwaardige opleiding en met 

praktische ervaring in de nieuwbouw, bijvoorbeeld als 

assistent-uitvoerder. Leeftijd rond 25 jaar. 

Sollicitaties te richten aan het hoofd van de afdeling 

personeelszaken van de VBA, Legmeerdijk 313, 

postbus 1000 te Aalsmeer. Gevraagd voor spoedige indiensttreding: 

MAGAZIJNBEDIENDEN die o.a. de taak krijgen, geheel 

zelfstandig orders voor aflevering gereed 

te maken. 

Wij bieden een uitstekend salaris en aan 
deze tijd aangepaste arbeidsvoorwaarden. 

Voor een nader gesprek kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Henk Ypma. 

GEBR. YPMA BV - ZWANENBURG 
groothandel in bloemisterij-artikelen 

Lijnderdijk 103, telefoon 02907-5948. OPRUIMING 

PANTALONS v.a 15,- 

Klassieke PANTALONS v.a 30,- 

t KOSTUUMS v.a. 95,- 

C0RDUROY COLBERTS 100, 

| OVERHEMDEN v.a 10, 

HEYDT 

UW SPECIAALZAAK 

44 ANEGANG 44 

TEL. 023 - 32 16 25 L In Libelle deze week de 
chefkok van Soestdijk 
Ruim 40 jaar zwaaide hij de scepter in de 
paleiskeuken. Hij kookte voor vorsten en 
regeringsleiders. Hij vertelt met smaak 
over Churchiirs sigaren, over 
Wilhelmina's taartjes en de Hollandse 
kaas voor de Gaulle. En: het lievelings- 
menu van de koningin. 

""te. En bedde 
enbadegded 

Acht bladzijden vol lakens, slopen, dekbed- 
hoezen, handdoeken en badlakens. 
Libelle toont u wat er zo al te koop is. 
Om even gezellig voor te gaan zitten. . . 

/^§L^^'^- 
Met z'n viertjes zeilen ze de 
wereld rond: Ien en Frans 
Weehuizen met hun zoontjes 
van' drie en vijf. Deze week: 
V*1 van Engeland naar Madeira, 
een dagboekverslag vol 
storm en dolfijnen. 
i En weerzien met 

!<!v km* i " m mn ' i ■ i ~w f -m r T-ir'Tiii — f ii nii w iinii! a i i A V 

Adamo 
Toen Trudy Kunz een tiener- 
meisje was, aanbad zij Adamo. 
Ze kreeg één keer zelfs een 
zoen van hem. Nu veertien jaar 
later ontmoet ze als Libelle- 
redactrice, haar idool weer, in 
Adamo's landhuis bij Parijs. 
Een hartelijk weerzien, nu in 
Libelle. Ennogveelmeet Het eerste van een serie 
Historische Liefdesverhalen. 
De derde borduurles: wit-op-wit. 
Scheherazade's Cocktail. Een hele 
Libelle vol: 
Zo gezellig is alleen Libelle HUISHOUDSPECIALIST MET 65 FILIALEN 

heeft in zijn modern distributie-centrum te 
MIJDRECHT plaats voor enige flinke 

MAGAZIJN- 
MEDEWERKERS 

Wij bieden: 

• een prettige werksfeer 

• een uitstekend salaris 

• korting op al uw aankopen. 
Wij vragen: 

• inzet en verantwoordelijkheidsgevoel 
Bovendien hebben wij plaats voor 

CHAUFFEURS 

met groot rijbewijs 
Geïnteresseerd ? 

Kom dan eens praten op de Industrieweg, 
hoek Energieweg te Mijdrecht. 

Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr. 

02979 - 3876. 

U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn. BVDAKDEK 

Bouwerij 98, Amstelveen 
vraagt . 

VAKBEKWAME LOODGIETERS 

tevens 

DAKDEKKERS en 
HULPDAKDEKKERS 

of die hiervoor opgeleid willen worden. 

Gaarne in bezit van rijbewijs. 

Telefoon van 9.00 tot 14.00 uur 020-4701 05, 

na 17.00 uur 020-457344. Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
'■•• neerdalsuni. 

'£piering$ 

Heren en juniorrpode. 

Hooldstraat 178' Hillegom, 

tel 02520:15119. Donder 

dag koopavond Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. / 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 
= 2 m 1 v.a. 1 150.- 
thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER. ETAGE. FLAT- 
WONING. ZOMERHUISJE. VILLA of 
BUNGALOWTJETE HUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

NOORD-HOLLAND". 

Geestersingel 16, Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za. 

van 10.00 tot 20.00 uur.. 
MAMINETTE ruimt op . . . KINDER- 
STOEL 

NU 

69.95 COMMODE 

mei bladvergroter 

nu 199." 

biipnssenri 

vemg- «r.Q 

heidsbed imü.' KINDERWAGENS v.a. 189.-- 

VEILIGHEIDSBOX 

van 119.- UU q9>9u 

POSITIE & KINDERKLEDING 
nu AFGEPRIJSD tot 50% SHOWROOM MODELLEN 

KINDERWAGENS 
WIEGEN 
MEUBELS 

lof 

40% 
KORTING LEDIKANT koelstraÉÉ 

met verstelbare bo- rv *'wlöU a ^^ met verstelbare 
dern d.b . gebeitst 
KINDERWAGEN-WANDELWAGEN 

REISWIEG : lORANJE LINNEN) 

van 455.- voor 298. 
CEINTUURBAAN 326-328. ADAM 
PLEIN, 1960' AMSTELVEEN RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA 5 Folkloristische verbroederin 
op geslaagde genootschapsavon 

ZANDVOORT - Het sukses van de Genootschapsavond stond 
vrijdagavond in het Kultureel Centrum bij voorbaat alvast. Het was 
immers het feest van de verbroedering. De moeilijkheden tussen 
folklorevereniging De Wurf en het bestuur van het Kultureel 
Centrum bleken immers voorgoed voorbij. Wurf -voorzitter Steen zei 
het erg fijn te vinden met het genootschap Oud-Zandvoort 
broederlijk onder dak te zijn in een gebouw waar de schatten van de 
Zandvoortse historie ondergebracht moeten worden. Schatten, die 
door de totstandkoming van het kultuurhuis nu eindelijk van zolder 
kunnen. Verbroedering betekende ook . de aanwezigheid van 
Scheveningers en Vlaardingers. Hun beider komst stond zelfs nog 
niet vast bij de opmaak van het programmaboekje. „Spontane 
medewerking" zo schrijft het genootschap Oud-Zandvoort, „werd 
behalve van het genootschap Oud Katwijken De Wurf vermoedelijk 
verkregen van Scheveningen en Vlaardingen voorde klederdrachten- 
show". Het is dan ook niet verwonderlijk, dat genootschapsvoor- 
zitter Chris Wagenaar uit Zandvoort ons na afloop meedeelde „het 
geweldig gevonden te hebben vertegenwoordigers in huis te hebben 
gehad van een viertal kustgemeenten, waaronder Vlaardingen en 
Scheveningen. Volgens de Zandvoortse architekt „water- en 
vuurgemeenten" als het om folklore gaat. De kiederdrachtenshow vormde (en 
zal dat morgenavond ook,wantdnzal 
om acht uur de genootschapsavond 
worden herhaald) de hoofdschotel van 
het programma dat voorts films uit 
vroegere tijden vermeldde en een 
openingswoord door Chris Wagenaar. 
Om bij het begin te beginnen, op de 
drukbevolkte bloedhete zolder wan- 
neer komt hier air-conditioning? ) 
dankte Chris Wagenaar het gemeente- 
bestuur voor de verbouwing van, zoals 
hij het noemde, één van de karakteris- 
tieke gebouwen van de Noordbuurt, 
tot oudheidskamer en Kultureel 
Centrum. In verband hiermee was de 
architekt van mening dat de namen P. 
Brune en gemeentesekretaris Hoogen- 
doorn in gouden letters moeten 
worden geschreven, als zijnde de 
mannen van heteersteuur. 

Karakterbehoud 

Maar met een Kultureel Centrum 
alleen is Oud-Zandvoort er nog lang 
niet, zo werd duidelijk uitdé woorden 
van de genootschapsvoorzitter. Wage- 
1 naar pleitte voor de samenstelling van 
een plaatselijke monumentenlijst ' en 
zo er geen monumenten zijn, tot 
karakterbehoud. Als voorbeeld haalde 
Wagenaar Katwijk aan waareen stukje 
Oud-Katwijk-Zee en Oud-Katwijk— 
Rijn is verrezen. Spreker roemde het 
genootschap Oud-Katwijk en haar 
voorzitter adj. direkteurvan openbare 
werken J.P. van Brakel in het 
bijzonder, voor de aktiverende rol in 
de totstandkoming hiervan. ,;Brakels 
onvermoeibare belangstelling voor het 
Katwijkse verleden is een bron van 
inspiratie voor het totstandkomen van 
de nieuw te bouwen omgeving", zo 
roemde Wagenaar zijn kollega-voorzit- 
ter. 

Tevens werd het genootschap Oud 
Noordwijk aangehaald. „Onze vrien- 
den" zo sprak Wagenaar, „zijn op 
dezelfde wijze aktief. Zij hebben een 
lijst plus beschrijving van een aantal 
bouwwerken geproduceerd, die in 
aanmerking komen op gespaard te 
blijven en die tevens een aanzet zullen 
moeten zijn voor passende nieuw- 
bouw". 

Al deze aktiviteiten zijn volgens 
Wagenaar voortvloeisels van het 
interprovinciaal overleg zoals dat 
momenteel door het genootschap Oud 
Zandvoort wordt geaktiveerd, en 
waaraan wordt deelgenomen door Ons 
Bloemendaal, vereniging Oud Heem- 
stede-Bennebroek, de Meerhistorie, 
Vereniging Oud Haarlem, Oud Leiden, 
Oud Valkenburg, Oud Noordwijker- hout, Rijnsburg, Oud Noordwijk en 
Oud Katwijk. 

In Zuid-Holland heeft dit overleg tot 
een schrijven aan de betrokken 
gemeentebesturen In de brief wordt 
respekt gevraagd voor het historische 
erfdeel. Binnenkort kan ook het 
Zandvoortse kollege een dergelijk 
schrijven verwachten, want ook de 
Noordhollandse gemeenten worden 
aangeschreven. Chris Wagenaar tot 
slot: „Laten wij in Zandvoort, dat 
toch al in de kronieken van Melis 
Stoke anno 1300 vermeld is en o.a. is 
getekend door Claes Jansz. Visschier 
in 1735 en Roghman in 1660 
(grafkapel van Paulus Loot in de 
Hervormde kerk)zuinig zijn op dat 
kleine beetje uit het verleden. 
Laten we redden wat er te redden is en 
laten we geen monument meer 
verlizen, waaronder ons Groot Bent- 
veld. Zeeschuim Met weemoed moet Chris Wagenaar 
later op de avond gekeken hebben 
naar de film, die door Anth. Bakelssr. 
voor de oorlog in Zandvoort is 
opgenomen. Een kostelijke rolprent, 
waarin vele plaatselijk historische 
figuren voorkomen zoals Jans de 
Kraaij en Janbroer. Op het wittedoek 
was de karakteristieke bebouwing, 
waarover Wagenaar het in zijn 
openingswoord had gehad, nog volop 
aanwezig. Neem aljéèiiai het beeld van 
de boulevard, toen nog een geweldige 
promenade met zijn monumentale 
gebouwen. Niet twee stenen van de 
bebouwing die we hierzagen zitten nu 
nog op elkaar. En dan de strandtafe- 
reeltjes. 

Het Zuiderbad, de badkoetsjes, de 
boomschuit, alles is verdwenen. Ja, 
zelfs de zee is niet meer hetzelfde. 
Voortdurend wees Anth. Bakels jr. 
tijdens het vertonen van de film op de 
omvangrijke schuimvlokken langs de 
vloedlijn. Misschien had zijn vader 
toen reeds voorgevoeld dat dit schuim 
in de loop der tijd in zee zou 
verdwijnen. Menige „zeepbel" werd 
de gehele film door close in beeld 
gebracht Bij een strandwandeling 
vliegt het schuim ons nu niet meer om 
de oren. Anth. Bakels jr. gaf de 
verklaring: Zeevervuiling. 
Interessant was ook de andere film op 
deze avond. Een film van de 
KNZHRM over de ontwikkeling van 
het reddingswezen langs onze kust De 
rolprent heeft de titel „Van strand- 
rover tot redder". De redders worden 

Ook het melkmeisje ontbrak niet. 
in de film gekenschetst als mannen 
met zou t water in het bloed. 

Klederdrachtshow 

De show van klederdrachten vormde 
een nieuw onderdeel van de genoot- 
schapsavonden zoals die door het 
genootschap Oud-Zandvoort worden 
georganiseerd: In ZandvoorLs dialekt 
gaf Wurf-bestuurslid Bob Gansnerecn 
verklaring van de door Wurfledcn 
getoonde Zandvoortse dracht „En 
hier hebbc we enkele dames op z'n 
zundags. Let op de langkap op het 
hoofd, terwijl die andere een korte 
kap heb. Die met veul goud is van hoge 
komaf. Let speciaal iens op die 
oorhangers van tante Jans. Die benne 
wel 125joireoud". 

Na deze woorden van Bob Gansner 
moesten we even denken aan de 
Zandvoorter, die we in de pauze in het 
belendende café Het Wapen van 
Zandvoort" vanachter een tappilsje 
tegen enkele Wurf-leden hoorden 
opmerken, dat ze maar halve Zand- 
voorters waren, omdat ze niet zoals hij 
in een echt Zandvoortse bedstee 
waren geboren. Tegen tante Jans zou 
het dit ongetwijfeld niet hebben 
gezegd en evenmin tegen tante Jani 
(Keur), die als visloper naar voren 
kwam. Zeker niet met de mijnstok van 
de Zandvoortse visafslager zo dicht in 
de buurt. 

Wat maakt het in feite allemaal uit. 
Halve Zandvoorter of hele oftewel 
echte Zandvoorter. Eén van de 
doelstellingen van het genootschap 
Oud-Zandvoort is immers de bevorde- 
ring van de belangstelling voor en de 
bestudering van de geschiedenis van 
Zandvoort. De klederdracht mag daar 
toch zeker ook onder verstaan 
worden. Welke persoon er dan in een 
oud Zandvoorts kostuum gestoken is, 
doet niet ter zake, hoewel' we ons wel 
kunnen voorstellen dat een Zand- 
voorter in hart en nieren danhet liefst 
een bekende van vroeger als manne- 
quin ziet optreden. 

Overigens moet die „Zandveurter" 
wel beseffen, dat de kleding ook niet 
altijd de voor-oorlogse jaren heeft 
meegem aakt. Klederdracht-des- 
kundige Kees Varkevisser uit Katwijk 
zei het al: „Veel kleding van vroeger is 
in de oorlog verloren gegaan. Bij 
gebrek aan stof en geld werden in de 
. oorlogsvar» de outfekostuürns Weertjes 
voor de kindertjes gemaakt. Verschei- 
dene kostuums zijn dan ook nage- 
maakt, maar zelfs dat ' wordt een 
probleem. Een deelneemster aan de 
kiederdrachtenshow had tevergeefs 
gezocht naar de authentieke stof. 
„Allemaal Terlenka" zuchtte ze. 

Interessante les 

Kees Varkevisser is lid van het 
Genootschap Oud-Katwijk en als 
klederdrachtdeskundige was hij door 
de organisatie uitgenodigd de verschil- 
len tussen de verschillende kleder- 
drachten aan te tonen. Het werd een 
interessante les waaruit onder meer 
duidelijk werd dat de grote klep aan de 
Zandvoortse visserspet alleen voor- 
kwam bij de boerenstand van 
Noordwijk. De vissers hadden daar 
kleine kleppen. Ook moeten de 
Zandvoorters veel last van de wind 
hebben gehad, want de kragen op de 
verschillende kledingstukken waren 
allemaal beduidend hoger dan die op 
de kledingstukken van anderr kust- 
plaatsbewoners. 

Voor de Wurf-leden had Kees 
Varkevisser nog enkele adviezen. Het 
was hem opgevallen dat de Zand- 
voortse folkloristen het met de 
afwerking niet zo nauw namen. "Dop 
evenals de andere hier aanwezige 
groep wat meer aan uw haar. Pas het 
aan bij de kap die U draagt". Een 
modern montuur op de neus van deze 
vrouwen zag Varkevisser evenmin 
zitten. Hij stelde deze dames dan ook 
de aanschaf voor van een brilletje uit 
grootmoeders tijd. En Piet van der 
Veld tenslotte, kon het toch niet 
maken op schoenen als omroeper te 
verscheinen. Holleblokkcn of te wel 
klompen moesten het uiteraard 
worden. : 

De opmerking van de klederdracht- 
deskundige, dat het hem speet dat 
Noordwijk op deze avond niet 
aanwezig was, schreeuwde om ophel- 
dering, aangezien genootschapsvoor- 
zitter Chris Wagenaar het even tevoren 
had gehad over onze Noordwijkse 
vrienden. Wurf-voorzitter Steen had 
voor ons de verklaring: Noordwijk 
houdt de klederdracht niet in ere. 
Mogelijk is Noordwijk er volgend jaar 
wel bij, want Steen wist ook te 
vertellen dat een groep in Noordwijk 
aan klederdracht gaat beginnen. 

Van Bob Gansner mag het Aan het 
slot van de modeshow merkte hij op, 
dat men zou moeten komen tot een 
groter geheel en niet dat ieder voor 
zich folklore gaat bedrijven. 

Hij stelde de aanwezigen voor eens een 
kijkje te gaan nemen in het door 
Wagenaar al eerder aangekaarte Kat- 
wijk-Zee en Kalwijk-Kijn. „Daar kunt 
u zien hoc on/.e voorouders hebben 
gewoond, want in dergelijke huisjes 
woonden ook de Zandvoorters". 
Twee kadooljes had Bob Gansner voor 
Zandvoort meegenomen. Hel betrof 
een door de heer Vallo vervaardigd ' •*■*■!? *>V f*. l ï' 4 
) 


4 f? 't fV 


miniatuur lijkenwagentje, waarin le- 
venloze aangespoelde lichamen vroe- 
ger vervoerd werden van het strand 
naar het lijkenhuisje. En dan had het 
bestuurslid nog een geschenk meege- 
kregen van de familie Keur-Molenaar. 
Het was een ingelijste foto van Kloris 
(De Bokkum) Molenaar en zijn vrouw 
Arcndje van der Mije. Het Viskopers- 
echtpaar kan men ook in beeldvorm 
aantreffen en wel in de tuin van het 
Kultureel Centrum. Een trotse mannequin laat zien 
hoeveel onderrokken zij onder haar 
kostuum draagt. Het blijken er maar 
liefst vijf te zijn. Tante Jani Keur Iaat zien in welke 
outfit de Zandvoortse vislopers over 
het Visserspad van Zandvoort naar 
Haarlem liepen. Bob Gansner wijstop 
enkele details. (Adv. Ingcz. Mcdcd.) »wnmnw VAN LEDEREN BANKSTELLEN* 

Opruiming met goedkeuring van de overheid van 1 9 januari t/m 9 februari "De exklusieve verwerking 
van twijgsoepel, puur leer 
plus de dikke zachte 
kussens garanderen 
ongekend zitkomfort. 
Het donkere solide 
hardhout benadrukt de 
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit 
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels 
patch-work, 3 zits + 2 zits kombinatie. 

Normale prijs JMAPi 
2450.- NU IjJJg» 
LEDEREN BANKSTELLEN 

uilmunlende kwaliteit tegen 
exorbitant lage pnizen 
normsal 2450.- NU 1995.- 
normaal 3695.- NU 2995.- 
normaal 3795.- NU 2495.- 
normaal 4790,- NU 3995.- LEDEREN FAUTEUILS normaal 


595.- 


NU 


345.- 


normaat 


1095.- 


NU 


795.- 


normaal 


1B95.- 


NU 


1395.- Apeldoorn 

Europaweg 170. Teleloon (055) - 23 3666. 

Scheveningen 

Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus) ^^ ^^ 

Teletoon(070)-553086 f^ •WX 

BOVENDIEN ZONDAGS GEOPEND van 10 tot 17 uur. fó^^Jt^L. \ 

Ook verkrijgbaar bij f r ^^\ 

Kuik Meubelen B.V. Stationsplein 13-15. Zandvoort! k^Hf 9 

Tel.: 02507-6975. . \ ^ü^ / 

meubel keu rzitparad ijs Prijsuitreiking 

ZANDVOORT - In restaurant De 
Kousenpael vindt vanavond de prijs- 
uitreiking plaats van de kerst-etalage- 
wedstrijd. De jury bestaande uit de 
dames C. v.d. Mije van Arum, L. van 
Elteren-Bakker en 13. Roozen en de 
heren I.S. Dikker, J. Methorst, H.J. 
Oonk, J.J. Pas en .1. Pieters zal om 
20.15 uur de vijl' prijswinnaars bekend 
maken. 
Sporting Club Kinderfilms 

ZANDVOOltT • Op zaterdagmiddag 
21 januari worden in hel Cultureel 
Centrum weer twee kindervoorstel- 
lingen gegeven. Hel begint om 2.30 en 
om 4 uur, de entree bedraagt f 2,--. Kr 
worden andere films gedraaid als de 
vorige keer, tekenfilms, Laurel en 
Hardy enz. Kinderen van alle leeftij- 
den zijn welkom, maar als het kan wel 
even van tevoren boeken, want hel 
wordt weer stampvol! Reserveren 
kunt u op woensdag, donderdag en 
vrijdagmiddag lussen twee en vijl' uur, 
of telefonisch onder nummer 
02507-692-1. Uw advertentie is welkom 
maar onze handelsdrukkerij 
boekdruk en offset 
vervaardigt ook graag 
uw drukwerk ! 

- *m«f •wiwv** 'Mtvw aftr'rti' ttrtpacéni •t*rHrtt 

IMrrMKIK Wt| b#tt*d*n •> Kxy «n MndacM aan? Handelsdrukkerij b.v. "$J ZANDVOORT - Aan het jaarlijkse 
.oernooi van de Sporting Club 
Zandvoort. dal zondag voor de elfde 
maal in de Pcllikaanhal werd gehou- 
den werd deelgenomen door (5 I 
koppels. Na acht uur spannend 
aadminton kwamen de volgende 
nekvrwinnaars naar voren: dames 
dubbel: 1 Stobbelaar 'Ballcdux; 2. 
Cl roe n e nd ijk Booijman: 3. 

Bracke Minks. 

Heren dubbel: 1. Plevier/Kuin: 2. 
Boukes van der Nulft: .'1. Leijenhorst 
.Dröse: Gemengd dubbel: 1. Bonset 
Boukes; 2. Booijman Ypcnburg: 3. 
Keizer Kuur. 1. Stobbelaar Drdse. Iedereen 
zal het beamen 

geen winst 
zonder reclame Herenkapsalon 

ZANDVOORT • In hel winkelcen- 
trum van Nieuw-Noord is sinds kort 
weer een herenkapsalon gevestigd. In 
de onlangs uitgebreide drogisterij- 
parfumerie van Ton Goossens is 
behalve een postagentschap nu ook 
een herenkapsalon ondergebracht. 
Zaterdag opende Goossens cl zijn 
afdeling. L' kunt er terecht op de 
openingstijden win de winkel. Zaterdag 21 januari: 20.00 tot 21.00 
uur: Disco voor leden voor de leeftijd 
van 1(5 tot 30 jaar, toegang f 1,-; 
20.00 tol 21.00 uur: disco voor de 
leeftijd van II lot 16 jaar, toegang 

Zondag 22 januari: M.00 tot 18.00 
uur: Disco voor leden voor de leeftijd 
van 115 tol. 30 jaar, toegang I' 0,50; 
1 1.00 tol 18.00 uur: disco voor de 
leeftijd van 11 tot 16 jaar, toegang 
f 0.50. 

Maandag 23 januari: 20.00 tot 22.00 
uur: Dansavond voor de leeftijd van 
1(5 tot 30 jaar. toegang vcxir leden 
f 1.-, toegang voor niet leden f 1,50. 
Dinsdag 21 januari: 19.30 tot 23.00 
uur: Klaverjassen voor de leeftijd van 
Ui tol 30 jaar. toegang f 1 .... 
Woensdag 25 januari: 1(5.00 tot 18.00 
uur: ScholierenCal'é voor de leeftijd 
van 1 I tol 30 jaar. toegang gratis: 
19.30 tot 23.00 uur: Disco zonder 
bier voor de leeftijd van 1 I lol 30 jaar, 
toegang gratis. 

Donderdag 215 januari: 20.00 tot 
23.00 uur: Doka groep voor de leeftijd 
van 1 I lot 30 jaar. toegang gratis. 
Vrijdag 17 januari 1(5.00 tot 18.00 
uur: scholieren café voor de leeftijd 
win 1 I lol 30 jaar. locganggratis. 
Voor inlichtingen: ..De N'achtuil", 
liiiiaeiisslraal li. Zand\ «Kirt. lel. 710 1. *. RANDSTAD PUBLICATIFS b DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA • De Hema vergroot deze week 
is keerde koopkracht! 
Korte en lange nacht h 
Ruime keuze in mode en üessmy. NÜ VANAF 10- Dusters in diverse kwaliteiten o.a. 
velours en acryl. Leuke modellen. 

NÜ VANAF 30. 

Zolang de voorraad strekt. ongensondergoed van 100% katoen. 
n 4 kleuren. Maten 104-164. 

T-shirt 5.25/5.75 jra 

NÜ ALLE MATEN % 

Slipjes 3.50/3.75 4*CA 

NÜ ALLE MATEN Z?° 

Gedessineerde helanca heren- 
slipjes, allerlei kleuren, maten 

NÜ 

Zolang de voorraad strekt. 
Damesondergoed van bedrukt 
helanca. Diverse kleuren. Maten 
38-48. 
Spencer 6.75 

1; Broekje 3.75 Dus samen: Nü 3; 

nü 2 ; 

Nü 5 . Beha's. Voorgevormd of niet voor- 
gevormd. A en B cups. In wit, skin 
en zwart. Maten 70-85. 5.75 Hoeslakens, in veel fijne kleurechte 

kleuren. Krimpvrij. 

I-Pers. (80/90 x 190 cm) 17.75/18.75 Machinewasbare jumperwol.Zuiver 

2-Pers. (120/130 x 190 cm) 22.75/23.75 scheerwol, véél kleuren. Bol van 

extra breed (140 x 200 cm) 25.75 50 gram 2.75 NÜ2 
VOOR 9 Zolang de voorraad strekt. Geldig t/m 25 januari ELK 2 C HOESLAKEN 

4,- GOEDKOPER 

Geldig t/m 25 januari. NU 5 
VOOR 10 

•Oersterke basketbalschoenen en 
lage sportschoenen van canvas. 
Verende binnenzool. Maten 25-45 
6.75 t/m 10.75 nü 5.- t/m 9.- Litteltois: sterke miniatuur-auto's in 
vele modellen. Alles er op en er 
aan. Van 1.75 nü 1.50 en van 2.25 nü 2.- Eénmalige aanbieding! Afwisbaar 
voorgelijmd behang. Keuze uit 
strepen, klassieke medaillons en 
moderne dessins. Breedte 53 cm, 
per rol van 9 meter 9.75. Reactor automatisch koffiezet- 
apparaat. Goed voor 2 - 13 heerlijke 
kopjes koffie. Met kan en filter. 
KEMA-Keur, dus veilig. 80.- Hemax-O-Matic. Het wasmiddel 
voor elke grote was. Met water- 
ontharder. Laag schuimend, veilig 
voor elke wasmachine. Normaal 
2 kg 4.75 Altijd makkelijk als er veel visite 
is, zo'n houten klapstoel. Blank 
gelakt of donkerbruin gebeitst. 
Normaal 22.75 NU 
VANAF 5 NÜ 
VANAF 150 Hifc Geldig t/m 25 januari. Geldig t/m 25 januari. 
Zolang de voorraad strekt. ^KOMBINEERiJ KLM-koffertje. Handig om veel in 
op te bergen. Ideaal voor school of 
werk. Diverse kleuren 11.75 50.000 Uni en fantasie overhemden. 
Keuze uit heel veel kleuren en. 
dessins. Normaal of iets afgeslankt. 
19.75/24.75/29.75 Dames blouses. In allerlei 
kwaliteiten. Uni, gestreept of 
gedessineerd. 

BLOUSES 
NÜ VANAF 9,- 
NU M Geldig t/m 25 januari. 


* MOOIMAKERS! £ In onze cosmetische afdeling: 

lipsticks: diverse 
kleuren NU 10 NU 
VANAF 15 Rokken. Vele kwaliteiten. Korte of 
lange modellen. In uni kleuren dus 
mooi te kombineren. ROKKEN 
NÜ VANAF 20 Dus duurder! Profiteer nu nog van 
deze unieke aanbieding'! 
Donsdekbed. 65% dons/35% kleine 
veertjes. Goedgekeurd door Ned. 
Ver. van Huisvrouwen 

I-Pers. ca. 
1050 gram: 230.- NU Geldig t/m 25 januari. Zolang de voorraad strekt. Zolang de voorraad strekt. 2-Pers.ca. 
1550 gram: 350.- Geldig t/m 25 januari zolang de 
voorraad strekt. 200- 
NU3Q0, nagellak: goed te 
kombineren met lipsticks 

Eau de Toilette Musk, 
en diverse doosjes 
zeep plus eau de Toilette 

Eau de Parfum fM m 

Zolang de voorraad strekt. 

Bijous met 30% tot 
50% korting! 

Zolang de voorraad strekt. 1; 
3; 
6 Fraai gedecoreerde porseleinen 
kop en schotels in doos. Normaal 
11.50 NU 10 De goedkoopste week van n/s begint dondeidag Geldig t/m 25 januari. HEMA S. 19 januari. Voor Stijlvolle en 

exclusieve 
wandbekleding 

bel eerst 02507-2206 
SCHILDERSBEDRIJF 

C. J. Paap 

Hofdijkstraat 24, Zandvoort Karl Grannetia 
Verzekeringen 

Adviesburo 

• Hypotheken (tot 125%) 

• Financieringen 

• Spaarcertificaten 

• Alle verzekeringen 

Mr. Troolstrastraiit <11a Zamlvouri 
Telefoon 02507 21 50 Voor de VW- Pa ss at zoeken wij kritische comfortgenieters 403 
I'S De 3 uitvoeringen van de VW-Passat zijn alle 
even mooi en luxueus uitgevoerd. Vandaar dat 
we ons speciaal richten tot "verwende" mensen, 
oftewel mensen die heel wat gewend zijn. 
Maar afgezien van de pure luxe zijn vooral het 
practische comfort, de perfecte techniek en de 
verrassende zuinigheid, eigenschappen waar- 
door deze voorwielaandrijvers zo populair 
geworden zijn. De Passat Limousine als zuiver 
representatieve auto, de Passat Comfort met zijn extra 
grote achterdeur en tot slot de Passat Variant met zijn grote bagageruimte. Volkswagens zi|n 

voordeliq in ondei houd. 

1 kei'i'p''' 7.500 kin 

olrr vtM vel seri. 1 k i j i j i pi 15.000 km "pn sfrvict.' beuil met Diuynosc 
Volkswagen, 

gewoon even 

rekenen! Kom dus gauw kennismaken bij: 

Garage H. Strijder 

Burg. van Alphenstraat 102 ■ ZANDVOORT - Tel. 02507 - 45 65 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA 7 Zandvoortmeeuwen ondanks 
overwinning uitgebekerd ZANDVOORT - Als Frans de Vlieger geweten had wat de gevolgen 
van zijn harde aktie zouden zijn, dan hij zich ongetwijfeld twee 
minuten voor tijd ingehouden. Uitgerekend de man, die in het 
verleden de Zandvoortmeeuwenkleuren in de eerste klas heeft 
verdedigd, vormde de inleiding ; voor de winnende treffer van 
Zandvoortmeeuwen, hetgeen betekende dat de Koninklijke HFC 
was uitgebekerd. Twee minuten voor tijd konden de Haarlemmers 
nog tevreden zijn met de 1-1 stand, aangezien de ploeg aan een 
gelijkspel voldoende had om door té kunnen bekeren in de volgende 
ronde. Nu was HBC de lachende derde. De volgende ronde was voor 
Zandvoortmeeuwen vrij uitzichisloos,. aangezien de meeuwen dan 
met vier doelpunten verschil hadden moeten winnen. •• 
In poule 15. van het distrikt west 1 eindigde Zandvoortmeeuwen met vijf heeft Zandvoortmeeuwen deze beker- 
ronde geen jiederlaag geleden.' Met 
drie gelijke spelen en één overwinning 
kwamen de ZandVoorters uit de strijd. 
De ontmoetingen- met DIO, De 
Kennemers en HBC eindigden gelijk, 
terwijl de enige zege zondag in de 
laatste wedstrijd werd behaald op de 
Koninklijke HFC. In poule 15 punten op een gedeelde eerste plaats 
met HBC, dat echter een beter 
doelpuntengemiddelde lire ft en der- 
halve verder gaat. 

Die vier doelpunten verschil heeft er 
voor Zandvoortmeeuwen niet inge- 
zeten, maar een ruimere marge had 
men toch wel verdiend. Tot tweemaal 
toe werd Zandvoortmeeuwen een strafschop onthouden. De tweede 
•helft was vijfentwintig minuten oud 
toen Engel Koper op de rand van het 
strafschopgebied een kansrijke positie 
had veroverd. Helaas voorde hebaarde 
middenvelder werd de voor hem 
bedoelde dieptepass door een verde- 
diger met de hand gestopt. Terecht gaf 
de arbiter een vrije trap. Aalderl 
Stobbelaar schaarde zich achter de bal 
en hij richtte de bal langs de muur op 
de inlopende Richard Kerkman. Voor 
Richard echter kon uithalen werd hij 
gevloerd. De arbiter zag er geen 
strafschop in. 

Evenmin wees hij naarde elfmelerstip 
toen in de slotfase Ake Grootveld in 
het omstreden gebied naar de grasmat 

Aaldert Koper rn doelman Johan 
Pellerin staan er verslagen bij, nadat de 
door Koos Jochemus genomen hoek- 
schop regelrecht in het doel is 
gedraaid. . 
werd gewerkt. Toch zou Ake ud de 
luttele minuten die restten nog een 
aandeel krijgen in de winnende treffer. 

Op de linkervleugel werd de door- 
gebroken Chris .Jongbloed door Krans 
de Vlieger neergelegd. Nel buiten de 
witte lijn nam Ake Grootveld de vrije 
trap. Het werd een zacht boogballetje 
in de doelmond. Richard Kerkman, 
Aaldert Stobbelaar en WIm van 
Staveren waren Ier plekke, maar het 
was uiteindelijk de HKC'er Schutter 
die de bal het laatst aanraakte voor 
deze achter zijn eigen doelman Wouter 
Meeuwis verdween. Twee veranderingen had trainer 
Richard Bruijnzeel de tweede helft in 
het team aangebracht. Ed Vasten- 
houw die de plaats innam van Kees 
Bruin (hij is er volgende week weer bij)' 
werd in de rust vervangen door Alex 
Hcezemans, terwijl het laatste kwar- 
tier Piet Keur binnen de lijnen kwam 
voor Aaldert Koper, die de defensieve 
, taak van Teun Vastenhouw had 
overgenomen. Ook zondag is Teun er tegen Zaandijk nog niet bij, daar hij 
voor twee weken geschorst is. 
Het Haarlems»' doelpunt valt de 
Zandvoortse defensie niet te verwij- 
ten. Op rechts was Koos Jochemus nu 
eenmaal in de twintigste minuut 
fortuinlijk met zijn hoekschop. [Je bal 
draaide regelrecht de goal in en bij 
dergelijke inswingers is er altijd wel 
een aanvaller idie de doelman, in de', 
geval Johan Pellerin, op het juiste 
moment een duwtje de verkeerde kant 
opgeeft. Nog voor rust had Aaldert 
Stobbelaar de kansen voor beide 
teams weer gelijk gemaakt. 
Zondag ontmoet Zandvoortmeeuwen 
op eigen terrein het in 3B laagst 
geplaatste Zaandijk. Voor Zandvoort- 
meeuwen zijn de inhaalwedstrijden 
voor de kompetitie niet ongunstig 
verlopen. Zowel QSC als Stromvogels 
verloren een punt op Zandvoort- 
meeuwen door het gelijke spel tegen 
rcspektievelijk TYBB (1-1) en HBC 
(0-0). De derde inhaalwedstrijd werd 
gespeeld door GVO en WSV '30. Deze 
ontmoeting einidgde eveneens met 
een gelijkestand;l-l. 

Wim van 
Staveren (rechts) hoeft er niets meer 
aan te doen. Schutter van HFC heeft 
de bal in eigen doel gewerkt. Op de 
valreep won Zandvoortmeeuwen hier- 
door de wedstrijd. ■jk* l m v<;<* ' < ?"il ^.f ** * - s '***' *!R 
\:':v\4- >* •*; Zandvoortse karateka's 
zien toekomst zonnig in Zandvoort '75 tegen 

op 

Ondanks de handicap dat Zand- 
voort'75 door vakantie en 
blessures niet over een vijftal 
kernspelers kon beschik en 
wist en toch een verdiende 3-1 overwinning 
behalen. op Velsen te met het staken van hun wedstrijd, is 
Z'75 nu op een gedeelde 3e plaats 
gekomen. ZANDVOORT - De jonge en 
snel groeiende Zandvoortse 
karatevereniging „Academy 
for Asian Fighting Arts" is er 
van overtuigd, dat het karate 
in Zandvoort een belangrijke 
rol zal gaan vervullen in onze 
nationale Budo wereld. Op 21 
januari zullen er 5 beoefe- 
naars, t.w. A. Schulte, G. 
Schulte en G. Poots, N. Waerts 
en F. Geerman van deze 
plaatselijke vereniging deel- 
nemen aan het kampioen- 
schap van Nederland in alle 
catagorièen. en in de indivi- 
duele gewichtsklassen. - 

Het doel van het deelnemen aan 
deze kampioenschappen is welis- 
waar niet het winnen van de 
nationale titel, maar primair is het 
zaak om wedstrijdervaring op te 
doen. Het doel vade vereniging is n.1. 
om in september, wanneer de 
nationale team kampioenschappen 
gehouden worden in de prijzen te 
vallen. Deze nationale kampioen- 
schappen individueel maken deel uit 
van een aantal voorbereidings- 
wedstrijden welke op 7 januari j.l. 
werden ingezet met de deelname aan het districtskampioenschap. 
Toen traden er drie leden van de 
Academy in het strijdper, t.w. Dhr. G. 
Schulte, A. Schulte en G. Poots. Door 
hun opvallende manier van vechten 
zijn zij toen niet in de prijzen gevallen. 
Niet omdat zij niet in staat waren hun 
tegenstanders te raken, maar juist 
omdat zij gewend waren hun tegen- 
stander te raken. Dit werd hen niet in 
dank afgenomen. Integendeel Ger 
Schulte kreeg tot driemaal toe een 
Hansoku (Chui) (Diskwalificatie) om- 
dat hij zijn tegenstanders (op welis- 
waar beheerste wijze) op de hoofden 
raakte. Ditzelfde kan gezegd worden 
van' beide andere karateka's. 
Ondanks dit houdt de bewerkelijke vorm, waaraan 
voorkeur geeft de vereniging de 
boven het dyna- 
VOETBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN . 
Zaterdag 
SVIJ 1-Zandv.rn. 1 " 


1-0 


B-jun. ; 
Zandv.m. 1-B'wijk 1 


0-4 


Zandv.m. 2-DCO 3 


3-1 


C-jun.: 
SVIJl-Zandv.m.1 


1-3 


Zandv.m. 2-Haarlm 3 


1-2 


Zandv.m. 3-Sp.woude 25-0 
Schalkwijk 4-Zandv.m. 4 


4-1 


NAS4-Zandvoortm. 5 


3-1 


Zondag 
KNVB bekerwedstrijd: 
Zandv.m. I-Kon. HFC 1 


2-1 


HBCpoulewinnaar) 
Kompetitie: 
Ripperda 2-Zandv.m. 2 


0-3 


Zandv.m. 3-Sp.woude 2 


3-3 


Velsen 5-Zandv.m.' 4 


'3-1 


Zandv.m. 5-DEM 5 


0-0 


Zandv.m. 6-Kon. HFC 7 


8-0 


Zandv.m. 8-Sp.wöude 8 


1-2 


Zandv.m. 9-Kon. HFC 9 


1-1 


ADO'20 23-Zandv.m. 10 


4-4 


Sp.woudc 12-Zandv.m. 1 1 


4-1 


A-jun. 
Hoofddorp 1-Zandv.m. 1 


1-3 


ZANDVOORT '75 
Zaterdag 
Zandv. '75 1- Velsen 1 


3-1 


ODIN 3-Zandv. '75 2 


4-3 


VEW5-Zandv.3 


0-1 


Zandv.'75<!-VVRA5 


4-0 


ODIN 12- Zandv. '75 5 


8-0 


Zandv. '75 (5-SIZO 1 1 


0-3 


•SlZo A2-Zandv. '75 Al 


1-3 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
Zaterdag 
m.a. Hoofd. 1-Zvm. 1 


8^6 


Umond 2-Zvm. 2 


8-5 


j.p.KIC 1-Zvm. 1 


. .1.1-6 


Zondag 
d.j. TYBB 1-Zvm. 1 


7-18 


j.a. BSM 1-Zvm. 1 


9-21 


m.w. KIC2-Zvm. 1 


7-3 


j.w. Blinkert 1-Zvm. 1 


5-5 Zandvoort'75 begon met een zwaar 
offensief op de Velser-veste en had in ' 
de eerste 10 minuten reeds alle 
gelegenheid om afstand van Velsen te 
nemen. In eerste instantie schoot 
Raymond Keuning traditioneel de bal 
tegen de lat, een inzet van Keuning 
werd onbereikbaar voor de Velser 
doelman nog juist door een verdediger 
van de doellijn getrapt en kort hierop 
kon Keuning na een solo niet de 
Velsen-goalie omspelen. Keuning gaf 
echter de moed niet op en kwam 
wederom voor het Velser-doei; De 
Velser verdediging moest aan de 
noodrem trekken, resultaat straf- 
schop. De stand bleef echter 0-0 daar 
Rtiut Krijgsman de elf-metertrap niet 
in winst wist om te zetten door de bal 
tegen de paal te schieten. Ook een 
harde inzet van Bart Chouffour had 
geen resultaat. Velsen kwam hierna iets meer in de 
aanval doch de Zandvoortse verdedi- 
ging, die het deze middag zonder de 
routiniers Jan Swart en Fred Keur 
moest stellen, kon het vrij aardig 
klaren. Na 20 minuten kreeg Keuning 
'de' bal op de rechtervleugel toege- 
speeld, Keuning lanceerde de bal voor 
de doelmond doch tot ieders verba- 
zing ging het leder over de handen van 
de. doelman netwaarts 1-0. Direkt 
daarop schoot Keuning wederom de 
bal tegen de lat. Toch kwam Velsen 
nog voor de rust langszij toen 
Bruggekamp een verdedigingsfout 
afstrafte door de bal over doelman 
Piet Reeuwijk in het doel te 
deponeren 

Ook nade thee ging Z'75 weer in de 
aanval en weer stond het houtwerk 
doelpunten in de weg. Rechtsback 
Frank Nijman begon, evenals vorige 
weck tegen S.M.S., wederom aan een 
solo langs de lijn. Zijn voorzet werd 
döör Dirk Koper ineens verzilverd 2-1. 
Er volgde hierna een vrij gelijk 
opgaande strijd die aan beide kanten 
niets opleverde. Halverwege 'deze 
tweede helft kwam Zandvoorts derde 
treffer uit vrije trap. De bal werd door 
Joop Paap in de muur van spelers 
geschoten en kwam via de paal 
uiteindelijk voor de voeten van Koper 
die met 3-1 de zege veilig stelde. Toch 
kwam Velsen nog tweemaal goud 
terug, doch de 
Reeuwijk wist beid 
Spits Jos Stam h 

Kort voor tijd wist Dirk Koper nog 
eens de bal via een corner van Paap 
tegen de paal te schieten. Door dit 
resultaat en mede door dal de 
stralkomniissic van de K.N. V.B. afd. 
Haarlem K.l.C. en Tclelonia beide 2 
verliespunlen heeft toegekend i.v.b. Titel kan Lions nog 
nauwelijks ontgaan ZANDVOORT - Na afsluiting van de 
eerste helft' van de kompetitie heeft 
Lions zich aan de top van de ranglijst 
een zodanige positie veroverd, dat het 
vreemd moet lopen wil het kampioen- 
schap haar nog ontgaan. 

Afgelopen zaterdag werd in Hillegom 
kpnkurrent SPO duidelijk teruggewe- 
zen naar de 2e positie. 
Lions moest echter eerst een helft 
laten passeren alvorens er bressen in de 
verdediging van SDO geschoten 
konden worden. 

De aanvallen van de Leeuwen hadden 
vooreerst weinig rendement en SDO 
zag kans door een cffektief spelletje 
steeds in de buurt van Lions te blijven. 
De scheidsrechters floten zeer snel voor persoonlijke fouten in de 
beginfase en Lions liet zich terecht 
niet verleiden tot lichamelijk kontakt, 
maar het temperde uiteraard het 
voluit spelen. Via 8-0, 12-17 naar een 
lage 21-23 ruststand. 
De tweede helft stond in het teken van 
de Leeuwen. Lions bleek nu in staat 
een ruime afstand van de Hillegom- 
mers te kunnen nemen, en een positief 
element hierbij was. dat coach Rene 
de Vries zijn hele team kor. inzetten. 
Via aardige kombinnties werd het 
26-37, 36-54 en een eindstand van 
49-62. IVlarco Termes doet een scorings- 
poging voor Lions, terwijl Pim Schön 
(22) klaar staat voor de eventuele 
rebound. »*" 

> 3 fï.V '/ *, *r :h > <*s j 1 i «r 4 \5U ■ ..„. — „ — .. — „ » 

nog tweemaal goud *\ f , 

goed uilgelopen Piet rx* ' 

>cide~keren de Velser W \ "* 

iel scoren te beletten. F F 

Kr 

ABO-kursus 

ZANDVOORT - In overleg met de 
provinciale sportraad Noord Holland 
start de sportraad Zandvoort op 20 
januari wederom een ABO-cursus 
(Algemene Basis Opleiding). De curus 
bestaat uit dertien lesavonden in het 
Gemeenschapshuis. De interesse voor 
deze cursus mag met 22 deelnemers 
verheugend worden genoemd. Deze 
sporters zijn afkomstig van de 
volgende verenigingen: Zandvoortse 
Reddingsbrigade, Zeeschuimers, 
Zandvoortmeeuwen voetbal en 
handbal, basketbalvereniging De 
Lions en badmintonclub Lotus. SMB programma VOETBAL 

ZANDVOORTMEEUWEN 

zaterdag 

Zandv.m. 1-S. V. B. 1 14.30u. 

B-junioren: 

St. vogels 1-Zandv.m, 1 ll.OOu. 

Sp.woudc 2- Zandv.m. 2 14.00 u. 

CJunioren: 

Zandv.m: 1-V.S.V. 1 ll.OOu. 

Zandv.m. 3-Concordia 2 ll.OOu. 

Haarlem 6-Zandv.m. 4 12.00u. 

S.C. W. 3- Zandv.m. 5 15.15u. 

Zondag 

Zandv.m. -Zaandijk 14.30u. 

Zandvoortm. 2-D.C.O. 2 10.00 u. 

T.H.B. 2-Zandv.m.3 12.00u. 

Beverw. 4-Zandv.m. 5 1 2.00 u. 

D.C.0.7-Zandv.m. 6 9.30 u. 

D.I.O.S. 7-Zandv.m. 7 14.30u. 

Velsen 10-Zandv.m. 8 1 1.30 u. 

T.Y.B.B. lO-Zandv.m.9 12.12u. 

Zandv.m. 10-D.S.S. 12 12.00u. 

Zandv.m. 11-O.G. 13 12.00 u. 
A-junioren: 

Zandv.m. 1-T. H.B. 1 9.4 5 u. 

ZANDVOORT'75 

Zaterdag 

KIC1 -Zandv. '75 1 14.30 u. 

Zandv. '75 2-SIZO 5 12.00u. 

Hillegom 2-Zandv. '75 3 12.00u. 

Kcnnemcrland 8-Zandv. 4 12.00 u. 

Zandvoort "75 5-DSC74 7 1 2.00 u. 

Zandv. 6-ODIN 13 1 1.30 u. 

Zandv. A 1 -ODIN A3 1 2.00 u. 

Zandv. Bl-VVH BI ll.OOu. 

HANDBAL 

ZANDVOORTMEEUWEN 
Zondag 

d.s/Toncgido 1-Zvm. 1 13.00u. 

h.s. GVOl-Zvm 1 14.15U. 

d.j. I.lmondl-Zvm.1 16.10u. 

h.j. Kuil Speed 1-Zvm. 1 9.00 u. 

j.a. Umond 1-Zvm. 1 lü.löu. 

m.p. Blinkert 1-Zvm. 1 Hi.OOu. 

>p. Wijk aan Zee 1-Zvm. 1 1 l.OOu. 

tn.w. Blinkert 2-Zvm. 1 1 I.IOu. 

j.w. BSM 1-Zvm. 1 1 1.25ii. misch bewegen van de karateka's 
elders, de verwachtingen hoog 
gespannen en is men ervan overtuigd 
dat dit zeker in de toekomst zijn 
vruchten zal gaan afwerpen. 
Momenteel wordt er op de maan- 
dagavond in de v.d. Pagéehal te 
Zandvoort hard getraind. Sinds de 
vereniging in de v.d. Pagéeehal traint 
is het aantal leden sterk toegenomen 
en stijgt nog steeds. Tot op heden 
heeft het bestuur besloten geen 
ledenstop af te kondigen, doch te 
wachten op de ontwikkelingen die 
gaande zijn met de gemeente, zoals 
ook de mondeling gemaakte afspra- 
ken met de gemeente af te wachten. 
De nationale kampioenschappen 
vinden plaats in de Sporthal Zuid in 
Amsterdam en de aanvang is om 
14.00 uur. Voor nadere inlichtingen 
kan men bellen met de heer G. 
Poots, tel. 02507-4710 of één van 
de trainingsavonden bezoeken in de 
Agatha- kleuterschool. Bridgeclub 

ZANDVOORT - De vijfde en laatste 
wedstrijd van de tweede kompetitie 
zit er bij de Zandvoorlsto Bridgeclub 
weer op. Na het opmaken van de 
eindstand kunnen de volgende promo- 
ties en degradaties worden genoteerd: 
A-lijn: 1. Mv. De Leeuw-Hr. Braun. 
Degradatie naae de B-lijn: Hr. De 
Leeuw-Reijer en Hr. Berrier-Wanna. 
B-lijn: Promotie naar de A-lijn: Fam. 
Heidoorn; Hr. Kiewiet-Klomp; ds. 
Stor-Valloo. Degradatie naarde C-lijn: l 
Ds. v.d. Busken-Sielcken; Ds. Bos- 
Schoutun. 

C-lijn: Promotie naar de B-lijn: Fam. 
Coops; Hr. Stor-De Wit. Degradatie 
naar de D-lijn: Ds. v.d. Berg-Kiewiet; 
Ds. Den Belder-Strijder. 
D-lijn: Promotie naar do C-lijn: Fam. 
Paardebak; Ds. Menks-Roest; Mw. 
Sleger-Hr. v.d. Laan. Geslaagd ZANDVOORT - Aan het Centraal 
Instituut voor de Opleiding van 
Sportleiders te Overveen slaagde voor 
het examen Rijksgediplomeerd Sport- 
leideronze plaatsgenoot Joop Boukes. Zeeschuimers zwommen 
zich in de prijzen ZANDVOORT - Twaalf eerste- zes 
tweede en zes derde prijzen, dat was 
het resultaat voor de Zeeschuimers in 
een 3-kamp, welke afgelopen zondag 
door de zwemvcr. Njord '59 uit 
Haarlem in sportfondsenbad De 
Duinpan was georganiseerd. Behalve 
De Zeeschuimer en Njord '59 deed 
ook V.Z.V. uit Velsen mee. 
Voor de goede resultaten zorgden: 
Anne te ter Heyden: lx eerste 100 m. 
schoolslag m.o. 10 jaar; Rudi Heer- 
oma: 2x eerste 100 m. schoolslag en 
50 m. vrije slag j.o. 10 jaar. Tonja v.d. 
Heuvel: 2x eerste en lx maal tweede 
resp. op 2x100 vrij en 100 m. 
schoolslag; Sonja Honnef: 2x tweede resp. op 100 m. vrij en 100 m. 
schoolslag; Karin v.d. Berg: 3x derde 
op resp. 100 vrij, 100 rug en 100 
schoolslag; Roy Warmerdam: 2x 
eerste op 100 vrij en 100 rugslag j.o. 
14 j.; Fernando Heeroma: lx tweede 
en 1.\ derde op 1 00 m. vrij en 100 m. 
schoolslag; Thomas Pennekamp: lx 
derde op de 100 m. schoolslag; 
Baquita Koning: 2x eerste resp. op 
100 m. rug en 100 m. vrije si. m.o. 14 
j.; Amand Hekkers: lx eerste en 2x _ 
tweede op 100 vrij, 100 schoolslag en , 
100 rug o.l6j.; Ellie Bol: lx derde op ■ 
dé 100 m. vrije slag dames; Carry ' 
Wessendorp: 2x eerste resp. op 100 m. 
vrij en 1 00 m. rugsl. dames. (Adv. Inge/.. Medul.) Goede 
verlichting vraagt 

goede 

voor- 
lichting 

Kom naar 
de showroom. 
De juiste verlichting kiezen is 
een belangrijke zaak. 
Licht voor lezen of werken 
stelt andere eisen dan sfeer- 
verlichting. Bovendien draagt 
do vormgeving van de lampen 
sterk bi| aan de stijl van uw 
interieur. De Di|kstra licht- 
adviseurs weten hier alles van 
en helpen u graag bij uw 
keuze. Hun jarenlange 
ervaring en onze enorme keuze 
garanderen u een advies dat 
met uw wensen en budget 
overeenkomt. Vrijblijvend. 
Kom gerust eens langs. 
DIJKSTRA 
LAMPEN 

Amsterdam - Weteringschans 84a - tel (020) 263510 
Don Haag - Stationsweg 10? - tel. (070) 882478 
Heemstede - Cruquiusweg 37 - tel. (023) 289980 
Dagel'iks.ook 's zaterdags geopend van 9 - 17.30 uur. 
.«■:«j HANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA moop NOTENH VOLTAIRES MET GEST. KUIF. DIV. KLEUREN 1e 
KWAL. STOF VAN 795,- voor 625 • 

SECRETAIRES, DIV. HOUTSOORTEN v.a. 395. 

NOTEN BOEKENKAST VAN 395.- VOOR 255.. 

NOTEN HOEKKAST VAN 385 - VOOR 255.. 

NOTEN TELEF KASTJE VAN 310.- VOOR 195. 

NOTEN WIJNTAFEL VAN 60 - VOOR 3 

EIKEN BUIKKASTJE VAN 295- VOOR 169. 

NOTEN SALONTAFEL VAN 520 - VOOR 395 ■ 

MAHONIE SALONTAFEL VAN 395.- VOOR 295 • 

VERDER ONZE BEKENDE ENORM UITGEBREIDE SORTE- 
RING KLASSIEKE MEUBELEN, W.O. 

ZILVER- EN PORSELEIN-VITRINEKASTEN, EETHOEKEN, 
LADEN- EN BERGKASTEN, MIMISETS, ZUILEN, LECTUUR- 
BAKKEN, BIJZET- TELEFOON- en WIJNTAFELS enz. enz, IN 
V/ORTELNOTEN, NOTEN, MAHONIE en EIKENHOUT van 1e 
KLAS FABRIKAAT ENORME KOOPJES IN: VERLICHTING, SPIEGELS, CONSOLES, SCHILDERIJEN, ZUI- 
VER TIN HANDWERK, KOPER, KRISTAL, PORSELEIN enz. 

IN OE AFDELING WONINGTEXTIEL 
6100 U. MEUBEIBEKLEDING 

30 SOORTEN GOBELIN v.a 18.90 p.m. 

RIBCORD 150 br. v.a 16.90 p.m. 

DRALON VELOURS van 66.- voor 29.50 

STREEPVELOURS van 56.- VOOR 24.00 

WOLLEN MOHAIR van 90.- VOOR 49.00 

ZWARE MOKETTE van 98.- VOOR 46.00 

EPINGLE VAN 60.- VOOR 29.50 

28 SOORTEN VELVET van 48.- VOOR 29.75 

32 SOORTEN HANDWEEF VANAF 16.90 

EN TIENTALLEN ANDERE SOORTEN 

VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS. 

500 SOORTEN MEUBEL- E.A. FRANJES 9400 M. GORDIJNVELOURS 

PRIMA KWAL. VEEL KLEUREN V.A 19.90 

DRALON VELOURS 1 30 br. VAN 46.- VOOR 23.90 

GROTE COUPONS 15.- p.m. 

COUPONS 2 tot 4 m. v.a 1 0.- p.m. 

f2000 M. GORDIJNSTOFFEN 

W.O. SATIJN, CRETONNE, DAMAST, DOBBY, ENGELS LIN- 
NEN, DRALON, SHANTUNG, MATTING, enz. in GEBLOEMDE- 
, EFFEN- en GERUITE DESSINS vanaf 4.95 per meter HONDERDEN FRAAIE ECHTE 

PERZISCHE VLOER- EN TAFEL 

KLEDEN EN LOPERS 

ZEER STERK AFGEPRIJSD! KOM KIJKEN - BIJ BOLLE 
BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE 

ZIJLSTRAAT 83 b/d GR. MARKT HAARLEM ZANDV00RTS NIEUWSBLAD Kantoor GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. 

Abonnementen ( unnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging 
£,.~.' Huurd*Tapln«tte bij ons 

' r^T«Pln««»l» , nnliuw«llchti«w)cht ' 

". . • difvrainl|«r.Hi*nn««i«intuziUuw'.: 
«B^arj^Uplit «n meubels troh*t rrtnlftnijw^" ,»•' 
?■ . . - W* tMbfccn *r««n èiMclateMt :■ ■ , I jl'l. " '''.'t " i'»''-'i*''''in Drogisterij Bouwman 

Oranjestraat 7, Telefoon 02507-2327 
Zandvoort Solide aluminium trappen met 
aluminium plateau 3 treden van 48,00, voor 39,95 

4 treden van 52,50, voor 45,00 

5 treden van 61,50, voor 49,50 

6 treden van 79,50, voor 67,50 

7 treden van 110,00, voor 85,00 

8 treden van 145,00, voor 119,00 ' 

Deze trappen met DIN-keurl J. H. Vermeijs 

Haltestraat 1 - Zandvoort 
Telefoon 52 04 BV SPECIALE AANBIEDING 

2469, 

2598, 
939, KREIDLER SUPER 

C0CKPITT 

kleur zilver, 26BS,- nu . . 

KREIDLER SUPER 

STAR 

kleur orange 2798,- nu . SPARTALUCKY 
kleur bruin 1089,- nu TWEEWIELERBEDRIJF 

VERSTEEGE HOPRfl 

22 samenwerkende 
fietsenmakers (O. n h Haltesuaat18, 

Zandvoort, 

tel 4499 
AUTOBEDRIJF 

IZANDV00RTI 

Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-4580. 
Dagelijks geopend van 7.30-19 00 uur. 

DIVERSE OCCASIONS 

Bovag garantie's 

Fiat-servSce 

Lancia-service 

Autobianchi-service 

ZATERDAGS en ZONDAGS 
GEOPEND DEUTEKOM 

KEUKENARCHITECTUUR 
MIELE WASSALON 

'WASUNIEK' 

WASSEN 5 kilo 4 f /O 

; STOMEN b.v. PANTALON. OgUD 

I STOMEN b.v. JAPON 4 r t)ü 

jLAKENPAKKET wasserij C QC 
'Snel, Utrecht U,ÜD 

Spaar de gratis zegels voor een gratis 
was. 

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel 4417. Herenkapsalon 
Peter v. Poeke 

Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. - VAN 
LENT's 

OCCASIONS 1977: 

Opel Kadett City, briiliant rood 

Vauxhall Chevette L, rood 
Opel Commodore automatic De Dr. Joshua Bierer Stichting 

Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort 

vraagt voor spoedige indiensttreding 
een 

ASSISTENT(E) 

voor de koffiekeuken annex eetzaal in 
full-time dienst met onregelmatige 
werktijden, ook in de weekends. 

Sollicitaties richten aan de heer 

G W Lammers, Tel 02507-49 41 1976: 

Opel Ascona 16SL, met groen 

Opel Kadett City, signaal blauw 

Fiat 127 Special, groen 1975: 

Opel Kadett Special, geel 

Vauxhall Viva Special, oker geel 

Austin Allegro 1300, geel Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a, 

Tel. 02507-67 47 - 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, telefoon 02502-6667 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING 
1973: 

Opel Rekord 1900SHL, beige JUISI NU 
GlUlXenlOiVnH) 

t HfcLITTl£ 
LOJStö 

(Mik vtHir zakt nUinth 
in partijtn limiltviinl 
Hiirnaurt \1 
/nnd voort 
Ukfoon urn VAN LENT - OPEL 
ZANDVOORT (Nrd.) 

VERKOOP en SERVICE 1 

Kamerlingh Onnesstraat 15 - 

Tel. 02507-53 46 

Inruil mogelijk - Financiering GMAC 

Alle dagen geopend van 8 00-17 30 uur, 

ook zaterdag van 10 00-16 00 uur. Kamerplanten Tuinbenodigd- Kwekerij P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093. Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN ■ 

WASTAFELS enz. 

Etnar Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal 

Scholpenploin Tel 50 68-3612-25 18 HUIS TE KOOP 
ZandvoortCentrum 

Van particulier, bij het Casino Geheel gestoffeerd, bev 6 
grote en 3 kleine kamers 3 keukens, 3 toiletten douche 
cel c v grote tuin en voorterras 
Niot to koop zonder wonlngruil of koophuisjo 
Ook omtrek Zandvoort 

Br onder nr 2 278 bur v d blad Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. Jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar! 
Doe mee aan de 

8e Internationale 
jeugdprijsvraag 

"Ontdek Europa" 

en, wie weet, win je een 
vliegreis boven Europa! ! 
Am di.lL prijsmag neemt de jeugd uit acht 
\\e*t Europee landen dtcl Nederlands, 
jonpinn presenteren hun molen';' 
Je Iu*t ir illc- intr in het wiihtnidformulit.r 
dn \amf 15 jinmri a ■» bu dt Rabohank \our 
je khir lipt Haal het sml" 

Honderden prijzen ! 

\ luchten Soun Europi met bezoeken ian Londen 
Parus Rome en Wtnen \ luchten boxen de Neder 
landu molens uikimicreizin mu je ouders nnr 
trj,tns in Europa jcupdkimp in Bruggt (B) 
radiu S \crrekijher; fietsen tenten foto 
toestellen etc etc 

Bovendien dinR je mee nair de prote 

Eiropiprijs di** tijdens ten 
slotmanifestatie in Muichtn zal 
worden uitgtreikt Je bent daar 
zelf bij aanwezig' 

Iedereen die meedoet ontvangt in ieder geval ©en leuke 
attentie een poster met teel grappige tekeningen 
over Europa' Dus daarom alleen al doen' 
Haal een wedstnjdformulier bij u.n \an de 3100 
Rabobanken in Nederland 

Rabobank f3 

geld en goede raad 
Heemstede 

Binnenweg 67 

Zandvoortselaan 179 

Wilhelminaplein 21 

Jan van Goyenstraat 20 

Amstellaan 9 

Telefoon 023 29 00 50 

Postrekening 12676 
Openingsuren 

dagelijks van 9 00 12 30 uur 

en van 13 30 16 30 uur 

Donderdagavond van 18 00 20 00 uur 

Kantoor Amstellaan 9 

woensdag en vrijdag van 

14 00 16 30 uur 
jponderdagavond van 18 00 20 00 uur Zandvoort 

Grote Krocht 34 -36 
Telefoon 02507 6941. 
Postrekening 12676 

Openingsuren 

dagelijks van 9 00 12 30 uur 
en van 13 30 16 30 uur 
Vrijdagavond van 18 00 20 00 uur Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat61, telefoon 5351. b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. Dat is safe. GARANTIE 
seneuze telectw/solKÏe «erviep Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

mm ,^t— Pakveldstraat 21. Zandvoort. 
WW JmWÊÊÊÊ Telefoon 02507 23-45 

4S-occasions in vele merken. S RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 JANUAR1 1978 PAGINA 9 Hei le\em\nnj Lhiitlm lutslerwn t,en in 
Op /\ n lijd rum Je lleie mi /w\\ 
Maria Catharina Tcekman 

eburiii IA m^uMiii IW> i t / inchuor! 

kt \ in del Nlijt IV 
■A le-l 

Hemiebiuek ISj imuii WS 

Rijksstraatweg 113 

Lorr adres Mansstraai I /md\oiiri 

De oeerlede'ne lij,! up^iliuid in liet Uit\ajrleeMiuni \ in 

-e- Vcrcnming Onderling Hulpbetoon ïan de Posistn u ' 

Ie /andvoon 

Gelegenheid lol bezoek aldair \ m 1 6 (X) 16 10 uui en 

\ ui l l J 00 19 30 uur 

De- begr iteiis /al plaats hebben dondird i 19 j inu in i s 

om 14 00 uur op de Alfce'niene' UetMalpla Hs Ie / indvoorl Het heeft lang geduurd 
maar over 14 dagen gaat 


la reïnc weer open. 

Dan kunt u weer dagelijks 

vanaf 9 uur 's morgens terecht. 

Hopenhjk zult u zich snel thitisvoelen 

in de nieuwe ambiance van 

Restaurant - Patisserie 1 la reine \ 
- s Een mens die jong in jaren is, kan oud in uren zijn 

wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan 

doch dat komt zelden voor 

Francis Bacon (1561 1626) 

Maar met een horloge van 

HQRLOGERIE C. WAANiNG 

HET KLOKKENHUIS M ET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07 

kunt u nooit tijd verloren doen gaan Het Is de 

meest betrouwbare tijd die u zich maar denken 

kunt PRECISIETIJD'I' 

Komt u eens kijken in zijn showroom 

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur 

<K u i UITVERKOOP 

alles moet weg 
zie etalage 

EELTINK'S 
SPEELGOED en souvenierhuis 
Stationsstraat 16. BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele week geopend > jnat 18.00 uur 

Zondags gesloten Zandvoorts Nieuwsblad 

vraagt met spoed: 

BEZORGERS 

Aanmelden 
GASTHUISPLEIN 12 -TEL. 71 66 Te koop gevraagd: 

VRIJSTAANDE 
of 
H0EKVILLA 

in Zandvoort-Zuid. 

met uitzicht op de duinen 

Brieven met prijs en omschrijving onder 

postbus 39. Aerdenhout. ITVERSCOOP tot 60% korting op 
BE8-3ARSG Vanaf / 50,- gratis thuisbezorgd. 

Loop rustig binnen, er is meer dan u denkt. Natuurlijk bij 
'.W' •*.'.. py : --£J» A- . *•■ ' .*. Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis Nette SCHILDERS 

gevraagd plus 

een SCHILDER-GLASZETTER 

in bezit van rijbewijs BE 

FA. KEUR EN ZOON 

verf - glas - schilderwerken 

Winkelverkoop Parddijswcg ? Zandvoort 
telefoon 02507 5602 na 18 00 uur 02507 6089 Ass boekhouder en 

doktersass willen 

graag trouwen 

Wie heeft er voor ons 

nog woonr 7 

Huur tot ca r° 500, pm 

H v Roon 

Bocrlagestr 6 

Zandvoort 
tel 02507 2815 
na 18 00 uur J 
Verhoog de gezelligheid 
met een stukje natuur 
vdn 
BLOEfvlENHUIS 

J. BLUYS 

l\ h v U Me/l 

I-hl' s'i i ii 65 landvoor 

t Infooii "'050 

P b Maak er n dolle boel van' Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw 

verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer 

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder 

met waardevolle tips 

UW VERHUIZING-ONZE ZORG de wit verhuizingen 
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd., 
Zandvoort, telefoon 02507-7400 
Haarlem, telefoon 023-310404 Woningruii: 

Wio wil zijn te duur en/ 

of te groot geworden 

eengezinswoning ruilen 

met goedkope 4 kamer 

woning te Hoofddorp 

Voor- on achtertuin 

Tel na 19 OOuur 

02503 1 48 78 Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 
In en verkoop en opslag 
van inboedel, goederen 

Dag geopend van 9 18 uur 

en zaterdags tot 13 uur 

Telefoon 2164 3713 

na 18 uur 6658 

FA WATERDRINKER 

Soustorrain 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein 2 OPRUIMING BIJ 
HARMS SC BOENEN 

DIVERSE KC; 'IS 
HERENSCHOENEN van 59,95 nu du,D 3 

DAMESSCHOENEN van 39,95 nu Z4 r UÜ 

Nog enkele paren Of» 

DAMES HELI0F0RMSCH0ENEN voor ü«J f " 

Schoenboetiek 
HARMS 

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestr.), Zandvoort EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 

gezien hebt want door 

tigen ontwerper / jri 

wi| hierin enig in 

Nederland 

Tevens veel dntiekt 

kdsten kisten onz 

Bezoek onz( oud 

hollandse toonkamers 

ANTIEK BOUTIQUE 

HOOGENDOORN 

Zi|dstraat 65 

Aalsmeer 

f I 02977 24429 Groot 
Disco- 
meubel 
f89,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort Weer een speciale aanbieding 
26 januari of 2 februari naar Malaga 

8 dagen f 250,- 
15 dagen f 275,- 
22 dagen f 300,- 

Verbhjf in 2 kam app Europark Benalmadena. 

9 februari Benidorm 

22 dagen in app Vina del Mar f 300,- p.p minimaal 3 pers REISBUREAU 

^':.rv ! ^r^tevkrocht;20>.2andvq.grt. ■■'•<*% , 
•^ i ^-W\¥';'jiele^odq,02S07-2560 -^-, Verkoop van Drakacel 

en Ubica matrassen 

alle maten 

v.a./85,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort Student (Amerikaan) 

zoekt werkzaam- 
heden 

zoals schoonmaken schil 

deren tuinieren e d 

f 3 a f 10 per uur 

Tel 02507 - 27 33, vragen 

naar Alex Install&f ie bureau 

ohoiwiiïiiw b.v, 

* Cestivale veiw«tftilWHi . 

* AiEcontlllioiiinij -,? 

* 3L©©dHierfe*iJ / % — ' 

KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

lTEL.02507 5845' ZIT/SLAAP 
KAMER 

te huur gevraagd 
met kookgelegen- 
heid perl februari. 

Br o no Z279 FA. KERKMAN 

Het al meer dan 20 jaar 
bekende adres voor 
tv-verhuur en onderhoud 
antenne en tv. 

Lorentzstraat515, Zandvoort, 
telefoon 02507-4307. 

■BaaraaaoBBaaBHBBaM 

SHOEK 

Hele kilo ROMIG BELEGEN KAAS 9,98 

500 gram B0ERENB0TER 4,50 

10 grote KAKELVERSE EIEREN. 2,49 

150 gram HARINGSALADE 2,25 

VERMAGEREN??? 
proef dan onze heerlijke 20 + KAAS. 

,>!?r5?>. ^- j. TOTZIENSBIJ 

&*&m KAASH0 EK 

TEL 5000, H ALTESTRAAT 38 

EamÊÊBmmmÊÊmÊmmmammum _ %%iw$wwïïjM 

Twee f r ouwen met tarnen een keueen 
loopi ml op een ruime, met breuken 
Een tont samen lezen 
geeftoóte veel t£vrejen 
Yne ontvangt er de h°ant 
gaaqyol Kreuken^ CREMATIE- BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMING 

H.H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 • 26 05 33 
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
( geheel vrijblijvend. Aannemings- en transportbedrijf 
T. van der Stoel & Zn. bv 

vraagt 

CHAUFFEUR 

voor kipauto + kraan 

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen, 
telefoon 023 343038 GEVRAAGD VOOR 
DIREKT 

CAFÉ-RESTAURANT 
KELLNER 

vakkennis vereist 

leeftijd tot ca 35 jaar 

Eventueel jaarbetrekking 

vast salaris Imaand) 

"vröuweIïjkê" 

HULP 

voor onderhoud van 

restaurant en kamers 

van 8 00 uur tot 13 00 uur 

6 dagen per week 

f 200,- netto 

Hotel - Cale - Kcst.mrünt 

0liy]©@ii@ 

Kerkplein 8 Zandvoort 
telefoon 02507 3509 
ONDERDELEN, 

naalden en benodigdheden 
voor alle merken naai- 
machines ook voor de 
meest verouderde model- 
len, koopt u in het oudste 
zelfstandige naaimachine- 
bedrijf in deze omgeving. TE KOOP 

Erres wasmach. 

langzaam draaiend in goede 

staat weinig gebruikt, 
elektr verw Prijs f 75 
Dirk v d. Mije, 
Poststraat 6, 
Zandvoort TE KOOP 

Palissander 
Wandmeubel 

met bar en verlichting 

130 cm br Prijs f 100, 

Tel na 18 OOuur 

02507 53 03 =7^ 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ15 — 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT 
W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547 CHRISTIEN 
l/ERSTEEGE-THIELEMAM 

Memingstraat 104, 
telefoon 5185 

Medisch gedipt 

pedicure van het 

Elisabeth Gasthuis 

Behandeling ook aan 

huis B g g bellen 

na 19 OOuur Grote sortering 

EIKEN KASTJES 

ook voor radio en tv 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. OPRUIMING 

3000 rol BEHANG 
nu 10 tot 50% korting verf - glas - schilderwerken 
Winkelverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507 5602 HONDEN 

KAPSAL0N 

RENÉE 

voor vakkundig knip- 
pen, scheren, trim- 
men, wassen, oor 
behandeling voet 
behandeling etc 

Hondenspecialist 

sinds 1955 
v Ostadestr 26 
(bij de Koninginne- 
weg), tel 5626 

Honden kunnen pvt 

gehaald on gebracht 

worden tegen kleine 

vergoeding Uw advertentie is welkom 
maar onze handelsdrukkerij 

boekdruk en offset 
vervaardigt ook graag 

uw drukwerk \ 

— goed verzorgde fakturen — stijlvol briefpapier — overzich- 
telijke prijscouranten — kleurige folders — programma's — 
raambiljetten — periodieken. 

Groot assortiment familiedrukwerk: 

geboortekaarten — verlovings- en huwelijkskaarten — naam- 
kaarten — luxe dozen, briefpapier (een origineel geschenk) 

Wij besteden er zorg en aandacht aanl 

Onze eigen lay-out afdeling helpt u desgewenst met ontwerpen 
en ideeën of met het uitwerken van eigen inbreng. 

Concurrerende prijzen, snelle levering. ■■■■■^■■■■■^ 

Handelsdrukkerij b.v. U\y STATIONSWEG38 — AAL Sf ICER — L OSTDUS 264 TELEFOON 0297" 2o1 (1 3X33 C3X33XXXXXX *r-K I ) l _* . JAPANSE 
AZALEA'S 

Tevens zijn wij 

voorzien van één groot 

assortiment boompjes. 

struikjes en vaste 

planten. Speciaal ge- 

selecteord voor aan de 

kust. U kunt zich ook 

meteen overtuigen van 

onze grote kollektie 

Kamerplanten. 

Kom eens langs 

Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortselaan 183, 

naast ingang 

Boeckaniersnest. VERLOREN: 

gouden schakel- 
armband 

inscriptie Uacob) tussen 

Aalsmeer-Zandvoort. 

Tegen goede beloning 

terug te bezorgen. 

Jac. Piet 

Geriiniumsuaüï G3. Aalsmeer, 
tel. 02977-21033. STOELEN 
MATTEN Telefoon 02507-3325 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. r.mnuuuiuti i VOOR UW PRIVÉ-, 

VERENIGINGS-EfJ 

HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deursen 

Schoolstraat, tel. 2507 

*«"""■ ■■■■ui Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18. 
telefoon 02507-4439. Drogisterij-Reform 
MOÊRENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. ' Voor inlijsten van 

schilderijen, 

aquarellen, 

tekeningen, 

borduursels, enz. 

ANTIEK 
DE OUDE TIJD 

Buureweg 9. Drogisterij-Reform 
MOÊRENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. %•••••••••••«*■• *cP • • • • • 

ELKE DAG: : ELKE DAG: • ELKE DAG: 
BURCHT iiTFüRiifr i DOPERWTJES 

LIItKBLSK i zeer fijn 

heerlijk fris! | UTERBL | K 

BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. VAN DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3795. G.KOL 

Schuitengat flat 7 
tel. 3212 

Auto • Brand - Leven 
Alle verzekeringen HANGKAST 

170x60x80 

(hxdxbr) 

ƒ 109,- 
HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. 
Krijgt u gasten? 

Geen beswaar! 

WIJ VERHUIZEN: 

bedden, ledikanten, dekens 

tafels, stoelen, glaswerk, 

porcelein enz. voor elke 

gelegenheid! 

Ook verhuur van leuks en 

praktische huisbars. 
DORPSPLEIN 2. TEL. 2164 
of 3713, Privé na 6 uur 6658 
sS»' : ELKE DAG: 

? becel I ELKE DAG: 
l (Souoös (Glorie : MARGARINE • MARGARINE 
I =sT ! POHDSKUIP Wij kennen neen :*2é 

PUREE voor ■* personen • ya£ 

ve . r9e, ' lk ien oordeliger uit bent', 
bij onsstuKKeii m HKEDHG want helaas op is op! ;xe& ! ELKE DAG: 

JCROMA 

j BAK- 

i en BRAAD 

• 

l Weer zo'n produkt 

• waarvan u onze prijs 

* nog niet kende? 

ELKE DAG: 

PIAMTRARDIGl 

SLAOLIE 

FLES625cc. 

statiegeldvrij ELKE DAG: ELKE DAG: Hero PINDAKAAS j CONFITURE Wat betaalt u elders? 
Even nagaan! 

NORMALE POT: Er zijn winkels 

waar u een halve gulden 

méér moet betalen. 

1?a€ 
ONZE 
PRUZEN 

ZIJN 

NIET 

VOOR EEN 

BLAUWE 
MAANDAG; ELKE DAG: Heft ERWTEN 
SOEP LETOP DE PRIJS: 

Bi at ex 

BLAUW 

biologisch inweek- 
en voorwasmiddel 

(ook voor de automaat) 

KOFFER 2000 gr. 
WAT 
BETAALT j 
U ELDERS?! 

STAAT U j 

OOK ! 

VERSTELD?- 

• 

Kom het dan Z 
bij ons halen! J . LETOPDEPRIJS: • LETOPDEPRIJS: • LETOPDEPRIJS: Mefinon 
WAS- 
POEDER 

veilig voor elke was 
in elke wasmachine 
BAAL 2000 gram 
; WASMIDDEL 

• voor de witte was 

• KOFFER 2000 gram 

VERGELUK: : VERGELUK: ? BOTERHAM- 
ZAKJES stuks ! 
PEDAAL- 
EMMER- 
ZAKKEN 

20 stuks VERGELUK: 

HUISVUIL 
ZAKKEN 20 stuks 
»••••••• • ••••< 

ELKE DAG: 

SOEPEN 

kippe-of 
groentesoep 

ZILVERZAKJE • Voer een 

\ verstandig beleid 

■ over uw 

J portemonnaie 

! VERGELUK 
! STEEDS 

i WANT HET 
! KOMT 
ELKE DAG 
TERUG! 
mm 

j DONT 

• voor de bonte was 
2 KOFFER 1500 gram VERGELUK: 

ALUMINIUM 
FOLIE 
• • • • • De doorgestreepte 

cijfers zijn door de 

fabrikanten verstrekte 

adviesprijzen. 

HET ZIJN OOK DE 

PRIJZEN DIEU (ALS 

U NOG GEEN KLANT 

VAN ONS BENT!» 

DIKWIJLSELDERS 

MOET BETALEN, 

VOOR HETZELFDE 

MERK OF DEZELFDE 

KWALITEIT. 

En laat u niet misleiden 

door tijdelijke week- 

reklames. 

DE ONZE GELDEN 

NAMELIJK: 

ELKE DAG!!! : ELKE DAG: •••••• Ik'. KNACKE- of betaalt u liever 
28 cent te veel? -W 


ELKE DAG: • 

SHERRY j 

onze bekende met • 

het paardekop-etiket. . 

• 

Natuurlijk met onze • 

unieke GARANTIE: 2 

• 

Niet naar wens, geld • 

terug (zelfs al is de 2 

fles half leeg!) • FLESSEN 

VOOR: 

DEZE : 
ADVERTENTIE i IS VOOR All E MENSEN: 

DIE ELDERS ! 

KOPEN EN • 

0NZE E ^ E ! 

PRUZEN NOG i 

NIET KENNEN.! 
Haal het bij 
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21 

ZWANENBURG: Denncnlaan 19a 

HOOFDDORP Tuinweg3 (achter winkelcentrum De Markthof) en nu ook t 

HOOFDDORP 
• Als 't niet nodig is 

j ZULLEN WU 
; DE EERST 
! MAAND 

! DEZE 
! PRUZEN 
• NIET 
! VERHOGEN. 
/. 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT zandvoor 

nieuw 
RANDSTAD PUBLICATIES 

Abonnementsprijzen! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
de abonnementsprijs van het 
Zandvoorts Nieuwsblad met 
2 cent per week worden ver-; 
hoogd. Hiervoor is toestemming 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts. 
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78 
per bezorger f 20,70 per jaar 
gaan kosten. 

Hoofdkantoor: 
Aalsmoor. Stationsweg 38 
Telefoon 02977-2 51 41 (5 lijnen) DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-71Gfi - OPLAGE 3500 EX. Horeca neemt sterkste positie in 

Ondernemers tamelijk positief 
over beschikbare parkeerruimte 38E JAARGANG NO. 4 ED. 5 

ifnTi inmn ii 'iii """T""" , ag T , ' B '° Ig SB' ! n Ba |> a ZANDVOORT • De horeca neemt overduidelijk de sterkste positie 
in Zandvoort in. Niet minder dan 44 procent van de distributieve 
vestigingen is daar horeca-sector. Verder is Zandvoort een gemeente 
met een hoog aanbod per inwoner in de nonfood. Nevencentra zijn 
niet aanwezig en de foodsector is vrij sterk te noemen. Wat de 
horeca-sector betreft zij nog meegedeeld dat voor iedere 
Zandvoorter 1,12 m2 publieksruimte beschikbaar is, hetgeen bijna 
zes maal zoveel is als in de rest van de regio Haarlem. De horeca is 
dan ook een belangrijke werkgever; er zijn 989 werknemers. Deze gegevens zijn ontleend aan het 
rapport „De distributieve voorzienin- 
gen in de regio", dat de Kamer van 
Koophandel en fabrieken voor Haar- 
lem en omstreken heeft uitgebracht. 
De dominerende positie van de 
horecasector komt in de getallen van 
de vestigingen duidelijk naar voren. 
Van liet totaal 466 zijn er 205 
horecabedrijven, waarvan 105 in het 
hoofdwinkelcentrum (Zeestraat, Hal- 
testraat, Kerkstraat, Stationstraat, 
Kerkplein en grote Krocht), 49 op het 
strand, een even groot aantal in de 
overige voorzieningen van Zandvoort 
en 2 in Bentveld. De totale bedrijfs- 
ruimte bedraagt 18.299 m2, waarvan 
9.366 in het hoofdwin keicentrum, 
5.286 op het strand en 3.647 elders. 
Van de totale publieksruimte in de 
gemeente (35.000) m2 komt 52 
procent voor rekening van de horeca. 
In de food-sector zijn 84 vestigingen, 
waarvan 55 in het hoofdwinkclcen- 
trum 9 op het strand en 20 elders. De 
nonfood-sector heeft 153 vestingen, 
waarvan 125 in bet centrum, 2 op hel 
strand en 26 elders. De gemeente telt 
SCHOOL- 
INFORMATIE 

Onder dil motto zullen Amsterdams 
Stadsblad, Amslcllandpcrs, Randstad- 
Publicaties. Gooipers en de Noord- 
Holland Top 8 + 1 Weekbladen weer 
hun jaarlijkse informatie brengen over 
onderwijs en scholen en wel: 
in de week van 
6 t/m 10 februari a.s. 

Op een aantal pagina's zal in de redac- 
tionele kolommen aandacht worden 
besteed aan onderwijsvormen en 
schooltypen, waardoor het probleem 
van keuzebepaling mogelijk kan wor- 
den opgelost ! 

Bovendien zullen een groot aantal 
scholen bij deze pagina's advertenties 
plaatsen, waarin eveneens interessante 
informatie wordt gegeven. 

Onderwijsinstellingen, die over deze 
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil- 
len worden, kunnen vóór 1 februari 
a.s. bellen naar: 
• 020-45 IS IS (de heer Prent). WULLUM v. d. WURFF 
„WURF-PRAET" 

De confectie-feest neuze benne 

a' oit verkocht. 

Je kan /e alüennij nog maer 

laeteaenmetc. 24 vestigingen in de service-sector, 
waarvan 11 in het centrum, op het 
strand geen en elders 13. 
Het hoofd winkelapparaat biedt vanuit 
de hoogste graad van distributieve 
verzorging. Immers 87 procent van de 
totale detailhandclsruimte is binnen 
de begrenzing van het centrum 
gelegen. Dat is een zeer hoog 
percentage. In kernen van vergelijk- 
bare grootte quaaantalinwonersisdit 
percentage in de food-sector 45 en in 
de nonfood-sector 80. In Zandvoort 
zijn de percentages 82 en 90. 
Binnen de nonfood-sector valt het 
relatief hoge aanbod van de textiel- 
branche op. De aanwezigheid van veel 
boetieks, zich voornamelijk richtend 
op de vakantiegangers, is daaraan 
debet. De branche woninginrichting is 
in Zandvoort in geringe mate vertegen- 
woordigd. De typische toerist- 
verzorgende bedrijven (soeveniers- 
zaken, wassalons, chemische reini- 
gingsdepots. kapsalons enzovoorts) 
drukken een stempel op de branche- 
groep. 

Het grote aanbod per inwoner in de 
foodsector in het centrum van 
Zandvoort is een gevolg van de 
situering van alle grote winkelbedrij- 
ven en van het toeristenverkeer. 
De locftijdssamenstcllirig van het 
Zandvoortse ondernemersbestand Hotel - Café - Restatrant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 - Tel. 27 81 

# 

UITSTEKENDE 

A LA C ARTE-KEU KEN wordt gekenmerkt door een relatief 
zeer grote groep jonge ondernemers. 
Vooral in het centrum is de groep 
ondernemers die niet ouder is dan 30 
jaar, groot. De gemiddelde leeftijd van 
de ondernemers bedraagt 41 jaar voor 
de gehele gemeente, 39 jaar voorliet 
centrum en 37 jaar voor het strand. 
Meer dan de helft (52 procent) van de 
ondernemingen is gevestigd in een 
huurpand. Vooral aan het strand ishet 
percentage ondernemers dat huurt 
zeer hoog nl. 88 procent. Huurkoop 
en leasing komt bij drie bedrijven 
voor. 

Het percentage ondernemers tot 29 
jaar bedraagt 20 procent (landelijk 11 
procent); van 30 lot 41 jaar 38 (39); 
van 4 5 tot 64 jaar 39 (45) en van 65 
jaar en ouder 3 procent (5 procent). 
Van de distributieve vestigingen was 
bijna 60 procent ervan er ook al in 
1970. Dit percentage is laag en brengt 
tot uitdrukking dat veranderingen 
veelvuldig voorkomen. Vooral in de 
jaren 1974 tot en met 1976 zijn er veel 
nieuwe vestigingen tot stand gekomc'-. 
in het centrum en langs het strand. 
Verreweg het grootste deel van de 
nieuwkomers verving een reeds be- 
staande distributievestiging. Slechts in 
een relatief gering aantal gevallen was 
er sprake van volledige nieuwbouw. 
Het aantal personeelsleden bedraagt 
1.714, waarvan 989 in de horeca- 
sector, 31 5 in de nonfood-sector. 287 
in de food-sector en 93 in de 
service-sector. Het aantal werkzame 
personen per vestiging in Zandvoort is 
niet groot. Het aan tal in de food-ende 
nonfood-sector is lager dan in 
Heemstede en de percentages voor de 
winkelcentra zijn. 2, 75 in Zandvoort 
en 4, 25 in Heemstede. Een dei 
redenen is dat de gemiddelde verkoop- 
ruimte in dé kustplaats lager is dan in 
Heemstede. Twee procent van de 
fuü-timers is part-time-'meflewerker en 
de food-sector in het centrum maakt 
hel meest gebruik van deze krachten. 

Tevredenheid 

Volgens het rapport van de Kamer van 
Koophandel overheerst in het alge- 
meen de tevredenheid, zij het met 
nuance-verschillen. De bereikbaarheid 
van de distributieve voorzieningen per lY.nUhM'n VAN LEDEREN BANKSTELLEN a 

Opruiming met goedkevrmg van de overheid van 19 januari t/m ? februari De exklusieve verwerking 
van twijgsoepel, puur leer 
plus de dikke zachte 
kussens garanderen 
ongekend zitkomtort. 
Het donkere solide 
hardhout benadrukt de 
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit 
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels 
patch-work. 3 zits + 2 zits kombinatie. 

Normale prijs A£%^%t* 

LEDEREN BANKSTELLEN ! 2450.- NU iJJ^fÖB" 1 

uitmuntende kwaliteit tegen j 

exorbitant lage prijzen " 

normaal 2450.- NU 1995.- 
normaal 369S - NU 2995.- 
normaal 3795 • NU 249S.- 
normaal 4790- NU 3995.- 
j LEDEREN FAUTEUILS 

1 normaal 
i norrna.il 
' normaa' 695 ■ 
1095 ■ 
'895 NU 
NU 
NU 345.- 

795.- 

1395,- .Teleloon (055) -23 3666 Apeldoorn 

Europaweg 170 

Schevenlngen 

Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf hut Kurhaus) 
Teleloon (070) -553086 

Ook verkrijgbaar bi| 

Kuik Meubelen B.V. Stationsplein 13-15. Zandvoort 

Tel.: 02507-6975 
meubelkeur zitparadijs T I r a\\e vloertalles óók de prijzen 

s00 ,Wft *_ \'; ftiftim alleen in tiliaalAnegang 
kwaliteits-matrassen v.a.49.— 
donszachte dekbedden va. 49.— 
wollen ruitplaids v.a. 1 5.95 
veren kussens v.a. 1 4.75 
veren baby-kussentjes 6.70) 

draion dekens 39.— j auto en te voet. is volgens de 
ondernemers zodanig dat gesproken 
kan worden van een gunstige situatie. 

De bereikbaarheid met hel openbaar 
vervoer wordt wat minder gunstig 
beoordeeld, vooral aanbel strand. Het feit dat door de ondernemers de 
beschikbare parkeerruimte relatief 
goed wordt beoordeeld, is opvallend. 

Verwacht zou mogen worden dat 
wen niet tevreden is door de grote 
parkecrmoeilijkheden op vooral 
zomerse dagen. De grootste parkeer- 
problemen doen zich in het centrum 
voor. 
H. Schaftschool officieel geope 
ZANDVOORT - Grole afwezige 
op de druk bezochte openings- 
bijeenkomst van de nieuwe 
Hannie Schaftschool was dins- 
dagmiddag oud-onderwijsminis- 
ter Van Kemenade. „Maar laat 
het voor de Zandvoortse wet- 
houder van onderwijs die zie h 
met mij had verheugd op zijn 
komst, die hij uitdrukkelijk had 
toegezegd, een troost zijn dat 
Van Kemenades opvolger heeft 
kenbaar gemaakt de integratie 
van de kleuter-basisschool als 
hoogste prioriteit te zien," zo 
hielp de rijksinspecteur van het 
basisonderwijs Verbaan wethou- 
der "Aukema over deze teleurstel- 
ling heen. 

Verbaan was één van de vele sprekers, 
die gezamenlijk de openingsplechtig- 
heid van de nieuwe Hannie Schaft- school voor lager en kleuteronderwijs 
ietwat langdradig maakten. Tweeen 
een half uur nam het officiële gedeelte, 
in beslag en dat bleek voor menigeen 
van de aanwezigen te veel van het 
goede. Enkele gemeenteambtenaren 
hielden het om vijf uur voor gezien. 
Vijf uur is nu eenmaal vijf uur, of je nu 
op kantoor zit of bij een officieel 
gebeuren. In zijn toesprak sprak 
Verbaan namens de rijksinspectie zijn 
grote tevredenheid uit over de 
totstandkoming van het nieuwe 
schoolgebouw, dat naar hij zei, 
barstensvol sfeer zat. Hij sprak over 
een bungalow, die niet alleen voldoet 
aan de eisen van deze tijd, maar ook 
toekomstgericht is. 

Met deze laatste opmerking doelde de 
ondcrwijsinspecteur op de basisschool 
voor -1- lot 12-jarigen waarover we 
over vijf jaar praten. Als alles volgens 
plan gaat spreekt men dan niet meer 
over aparte kleuter- en lagere scholen. 
Van de vele cadeaus, die liet hoofd der school Gé Loogman mocht ontvan- 
ger., noemen we het uit steen van de 
oude school gehouwen hoofd van 
Hannie Schaft. Edo van Tetterode was 
de maker en als oud-leerling van 
school D. zoals de Hannie Schaft- 
school vroeger heette, schonk hij het 
kunstwerk aan de school. 
Op deze school bleek ook de 
wethouder van Publieke Werken, 
Attema gezeten te hebben. Hij vond 
het. allemaal maar niets. Ten eerste had 
hij 15 jaar geleden op school altijd al 
voor zijn vrijheid gevochten, „ja, ik 
was toen al liberaal", en ten tweede 
hoefde het voor hem allemaal niet 
meer zo nodig. Zoals het rekenen. 
Vroeger had hij nog rekenen geleerd, 
maar nu., neemt de -leerling een 
zakcompüter mee. En dan' de 
aardrijkskunde. Wat was er overgeble- 
ven van bet rijtje Groningen, Hooge- 
zand, Sappemeer ,,Nee, ze leren nu 
waar Benidorm en Torremolinos 
liggen en Soweto. want daar knokken ~-~-. 


n 0? w-s s^r? v x** ^t*-** v _ ■*£« 


-e 

Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodestraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 H. W. C0STER 
Makelaar o.g. H2 

tidNBM Burtj. EnyelU'riMM.i! 11. 
Zandvoort, teleloon 5531. 

Voor iiiin ol verkoop v.m uw 
FLAT ol WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën. see Het heeft lang geduurd 

maar over 9 dagen 

gaat 

la reine 

weer open. 

Dan kunt u weer dagelijks 

vanaf 9 uur 's morgens 

terecht, Hopenlijk zult u zich 

snel iJmisvoelen in de nieuwe 

ambiance van 

Restaurant - Patisserie ws HAARLEM: Gen Cron|Us!r,i.it 4 - Grote Houtstraat lfi«- Ancqanq27a béfbreyoöibliiKt 

« . . J - r 1 " . rïJ STii '\ 'T'*ifri ■ V i*!. ' • lamsvacht en bontjassen 

20 °/o KORTING 

suede, nappa, tweed & regenkleding ï 

hoge kortingen 

jgeopend 9.Ö0 -18.00 uur (maarjdag l3i00-iéiOO)i Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 Kerkstraat 15 - Tel. 02507-2253 LANGS DE VLOEDLIJN 
Ken leven zonder 
leesten is als een 
lange weg zonder 
pleisterplaatsen 

Democritus de negers." Het van elkaar schrijven in 
de Nederlandse taal zoals Attema het 
geleerd had, zag hij niet meer terug. 
„Als je nu „ooku"zictstaandanzie je 
maar twee letters de o en de q, en ook 
bij het woordje thee, kun je nu de h en 
de twee ees weglaten". „Nee, het 
hoeft allemaal niet meer. De leerling is 
nu geïnteresseerd met wie Liz Taylor 
op de sofa zit of met wie ze in bed 
ligt," aldus een sterk aan de nostalgie 
hangende Attema, die als bewijs 
daarvan een schilderij van school D 
aan de school schonk. 
Een totaal ander geluid liet zijn collega 
Aukema horen (zie hiervoor de 
binnenpagina). 

Het door Bouwmaatschappij Holland 
Housing Corporation uit Amstelveen 
in zeven maanden gerealiseerde 
schoolgebouw voor de Hannie Schaft- 
school voor lager onderwijs en de VV.H. 
Suringaschool voor kleuteronderwijs 
omvat 6 lokalen voor het lager 
onderwijs, alsmede 2 vergrote werk- 
lokalen plus 1 speellokaal voor het 
kleuteronderwijs. Een ruime hal 
verbindt de kleuterschool en de 
klassen 1 en 2 van de lagere school, de 
zgn. „onderbouw", met de gemeen- 
schapsruimte, die een oppervlakte 
heeft van 178 m2. Rechtstreeks aan 
deze gemeenschapsruimte grenzen de 
klassen 3 tot en met 6, de zgn. 
„bovenbouw". De klassen 1 tot en 
met 4 en 5 en 6 kunnen onderling met 
elkaar worden verbonden d.m.v. de 
zgn. „planacord"-vouwwandcn, die 
over een breedte van plm. 3 m. in de 
tussenmuren zijn aangebracht. Door 
hel bebouwd oppervlak, dat voor een 
dergelijke school maximaal is toege- 
staan, zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken, kon een aparte handenar- 
bcidruimte van 35 m2 worden 
gerealiseerd. 

Het speellokaal voor de kleuters heeft 
een oppervlakte van 85 m2 en is 
voorzien van een verende P.U.R.- 
sportvloer. Een ruime kamer voor 
zowel de hoofdleidster als het hoofd 
der school, alsmede een personeels- 
kamer, is aanwezig. De aan de 
gemeenschapsruimte grenzende 

pantry geeft de mogelijkheid om deze 
ook buiten de schooluren te gebrui- 
ken. Hel gebouw wordt gekomple- 
(eeifl met ruime leermiddelenber- 
gingen, sanitaire ruimten en twee 

Ibuilenbergingeii. Zie verder de bin- 
nenpagina. 
x Geen prinsenbal 

ZANDVOORT - Het prinsenbal dat de 
Zandvoortse karnavalsvereniging De 
Scharrekoppen zaterdagavond zou 
geven in gebouw De Krocht gaat 
wegens ziekte van prins Vic de Elfde 
niet. door. De verdere geplande 
a Utivilciten van de Scharrekoppen 
vinden normaal doorgang. Grootvorst 
Wulluni 3 en vorst Eduard <1 zullen de 
volgende week bij toerbeurt de 
vervangerzijn van hun prins. 

GEEN SPREEKUUR 
ZANDVOORT - Wethouder J. Attema 
(publieke werken, grond- en woning- 
bedrijf) zal op maandag 30 januari a.s. 
spreekuur houden van 15.00-16.00 
uur. i.p.v. 16.00-17.00 uur. 

Wij geven u • 
deskundig advies bij 
de verkoop van uw 
huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 

™ Znndvoorterweg67. Aerdcnhout, 
W lelofoon 023-241224. f3 Si 
Si 5» '^JtMJMMMJMMJ^ RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 2 Slagerij Cor van Eldik had o 
de mooiste kerstetalage ZANDVOORT - Ondanks de fraaie prijzen, de grote opkomst en de 
aanwezigheid van entertainer Wim Bosch moest komiteelid van de 
kerst-etalagewedstrijd John Pieters toch even kwijt het een 
gedeeltelijk geslaafde avond te vinden. Hij richtte enkele 
vermanende woorden tot de Zandvoortse middenstanders die in zo 
grote getale naar café-restaurant „De Kousepael" waren gekomen 
voor de prijsuitreiking van de kerst-etalagewedstrijd. 

De spreekwoordelijke koe. die John 
Pieters uit de sloot haalde was nog niet 
zou oud en daarom kon spreker het 
ook niet laten haar even boven te 
halen. „Toen wc als handelsvereniging 
een Sint Nicolaasaktie wilden organi 
seren wilde dat niet lukken. De animo 
om wat voor de konsument te doen 
was toen onder de slechts vijftien 
aanwezigen niet te vinden. Een 
enkeling was er slechts voor. Deze 
minderheidsgroep vond dat er toch 
iets moest gebeuren en het resultaat 
was een speciaal voor een kerst-etala- 
gewedstrijd gevormd komitce. Per- 
soonlijk heb ik dit werk aardig 
gevonden en aan het eind van het jaar 
mag het voor mij wel weer worden 
georganiseerd. Maar dan wel als er een 
zegeltjesaktie of iets dergelijks voor de 
konsument aan vooraf gaat. Ik hoop 
dan ook dat we de nu aanwezigen met 
hun vrouwen ook zien op de 
vergaderingen van de middenstands- 
vereniging." 

De woorden van John Pieters konden 
degenen die zich aangesproken had- 
den gevoeld tegelijk met de prijzen in 
hun zak steken. „Het klonk wel niet 
sympathiek, maar ik moest het toch 
even kwijt" zei ons na afloop John 
Pieters. Overigens hoeft Picterser niet 
over in te zitten, want ook voorgaan- 
de sprekers hadden geluiden van ge- 
lijke strekking laten horen, echter op 
bescheidener wijze. Zo had komi- 
tee-voorzitter Jo Pas gezichten gezien, 
die hij op een vergadering van de 
middenstandsvereniging nooit zag, 
terwijl Jaap Methorst nog nooit een 
opkomst als op deze avond had gezien 
en het was toch al zijn zesde jaar als 
komitee-lid. voorzitter Jo 1'as overhandigt de 
winnares van de kerst-etalagewedstrijd 
mevrouw Van Eldik de wisselbokaal. 
Het i.s de tweede maal dat de trofee 
naar de slagerij gaat. 
Deze laatste opmerking sloeg overi- 
gens op de voorgaande acties, want 
een gemeenteambtenaar als Jaap 
Methorst heeft nu eenmaal niets te 
maken op een vergadering van 
middenstanders. Hij wilde alleen maar 
zeggen, dat de actie dit jaar erg 
geslaagd was. Volgens Jo Pas niet in het minst vanwege de prijzen die de 
middenstandsvereniging en de vijf 
lokale bankiers hadden bijeen- 
jebracht. 

Pas rekende de kerst-etalagewedstrijd 
onder „dat kleine beetje culturele dat 
we in Zandvoort hebben." Om deze 
reden was cultureel ambtenaar mr. 
Hedden uitgenodigd. De kasten 
waarvan Jo Pas bij het uitreiken der 
prijzen voortdurend sprak bleken , 
door de jury bestaande uit de heren 
Dikker, Methorst, Oonk, Pieters en 
Pas en de dames Roozen. Van der 
Mije- van Arum en Van' Elteren- 
Bakker, beoordeeld te zijn op sfeer, 
artikel en algemeenheid. Er waren elf 
eervolle vermeldingen, die gepaard 
gingen met een fles wijn en een 
oorkonde. 
• De hoofdprijs ging naar slagerij Cor van Eldik. Het was een door 
reisbureau Kerkman aangeboden 
Christoffelrcis naar eigen keuse voor 
een drag van f400,--. Het was de 
tweede maal dat deze firma met de 
hoogste eer ging strijken. De tweede 
prijs, was voor Yvonne Kirsch. Zij mag 
bij de ABN 2 tickets ophalen voor een 
geheel verzorgde tweedaagse reis naar 
Londen. De derde prijs was voor de 
firma Schaap-Leerdam. Het is een 
cheque van de Nutsspaarbank van 
f 250,--. Voor de vierde prijs, een grote 
doos met verschillende dranken, 
kwamen drie etalges in aanmerking en 
wel die van slagerij W. Km ing, 
autobedrijf Versteege b.v. en Modern 
Art. Een doosje met dranken tenslotte 
ging naar de vijfde prijswinnaars 
bakkerij Seysener, de Halteboetiek, 
Lee Cooper en de firma Cortina. 
■m, tij&rb op/&ftMên>. 
GEVRAAGD: 

VAKANTIEWONING 
of FLAT 

voor 6 personen voor de maand juli. 
Klaas Mantel - Postbus 104 - Aalsmeer. nr' 
OPTICIEN 
A. G. SLINGER 

Gediplomeerd opticien. 

Grote Krocht 20a, telefoon 4395. 

Leverancier alle ziekenfondsen en 

EIGEN OOGMET1NG. 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. Groot Hi-Fi-MEUBEL 

170x80 
Grenen of zwart-wlt. 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Te koop: 

Noren 

mt. 42, met 

beschermers, f 60,- 

Tel. 02507-4168 Te koop 

2-pers. slaapkamer- 

ameubelement 

wit laqué met kap- 
tafel en spiegel. ' 
Tel. 02507-7959. 
na 18.00 uur. (^ mmsmn 
HELE LITER 
BOLS 
BESSEN- 
JENEVER © ge en 11.45 maar: 


Nü 

met 

gratis 
glas! >Aïïiiiw»iixitv ; Verloren 

goud schakelarmbandje 

met naamplaatje, in- 
scriptie Mike en Cokky 
Tegen beloning terug. 

te bezorgen Koning- 
straat 1. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

.VAN DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796. Auto-en 
huissleutels 

Wij maken uw resorvs- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltostrsat 18, 
telefoon 02507-4499. >; Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. 
ie/oêÊm, 
kM 'ivé Jktoam> VOOR UW PRIVÉ-, 

VERENIGINGS-EN 

HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deursen 

Schoolstraat, tel. 2507 G. KOL 

Schuitengat flat 7 
tel. 3212 

Auto - Brand - Leven 
Alle verzekeringen SCHOTSE 

WHISKY 

WILLiAM 

LAWSON'S 

12.951135 

WHISKY- 
GLAZEN 
per stuk: ITffl Eenmalige 
aanbieding Te koop aangeb.: 

gaskachel, 
bergmeubel 

in prima staat. 
Nassauplein6. 


EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 
gezien hebt. wam dooi 
eigen ontwerper. i\\n 
wij hierin enig tn 
Nederland 
Tevens veel antieke 
kasten, kisten oru. 
Be2uek onze Oud- 
hollandse toonkamers. 
ANTIEKBOUTIQUE 
HOOGENDOORN 
2ijdstraat 65, 
Aalsmeer, 
tel. 02977-24429. 


Heer, 54 jaar zoekt • 

gemeubileerde 
woonruimte 

Koppenberg. 
Telefoon 020-736438. Gevraagd een jonge 

Schilder/ 
Glaszetter 

voor het assisteren bij glaszetten en 

het zelfstandig zetten van glas. 

In bezit van rijbewijs B-E. 

Fa. KEUR en ZOON 

VERF • GLAS • SCHILDERWERKEN 

Winkelverkoop: Paradijsweg 2- 

Zandvoort -Tel. 02507 - 56 02, 

na18.00uur02507-60 89 TE KOOP AANGEB. 
ETNA 

GASHAARD (wapenblank) 

en een ETNA 

MINI GAS. 

Telefoon 02507-3603. 
JAGER- 
MEISTER 

DUITSE 
KRUIDENLIKEUR 

C2 wekenlang:) 

13.9512.95 

OUDHOLLANDSE 
BITTER- 
GLAASJES, SvoorQ 75 
<L6oUl GROTE FLES 13/4 LITER DAT IS ■) NORMALE 
RUIM L FLESSEN 

ORIGINELE ITALIAANSE 

CHIANT1 1975 geen. 8.95 maar: 

WIJN- 
GLAZEN 
per stuk: 5*25" • En tot op heden met sukses. ^^ eJ barkrük9Q75 

geen4örmaar:«P WP ^P Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8. Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. Te koop: 
3 kisten antraciet 

Gasfornuis 70,- 

Koslkast 70,- 

Chesterf ield stoel 

Koninginneweg 37, 

Zandvoort. 
bedrijfsleider (de pr-Kt.,* — ^ ^ de 

uitbouw van een *« J^ omst ka n opbou^n en ? « » ^ ^.^ 
"'^dolnde tl^e en voor het ««i^£ffictorf. kree 9 1 

restaurants en o P boek.ng.en ^ ^ ^ ^ adv( S^e^pboeki^en^o.,^^ anopdwadve , entie! 
AH«cnt ziet - - 9 o ede toekomst voor uw^oonj _ . DiRCKIÏI 

heeft alle dranken! 

(SLIJTERIJEN van het DIRK VAN DEN BROE K-concern) 
AMSTERDAM: Plein 4045 nr. 3 ISlolermeer); 
Martini van Gellenuraat 47 (winkelcentrum Otdorp); 
Winkelcentrum Doltlindpletn 182 tOveitooifiiaveld): 
Kaïtetenitraat 170 (Builenveldertl; 
Lambcrtm Zijlplein 3 (Geurerwcld); 
Bol en Lommerweg 1 tbij de Haarlemmerweg): 
Li|nbaamgracht 33 (Jordaa/il; 
Sloteikadr 124 Ibij de ZijlWaall; 
Kampcrfoclieweq 13 (Nooidl: • 

Motorkade 10 (Noord, bij de Meeuwenlaanl. 

ZWANENBURG/HALFWEG: Oennenlaan 1). 

ZANDVOORT: Burg. Engelbertiitreat 21. PAPENDRECHT: Brederodeplein6. 
SCHIEDAM: '(Gravelanditweg 910. 
ROTTERDAM: Mathenelierweg 21. 
ROT7ERDAM: G.J. Muldelltraat 12. 
OVERSCHIE: Burg. Baumannlaan 115117 
HARDINXVEID/GIESSENDAM: 
Oranjeilraat/AleNandcritiaat. 

en nu ook t 

HOOFDDORP: Kruiiweg 640. 
BOLNES: Veehtitraat la. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 3 Wethouder Aukema bij opening H. Schaftschool 

De school moet een werkplaats 
zijn van en voor de samenlevin 

ZANDVOORT - In aanwezigheid van een groot aantal genodigden, 
onder wie vele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de 
Zandvoortse onderwijswereld, de schooladviesdienst, de inspectnce 
erf.T inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs en 
oud-burgemeester Nawijn en zijn echtg ote, heeft de onderwijs 
wethouder I.M. Aukema dinsdagmiddag de officiële opening 
verricht van het aan de Cornelis Slegersstraat gelegen nieuwe 
schoolgebouw waarin de Hannie Schaftschool voor lager onderwijs 
en de W.H. Suringschool voor kleuteronderwijs zijn ondergebracht 
Hjj deed dit door de boot „Hannie Schaft" (zie foto) uit de 
kindermusical te dopen met de daarvoor gebruike fles en deze 
daarbij een behouden vaart te wensen. De openingswoorden van de wet- 
houder hadden meer weg van een 
lezing maar dan wel een interessante 
en" leerzame, dan van een toespraak. 
Aukema had voor deze vorm gekozen, 
orrfdat hij ruim twee jaar geleden al 
wat- kruit verschoten had bij de 
opening van de Van Heuven Goedhart- 
school. Niet zozeer omdat hij nu om 
praatstof verlegen zat, maar om te 
voorkomen dat „het op een soort 
continue begeleiding zou gaan lijken" 
a!s~ : hij zou voortborduren op zijn 
destijds aangehaalde thema's t.w.: de 
cducation permanente, de vermeende 
indoctrinatie op de openbare school 
en de toen net gepubliceerde contou- 
rennota. 

Modeldenkbeelden 

Aukema gaf er nu de voorkeuraan om 
paralellen te trekken met betrekking 
tot-denkbeelden over het onderwijs en 
de.ïorming van kinderen, die door de 
eeuwen heen steeds meeren naarmate 
wij~jnecr communicatiemiddelen be- 
zitten, steeds indringerder terug- 
komen. Denkbeelden die volgens 
Aukema steeds weer als model dienen 
erïZaan de basis staan van elke 
verandering van het onderwijs. De 
wethouder omschreef de onderwijs- 
vernieuwing in de jaren '70 summier 
alsTèen poging om de basismogelijk- 
heden voor iedereen te verbreden, de 
mogelijkheden te creëren, die aanslui- 
ten- bij de individuele verschillen 
tussen de leerlingen en om een 
ondergrond te leggen voor een 
opleiding voor een latere loopbaan en 
deaanvang van deze loopbaan naar 
een later tijdstip te verschuiven. Dit 
alles , onder voorwaarde-- van— het 
scheppen van gelijke kinseri voor ieder 
kirrd." „In Europa"~aldus~ Aukema, 
„vinden wij de vroegste voorloper van 
ditdenken in de persoon van de Tsjech 
Ian- Amos Komensky of wel 
Comenius, die leefde van 1592-1670. 
Als eerste verkondigde hij in zijn 
Grote Onderwijsteer dat leren niet een 
voorrecht was van enkele uitverkore- 
nen, maar dat alle kinderen Gods 
daarvoor in aanmerking komen." 

Verplicht nummer 

Aukema noemde Comenius een 
geniale humanist en pedagoog, die in 
zijn Hollandse tijd een immense 
invloed op het pedagogischedenken in 
Europa en daarbuiten heeft uitgeoe- 
fend. Aukema vond het merkwaardig 
dat de basiskenmerken van de vorming van kinderen bijna onveranderd steeds 
weer naar voren komen. „Het gaat 
ver" zo sprak de wethouder," om 
binnen het kader van een officicle 
opening dieper in te gaan hoe geweldig 
belangrijk deze man voor het denken 
over kinderen is geweest. Indien er 
schoolreisjes voor onderwijzenden 
bestonden, zou naar mijn inzicht het 
Comuniusmuscum in Naarden een 
verplicht nummer zijn." 
Als andere voorbeelden dat er thans 
ten opzichte van vroeger weinig 
nieuws onder de zon schijnt te zijn in 
het funfumentele denken over \or 
mingvan kinderen, haalde Aukema de 
denkbeelden aan van Peter Petersen, 
Martin Buberen de Franse Langevinen 
Wallon. Het is 1947 verschenen 
rapport van laatstgenoemde twee 
geleerden was volgens Aukema z'n tijd 
ver vooruit met de brede basisvor- 
ming, geen vroegtijdige specialisaties 
en de voorzichtige keuze van vakpak- 
ketten met voortdurend mogelijkhe- 
den tot overschakelen naar andere 
vakken. 

Na deze uiteenzetting wees Aukema 
erop dat voor alle belangrijke 
pedagogen geldt, dat het werken aan 
en het uitdragen van hun inzichten 
slechts kon plaatsvinden in een 
geestelijk klimaat van tolerantie, 
verdraagzaamheid en zonder geweld. 
Zonder geweld. Hierin betrok 
Aukema Hannie Schaft. „Zij is 
verbonden met een van de meest 
gewelddadige perioden in onze ge- 
schiedenis. Zij, met velen anderen,- 
meestal naamloos, hebben de uiterste 
consequentie tegenover het geweld 
van de. bezetter gekozen en hebben 
geweld. me,t- géweld-beantwoord. Zij 
hebben mensen gedood, die zij een 
aanwijsbaar-en- direct gevaar voor de 
samenleving vonden, als daad van 
maatschappelijke hygiëne," aldus 
Aukema die elke polemiek over de 
rechtmatigheid van deze daden vruch- 
teloos vond, omdat zoals een oude 
Friese zegswijze zegt: het recht 
ophoudt, als het geweld begint. 
Een ding stond echter voor de 
wethouder vast en wel dat de filosofen 
en pedagogen nooit hun denkbeelden 
hadden kunnen uitdragen, laat staan 
verwezenlijken, indien er geen mensen 
waren geweest 1 , als Hannie Schaft. 
„Altijd weeren zeker in het kader van 
de vorming dient erop gewezen te 
worden voor welk doel onder meer 
gestreden werd. De vrije menings- 
uiting", aldus Aukema die het dan ook 
Foto-onderschrift: wethouder 

Aukema doopt de boot „Hannie 
Schaft" en wenst deze een behouden 
vaart. Om de boot de kleuters van de 
in het nieuwe gebouw ondergebrachte 
Suringaschool en de leerlingen van de 
klassen 1, 2 en 3 die de musical „Wie 
vaart er mee" voor de aanwezigen 
hadden opgevoerd. Zij zorgden voor 
een zeer geslaagde onderbreking van 
een middag vol speeches. 

verheugend vond dat op een aantal 
Zandvoortse scholen Amncsty Inter- 
national mag komen vertellen, en naar 
de wethouders mening op een 
voortreffelijke voor de leeftijd aange- 
paste manier, wat vrije meningsuiting 
is en inhoudt. 

Aukema's filosofie 

.Aan-het eïncL.van zijn betoog Aukema zijn eigen filosofie horen. „Als ouaer, 
opvoeder, onderwijzer of onderwijze- 
res zijn er zoveel zaken in de 
leefomgeving van het kind die u, in de 
omgang met zijn medemens later, 
blijvend kunt beihvloeden. Ik wilde u 
hiertoe een paar kanten voorhouden", 
aldus Aukema. 

„Kinderen worden medegevormd 
door hun milieu, waarin zij worden 
opgevoed. Als een kind wordt 
omgeven met kritiek, zal het leren 
veroordelen. Als het grootgebracht 
wordt in vijandschap, leert het 
vechten. Bevindt het kind zich in een 
omgeving, waar men het belachelijk 
maakt, zal het verlegen en schuw 
worden. Groeit het op in een wereld 
waar het steeds te schande wordt 
gemaakt, zal het kind zich schuldig en 
teneergeslagen voelen. 
Het kan echter ook-anders. Als een kind wordt omgeven door verdraag- 
zaamheid, zal het leren geduldig te 
zijn. Als er mensen zijn, die het kind 
aanmoedigen, zal het leren zelfver- 
trouwen te hebben. Bevindt het zich 
daar, waar het ook geprezen wordt, zal 
het leren zelfvertrouwen te hebben. 
Als men eerlijk tegenover een kind is, 
leert het rechtvaardig te zijn. Als het 
kind met zekerheden opgroeit, zal het 
leren vertrouwen te hebben. Groeit 
een kind op in een wereld waar het 
aanvaard wordt met zijn meerdere of 
mindere kwaliteiten of aanleg, zo zal 
het kind leren in diezelfde wereld 
liefde te vinden. 

Over drie eeuwen heen zegt Comenius 
• vrij vertaald - tot ons: „Laat de 
school een werkplaats zijn van en voor 
de samenleving en niet een folter- 
kamer van de geest" '• """■; Mr. in de rechten 

Het zal stellig veel inwoners van 
onze gemeente interesseren, dal een 
week voor de laatste Kerstdagen aan 
de Universiteit in Utrecht onze 
plaatsgenole Marl ton Vogt, 2.1 jaar 
oud, benoemd werd lot Meester in 
de rechten, en haar de daarbij 
behorende bul word uitgereikt. Zij is 
een dochter van de lieer eii mevrouw 
W. Vogt. Haar vader was vele jaren 
direkteur van Publieke werken in 
Zandvoort en is thans met vervroegd 
pensioen Dal. wij van dit belangrijke 
feil eerst lieden melding maken 
komt, omdat Marion in Utrecht 
woont, zodat liet contact met 
Zandvoort veel minder is geworden. 
Maar wij wilden er toch even 
melding van maken, mede omdat zij 
een kranige prestatie leverde en 
thans een der jongste Meesters in de 
rechten in ons land is. Zij is thans 
werkzaam bij het Sociaal Fonds 
voor bouwnijverheid in Amsterdam. 
Wij feliciteren namens velen haar en 
haar familie, hoewel wat laat, nog 
van harte met haar prestatie. Moge 
zij een prettige en succesvolle 
werkkring tegemoet gaan. 

Ontslag bij sociale dienst 

De directucr van de Gemeentelijke 
Sociale dienst te Zandvoort de heer 
.J.C.M, van Eijk, heeft op zijn 
verzoek met ingang van 1 februari 
eervol ontslag gekregen. 

De heer van Eijk is al geruime tijd 
ziek thuis. Hij volgde indertijd de 
heer 13. F. Bcrsma op, toen deze met 
pensioen ging. Zijn ontslag wordt 
verleend onder dankbetuiging voor 
de gedurende ruim negenen twintig 
jaren aan de gemeente Zandvoort 
bewezen dienslen. Het gemeente- 
bestuur biedt hem en zijn echt- 
genote op 20 januari in het raadhuis 
een besloten afscheidsbijeenkomst 
aan. Het spijt ons, daardoor niet in 
staat te zullen zijn, officieel afscheid 
te nemen van deze sympathieke ambtenaar, met zijn evenwichtige 
natuur die altijd en voor iedereen 
een goed woord over iiad en in /.eer 
brede kring /.eer gezien en gewaar- 
deerd was. Moge hij nog vele jaren in 
vrede en rust. kunnen leven. Dat is, 
daarvan zijn wij vast overtuigd, niet 
alleen on/e wens, maar ook die van 
zeer, zéér velen in onze gemeenteen 
daarbuiten.... 

Stilte voor de storm 

We hebhen zo de indruk dat 
Zandvoort momenteel een periode 
beleeft die er een is van stilte voorde 
storm. Kr valt in deze dagen (nog) 
opvallend weinig nieuws te melden 
maar als we zo hier en daar ons oor 
te luisteren leggen, dan zal dat zeker 
spoedig veranderen, want allerwe- 
gen wordt er achter de schermen 
hard gewerkt. 

De verrassingen zullen dan straks 
stellig des te groter zijn. Dit is in de 
eerste plaats het geval met het 
komende carnaval. Wanneer we de 
vorige week verschenen Carnavals- 
krant 1978 van de Scharrekoppen 
aandachtig lezen dan lijkt het 
komende carnaval groter en groot- 
ser te worden dan voorheen. En 
wanneer het carnval voorbij is, dan 
is men al weer hard bezig aan het 
inrichten van hel strand voor de 
komende zomermaanden, gaan we 
alweer aan de komende (vroege) 
Paasdagen denken en is men 
allerwegen in de weer met de 
voorbereiding van het jubileum 
„Zandvoorl 150 jaar badplaats". 
Als we alles voor waar mogen 
aannemen wat we horen, dan wordt 
dit een jaar dal wal de aktiviteiten 
betreft, alle voorgaande jaren zal 
slaan. Daarom verliezen we de moed 
niet. We zijn ervan overtuigd, dal we 
een zeer druk jaar tegemoet gaan. 
Dat we u daarvan elke week 
nauwkeurig op de hoogte zullen 
houden, spreekt vanzelf! 

C. Kuijper sr. OPENBARE BIJEENKOMST IN GEMEENSCHAPSHUIS 

Aktie 'Tijd voor schoor' voor 
nieuwe schooltijdenregeling Veel interesse 
voor Trimstekkie 

ZANDVOORT - Het onlangs gcstarle 
„Trimstekkie" van Ton en Ali Effern 
blijkt in Zandvoort in een behoefte te 
voorzien. In wijkcentrum ..'l Stekkie" 
worden zowel bij de heren als bij de 
dames de lessen met een uurtje" 
uitgebreid. ."Dit betekent dat dames 
behalve de dinsdagmorgen ook terecht- 
kunnen op de woensdagavond en wel 
om acht uur. Voor inlichtingen over 
het Trimstekkie kan men zich wenden 
tot Ton en Ali Effern, Flemingstraat 
354, telefoon 2013. Jazzcafé ZANDVOORT - Zondagmiddag zijn 
klarinettist Joop Verhoef en vibrafo- 
nist Ruud Scherpenisse in jazzcafé De 
Hobbit de gasten van het kwartet Hans 
Keune. Het optreden begint om drie 
uur op Dorpsplein 2. Geen prinscnbal. 

(Adv. Ihgré.' Mcdcd.) Genootschapsavond trok 
opnieuw veel bezoekers ZANDVOORT - „Tijd voor School" heet de aktie die een 
initiatiefgroep onderneemt om uiteindelijk te komen tot een nieuwe 
schooltijdenregeling. Dinsdagavond 31 januari hoopt deze groep in 
het Gemeentehuis een werkgroep te vormen die aan de slag moet 
gaan. De initiatiefgroep zal dan worden opgeheven. Voor de 
openbare bijeenkomst die om 20.15 uur begint hoopt men op een 
grote opkomst van schoolbestuur-sleden, ouderkommissieleden, 
leerkrachten en belangstellende ouders. ZANDVOORT - Ook de tweede 
Genootschapsavond van het Genoot- 
schap „Oud- Zandvoort" is een groot 
succes geworden. Opnieuw was de 
zolder van het Culturele Centrum tot 
de laatste stoel bezet toen de 
voorzitter, Ir. C.J. Wagenaar, de avond 
met een enthousiast woord opende. 
Ook nu weer wees hij op de 
activiteiten van het Genootschap met 
betrekking tot de historie van 
Zandvoort en roemde de uitstekende 
samenwerking met de zuster-vereni- 
gingen. : 

Wurf-voorzitter J.A. Steen bracht 
dank aan het Genootschap voor de 
ruime belangstelling van het Genoot- 
schap voor het werk en streven van 
zijn vereniging ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan. Verder sprak hij er 
zijn vreugde over uil, dat ook deze 
avond weer een groot aantal gasten uit 
andere kustgemeenten was gekomen 
om samen met de Wurf de prachtige 
klederdrachten te tonen. Deze schouw 
werd dan ook weer een prachtig 
succes. De films, welke door Ton 
Bakels Jr. werden gedraaid o.a. van het 
vroegere Zandvoort voor de oorlog- 
kregen veel waardering. 
De-expositie, welke door het Genoot- 
schap in de beneden-vertrekken was 
ingericht en waar werk van de 
schilders Martin Faber en Dick van der 
Pitlje te zien is (tot 29 januari) trok ook 
deze avond de bijzondere aandacht 
van de vele aanwezigen en unaniem 
was men van mening, dat dit één van 
het nog dagelijks stijgende bezoek- 
cijfer want vooral in de weekends 
weten vele Zanvoorters de weg naar 
het Culturele Centrum te vinden om 
nog eens enkele ogenblikken te 
verwijlen in hetgoede oude Zandvoort 
van weleer, hetgeen door beide 
exposanten op voortreffelijke wijze mogelijk werd gemaakt. Het Genoot- 
schap „Oud Zandvoort" heeft als blijk 
van waardering in de afgelopen dagen 
weer een flink aantal nieuwe leden 
mogen boeken. 

i 

Kinderkarnaval 
in De Duinpan 

ZANDVOORT - Traditiegetrouw 
wordt zatermiddag in zwembad De 
Duinpan weer eengrootskindercarna- 
val gehouden. Alle kinderen uit 
Zandvoort zijn welkom op dit grote 
verkleedfeest dat van één tot drie uur 
duurt 

De jeugdraad van de Gamalenpiepers 
is er en ook de raad van elf van de 
Scharrekoppen. Laatstgenoemde car- 
navalsvereniging heeft ook een jury 
meegenomen die de fraaie prijzen zal 
toekennen aan de drie lcukstvcrklede 
kinderen van de twee groepen. Er is 
een groep van 4 tot 8 jaar en één van 8 
jaar en ouder. Na afloop van het feest 
mogen de kinderen met hun pretkle- 
ding aan het bad induiken. Voor de 
kleintjes die niet zwemmen kunnen is 
erhetpierebadje. 

Zelftankstations ZANDVOORT • De heer en mevrouw 
P. Timmer en H. Timmer-van Breugel 
geven aanstaande zaterdag een recep- 
tie naar aanleiding van hun onlangs 
gemoderniseerde en tot zei flank-sta- 
tions verbouwde benzinestations 
„Shell Duinzicht" en „Boulevard 
Barnaart". De receptie is van vier tot 
zes uur in „Shell Duinzicht", Dr. 
Gerkenstraat 80. Op de bijeenkomst zullen vertegen- 
woordigers aanwezig zijn van de 
landelijke aküegrocp en van een 
school waar men al werkt met het 
kontinue-roostcr. De nieuwe te vor- 
men werkgroep moet volgens de 
initiatiefnemers in Zandvoort bestaan 
uit zes personen, zowel enthousiaste 
ouders als leerkrachten. Deze werk- 
groep zal in overleg met ouders, 
leerkrachten en schoolbestuur moeten 
komen tot een voorstel tot een nieuwe 
schooltijdenregeling. Tevens zal de 
werkgroep de praktische uitvoering 
van een proefschool moeten begelei- 
den. De gedachten gaan uit naar twee 
proefscholen. De net aangepaste aktie 
„Tijd voor school" is in het leven 
geroepen door een aantal oudere dat 
een eind wil maken aan de vele 
bezwaren die de huidige regeling voor 
zowel kinderen als ouders niet zich 
meebrengt. „Heeft u er wel eens over 
nagedacht dat de schooltijden nooit 
zijn aangepast aan de eisen van deze 
tijd, terwijl onze hele samenleving, het 
onderwijs inbegrepen, in 100 jaar 
totaal veranderd is? ", zo staat in de 
circulaire aktie „Tijd voor school" te 
lezen. 

In Nederland bestaat een gedeeld 
lesrooster voor het basis-en kleuteron- 
derwijs, waarbij de kinderen 
's morgens en 's middags naar school 
gaan met tussen de middag een 
lunchpauze. In „Tijd voor school" 
wordt deze tijdsindeling als een zware 
belasting gezien voor vele moeders. 
„Vier keer, als zij kinderen op 
verschillende scholen heeft zelfs zes 
keer perdag, heen en terug naar school 
versnippert de dag en dus ook de tijd 
van de moeder, die haar lijd zo goed 
kan gebruiken voor huishoudelijk, 
buurt-of verenigingswerk of voor haar 
werk bij een baas, aldus de verklaring 
waarin ook nog wordt gesproken over 
de dikwijls onnodig grote problemen 
die deze verouderde regeling met zich meebrengt voor alleen staande ouders. 
De aandacht wordt ook gevestigd op 
de nadelen voor het kind. Het viermaal 
door het steeds drukker wordende 

verkeer moeten en het alleen op de 
woensdagmiddag en zaterdag kunnen 
volgen van zwemlessen c.d. worden 
o.a. als enkele nadelen aangehaald. 
Viertal wensen wat de door CRM 
gesubsidieerde aktie bij de wet 
geregeld wil zien is het volgende viertal 
punten: 

1. Een overblijfmogelijkheid op elke 
school, (indien daar veel gebruik 
van gemaakt wordt, is men voor 
het invoeren van een konlinuroos- 
ter) (-het kontinurooster geeft 
meer aaneengesloten tijd en 
mogelijkheden voor buiten- 
schoolse aktiviteiten voor het kind. - ouders hebben minder 
versplinterde tijd. Zij kunnen zich 

nu konsentreren op werk binnen- 
en buitenshuis. - kinderen 2x uit 
het verkeer). 

2. Scholen voor kleuter- en basison- 
derwijs moeten regionaal gelijk 
opengaan en gelijk sluiten. Dit 
geeft de gelegenheid de kleuters en 
de kinderen van de lc en 2e klas 
samen met de oudere kinderen 
naar school Ie brengen en weer te 
halen. 

3. De vakanties van alle scholen en 
schooltypen moeten per regio 
gelijk beginnen, omdat ouders 
graag tegelijk met hun kinderen op 
vakantie gaan, ook al zitten ze op 
verschillende scholen. 

4. Geen vrije uren en dagen meer 
binnen de officiële schooltijden. 
Ouders zijn niet altijd thuis als hun 
kinderen onverwacht vrij krijgen: 
dit kan leiden tot ongelukken. 

De situatie in Zandvoort is zo, dat alle 
scholen gelijktijdig beginnen, en wel 
om 8.45 uur en 1.30 uur, maar op 
verschillende tijden eindigen (vooral 
klas 1 en 2). reddingboot 

ZANDVOORT - De reddingboot de 
dr. S.L. Louwes kiest zaterdag zee 
voor een ocfentocht. De bemanning 
Komt voor deze oefening om negen 
uur bijeen in het boothuis aan de 
Thorbeckcstraat. 
G00D GARAGE Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-45 65 
(Adv. Inge/.. Mcdcd.) Vandaag - 26 januari - begint 
bij Couture Myrella een complete 

% prijzen verkoop mt. 36-48 

waarin de gehele 

winterkollektie 1977' 78 

wordt opgeruimd met een korting van 

50%. 
y -- '>- 17 ,^1 


% w » xxeun^ «LM Binnenweg 163, Heemstede, telefoon 282026, 
openingstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00 uur. ■* i 


ZANDVOORT Ikt \oormmm vin 
karnavalsuu ni(,ni|, Di Noordihng 
om van het Zot ten bal een knalavond 
te maken in hel kader van 150 jaar 
badplaats is zaterdagavond 'm het 
Gemeenschapshuis bij een poging 
gebleven. Behalve de vaste kern, 
aangevuld met enkele afgevaardigden 
van cariüivalsclubs uit Alkmaar en het 
Twentse Vverdinkel, was er weinig 
Scharrevolk aanwezig. En dal was 
spijtig, want het zat de Noordelingen 
deze avond al niet mee, daar de boinnkipd wi^tns /ïtkti vm vur 
toetiriirs verstek had moitui lalin 
gaan. Wel waren er het dansorkest de 
Prctenclenders en majorctteiipeloton 
de Metronettes. Maar niet getreurd, 
want volgende week de narren en 
narinnen alle gelegenheid om uil de 
bami te springen, de narren en 
arriimen alle gelegenheid om uit de 
band te springen. Waar men dan in het 
Scharregat terecht kan leest u 
volgende week in een overzichtelijk 
programma. RANDSTAD PUBLICATIES5 DONDERDAG 26 JANUARI 1978 PAGINA 4 Op onverklaarbare wijze is uit 

een opslagplaats in Zandvoort- 

Noord onze 6-persoons fiets 

verdwenen. 

Deze fiets is eigendom van Sociëteit 

Duysterghast. Duysterghast looft een 

beloning uit aan hen die inlichtingen 

verschaffen, die leiden tot het terug 

vinden van dit 6-persoons rijwiel. 

Postbus 179, Zandvoort of tel. 4993-7554. 

I Soi'ii'U-it _ tb 

, vJteraho 

»*BUWWtMIIMMhMMiaMM^«^^ 
Verhoog de gezelligheid 

met een stukje natuur 

van 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

(v.h. v. d. Mey) 

Haltcstraat 65, Zandvoort, 

lulofoon 2060. 

P.S. - Maak er 'n dolle boel van! Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
A. RITMAN 

Reinwardtstraat20-Tel. 02507-43 65 Solide aluminium trappen met 
aluminium plateau 3 treden van 48,00, voor 39,95 

4treden van 52,50, voor 45,00 

Streden van 61 ,50, voor 49,50 

6 treden van 79,50, voor 67,50 

7 treden van 110,00, voor 85,00 

8treden van 145,00, voor 119,00 

Deze trappen met DIN-keur! m»m :<D0EtSTBAAT35'. 
*HAARliM i' Het oudste zelfstandige 
naaimachinebedrijt in 
deze omgeving levert zijn 
naai- en breimachines met 
de STERNA POLIS. 
De garantie en service 
verzekering van de Alg. 
Ver. van Naaimachine- 
Handelaren. X XK x 
Kamerplanten 

Bloembollen 

Tuinbenodigd- 

heden 
Kweken] P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093. 
<& <rlf«H<^B^iJlni. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
(Nederlands spreekwoord) 

Maar dat is helemaal niet waar, of niet helemaal 

waar want don moet u de horloges, klokken 

en wekkers eens horen tikken bij 

H0RL0GERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07 

en altijd de juiste PRECISIE-TIJDIM 

Komt u eens kijken in zijn showroom. 

't Is een belevenisl Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. SÖC 3flC :xjc huur gevraagd voor _±. 5 jaar door 
echtpaar zonder kind. Middelbare 
leeftijd 

VRIJE OF GESTOFFEERDE 
WOONRUIMTE 

Event. koop of woningruil met ede. 
. Telefoon 08380-12056. De enige echte opruiming is de opruiming 
bij 't HAARLEMS MATRASSENHUIS! 1 pers. Synt. dekbed 
nu 30,- 

2 pers. NU 49.50 Auping Trio 

1 50-200 

niet te geloven 

van 549.' 

NU 298.* 

slechts 3 stuks 7: dons dekbed 

200-200 189.- 

200-240 255.- 5 jaar garantie 

2 pers. sprei 
+ volants 

nj 25.- Ideens hoessets 

van 85.- 

NU 45.- 2 veren 
kussens voor.. 25. Auping Minovan 
met Dorso spiraal 

80-190 90-200 140-200 160-200 

van 275.- van 300.- van 534.- van 606. 

NU 160.- NU 180.- NU 265.- NU 298.- BANKBED op plint met 1 grote lade en stofkap 250.- MERKMATRASSEN me. v , 


ïrvallen dessins voor 

Draka 
met s 

80-190 NU 125.- 

90-190 NU 139.- 

90-200 NU 155.- 

120-190 NU 189.- 


spotprijzen I 


Draka 80 

nu 65.- 

Draka soft S.G. 40 
ALLEEN 80 

van 226.- NU. 139.- 


Draka S.G. 30 

80-1 90 NU NU 85.- 

90-190 NU 98.- 

90-200 NU 109.- 


S.G. 35 8 
chapenwol I 

130-190 NU 198.- 1 
140-190 NU 229.- I 
140-200 NU 239.- | en onze TOPPERS 

Ubica Polyether matrassen met vervallen dessin 16 cm. hoog S.G. met garantie 
hoog stramheidsnUmmer 80-190 van 159.- NU.. 

90-190 van 179.- NU.. 

90-200 van 198.- NU.. 
120-190 van 239.- NU. 
130-190 van 259.- NU . 
140-190 van 279.- NU.. 
140-200 van 299.- NU.. 15 cm S.G. 40 met garantie 
soft kwaliteit 

80-190 van 198.- NU.. 

90-190 van 219.- NU..... 

90-200 van 239.- NU 

120-190 van 289.- NU 

130-190 van 308 NU 

140-190 van 328.- NU 

140-200 van 354.- NU Verder nog veel aanbiedingen in wollen en draion dekens. HAARLEMS MATRASSENHUIS H. de Graaft Grote Houtstraat 103 Telefoon 31 1023 600 m 2 slaapkömfort A^kande^. 
vast de zomer binnen 
Kom even l,in<:.s bij de ABN en u hebt vandaag nop een 
zonnig stapeltje voorpret in luns. üe ABN heelt een prima 
zomervakantie-pakker van onder meer Holland International, 
Fred. Olsen, Europa Express, F : TS, Swiss Chalets, BBI en 
Scanialux. Nieuw in dit pakket is ook een aantrekkelijk aantal 
ANWB-rei:en. En u hebt keus voldoende: huisjes of 
appartementen, verre vliegreizen ot korte vakanties, rustige of 
juist opwindende bestemmingen. Kom de gidsen halen en 
beleef de voorpret van het uitzoeken. Of vraag een voorstel 
voor een vakantie die past bij uw wensen. 
Knkclc mogelijkheden voorzomer'?!*: N'noruvgcn. 

lingtland. IYi .uito n.i.ir M.ituln l in 7 iiidA\'e»,i 

Vierdn.i c se nootreis . niet in Londen Noorwegen. I lel M.idie ib ^elejjen ,i,in 
logies en hn^'els ontbijt in het Muunt Je nvier. I V vakantiehuisje.-, he^en 
Plezant Hole]. Aüe kamers hehlvn in een paik, op lêV in van het 
radio, telefoon en cv. Uitstekende mmn>re strand van Noorwegen, 
verbindingen per bus en metro p.a.ir ] let strand is ook \ oor de kletnties 
liet centrum. Vanat f171,- oneevaarhik. Per u eek van.il f270,- Canarischc eilanden. 

Bung alows in P lava Ini;[es. Op 1 km 
van het str.inïïTXwemnaden (ook 
verwarmd), tennisbanen, bar en 
restaurant staan tot uw beschikking. 
Vijftien dafjen vanat f741,- 

Oostenrijk. 

Busreis nnar Mantem in Stiermarken. 
Speciaal voor de liefhebbers van 
naald- en lootbossen. Naar wild- 
reservaat per stoeltjeslitt. Uitstekend 
L'elejjen \'oorhet maken van 
excursies. Logies in hotel I-iesin^'- 
talerhof. Tien ilae.en vanaf f 548,- 

rrnnkriik. 

Vl'c e, rcis naar Uun e.ilinv p.irlv Matina- 
Vn a o p ( !orsit a. Geleden ule beschutte haai v,m Aiaccio. U kunt er "ollevballen, (tafel)tennissen, 
paardrijden, water.ikien. U kunt mee 
op excursie, maar ook :elt een auto 
of fiet.s huren. In het hoogseizoen 
gratis crèche. De Franse keuken is er 
zeer gevarieerd. Per 8 of I 5 ü «ijzen 
vanaf" f 655,- resp. f905,- (excl. 
hoofisei:oen*toeslaK)- 

België. 

Bnnk'alow piiik l.es Ftniles. In het 
voor- of naseizoen een weekje in de 
mooie Maasvallei bij Blaitnont te 
:ijn. is^oed omeven op adem te 
komen. U kunt er wandelen, paard- 
niden, toefen, kanoen, zwemmen, 
tennissen, golfen. Winkel, bar en 
restaurant op het terrein. Per week 
f460.' (4 pers.). Ook 
weekends. Griekenland. 

Uep. vlie g vakantie, niet alternatieve 
cruises waarbij pas in de laatste plaats 
aan comfort geducht is. Voor 
sport ievelinKcn in jeans die op 
originele manier vakantie willen 
vjeren. Inclusief verblijf van een week 
op het noj* authentieke eiland Paros. 
Per week vanaf f 1.154,- 

Het is handiger boeken bij de bank. 

1 let is ook prettig dat u op hetzelfde 
adres de atulere zaken voor uw 
vakantie kunt regelen: reischeques, 
vreemd ^ekl, reis- en bjca^everzeke- 
rin^en, annulering verzekering. 
Zorgen voor uw kostbaarheden? 
Üe ABN heeft een safeloket om 
hierin uw kostbare spullen re 
bewaren. r' Coupon voor meer informatie. 

Stuur mij meer informatie over ABN Vakantiereizen '78 Dhr./Mevr.: 

Adres: 

Plaats: Land van bestemming: i 

Wij reizen bij voorkeur per O auto □vliegtuig Dboot 

QtrcinOtourtnccarü camper 
In nnitcfrarikeerrJc envelop zenden aan ABN Bank, 
Al'cl. O.D. 50, Antwoordnr. 1555, 10001'A Amsterdam. 

flBN BdlIK Ziindvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341 D173 AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 SCHILDERS en 
AFWERKINGSBEDRIJF BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD atc. 

DESGEWENSTVAKKUNDIG GEIEGD. 

VITRAGES en OVERG O RDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN WONINGRUIL: 

Aangeboden: Moderne eengezinswoning 
van 1971 

met 5 kamers (2 etages) te Amsterdam- ; 
Osdorp. 50 m van begin halte lijn 1. I 
Huur f 590,- p.m. Excl. verw.kosten. 
Gevraagdeengezinswoning 
min. 4 kamers te Zandvoort. 
Telefoon 020-197568. FR0MAGERIE 

KAAS- EN WIJNSPECIAUSTENl 

1 500 gram JONGE GOUDSE ö, 9uj 
1 10 Verse SCHARRELEIEREN L t 4öj 

I Kerkstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-6141 1 RANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 5 Streekplan partieel herzien 

Staten pleiten voor woningbouw 
op caravankamp Zandvoort -KENNEMERLAND. -' Provinciale 
IlStaten van Noord-Holland hebben bij 

-de vaststelling van de partiële 
_'herziening van het straakplan Zuid- 

-Kennemerland Gedeputeerde Staten 

' ïn een motie verzocht met de minister 

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

'Ordening overleg te plegen om te 
komen tot een bestemming woning- 
'."bouw voor het caravanpark „De 
-•• Zeercep" te zandvoort. Als bij de 
'"minster overeenstemming wordt be- 
reikt dan spreken de Staten zich uit 

"voor toepassing van artikel 4 van de 

■Wet op de Ruimtelijke ordening. Dit 
1'-. houdt in dat de gemeente Zandvoort 

;-hct initiatief kan nemen Gedcputecr- 
""•"de Staten te vragen het streekplan 
- opnieuw te wijzigen. Dan volgt de 
. gebruikelijke procedure. "^"Het besluit tot goedkeuring van de 
■••; partiele herziening betekent, dat de 
^ 'Staten uitvoering hebben gegeven aan 

de aanwijzing van de minister en deze 

— formeel in het streekplan hebben 
.-- verwerkt. Bij de tervisiclegging van het 
. — plan waren bezwaren binnengekomen 
~\"van gemeentebesturen uit Haarlem en 
-•- -omgeving, on instanties, welke niet 
~_ ^direct verband hielden met de 
-X aanwijzing van de minister. Deze 
[11 ^bezwaren zullen in de naaste toekomst 
-.-•-' aan de orde komen bij do voorberei- 
^i'ding van het streekplan voor het 
—-•Amsterdam-Noordzcckanaalgebied. 
T~Bij de gcdachtenwisseling merkte 
— -V.V.D.-cr R. Bon op, dat zijn fractie 
IT".de laatste tijd minder ingelicht wordt 
— over Hilversum dan vroeger en meer 
™3iver Zandvoort (burgemeester 
— Machielsen van Zandvoort en lid de 
^■Staten was vroeger wethouder van 
— - Hilversum). De heer Bon verklaarde 
Zijdat de minister van oordeel is. dat 

— Zandvoort niet boven de 18;000 
ntlinwoners mag groeien. Inmiddejs 

komt de P.P.D. tot de conclusie dat 

""voorlopig een aantal van 14.000 
— inwoners gehandhaafd kan blijven. De 

minister wil geen woningbouw, 
— hoewel er nog behoefte is aan 
'J2Z. woningen voor alleenstaanden en 
— kleine gezinnen, de gemeenteraad 
22Theeft de bestemmingsplannen al 

vastgesteld. In het Kostverlorenpark 

~~jnag nog gebouwd worden en de 

-gemeente Zandvoort wil onder meer 

'_ . het terrein van het caravan-park „De 

t — Zeereep" bestemmen voor woning- 

'llbouw. Het park zou naar het midden 

— van het circuit verplaatst kunnen 

T'.lworden. Er zijn andere mogelijkheden 

--in onderzoek. De. wijziging van het 

.. streekplan is niet bestemd om de 

-problemen van het caravah-pai|k'optéj 

IZ lossen, maarom wégen naarhetstrand 

—-te beperken. De heer-Bon verzochfc- 

l.l'.ïedeputeerde Staten tóch'Cé'qhtact 

— net de minister op te nemen over het caravan-terrein en diende 'een motie 
in, die mede-ondertekend is door de 
fracties van de Partij van de Arbeiden 
-het C.D.A. In de motie wordt 
overwogen, dat een redelijke inter- 
pretatie van het begrip handige 
begrenzing ka.n inhouden,, dat het 
kamp er binnen valt. 

Tegen hel circuit had zij eveneens 
bezwaren en de gedachte daarin het 
kamp te. plaatsen vond zij onvoldoen- 
de gemotiveerd. 

Gesprek 

Gedeputeerde Van der Knoop (Partij 
van de Arbeid) verklaarde bereid Ie 
zijn te spreken'mel de minister van 
Volkshuisvesting over de bebouwing 
binnen de begrenzing van Zandvoort. 
Met de motie kon hij zich verenigen als 
het gaat over de interpretatie van de 
bebouwing. Hij wilde het caravanpark 
er los van zien. Er is een oneigenlijke, 
ongewenste en sluipende ontwikke- 
ling ontstaan. Nu mag men het terrein 
niet presenteren als grond voor 
woningbouw. De gemeente moet zelf 
een oplossing zoeken, eventueel met 
de provincie. 

Over de schadeclaim zei de heer Van 
der Knoop dat de provincie rekening 
houdt met de wet. De minister heeft 
de aanwijzing gegeven en daarom Historie 

Mr. drs. H.W. Korte van het C.D.A. gaf 
écn uitgebreid historisch overzicht van 
de streekplannen. Volgens dr.' heer 
Korte lijkt het er op, dat de minitter 
met de aanwijzing met een „handelt- 
je" is gekomen. Gemeentebesturen uit 
de regio waren het niet eens met liet 
standpunt van Gedeputeerde Staten 
over nieuwe wegen naar de kust. 
„Geef daarom ten aanwijzing" is 
gevraagd. 

Even afrekenen 

De heer Korte herinnerde er aan da t de 
gemeente Zandvoort bij hetvoorberei- 
den van- bestemmingsplannen, die nu 
niet uitgevoerd kunnen "worden, vele 
kosten heeft gemaakt. Zij richtte zich 
tot de minister om „eventjes af te 
rekenen" voor de schadeclaim, maar 
deze meent dat de wijzigingen een 
gevolg zijn van de aanwijzing en dat 
een schadeclaim er buiten valt. 
Volgens de heer Korte moet liet beleid 
'i an de provincie erop gericht zijn dat 
een hogere overheid de schade 
vergoedt. Als voorbeeld van een 
probleem noemde hij een wijziging in 
het streekplan Zaanstreek in 1966. 
Met één stem verschil nam de 
vergadering der Provinciale Staten een 
motie van de heer Clynck (K.V.P.) aan want het gebied heeft natuur als 
bestemming een camping is ook niet 
op zijn plaats. 

Mevrouw T. .Janssons-Quant van de 
P.P.R., mede sprekend namens P.S.1'. 
en D'66. drong aan op een spoedig 
einde van de H.A.L.-studie. Het is 
ongewenst eerdere beslissingen te 
nemen over de wegen, als er geen 
gegevens bekend zijn. De Kleine ring 
bij Zandvoort is aan te bevelen voor 
verbetering van het openbaar verkeer. Ken moment opname uit „Als het 
kindje binnenkomt" met v.l.n.r. Ada 
Fransen als mevr. Jaquet, opa Jaquet 
I'ieter Joustra, minister Jaquet Henk 
Sl'icrieus en dienstmeisje Yvonne 
Niemeier. 
Publiek genoot ¥ 
moet het "rijk de schade vergoeden. \ om de ' Kalverpolder niet voor 

woningbouw te bestemmen, ben Het geval van de Kalverpolder in de 
Zaanstreek lag iets anders. Daar betrof 
het een besluit van de Staten 
Ten aanzien van de beperking van het 
aantal woningen merkte de gedepu- 
teerde op, dat de achtergrond van het 
denken van de minister niet is geweest 
de woningbouw. Hij wilde de druk op 
het gebied beperken en minder wegen 
hebben. Ook dacht hij aan behoud van 
de natuur en het landschap. De 
provincie wilde een en ander zelf 
doen, maar het gedrag en de opstelling 
van gemeenten en het gewest maakten 
dat niet mogelijk. Er zijn grote 
onzekerheden ontstaan in Zandvoort 
over de woningbouw en voor Kostver- 
loren is een oplossing gevonden. 

De studie van de H.A.L.-commissie 
vordert en zal bij hetstreekplanwerk 
Amsterdam- Noordzcekanaalgebied 
betrokken worden. De, commissie 
werkt in een wijder verband dan de 
knelpunten-commissie onder leiding 
van gedeputeerde Van Dis. : Zo 
mogelijk zullen de resultaten bekend 
zijn bij de behandeling van het 
streekplan . Noordzeekanaal- gebied. 
Het gaat hierbij echter om een betere schadeclaim hangt nu al twaalf jaar. 

De heer Korte zette uiteen waarom 
zijn fractie de motie over het 
caravan-kamp ondertekend heeft. De 
bezwaren van de gemeente Bloemen- 
daal over de S.19 noemde hij 
begrijpelijk en terecht. Zij raken 
echter niet de partiele herziening en 
daarom kan hij er zich mee verenigen 
dat de bezwaren betrokken worden bij 
het streekplan Amsterdam-Noordzoe- 
kanaalgcbied. 

Namens de Partij van de Arbeid deel o'e 
de heer G. dé Boer mee het eens te zijn 
met het voorstel van G.S. om gevolg te 
geven aan de aanwijzing van de 
minister De bezwaren die over wegen 
gaan dienen bij het streekplan 
Noordzeeka naalgebied behandeld te 
worden. Dan kunnen ook de wegen in 
Haarlemmermeer behandeld worden. 
Spreker vroeg G.S. mee te werken, dat 
de H.A.L.-studic (Haarlem, Amster- 
dam en Leiden bespreken het , 
wegenprobleem) spoedig gereed is. 
Het statenlid was het eens met de 
motie overhetcaravan-park. De grond 
is geschikt voor woningbouw voor 
.' verkeersgeleiding, doorsttöming,'^ eigen bevolking. Voof" Zandvoort is 
vóórkomen -varw files in béïoinvde--, & en alternatief aanwezig. Men moet 
-rkojnnien, openbaar vervoèreuaanpas- ; echter niê4- verder v gaan „en zich 
sihg aan'het woon- en leefmilieu-HOe-" evenmin--vast|eggen -op- een nieuwe 
wegénsrr'üctuür is een onderwêrp'van ' plaats'" voor "de caravans binnen het 
de H.A.L.-commissie. circuit. Dit circuit hoort er niet te zijn. ZANDVOORT - Er zijn nog wel eens amateurtoneelverenigingcn 
(vooral pas beginnende) die menen, dat het vlot en 
c orrect b rengen van een blijspel een vrij eenvoudige zaak is. Niets 
is echter minder waar. Het opvoeren van een blijspel of klucht 
vereist een enorme inspanning. Er. moet vaart zijn en een vlotte 
rolkennis, bovendien moet men zich inleven in de situatie, alsof deze 
werkelijk bestaat, omdat wanneer men al te leuk wil gaan doen, men 
al spoedig in geforceerdheid vervalt. Dit alles heeft Rob van 
Toornburg terdege ingezien, toen hij besloot het Franse blijspel van 
André Roussin: „Als 't kindje binnenkomt" op het programma te 
plaatsen. De uitvoeringen hadden vrijdag en zaterdag j.1. plaats in het 
verenigingsgebouw ,De Krocht", beide malen voor een stampvolle 
zaal. ■ 

bijzonder geestige inhoud en de fijne 
Franse humor. 

Het werd de eerste avond bijgewoond 
door de raadsleden L. Koper en R. van 
As, de tweede maal door wethouder.!. 
Attema, en de raadsleden Gielen, 
Termes en Wober. 

Veel bewondering hadden wij ook 
voor het zeer fraaie decor dat door een 
drietal groepsleden was opgebouwd. 
De werkkamer van de Minister was 
met de aangebouwde serre een fraai 
staaltje daarvan op een toneel dat zo 
weinig mogelijkheden biedt, maar hier 
ten volle tot zijn recht kwam. Voeg 
daarbij de bijzonder goede grime, door 
Ben Fijma aangebracht en u hebt alles, 
wat een geslaagde opvoering kan 
garanderen. Wat het spel betreft, was 
de werkende groep aan elkaar 
gewaagd. Rob van Toornburg bleek 
zijn-medespelenden-met grote zorg te 
hebben gekozen. 

Ada^ Fransen als de ministersvrouw,. 
•Mevrouw Jaquet, die op 4 8-jarige 
leeftijd nog een „nakomertje" ver- Rob van Toornburg heeft zich 
opnieuw doen kennen als een 
bekwaam regisseur, die elke rol 
volledig onder de knie heeft en alle 
mogelijkheden ziet, om uit het stuk te 
halen wat erin zit en dat was voor dit 
blijspel stellig geen eenvoudige op- 
gave. Een extra compliment daarvoor 
is zeker hier op z'n plaats. 
We zagen het stuk reeds eerder, 
verscheidene jaren geleden opgevoerd 
in theater Monopole door de toneel- 
vereniging „Sandevoerdc", ook toen 
was het reeds een grandioos succes en 
dat was deze beide avonden van „Op 
hoop van zegen" zeker niet minder. 
Het spontane meeleven van hel 
publiek, dat zich kostelijk bleek te 
amuseren en meerdere malen ware 
lachsalvo's in de zaal ontketende,' was 
-daarvan wel Jieticste bewijs. Daarbij 
dient,, echter^ wel te^ wprderi aange- 
tekend • dat - ; »-A!s~ 'tt-. kindje binnen- 
komt" een bijzonder dankbaar stuk is 
dat het publiek aanspreekt door de f-:- deputeerde Staten tóch'Cé'qhtact'"* wegénsrr'üctóür is een onderwêrg'van plaats 'voor "de caravans binnen het komt" een bijzonder dankbaar stuk is Mevrouw Jaquet, die op 48-, 
!t de minister op te nemen over het de H.A.L.-commissie. -circuit. Dit circuit hoort er niet te zijn, dat het publiek aanspreekt door de leeftijd nog een „nakomertje" 

In N.-Noord wordt "juffie" Marjolein 
door jong en oud op handen gedragen 

ZANDVOORT - MARJOLEIN mamma's, pappa's, oma's en niet zelf kijken wat er' in zit. Kan je de leeftijd van vier jaar: En ze moest komen iialon. Ze kocht vai 

HOEFNAGEL pe'uterleidster in 't te vergeten de Opa's. Schrijver begrijpen...Na een dikke pakkerd heeft er nog 45 op de wachtlijst dit bedrag onmiddellijk hc 

Stekkie" in Nieuw-Noord vierde dezes is één van die Opa's, die ziin gaf hij het pakje en in één adem de staan. 'Gelukkig kriict ze van vele Drachtleste speclcocd en cei ZANDVOORT - MARJOLEIN 
HOEFNAGEL peuterleidster in 't 
Stekkie" in Nieuw-Noord vierde 
vorige week woensdag haar 21-ste 
verjaardag. Het is een uitbundig . 
feest geworden, waarin niet alleen 
de kinderen deelden, maar ook de 
jonge Moedertjes, die dag in dag 
uit hun knuffeltjes en schatten 
aan deze toegewijde jonge vrouw 
toevertrouwen! Want Marjolein 
is ondanks haar jeugdige leeftijd 
bij alle Moeders een vertrouwde 
en zeer geliefde figuur geworden. 

De manier, waarop zij met de aan 
haar hoed toevertrouwde kinde- 
ren omgaat wekt aller ege waar- 
dering en respect. En is dat ook 
een wonder? Zij heeft een ideaal 
in haar leven werkelijkheid mogen 
maken: Zorgen voor kinderen! 

En dat maakt ze dan ook helemaal 
waar in haar schooltje aan de 
F hrenheitstraat. Daar is ze 
iedere' dag te vinden tussen een 
luid kwetterende kinderschaar, 
die ze met alle denkbare en 
ondenkbare speel-attributen weet 
bezig te houden en te vermaken. 

Waar braaf het meegenomen 
boterhammetje en de melk wordt 
genuttigd en waar Marjolein ook 
nog de kans krijgt om iets te doen 
aan een geleidelijke vorming tot 
latere maatschappelijke deugden. 

Is het een wonder, dat Marjolein 
in deze grote Zandvoortse nieuw- 
bouwwijk op handen gedragen 
wordt van al die jonge Moedertjes, 
die hun Heveling enige uren aan 
haar willen (en vaak moeten) 
afstaan om zélf haar werkzaam- 
heden 'in huis of in een baan te 
kunnen verrichten? 
Als de kinderen eenmaal bij 
Marjolein zijn afgeleverd, zijn ze 

veilig zijn ze geborgen. Want ze 
waakt over haar lieverdjes en 
knuffeltjes als een eigen Moeder. 
Ze speelt met ze, ze zingt met ze 
en er worden iedere dag leuke 
attenties gemaakt (waar de lijm 
vaak nog afdruipt) voor lieve mamma's, pappa's, oma's en niet 
te vergeten de Opa's. Schrijver 
dezes is één van die Opa's, die zijn 
, kleinzoon iedere morgen voor 
..kantoortijd even naar school 
brengt en zich iedere keer weer 
verbaast over de liefde en de 
spontane inzet van Marjolein, die 
nóóit iets te veel is als het om 
„haar" kinderen gaat. Wat een 
fijne jonge vrouw, die zo enorm 
veel begrip heeft voor alles wat 
zo'n jong kinderzieltje kan bewe- 
gen. Hoe vangt ze alles op, hoe 
spoedig weet ze soms de opko- 
mende traantjes te drogen. 

Marjolein heeft uitstekend gestu- 
deerd om haar. diploma's te 
verwerven. Maar haar' grootste 
gave is-nogmaals gezegd-haar be- 
grip voor het kind. Dat jonge 
ongenuanceerde leventje, dat zij 
nweg in deze grote maatschappij 
nog moet vinden. Dat alle 
„waaroms" en vraagtekens nog 
moet invullen door het maar 
langzaam rijpende verst n 
Daar is geduld, eindeloos geduld 
voor nodig en vooral begrijpende 
liefde. 

werden allemaal door hulp- 
vaardige Moedertjes o.itlioald op 

..Juf" Marjolein heefl iic waar- 
dering en de dank van de ouders 
op haar verjaardag op heel 
bijzondere wijze mogen ervaren. 
Er was een grote tafel met 
cadcaux en bloemen. En we 
mochten er allemaal even bij zijn, 
alle Moedertjes en een Opa. En we 

heerlijke koffie en cake (met het 
praedicaat: cum Laude). En we 
. mochten van harte mee instem- 
men met hek onverwoestbare, 
„Lang zal zij leven", waarbij 
Opa's stem duidelijk aan de 
onderkant van de bas-sleutel 
herkenbaar was.... En dat allemaal 
temidden van een juichende 
kinderschare, die niet ophield 
„Juffie" te verassen met cadeau- 
tjes. Ja, mijn kleinzoon mocht juf 
ook een „dotic" geven. Ik zeg nog 
tegen hem: Laat de Juf nu eerst zelf kijken wat er' in zit. Kan je 
begrijpen...Na een dikke pakkerd 
gaf hij het pakje en in één adem de 
volgende toelichting: „En dit is 
voor Juffie, een tuk seep an een 
tottie...." (Wég verrassings- 
effect). Zodat de overigens toch al 
zeer fris opgende Marjolein mocht 
begrijpen, dat het met haar 
douche te maken had. Kinderen 
kennen nog geen geheimen. En 
dat is feitelijk ook maar een geode 
zaak. 

Marjolein Hoefnagel werd gebo- 
ren op 18 januari 1957 in 
Santpoort (gom. Vclsen), waar ze 
zelf de kleuterschool bezocht. In 
1966 kwam het gezin van de 
P.E.N.-ambtenaar J.L. Hoefnagel 
naar Zandvoort, waar Marjolein 
de Plesmanschool bezocht. Toen 
ze solliciteerde als pcuterleidstcr 
bij het Wijkcentrum 't Stekkie" 
werd ze tot haar vreugde be- 
noemd en zo mag ze nu de scepter 
/.waaien over ruim 90 peuters tot de leeftijd van vier jaar: En ze 
heeft er nog 45 op de wachtlijst 
staan. 'Gelukkig krijgt ze van vele 
jonge Moedertjes dagelijks de 
nodige hulp en bijstand anders 
zou ze hel alleen niet aan kunnen. 

Ook die Moedershulpon verdie- 
nen hier een warm woord van 
waardering! Deze school kwam 
voort uit een particulier initiatief 
en mag in haar opzet zeer geslaagd 
heten. Waar een Marjolein Hocf- 
nager het waar maakt, dat er ook 
in deze tijd nog heel fijne dingen 
mogelijk zjn. Door liefde en 
eendrachtige samenwerking in 
een moderne nieuwbouwwijk. 
Wat was het niet leuk van 
Marjolein toen ze een poosje 
geleden met haar schooltje mee- 
deed aan een wedstrijd van een 
grote Nederlandse wasmiddelen- 
fabriek. En laat ze nu de eerste 
prijs winnen. Niet minder dan 
f 500,--, die ze zelf in Rotterdam moest Komen iialon. Ze kocht var. 
dit ' bedrag onmiddellijk het 
prachtigste speelgoed en eer 
hoeveelheid leermiddelen voor 
„haar" sschatten en knuffeltjes. 
En dat hebben de ouders dan ook 
allemaal weer echt weten te 
waarderen. 

Tot slot nog dit. Marjolein wil 
graag gaan trouwen. Ze is al 
geruime tijd verloofd en ze 
hebben samen al zoveel gepro- 
beerd om een fijn eigen huisje te 
krijgen. De ouders van de 
kinderen hebben er zelfs met een 
handtekeningen-actie aan mee- - 
gewerkt. We moeten zien, dat wc 
Marjolein in Zandvoort houden. 
Laat ons Gemeentebestuur daar 
nu écht eens wat aan doen. Want 
als Marjolein ooit weg gaal valt er 
een zware slag in Nieuw-Noord. 
Daar is geen woord teveel aan 
gezegd....! 

Een tevreden opa. 
wachtte van haar echtgenoot, de 60 
jarige Minister Jaquet, gespeeld door 
Henk Spierieus, speelde haar rol op 
waardige beheerste wijze, duidelijk 
laten uitkomend, welk een hoge 
positie zij bekleedde. Ditzelfde was 
het geval mei Henk Spierieus, die zich 
eveneens ten volle bewust was van zijn 
hoge funklie. Toen echter hun 
dochter Annie (Marian van Holten), 
hun zoon Gerard (Jclle Sijtsma, het 
dienstmeisje Thérèse (Yvonne Nic- 
meier) en de huisgenote Madeleine 
Lonant (Henriëtte Brokmeier) ophun 
beurt kwamen vertellen dat er 
eveneens gezinsuitbreiding op komst 
was, bleek alle staligheid in het 
Minislershuis te veranderen in de 
meest chaotische toestand, die men 
zich maar denken kan en de allerdolste 
siluaties. Alsof dat alles nog niet genoeg was, 
kwam in deze doolhof van verwikke- 
lingen de 82-jarige opa Jaquet nog 
opdraven, gespeeld door Pietcr Jou- 
stra. De gehele avond is hij nauwelijks een kwartier op de planken geweest, 
doch de wijze waarop hij deze rol tot 
karakterrol wist te maken, was niet 
alleen verbazingwekkend, maar 
maakte door het weldoordachte spel 
een indruk, die men niet gauw van 
amateurtoneelspelers meeneemt. Hier 
werd toneelspel gebracht op hoog 
niveau. Dit was geen spel meer, maar 
pure werkelijkheid die kostelijke 
herinneringen naliet. Zo werd het 
geheel van beide opvoeringen voor 
„Op hoop van zegen" een grandioos 
sukses, waarop men met trots en 
voldoening kan terugzien. 

De voorzitster, Marian van Holten 
sprak enthousiaste en dankbare 
woorden tot slot en huldigde alle 
medewerkenden met bloemen. 
Zij deelde tenslotte nog mede, dat 
„Op hoop van zegen" in april a.s. 
opvoeringen zal verzorgen in het 
Cultureel Centrum aan het Gast- 
huisplcin. De keuze is voor deze 
avonden gevallen op twee éénacters. 
De juiste data zullen nog nader 
worden bekend gemaakt. zal het beamen 

geen winst 
zonder reclame OPENBARE BIBLIOTHEEK 

AANWINSTLIJST: 
AKTIVITEITENBOEk 
Allen, H., en M. Lee, Van Kop tot 
staart; Asquith, C./M.E./. Bovenaard- 
se beslommeringen; Boek, G. van, De 
dia's van Andrea; Bergman, I., 
Bergman over Bergman: Blokker, J., 
Ga direct naar de gevangenis, ga niet 
langs af, u ontvangt geen f 200,--; 
Boxorr. CR., Jan Compagnie in 
oorlog en vrede; Bröggcr, S. Wegen en 
dwaalwegen van do liefde; Buunk, B. 
Jaloezie; CAT, De, kijkt Karel uit de 
boom; Clifford, F.S., Wreker in de 
nacht; Cordelicr, J. La dérobade; 
Feaver, W. Toen wc jong waren; 
Hamsun, Knut, Het laatste hoofdstuk; 
Hansen, J.H. Geschiedenis van het 
kostuum in kleur; Hedgecoc, J. Het 
fotografieboek; Hemingway, E. Eilan- 
den in de golfstroom; Herwijncn, J. 
van. De krankzinnigen-tekeningen; J. 
Higgins, Paspoort voor de dood; H. 
Hoose, Zelf bier maken. 
IMPERIALISME en onder-ontwikke- 
ling. 

Jaffke, F., Speelgoed om zelf te 
maken; Kruipers,. R.T.W., Antieke 
vuurwapens; King, CE., Poppen en 
poppenhuizen; A.K. Kossmann, Weer- 
zien van een eiland; Kruik, M., Bakken 
zonder oven; Laenen, G. Leven 
overleven; Leenhousers, P. Het uur 
van de mens, het uur van do wereld; 
Lcromontow, M.J. Een held van onze 
tijd 

Makibaka 

Membrccht, S.,Dag Hans, dag Mirjam; 
Mess-egué, M. Kruiden en gezondheid; 
Meijsing, D. de kat achterna; Muiier, 
W.„ dio mot het lieve gezichtje is het 
vrouwtje"; Murray, F. Liz en de lord; 
Nabokov, V. De gave; Nielzsche, 
F./W./., Morgen rood; Nieuwenhuis, 
II.. en L. Vornèdo, Elseviersgrillboek; 
Plönges, K,. Hondenachten: Quoon, E. 
Mot ro.de letters; Roy, P. Do weduwe; 
Rigby, II., De heuvel; Rogors, J.T. 
Spelen met uw rekenmachientje;, 
Roy van Zuydcwijn, N.de, Verschans- 
te schoonheid; Schouten, A. Do 
zooriddor; Simonon, G. Een man als 
ieder ander; Slaughter, F.G. Dr. 
Graham, Verleng de levens; Snyder, 
Z.K., De heksen van. Wurm; Sötlor- 
holm, M. Rois naar do zon; Spark, M. 
Memento mori. 
Supernova 2. 

Torlouw, .)., Oostcrschcldo; Van 
Gnor's reisgids voor Moskou, Lenin- 
grad; Vries, I). do. Do beul; on, Hot. 
geweren gelijk; Vroman, L., 2G2 
gedichten; Woalo, A. Een moderne 
assepoester; Wolzon, .1. van, 200 
moderne dokatips, kleur; Wostra, J.M. 
Metselen; leer hot zelf. Wonderbaarlijk 
diergedrag. 
Wyndham, J. Chocky. Afscheid direkteur 
gem. sociale dienst 

ZANDVOORT - In een besloten 
bijeenkomst op het gemeentehuis 
neemt de gemeente Zandvoort op 30 
januari van 16.30 tot 17.30 afscheid 
van de heer en mevrouw Van 
Eijk-Mannes. Per 1 februari is de heer 
J.C.M, van Eijk als direkteur van de 
gemeentelijke sociale dienst eervol 
ontslag uit gemeentedienst verleend. 
Ruim 29 jaar was de heer Van Eijk in 
gemeentedienst. b. Raadsagenda 

ZANDVOORT - Dinsdagavond komt 
de gemeenteraad op het raadhuis in 
openbare vergadering bijeen. De 
agenda ziet er als volgt uit: 
Ingekomen stukken: 
1. voor kennisgeving aan te nemen: 

a. Brief d.d. 19 december 1977 
van burgemeester en wethouders 
van Heemstede, waarbij wordt 
toegezonden een motie van de 
raad dier gemeente m.b.t. de 
uitbreiding van het Gewest Kcnne- 
merland.mct de gemeenten Bever- 
wijk, Heemstede Hillegom en 
Vclsen. 

b. Alsvorcn m.b.t. de verdere 
ontwikkeling van het Gewest 
Kenncmcrland. 

Onderwijsgolegcnhedcn. 

a. Vaststelling vergoeding per lokaal 
en per kleuter bijzonder kleuter- 
onderwijs over 1977. 
Vaststelling administratievergoe- 
ding bijzonder lager onderwijs 
over 1977 

Vaststelling exploitatievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 
1977 

Verhoging erfafscheiding Josina 
van den Endenschool 
Beschikbaarslellihg gelden t-b.v. 
uitbreiding Bealrixschool meteen 
lokaal 

Aanschaffing materialen gymnas- 
tiekonderwijs 

g. Aanschaffing nieuwe leesmethode 
t.b.v. do Bealrixschool 

Grondtransactics 

a. Verkoop Achterom 3 

* Invordering huurschuld 

* Nieuwe privaatrechterlijke ver- 
gunning gebruik strand voor 
exploitatie 

*, Verhoging subsidie t.b.v. aanstel- 
ling conciërge wijkcentrum 't 
Stekkie 

* Plan tot reorganisatie van de 
drinkwatervoorziening in de pro- 
vincie Noord-Holland 

* Verbetering verlichting De Favau- 
geplcin 

* Verpachting parkoerterreinen 
Zandvoort-Zuid 

:,: Verhuur grond aan Zandvoortsc- 
faan 

* Salariëring gemocntcpcrsoncelper 
1.1.78 

* Aangaang vaste geldlening 

* Subsidie V.O.S.-cursus 
BENOEMINGEN ENZ. 

a. Vervulling vacature schoonheids- 
kommissie 
Rondvraag. f. m* -■ i viiirtiritiTiinrr oML. .■(■Oi'iiMti i^iiTI ■i»i imii ■ il'ir-'nii-'f 1 Tl—f " i' Lj 5 . . u.\ v - ...».'■«..: . *. -i RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 >.t''<f^~#*.t^r'\^jw-.ir~.,< : . r r i ~,,. lwi ,. i * i< *,- t 4 l -. ~*W- PAGINA 6 r De Hartekamp zoekt *$» 
jonge mensen die 
geestelijk gehandicapten 
willen verzorgen en begeleiden 

Wij hebben vacatures voor 

leerling groepsleid(st)ers 

Zij volgen de 3-jarige interne Z-opleiding voor het landelijk 
erkende diploma Groepsleider Zwakzinnigenzorg. 

De volgende cursus begint in september, duurt drie jaar en 
leidt op voor het landelijk erkende diploma „Groepsleid(st)er 
Zwakzinnigenzorg" (Verpleegkundige-Z). 

Om tot de opleiding te wurden loegelaten, moet men minstens in 
het bezit zijn van het diploma Mavo-IV, Inas of KV/JV. 

Hebt u belangstelling, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. 
Wilt u nu al in dienst komen om in september de opleiding te 
gaan volgen, dan is ook dat mogelijk. 

De minimum leeftijd is 17'/j jaar. 

Tijdens de opleiding bedraagt het brulo-maandsalaris exclusief 
de onregelmatigheidstoeslag: 

eerstejaars I 1.309,16 

tweedejaars f 1.436.32 

derdejaars f 1.612.16 

Na het behalen van het Z-diploma bedraagt het bruto- 
maandsalaris zonder onregelmatigheidstoeslag ƒ 1.903,20. Door 
jaarlijkse verhogingen stijgt dit in 8 jaar tot ƒ 2.503,11. 
Verdere groeimogelijkheden zijn aanwezig. 

Vanwege de woningsituntie moeten wij ons beperken tot 
kandidaten die wonen in Heemstede/Haarlem of de directe 

omgeving. 

Wilt u meer informatie, belt u dan afdeling Personeelszaken, 
tel. 02502-7647, tst. 214. 

Schriltelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan 
De Hartekamp, afdeling Personeelszaken, Herenweg 5, 
Heemstede (post Bennebroek]. Een tocht vrij huis 


6RS 
dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

Laat uw gashaard, cv. of open haard niet langer opboksen tegen 
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van 
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil. 
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

IJZERHANDEL 
KNAUS 
u EIFELLAND 
^ WOLF 

De aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil -financiering 

* accessoires - alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - IJMUIDEN 

Tel. 02550-1 44 41 
Industriestr. 50 (hoek Haringkade) PARKETVLOEREN 

■-. ■" " .■.■•.<■<■■■ .i; ' .-, 

■ Zijlmans v/h N. v. d Voort, 
Zwanenburgerdijk 422, Zwanenburg, 
telefoon 02907 5117 5788 

PARKET reeds v.a. 37,- p. m 2 

Incl. het leggen, 'do ondprvfuer «n BTW 

Tevens schuren wij oude vloeren en 
leveren 'alle soorten Lamelle-parket . 


Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. f 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 

= 2 m' v.a. f 160,- 

thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. $piering$ 

Heren- en juniorrnode. 
Hoofdstraat 178. Hillegom, 
tel. 02520-15119. Donder- 
dag koopavond. Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT- 
WONING. ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJETEHUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. Sleutelservice 

Klaar terwijl u wacht. 
Ook autosleutels. 

Tel. 023 -28 04 90 

Blnnsnweg 73 
HEEMSTEDE 

Autosleutels 
volgens codenummer DIVERSE MODELLEN - 

MASSIEF EIKEN 

STOELEN 

Set PiOöcIlütUS 

AJice.i 

Schagchelstraat 27, ■ 

Haarlem, 
telefoon 023-327019. hertendorp 

DE GROOTSTE ■ 

SPECIAALZAAK 
NOTEERT U EVEN 

IONS TELEFOONNUMMER 
023-252760 
Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 
WAS AUTOMAAT 
Service binnen 24 uur, 
voorriikosten ƒ 7,50. 
Gen. Cronjéstraat 62, 
— ' hoek Kloosterstraat. - DE HARTEKAMP HEEMSTEDE VAKANTIE VIEREN 

op 

RIJN 

MAIN 

en 

MOEZEL 

Inlichtingen en reserveringen: 

Rederijkantoor: 

Amsterdamsestraatweg 14 

HALFWEG (N.-H.) 

Tel. 02907 -22 51 

of bij uw eigen A.N.V.R. Reisbureau. kfconand.. 
■cruise fij 
"fyss i»»««» !««pf>*» "lij KOUD BRRRRRR. . ! 

* MUTSEN -SJAALS 

* HANDSCHOENEN 

Uitgebreide sortering in diverse prijsklassen. 
Tijdens de opruiming 

10% KORTING 

op de niet-afgeprijsde artikelen. F. J. DAMAVE 

Speciaalzaak dameshoeden 
Zijlstraat 66 - Haarlem - Telefoon 310560 EENZAAMHEID 

oplossen, vriendschap, 

kennismaking, enz. . . 

Géén inschrijfgeld! 

(goedgekeurd d. R.v.T.). Inlichtingen: 
E.H.B. E., Postbus 458, 's-Hertogenbosch. Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Hofland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

'NOORD-HOLLAND'. 

Geestersingel 16. Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m ia. 

van 10.00 tot 20.00 uur.. Wegens verhuizing van enkele medewerksters zoeken wij op korte termijn 
voor de afdeling Langdurige Hulpverlening een 

FULL-TIME en een 
PART-TIME LEIDSTER 

Toi het takenpakket behoren de beoordeling van de hulpaanvragcn, de 
begeleiding van de leefeenheden die hulp ontvangen, kontakten onder- 
houden met andere instanties en het tot stand brengen van eventuele verwijzingen. 
De begeleiding van gezinsverzorgsfers/helpsters, zowel individueel als groeps- 
gewijs behoort eveneens tot de werkzaamheden. Daarnaast zoeken wij een 

PART-TIME LEIDSTER 

die belast zal worden met de verdere ontwikkeling van de afdeling Alpha- 
Hulpverlcning. 

Speciaal tot het takenpakket van deze leidster behoort o.a. de beoordeling 
van hulpaanvragen en het tot stand brengen van kontakten tussen hulpvragers 
en hulpverleensters. 

Binnen onze instelling wordt in teamverband gewerkt, terwijl voor koördi- 
natie, begeleiding, deskundigheidsbevordering e.d. staffunktionarissen aan- 
wezigzijn. 
Vereiste opleiding.' 

De akten N-.XII, N-XIX en N-XX. diploma M.B. O.. Sociale Akademie 
of gelijk waardige opleiding. 

Ervaring in het gezinsverzorgingswerk strekt tot aanbeveling. 
Rechtspositie en salariëring volgens CO. A.M. -regeling. 
Er bestaat een goede pensioenvoorziening en bij noodzakelijke verhuizing 
wordt een vergoeding in verhuiskosten verstrekt. 

Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is het bezit van een auto 
noodzakelijk. 

autokostenvergoeding volgens ambtenarcnregeling. 

Telefonische informaties worden verstrekt door de directeur van onze stichting, 
de heer J. M. Mcnsink. telefoon 02503-12041 . 
Sollicitaties, gericht aan de directeur, zien wij gaarne binnen 14 dagen tegemoet. 

stichting voor gezinsverzorging 
en gezinshulp Haarlemmermeer e.o. 

BookunicrUian 2. Hoofddorp. Telclonn 02M1.1- 12041 On/e instelling «erkl 
in dr gemeenten 
Haarlemmermeer. 
Haarlemmerliede/ 
Spaurnunurie 
en Aalsmeer. 
Dit merueuend 
landelijk yehied tuil 
ia. MMMKWinHoniY*. 
Vanuil Hnnfddnrp, 
uuur on/L- 

hiirnukto ileiten zijn 
ueknneentreerd. zijn 
Vmsterdam. Haarlem 
in Leiden uitstekend 
hereikhaar. 
Vuur di' afdelingen 
tijdelijke- en 
langdurige 
hulpverlening zijn IA 
leidsters, u.n. enketen 
part-time uerk/.uam. 
5(1 rull-time en WO 
part-linie 

ge/.ins»er/orgsli'rs/ 
helpsters beschikbaar. 

Deze week: dezesling 

Priscilla, Ivo, Ramona, Mirella, 
Dennis en Patricia Nijssen werden 
geboren pp 18 september 1977. 
Zes kleine hummeltjes, gróót wereld- 
nieuws. Hun complete geschiedenis, 
van het prille begin tot en met de gelukkige thuiskomst van de vijf die 
bleven leven* vindt u deze week in 
Libelle. Voor het eerst: alles over de 
zesling, in achttien kleurige blad- 
zijden vol nieuws en foto's. Met het verhaal 
van de ouders 
Corry en Simon wilden 
dolgraag een kind Ze 
kregen er zes tegelijk... . 
Samen vertellen ze in 
Libelle wat er in al die 
spannende maanden ge- 
beurde, en hoe ze vol 
goede moed beginnen vier 
dochters en een zoon groot 
te brengen. 

Met de geboorte 
inwoora 
en beeld De zes kwamen in nauwe- 
lijks één minuut ter wereld. 
Een medische staf van 20 
leden stond Corry bij. 
Lees in Libelle hun ver- 
slag van de bevalling, met 
unieke foto's uit de zicken- 
huisfilm. . Met Scheherazade 

§ peet-oma 
Na 3 maanden couveuse mochten 
de vijf naar huis. Peet-oma Schehe- 
razade ging op kraambezoek, met 
vijf lieve knuffelbeesten als cadeau 
/ -\ Ook in Libelle: hoe u zélf die beesten 
•*- kunt makea 


Én nog veelmeer 

Volop voordelige mode. Interview \ fy\ -rWTe\^°° \ 

met Jules de Cortc en zijn vrouw \^fi|fc « van de *ee* 

Thea. De plantenrubriek "Groene \ Re ^oot de^ti! % e < 30 50. oc oieowei- ove' 

02^ Zo gezellig is alleen Libelle BANDSTAD PUBLICATIES 5 -- *r ^'^■rtr^vn^:^-*^VÏ^-r**^ , «-tt::JK^J^^ -'^^v.'ï^ïjft ! - DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 7 'Leerlingen zijn niet beter af ^^^^^mm^^^^^^^^- 0M' : |Grote meerderheid docenten Coornhert 
en Bronstee verzet zich tegen fusie HEEMSTEDE - Moet en kan de openbare Bronsteemavo in 
Heemstede zelfstandig blijven voortbestaan of dient de huidige 
samenwerking met de Coornhertscholcngemeenschap (op de grens 
van Haarlem en Heemstede) uiteindelijk leiden tot een fusie? Na het 
bekend worden van het ambtelijk rapport over deze materie heeft 
zowel het docentenkorps van de Bronsteemavo als van de 
Coornhertscholengemeenschap zich koortsachtig bezig gehouden 
met de wenselijkheid van een volledige samensmelting. De 
schoolleiding van het Coornhert acht een fusie „onvermijdelijk" De 
overgrote meerderheid van de docenten zegt evenwel „nee" tegen de 
plannen. Op de Bronstee-school, waar in 1976 nog bereidheid 
bestond tot fusie onder bepaalde voorwaarden, is inmiddels nog 
maar één leerkracht vóór. De overige leraren, onder wie de directeur, 
hebben zich per brief van 13 januari '78 aan burgemeester en 
wethouders van Heemstede tégen verklaard. 

Beide scholen motiveren uitvoerig waarom zij geen heil zien in een 
samengaan. 

Kern van de bezwaren is dat leerlingen niet beter af zijn in een 
zogenaamde brede brugklas, waarin dus zowel mavoleerlingen als 
havo- en vwo-leerlingen zijn opgenomen. De resultaten op de 
Spaarnescholengemeenschap, de enige school in de regio waarin 
deze drie typen van voortgezet onderwijs samengaan, zouden dit 
overduidelijk aantonen. 

Verder spelen mee onzekerheid over de rechtspositie van de 
docenten en over de toekomstige accommodatie. 

grote groepen leerlingen ernstig 
benadeeld worden. En hoe komt dat? 
De mavo-kinderen die het in de Brugklas 

De brede brugklas vormt al jarenlang 
Èen probleem op de Spaarnescholen- 
gemeenschap, zo zegt conrector 
.Roders van de Spaarne S.G. in een 
Traaggesprek met mevrouw J. Brack- 
«ian-Brugman, docente aan de Coorn- 
liert S.G. 

•in dit interview vertelt de heer Roders 
jüat er inmiddels talloze systemen zijn 
geprobeerd maar dat het aantal 
zittenblijvers nooit lager is geworden 
dan circa 25 procent. Een percentage 
dat voor de invoering van de 
mammoetwet als normaal werd 
ervaren maar waarvan psychologen en 
pedagogen steeds maar weer zeggen 
dat het veel te hoog is. Alle systemen, 
op het Spaarne geprobeerd, hebben 
deze 25 procent échter niet kunnen 
verlagen. En ookhet laatste systeem 
lijkt weer te falen. Begin januari 
hebben de docenten weer een 
cohferentie belegd omdat de brugklas 
zoelecht loopt. Aldus de heer Roders. 

Twee klassen 

Waj: houdt dit laatste systeem in? 
Er zijn twee klassen naast elkaar, met 
geljjke leraren. De ene klasiszwak.de 
andere beter. Theoretisch lijkt dit 
systeem leuk, zo zegt de heer Roders, 
zoals op papier al deze ideeën leuk' 
lijken. : - "* " 

De-zwakke klas krijgt meer uren in de 
wégk. Meer wiskunde, Engels, Neder- 
lands en Frans. De keuze moet zo lang 
mogelijk open blijven, iedere leerling 
moet nog alle kanten op kunnen. Maar, 
zol vervolgt de conrector, in de 
praktijk komen de nadelen naarvoren. 
Dan blijkt dat een mavo-leerling een 
fundamenteel andere aanpak nodig 
heejft en een veel concretere leerstof- 
aanbieding. Andere boeken, nauw- 
keuriger controle, minder stof per 
keer als huiswerk en bij bespreken 
VW^O-Ieraren kunnen dit niet. Geven 
zij in de mavo-klas les, dan zal ook het 
mayo-niveau dalen. Omgekeerd kun- 
nen' mavo-leraren ook niet les geven 
aaff VWO-leerlingen Zij gaan bijvoor- 
beeld niet graag in op opmerkingen 
vanuit de klas, hoewel deze zijpaadjes 
vaak interessante dingen opleveren. - 
Hij. concludeert dan ook dat één van 
de «voornaamste problemen in de 
brede brugklas is dat een deel van de 
leerlingen niet de goede leraar heeft. 

Niveau 

Men houdt vast aan het idee dat ook 
zwakkere leerlingen aan het eind van 
de- brugklas nog moeten kunnen 
overgaan naar 2-vwo en dit geeft 
verlaging van eisen en niveau. Niet 
voor niets legt het gymnasium het 
loodje, zo meent hij. 
Maar ook de resultaten in 2-mavo zijn 
allerbedroevendst slecht, veel slechter 
dan op de zelfstandige mavo's. We 
zeggen „gelijke kansen", aldus Ro- 
ders, maar in de praktijk ontdek je dat 

De Bronsteeschool 
Heemstede. voor mavo te in 

brugklas niet meer zo zien zitten 
gooien omstreeks kerstmis het bijltje 
er bij neer. Ze rommelen verder nog 
maar wat aan, halen alleen nog enen en 
tweeën en op het eind van de brugklas 
kunnen ze zelfs niet meer bevorderd 
worden naar 2-mavo. Wat er na 
selectie dan nog terecht komt in deze 
tweede klas haalt 't toch niet vanwege 
grote hiaten in de brugklas-kennis. 

Politiek 

In het interview komt ook even de 
politiek om de hoek kijken. Roders 
vraagt de Haarlemse wethouder van 
onderwijs Voskuilen eerlijk opening 
van zaken te geven, met zowel (vaak 
politieke) voorstanders als met kriti- 
sche docenten. 

De vorige wethouder van onderwijs, 
Geluk, heeft er namelijk nooit een 
geheim van gemaakt dat hij de Spaarne 
Scholengemeenschap beschouwde als 
het paradepaard van Haarlem op 
onderwijsgebied, ook vanwege het feit 
dat op deze school de discriminatie 
van mavo-leerlingen zou zijn opgehe- 
ven. Wie niet mee kon in de brugklas 
van het vwo kon immers zonder van 
school te moeten veranderen terug- 
stappen in het mavp-hiveau? 
Maar zoals Roders ahopmerkte in het 
interview: op papier lijken alle ideeën 
leuk, in de praktijk wijst volgens hem 
uit dat leerlingen die een stapje terug 
moeten doen dit toch ervaren als een 
degradatie. Ze gaan bij voorkeur naar 
een andere mavo. ' 
Overigens is op politiek niveau nog 
niets beslist. Wel werd enkele jaren 
geleden al duidelijk dat Haarlem zou 
streven naar een eveneens sterke 
scholengemeenschap in het rayon 
zuidwest, als tegenhanger van de 
Spaame-scholengemeenschap, die 
kort na de opening van het nieuwe 
gebouw aan de Zwemmerslaan in 
Schalkwijk zo'n toevloed van leerlin- 
gen te verwerken kreeg dat er houten 
noodlokalen moesten worden bijge- 
plaatst. 

Deze toevloed werd in hoofdzaak 
toegeschreven aan de brede keuze- 
mogelijkheid op de Spaarnescholen- 
gemeenschap. In het ambtelijk rap- 
port worden nu echter ook twee 
andere argumenten aangevoerd. De 
prognose over een dalend leerlingen-r 
aantal en de wenselijkheid van een 
fusie omdat deze een stimulans zal zijn 
voor de samenwerking met de scholen 
voor lager onderwijs, ofwel de 
toekomstige basisscholen, in het 
rayon. 

Continue begeleiding 

Maar ook over deze samenwerking, 
beter bekend onder de naam „conti- 
nue begeleiding" zegt Roders sombere 
dingen. 

Totaal mislukt, vindt hij. „Ik was in 
het begin een groot voorstander. Het 
leek me goed om contact te hebben 
met de basisccholen. Om te weten 
waar de problemen liggen. In de 
oorspronkelijke opzet zou er een 
toelatingsexamen zijn plus een advies 
van het schoolhoofd plus continue 
begeleiding. Maar wat is er gebeurd? 
Het toelatingsexamen is afgeschaft. 
De dwang om een bepaald niveau te 
halen verdween en van inslijpen van de 
leerstof .was geen sprake meer. 
Geheugentraining in aardrijkskunde 
en geschiedenis, het oefenen van 
basisvaardigheden en hct„instampen" 
gingen van het tapijt. En wie zijn daar 
de dupe van? Vooral de onderste 
niveaus". 
Roders pleit dan ook voor betere de lerarenraad is ook dat het gesprek 
met wethouder Voskuilen weinig 
„harde" gegevens heeft opgeleverd. 
Aan de hand van recent cijfermateriaal 
laten de opstellers zien dat de 
voorkeur van de ouders én het 
percentage leerlingen dat algemeen 
vormend dan wel voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs gaat vol- 
gen niet voorspelbaar zijn en geboorte- 
statistieken alléén onbruikbaar. Want 
op het Coornhert zijn momenteel 
1159 leerlingen (voorspeld was 1024) 
en de Bronstee telt er 268 (voorspeld 
207). 
Een onzekere factor vormt ook de 
De Spaarnescholengemeenschap 
Schalkwijk..-, 

didactische afspraken en afspraken 
over een „maximum", want, zo zegt 
hij, bij „minimum" weet niemand wat 
er buiten die minimumstof besproken 
moet worden. Continue begeleiding 
zoals deze nu is noemt Roders 
„continue misleiding". 

Als het op de Spaarnescholengemeen- 
schap nou niet goed gaat metde brede 
brugklas, waarom zouden wijdaardan 
aan beginnen? Dat is de vraag die de 
docenten van het Coornhert zich in 
meerderheid stellen. Sinds 6 septem- 
ber 1977 (de datum waarop een 
gesprek plaatsvond tussen wethouder 
Voskuilen, schoolleiding, oudercom- 
missie en niet-onderwijzend perso- 
neel) houdt de lerarenraad zich er mee 
bezig. Deze raad nam op een algemene 
vergadering van leraren van de 
Coornhert S.G. een resolutie aan 
waarin een meerderheid van 49 tegen 
14 stemmen (6 stemmen van de 
schoolleiding vóór) zich uitsprak 
tegen fusie omdat deze niet in het. 
belang zou zijn van de leerlingen en 
van goed onderwijs. Ook van de 
ouders bleek slechts 15 procent voor 
fusie te zijn. Eén van do bezwaren van 
behuizing. Momenteel heeft de Coorn- 
hertscholengemeenschap nog de be- 
schikking over het oude gebouw van 
de voormalige MMS aan de Tcmpe- 
liersstraat, waar enkele lagere klassen 
zijn ondergebracht. In de toekomst 
zullen deze echter in het Coornhert 
moeten worden opgenomen. Als er 
dan ook nog eens circa 200 leerlingen 
van de Bronsteeschool bijkomen zien 
de leraren daarvoor geen plaats. Nu al 
voldoet het gebouw niet aan de 
moderne eisen: kantine, bibliotheek 
en gymnastieklokaal zijn beneden de 
maat. Niet verwacht wordt dat het rijk 
voor deze 200 leerlingen het Coorn- 
hertgebouw belangrijk zal uitbreiden. 

Het rapport van staatssecretaris De 
Jong zou er op wijzen dat zelfs voor 
krepeer- en fixcergcvallen geen geld is. 

En voor heen en weer pendelen tussen 
de diverse gebouwen voelen de 
leerkrachten weinig. 

Brugklas Coornhert 

Op de Coornhertscholengemeenschap 
fungeert de brugklas op basis van 
samenwerking met drie mavo's: de 
Gerhard in Haarlem, de Bronstoe in 
Heemstede en de Gertcnbach in 
Zandvoort. Tot de 12de december is 
in alle brugklassen het tempo gelijk. 
Goede mavo-leerlingen mogen zó 
overstappen ■ naar het Coornhert: 
slechte havo-vwo-leerlingen wordt 
aangeraden naar één van de drie 
genoemde mavo's te gaan. In geval van 
twijfel vindt overgang havo-mavo later 
plaats;soms pas bij deovergangsproco- 
dure in juli. Verder komt een zeer 
grote stroom van leerlingen met een 
4-mavo-diploma in 1-havo of bij 
uitzondering in 4-vwo. Door overleg 
wordt deze stap zo goed mogelijk 
voorbereid. Goede 4-havo-leerlingen 
gaan soms naar 5-vwo; ook isovergang 
5-havo naar 6-vwo mogelijk. Deze 
overgangen zijn sterk afhankelijk van 
het Dakket van de leerling. 

De leraren vinden dat dit systeem 
bevredigend werkt en een brede 
brugklas in elk geval niet in het belang 
is van alle betrokkenen. Ook dr 
Haarlemse ondorwijsadviseur G.H. de 
Vries zou hebben bevestigd dat fusie 
uit onderwijskundig oogpunt niet 
noodzakelijk zou zijn (hetgeen deze 
desgevraagd ontkent). 

De nota noemt verder nog een aantal 
problemen op zoals de rechtspositie- 
regeling van de leraren, de leiding (de directeur van de mavo zou conrector 
moeten worden, waardoor aangewe- 
zen conrectoren bij de Coornhert S.G. 
en de Bronstcc-mavo zouden moeten 
terugtreden) en het feit dat bij de fusie 
twee gemeenten zijn betrokken: 
Haarlem en Heemstede. 

Brpnstee 

De nota van de Bronstee-mavo doet 
minder afwijzend aan, ook al hebben 
16 leraren zich tegen de fusie 
verklaard (inclusief de directeur) en 
slechts één leraar voor de fusie. De 
bezwaren van het lerarenkorps van 
deze school komen echter in hoofd- 
zaak neer op een te groot aantal 
onzekerheden. Het personeel is wel 
bereid mee te denken over een fusie, 
die echter niet op korte termijn zijn 
beslag zou moeten krijgen. Gedacht 
wordt aan op zijn vroegst 1 augustus 
1981. 

In de voorbereidingsperiode zou alles 
nauwkeurig doordacht moeten wor- 
den. Db ene docent die zich voor fusie 
verklaart vraagt bijvoorbeeld een 
uitgebreide studie van de brugklaspro- 
blematiek, concrete toezeggingen van 
zowel Haarlem als Heemstede over de 
accommodatie en de invulling van-de 
ij"' gebouwen en een bevredigende oplos- . 
sing van 'de problemen op rechtsposi- 
tioneel gebied. Deze docent rneént 
ook dat fusie tenminste niet zal leiden 
tot een complete opheffing van de 
Bronsteeschool tengevolge van het 
dalend geboortecijfer. 

Tegen 

De tegenstemmers vinden het moeilijk 
nu „ja" te zeggen tegen een fusie, 
waarvan zij de gevolgen nog niet 
kunnen overzien. Verlangd wordt: 
eerst meer duidelijkheid. Op onder- 
wijskundig gebied, bijvoorbeeld ten 
aanzien van brugklas, continue bege- 
leiding en dus determinatie van de 
leerling. Op organisatorisch gebied: de 
toekomstige structuur van de scholen- 
gemeenschap en de vulling van de 
gebouwen. Op sociaal gebied: knel- 
punten voor leerlingen, leraren en het 
overige personeel. Op rechtspositio- 
neel gebied. : 

Getalsmatig bezien, zo zegt directeur 
J.G. Gordijn van de Bronsteeschool, 
zal de terugloop van het aantal 
leerlingen niet zodanig zijn dat er een 
situatie ontstaat waarin niet te werken 
valt. 

Maar, zoals gezegd, het personeel is 
wel bereid mee te denken. In dit 
verband wordt betreurd dat de nota 
van de Coornhertscholengemeen- 
schap, waarin een fusie zeer beslist 
wordt afgewezen, „van opvattingen 
getuigt die in de Bronsteeschool in net 
algemeen niet als positief gewaardeerd 
worden". 

Van de gemeentelijke nota wordt 
gezegd dat deze eenzijdig is in die zin 
dat over genoemde onzekerheden en 
de ermee samenhangende problemen 
met geen woord is gerept 

Commentaar 

Gevraagd om commentaar zegt mr. A. 
Buiter, chef van de afdeling onderwijs 
in Heemstede en lid van de ambtelijke 
commissie die het fusie-rapport heeft, 
opgesteld, dat het slechts gaat om een 
ambtelijk stuk, dat om advies zal gaan 
naar de schoolraad, de onderwijscom- 
missie, de oudercommissie en de 
docenten van de Bronsteeschool. Op 
28 februari wordt het stuk behandeld 
in een (openbare) gezamenlijke verga- 
dering van de commissie onderwijs en 
de schoolraad. De sterke tegenwind 
had hij niet verwacht omdat in 1976 
de Bronsteeschool zich heeft uitge- 
sproken vóór fusie. „Maar nu het op 
uitwerking aankomt denken de lera- 
ren er blijkbaar toch anders over". 
Naar de mening van de heer Buiter zal 
de Bronsteemavo op de duur niet 
zelfstandig kunnen blijven voortleven 
door het teruglopend leerlingental. 
Een aantal van rond 200 leerlingen 
acht hij te gering om voldoende 
vrijheid in pakketten- keuze te garan- 
deren. Voor hem is ook een vraag wat. 
Haarlem zal doen als Heemstede 
afhaakt. Ben fusie met de Gerhard- 
mavo (aan de Raaks in Haarlem) lijkt 
hem dan niet ondenkbaar. De Coornhertscholengemeenschap 
aan de Chrysanthemumlaan in Haar- 
lem-zuid, grens Heemstede. Brede brug 

Haarlem is inderdaad voorstander van 
een brede brug, zo bevestigde 
Haarlems onderwijsadviseur G.H. de 
Vries, die echter zei dat deze zaak 
politiek nog volkomen open ligt. 
Tijdens een commissievergadering, 
vorige week woensdag, is gebleken dat 
de meningen van de raadsleden in 
Haarlem verdeeld zijn. Zelfs raadsle- 
den die in principe voor een brede 
brugklas zijn vonden dat de zaak eerst 
van alle kanten dertege moet worden 
bekeken en er uitgebreid gepraat moet 
worden met alle betrokkenen. Of 
Haarlem, als Heemstede afhaakt, 
aansluiting zal trachten te bewerkstel- 
ligen tussen het Coornhert en een 
andere (Haarlemse) mavoschool valt 
nu nog niet te voorspellen, aldus de 
heer De Vries, (wethouder Voskuilen 
was, vanwege de b. en w. vergadering, 
niet bereikbaar voor commentaar.) 
Overigens karakteriseert de heer De 
Vries het stuk van de Coornhert- 
. scholengemeenschap en speciaal het 
- interview» -met de heer Roders als 
„gevaarlijk tendentieus". „Het we- 
melt van- onjuistheden, en vestigt de 
indruk dat een brede brugklas extra 
problemen oplevert. Dat is gewoon 
niet waar en het valt ook getalsmatig 
te bewijzen. Het zittcnblijversperccn- 
tage dat de heer Roders noemt is niet 
alleen onjuist- 25 procent is nog nooit 
voorgekomen en er zijn jaren geweest 
dat het zelfs maar tien procent was-, er 
zijn kleine scholen waar een veel hoger 
percentage voorkomt, zelfs 34 pro- 
cent. Je kunt niet aantonen dat er 
verband bestaat tussen het percentage 
zittenblijvers en brede brugklas. Ik 
ben het er ook niet mee eens dat de 
continue begeleiding mislukt is. Wél 
moet er nog veel gebeuren maar we 
zijn pas twee jaar bezig. In komende 
vergaderingen zullen al deze onder- 
werpen echter onderwerp van gesprek 
vormen. Iedereen kan alles ter tafel 
brengen wat hij nuttig en nodig vindt. 
Zoals gezegd: er is nog niets beslist De 
beslissing kan nog alle kanten 
opvallen". 

Geen leugens 

Desgevraagd verklaarde de heer Ro- 
ders dat mogelijk in het interview hier 
en daar wat vrijpostige taal is gebruikt 
maar dat hij er inhoudelijk volkomen 
achter blijft staan. „Ik beweer met 
klem dat er geen leugens of 
verdraaiingen in voorkomen, 't be- 
hoeft echter wel toelichting. Ik hoop 
ook dat ik in de gelegenheid zal 
worden gesteld dit te doen. Als mijn 
school, die ik overigens een zeer warm 
hart toedraag, op ongunstige wijze in 
de publiciteit is gekomen en daar 
misschien zelfs schade van ondervindt, 
dan betreur ik dat, maar het doet niets 
af aan mijn goede intenties om 
kinderen te beschermen. Met „spijt" 
bedoel ik niet te zeggen dat dit 
interview nu maar onder tafel moet 
verdwijnen". 

ALICEVERWEY. Weekenddiensten 28-29 januari 1978. 

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman, 
Mol, Riddcrbos. : 

Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 5600. 
Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt via 
de telefoonnummer van de huisartsen. 
Andcrson telefoon 2085; Drenth 
telefoon 3355; Flieringa telefoon 
21 81; Zwerver telefoon 2199. 
Tandarts: telefoon 023-313233. 
Wijkverpleging: Zr. A. Morsink-van 
Zutphen, Gasthuishoefje 27, Zand- 
voort, tel. 02526-2791. 
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A.-Muldcr,teleroon3185. 
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2. 
Zandvoort, telefoon 02507-4437 
b.g.g. 023-313233. 

Hulpdienst: telefoon 023-243340. 
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 7.00 uur. 

Dierenarts: bij afwezigheid van de 
gewenste arts raadplege men uitslui- 
tend telefonisch de Veeartsendienst te 
Haarlem, telefoon 023-313233. 
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon 
3737. 

Politie: telefoon 3043. 
Brandweer: telefoon 2000. 
Taxi: telefoon 2600. 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
Zandvoort: Noorderstraat 1, telefoon 
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464). 
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 uur; maandagavond van 7.00 
tot 8.00 uur. Verder volgens 
afspraak. Voor deze hulpverlening, 
beschikbaar voor iedere inwoner van 
Zandvoort geldt dat er voor de vrager 
geen kosten aan verbonden zijn. 
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar- 
lem: telefoon 023-326655. Advies in 
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar 
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot 
's morgens 7. 00 uur. 
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle- 
ning: geeft advies, hulp en informatie. 
Alleen telefonisch bereikbaar onder 
nummer 7373 in Zandvoort van 
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 
12.00 uuren iedere zondagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur. Kerkdiensten ZANDVOORT 

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.30 
uur: Ds. C. Matahem (bevestiging 
ambtsdragers. (Crèche aanwezig)). 
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uun 
Jeugdkapel. 

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15: 
10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00 uur: 
Ds.H.D.deWitvanLissc. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur: „Samen kerk 
zijn „Voorg.: Mevrouw Ds. W.H. Buijs 
van Z andvoort. (N-H). 
Rooms Katholieke kerk. 
Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht: zaterdag 28 januari: 19.30 
uur: Eucharistieviering met orgel en 
samenzang. 

Zondag 29 januari: 8.45 uur Stille 
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 
ristieviering met medewerking van het 
St. Caeciliakerkkoor. (Hoogmis). 
Nieuw Apostoliche kerk: Tto nadere 
aankondiging zondag 9.30 uur en 
16.00 uur; woensdag 20.00 uur 
diensten in gebouw Madoerastraat 1, 
Haarlem— N. 

Nederlands Christelijke Gemenschaps- 
bond: Maandagmiddag 30 januari 
15.00 uur: samenkomst in huize 
„Pnicl, Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: Zondag- 
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw 
Voorstraat 100 te Katwijk. Weer in trek Het prachtige duinterrein ten 
zuiden van Zandvoort, wat in 
beheer is bij de Dienst Waterleidin- 
gen van de stad Amsterdam, is ook 
dit jaargetijde weer in trek. 
Wij mogen echter veronderstellen, 
dat elk jaargetijde zijn eigen 
bekoring heeft en het voor de 
liefhebber altijd weer nieuw is. Dat 
neemt niet weg, dat ook voor de Iets 
mindere natuurgenieter het zeker de 
moeite waard is, om in dit 
duingebied eens te gaan wandelen. 
Het verdient aanbeveling, dat alle 
inwoners van Zandvoort, die zich op 
enigelci wijze met de gasten-indus- 
trie bezig houden, zich ook eens in . 
de duinen oriënteren. Op deze wijze 
kan men zijn gasten eens een bezoek 
aan dit gebied voorstellen. 
Reeds een aantal jaren zijn de 
entree-bewijzen voor de duinen BURGERLIJKE | 
STAND ' ZANDVOORT 

GEBOREN (buiten de gemeente): 
Jeroen Svcn, z.v. RiJ.F. Vrees en H.W. 
van Dam; Dave, z.v. R.C. Paarde- 
kooper en N.C. Hdering; Wcndy, d.v. ' 
R. de Kruijff en M. van Veen; Pauline 
Lorcnc, d.v. A.L.' Korper en A.M.P. 
Lochtenberg; Oscra Boris, z.v. G.J.M, 
van der Woldc en CS. Ekwebcleiri. 

ONDERTROUWD: 
J. Pcllerin en S. Rop. 

OVERLEDEN (buiten de gemeente): 
Gerrit Westers, 70 jr., gch. m. A. van 
Leeuwen; Maria C. Teekman, 81 jr. 
(Het huis in de duinen); Johanncs C. 
Roukens, 72 jr., geh. m. E.F.K. 
Helbig. : WATERSTANDEN ZANDVOORT - Voor de komende 

week zien de hoogwaterstanden er als 

volgt uit' 

Donderdag 26 januari: 4.42-16.50 

uur. 

Vrijdag 27 januari: 5.15-17.24 uur. 

Zaterdag 28 januari: 5.48-17.59 uur. 

Zondag 29 januari: 6.23-18.38 uur. 

Maandag 30 januari: 7.13-19.21 uur. 

Dinsdag 21 januari: 7.49-20.11 uur. 

Woensdag 1 februari: 8.37-21.08 uur 

Donderdag 2 februari: 9.40-22.18 

uur. 

Springtij 26 januari gelijke prijs gebleven. Echter zijn 
ingang van dit jaar is een kleine 
verhoging doorgevoerd. Een dag- 
kaart is 75 cent jaarkaart (16 jr. en 
ouder) f4,-, gezinskaart f8,50, 
maandkaart (dit is nieuw) f 1,50. 
Zoals u weet heeft het VVV-kan- 
toor deze kaarten in de verkoop en 
bij het begin van het jaar is het o.i. 
verstandig om een jaarkaart, te 
halen, men kan er een jaarlang 
profijt van hebben. i RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 8 "N Met de Citroen GSpécial heeft u een auto die in 
meer waard is dan z'n prijs. feite E t.n CS 's .illolxhalvt duur Riikl.i.i' du 1 - tntliiMcl .i!U 
.itlcvtrnin-.k(Mtn tx-t.i.iltijnty jam 11 tni!U \«»>r di 
i-Linfjud'^ci' iii ii di '' vt (vlulft nd» iut\ (uringen di 
C ,S;xint niet z n n-i_u^i 'i'0 n tumor dn. ;*ii,ml( t is 
tut i V<-' ui K»unil juiiitra 

NU( vlnrU -nti.nr ! ilti UrnK'Mïidx \.%mU C.n 
vU volnuikti midduikiv.it miKin Hu fi\dr<p[ in-Utn i 
usilif ua^Mu'ni uit c\J k i ivutn \ m t lUiwn [ X. 
iii!."i)'idir!hk Loml'ir-t.ilxk Minlcii ii'L* hc! ruimte v(»n 
jnmn Lti txnen lui iiMnruhtcliVrM in^trunK.ntuiivnut.! 

Lu dm di \ci!ii;hutl Ac.uct ii<*)r di -ï l'ikr.nhu^di 
sihnlnrnniiii (ut \u-"-'>'-U\-in di iljricii Ixsuimy 
KisMl I d nr di kinjkfl *onn un>tTi.K tn. de M.r\.<ir mKi ir 
fud \.in di --[UurJw I""» de C"mf ;f ( (fv!f ^ {ïi;nf^ f"l 
/nrdtN Kb' icnLitf <ui^.S ^tclt u hh-d'-dir vt.il.tui') 
\i'u uw Kcld Royale Otrocn Kfoon^r.inue 

fV { iinM.li Kj.iJivit.itinc tMiKci itiiiivn <\)spr.i.ift 
- ,> ivii'iu 1 Kt i'-u.n muii.tlniii di luukt dit uzuliuls 
khi.i lm t iiT<«.nknnm>: mk\i 

l tu'.i.ini 1 iM Wii^.i u n,miui!t|k,ilk jLU'iiiL\li , nv..i.u 
up, iK U1T1.U1XII! TilllI lllLtl m.1 I i.i.u totilc ^ir.intii 

iL.ii np lm hulmnnuinutisilic vur\\*»iu'ni tot lui 
nviMinuiM i.m ]ih)IA*l km ui «*K u ili \«*« 
^isihri>.Lii Luntn.'i in !iu!vi!inp 
luurtcn I ïiii UJt\m_rin mi ir 
lnKt "* i^^it iipdcuj'nuv. Ml 
mr dn «.li ^t'tLit\lLi[di' ililm 
f u\ n\kn tl r?K.(! Diiiun 
uil^Lhrcidi pn«.tnt tL niikin ^^^TZ*i*'' i: 

Mniiuc.si.m- '■■•■ "^r^r^^- LIK kl vÜ ~rü 

MAZDA323 
AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN B 1 

v?ri|pensteinweg - hoek Leidsevaarr-Westelijke Randweg 
Haarlem -tel. 023 -248221 
met de eerste 
DE BESTE! Prijzen v.a. / 1 1 .455,- inkl. BTW af 

impoMrice Uitvoeringen 323 EL 3-deurs, 

323 ES 3- en 5-deurs ( ook leverbaar met 

aulomaal ) ■ ES 3-deurs ook leverbaar met 5-versnellingsbak Ga kijken bij de Mazda dealer. 
De 323 staat te popelen om het u te bewijzen. O Dealer voor Haarlem. Heemstede en Zandvoort. 

FA. E. DE GRAAFF 

Dealer sinds 1967. 
Koninginneweg 44-48. Haarlem, telefoon 023-314275. tf 
UI' Mobil 

SELF SERVICE STATION 

ZANDVOORT Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4. telefoon 02507-5466, 

privé 02507-6128. 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. AUTOBEDRIJF 

IZANDV00R 

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580. 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 

DIVERSE OCCASIONS 

Financiering mogelijk voor nieuwe en 
gebruikte auto's. 

Bovag garantie 
Fiat-service 
Lancia-service 
Autobianchi-service 

ZATERDAGS en ZONDAGS 
GEOPEND <■»> ■ .Aa 


OPEL ASCONA 1978 
Morgen kunt u hem zien 
en ermee proefrijden. Van harte 

welkom 

bij uw 

Opel-dealer. KT van lerif autobedrijven heemstede h "•Tv 
V ■ Heemstede. 

Showhal, Dreef 261. 
telefoon 281650' Zandvoort, 

Kam. Onneslraat 15. 
'"' telefoon 5346 

WmmÊmt^mtmU Hoofddorp. 
Hoofdweg 662. 
telefoon 12779. 

■■■■■■■■ Alsmeer, 

Oosleinderweg 110, 
telefoon 20990. START 1978 NOUS 
EEN STUK VOORDELIGER. Chrysler begint 't nieuwe jaar 
met verrassend lage pnjzen Tot en 
met 1 1 februari leveren wij uw 
Chrysler/Simca - afhankelijk van 
het type - met f 400,- tot f 2.000,- 
voordeel! _ — _ . Dat is dus nóg minder betalen 
voor auto's die toch al veel waar 
voor hun geld geven 

Wacht met te lang. Want deze 
aanbieding geldt zolang de voor- 
raad strekt 
Bijvoorbeeld: 

Simca 1 100 LE 3-deurs f 10.995,- 

Simca 1 100 LE 5-deurs f 11.595,- 

Simca 1 100 LX 3-deurs f 11.995,- 

Simca 1 100 GLX 5-deurs f 12.595,- 

NIEUW 

Simca 1100 LX Extra 3-deurs f 12.495,- 

Simca 1100 GLS 5-deurs f 12.945,- 

(Incl. comfort uitrusting) Simca 1 100 Special 3-deurs f 12.695,- 
Simca 1 1 00 Special 5-deurs f 13.295,- 
Simca 1 1 00 Tounst LE 5-deurs f 1 1 .995,- 
Simca 1 1 00 Tounst GLS 5-deurs f 12.895,- 
Simca 1 100 TI 5-deurs f 14.295,- KOM VÓÓR 12 FEBRUARI NAARUW CHRYSLER/SIMCA DEALER. 
Autobedrijf 

°hjr VERSTEEGE 

Pakveldstraat21, Tel. 02507-2345 
,„,„^ Zandvoort 
TAX! SCHRUVER1 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTOS 
Grcepsvervoer tot 8 personen 

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C mm MSI Te huur gevraagd: 

ZOMERHUISJE 

voor echtpaar met 

2 kinderen in het 

dorp. Van 15-7/12-8. 

Telefoon 020-942502. Peugeot 104 GL: f 11.795 Daarvoor rijdt u 

en zit u 

zeer comfortabel Kortom: daarvoor 
heeft u een 
echte Peugeot.^ 

De nieuwe Peugeot 104-serie . 4 onafhankelijk geveerde wielen met standaard radiaalbanden . fluisterende 

lichtmetalen krachtige motor • wendbaar Idraaistraal 5 meter] • comfortabele 

zit • filtrering van wegdekgeluiden ,- daardoor zeer geruisloos PEUGEOT 

tmwoudir op wielen NEFKENS BV 

• Münterslaan 2, tel. 249201 , 
Prinses Beatrixplein 18, tel. 333050, Haarlem. 
la* >N et karnaval 
in Zandvoort 

Met Prins ftnsJergltast de XI. \brst W illcm tfe Isfe en z(jn 
Raad van Elf. 4 februari vanaf 20.00 uur in 

sociëteit 444 duvstergha&t 

en in alk zalen van Zomerhst GasUiiuspküi 5. Zandvoort. 

Met medewerking van "Het Sunlight Kwartet'' Voor de besrverkleden: grote prijzen 

een 3-daagse geheel verzorgde reis w>or 2 personen naar Parijs 
• cosmetica • draagbare TV • vele andere prijzen 

Toegang ƒ7,50 p.p. 

Voorverkoop.- Restaurant Zomcrlust • V.V.V. Zandvoort 
Parfumerie Hildèring • S.R.V. in Nieuw Noord. _V Oe Brijzen zijn baschikt»8r gesteld door: flelsburo Frons Hals - Haarlem, 
Parfumerie Hildèring, Sociëteit Duystarghaat, M.A.C. - Zandvoort. Installatie bureau 

OROENEITEIN B.Y. De dealer in uw 

directe omgeving 

is 
ROVER Autobedrijf Fa. 

J. HEINING Mini 

Allegro 

Marina 

Maxi 

Princess 

Triumph Peugeot 
305 
504 
304 
104 Schulpweg 4-6. 
Aerdenhout, tel. 242830. ^LoetHiletcrll 

KAMERLING ONNESSTRAAT 
ZANDVOORT 

I TEL. 02507 5845' 38 Gevraagd 

CHAUFFEUR 

met groot rijbewijs voor binnen- en 
buitenlands bloemenvervoer. 

Soll. aan de heer G. M. Brinkhof, 
Uithoorn, telefoon 02975-61955. MATRASSEN 

Ubica en drakacel bij ons 

verkrijgbaar in alle 

maten. 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Kom nu bij ons die 

veelzijdigeVolvo343van 

alle kanten bekijken. H. P. KOOIJMAN 

Brederodestraat 6-10, Zandvoort, 
telefoon 02507-3242. 

OFF.VOLVO-DEALER 
Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 
Vooral uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraadf Gashaarden. 

Toonzaal: 
Scholponploin - Tot. 50 68 ■ 36 12 - 25 18 Herenkapsaloh 
Peter v. Poeke 

Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. ,-• .■.■',vlV* ; ^ ; *'' 
BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur Zondags gesloten. ï^''^w^> ; £-^\fci^^ï^i3 RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 9 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
> 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

> 

> 
* 

* 

i 

Ut 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* * 

* 
* 

* 

* 

> 

> 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
auto-test Rover 3500 Rond de jaarwisseling blikt 
men vaak terug op hetgeen 
geschied is en kijkt men 
vooruit naar de dingen die 
komen. Wanneer je geassoci- 
eerd bent met automobielen 
dan zijn zeker de maanden 
december en januari belang- 
rijk. In december de Auto van 
het Jaar, waarover op deze 
pagina al het één en ander 
meer, in januari al weer de 
eerste auto-tentoonstelling en 
wel in Brussel. Voor de 
maandelijkse test namen we 
dit keer de Rover 3500. Al 
veel eerder getest maar be- 
waard voor deze pagina, om- 
dat in dit nummer veel aan- 
dacht beji de jaarlijkse au- 
to-verkiezing besteed wordt 
en de Rover 3500 het gehele 
jaar door als „Auto van het 
Jaar" bekend stond. Een bij- 
zondere auto met veel kwali- 
teiten en gezien het gebodene 
beslist niet duur. het is erg 
jammer dat de levering mond- 
jesmaat is. Overal in Europa 
moeten de gegadigden lang 
wachten voordat hun Rover 
afgeleverd wordt. Het is een 
tendens die veel meer voor- 
komt en bekende Duitse mer- 
ken als Mercedes en BMW 
hebben eveneens lange lever- 
tijden. 

De omwenteling bij Rover be- 
gon in 1963 toen de geheel 
nieuwe geconstrueerde 2000 pp 
de markt kwam. Hypermodern 
zowel qua techniek als in ui- 
terlijke vormgeving. Varianten 
werden geboren in de vorm 
van de 3500 en de 2200. Het 
was ook de eerste auto die het 
vererende predikaat kreeg dat 
de Rover 3500 in 1976 ten deel 
viel en de Porsche 928 nu. 

Aangepaste ophanging 

De vorige modellen hadden 
een zeer bijzondere wielophan- 
ging. Vóór een systeem dat al- 
leen door Rover toegepast 
werd en achter volgens het 
mooie maar constructief dure 
Du Dion systeem. Nu wordt 
voor gebruik gemaakt van Mc. 
Pherson elementen en achter 
van een starre as rr>,et torsie- 
buis en schroefveren. De ach- 
terschokbrekers hebben een 
ingebouwde automatische rij- 
hoogte-compensatie, waardoor 
de auto bij zwaardere lading 
niet naar achteren doordrukt. De wegUgging is onderstuurd 
met een duidelijke richting 
naar neutraal, wanneer ruime bochten snel genomen worden. 
De zeer direkte en sterk be- 
krachtigde besturing maakt 
het wegliggingsgevoel wat 
minder positief. De bekrachti- 
ging zou best iets minder mo- 
gen zijn, waardoor iets meer 
stuurgevoel zou ontstaan. Van 
uiterst links naar rechts is 
slechts 2.7 omwenteling. De 
remmen bestaan uit schijven 
voor en "trommels achter, die 
met behulp van fijne bekrach- 
tiging een zeer behoorlijke ver- 
traging geven. 

lichtmetalen motor 

De van oorsprong uit de 
Buick fabrieken komende V-8 
motor is een toonbeeld van 
kracht en smeuigheid. Uit 3.5 
liter inhoud komt 155 din pk., 
hetgeen in wezen helemaal niet 
veel is. Levensduur en sou- plesse staan bij deze kracht- 
auto hebben de stylisten zich 
kunnen uitleven met als resul- 
taat een heel aparte automo- 
biel. Het voorfront met rech- 
thoekige koplampen, die vloei- 
end in de knipperlichten over- 
gaan, de zyflanken met de wat 
gebogen en oplopende lijn naar 
achteren en de achterzijde, die 
zich door de grote achterlich- 
ten laat markeren. Een profiel 
in de achterlampen voorkomt 
vervuilen. Afgekeken van Mer- 
cedes. Een grote laadklep aan 
de achterkant, meer een vijfde 
deur, maakt van deze Rover 
een wel heel luxueuze station- 
car. De gebruiksmogelijkheden 
zijn enorm. Comfortabel ver- 
voer voor 4 a 5 personen, veel 
ruimte in de koffer en wanneer 
heel veel bagage mee moet 
kan de achterbank omgeklapt 
worden. In deze klasse geeft Vanaf maart 1978 wordt in 
ons land de nieuwe Peugeot 
305 aangeboden. In eerste oog- 
opslag doet het wat vreemd 
aan dat het eindcijfer geen 4 
meer is maar een 5. Waar- 
schijnlijk duidt de 5 op een 
nieuwe generatie Peugeots die 
voor de 80-er jaren gepland 
zijn. In ieder geval is de 305 
naar ons idee geen directe op- 
volger van de 404 en /.al het 
ook geen vervanger voor de 
goed verkopende 304 zijn. Na- 
dat de 204. uit de produktie 
genomen is, hebben de 104 en 
de 304 dit overgenomen. 

Peugeot verwacht veel van 
dit nieuwe model, dat in twee 
motorische varianten aangebo- 
den wordt. Du 1300 versie met 
een 1290 cc. motor zal m twee 
uitvoeringen geleverd worden. Een GL en een GR, die qua 
details verschillend zyn. De 
sterkere versie heeft' een in- 
houd van 1472 cc. en levert 74 
pk. De type-aanduiding wordt 
SR. Alle 3 zijn dus duidelijk 
herkenbaar. Met de 305 komt 
Peugeot in een druk bezette 
middenklasse. Daarbij noemen 
we o.a. 1307-1308 van Simca, 
de Renault 14, de Fiat 131, de 
Passat van VW, de Audi 80, de 
Opel Ascona en de Ford Tau- 
nus. rij -impressie Peugeot 305 


De techniek van de nieuwe 
305 is voor een zeer groot deel 
geënt op de 304. Het onderstel 
is qua wielophanging gelijk en 
ook de motor is overgenomen 
uit de 304. Toch rijdt de auto 
nog prettiger en is vooral de 
wegliggingskaraktenstiek neu- • 
traler. Comfort staat hoog ge- 
noteerd en dat merkt men o.a. 
ook nog aan de grote ïnter- Rover de toon aan. Ook het 
interieur- is van grote allure. 

De voorstoelen en de achter- 
bank zitten uitstekend. Het in- 
strumentarium is een rech- 
thoekige doos die boven op 
een plateau ligt. Met rechts- 
stuur uitvoering wordt die unit 
gewoon verplaatst. Alle in- 
strumenten, 6 in getal zijn 
rond uitgevoerd met ernaast 
een aantal controlelampjes en 
drukknoppen. De schakelaars 
voor de electrische raambedie-' 
ning zitten tussen de beide 
voorstoelen met direct ernaast 
de handrem. Het stuurwiel 
heeft een aparte vorm en 
draait iets uit het midden. De 
gehele stoffering van het inter- 
ieur en dat geldt voor de stoe- len en de vloerbedekking, is 
van een speciaal soort stof. die 
volgens Rover apart voor hun 
geweven is. 

Zo is er over deze auto nog 
veel meer te vertellen. Over 
details, over rij-aspecten etc. 
In zijn prijsklasse is het wel 
één van de auto's met de mee- 
ste gebruiksmogelijkheden, 
vooral vanwege de 5e deur. 

Daarnaast zijn de prestaties 
zeer goed, is het comfort hoog 
te waarderen en heeft de auto 
een plus aan technische facet- 
ten om zowel de sportieve als 
de wat bezadigde automobilist 
volledig aan z'n trekken te la- 
ten komen. Mto van 
het jaar bron "hoog aangeschreven. 
Toch zijn de prestaties zeer 
goed en heeft de motor een 
koppel van 27.4 kgfm bij een 
toerental van 2500. Dat is een 
imponerend cijfer. Van tot 
100 km. verlopen nog geen 10 
sec. en de topsnelheid ligt net 
iets onder de 200 km grens. Al 
deze technische lekkernijen 
dragen er toe bij dat de Rover 
heel sportief gereden kan wor- 
den, maar ook heel rustig. Bij 
lage snelheid is de 4e versnel- 
ling best bruikbaar en is de 5e 
ingeschakeld dan nog protes- 
teert de motor niet. Bij 100 km 
in de hoogste versnelling is het 
verbruik 1 op 10.5. Over het 
algemeen zal men wat sneller 
rijden en dat resulteert, dan in 
1 op 9. Gunstige cijfers wan- 
neer men de auto qua grootte 
en vermogen' beziet. Deze Ro- 
ver is eveneens met automaat 
leverbaar en dan liggen alle 
cijfers iets ongunstiger. 

veel stijl 

Zowel het uiterlijk als de 
aankleding getuigen van stijl. 
De buitenzijde is weer heel 
apart. Geen confectie-styl, die 
we al zo vaak zien. In deze ieurruimte. De stoelen zitten 
prettig en lange ritten zullen 
geen vermoeidheid te weeg 
kunnen brergen. Ook de kof- 
ferruimte is ingesteld op veel 
bagage, hetgeen het karakter 
van een reisauto ■ benadrukt. 
Het dashboard omvat een 
grote snelheidsmeter in het 
midden van een apart ge- 
vormde console. Daarnaast 
twee kleinere meters en een 
aantal controlelampjes. Drie af- 
lcgplateaux voor kleinere za- 
ken vinden we rond het fraai 
gevormde dashboard terug. 

De carrosserie werd evenals 
bij vorige modellen door Peu- 
geot in samenwerking met Pi- •linfarina ontworpen. Veel na- 
druk werd gelegd op veiligheid 
en zowel de bodem als de 
body werden op diverse plaat- 
sen extra versterkt. De tank is 
op de vloer tussen de achter- 
wielen geplaatst, hetgeen één 
van de meest veilige mogelijk- 
heden is. De 1.5 liter versie 
had een topsnelheid van ca. 
154 km. per uur, hetgeen de 
motor niet overmatig belastte, 
liet schakelen ging gemakke- 
lijk. De nieuwe Peugeots ko- 
men van de band in de fabriek 
te Mulhausen en de motoren 
komen uit het moederbedrijf in 
Sochaux. ¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥ ¥ 
¥ Meer Ford modellen In november j.1. heeft Ford 
een klein offensief op de Ne- 
derlandse markt geopend met 
het aanstellen van Hessing De 
Bilt B.V. als distributor voor 
de Amerikaanse modellen. In 
tegenstelling tot andere Ame- 
rikaanse merken zette Ford 
niet veel af. Hessing geniet al 
jaren een grote bekendheid 
wanneer het Amerikaanse au- 
to's gaat. Verder zyn zrj impor- 
SAM van LIIMGEIM Exclusief Alfa-dealer voor Haarlem en omstreken. 

Delftstraat 50 - Haarlem - Telefoon 023-319138 Toyota Carina in 
een nieuw kleed Toyota is weer eens op het 
vernieuwingspad. Werd recente- 
lijk de Cressida geïntroduceerd, 
nu staat de nieuwe Carina er 
aan te komen. De Carina's die 
door Louwman en Parqui hier 
te lande geïmporteerd worden 
zyn de 1600 de luxe 2-deurs en 
een 4-deurs, een 2-deurs auto- 
maat en een 1600 ST. Deze 
laatste heeft een vijfbak en 
meer pk's. De motoren meten 
1588 cc. In Duitsland wordt de 
nieuwe Carina al sinds eind 
november geleverd en daar 
was het dat we de nieuwe uit- 
voering al wat nauwkeuriger 
konden bekijken. Een mooie en 
zeer nuttige uitvoering is de 
Carina stationcar met 5 deuren. Het lijkt ons 

waarschijnlijk dat dit model 
hier ook geleverd zal worden 
De stationcar heeft achter 
bladveren in tegenstelling tot 
de sedans die schroefveren 
hebben. De carrosserie is iets 
breder geworden De Celica's worden m januari 
ook in een nieuw jasje ge- 
bracht. Aangezien de techniek, 
motorisch en qua ophanging 
geen of nauwelijks wijzigingen 
onderging, zal de auto t.a.v 
het rijden niet veel veranderen. 
Het is de aangepaste koets die 
de veel gevraagde Carina voor 
een aantal jaren weer up to 
date maakt. 
i^x^ïr""' f ij-impressie Porsche 928 Al van ver voor de 2e we- 
reldoorlog is de naam Porsche 
synoniem met de automobiel. 

Als constructeur bij Oosten- 
rijkse en Duitse fabrieken als 
Austro-Daimler, NSU en Mer- 
cedes maakte de toendertijd 
op technisch gebied talent- 
volle Ferdinand Porsche grote 
naam. Zijn grootste succes 
was de constructie van de ke- 
ver. In opdracht van de in de 
dertiger jaren heersende dicta- 
tuur ontwierp hij een Volks- 
auto, die eenvoudig en goed- 
koop te maken moest zijn. Het 
ontwerp kwam klaar, de eer- 
ste auto's werden gebouwd, de 
grotere series waren voor het 
Duitse leger en de burger ving 
er naast. Pas na de oorlog, 
toen het ontwerp al meer dan 
10 jaar oud was, ging de toch 
nog altijd moderne auto in 
productie voor civiele leve- 
ring. Dat het een succes zou 
worden kon men in die jaren 
niet bevroeden. Tot op heden 
werden er bijna 19.500.000 
exemplaren geproduceerd. 

De eerste Porsche 

Porsche ging verder en in 
1947 zag de eerste auto met 
deze naam het levenslicht. Tot 
op de dag van vandaag wor- 
den de Porsches volgens het 
principe motor achterin ge- 
bouwd. Wel met veel wijzigin- 
gen zowel constructief als ui- 
terlijk. Het zijn in één woord 
geweldige automobielen, maar 
om bü de tijd te blijven moest 
ook Porsche net als Volkswa- 
gen de moderne trend volgen 
van de motor voor. Natuurlijk 
blijven de .echte' Porsches nog 
lang in productie en zal de 
nieuwe uitvoering waarschijn- 
lijk pas over jaren als een 
echte Porsche gekarakteriseerd 
worden. 

De 911 is nog de enlgp sportwagen met de motor ach- 
terin en de nieuwe 928 heeft 
de motor voorin. Het tweede 
grote verschil met de oude ge- 
neratie is dat de luchtkoeling 
vaarwel gezegd werd en water- 
koellng z'n intrede deed. Dan 
hebben we ook nog de 924, 
een Porsche waarbij veel facet- 
ten afgeleid zyn van de serie- 
modellen Audi 80. Het oog 
vraagt eerst aandacht voor het 
uiterlijk van de 928. Dat is 
heel opvallend gelijnd met 
vormgevings-aspecten die in de 
automoblelbouw weer nieuw 
zijn. Er zijn geen Italianen aan 
te pas gekomen om de stile- 
ring te accentueren. Het is 
Porsches eigen chefstylist Ana- 
tole Laplne geweest die in be- 
langrijke mate verantwoordelijk 
is voor de heel aparte lijnen. 

Motor nu voorin 

Het is gewaagd wat hij deed 
en zeker zal daardoor in de 
toekomst, want Porches wor- 
den voor lange tijd gebouwd, 
het karakter gewaarborgd blij- 
ven. Je moet er echt aan wen- 
nen wat hier tot stand ge- 
bracht is. Nergens is er Iets te 
vinden van een abrupte afbre- 
king van een lijn, hetgeen juist 
zo'n tendens is bij Italiaanse 
ontwerpers. De lijnen en de 
vormgeving zijn gebaseerd op Achter de schermen wordt 
al lang van te voren gewerkt 
om de „Auto van het Jaar" te 
kiezen. Ieder jaar komen er 
nieuwe modellen aan de 
markt en deze dingen mee 
naar de begerenswaardige ti- 
tel. De keus is voor 1977 door 
de internationale jury bepaald 
en de geheel nieuwe Porsche 
928 is het geworden. 

Voor het miljoenen grote au- 
to-publiek in Europa en voor 
de fabrieken is het interessant 
wanneer een model het wordt 
waarvan in de verkoop grote 
verwachtingen bestaan. De au- 
to's worden beoordeeld op een 
groot aantal facetten en heeft 
een kleinere of een midden- 
klasser het meeste aantal pun- 
ten gekregen, dan is dat voor » 
de fabriek die deze auto ont- 
worpen heeft en fabriceert een 
geweldige reclame. Lange tijd 
bluft deze auto midden in de 
publiciteit en de belangstelling 
van het publiek zal zeker niet 
onaanzienlijk zijn. 

Natuurlijk is het ook voor 
een fabriek als Porsche een 
gebeurtenis om de uitverkoren 
auto geconstrueerd te hebben. ronde vormen, waarbij vooral 
opvalt dat de bumpers in de 
zin van hun normale functie 
niet meer als zodanig opvallen. 
Lampen, voorfront, ramen en 
achterpaneel zijn volkomen ge- 
ïntegreerd in de carrosserie. Je 
moet er heel lang aan wennen 
om een gefundeerd oordeel te 
kunnen geven. 

Nieuwe V-8 motor 

De kracht komt uit een ge- 
heel nieuw ontworpen V-8 mo- 
tor, die uit bijna 4.5 liter in- 
houd 240 pk levert. Dat is niet 
zo veel, maar meer dan vol- 
doende om de ruim 1500 kg. 
wegende auto heel goede pres- 
taties te laten leveren. Nog 
geen 8 sec. om op 100 km. 
snelheid te komen, een tops- 
nelheid van ruim 200 km. en 
een wegligging die onovertref- 
baar is. Een 5-bak brengt het 
vermogen gespreid op de weg. 
Een automaat is eveneens le- 
verbaar. Constructief hebben 
de Porsche technici hun kun- 
nen uitgebreid in dit ontwerp 
gepresenteerd. Zowel voor als 
achter schroefveren en telesco- 
pische schokbrekers. De as- 
constructie is in z'n soort 
éénmalig en wordt dan ook de 
.Weissach Asche' genoemd. 
Weissach is het centrum van 
Porsche waar op velerlei ge- 
bied nieuwe lenhrit'—n ultge- teur van Rolls Royce en de 
Tomaso. Gelijktijdig met deze 
uitbreiding zullen er veel meer 
typen en modellen geleverd 
kunnen worden. Kunnen leve- 
ren betekent ook in voorraad 
hebben of snel verkrijgbaar 
zijn. De contacten in van Hes- 
sing in de States garanderen 
dit. Fords, Mercury's en Lin- 
colns zijn bekende uitvoerin- 
gen. Daarbij komen de Zephyr 
en de Versailles, die onder 
Mercury en Lincoln vlag varen. 
By de presentatie waren heel 
wat uitvoeringen te zien en 
vooral de Zephyr en een daar-' 
van afgeleidde versie de Mo- 
narch bevielen ons wel omdat 
ze een vrrj Europees uiterlijk Porsche heeft een geschiedenis 
en een rénommee die voor 
weinig merken weggelegd is. 
De prestaties van dit merk op 
de circuits, vooral in lange af- 
standsraces, zijn niet meer te 
tellen, We hoeven alleen maar 
even terug te denken aan de 
successen van Nederlands bes- 
te coureur Gijs van Lennep, 
die 2 keer de 24 uurs race van 
Le Mans met dit merk won. 
Nu heeft het nieuwe model 928 
de trofee gewounen. Ter ere 
daarvan in deze pagina een 
rij-impressie. 

Ook voor het komende auto- 
jaar (1978) zullen er al weer 
een aantal gegadigden zyn. 
Recentelijk kwam de Peugeot 
305 uit. lanceerde Alfa de 
nieuwe Giulietta. presenteerde 
Daihatsu de fraaie Charade en 
debuteert een dezer weken de 
Chrysler Simca Horizon. Daar 
zal het niet bij blrjven, maar in 
leder geval weten we dat 1978 
weer een interessant auto-jaar 
wordt. vonden en beproefd worden. 
Rondom 5 schijfremmen met 
gekoelde trommels en uiter- 
aard optimaal bekrachtigd. Tot 
op hoge snelheid een absoluut 
veilige automobiel. Aan het in- 
terieur is eveneens bijzonder 
veel aandacht besteed. Zitposi- 
tie, stoelen, houding achter het 
verstelbare stuur en nog vele 
zaken meer maken het rijden 
wel buitengewoon aangenaam. 
Achterin kunnen in noodgeval- 
len 2 mensen zitten, maar dat 
is dan met veel minder com- 
fort dan voorin. Voor 2 kleine 
kinderen te doen. 

Veel vraag 

Porsche denkt vooruit, Por- 
sche werkt vooruit Dat ge- 
beurt natuurlijk overal. Maar 
wanneer deze fabriek met de 
928-thcoric en techniek niet zo 
ver gevorderd was, dan had 
deze Porsche nooit het predi- 
kaat „Auto van het Jaar" 
kunnen krijgen. Ruim 80.000 
gulden is voor een auto enorm 
veel geld, maar net als in het 
buitenland weet importeur 
Pon niet hoc hij de klanten 
tevreden moet stellen. Zoveel 
vraag is er naar de nieuwe 
Porsche 928. Een geweldige 
auto met verfijnde techniek, 
maar met een uiterlijk waar 
men heel duidelijk aan wen- 
nen moet. ¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥ 

¥ ¥ 
¥ ¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ iAWüSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 10 
ged. oude gracht 11b (t.o. de raak:.) haarlom (023) 31 11 40 
thorbeckestraat 1b (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78 Ö. Geepend: dinsdag t/m zaterdag 

van 11. 00 tot 17. 00 uur. 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 fes loonian nemen!!! 

BRILLENSPECIALIST Erkend fcndsleverancier - Meester-opticien 
Kaltestraat 5 - Telefoon 2174. STICHTING VOOR 
HUISHOUDELIJKE- EN 
GEZBgySVOORLBCH- 
tsng Zaradvoort Er is alsnog gelegenheid tot aanmelding 
voer de volgende cursussen, die aanvragen 
begin februari 1978 en werden gegeven in 
het lokaal cp Tolweg 10 te Zandvccrt. Handwerktechnieken 

8 lessen op maandagmiddag 

Haarverzorcjlng 

4 lessen op donderdagochtend 

feïdvsrzorging 

4 lessen op donderdagochtend 

Voetverzorging 

3 iessen op donderdagochtend 

KükGK Chin./!!nd.keuken 

dem cursus wordt gegeven in Hotel 
Interlakon aan de Van Speykstraat 20. 
8 Lessen op maandagavond. Aanmelding on inlichtingen bij mw. R. v. d. 
Mije-Rollemn, telefoon 4880. :erdag 28 januari 1978! Eeeste 

nis" bij de nieuwe Shell 
§ Duinzicht en Boulevard. Welkom bij Shell! Na een 
ingrijpende verbouwing 
zijn onze stations omgetoverd 
tot uiterst moderne Zelf Tank 
Stations. Met nieuwe, elektro- 
nische apparatuur, met een grote 
Shell shop en met een bijzonder 
sfeervolle aankleding. 

Natuurlijk laten we deze 
feestelijke gebeurtenis niet 
ongemerkt voorbij gaan. 

Speciaal de komende zaterdag 
is het de moeite waard om onze 
stations te bezoeken. De hele dag„Open Huis? 

Zaterdag is het vanaf 
's morgens 10 uur tot 's middags 
3 uur „Open Huis" op onze 
stations. Dus: welkom aan de 
Dr. CA. Gerkestraat 80 en op 
de Boulevard Barnaart. 
U kunt de gehele dag op uw 
gemak rondkijken. Bij de pomp- 
installatie èn in onze Shell shop. 

Er is heel wat nieuws te zien. 
Daarbij serveren wij u graag 
een hapje en een drankje. 
En natuurlijk kunt u ons alles 
over onze nieuwe stations 
vragen. 

Niet alles is nieuw op de 
stations. U zult onmiddellijk de 
vertrouwde gezichten herken- 
nen van de mensen die u als • 
altijd met attente service van 
dienst zijn. 

, In hun nieuwe om- \ geving staan de 
heer Timmer 
en zijn 

medewerkers 
graag voor u 
klaar. 
tanken ligt een kleurige poster 
klaar. Ook in de twee weken 
daarna zijn er nog leuke 
geschenken voor u. 

Bij een bezoek aan onze 
stations kunt u dan nog in het 
bezit komen van een handige 
autothermometer en de 
gedetailleerde Shell autokaart 
van Nederland. 

Zelf tanken, gemakkelijk 
en voordelig. 
Gratis 
verlichtingskontrole. 

Van 30 januari t/m 4 februari 
kunt u gebruik maken van een 
extra „Opening -service'.'- 
Het is 'n komplete kontrole van 
uw autoverlichting. Gratis. 
Met de modernste apparatuur. 
Grondig en gedegen, zoals u van 
ons gewend bent. 

Wij doen er nog iets bij. Een 
extra „Openingsaanbieding'.' 
Ook de gehele week. Het is een 
komplete reservelampenset, 
voor slechts f4,50. 

Feest voor iedereen. 

Aan iedereen is gedacht. 
Voor de kinderen hebben wij iets 
aparts georganiseerd: 
een grabbelton met leuke 
prijzen. De stations zijn feeste- 
lijk aangekleed. 

Daarom is een bezoek, ook al 
bent u geen automobilist, de 
moeite waard. Shell Super Motorolie. 

Doorsmeren en olie ver 
verversen? Zó klaar op onze 
stations.Wij gebruiken uit- 
sluitend Shell Super Motorolie. 
Voor minder slijtage en méér 
kilometers. 

Scherp geprijsde banden. 

Banden van vrijwel alle 
merken zijn op onze stations 
volop in voorraad. Dus ook voor 
uw auto. 

En u zult verrast zijn, als u 
hoort hoe voordelig wij die 
banden kunnen aanbieden. 

Gratis leuke geschenken. 

Voor iedereen die in de 
openingsweek bij ons komt 
Zelf tanken is erg eenvoudig. 
Een kwestie van de slang pak- 
ken en tanken. Dat gaat zonder 
morsen. En verder ziet u op de 
moderne pompbollen automa- 
tisch hoeveel liters u tankt en 
wat u bij de kassa moet betalen. 
Dat is altijd minder dan op een 
station met bediening. Want op 
elke liter Super en Normaal 
benzine krijgt u Zelf Tank- 
korting. En u weet: Shell met 
ASD, daar rijdt u zuiniger mee. 

Shell shop. 
Shop vol voordeel. 

Kijk, als u bij de kassa gaat 
betalen, altijd even rond in de 
Shell shop. Er zijn telkens 
nieuwe voordelige aanbiedin- 
gen. Niet alleen voor uw auto! 
Ook speelgoed, snoep, dranken 
en sigaretten zijn verkrijgbaar. Shell Zelf Tank Stations Duinzicht en Boulevard. 

Duinzicht: Dr. CA. Gerkestraat 80, Zandvoort. Telefoon 02507-3287. 

Boulevard: Boulevard Barnaart, Zandvoort. Telefoon 02507 -50 98. Exploitant: P. Timmer. Geopend: van 07.00 tot 23.00 uur. 
T» t n^mt»«iium..„ t n,trri: Cor Severijnse 

Vooral uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt ' .iw.wnwiwu'rW.v.'.'.'.w-xi 
JAPANSE 
AZALEA'S 

Tevens zijn wij 
voorzien van één groot 
assortiment boompjes, 
struikjes en vaste 
planten. Speciaal ge- 
selecteerd voor aan de 
kust. U kunt zich ook 
meteen overtuigen van 
onze grote kollektie 
Kamerplanten, 

Kom eens langs 

Kwekerij 
De Notedop 

üandvoortsolaan 183, 

naast ingang 

Boockaniersnest. 


U bezit een auto, verzekeren moet 

maar dan wel de juiste premie, 

informeer eens bij: 

KARL GRANNETIA 
VERZEKERINGEN 

\ Mr. Troelstrastraat 41 A 
Zandvoort, telefoon 02507-2150. 
Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a 

Tel. 02507 -67 47/ 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING pas 
VLEESWAREN 

GARNALEN SALADE 
150 gram 

ZALM SALADE 
100 gram SMARKT SCHOUDERHAM 
150 gram 
VERS VLEES 

Vrijdag en zaterdag: 

1 kilo 
RIBCARB0NADE 

500 gram 
HAASCARBONADE 

500 gram 
HAASFILET 
GROENTE EN FRUIT 

5 kilo fl 

AARDAPPELS Hg 

Kilo 

BANANEN 

500 gram 

WITLOF WEEKEND 
VOORDEEL 
ZUIVEL Melk HALFVOL 500 gram 
BELEGEN KAAS 79 et 
4,99 12 Yz liter 
SPAR PILS. SPAR Liter LANDWIJN 
wit - rosé - rood. . Draagkarton 
ALL 5,50 
3,45 

6,50 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 ■m- PAGINA 11 ' Alex Heeseman ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zondag op eigen terrein 
een verdiende 2-0 overwinning behaald op het de ranglijst 
afsluitende Zaandijk. Door deze zege kon Zandvoortmeeuwen twee 
belangrijke punten verder weglopen van QSC, dat in eigen huis met 
0-1 door HBC verslagen werd. Door deze nederlaag is Stormvogels 
langszij QSC gekomen. De IJmuidenaren wonnen met 1-2 van 
Nieuw Vennep. Koploper DWS maakte geen fout en versloeg GVO 
met 0-1. 
Meeuwen naar Zandvoortmeeuwen maakte zondag 
een fittere indruk dan een week 
tevoren, toen er mei weinig inzet werd 
gespeeld. De wil om Ie winnen was 
weer zichtbaar aanwezig. Men name 
Alex Heesemans demonstreerde waar- 
toe een goede mentaliteit kan leiden. 
Als 1 vervanger van de geschorste Teun 
Vastenhouw was hij de onbetwiste 
uitblinker. Werkend als een paard was 
hij overal. Zo had hij een belangrijk 
aandeel in de openingstreffer maar hij 
was er ook toen de bal tot tweemaal 
loc van de doellijn gehaald moest, 
worden. De ploeg heeft hetsucces dan 
ook voor een belangrijk deel aan zijn 
optreden te danken. 

De op rechts in de voorste lijn 
opererende Akc Grootveld was actie- 
ver dan de vorige weck, al moet gezegd 
worden dat deze technisch goede 
speler zijn snelheid' nog te weinig 
uitbuit. Hij is er nog steeds niet happig 
op, om de bal op te halen. Dikwijls is 
hij pas bereid om zijn kunnen te tonen 
als het leer hem goed wordt 
aangespeeld. Gelukkig voor de ploeg 
beschikt men over dergelijke water- 
dragers, met name Engel Koperen de 
reeds genoemde Alex Heesemans. 
Tegen Zaandijk was Zandvoortmeeu- 
wen duidelijk de sterkere ploeg. Na 
vijf minuten zag doelman Michael 
Snelders het eerste serieuze schot zijn 
richting uitkomen. Kees Bruin deed 
van grote afstand een poging. Met 
grote snelheid suisde de bal rakelings 
óver de lat. Door fouten in de 
verdediging kwamen de Meeuwen 
enkele malen in moeilijkheden. Zo 
niaakte na tien minuten doelman 
Johan Pellerin een pas teveel. De vrije 
trap leverde de Zaandijkers niet het 
gewenste resultaat op. 

Vijf minuten later kwam de thuisclub 
verdiend aan de leiding. Het instude- 
ren van vrije trappen aan de rand van 
het strafschopsgebied bleek niet voor 
niets geweest. Pas op het moment dat 
Alex Heesemans de bal richting 
doelmond lanceerde sprintte op links 
Albert Visser in het gat. Zonder ook 
maar één moment te aarzelen plukte 
hij met zijn schoen het leer uit de lucht 
en nog geen seconde later was de 
openingstreffer een feit: 1-0. 
Vijf minuten later dreigde Zaandijk 
langszij te komen, toen de bal richting 
leeg doel rolde. Hannes Glansdorf had 
de veel te ver uit zijn doel gekomen 
Johan Pellerin omspeeld en ook de laatste hindernis in de persoon van 
Alex Heesemans werd door hem 
bekwaam genomen. Maar Glansdorf 
had er geen rekening mee gehouden 
dat Alex Heesemans achter elke bal 
aanloopt. Voor de bal dan ook over de 
doellijn rolde was Alex er alweer om 
net op tijd een treffer te voorkomen. 
Tien minuten later moest Alex 
opnieuw de reddende engel spelen, 
nadat Richard Kerkman in de laatste 
lijn was gepasseerd. 

Even later was de toestand opnieuw 
kritiek, toen Johan Pellerin onder de 
ba! door dook. Vrij voor een leeg doel 
had Henk Fleur toen alle kans om in te 
schieten, maar deze plotselinge kans 
bracht hem zo in verwarring dat hij 
hoog overschoot. 

Na rust ging Zandvoortmeeuwen goed 
in het offensief, maar het zou toch nog 
een half uur duren voor de tweede 
treffer een feil was. Een hoekschot 
ging eraan vooraf. In eerste instanti» 
wist doelman Michael Snelders de ba! 
weg te werken, maar het was de 
attente Piet Kerkman die in de 
rebound scoorde: 2-0. 
Acht wedstrijden resten nu nog. En 
dat met twee punten achterstand op 
koploper DWS. Drie ploegen ontmoe- 
ten de Meeuwen nog op eigen terrein 
en wel het lastige Stormvogels, en QSC 
en Beverwijk. Zondag gaan de 
Meeuwen op bezoek bij KW In 
Krommenie. ' Zandvoortmeeuwen, 
Johan Pellerin, Richard Kerkman, 
Chris Jongbloed, Alex Heesemans, 
Wim van Staveren, Engel Koper, Piet 
Kerkman, Albert Visser, Kees Bruin, 
Aalderl Stobbclaar, Ake Grootveld. 

Forse nederlaag 
van Zandvoort ^75 Na een eerste helft waarin 
Zandvoort '75 en K.I.C. een zeer 
aantrekkelijke partij voetbal speel- 
den en de Zandvoortse ploeg het 
betere van het spel, kreeg Z.75 in 
de slotfase van de tweede helft 
een zware 5-1 nederlaag te 
slikken. Beide ploegen toonden in de eerste 
helft veel inzet en het spel ging snel 
heen en weer. .loop Paap kreeg na een 
solo geen goede kans doch de bal ging 
juist over de lat terwijl spits Dirk 
Koper kort hierop de bal tegen de 
Beverwijkse doelman schoot. Ook de 
Zandvoortse doelman Reewijk moest 
enkele malen goed in aktie komen. 
Enkele prima . acties, van v.d. Vaart in 
samenwerking met Raymond Keuning 
hadden stellig betere resultaten kun- 
nen opleveren. Naarmate de eerste 
helft vorderde groeide de kwaliteit en 
met veel inzet probeerden beide teams 
tot scoren te komen, doch de beide 
doelverdedigers waren het grote 
struikelblok. Rust 0-0. 
Een belofte voor de tweede helft, 
maar al spoedig bleek dat beide 
ploegen zich toch kennelijk te veel 
ingespannen hadden. Het liep niet 
meer vlol en het leek of men zich bij een 0-0 stand zou neerleggen. Toen 
kwam K.I.C. op 1-0. Maar hel werd 5 
minuten hierna door Raymond Keu- 
ning weer gelijk. 1-1. Toen echter de 
Beverwijkse spits opeen simpele wijze 
zijn team naar 2-1 kon tillen, was 
Zandvoort '75 aangeslagen. Als nood- 
maatregel ging men op buitenspel 
spelen, hetgeen enkele malen mislukte 
en K.I.C. lustig kon scoren. Toch- 
kr--;;' Zandvoort '75 in de laatste 
10 minuten ook nog enkele malen 
gelegenheid tot scoren maar het zat 
toen niet mee. met een flitsend 
schot brengt Albert Visser zijn ploeg 
aan de leiding. DWS 

Zandv. 

QSC 

Stormv. 

TYBB 

HBC 

Beverw. 

N. Venn. 

WSV'30 

KW 

GVO 

Zaandijk 14-23 

14 21 

1217 

1217 

1314 

14 14 

14 12 

14 11 

14 11 

14 9 

13 6 

125 Zandvoort niet snksesvol 

bij nat. titelstrijd karate Moeiteloze 
zege Lions ZANDVOORT - Het heeft Lions 
afgelopen vrijdag weinig moeite 
gekost om Cyxioons uit Haarlem een 
nederlaag te bezorgen. 

Cycloons, waarvan Lions vorig seizoen 
nog onverwacht verloor, had dit. keer 
geen enkel verweer op het offensief 
dat de leeuwen op Cycloon openden. 
De Haarlemmers werden de eerste 
helft volslagen onder de voet gelopen. 
Was de ruststand reeds 7(! )-59, na de 
hervatting gingen de Lions nog even 
door tot 7-67, waarna de tegenpartij 
mocht meedoen. Dank zij Hooft 0-18 
en Stouten 0-9 werd de schade 
enigszins beperkt voor de Cycloons. 
Eindstand 49-125. Topscorers Lions 
Pim Schön 13-0. Lex Kroder 12-4, 
Marco Tcrmes 2-14. Bridgeclub ZANDVOORT - De stand na de eerste 
wedstrijd van de derde kompetitie der 
Zandvoortse Bridgeclub is als volgt: 
A-lijn: 1. Fam. Heidoorn 58,33 
procent; 2. Ds. Bcrrier-Hagen 54.17 
procent. 

B-lijn: 1/2: fam. Coops en hr. 
Berrier-Wanna 56.25 procent. C-lijn: 1. Ds. Baay-Trommel 
procent- 2. Ds. Bos-Schouten 
procent- 67.36 
55.56 D-lijn: 1. Ds. v.d. Berg-Kiewiet 72.62 
procent; 2. Hr. Vulsma-V.d. Wende 
58.33 procent. Zandv. schaakclub 

ZANDVOORT - Na de speelavond van 
donderdag in het Gemeenschapshuis 
gaat bij de Zandvoortse Schaakclub de 
heer Vastenhouw riant aan de leiding 
van de interne kompetitie. De 
lijstaanvoerder ligt met 12 punten 
3 1/2 punten voor op zijn belagers de 
heren K per, Van der Werff en 
Zwerver. 

In de jeugdkompetltie delen Koperen 
Van der Werff de eerste plaats met 
8 1/2 punten, gevolgd door Cliteur 
met 8 punten en Losekoot met 7 
punten. Bij de externe wedstrijden 
verloor hel tweede team van Zand- 
voort met 5 1/2-2 1/2 van het vijfde 
team van De Uil. ZANDVOORT - De in Zand- 
voort gesitueerde karate vereni- 
ging Academy for Asian Fighting 
Arts, heeft zoals voorzien, geen 
finale plaats kunnen bemach- 
tigen bij de nationale kampioen- 
schappen. Pech sloeg toe op deze 
kampioenschappen. Had de Aca- 
demy met 5 man ingeschreven, 
slechts 3 man sterk kon deel- 
nemen aan deze krachtmeting. 
er Schulte, de zwaargewicht en 
vechter, die op het vorige 
toernooi een opvallende rol 
vervulde, werd de afgelopen 
woensdag voor het toernooi in 
het ziekenhuis opgenomen. Voor Zandvoort namen deel: Frank 
Geerman, Arnold Schulte en Gerard 
Poots, waarbij de laatste twee zich 
duidelijk geremd voelden en bewust probeerden hun opponent niet te 
raken om diskwalificatie te vermijden, 
hierdoor Zichzelf forcerend en moei- 
lijk in de juiste vorm komend. Ook 
coaching van de heren Koster en 
Koopman kon hier niets uitrichten en 
beiden verloren hun partij tegen 
duidelijk zowel fysiek als mentaal 
zwakkere tegenstanders. 

Voor Krank Geerman die hier zijn 
eerste wedstrijd vocht, was het 
meedoen een extra stimulans daar 
deze kleine Zandvoortse karateka 
bijna was uitgesloten van dit toernooi 
omdat sportkeuring en het lidmaat- 
schap niet aanwezig bleken. Voor deze 
sportkeuring had de vereniging zich al 
gedurende de afgelopen maand inge- 
zet, maar men was er niet in geslaagd 
dit rond te krijgen. Totdat dokter Mol, 
zaterdagmorgen na telefonisch onder- 
houd spontaan verklaarde de sport- 
keuring op zich te nemen. En dat niet 
alleen, doch ook het voorstel deed om 
ZANDVOORT - Op 2 februari zal het 30 jaar geleden zijn, dat de 
buurtvereniging „De Wurf" (met als centrum de Kerkstraat en 
omgeving) werd opgericht. Een goede vereniging, die de belangen 
behartigde van de daar gevestigde inwoners en winkeliers. Er werden 
tal van uitstekendeinitiatieven ontplooid en de toenmalige Wurf 
kon bogen op den fijne verenigingsgeest. Toch is er in het midden 
van de vijftiger jaren een zeker ver lo op gekomen in de vereniging 
en was de tijd rijp voor een nieuwe koers, wilde de vereniging blijven 
bestaan. Het was wijlen mej. Elisabeth Bakels, die toen voorstelde 
om „De Wurf" het karakter van een folkloreverenigingte geven. En 
dit is toen bijzonder goed aangeslagen. Overal kwamen de 
oud-Zandvoortse kostuums en kappen uit de kast. En weldra was 
„De Wurf" een vereniging, die zich volledig ging toeleggen op het 
bewaren van de historische tradities en gebruiken van het oude 
Zandvoort. Elisabeth Bakels heeft dit zeer 
krachtig gestimuleerd en zij schreef 
bovendien met vlotte pen een aantal 
historische schetsen voor toneel- 
uitvoering, die bij de bevolking warm 
werden ontvangen. Zij wist door haar 
rijke historische kennis en haar 
bijzondere verbondenheid met de 
Zandvoortse bevolking steeds de juiste 
toon te raken en daardoor een brede 
belangstelling voor onze folklore te 
wekken. Ook gaf zij de eerste aanzet 
tot de oprichting van een volksdans- 
groep, die heden ten dage nog steeds met groot sukses voor het voetlicht 
komt. 

Het is een goede zaak om bij dit 
30-jarig jubileum van „De Wurf" de 
oprichtster, Elisabeth Rakels, met 
grote eerbied te herdenken. Zij heeft 
Zandvoorlers een grote diens bewezen 
om door middel van „De Wurf" een 
hechte band te smeden met de rijke 
historie van het dorp en allen, die 
daarmee verbonden waren. En dat 
juist in een jaar, waarin de badplaats 
Zandvoort 150 jaar beslaat. Het zou 
óók haar geactiveerd hebben dit op gepaste wijze te gedenken. 
De Folklorevereniging „De Wurf" 
heeft in haar 30-jarig bestaan getoond 
en bewezen een door en door 
Zandvoortse vereniging te zijn. Ge- 
worteld op de historische waarden van 
onze dorpsgemeenschap, maar daar- 
naast ook sterk gericht op heden en 
toekomst. Bij tal van gelegenheden is 
„De Wurf" dan ook gaarne aanwezig 
om Zandvoort te representeren. En 
dan zijn dal lang niet altijd historische 
aangelegenheden, maar vaak ook 
zaken die wel degelijk met het. 
(toekomstig) welzijn van de badplaats 
te maken hebben. De Opcnlucht- 
vismaaltijd die nu reeds voor het 8ste 
jaar wordt gehouden, is met een 
knipoog naar het verleden - een 
toeristisch belang van Zandvoort. Op 
deze wijze draagt de vereniging gaarne 
bij aan de belangen van toerisme en 
rekreaüe. Ja, ook buiten Zandvoort. 
Tal van bezoeken in binnen- en 
buitenland hebben de naam van 
Zandvoort op uitstekende wijze 
uitgedragen en „De Wurf" heeft deze aat 30 jaar 

>n t"f>n ^^^ — "■ m ^ ~~. de gehele vereniging van een sporl- 
medische begeleiding te willen voor- 
zien, inclusief cardiogram en fictsergo- 
metcr. Wanneer op deze uitnodiging 
zal worden ingegaan, betekent dit dat 
Zandvoort als eerste Nederlandse 
karate vereniging kan beschikken over 
een optimale begeleiding wat het in 
samenwerking met de leiding mogelijk 
maakt een individueel trainings- 
schema op te stellen voor elk lid. ' 

Terug naar het toernooi. franK 
Geerman dirigeerde het vechten met 
snelle vuisttechnieken, die hij op het 
lichaam van zijn tegenstander liet 
neerkomen. Er was een Sai-siaio 
(verlenging met nog een partij) voor 
nodig om de beslissing te brengen. 
Deze kwam toen de opponent door 
vermoeidheid van het voortdurend 
offensief van Frank één moment zijn 
defensie verwaarloosde, waarop Frank 
impulsief een kin-geri (trap) in het 
kruis van zijn tegenstander liet 
ontploffen. Deze moest het gevecht 
voor enige tijd staken maar gelukkig 
werd er een protector gedragen en 
leverde dit geen blessure op. Wel een 
Hansoku Chui (diskwalificatie) voor 
Frank. 
VOETBAL 

ZANDVOORTMEEUWEN 

Zaterdag 

Zandv.m. 1-S. V.B. 1 

B-jun.: : 

St.vogcls 1-Zandv.m: 1 

C-jun. 

Zandv.m. 1-"V.S.V. 1 

Zandv.m. 3-Concordia 2 

Haarlem 6- Zandv.m. 4 

S.C.W. 3- Zandv.m. 5 

Zondag 

Zandv.nvZaand. 
Zandv.m. 2-D.C.O. 2 
T.H.B. 2- Zandv.m. 5 
Beverwijk 4-Zandv.m. 5 
D.C.O. 7-Zandv.m. 5 
D.I.O.S. 7- Zandv.m: 7 
Velsen 10- Zandv.m. 8 
T.Y.B.B. 10-Zandv.m. 9 
Zandv.m. 11-O.G. 13 
Zandv.m. 1-DSS 12 
A-jun. 2-3 

3-0 

0-0 
2-0 
3-2 
5-1 2-0 
0-1 
1-0 
1-0 
1-4 
3-1 
2-2 
3-6 
4-1 
4-2 
representatie altijd met waardigheid 
weten te vervullen. Op sociaal terrein 
heeft „De Wurf" ook altijd gaarne 
haar sleentje bijgedragen, waar dat 
ook maar mogelijk was. Er werd vaak 
opgetreden in ziekenhuizen, revali- 
datiecentra, ontmoctingsbijeen- 
komsten van zieken en bejaarden etc. 
Verdienstelijke burgers, gouden 
echtparen, verenigingsjubilea etc. 
mochten en mgoen altijd op een 
meelevend bezoek van „De Wurf" 
rekenen. En dat „De Wurf" nooit 
met lege handen komt, is genoegzaam 
bekend. 

Zo staat „De Wurf" na 30 jaar nog j. 
altijd in de warme belangstelling van 
de Zandvoortse volksgemeenschap, w 
Als een schakel tussen historie en r 
toekomst. Dn jaarlijkse (steeds uit- * 
verkochte) toneel-avonden bewijzen i 
óók de onvorflauwde belangstelling 
voor het werk van „De Wurf". Maar 
het is dit niet alleen, dat de zalen tot Y 
de laatste stoel bezet doen zijn. Hel is 
de gemoedelijke sfeer, de ongebonden 

~ gevoelens vaneen écht avondje uit, die 

Een vis-afslag uit vroeger dagen de inmiddels tot een jaarlijkse traditie 

geworden „Wurf-avonden" ken- 
merken. Daar wordt door jong en oud, ' 
rijk en arm naar uitgezien. Vaak 
worden al maanden vooruit pogingen 
gedaan om een entree-kaartje te 
bemachtigen. Het „bal-na" is de 
formule voor een bijkans spontane 
bruiloftsviering, waar iedereen ook 
iedereen kent. Zo gezien is er alle 
reden om ook aan dit 30-jarig 
jubileum tóch even aandacht te 
schenken. Het 25-jarig jubileum in 
1973 werd uiteraard op meer 
feestelijke wijze herdacht. Maar het 
bestuur meent terecht aan deze 
30-jarige herdenking toch zonder 
bijzondere ophef voorbij te moeten 
gaan. ' 


■ Zandv.m. 1-T.H.B.l 


4-2 


■¥ 

*• 
* 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 


v ^9 * 


„% *» «Ajy Tfi 


Zondag 


s 


** m tó 


d.s. Tonegidol-Zvm.1 


11-1 


h.s.GVOl-Zvm.1 


8-15 
d.j. Umondl-Zvm.1 


12-17 


U 


h.j. Full Speed 1-Zvm.l 
j.a. n.uondl-Zvm. 1 
m. p. Blinkcrtl-Zvm.1 


15-18 

11-33 

5-9 
/ 


iH^ltA*.] 


j.p. Wijk a. Zee 1-Zvm.l 


7-6 


m.w. : Blinkert2-Zvn.l 


3-13 
j.w. BSMl-Zvm. 1 


1-2 programma £ tyt/v- 

I *-. „Allegce, die vis en gnrnael kope wulle 
kommc an zee...." (Foto: Louis v.d. 

Mije). .«/-i 


-«JU <* i WE* 

ft & V Elisabeth Bakels, oprichtster van „De 
Wurf". Wel is men het Genootschap „Oud 
Zandvoort" zeer erkentelijk voor de 
ruime aandacht, die tijdens de 
expositie in het Culturele Centrum 
aan het Gasthuisplein (13-29 Jan. a.s.) 
samen met de Kon. Roddingsmaat- 
schappij, aan het werk van de Wurf zal 
worden geschonken. Een hommage, 
een eerbetoon, een schouderklopje, 
men mag hel zien zoals men wil, maar 
deze geste is uitstekend gevallen bij 
„De Wurf" en hel bestuur spreekt 
hiervoor gaarne zijn dank uit. 

De samenwerking met het Genoot- 
schap „Oud Zandvoorf'op het terrein 
van de Zandvoortse historie heeft in 
het verloden reeds vele goede vruchten 
mogen afwerpen. Dat deze samen- werking in de toekomst bestendig 
moge blijven is de wens van beide 
besturen! 

En nu op naar het 35-jarig bestaan! 
Moge het zó zijn, dat vele leden van de 
vereniging dit nog allemaal mogen 
meemaken en beleven. En dan denken 
we iu het bijzonder aan de oudere 
aktieve leden, die vaak vanaf de 
oprichting, hun beste krachten aan de 
vereniging hebben gegeven. En dat zijn 
dan de zeer gewaardeerde Tante Jani 
Keur (80), tante Pie Draver (79), 
oud-regisseuze mevr. Gansner- v.d. 
Bos (79), mevr. Tormes-Dorsman 
(79). Piet van der Veld en zijn vrouw 
(75) en tante Jans Bakkenhoven- 
Zweninier (72), die tevens vanaf de 
oprichting bestuurslid is! Daarvoor 
een apart woord van hulde! Enkele 
van deze hoogbejaarde maar nog altijd 
actieve leden zullen - Deo Volcnte-iu 
februari weer op de planken slaan! Ze 
zullen dan nog altijd de /.aal weten te 
boeien door hun spel en hun 
enthousiasme. Overmoeid ondanks 
het klimmen der jaren 

Ja, dan mogen we verwachten, dat door hun prachtige voorbeeld en 
trouwe verenigingsliefde de Wurf nog 
vele, vele jaren zal blijven bestaan. 
Temidden van de Zandvoortors, 
temidden van ons dorp aan de zee! 

De jongere garde van „De Wurf" is niet 
minder enthousiast en ziet het als een 
eer om straks het werk van de ouderen 
te mogen voortzetten. Hun spontane 
inzet en saamhorigheid is mede een 
waarborg voor de toekomst van de 
vereniging. Zij zijn het, die „de Wurf" 
straks moeten voortstuwen, zij zijn 
het ook, die de doelstelling en het 
streven van de vereniging moeten 
blijven waarmaken en uitdragen. 

En dan weten wc ook, dat de 
vereniging zal voortgaan in de geest 
van hen, die de Wurf in de loop der 
jaren door de dood ontvallen zijn. Ook 
bij dit 30-jarig jubileum past het deze 
leden weer voor de geest te roepen en 
te danken voor alles wat ze voor „De 
Wurf" deden. In trouwen liefde voor 
hun geboortedorp. Hun nagedachtenis 
wordt, in hoge ere gehouden. Deze 
herinnering bij hel 30-jarig jubileum 
vervult het bestuur met grole 
erkentelijkheid en dankbaarheid. 

Voorzitter Steen, 
„De Wurf". VOETBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
Zaterdag 
Renova 1-Zandv.m.' 1 


14.30 u. 


B-junioren 
Zandv.m. 1-TYBB1 


14.00 u. 


Zandv.m. 2-Haarl. 3 


14.00 u. 


C- junioren 
Umuiden 1-Zandv. 1 ' 


13.45u. 


Zandv.m. 2-TZB1 


14.00 u. 


TYBB4-Zandv.m.3 : 


14.00 u. 


Zandv.m: 4-DCO 6 


12.00 u. 


Zandv.m. 5-NAS 4 


12.00 u. 


Zondag 
KVV.Zandv.m.' 


14.30 u. 


Beverwijk 2- Zandv.m. 2 


10.00 u. 


Hoofdd. 3-Zandv.m. 4 


12.00u. 


Zandv.m. 5- HFC 5 


9.4 5 u. 


R.C.H. 7-Zandvtm.6 


9.45 u. 


Hilleg. 8- Zandv.m. 8 


9.30 u. 


Zandv.m. 9-ADO 20 17 


12.00u. 


Zandv.m. 10-Tcrrasv. 10 


9.15u. 


OG 13-Zandv.m. 11 


14.30u. 


Junioren 
DSS 1-Zandv.m. 1 


12.00 u. 


ZANDVOORT '75 
Zandv. '75 1-Telefonia 1 


14.30 u. 


Halfweg3-Zandv.'75 2 


12.30u. 


Zandv. '75 3-SIZo 6 


12.00 u. 


Zandv. '75 4-J. Hercules 6 


12.00u. 


Kenncmerl. 9-Zandv. '75 5 


12.00u. 


Kenncmerl. 10-Zandv.'75 5 


15.15U. 


Umuiden A2-Zandv. Al 


10.00 u. 


DSK B2-Zandv. bl 


14.00 u. 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
Zaterdag 
d.s. Zvm. 1-Wijka. Zeel 


13.00 u. 


h.s. Zvm. 1-IJmondl 


14.00 u. 


d.j. Zvm. 1-Hoofddorpl 


lG.lOu. 


h.j. Zvn.l-Desiree/Odinl 


15.10u. 


m.a. Zvm. 2-Blinkert 2 


10.00 u. 


j.a. Zvn. 1-Concordial 


12.15u. 


j.p. Zvm. 1-Blinkert 1 


10.15u. 


j.w. Zvm. 1-BIinkertl 


11.30u. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR1 1978 PAGINA 
ES 

iprijzen 

* diverse Japonnen HALVE PRIJS 

* HEMDEN 25 f 00 

* PANTALONS 39,00 

* LEREN JASJES 198,00 

* PULLOVERS 10,25 

.BLOUSES 15,00 

2voor 25,00 

Voorde ware eiken-liefhebber: geloogd massief eiken. 

In de Meubelfabriek Oisterwijk wordt een traditie van eeuwen voortgezet. 
Wij maken onze meubelen nog steeds zoals dat vroeger ging. 
Van massief Europees eiken. 

Want alleen Europees eiken kun je logen, zodat de prachtige tekening 
van het hout helemaal tot z'n recht komt. 
En zo handhaven we nog wel meer goede 
meubelmakerstradities die de kwaliteit ten 
goede komen. Kerkplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507-4828 Zandvoorise Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. 
El Nu 40 tot 60% korting op 
BEHANG 

Vanaf f 50,- gratis thuisbezorgd. 

Loop rustig binnen, er is meer dan u denkt. Natuurlijk bij: 
Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis ZANDV00RTS NIEUWSBLAD 

KantoorrGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: • 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. 
■I ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. Deg eli j k vakwerk. 

In onze werkplaats doen 
mensen het werk. Meubel- 
makers die nog weten hoe je 
een muurvaste pen-en-gat- 
verbinding maakt. Die elk 
stuk hout door hun handen 
laten gaan om er ten slotte 
het mooiste deel uit te kiezen. 
Dat kost natuurlijk extra tijd 
Maar het levert wel meubelen 
op van een weergaloze kwali- 
teit. 

Ongekende service. 

De Meubelfabriek Oisterwijk 
biedt nóg een keihard voor- 
deel. Als er iets is met een 
meubel van ons, komt een 
van onze eigen meubel- 
makers bij u langs om het 
probleem uit de wereld te 
helpen. En dat kost u ... niets! 
Kijk, dat is nou echte service. 

12 j aar g arantie. 

Doordat de Meubelfabriek 
Oisterwijk alles in eigen hand 
houdt, kunnen wij een kwali- 

In deze sfeervolle 
katalogits staan alle 
meubelen die wij maken. 
U krijgt 'm gratis in al ome 
toonzalen. teitsgarantie geven die onge- 
looflijk klinkt in deze moder- 
ne tijd Bij de aflevering van 
de meubelen ontvangt u een 
bewijs, waarin wij garantie 
geven tegen mogelijke ge- 
breken in het hout en de 
konstruktie. Hierin staan uw 
naam en de datum van af- 
levering. Gedurende 12 jaar 
hoeft u zich geen zorgen te 
maken over uw meubelen. Onze meubelen zi j n in g een 
enkele andere winkel te koo p. 

U vindt ze uitsluitend op 
onderstaande 10 adressen 
waar u zich vrijblijvend kunt 
oriënteren. En waar u onder 
het genot van een kopje koffie 
alle inlichtingen krijgt over 
onze unieke kollektie meube- 
len van geloogd massief 
Europees eiken. 

Meubelfabriek Oisterwijk 

Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-23391 7 Berkcl (Z.H.), Noordeindseweg 1 1 6, tel. 01 891-4670 Beverwijk, Parallelweg 1 00, tel. 02510-26923 Ede, Grotcstraat 72/74, 

tel. 08380-1 6203 Hccrenvcen, Dracht 1 42, tel. 051 30-25540 Hengelo(O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-1 4370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-901 2 

Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762 Valkenburg (L), Rcinaldstraat 9, tel. 04406-1 3925 Zuidlarcn, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden >KkYMIlt U'tlltVK 

KEIMARCHITECTUUR 
Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf werden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATSEBEDRUF Showroom Pïwadijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. Weggevlogen 
2 parkieten 

ter grootte van een papegaai 
zwarte kop en een gele ring 
in de nek, verdere kleur groen. Gaarne inlichtingen: 
Grote Krocht 24, tel. 02507-2301 . Hang- on legkast (wit) 

f 149.- 
170x100x50 (hxbrxd). 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. TEKOOPAANGEB. 
NESTJE 

KARELISCHE 

BERENH0NDEN. 

Pups, met 

prima stamboom. 

Telefoon 05994-4544. fotolitho drommel bv 

zoekt 

parttime krachten 

die bezorgwerk kunnen doen per 
NS of per bedrijfsauto. 

Bijvoorbeeld een 65 + 'er. 

Bel 3046 of kom langs, 

Flemingstraat 100, Zandvoort. 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,— 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT 
W. DRAYERSTBAAT 5 TELEFOON 02507-4547 ^t^sssssssasssssssssssssssssessssssssssssssssssss 

een feestelijk 

bloemetje voor elke 

gelegenheid. 

ruime keus bij: 
f ■ # 

(X W* 1 Ê* O GROTE KROCHT 24. 
W> I I \jf IJB ZANDVOORT. K 

Nu voordelig naar Mallorca 

op basis van vol pension in 

hotel 'Tal' te El Arenal 

2 persoons = lx half geld 
3 persoons = lx gratis. REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zandvoort .' 
telefoon 0250/2560 
(3t.%V l — ,_;.. zandvoorts 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT WW «r*» m0>m DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 nieuwsblad GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-71G6 - OPLAGE 3500 EX. 
Afscheid direkteur Van 
Eijk bij sociale dienst RANDSTAD PUBLICATIES 

Abonnementsprijzen! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
de abonnementsprijs van het 
Zandvoorts Nieuwsblad met : 
2 cent per week worden ver-; 
hoogd. Hiervoor is toestemming 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts. 
Nieuwsblad zal per 1 jar.uari '78 
per bezorger f 20,70 per jaar 
gaan kosten. 

Hoofdkantoor: 
Aalsmeer. Stationsweg 38 
Telefoon 02977-2 51 41 (5 lijnen) 

38E JAARGANG NO. 5 ED. 5 ZANDVOORT - Per 1 februari jl. 
werd op zijn verzoek na een 
29-jarige dienstperiode, eervol 
ontslag verleend aan de heer 
J.C.M. v. Eijk, directeur van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst, 
onder dankbetuiging voor de 
vele door hem in de loop der 
jaren bewezen diensten, niet 
alleen voor de gemeente doch 
ook in tal van belangrijke 
nevenfuncties. In een besloten vergadering werd de 
heer van Eijk, vergezeld van diens 
echtgenote Mevrouw van Eijk-Mannes 
in de kamer van B. en W. maandag- 
middag om halfvier ontvangen door 
het voltallige college van B. en W. Hij 
werd daar toegesproken door burge- 
meester Machielsen en de wethouder 
van Sociale Zaken, de heer K.C. van 
der Mije Pzn. Zij schetsten de grote 
verdiensten van de thans vertrekkende 

(Adv. Ingez. Mcded.) Aan onze abonnees 

De girokaart die u heeft 
ontvangen met als opschrift 
Randstad Publicaties heeft 
betrekking op het abonnement 
van Zandvoorts Nieuwsblad. H. W. C0STER 
Makelaar o.g. e» 

LidNBM. Burg. Engelbertstraat 11, 
Zandvoort, telefoon 5531. Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Assurantiën. Hypotheken BEL 6255 

glazen wasserij en 
schoonmaakbedrijf 

SN0EKS" n 

Keesomstraat 181 Zandvoort 
^1 Wij geven u ^ 

kJ deskundig advies bij f^ 

v de verkoop van uw fe 

2' ' 1U ' S ^ 

^1 MAKELAARSKANTOOR ^ 

J van Randwijk bv 2 

J^ Zandvoorterweg 67, Aerdenhout, ^ 

«» jelefoon 023-241224. "I BOUW- EN BETONBEDRIJF 

J. RIEMERSMA 

Nieuwbouw. 
Verbouw: 

zoals het uitbouwen van uw kamer 

of keuken, open haarden en ander 

metselwerk. 

Timmarwerk: 

zoals ramjn en deuren, eikenhouten 

tafels, tuinmeubelen. 

telefoon 02507-6091-3086. LANGS DE VLOEDLIJN 
Ik heb nog nooit een masker 
voor een gezicht gezien, 
zonder dat ik in de verlei- 
ding kwam het afterukken. 
Alfred de Vigny 
(1799-1863). directeur, die door zijn tactvol en 
vriendelijk optreden aller harten in 
Zandvoort wist te winnen in een zeker 
niet benijdenswaardige functie, die 
veel van de mens vergt. Met tal van 
voorbeelden wist vooral uiteraard 
wethouder ; n de Mij dit alles in 
een helder licht te zetten. Hij schonk 
daarna mevrouw Van Eijk fraaie 
bloemen, terwijl de heer Van Eijk oen 
geschenk onder couvert ontving. 

Van halfvijf tot halfzes volgde hierna 
een afscheidsreceptie in de raadzaal. 
Op uitdrukkelijk verzoek van de 
afscheid nemende directeur werd hier 
niet officieel gesproken, terwijl er ook 
in de pers geen bekendheid aan was 
gegeven. We hebben zode indruk, dat 
het echtpaar Van Eijk geschrokken is 
van de overweldigende belangstelling, 
die voor deze receptie bestond. Ruim 
een uur lang was het een komen en 
gaan van mensen uit alle lagen van de 
Zandvoortse bevolking. 
Gemeentepersoneel, hoofden van tak- ken van dienst, oudcollega's oud- 
wethouders, gemeenteraadsleden en 
oud-gemcenteraadsledcn, vertegen- 
woordigers van vele verenigingen, zij 

Diefstallen 

ZANDVOORT - Inbrekers hebben een 
drukke nacht gehad in de Kostverlo- 
renstraat Er werden tenminste op 
woensdag 25 januari drie inbraken 
gemeld. Door forcering van een 
raamafsluiling werd toegang verkre- 
gen tot een kamertje waaruit vermoe- 
delijk enig buitenlands geld wordt 
vermist. In een volgend huis werd 
toegang verkregen door het boren van 
een gaatje in dn raamlijst. Hier werd 
een bureau opengebroken en kasten 
onderzocht. Buit plm. f 400,-- Ook 
v in een derde woning werd op dezelfde 
wijze toegang verkregen. Kasten 
werden doorzocht. Omdat de bewo- 
ner met vakantie is kon niet worden 
nagegaan of er iets uit de woning 
wordt vermist. Verder werd er in het ZANDVOORT - Binnenkort zullen 
twee aanbestedingen plaatsvinden in 
het kantoor van de dienst publiek 
werken te Zandvoort. Het betreft hier 
het maken van een wegverbrcding in 
de Zandvoortselaan nabij Nieuw- 
Unicum, en wel op vrijdag 17 februari 
om 10.00 uur, terwijl de aanbesteding 
voor de sloop van de voormalige 
Julinaschool plaatsvindt op vrijdag 10 
februari om 15.00 uur. (Adv. Ingcz. Mcdnl.) -" 300 

MORRIS 

bëforeyoubuy lamsvacht en bontjassen 

20 °/o KORTING 

suede, nappa, tweed & regenkleding 

hoge kortingen^ 

geopend ; 9.00-18.00,uur(maandag. 13.00-18.00) Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 2655 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 «ris**. 

IL alleen in filiaal Anegang 
kwaliteits-matrassen v.a. 49.— 
donszachte dekbedden v.a. 49.— 
wollen ruitplaids v.a. 1 5.95 
veren kussens v.a. 1 4.75 
veren baby-kussentjes 6.70J 

draion dekens 39.— i HAARLEM: Gen. Cronjéstraat 4 - Grote Houtstraat 166 • Anegang 27a =te= la reine HEROPEND Het is gelukt. Na bijna drie maanden verbouwen kunnen 

wij onze gasten weer ontvangen. 

Het is een schitterend interieur geworden. De intieme 

sfeer en het luxueuze kader werden gecreëerd door de 

volgende architekten en bedrijven, waarvoor onze 

hartelijke dank en waardering. 

Architekt: ir. C. J. Wagenaar en medewerkers, Zandvoort 

Binnenhuisarchitekt: P. Terstall 

Aannemersbedrijf: A. J. de Rooy, Zandvoort 

Inter Shop Center Interieur, Woudenberg 

Nihot Luchttechnieken, Amsterdam 

Elektr. Technisch Bureau: L. Drommel, Zandvoort 

Gebr. Grapendaal cv en sanitair, Haarlem 

GEBR. VAN HOUTEN 

RESTAURANT LA REINE 

ZANDVOORT 

TELEFOON 02507-2253 allen kwamen de scheidende directeur 
de hand drukken. Ook doktoren en 
personeel van kruisverenigingen zagen 
wij onder de aanwezigen. Talrijk 
waren de bloemen en geschenken, die 
zij ontvingen. Het móet voor het 
echtpaar nog heel lang in hun 
herinnering zal blijven voortleven. — r — ' 1 — — j«' " =— ~~ Dr. Plantinghuis op dezelfde wijze 

rV Utl hPSl ÊfliriQfeil '"gebroken. Hier wordt een goldkistje ' met ca. f 70,-- vermist. Op vrijdag 
werd bij de politie aangifte gedaan van 
diefstal van f 40,-- en een spaarvarken 
uit een café en in een tehuis voor 
jongeren werd een geldkistje met 
f 270,- ontvreemd. Inmiddels is door 
de politie een 33-jarige man uit Keulen 
aangehouden. Hij was in het bezit van 
enkele ontvreemde voorwerpen. De 
verdachte heeft inmiddels wel een 
drietal diefstallen in Zandvoort ge- 
pleegd bekend. Slippartijen 

ZANDVOORT - Ook in Zandvoort 
vonden afgelopen maandagmorgen 
enkele slippartijen plaats tengevolge 
van de gladheid. Op de Zandvoortse- 
laan raakte een personenauto in een 
slip en ramde een papierbak. Minder 
gelukkig was een 19-jarige fietser die 
in de bocht van de Dr. CA. 
Gcrkestraat/Zandvoortselaan werd 
aangereden door eenslippendeauto- 
mobilist. Meteen pijnlijke knie kon hij 
zijn weg vervolgen. In de Brederode- 
straat kwam een automobilist tol 
stilstand tegen een geparkeerde auto 
en het hekwerk van een tuin, terwijl 
een andere automobilist plotseling een 
halve slag" ronddraaide in dezelfde 
straat en daarbij een boompje kapte. 
Persoonlijke ongelukken deden zi n 
niet voor. 
Burgemeester Machielsen in nieuwjaarsrede: 

"Wij blijven niet niet de 
Armen over elkaar zitten" Geen spreekuur 

ZANDVOORT - Wethouder K.C. van 
der Mije Pzn. (sociale zaken en 
volksgezondheid) is verhinderd op 
woensdag 8 en 15 februari spreekuur 
te houden. In verband hiermede zal 
het spreekuur op woensdag 22 
februari aanvangn om 2 uur tot 5 uur. ZANDVOORT - In de komende 
tijd zal het Zandvoortse kollege 
niet met de handen over elkaar 
blijven zitten en afwachten wat 
er gebeurt. Deze uitspraak deed 
burgemeester Machielsen van 
onze gemeente, tijdens zijn 
nieuwjaarsspeech voor de raads- 
vergadering afgelopen dinsdag- 
avond. a \\e vloertalles óók de prijzen _ 
Hotel - Café - Restaurant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE 
ALACARTE-KEUKEN 
DINSDAG GESLOTEN Burgemeester Machielsen. Met name roerde de burgemeester het 
Streekplan Zuid-Kennemerland aan 
en de beperkingen van dat plan. Hij zei 
dat het overhodig was en nutteloosom 
die hele voorgeschiedenis in geuren en 
kleuren op te ratelen. „We weten wat 
voor de komende tijd de ruimtelijke 
mogelijkheden zijn, of beter gezegd de 
beperkingen. Dat geld met name voor 
onze gemeente. 

Ik kan wel zeggen: veel verwachtingen 
zijn cie bodem ingeslagen. Verheugend 
is daarnaast ook weer dat gedepu- 
teerde Van der Knoop zich bereid 
heeft verklaard met de minister nog 
eens te gaan praten over de 
woningbouw op het terrein van het 
caravanpark De Zeereep. 
Bovendien komt de ruimtelijke orde- 
ning van ons beleid opnieuw aan de 
orde in 't kader van het immens grote 
streekplan Amstcrdam-Noordzce- 
kanaalgebied. 

Wij blijven dus aan het streekplannen, 
maar het zou onjuist zijn om in 
afwachting daarvan met de armen over 
elkaar te gaan zitten. Integendeel, wij 
zullen met verenigde krachten aan 't 
werk moeten", konkludeerde hij. 
Over het herinrichtingsbcleid in 
Zandvoort zei hij, dat het voetballen 
wordt op vierkante meters. „Daarvoor 
moet je over een gave techniek 
beschikken en veel inventiviteit. Voor 
zover wij in onze gemeente daar niet 
over beschikken, zullen wij die 
moeten „huren", in aanvulling op 
onze mogelijkheden. Daarom is de 
keuze van een stcdebouwkundig 
bureau van grote urgentie. Dit bureau 
zal als onze coach moeien fungeren. 
Wij zullen straks een antwoord 
moeten geven op een groot aantal 
vragen, zoals de woningbouw, de 
infrastrukttmr, het bewaren wat de 
moeite waard is, de herstructurering 
van het Stationsplein, de verkeers- 
afwikkeling en onze visie op de 
economische struktuur en de daarmee 
samenhangende vraagstukken van dag- 
en verblijfsrekreatie". 

Welzijn 

Verder ging Machielsen nog in op het beleid dat gericht moet zijn op het 
welzijn van de bevolking in al zijn 
geledingen. Essentieel vindt hij de 
woningbouw om de woningzoeken- 
den in de gemeente letterlijk en 
figuurlijk onder dak te helpen. En 
benadrukte dat het aantal woning- 
zoekenden nog altijd bijzonder groot 
is in de gemeente. 

Hij voegde hier aan toe dat sinds 1 
januari- werd begonnen met de 
registratie van de woningbehoeftigen, 
zodat het gemeentebestuur duidelijke 
cijfers krijgt over de kwantitatieve en 
kwalitatieve woningnood. Woning- 
zoekenden moenen zich ten alle tijden 
wenden tot de gemeente om inge- 
schreven te staan als woningzoekende. 
„Daarnaast is het uiteraard verstan- 
dig," zo zei hij, „zich als lid te laten 
inschrijven bij een woningbouw- 
vereniging zoals E.M.M. Ik zeg dit zo 
nadrukkelijk omdat het gemeente- 
bestuur in het overleg met de 
provincie over eigen woningbouw- 
plannen en over regionale bouw- 
plaatsen, harde cijfers op tafel moet 
kunnen leggen. Anders komen wij 
tussen wal en schip terecht". 

Burgemeester Machielsen zei in 
zijn speech niet alle belangrijke 
zaken te kunnen belichten. Niet 
omdat ze minder belangrijk 
zouden zijn, maar terwille van 
een kort betoog. 

Want natuurlijk zal het gemeen- 
tebestuur zich in de toekomst 
buigen over het beleidsplan 
van de openbare bibliotheek, de 
samenhang van de aktiviteiten 
op sociaal cultureel gebied in de 
verschillende akkommodaties, 
het onderwijsbeleid, het parkeer- 
beleid, het plannen van een 
nieuw politiebureau, de kom- 
pensatie van het verlies van de 
vermakelijkheidsbelasting, de 
nadelige saldi van de zoge- 
naamde rekreatiebegroting en de 
regionale samenwerking bij po- 
litie en brandweer. TAXI SCHRIJVE 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
Groepsvervoer tot 8 personen 

^Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507 Geloogd Massief Europees Eiken | 
van de Meubelfabriek Oisterwijk 
op maar 10 plaatsen te koop: 
^°%MÉ enZuidlarea Amsterdam, Bcrkel (ZH), Beverwijk. 
Ede. Heerenvccn. Hengelo (O). 
Oisterwijk. utrecht. Valkenburg (L) Meubelfabriek 
Jéj Oisterwijk 

Beverwijk, Parallelweg IO0. !«.•!. 02510-26923 
ma t m ?n 9-KS'iur 
-WURF-PRAET" 

Zanvert zet'em 
kom mende carnavals- 

weekeind. Zorg dat 't hele 
land over Zanvert praet. Alaaf! RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 2 
\ ï (T r KEUKENPRINS 

LumJ^ verdedigt uw 

vrije keukenkiesrecht In het keukenland 

van Keukenprins zijn alle 

beperkingen afgeschaft 

Het maakt helemaal niets meer uil hoe uw eigen keukendomein is 

gebouwd of begrensd. Aan de hand van een plattegrondje stippelt de 

Keukenprins het strategische plan voor een privé keukenpaleisje uit. 

Geheel naar uw hart, uw smaak, uw vri|e keus. En zónder dolle 

aanslagen op uw beurs, want Keukenprinsprijzen zijn Burgerprijzen: 

de laagste in het land, met vorstelijke vrijgevigheid gegeven. 
Ook voor alle apparatuur geldt: alleen topmerken met een 

ere-llntje 

Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de 
topmerken in keuken-apparatuur. Zoals AËG, ATAG, BAUKNECHT, 
NEFCO, PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van 
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken. 

Speciale hof-adviezen voor doe-het-zeH vrl| van kosten 

Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting, 
zogezegd van slopen tot koken. Maar de doe-het-zelver is ons even 
lief als iedere andere klant. En dus staan we hem hoffelijk bij met raad 
en daad, voor helemaal niets. Lengte 270 cm. Kompleet met 
aanrechtblad en spoelbak. 
Inbouw-gaskookplaat, koelkast en afzuigkap. In kunststofuitvoeringen 
In eiken uitvoering 

Elders,... U zou gek staan te kijken! LET OP 

.Alonzekastdeuren 
ziin voorzien van 
stalen scharnieren 
e n de laden lopen 

Wlescoopgelejders. 

,0e meeste eiken 
Keukens worden 

ïAV h 

Irontkleur. ƒ 2.589,- 
ƒ 3.095,- Lengte 285 cm. Kompleet met 
aanrechtblad en spoelbak. 
Ingebouwde koelkast. Inbouwoven 
met gaskookplaat en afzuigkap. 

In kunststofuitvoeringen 
In 4 eiken uitvoeringen 

Elders,... we durven het niet te zeggen! 
f 2.926,- 
/ 3.370,- 
Opstelling Burgund 

Afm. 255 x 210 cm. Zeer kom- 
plete uitvoering. Kasten met 
korven, wandkasten waarvan één 
met glas-in-looddeur, inbouwkoelkast, 
inbouwoven met gaskookplaat, afzuigkap, 
ingebouwde keukenradio, gezellige nisjes en 
vakjes onder de bovenkastjes. Lichllijst met 
armaturen, kranslijst op bovenkasten. Zijkanten 
en plint in frontkleur. 

In 5 eiken uitvoeringen ƒ8.391,- 

Elders,... ach, vraagt u maar een prijsopgaaf! oftlaakt u het hof met Sprookjesprijzen 

Kleine Houtweg 7, Haarlem. Telefoon 023-312548 ATTENTIE 

• M eni Sniet lc 

Sponden aan 
gf'°°?de maten. 

mogelijk 
Gevraagd een jonge 

schilder- 
glaszetter 

in bezit van rijbewijs 
B-E 

Fa. Keur en Zoon 

Paradijsweg 20, 

Zandvoort, 

tel. 02507-5602, na 

18.00 uur 02507-6089. ILCENTRUM 
QRDUÏN Ziekenfondsleverancier 
Grote Krocht 29, 
telefoon Ó957 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. AUG. v. d. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN VERHUIZEN? 

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw 

verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer. 

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder 

met waardevolle tips. 

UW VERHUIZING -ONZE ZORG . de wit verhuizingen 
A. J. v. d. Moolenstraat54rd., 
Zandvoort, telefoon 02507-7400 
Haarlem, telefoon 023-310404 NATUURLIJK 

IN KLEUR ZANDV00RTS NIEUWSBLAD 

KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. 
Gelukkig maar! Dat u eraan gedacht heeft om ook pla- 
muur in huis te halen. Geen enkele verf- 
klusisafzonderplamuur. Flexa heeft drie 
plamuursoorten: 

Flexa Kwastplamuur, makkelijk te ver- 
werken en geschikt voor hout binnen. 
Flexa Putty, voor hout en metaal, binnen 
en buiten. 

Flexa 1 5 Minutes Putty, zeer snel dro- 
gende plamuur voor hout en metaal 
binnen. 
Tip: éérst gronden dan plamuren. Fa. KEUR en ZOON 

VERF - GLAS - SCHILDERWERKEN 

Winkelverkoop: Paradijsweg 2- 

Zandvoort -Tel. 02507-5602, 

na 18.00 uur 02507-6089. fleXa KMooooooeeooocoooooDcxwoooocoooooeooc 

Installatie bureau 

GROENEHEIN B.V. * Centrale ver war mir*«| 
+ Aircondttioit irta 
'tooclaieterii , ;* V<H 


~JT- 3 r raac zxxz 3C Herenkapsalon 
Peter v. Poeke 

. Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. ie: -sner: racr: :=«= " VU,^*-" KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 5845 * CADEAU PROBLEMEN? 

geef eens een bloemetje 

of een mooie plant. 

Wij hebben ruime sortering. erica GROTE KROCHT 24, 
ZANDVOORT. GRANDIOZE OPRUIMING VAN 

BEHANG 

EXTRA AANBIEDING: 

Tijdens de opniming voor NIETS een 

| WITBORSTEL bij emmer VEEGVASTE 

MUURVERF van 4 kilo a f 6,50 

Alleen bij 

SCHILDERSHAL 

C. J. Paap 

Hofdijkstraat 24 - Zandvoort 

Tel. 02507 -22 06 
(nabij ons zwembad) PHiBUiMI'iUBmrMIH! TE KOOP: 

vw 

1968, f 250.- 

Tetefoon 02507-2663. je sric -a r 
KOOUMAIUS 
FORDOTO *&&*& FORDGRANADA- benz. en diesel Zandvoort, 

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt), 
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242. 
Ford verkoop en service. Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 
In- en verkoop on opslag 
van inboedel, goederen. 

Dag. geopend van 9-18 uur 

en zaterdags tot Uuur. 

Telefoon 2164-3713 

na 18 uur 6658. 

FA.WATERDRINKER 

Soustorrgln 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein 2. DeVW-Golf De verleideli j ke wereldver- 
overaar. Méér dan een 
miljoen mensen zijn a 
voor hem „gevallen". En zijn zegetocht gaat nog 
steeds voort! 
Ruimte voor 3 volwassenen 
op de achterbank. En toch 
maar 3,71 kort. Met 
royale achterdeur 
en wegklapbare achterbank. 
Om grote zaken te vervoeren. 
Temperamentvol maar niet spilziek, 
U begrijpt 't al. 
Met al die pit 
toch slechts 1 op 
12,5 (volgens DIN) 
normale benzine 
(50 DIN-pk uitvoering). staat voor u klaar bij: 
GARAGE H. STRIJDER 

Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565 

Volkswagens staon 

bekend als 
economische auto's. 
U kunt het zelf contro- 
leren: tarieven voor 

onderhoud en 
reparaties liggen vatf . 

Volkswagen, 
gewoon even 

rcfccfiCïfi •. 'irv+rmk. **,J*i.*v\***rli+'t>.iA*ifi t m**.** **é*Mt>**i'H<**i>* *->«••»-*"•■» ' -dMu-sjw^AtuAKaatiGBafcH RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 PAGINA 3 Dure parkeermeters in de $? Zuid met 200 uitgebreid ZANDVOORT - In Zandvoort Zuid komen nog eens ruim 
tweehonderd parkeermeters voor het zogenaamde langparkeren. 
Dinsdagavond noteerde de raad het hiervoor benodigde krediet van 
f 1 32.000,-. De meters zullen geplaatst worden aan beide zijden van 
de Brederodestraat vanaf de aansluiting met de Boulevard Paulus 
Loot tot het Ir. Friedhoffplein. Voorts langs de Prins Mauritsstraat 
en de Prins Hendrikstraat. 

Mot deze uitbreiding van de parkeer- Burgemeester en Wethouücrs een 
nieters verwacht het college van aanmerkelijke verhoging van het gunstige elïect van de langparkeer- 
mëlers op de parkeersituatie in de 
/.uid. 

Vorig jaar plaatste de gemeente een 
aantal parkeermeters aan beide zijden 
van de boulevard en de Thorbccke- 
straat. Van 'deze „proel"' verwachtte 
men dat een intensiever gebruik 
gemaakt zou worden van de goed- 
kopere parkeerterreinen en de verder "GEMEENTELIJKE DEMOKRATIE FAALT" 

Lou Koper stapt uit raad 

ZANDVOORT - De radikaal Lou Koper is sinds dinsdagavond geen 
raadslid meer. Tijdens de raadsvergadering deelde hij aan het begin 
van de rondvraag mee, dat hij besloten had het raadlitmaatschap op 
te geven na drieënhalf jaar. Lou voerde een tweetal argumenten aan 
die hem tot dit besluit hadden gebracht. Hij voelt zich niet meer 
verbonden met de PPR en voorts is hij het vertrouwen verloren in de 
gemeentelijke democratie. Wat zijn verbondenheid met de partij 
betreft merkte Lou Koper op het 
bestaan van PPR als overbodig en 
nutteloos te zien sinds de partij op het 
laatste congres een andere koers in 
ingeslagen. Maar er was meer, dat 
volgens Lou Koper in de afgelopen 
drie jaar veranderd was. „Geloofde ik 
drie jaar geleden nog in de gemeentelij- 
ke democratie, thans denk ik door 
ervaring wijs geworden daar anders 
over „aldus Lou Koper, die de 
praktische en theoretische democratie 
in de gemeente mijlen ver uit elkaar 
ziet liggen. Hij bracht het als volgt 
onder woorden: 

De praktische en theoretische demo- 
cratie liggen in de gemeente mijlen ver 
uit elkaar. In theorie is de raad het 
hoogste orgaan in de gemeenschap, 
het lichaam dat de beslissingen neemt. 
De praktijk ligt duidelijk anders. 
Enerzijds door de grote hoeveelheden 
aan B. en W. gedelegeerde beslissingen 
anderzijds door het grote verschil een 
afstand gegroeid die nauwelijks meer 
te overbruggen is. Door deze groei is 
democratie, in mijn ogen een door 
argumenten gedragen beslissing van de 
meerderheid) verworden tot een strijd 
om de helft plus een. En is dat bereikt 
dan is de demoncratie bereikt, en 
neemt de meerderheid de beslissingen. 
Ik kan nu de machtstrijd om de college 
zetels ook beter begrijpen, en de 
bereidheid die sommige mensen 
toonden om alle daarvoor uitgespro- 
ken ferme woorden te vergeten. Ik ben 
voor mezelf niet langer bereid in dit ' 
spel een figuranten rol mee te spelen." 
Burgemeester Machielsen kon zich 
Kopers argumenten wat de PPR 
betreft wel voorstellen, maar de wijze 
waarop de radikaal de gemeentelijke 
democratie zag had hem getroffen. De 
afstand die volgens Koper tussen raad 
en college gegroeid zou zijn zag hij niet 
en had hij ook niet ervaren. In 
tegenstelling tot Kopers ideeën, was 
Machielsen verder van mening dat 
kleine partijen wel degelijk actief mee kunnen spelen. „Ik betreur het dat u 
met deze bittere nasmaak niet meer 
meespeelt in het spel en ik hoop, dat 
mensen zoals u en dat bedoel ik 
jongeren, actief mee zullen blijven 
doen en niet aan de kant gaan staan en 
staan kankeren", aldus een ietwat 
geïrriteerde Machielsen. 
Machielsen noemde Koper een actief 
raadslid en hij dankte hem hartelijk 
voor de wijze waarop hij had 
deelgenomen aan de raad. Dat het 
werk van een raadslid niet altijd door 
een ieder in dank wordt afgenomen 
behoorde volgens Machielsen ook tot 
de democratie. 
Lou Koper 
opvolger. Dick van zee gelegen parkeerplaatsen. Nu 
gedurende een seizoen van deze 
parkeermeters gebruik is gemaakt 
meent hel college te mogen zeggen dal 
de proef geslaagd is. 
De raadsleden Jouslra en Van As 
dachten daar anders over. De liberaal 
Joustra herinnerde hel college er aan 
dal in hel politierapport weinig te 
merken is van een geslaagde proef. 
Immers een parkeermeter zou de 
doorstroming moeten bevorderen en 
van die doorstroming is volgens de 
korpschef van politie geen sprake. 
„Zandvoort Zuid zit potdicht en het is 
zelfs zo erg dat. hulpverlenende 
organisaties er niet door kunnen. De 
duinen zijn voor een brandweerman 
alleen nog per fiets bereikbaar," aldus 
Joustra. De liberaal gaf toe dat geen 
parkeermeters ook geen oplossing 
vormden. De enige goede oplossing 
zag hij in het zogenaamde visgraats- 
gewijs parkeren aan één zijde van de 
boulevard, terwijl het parkeren aan de 
andere kant onmogelijk zou moeten 
worden gemaakt door middel van een 
verhoogde stoeprand. Wethouder Aukema gaf toe, dat de 
proef slechts gedeeltelijk geslaagd was, 
omdat na het plaatsen van parkeer- 
meters op de boulevard de achterlig- 
gende straten volgeparkeerd werden. 
„Op drukke dagen hebben we er dan 
ook niets aan. Dan staat alles vol, maar 
op zonloze dagen is hel gewenste 
effect wel degelijk , merkbaar. Dan 
namelijk blijft de boulevard vrijwel 
autovrij op die enkele „richard" na en 
in dat opzicht is de proef wel geslaagd 
„aldus Aukema". 
Ook wethouder Van der Mije sprak 
„ . over een gedeeltelijk geslaagde proef. 

err Nu alle smalle zijstraat 'es volgepar- 
keerd werden sprak hij over een onjuiste ver.-,chuiving \an de parkcer- 
toi vloed." Ik geloof (lat we er niet 
geslaagd zijn tot een oplossing Ie 
komen. Men heeft geen tientje voor de 
parkeermeter over en evenmin een 
knaak voor hel parkeerterrein. Men 
wil gratis parkeren ook al moet men 
helemaal naar de Fazantenstraat 
„aldus Van der Mije. 

Misschien was de gedachte van de 
socialist Weber dan nog niet eens zo 
gek om de parkeerterreinen in de zuid 
na 1981 gratis open te stellen voor 
parkeerders. Eerder kan het niet 
omdat de raad bij het volgende 
agendapunt de parkeerterreinen tot 
die lijd heeft verpacht aan de 
exploitant van het grote IJP-parkeer- 
lerreni. 

Om de automobilisten naar de/c 
parkeerterreinen te dekken is in de 
pachtovereenkomst de voorwaarde 
opgenomen dal de gemeente de 
boulevard en Brcdcrodcslraal zou 
voorzien van dure parkeermeters voor 
langparkecrdeis. Met deze voorwaarde 
was Van As het niet eens. Hij voelde er 
dan ook niets voor om een grote 
investering te doen voor een particu- 
lier. Liever had Van As gezien dat de 
gemeente de parkeerterreinen in eigen 
beheer houdt. „Aan de ene kant weten 
we niet hoe we de kosten moeten 
dekken, terwijl we aan de andere kanl 
het gewoon weggeven door f 31.000,- 
te vragen voor een terrein waarop 
1700 aulo's kunnen." aldus Van As. 
Joustra kwam met de tussenoplossing 
door een minimale vaste pachl te 
vragen, aangevuld met een variabele 
pacht in de vorm van twee kwartjes 
per auto. Dil zou voordeel opleveren 
voor de pachter bij een slecht seizoen, 
tevvijl de gemeente bij een mooie 
zomer mee zou profiteren. Voor deze 
oplossing zei wethouder van financiën 
Aukema niets te voelen, aangezien het 
ministerie had laten weten geen 
heffing van toeristenbelasting toe te 
slaan op geparkeerde auto's. Karnaval het Scharregat ZANDVOORT - Het Scharrevolk zal het grote feest dat de 
Scharrekoppen op de zaterdagavond en zondagmorgen sinds jaren 
pleegden te organiseren niet missen. Zowel Duysterghast als De 
Noorderlingen hebben uitstekend ingehaakt door datgene te doen, 
wat de Scharrekoppen dit jaar voor het eerst niet organiseren, 
namelijk het houden van een groot carnavalsfeest. In plaats van het 
houden van een gekostumeerd bal trekken de Scharrekoppen er nu 
zelf in het Scharregat op uit om zich op vele plaatsen onder de 
hossende en feestvierende meute te begeven. Nieuw is ook weer de 
gekombineerde intocht-kinderoptocht op de zaterdagmiddag. Om u 
een goed overzicht te geven van hetgeen er zoal in het Scharregat 
tijdens het carnaval georganiseerd wordt volgt hieronder het 
programma van dag tot dag. 
De plaats van Lou Koper zal worden 
ingenomen door Dick Gerritse uit 
Nieuw Unicum. VRIJDAG. 

De Scharrekoppen openen carnaval 
'78 met een dvveiltocht langs vele 
horecabedrijven. Voorafgegaan door 
Hofkapel De Kwalletrappers beginnen 
prins en zijn raad van elf hun 
kroegenlocht om 11.11 uur in café 
De Saloon in de Haltestraat. Waar het 
eindpunt zal zijn is nog niet bekend. 
Gestreefd wordt om vijf uur in de 
ochtend te halen. Het is de bedoeling 
om in dit tijdsbestek 17 zaken te 
bezoeken. Dezelfde avond wordt in 
sociëteit Duysterghast een intern 
carnavalsfeest gehouden. Een soort 
generale voor het gemaskerd bal van 
een dag later. 

ZATERDAG. 

Gekostumeerde kindcroptocht. Ver- 
zamelen om 13.45 uur in de Burg. 
Nawijnlaan bij het Huis in het 
Kostverloren. De kinderen maken deel 
uit van de stoet onder meer veel 
praalwagens, showkorps prins Willem 
Alexander, drumband Damiate, diver- 
se majorettepeletons, hofkapel de 
Kwalletrappers en wegens ziekte van 
Scharrekoppenprins Vic de elfde, de 
reserve en oud prins Ed de tiende. 
De stoet gaat via Kostverlorenstraat en 
Haltestraat naar het raadhuis waar Ed 
de Tiende de sleutel van Zandvoort 
door burgemeester Machielsen krijr' uitgereikt. Na de officiële ontvangt op 
het bordes van het raadhuis trekt de 
stoet verder via Kerkstraat naar het 
Dolfirama, waar de jeugdprins van de 
Carnalenpiepers en de Scharrekoppen- 
prins prijzen zullen uitreiken aan de 
leukst verklede kinderen. Zaterdag- 
avond kunnen de feestvierders op 
twee plaatsen terecht voor een 
gekostumeerd carnavalsbal. 
In gebouw De Krocht is men tegen 
betaling van vijf gulden te gast bij De 
Noorderlingen Dansorkest De Preten- 
ders, boerenhofkapel De Hecken 
Klauters Band en majorettepeleton De 
Metronet les zijn er ook . Voor de 
mooist verkleden zijn hier fraaie 
prijzen te winnen. 

De carnavalsvereniging van Duyster- 
ghast ziet het nu de Scharrekoppen 
afhaken min of meer als een plicht om 
een groots gemaskerd bal te houden 
voor heel het Scharrevolk. Iedereen is 
welkom tegen betaling van f 7,50. 
Voor de muzikale opluistering heeft 
men het Sunlight orkest uit Brabant 
aangetrokken. Er wordt feest gevierd 
in alle zalen van Zomcrlusl. Ook hier 
zijn fraaie prijzen te verdienen voorde 
beste kostuums. Hoofdprijs is een 
geheel verzorgde drie-daagse vliegreis 
voor twee personen naar Parijs. Ook 
zijn er grocpsp rijzen in de vorm van 
diners in een Zandvoorts restaurant. 
Het feest begint om 20.00 uur, ingang 
Gasthuisplein. 

ZONDAG. 

De gehele dag word», het feest 
voortgezet in vele etablissementen in 
het dorp. Voor de kinderen van de 
soosleden van Duysterghast is er om 
twee uur in de sociëteit een 
kindercarnaval met hutspot met 
klapstuk toe. 

Om halfnegen in de avond kan men 
opnieuw in gebouw De Krocht bij de 
Noorderlingen terecht op het gekos- 
tumeerd carnavalsbal. Ook nu weer 
fraaie prijzen. 

maandag. 

Eigenlijk kan men zeggen, dat het 
gekostumeerde bal van de Scharre- 
koppen verschoven is van de Zaterdag- 
naar de maandagavond. Traditie- 
getrouw wordt dan carnaval in Nieuw 
Unicum gevierd in de loop der jaren is 
dit festijn uitgegroeid tot één der Vele Scharrekopjes zijn zaterdag- 
middag ingegaan op de uitnodiging om 
in zwembad De Duinpan carnaval te 
komen vieren. De jeugdraad van de 
garnalenpicpers en de raad van elf van 
de Scharrekoppen waren er om de 
stemming erin te brengen hetgeen 
uitstekend lukte, met de hulp van 
hofkapel De Kwalletrappers. Van de 
uitnodiging om met carnavalskleding 
en al het bad in te duiken maakten 
maar weinig kinderen gebruik. De 
meesten hadden hun zwempak onder 
hun pretpak aangetrokken. Waar- 
schijnlijk wilden zij de outfit schoon 
en netjes houden voor de kinder- 
optocht van aanstaande zaterdag- 
middag. hoogtepunten van het carnaval in het 
Scharregat. Vorig jaar waren ruim 
dui/.end Scharrekoppen naar De Brink 
van Nieuw Unicum gekomen. De 
toegang is gratis, het bier goedkoop en 
het feest begint om halfacht. Met oog en oor 
de badplaats door Zwembad direkteur-loos 

Het zwembad „De Duinpan" raakt 
binnenkort zonder directeur. De 
huidige, algemeen bekende en 
gewaardeerde W. van den Boom 
vertrekt nl. per 17 maart. Hij kon 
een belangrijke positie-verbetering 
krijgen in Zoetermeer. 

Officieel treedt hij daar 1 juni a.s. in 
dienst, maar hij had in Zandvoort 
nog zoveel vakantiedagen tegoed, 
dat zijn vertrek officieel is vastge- 
steld op 17 maart. We kunnen hem 
dus moeilijk in Zandvoort vasthou- 
den, maar zijn er wel van overtuigd, 
dat zijn vertrek in brede kring zal 
worden betreurd. „De Duinpan" 
zonder Wim van den Boom is haast 
ondenkbaar. Van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat was hij ermee 
bezig. We zullen er dus • zij het 
noodgedwongen - in moeten berus- 
ten. Tegen de tijd van zijn vertrek, 
(want hij gaat toch niet heen met 
stille trom? ) Komen we er nog wel 
nader op terug, doch wensen hem 
intussen namens zeer velen vast veel 
succes in zijn nieuwe werkkring. Zomerconcert De directie van het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest heeft don- 
derdag 29 juni vastgelegd voor het 
jaarlijkse zomerconcert in Zand- 
voort in de Hervormde Kerk. 
In verband met het Schubert-jaar zal 
op dit concert de Symfonie No. 3 
worden uitgevoerd terwijl, wat het 
verdere programma betreft, men 
zich voorstelt uil te voeren o, m. hel 
dubbelconcert voor viool en hobo 
van Joh. Seb. Bach. Het volledige 
programma zal zo spoedig mogelijk 
worden bekend gemaakt. Maar 
voorlopig ziet het er al aantrekkelijk 
uit. Veelbelovend voor dit concert is 
ook, dat het winterconcert dit jaar, 
voor het eerst in Zandvoort gegeven, 
wal de opkomst betreft, zulk een 
succes was. Het trok een zeer groot 
aantal bezoekers. 

Moge dit tweede belangrijke concert 
dit jaar de inzet zijn van een 
regelmatig terugkerende serie. In 
Zandvoort bestaat er heus wel 
belangstelling voor en de grond- 
slagen ervoor zijn door deze beide 
concerten zeker wel gelegd. In heel 
vroeger jaren waren dergelijke 
concerten een doodgewone zaak, 
b.v. in „Groot Badhuis". En al zijn 
we hier thans bij lange na nog niet 
aan toe: wat niét is kan komen! Subsidies De Contactcommissie Culturele 
Belangen zal op donderdag 9 maart 
's avonds om 8 uur gaan vergaderen 
in het Gemeenschapshuis, onder 
leiding van de heer H. Hildering. 
Tijdens deze vergadering zullen o.m. 
de subsidie-verzoeken van de op 
cultureel gebied werkzame vereni- 
gingen in Zandvoort, worden behan- 
deld. 

In verband hiermede zullen ook de 
penningmeesters van de betref- 
fende' verenigingen voor deze 
vergadering worden uitgenodigd, 
teneinde de subsidie-verzoeken na- 
der toe te lichten. Een belangrijke 
vergadering dus, want uiteindelijk 
gaat het toch maar om de centjes! 
En deze bijeenkomst wordt nóg 
belangrijker, wanneer we bedenken, 
dat het subsidie voor 1978 door de 
gemeenteraad werd verhoogd van 
f 18.000,-- lot f 2-1.000,--. Op de 
toekenning van eventuele voorscho- 
tten kan dit wellicht reeds van 
invloed zijn. Volkstuinen 
beoefend, zij het ook dal hel in 
vroeger eeuwen door armoede en 
gebrek aan grote noodzakelijkheid 
was, hetgeen thans „elukkig niet 
meer het geval is, lijkt zich vooral de 
laatste jaren weer op hij/onder 
snelle wijze te gaan ontwikkelen en 
in de algemene belangstelling te 
komen. Dat zijn de volkstuinen, 
thans voor hel merendeel onderge- 
bracht bij de Volkstuindersvereni- 
ging „Zandvoort" en waarvan de 
ledenlijst nog steeds groeit. 

Op woensdag 8 teoruari, (a.s. 
woensdag dus) houdt men weer de 
jaarlijkse algemene ledenvergade- 
ring om 8 uur in de hotel Keur. 
Periodiek aftredend zijn de 2de 
voorzitter P.C. van der Lans.de 2de 
penningmeester A. Koper, de 1ste 
secretaris J.A. Steen en de commis- 
saris M.L. Verhoeven. Zij stellen 
zich allen weer herkiesbaar. Er 
zullen mededelingen volgen van de 
inkoopcommissie, en een benoe- 
ming en aanvulling van een bouw- 
commissie en luincommissie zal 
plaats hebben. Voorts zal de 
uitreiking plaats vinden van de 
Wethouder Atlcma-wisselbcker en 
andere prijzen voor de mooiste en 
mecsl verzorgde tuin. Het bestuur 
stelt ook voor, de contributie voor 
dit jaar te verhogen van f -15,- tot 
f4 8,-. Voor de kandidaatlcden 
blijft deze f 17,50 per jaar. 

Het belangrijkste lijkt mij punt 15 
van de agenda luidende: Medede- 
lingen betreffende hel bestuurs- 
beleid mede met betrekking tot de 
binnenkort te verwachten uitbrei- 
ding van het complex met ruim 60 
tuinen en eventuele bouw en 
financiering van een eigen vcreni- 
gings-onderkomen en andere voor- 
zieningen. Voor die uitbreiding met 
60 tuinen zijn al weer meer 
gegadigden, want de wachtlijst is 
groot. In elk geval blijkt wel uit het 
een en ander dat hier van een 
springlevende en zich gestadig 
uitbreidende vereniging sprake is. 
En dat alleen al is een verblijvend 
verschijnsel. Karnaval Een hobby of sport, die de eeuwen 
door in Zandvoort zeer in trek is 
geweest en op grote schaal werd Het komende weekeinde zal staan in 
het teken van carnaval. Het zal het 
aanzien van Zandvoort zeker enkele 
dagen lang grondig veranderen. 
Op een andere plaats in dit blad treft 
u het volledige carnavalsprogramma 
aan en dat is niet mis. Het grote 
verschil met het carnaval van dit jaar 
en dat van vroeger jaren is, dat men 
thans in alle daarvoor in aanmerking 
komende zaken voor het carnavals- 
feest terecht kan. Dat was vroeger 
wel anders en met heimwee denk ik 
nog altijd aan die eerste carnavals- 
jaren in hotel Bouwes, waar vrijwel 
alle carnavalsleut zich concentreer- 
de, nadat dit het eerste jaar in het 
Badhotel was georganiseerd door de 
heer J.J. Pas. 

In zekere zin wordt het dit jaar dus 
een experiment en ik vraag mij af, 
hoe dat zal uitpakken. In elke geval 
zal het wel een hossebosserige boel 
worden, maar we houden het netjes 
en binnen de perken, dat hebben we 
vantevoren al afgesproken. Ik wens 
onze carnavalsvierders veel leut en 
veel gein. Volgende week praten we 
over de resultaten nog wel wat na. 

Voorlopig Alaaf! ! ! 

C. Kuijper sr. In zwembad De Duinpan deelde de prins van de Carnalenpiepers prijzen uit aan 
de mooist verklede Scharrekopjes. 
Door "klachtenadvertentie" PvdA Grotere agressie klanten 
bij Gem. Sociale Dienst ZANDVOORT • De advertentie die de plaatselijke afdeling van de 
Partij van de Arbeid onlangs heeft laten plaatsen met betrekking tot 
de werkwijze van de Gemeentelijke Sociale Dienst heeft volgens 
Burgemeester en Wethouders onder meer geleid tot een agressiever 
optreden van enkele cliënten tegen de ambtenaren van deze dienst. 
Dit schrijft het kollege in haar antwoord op vragen van de liberale 
raadsleden Joustra en Andersom Onder de kopregel „Klachten gemeen- 
telijke sociale dienst" deelde het 
bestuur van de PvdA in de bewuste 
advertentie mee steeds meer klachten 
te krijgen over de behandeling van 
cliënten bij de gemeentelijke sociale 
dienst. De PvdA beloofde daar wat aan 
te gaan doen. „Het i.s een onverteer- 
bare zaak" zo stond in de advertentie 
te lezen", dat mensen, die het door 
hun omstandigheden al moeilijk 
genoeg hebben, op vaak irritante wijze 
benaderd worden. Alsof ze daar voor 
hun lol komen". 

Mei name deze kollcktievc wijze van 
benadering acht het kollege var. 
Burgemeester en Wethouders grievend 
voor alle medewerkers «an de diens' 
die /.icli hiertegen mei kunnen verweren. „Een dergelijke wijze van 
aktievoeren moge hel goed funklione- 
ren van de Gemeentelijk Sociale 
Dienst dan wellicht niet in ernstige 
mate belemmeren, hel maakt de tank 
van de GSD-mcdcwcrkcrs wel moeilij- 
ker", aldus het kollege. Burgemeester 
en Wethouder lieten voorts nog weten 
dal de ambtenaren als steeds alert 
bliiven op een goede beiu.riering van 
de hij de- dienst om hulp en bijstand 
komende personen. 

„Indien men klachten heeft", zo 
antwoordt hel kollege, dan is de enig 
juiste wijze zich te richlcn tot hel 
hoofd van de dienst, die immer 
bemkbaar en bereid is eventuele 
klagers Ie ontvangen. Mocht men daarna nog van mening zijn niet naar 
behoren of naar genoegen te zijn 
behandeld, dan kan men zich alsnog 
wenden tot de wethouder die de 
portefeuille van de desbtreffende 
dienst beheert". Tot slot herinneren 
B. en W. er aan dal voor wat de 
toepassing van sociale regelingen 
betreft, er voor de cliënt de weg open 
staat van het indienen van een 
bezwaarschrift bij het kollege, vervol- 
gens tot het instellen van beroep hij 
Gedeputeerde Staten, lerwijl men zich 
in laatste instantie nog kan richten tot 
de Kroon. Kwaad Geweten 

ZANDVOORT - Op zondag 22 januari 
jl. meldden twee zich twee vijftien- 
jarige knapen op het politiebureau die 
bekenden op 21 december, 31 
december, 2 januari en -\ januari jl. in 
verschillende .scholen in Zandvoort en 
Aerdenhout te hebben ingebroken. 
Bovendien bleek één van het te samen 
met een andere vijftienjarige Zand- 
voorter nog brand te hebben gesticht 
in een school te Zandvoort in februari 
1977. Na onderzoek en verhoor 
werden de jongens naar huis gestuurd. 
Wellicht verveling in de kerstvakan- 
tie? 

(Adv. Iiiiuv. Mudwl.) ZANDVOORT - Op woensdag 25 
lanuari kwam er bij de pohlie hel 
bericht binnen dat een levende 
zeehond ti r boogie van de Thorbecke- 
straal Boulevard Paulus Loot was 
aangespoeld. Hel bleek slechts een 
kort bezoek|e te zijn, want toen de 
politie Ier plaatse arriveerde was de 
zeehond alweer in zee verdwenen. 
Audi 

oooo Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -45 65 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 4 f? Heden zijn in het huwelijk getreden: 

» Li Po Kan 

gcb opSumalra 
en 

Ma Mi Dell 

gcb ie Gibraltar 

Wij geven ons feest op zaterdag 

4 februari 1978 in Soc. Duysterghast, 

Gasthuisplein 5, Zandvoort, vanaf 21.30 uur. CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMING 

H.H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL • Tel. 023 - 26 05 33 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend. Mei droefheid geven wij u kennis, dat heden uin on 1 , 
is heengegaan mijn lieve man en otua iorg/ami vader 
en opa 

Hendrik Fransiscus Kroese 

echtgenoot van Grcct Vuier 

in de leeftijd van 87 jaar 

Zandvoorl 

C Kroese-Visser 

Australië 

Kittv Groot-Kroesc 

Rob 
Amsterdam 

\V Kcmmcnaar 

M. Kemmenaar-Jpenburg 

Pucl 

Jan 
Zandvoort 

F Ipenburg 

B Ipenburg-Drommc! 

Inge 

Frcd 

Zandvoort. 26 januari 1978 
De Favaugeplem 55hs. 

De teraardebestelling heeft inmiddels maandag plaats- 
gehad op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 
AUTOBEDRIJF 

IZANDV00RTI 

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580. 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 

DIVERSE OCCASIONS 

Financiering mogelijk voor nieuwe en 
gebruikte auto's. 

Bovag garantie 
Fiat-service 
Lancia-service 
Autobianchi-service 

ZATERDAGS en ZONDAGS 
GEOPEND iWUWWHUlLimmtmmwr Geheel onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve 
moeder, behuwd - en grootmoeder 

Alwina Maria Louise Fischer 

weduwe van Hermanus Johannes Verburg 
in de ouderdom van 70 jaar Zandvoort 

H. Verburg 

G. M. Verburg-Schrama 

Marjan en Hans 

L J. van Andcl-Verburg 

J. van Andcl 

Michcl en Raymond 

J. Verburg 

M. C. Verburg-Blad 

Havo en Brenda Zandvoort, 29 januari 1978 
Dr. C. A. Gerkestraat 14 zwart. 

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden op 
de algemene-begraafplaats te Zandvoorl. SLEUTEL VERLOREN? 
Laat dan uw slot veranderen 
of vervangen. 

J. H. VERMEIJS BV 

Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04 HANG- EN 
LEGKAST 

170x50x100 
va. 149,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751» 

Zandvoort. Cor Severijnse 

Vooral uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. DEUTE 
KEUKENARCHITECTUU I ! 


k « «Xt ROSÉ 

T<gT KEUKEN Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. Langs deze weg wil ik u allen harte- 
lijk danken voor de vele blijken van 
medeleven, ontvangen na het over- 
lijden van mijn vrouw. Zeestraat 61 
Zandvoort W. Bosch Evers 
Groentenzaden, 
zaaigrond, 
zaaikisten, 
jiffy pots 

en dergelijke. Kweker! P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093. De dr. Joshua Biererstichting, 

de Meent, Hoogweg 36 te Zandvoort vraagt 

BEGELEIDSTER. Deze job die uit een volledige dagtaak 

bestaat met wisselende diensten houdt in, 

naast de te verrichten huishoudelijke 

werkzaamheden, het verzorgen en 

begeleiden van onze cliënten. Enige 

ervaring in de verzorgingende sektor strekt 

tot aanbeveling. 

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na 

telefonische afspraak met de hr. Lammers, 

telefoon 02507-4941. Voor de vele bewijzen van hartelijke belangstelling en 
oprechte deelneming tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze geliefde man en vader 

deheerG.J.HUIJGEN 

zeggen wij u zeer veel dank. 

Zandvoort 1978 
Brcdcrodcstraat 13 
f 30,00 per dag premie bü Schildersbedrijf •n ..DE BOET' 

Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655. 

VOOR AL UW BEHANG- 
WIT- EN SCHILDERWERK Met bloemen en 
carnaval de meeste 
lol, dus haal ze bij 
BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

(v h v. d Mey) 
Haltestraat 65, Zandvoort, 
telefoon 2060. 

P.S.-Alaaf, alaafalaafü! 
LUCKYMEAT 
SLAGERIJEN 

vraagt voor haar filiaal in de DAGMARKT 
Stationsplein 9, Zandvoort 

NETTE VERKOOPSTER 

Eventueel de vrije dag op zaterdag. 

part TIME VERKOOPSTERS 

voor de zaterdag. 

Voor goede krachten bieden wij een uit- 
stekend salaris. Heeft u interesse om te werken in een 
goed teamverband, belt u ons dan even 
op voor het maken van een afspraak. 
Tijdens kantooruren 071-89 37 02, na 20.30 
uur071-89 44 66. MANAGE RUCKERT 

Cath. v. Renessestraat: Vijverpark 
Zandvoort, telefoon 02507-2885. 
CLUBLESSEN: di.-wo.-dond. en vrijdag, 
's Avonds van 19.30-22.30 uur, 10 lessen 
f 120,-. 

' JEUGDLESSEN: woensdagmiddag van 
13.30 -16.30 uur. Zaterdags van 9.30-11.30 en 
van 13.00-17.00 uur, 10 lessen f 100,-. 
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN: 

strand- en duinritten onder deskundige leiding 
per rit plm. 1 Vi uur f 20,-. 

Eigen parkeerterrein. Orig. ingerichte saloon. 
Prachtig terras + kinderboerderij. Div. con- 
sumpties. Billijke prijzen. Vrij entree. 
Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij. BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. Snackbar De Bolle 

Haltestraat 24 - Tel. 32 01 

HUZARENSALADE, v.a 1,00 

ZALMSALADE, v.a 1.50 

RUSSISCH El, v.a 2,50 

Fraai opgemaakte schotels 
tegen scherpe prijzen. 

Inlichtingen aan de zaak. 
Geopend van 12.00-20.00 uur. 

Dinsdags gesloten. SELF SERVICE STATION ZANDVOORT 

Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4, telefoon 02507-5466, 

privé 02507-6128. 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. G.KOL 

Schuitengat flat 7 

tel. 3212 
Auto - Brand - Leven 

Alle verzekeringen MIELE WASSALON 

'WASUNIEK' 

WASSEN 5 kilo TT f /ö 

STOMEN b.v. PANTALON . J f üö 

STOMEN b.v. JAPON T>3& 

LAKENPAKKET wasserij "J OC 
Snel, Utrecht # ffcü 

Spaar de gratis zegels voor een gratis 
was. 

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417. Te koop in verband met verhuizing 

nieuwe zonwering 
korting 50%. 2 x knikarm schermen (oranje), 340 breed, 
uitval 170 cm; 1 x knikarm scherm (oranje) 260 
breed, uitval 170 cm; 1 x glijarm scherm (oranje) 
340 breed, uitval 170 cm; 1 glijarm scherm 
(oranje), 280 breed, uitval 170 cm. 
Ook 50% korting. Telefoon na 19.00 uur 02507-4986. 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,— 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT 
W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547 Ook bij de 

HEMA 

vindt u een 

grote sortering 

CARNAVALSARTIKELEN 

HEMA 

RAADHUISPLEIN - ZANDVOORT BANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 5 Mavo-leerlingen maken dertiger 
jaren tot een kostelijke tijd ZANDVOORT - Toen na de 
finale van een door leerlingen 
van de Wim Gertenbach Mavo 
opgevoerde revue de werkers 
acnter de schermen door direc- 
teur Nijboer naar voren werden 
geroepen bleken ze allemaal 
grijze haren te hebben gekregen. 
Geen wonder, want wat zij in een 
kleine drie maanden tot stand 
hebben weten te brengen loog er 
niet om, en dan praten we nog 
niet eens over de spanning van 
drie uitvoeringen achter elkaar. 

Op 25, 26 en 27 januari lieten 
leerlingen van genoemde school in 
gebouw „De Krocht" de dertiger jaren 
herleven en dat zij dit voortreffelijk 
deden kunnen de ouderen onder de 
aanwezigen bevestigen. Voor de pauze 
speelden de diverse programma- 
onderdelen zich af in het kantoor van 
theater-directeur Joop Overloop, die 
zelf met een uitstekende act de spits 
afbeet. Maar de diverse artistendiebij 
hem auditie kwamen doen wees hij 
stuk voor stuk af en eigenlijk was het 
dan ook zijn eigen schuld dat hij 
failliet ging. Dat hij zangeres Lcna de 
Wft niet engageerde kunnen we ons 
nog voorstellen, en ook Koos was tot 
niet veel meer dan de grond aanvegen 
in staat, maar de twaalf dansers 
zouden hemvolle zalen bezorgd 
hebben en dat kostelijke nummer van 
jeuffrouw Jansen, die met haar één en 
tachtig jaar zo moederziel alleen was, 
tot een oud mannetje uit de zaal het 
trapje naar het podium opstrompelde 
zou een kasstuk geworden zijn. 
De onzekerheid die de jaren dertig 
tekende werd in het programma ook 
tot uiting gebracht en wel door een 
expressiegroep, bestaande uit zes 
dansers, begeleid door nogal macabere 
muziek en dito belichting. In onze 
ogen heel geslaagd, maar natuurlijk 
weer niet in die van Joop Overloop en 
het enige is dan dat hij zijn oude vak 
van goochelaar maar weer opneemt. 
Koos assisteert hem en dan komt er 
een kostelijk goochelnummer met 
bananen. Na de pauze beleerden we de 
crisistijd in een Nederlands gezin. Moeder sloven, vader stempelen, geen 
beker melk bij de boterham, hoog- 
stens een scheutje in de thee, breien bij 
een klein lampje omdat elektriciteit zo 
duur is en een rijwielplaatje met een 
gaatje er in. En daarnaast dezelfde 
periode in Amerika, met als enige 
beperking de drooglegging. Een 
nachtclub, klandestiene borrels aan de 
bar, gedempt licht, de dames gekleed 
volgens de toen heersende mode: 
japon op kniehoogte, lage taille, 
afwerking met franje, het geijkte lange 
parelsnoer en de over het voorhoofd 
gedragen haarband. De charleston 
kwam weer tot leven, twee meisjes 
dansten striptease, gooide heel wat 
geraffineerde zwarte kledingstukken 
uit, maar in plaats van zich van de 
allerlaatste te ontdoen kwamen ze met 
een bord „Ja, wij zijn daar gek! " Een uitstekend nummertje ragtime 
pianospel, vierhandig, plus een solo 
van de manlijke helft, die ook nog over 
een leuke stem bleek te beschikken, 
zo den voor de nodige afwisseling, 
evenals de act rond de Banana Boat. 
Op de redactie van de 

Amstellandpers 

is per 1 april a.s. plaats voor een sportredacteur 

Voor deze funktie in teamwork noteerden wij op de 
bordjes, die na de rust verhangen zijn, de volgende leeftijd 20-30 jaar 

O middelbare schoolopleiding 

O interesse voor het lokale en regionale sportgebeuren 

O ruime kennis van de diverse veld- en zaalsporten 

O woonachtig in Amstelveen of directe omgeving. 

Schriftelijke sollicitaties aan: Eindredactie Amstellandpers, post- 
bus 51, Amstelveen. Voor telefonische informatie en/of af- 
spraak: 020-45.15.15 toestel 25 en 29 (hr. ten Bokum en hr. 
Buskermolen). 
ZANDVOORT - De in de openbare 

bibliotheek aan de Pnnsessewcg 3<1 

ondergebrachte film Inn presenteert 

op vrijdag 3 februari om 21.00 uur 

L'importance c'est d'aimce met 

Romy Schneider. Kabio Testi, 

Jacques Dutrone, Claude Dauhin en 

Klaus Kinski. 

Van zoet naar bitter. 

Door haar Sissi rol is Romv Het oprollen van bandieten die hun 
geheime jeneverstokerij wilden verde- 
digen leverde nodige spanning, en 
hoewel aan het eind van de diaserie 
vermeld werd dat elke gelijkenis met 
bestaande personen op puur toeval 
berustte, meenden wij toch wel een 
paar bekenden te zien, terwijl ook het 
belegerde gebouw en de omgeving ons 
niet helemaal vreemd waren. Resu- 
merend, een uiterst genoegelijke 
voorstelling die (wij waren er de 27e) 
behalve door de wethouder van 
onderwijs, de heer Aukema en zijn 
echtgenote, door tal van vroegere 
leerkrachten werd bijgewoond, voor 
wie deze avond dus tevens een 
gezellige reünie werd. Tot slot de 
creatieve geesten achter de revue: de 
heren Kuift, Hokke, Schrage (choreo- 
grafie), Swanink (auteur toneelstuk), 
mevrouw Venema (kostuums) en Ben 
Fijma, die zowel make-up als kapsel 
uit die tijd goed wist te treffen. Drinkwater 
Reorganisatie ZANDVOORT - In de dinsdag 
gehouden raadsvergadering is beslo- 
ten hetdoorgedeputeerdestaten van 
Noord-Holland ontworpen plan tot 
reorganisatie van de openbare 
drinkwatervoorziening in 

Noord-Holland af te wijzen. Tevens 
kwam men overeen in beginsel te 
besluiten tot het verlenen van 
medewerking van het samenvoegen 
van de afdeling waterdistributie van de 
waterbedrijven van de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Velsen en 
Zandvoort teneinde één regionaal 
waterbedrijf voor Zuid-Kennemerland 
tot stand te brengen op basis van een 
gemeenschappelijke regeling Zandvoort gaf/ 12.000,- 
voor leprabestrijding ZANDVOORT - De Zandvoortse 
werkgroep „Lepra kan de wereld 
uit" kan terug zien op een 
succesvol 1977. Dankzij de 
geweldige medewerking van de 
bevolking. Heeft zij ruim 12.000 
gulden kunnen verzamelen ten 
bate van de leprabestrijding voor 
het publiek Kasulu in Tanzania. 

Van dit geld wordt 10.000 gulden 
besteed voor de aankoop van degelijke 
microscopen diii bij het openveldwerk 
gebr ikt worden. De werkgroep heeft 
hierover rechtstreeks bericht 
ontvangen van de Nederlandse arts 
Joop van Wijnen, die met zijn vrouw in 
Kasulu werkt. De rest van het geld 
wordt uitgegeven aan transport- 
middelen die dringend gewenst zijn bij 
de enorme afstanden in het district 
Kogoma waarin Kasulu ligt. Het geld is 
goed besteed, omdat de bestemming 
voldoet aan de eerste eisen die gelden 
bij de leprabestrijding. Dit houdt in: 
de lepraziekte in een zo vroeg mogelijk 
stadium vaststellen en de patiënt een 
dagelijkse behandeling garanderen. Bij 
een totale bevolking van 250.000 die 
dan ook nog zeer verspreid woont, is 
dit geen kleinigheid. 
Zondag werd in Nederland de zilveren 
wereldlcpradag gevierd. Al 25 jaar 
wordt er op de laatste zondag van 
januari speciale aandacht gevraagd 
door de leprabestrijding. De lepra- 
werkgroep beschouwt ook deze dag 
als de start voor haar akliviteiten in 
1978. De begroting voor het Zand- voortse projekt bedraagt voor dit jaar 
73.000 gulden. Deze kosten, die 
gezien de grootte van het projekt zeen 
laag zijn, worden per jaar minder 
omdat de regering van Tanzania steeds 
meer zelf betaalt. 

Van 1 tot en met 7 mei wordt, 
behoudens de gemeentelijke goed- 
keuring, weer de jaarlijkse kollektc 
gehouden. De werkgroep rekent 
hierbij weer op de extra hulp van o.a. 
de scholen, kollektanten en kerken. 
Zij zal dan ook weer een beroep doen 
op het gemeentebestuur voor een- 
speciale bijdrage. In 1977 is hiervoor 
4.000 gulden gegeven in het kader van 
de ontwikkelingshulp. Dit is mogelijk, 
omdat in Tanzania de leprabestrijding 
een onderdeel is van de totale sociale- 
en gezondheidszorg. 
Begin april is er een informatie-avond 
in Zandvoort, waarvoor ook dr. Van 
Wijnen is uitgenodigd die dan 
waarschijnlijk met vakantie in Neder- 
land is. Op 1 mei zal er weer een 
tentoonstellingsstand op de Koningin- 
nemarkt staan met de laatste foto's 
van het Kasuluprojekt. Voor dit 
project is een speciale bankrekening 
geopend bij de Nederlandse Midden- 
standsbank, Zandvoort onder 
nu mmer 69.61.42.880; postgiro: 
14.798.73. 

De peningmoester de heer A.G. 
Burger, Frans Zwaanstraat 64, wil 
graag aanvullende informatie verstrek- 
ken. Kollektanten worden daar ook 
graag genoteerd per telefoon 2543. De 
werkgroep nodigt kandidaat mede- 
werkers uit om te komen bij de Daar onderaan die trap ZANDVOORT - Hoe men er in 
het verleden toe gekomen is 
om de opgang van de Spoor- 
buurtstraat naar de Zeestraat 
kippetrap te noemen is ons een 
raadsel. Als we de letterlijke 
betekenis nemen lijkt de stenen trap niet in het minst 
op die lat metd warslatjes, die 
kippen plegen te gebruiken als 
ze zich naar hetnachthok 
begeven en evenmin kunnen 
we de figuurlijke betekenis 
eraan geven als zijnde een kleine trap met weinig treden. 

Nee. de benaming slaat neigrns op 
en we konden ons alleen maar 
gelukkig prijzen, dat de hindernis 
(want dat is het, als je aan de voet 
ervan de opening \an een bar hebt 
meegemaakt) voozien is \an hulp- stukken in de vorm van een leuning 
en een breed platform, waarop het 
precies halverwege de bestijging 
even heerlijk uitblaxen is. Voorts 
kan men op dit rustpunt krachten 
verzamelen voor de laatste etappe 
naar de Zeestraat. 

Waarom zo moeilijk als het 70 
makkelijk kan, oorzaak drank 
zullen we maar zeggen. De bar is 
namelijk ook gelijkvloers te 
bereiken. In de Haltestraat bij 
visrestaurant Duivenvoorden even 
het straatje in en om het hoekje ligt 
daat aan hel eind van de Spoor- 
buurtstraat aan de voet van 
Kippetrap „Her-Man's Bar". Binnen 
zonder kloppen is er niet bi|. De 
portier wil nu eenmaal graag weten 
wie er in huis is. Eenmaal binnen 
staat men in de ruimte die eens heeft 
dienst gedaan als pakhuis van 
.slijterij Lefferts die er zich eens 
boven bevond. Het pand is nu van 
het echtpaar S.B. Tan van het schuin 
er tegenover in de Zeestraat gelegen 
chinees restaurant I'ong Lie. Na al 
eerder een boetiek in het pand 
geraliseerd te hebben openden de 
heer en mevrouw Tan vorige week 
hun „Her-Man's Bar". Aan de lange 
U-vormige bar kan men behalve 
drankjes vlees van de grill bestellen, 
van saté en tournedos tot zelfs grote 
garnalen. Een dansje behoort ook 
tot de mogelijkheden, terwijl de 
dise-jockey uw ver?ockplaatje graag 
draait. Her-Man's Uar is geopend van 
vijf uur 's middags tot drie uur in de 
vroege morgen. 

De nieuwe Her-Man's Bar. werkbespreking op 8 maart 20.30 uur 
bij de heer Burger. 

Vrouwen van Nu 

ZANDVOORT - Voor deze maand 
staan de volgende aktivitciten bij 
Vrmmion iran Nu od het programma: 
Dinsdag 7 tebruar. ICor.taktoc 1 'tena. 
Aanvang 10.00 uur in Zomerlust. 
Adjudant W.A. Boon houdt lezing 
betreffende voorkoming misdrijven. 
Opgave mogelijk voor Keramiek 
cursus. Kosten 8 lessen f 50,-. Er 
worden verschillende technieken be- 
handeld met onderwerpen als potten, 
schalen, beeldjes. fantasiedieren, 
tegels en plastieken. Materiaal en 
gebruik van oven inbegrepen. Dit alles 
o.l.v. mevr. Clara Nijssen. Opgave 
mogelijk voor excursie in maar, koffie 
toneel Cultureel Centrum. 
Donderdag 9 februari: Wandelen naar 
de „Bokkedoorns", verzamelen Ro- 
tonde. Vertrek 10.00 uur. Ukuntzich 
ooklateraansluitcn. 
Woensdag 15 en 22 februari: Wande- 
len naar het „Karrewiel", evenees 
verzamelen Rotonde. Vertrek 10.00 
uur. 

Vrijdag 10 februari: Lezing en dia's 
over orchideeën! Dhr. Paul zal ons 
vertellen over deze prachtige, exo- 
tische bloemen. Aanvang 20.00 uur in 
het Gemeenschapshuis. Verloting van 
5 orchidceplanten. 

Maandag 13 februari. Keramiek 
cursus o.l.v. mevr. Nijssen. Aanvang 
14.00 uur in de Manaschool. 
Donderdag 16 februari: Mevr. Klaas- 
sen koml alles vertellen overSIimming 
International. Na de feestdageii 
afslanken om de zomer tegemoet te 
gaan. Aanvang 10.00 uur in Zomer- 
lust. 

Dinsdag 21 februari. Dia-avond over 
oud Zandvoort verzorgd door dhr 
Steen. Aanvang 20.00 uur in liet 
Cultureel Centrum. 
Vrijdag 2-1 lebruarr Ledenvergade- 
ring. Daarna zal dhr. Davids dia's 
vertonen over o.a. het St. Nicolaas- 
feest. Aanvang 11.00 uur in Zomer- 
lust. 

Zondag 26 febiuarr Kolfie-loneel- 
Maandelijkse kol'! ie in het Cultureel 
Centrum. Deze maand speelt de 
toneelgroep Samen „In de holte van ie 
arm" van Dimilri Kronkel Krank- 
Aanvang 11.30 uur. Entree f 1,50 mcl. 
kolfie. Vanal 11 uur bent u welkom 
op de koffie. Opgave uitsluitend en 
alleen op de kouLiktochten op 7 
februari. 

Vaste evenementen Engelse les doe. 
Dhr. v. Ede dondeidag 19.00-20.00 
uur en 20.00-21.00 uur Zomerlust. 
Franse les doe. dhr. Smke maandag 
19.00-21.00 uur Kon. weg 19. 
Spaanse les doe dhr. Solomma- 
Cabello vnjdag 18.15-20 15 uur Hotel 
Keur. 

Bridge v . gev. o.l v. dames Stor en van 
Orden donderdag 1 1.00 uur Hotel 
Keur. Bndge-les o.l.v. dames K.iberen 
CaLs donderdag 20.00 uur Zomerlust. 
Cursus poppen maken start weer half 
februari. Inlichtingen en opgave bij 
mevr. Schepels 

Meer Licht 

ZANDVOORT - Er /uilen drie nieuwe 
lichtmasten geplaatst worden op het 
De Kavaugcplein. Tot dit besluit 
kwam de raad dinsdagavond, nadat 
gebleken was dat de huidige ver- 
lichting niet voldoende was. De kosten 
voor de aankoop, plaatsing, aanslui- 
ting en/, van de lichtmasten wordt 
geraamd op f 7.000,-- mcl. O.B Schneider tijden lang vereenzelvigd 
geweest met de kitscherige keizerin 
van Oostenrijk. Dat zij deze image is 
ontgroeid is niet alleen te danken 
aan haar nogal turbulente leven 
Maar even zoveel aan het aantal 
Karakterrollen die zij later heeft 
vcrtolkd. Over de vijfentwintig jaar 
waarin Romy Schneider filmt zegt 
zij zelf: „Ik heb er pas laat iets var, 
bcgrepe: En dat men mijn 
acteerprestaties vooral pas de laatste 
jaren is gaan erkennen komt mede 
doordat ik gedurende mijn hele 
loopbaan niet bepaald ergens voor 
mijn nek heb uitgestoken. Romv 
Schneider heeft zich na Sissi niet 
laten beperken door rollen te spelen 
die haar werden opgedrongen. Ze 
heeft Hollywood bekeken en issne; 
weer opgestapt. Het Beierse meisje 
van toen is nu een werkende 
volwassen vrouw met een grote 
persoonlijkheid waarvan o.a. films 
als; Une femme a sa fcnêtre 
I'Importance c'est d'aimee, er 
groepsfoto van een dame getuigen. 
In L'Importance c'est d'aimee 
speelt zij een minder begaafd actrice 
met een impotente echtgenoot, die 
gedoemd wordt in pornofilms te 
spelen om aan haar geld en haar 
gerief te komen. Een fotograaf 
wordt verliefd op haar en heeft e- 
alles voor over om haar te later 
schitteren in een grote toneelrol 
Hier begint het in menselijK 
tragische verhaal waarop relaties 
kunnen uitlopen. Het is pijnlijk om 
te zien hoe mensen dodelijk kunner 
/ijn zonder hun masker. 
Het is wellicht nog pijnlijker om het 
niet te zien. Bars open 
tot 5 uur ZANDVOORT - In verband met 
karnaval mogen alle horecabedrijveii 
in de gemeente op zaterdagmorgen en 
zondagmorgen tot vijf uur geopend 
zijn. Voor maandagmorgen en dins- 
dagmorgen is een algemene ontheffing 
van het sluitingsuur verleend tot drie 
uur. De Nachtuil 

Programma van „De Nachtuil'^van, 
februari tot en met 10 februari, 
zaterdag 1 rebruari: 20.00 tot 24.00 
uur: Disco voor leden voor de leeftijd 
van 16 tot 30 jaar, toegang f 1,- 
20.00 tot 21.00 uur: Disco voorde 
leeftijd van 14 tot 16 jaar, toegang 

n,--. 

zondag 5 februari. 11.00 tot 18.00 
uur: Disco voor leden voor de leeftijd 
van 16 tot 30 jaar, toegang f 0,50 
14.00 lot 18.00 uur- Disco voor de 
leeftijd van 14 tot 16 jaar, toegang 
I 0,50. 

maandag 6 februari. 20.00 tot 22.00 
uur: Dansavond voor de leeftijd van 
16 tot 30 jaar, toegang f 1,-- voor 
leden f 1 ,50 voor niet leden, 
dinsdag 7 februari- 19.30 tot 23.00 
uur - Klaverjassen voorde leeftijd van 
16 tot 30 jaar, toegang g 1 ,--. 
woensdag 8 februari- 16.00 tot 18.00 
uur: Scholieren-café voor de leeftijd 
van 1 1 tot 30 jaar, toegang gratis, 
donderdag 9 februari: 20.00 lot 23.00 
uur: Doka groep voor de leeftijd van 
16 tot 30 jaar, toegang nog niet 
bekend. 

viiidag 10 lebruan: 16.00 tot 18.00 
uur .Scholieren café voor de leeftijd 
van 14 lot 30 jaar, toegang gratis. 
Voor inlichtingen Ton de Vries, 
Oranjestraat 2a, Zandvoort, tel. 7433 Ver. v. Huisvrouwen 

ZANDVOORT - Bij de plaatselijke 
aldelmg van de Nederlandse Vereni- 
ging van Huisvrouwen ziet de 
maandagenda er als volgt uit: 
dinsdag 7 februari: 2.00 uur: Zomer- 
lust: Koftie-middag. 
woensdag 8 februari: 13.25 uur: Bus 
naar Mr. Enschedeweg, wandelen naar 
Middenduin. Terug naar verkiezing 
met bus via Bloemendaal of met de 
trein vanuit Overveen. Kerkdiensten ZANDVOORT. 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.30 
uur: Ds. Mataheru, Bediening H. Doop 
(crèche aanwezig). 

jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur: 
Jeugdkapel. 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15: 
10.00 uur: Ds. P. Van Hall, 19.00uur: 
Ds. D. van Santen, van Sassenheim. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur: Ds. S.L. 
Vcrheus, Doopsgcz. pred. te Amster- 
dam. 

Rooms Katholieke Kerk. 
Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht: zaterdag A februari: 19.30 
uur: Eucharistieviering met orgel en 
samenzang. 

Zondag 5 februari: 8.45 uur: stille 
Eucharistieviering. 

10.45 uur: Eucharistieviering met 
medewerking van het St. Caecilia- 
kerkkoot (hoogmis). 
Nieuw Apostolische k<rk: tot nadere 
aankondiging zondag 9.30 uur en 
16.00 uur woensdag 20 uur diensten 
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem- 
Noord. 

Nederlands Christelijke Gcmccn- 
schapsbond: maandagmiddag 6 fe- 
bruari 3 uur samenkomst in huize 
„Pniel" Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: zondag- 
morgen 9.45 uur dienst in gebouw 
Voorstraat 100 te Katwijk. Weekenddiensten 4-5 februari. 
ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bonman, Mol, Rid- 
derbos. 

Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg, tel. 
2633. Verder inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt via 
de telefoonnummers van de huis- 
artsen. Anderson telefoon 2058; 
Drenth telefoon 3355; Flieringa 
telefoon 2181; Zwerver, telefoon 
2499. 

TANDARTS: telefoon 023-313233. 
WIJKVERPLEGING; zr. T. Dijk, 
Lorentzstraat 435, telefoon 2382. 
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek N. 
van Bcrkcl, Zeestraat 71, tel. 3073. 

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, telefoon 02507-4437, 
b.g.g. 023-313233. 

HULPDIENST: telefoon 

023-243340. Weekeinde van vrijdag 
19.00 uur tot maandag 7.00 uur. 
DIERENARTS: bij afwezigheid van 
de gewenste arts raadplege men 
uitsluitend telefonisch de Veeartsen- 
dienst te Haarlem, telefoon 
023-313233. 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF- 
telefoon 3737. 
POLITIE: telefoon 3043. 
BRANDWEER: telefoon 2000. 
TAXI: telefoon 2600. 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT. 
Noorderstraat 1, telefoon 3459 (b.g.g. 
023-320899 of 320464). Spreekuren 
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur; 
maandagavond van 7.00 uur tot 8.00 
uur. Verder volgens afspraak. Voor 
deze hulpverlening, beschikbaar voor 
ledere inwoner van Zandvoort geldt 
dat er voor de vrager geen kosten aan 
verbonden zijn. 

S.O.S. TELEFONISCHE HULP- 
DIENSTHAARLEM. 
Telefoon 023-326655. Advies in 
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar 
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot 
's avonds 7.00 uur. Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening geeft advies, 
hulp en informatie. Alleen telefonisch 
bereikbaar onder nummer 7373 in 
Zandvoort van maandag tot en met 
vrijdag van, 11.00 tot 12.00 uur en 
iedere zondagmiddag van 16.00 tot 
17.00uur. BURGERLIJKE, 
STAND ■■' ZANDVOORT. 

GEBOREN: Thijs, z.v. P. Feenstra en 

M.A. Visser. 

GEBOREN buiten de gemeente: 

Terry, v.d. F. Looscn J. Kcur;Gertcn 

Dirk, zonen van A. de Heer en E. van 

Eyk; Tom, z.v. A.J. Krol en S. Brink; 

Bcrna Wilhelmina, d.v. A. Paap en 

S.W. Loos. 

GEHUWD: J.W. Vermaas en CE. 

Grimbergen. 

OVERLEDEN: Hendncus F. Krocse, 

87 jaar, geh. gew. m. ,1. Schuuring. 

OVERLEDEN buiten de gemeente: 

Johanna E. Hulsbergen, 69 jr. geh. 

gew. m. F. Ph. Smit; Wiggertje J. van 

Leeuwen, 78 jaar, geh. gew. m. W.R. 

Dórr, Sara J. van der Linde, 81 jr., geh. 

gew. m. G.L. Overink, Dirk van Duijn, 

70 jr. geh. m. J. Schilpzand. WATERSTANDEN ZANDVOORT - Voor de komende 
week zien de hoogwaterstanden er als 
volgt uit: 

Donderdag 2 februari 9.40-22. 18 uur; 
vrijdag 3 februari 10.56-23.40 uur; 
zaterdag 4 februari 12.14-12.22 uur; 
zondag 5 februari 1.04-13.29 uur; 
maandag 6 februari 2.02-14.22 uur; 
dinsdag 7 februari 3.00-15.16 uur; 
woensdag 8 februari 3.17-16.00 uur; 
donderdag 9 februari 4.29-16.41 uur. 
Spnngtij 9 februari, doodtii 3 februari 
voor het berekenen van de laagwater- 
standen gelieve men bij bovenstaande 
tijden acht uur en drie minuten bij te 
tellen. i m.VmiOwmw» I ,i»Him» ■-.iHhwnTtti'mTi RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGIM 
MM!»Jft»«MiW«ii^^MlliaMBg« 
S VOORD 
5 VAN Als u maar één kostuum nodig heeft ... 
Ook geen probleem. Neem gerust 'n 
familielid, vriend of buurman mee. 
Die kiest het tweede, gratis kostuum en u 
deelt de kosten samen. Zo simpel is dat 
bij Metro! 

2 Kostuums samen al vanaf f 248,— Tïïïf 
centrum voor herenmode AALSMEER Kruisweg 2a 

Vrijdag koopavond. 
Ook woensdag 
de hele dag open. 

AMSTELVEEN 

Rembrandtweg 419 

Bus 65 en 66, halte Laan Walcheren 

Donderdag koopavond AALSMEER o ALPHEN A/D RUM o AMERSFOORT. AMSTELVEEN • DELFT • LEIDEN • PURMEREND • ZAANDAM • ZEIST mm^mm^mm^^^st^mmmm^^^m^m^mmmë^T^si^ Te koop aangeboden 

Tourcaravan 
KIP 350 

bouwjaar 1972 met 

grote voortent en 

luifel. 

Prijs f 4500,-. 

Tel. 02977-26716. Gevraagd: 

aardige 
huishoudelijke hulp 

voor 1 dag per week. 

Salaris n.o.t.k. 

Tel. 023 -28 33 30 
KNAUS 

EIFELLAND 

WOLF 

De aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil -financiering 

* accessoires -alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - IJMUIDEN 

Tel. 02550 - 1 44 41 
Industriestr. 50 (hoek Haringkade) © o IS 
dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop 1 

Laat uw gashaard. cv. of open haard niet langer opboksen tegen 
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van 
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil. 
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop! 

IJZERHANDEL 
Hoofdweg 726, Hoofddorp. 
HOUTBLOKKEN 

Voor uw open haard, tegen de 
scherpste prijzen. 
Alleen eike- en/of beukehout 

Per zak of per m* ook bij u thuisbezorgd. 

Inlichtingen: 01721-9522. Afhalen, iedere 

zaterdag van 9.00-17.00 uur, 

op Rijnlanderweg 638, Hoofddorp. Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER, ETAGE. FLAT- 
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJE TE HUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845. 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. m> RANDSTAD PUBLICATIES 

uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel 
uitmakend van Weekmedia, vraagt in verband 
met toenemende aktiviteiten: 

aktieve advertentie-verkoper 

(leeftijd pl.m. 22-26 jaar). 

Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling, 
doch is niet vereist. 

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van 
kontakten met bestaande relaties en het werven van 
nieuwe. Pioniersgeest is daarom belangrijk. 
Wij denken dan ook aan iemand die geheel 
zelfstandig zal gaan functioneren. 

Wij bieden de juiste man een 

— aantrekkelijk salaris 

— 8% vakantietoeslag 

— ruim vier weken vakantie 

— onkostenvergoeding. 

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt, 
schrijf dan naar ons hoofdkantoor: 
Dorpsstraat 8, Aalsmeer 
(t.a.v. B. Lodewegen). Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden' 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. 

£piering£ 

Heren- en juniormode, 
.Hoofdstraat 178, Hillegom, 
tel. 02520-15119. Donder- 
dag koopavond. i iMW^^dWB^J^iamï,^?^^ ODEN Elko werkdag van 
halt negen tot hal' fifin 
en van halt twee tot 
half zes geopend 
Nu bovendien ook 
vfi|dagavond van 
19 00 -21 00 uur 
en zaterdag 5 van 
10 00 -12 00 uur. 
U Dcnt welkom. landhuizen - villa's - herenhuizen 
middenstandswoningen -flats 

bedrijfspanden te Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal e. o. ffVde ridder & stri Jdis b.v 
Makelaars en taxateurs onroerende goederen, 

Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50* 
vm ^^uixWMm&xsmiiaiisiimaivMui >j^mmm®tsmBm Eerste kwaliteit -_ 
handgekloofd - 

OPENHAARDHOUT 

v.a. / 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 
= 2 m> v.a. f 150.- 
<huisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 

gezien hebt, want door 

eigen ontwerper. z\\n 

wij hierin enig in 

Nederland. 

levens veel antieke 
kasten, kisten enz. 
Bezoek onze Oud- 
hollandse toonkamers. 

ANTIEK-BOUTIQUE 
HOOGENOQORN 

Zijdstraat 65, 

Aalsmeer, 

tel. 02977-24429. 
' HOTEL BOUWES 

DAGELIJKS DINER-DANSANT 

(behalve op maandag! met een fijn orkest. Kompleet 
3-gangen menu reeds vanaf .* 25,-. Elke zondag matinee. 
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen. 
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort 
(paspoort of rijbewijs niet vergeten). 

In Bouwes Palace kunt u in het 
Panorama Restaurant op 70 m hoogte 
voortreffelijk eten en tegelijk genieten 
van een magnifiek uitzicht. Ook ideaal 
voor recepties e.d. 2- en 3-kamer- 
appartementen beschikbaar met spe- 
ciale wintertarieven. 
In de grote feestzaal in western style 
(naast de Bowling) hebt u een bij 
voorbaat geslaagde personeels- of 
verenigingsavond. 

BOUWES ZANDVOORT, telefoon' 

02507-2144. 

Vraag onze speciale weekend 

.tarieven. 
' golden ^ 

tulip hotels! 

holland ■ DE GROOTSTE 

SPECIAALZAAK 

NOTEERT U EVEN 

ONS TELEFOONNUMMER 

023-252760 

Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw J Service binnen 24 uur, 
voorriikosten f 7,50. 

Gen. Cronjéstraat 62, 
hoek Kloosterstraat. ^w t MRW*rwmi* aMu Q POSTZEGELS 

Verzamelingen on partijen te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 

Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aordenhout, 
tel. 023-244983 (b.g.g. 020-220901 of 123123). 

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door- 
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en 
kleine wereldcollecties, landencollocties, verzamelingen 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, 
series engros en partijen. 

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor 
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. HOEKSTRA OFFSET CV 

vraagt voor direkt een (ca. 30 jaar), met ervaring. 

Voor montage/kopie en SORK./GTO ter 
uitbreiding van ons team (3 man). 

Bel voor een gesprek van 9.00-18.00 uur 
02526-3971 na 20.00 uur 02503-17488. EENZAAMHEID 

OPLOSSEN ! 

vriendschap, kennismaking, enz... Géén 
inschrijfkosten! (Goedgekeurd d. R.v.T.) 
Inlichtingen: 

E. H.B. E., 

Postbus 458, 's-Hertogenbosch. Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

NOORD-HOLLAND', 

Geestersingel 16, Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za. 

van 10.00 tot 20.00 uur. . 
HOF VAN HEEMSTEDE 

Vanouds bekend. 
Voor een gezellige avond ! 

Fijne verlichting en een geweldige sfeer 

Valkenburgerlaan 56, Heemstede. 

Telefoon 281328. Restaurant 
JACK HOUSE AIRCONDITIONED 

EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem 

3 SPECIALITEITEN RESTAURANTS KEUZE UIT. 

STEAK HOUSE 

INDONESISCH RESTAURANT 

FONDUE-GRILL RESTAURANT Reserveren tel. 023-265333 
GEN. CRONJÉSTRAAT 14 Nieuw in 
Bennebroek BAR BISTRO 

IcsJumeaux 

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334 

een 
klasse apart SPECIALITEITEN 

Restasipaift 

„Gfealêt Het Witte Huis' 

^A <? Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057 
Eig. J.G. de Jong. 

Unieke gelegenheid voor 

- gezellig ouderwets rustig tafelen 

- uw zakendiners, recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. .^"t*^ 
««altSS^k* 1 " 3 

zandvoort Wo., do., vr., za. zo. geopend van 

11.00-20.00 uur. 

Telefoon 02507-2994. 
r 
BISTRO 

'LA BERGERIE' 

Franse spcciiitcitcn 
Menu a ƒ 35,-. 
CONSOMMÈ HENRI IV 

heldere grocntcbouillon 

BOUCHÉE SAINT— HUBERT 

wildpastcitje 

BROCHETTE LA BERGERIE 

spies van verschillende soorten vlees 

mei gebakken kricl-aardappcleti, sla, rijst, 

aardappelkrokclje, groenten en saus. PARFAIT DE LA MAISON 

likcurijsjc met slagroom. 
U kunt bü ons natuurlijk ook a la cartc dineren. 
Dagelijks geopend vanaf 17.30 uur. 
Kerkplein 16, Bloemendaal. tel. 023-257736. CHINEES INDISCH RESTAURANT 

tUP HONG - KONG ^ SIS Haltestraat 69, hoek Zeestraat, 
Zandvoort, Tel. 02507 - 78 97 Maandag gesloten. k6 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 7 TZB-SVIJ 2-1 ZANDVOORT • In een technisch op 
middelmatige niveau gespeelde wed- 
strijd kwam T.Z.B, zegevierend te- 
voorschijn. T.Z.B, startte zonder 
Berck Beclenkamp die ziek was en 
Kees Molenaar die wegens vakantie 
afwezig was. 

S.V.Y. opende zelfverzekerd het 
offensief waar T.Z.B, de eerste 20 
minuten geen antwoord op had. Via 
een aantal missers kwamen S.V.Y. 
ietwat gelukkig aan de leiding via Jan 
de Wolf. Henk Bos was kansloos, 0-1. 
Doch dit tegendoelpunt prikkelde 
T.Z.B, en het herstelde zich. Een door 
het midden gespeelde bal belandde bij 
de altijd alerte spits Hanno v. Essen die 
de bal op handige wijze meenam en 
rustig langs de keeper van S.V.Y. 
schoof, 1-1. 

T.Z.B, rook zijn kans om S.V.Y. te 
overtroeven naar het duurde tot de 
35ste minuut voordat dit tot uiting kwam. Het was opnieuw Hanno v. 
Essen die goed reageerde op een fout. 
van de verdediging en de bal tussen de 
keeper en de laatste man het doel in 
kopte, 2-1. Bij deze stand ging ook de 
rust in. Na rust een onveranderd beeld. 
T.Z.B, bleef heerser wat niet verander- 
de tot. het laatste kwartier. Intussen 
had bij T.Z.B, oen wissel plaatsgevon- 
den. Henk de Reus die een slechte dag 
had werd vervangen door Jack 
Berkhout die verdienstelijk spel liet 
zien. S.V.Y. probeerde van alles om de 
stand een gunstiger aanzien te geven, 

doch door goed ingrijpen van de 
TZB-verdediging bleef liet bij pro- 
beren. T.Z.B, daarentegen kreeg nog 
enkele goede kansen via Ab Bol en 
Hanno v. Essen en de vaak opkomende 
Jaap Lammers. Dit drietal slaagde er 
echter niet meer in het doelsaldo 
verderop te schroeven. 
Langzaam maar zeker kruipt T.Z.B, 
weer omhoogop de ranglijst. Sportavond rond 10 
jaar Pellikaanhal Irene 

Heintjes 

wint 

burgm. 

Nawijn- 

beker ZANDVOORT - Onder grote belang- 
stelling vond zondag in de Prinsessehal 
de finale plaats van de onderlinge 
gymnastiekwedstrijden van O.S.S. 
Door vertraging bij de verplaatsine 

naar de v. Paggehal vonden de 
onderlinge wedstrijden van de oudste 
meisjes eerst 24 januari plaats. De 
verkorte uitslagen hiervan luiden: 1. 
Edith Meijer, 30.9 pt.; 2. Jolanda Kraaijenoord, 30 pt; 3. Lilian 
Kraaijenoord, Mirjam Bruins, 28.7 pt. 
In zijn welkomstwoord bij de 
finale-wedstrijdcn wees voorzitter 
Brink er op dat bij de oudste meisjes 
de burg. Nawijn-bcker en bij de jeugd 
de titel jcugdkampioen op het spel 
stond. Bovendien zijn deze wedstrij- 
den van belang om i.v.m. hel 
ophanden zijnde 75-jarige bestaan, de 
technische kommissie een richtlijn te 
geven bij het vaststellen van de 
wedstrijd /demonstratie ploegen voor 
o.m. het vcrenigingsoptreden. De 
dcclnemenden moesten verwerken 
een oefening op de brug met ongelijke 
leggers en evenwichtsbalk, een sprong 
over de kast en een vrije of lange mat 
oefening. De jury bestond uit de 
dames Vooistra, da Costa en de heer 
Nusse. 

Oudste meisjes. De verkorte uitslagen 
luiden: 1. Irene Heintjes, 33,2 pt., 
(winnares oud burg. Nawijn-bekcr);2. 
Jolanda Kraaijenoord, 29,4 pt.; 3. 
Chr. Rubeiing,29,2pt. 
Jeugdselectie: 1. Iris Kuijken, 30.7 pt. 
(jeugdkampioene); 2. Anja v.d. Bos, 
30.3 pt; 3. Titia Sioswerda, 30 pt. 
Voorzitter Brink reikte met enige 
toepasselijke woorden de prijzen uit, 
waarbij echter de oud-kampioene, Nel 
de Rooij, de wissclbeker met een 
stevige omhelzing overhandigde. ZANDVOORT - Ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van de sporthal 
Pelikaan wordt op 10 februari 
voorafgaand aan een receptie, die om 
tien uur begint een feestelijke 
sportavond gehouden. Aan deze 
avond nemen de in de sporthal aktieve 
Zandvoortse sportclubs en vereni- 
gingen deel. Het programma ziet er als 
volgt uit: 

20.00 uur: basketbal tussen de 
herenjunioren onderling van The 
Dons; 20.20 uur: badminton tussen 
de jeugd van B.C. Lotus en senioren 
rekreatiesnoiorc van Sportin" Club 

Zandvoort; 20.40 uur: volleybal 
tussen de heren onderling van 
Sporting/O.S.S.; 21.00 uur: tennis, 
een enkelspel tussen de heren W. 
Brandseen D. Wiersma, spelers van het 
Ie team van Tennisclub Zandvoort; 
21.20 uur: zaalhandbal tussen de 
damesjunioren onderling van Zand- 
voortmeeuwen; 21.40 uur: zaalvoet- 
bal tussen de zaalvoetbalteams van 
Rinko en Nihot; 22.00 uur: einde na een korte pauze is er gelegenheid in 
het restaurant van de sporthal de 
receptie te bezoeken. 

'Jazz-kof fie' in 
Kult. Centrum ZANDVOORT - Het op zondag 22 
januari in het Cultureel Centrum 
gehouden jazz-concert door de band 
„Lazy mama and her crazy pappas" 
was een geweldig spektakel. De 
belangstelling was niet zo groot als 
verwacht, maar toch, of juist daarom 
was de sfeer bijzonder ontspannen en 
geinspireerd. Enkele bandleden von- 
den het tijdstip van 11.30 uur op 
zondagmorgen wat vroeg, maar waren 
na enkele nummers helemaal inge- 
pceld en wilden na afloop van het 
anderhalf uur durende concert het 
liefst nog uren doorgaan. Karel Polack 
op trompet, Eugène Gerritsen op 
trombone, Hil Rijsewijk en Marcel 
Salomon als rietblazers, Peter Doll-e 
sousaphone, Peter Stöve de bajoist en 
Bas Nieuwenhuizen aan de drums 
vormden de „crazy pappas", terwijl VOETBAL 
ZANDVOORT '75 
Zaterdag 

Zandvoort'751-Telefonial 5-0 

Zandvoort'75 3-S.I.Z.0.6 3-4 

Zandvoort'754-Jong Hercules 3-1 

Kennemerl. 9-Zandvoort'75 5 4-2 

Kennemerl. 10-Zandvoort'75 0-2 

UmuidenA2-Zandvoort'75Al 3-1 TZB 
Zaterdag 
B. Junioren 
T.Z.B.A.-N.A.S. 1 


0-5 


C. Junioren 
Schalw. 5-T.Z.B. 2 


1-4 


A. Pupillen 
Ripperda 1-T.Z.B. 1 


• 0-1 


B Pupillen 
T.Z.B. 1-D.S.K. 2 


0-4 Zondag 

T.Z.B.I.-S.V.Y.I. 2-1 

H.Y.B.2-T.Z.B.4 4-3 

De Burg 5-T.Z.B. 5 1-3 

T.Z.B. 6-Nw. Ven. 7 afg. 

A. Junioren 

T.Z.B.I-O.G.I. 3-1 

HANDBAL 

ZANVOORTMEEUWEN 

d.s. Zvm. I-Wijk aan Zee 1 6-8 

h.s. Zvm. 1-IJmond 1 13-13 

d.j. Zvm. I-Hoofddorp 1 8-6 

h.j. Zvm. 1-Desiree/Odinl 31-11 

m.a. Zvm. 2-Blinkert 2 1-7 

j.a. Zvm. 1-Concordia 1 22-13 

j.p. Zvm. 1-Blinkert 1 8-6 

j.w. Zvm. 1-Blinkert 1 1-2 

VOETBAL 

ZANDVOORTMEEUWEN 

Zaterdag 

Zandv.l-Hillegoml 14.30 u. 

B. Junioren: 

R.C.H. 1-Zandv.m. 1 14.00 u. 

C. Junioren 

Zandv.m. 1-H.F.C. 1 14.00u. 

R.C.H. 2-Zandv.m. 2 15.15 u. 

H.F.C. 5- Zandv.m. 3 14.00 u. 

Hoofddorp 6-Zandv.m. 4 12.30 u. 

T.Z.B. 2-Zandv.m. 5 14.00 u. Zondag 

Zandv.m.-E.D.O. 13.00 u. 
Kompetitie: 

Zandv.m. 2-A.D.O. '20 3 10.00 u. 

Wijka. Zee 2-Zandv.m. 3 11.30 u. 

Zandv.m. 4-A.D.O. '20 6 12.00 u. 

Waterloo 5-Zandv.m. 5 12.00 u. 

Zandv.m. 6-E.H.S. 6 12.00 u. 

Zandv.m. 7-Schoten 7 9.4 5 u. 

St. vogels 10-Zandv.m. 9 9.30 u. 

Zandv.m. 10- V.V.B. 9 9.45 u. 

Zandv.m. 11-H.F.C. 15 12.00 u. 

ZANDVOORT '75 
Zaterdag 

Haldwegl-Zandv.'751 14.30 u. 

Zandv. '75 2-S.M.S. 3 12.00 u. 

Kennemers3-Zandv.'75 3 12.00 u. 

V.V.R.A.5-Zandv.'754 lO.OOu. 

S.M.S.6-Zandv.'75 5 12.00 u. 

Zandv.'75 6-S.M.S.7 12.00 u. 

Zandv.'75 Al-Vogelenz. Al 14.30 u. 

E.H.S.B2-Zandv.*75Bl 14.30 u. 

TZB 
Zaterdag 

B. Junioren 

Ü.I.0. 1-T.Z.B. 1 14.00 u. 

C. Junioren 

H.F.C. 3-T.Z.B. 1 14.00 u. 

T.Z.B. 2-Zanv.m.5 14.00 u. A. Pupillen 
T.Z.B. I-De Brug 1 


11.00 u. 


B. Pupillen 
T.Z.B. I-De Brug 1 


11.00 u. 


Zondag 
T.Z.B.-Heemstede 


14.30 u. 


H.Y.S. 1-T.Z.B. 2 


12.00 u. 


T.Z.R 3-Heemstede 3 - 


12.00 u. 


T.Z.B. 4-Cariocas 1 


12.00 u. 


Vogclenz. 5-T.Z.B. 5 


12.00 u. 


v. Nispen 6-T.Z.B. 6 


11.30 u. 


A. Junioren 
H. Schoten 1-T.Z.B. 1 


12.00u. 


T.Z.B. 2-O.G. 2 


14.30 u. 


HANDBAL 
ZANDVOORTMEEUWEN 
Zaterdag 
j.p. Umond 1-Zvm. 1 


13.00 u. 


j.w. Full Speed 1- Zvm 1 


11.30u. Zondag 

d.s. Concordia (H) 1-Zvm. 1 14.00 u. 

h.s. Hoofddorp 1-Zvm. 1 13.25 u. 

h.j. Blinkert 1-Zvm. 1 12.25 u. 

m.a. A.D.0. 1-Zvm. 1 15.20u. 

m.w. O.G. 3-Zvm. 2 12.40 u. In Kult. Centrum 

Volle bak bij 
kinderfilms ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 21 
januari waren de kinderfilmvoorstel- 
lingen in het Cultureel Centrum weer 
een groot succes. De zaal was zowel 
om 2.30 uur als om vier uur tot aan de 
nok gevuld met enthousiaste kinde- 
ren, en van het programma, dat films 
omvatte van Rin tin tin, de Boefjes, 
enkele korte tekenfilms en „In de 
brand en uit de brand" van Stan 
Laurrl en Olivicr Hardy werd door de 
kinderen uitbundig genoten. Omdat 
de kaartjes al te snel uitverkocht 
waren en daardoor enkele kinderen 
onverrichterzake naar huis gestuurd 
moesten worden, zal er bij de volgende 
gelegenheid op vrijdagmiddag tussen 
halfvier en vijf'uur een voorverkoop 
van de kaartjes worden georganiseerd. 
Bovendien zullen er dan drie in plaats 
van twee voorstellingen worden 
gegeven. De eerstvolgende kinderfilm- 
voorstellingen vinden plaats op zater- 
dagmiddag 1 8 februari om twee en om 
vier uur en op zaterdagmorgen een 
extra voorstelling om elf uur. De 
hoofdfilm heet „Tarzan van de apen" 
het voorprogramma zal bestaan uit 
een filmpje van de boefjes en 
tckenfilmpjes van Goofy en de drie 
biggetjes. Elk kind krijgt bij het kopen 
van zijn kaartje een gratis poster mee 
naar huis. 

„lazy mamma" Irene Polack het 
pianowerk voor haar rekening nam. 
Zangeres Wil Dolle gaf de gezongen 
nummers een geheel eigen kleur mee 
door haar opvallend lage en volle slem. 
Er werden afwisselend instrumentale 
en vocale nummers gespeeld uit het 
oud-zwarte jazz-repertoire uit de 20er 
jaren, die door banjoist en arrangeur 
Peter Stöve in een nieuw jasje waren 
gestoken. Waarschijnlijk zal deze 
voortreffelijke band deze zomer 
opnieuw in Zandvoort te zien en te 
horen zijn. 'Het eerstvolgende koffie- 
evenement in het Cultureel Centrum 
zal plaatsvinden op zondagmorgen 26 
februari. Onder de titel „koffic- 
toneel" speelt dan de Schager 
toneelgroep Samen „In de holte van je 
arm" van Dimitri Frenkcl Frank. U 
kunt koffie komen drinken vanaf 11 
uur, de aanvang van de voorstelling is 
om 11.30 uur, de entree bedraagt 
f5,-. 'Vroege 

Pasen' ZANDVOORT - De Federatie Han- 
delsvereniging Hanze Zandvoort heeft 
zich in november al met een verzoek 
tot het college van B. en W. gericht om 
in verband met de dit jaar „vroege 
pasen", nl. 26 en 27 maart; de 
winkelsluitingswet aan te passen. 

In de dinsdag gehouden raadsver- 
gadering was dan ook een voorstel 
ingediend om voor het jaar 1978 op 
eerste paasdag 26 maart 1978 de 
winkels en daarmede gelijk te stellen 
handel van 9.00 tot 20.00 uur en de 
werkdagen 28, 29, 30 en 31 maart tot 
22.00 uur ontheffing van de winkel- 
sluitingswet te verlenen. Gezien de 
positieve reactie ontvangen op dit 
verzoek van de Kamer van Koop- 
handel en Fabrieken voor Haarlem en 
Omstreken waren er geen bezwaren 
aanwezig en werd aldus besloten. 
De ene helft van de wereld kan de genoegens 

van do andere helft niet begrijpen. 

Jane Austen (1775-1817) 

* m * 

Maar niemand kan de genoegens begrijpen 

verbonden aan het bezit van een uurwerk. 

afkomstig van 

H0RL0GERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sonhiawea 4 - Tel. 23 07 

vöör men er een bezit. Een bezit voor het leven! 

U beleeft er altijd aenoagen aan. 

Komt u eens kijken in zijn showroom. " 

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. :xk: suc DOC 3tH HtC Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal: 
Schelpenptein -Tel. 50 68-36 12-25 18 FR0MAGERIE KAAS- EN Wl JNSPECIAUSTEN 

500 gram JONGE GOUDSE <J r öU 
10 Verse SCHARRELEIEREN 2,45 Kerkstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-6141 ECHT EIKEN 
MINISET 198, 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. nmm»^tt»r. VOOR UW PRIVÉ-, 
VERENIGINGS-EN 
1 HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
\ F. M. v. DeuTsen ■ Schoolstraat, tel. 2507 KLAVERJASCLUB NOORD 

Wy kunnen nog nieuwe leden plaatsen. 

Wij hebben een gezellige club met een 

mooie maandprijs en veel verlotingen enz. 

Het klaverjassen is elke donderdag, aanvang 

20.00 uur. Contributie f 1 ,50 per week. 

U kunt zich aanmelden bij mevr. A. Driehuizen 

secretaresse, tel. 02507-5523. ZANDVOORT, 
Bilderdijkstraat. Middenstandswoning, in zeer goede staat van onder- 
houd, met vrijstaande stenen schuur. 
Voorzien van cv. gas. Ind.: hal, toilet, woonkamer 
(3 x 12 mtr.) voorzien van open haard. 1e verd. 3 slaap- 
kamers, badkamer met bad en toilet. 2e verd.; 2 slaap- 
kamers, bereikbaar via vaste trap. 
Vraagprijs f 187.500,- k.k. 

hi. : mak. o.g. H. W. COSTER 

Telefoon 02507-5531. 
BERNINA 
NAAIMACHINES 

Het Zwitserse top- 
produkt en 3 jaar gratis 
onbeperkt service en 
les bij u thuis. 

Inruil en financiering. MASSIEF 
EIKEN KASTEN 

Êvt 
Jitwlljnij* 

AlSért ' 
Schagchalstra«t27, 

Haarle m. 
telefoon 023-327019. Te huur: vrij gemeubileerde 

ZIT- en slaapkamer 

badkamer, met kookgelegenheid. 

Vlak bij strand, voor dame of heer b.b.h.h. 

Telefoon 02507-4980. Opnieuw wi 
voor Z' Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a 

Tel. 02507 -67 47/ 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. Grote sortering 

DISCO MEUBELS 

v.a. 89,- 
eiken en modern 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23. 
telefoon 7751. 
Zandvoort. Nieuw van de karweibeurs, 
bekend van televisie 

FIBRON 

(vloeibaar wandtapijt) 

29,90 

per bus van 2 vierkante meter. 

Uit voorraad leverbaar in 6 kleuren. 
Verkrijgbaar bij: 

FA. VERSTEEGE 

IJZERHANDEL 

Pakveldstraat 19 - Zandvoort - 
Telefoon 02507-2554. ZANDVOORT- Van de achtervolgers 
van koploper DWS is Zandvoort- 
meeuwen er als enige in geslaagd de 
aansluiting te behouden. 

KW werd met 1-3 verslagen. 
DWS kte in eigen huis twee 

uiterst belangrijke punten door QSC 
met 2-1 te verslaan. Ken zeer gevoelige 
nederlaag voor QSC, aangezien hij 
winsl de ploeg op papier nog gelijk had 
kunnen komen met de Amster- 
dammers. Kn dan is er nog Storm- 
vogcls dat, op eigen terrein nog wel, 
een punt verspeelde tegen het veel 
lager geplaatste VVSV'30. 

Tegen KVVheeft Zandvoortmeeuwen 
het alleen in de beginfase moeilijk 
gehad. De gastheren kwamen toen 
enkele malen tot reële scoringskansen, 
maar of ze werden niet benut, of daar 
stond een goed op dreef zijnde Johan 
Pelierin tussen de palen. Naarmate de 

Bridgeclub ZANDVOORT - De stand na twee 
wedstrijden van de derde competitie 
der Zandvoortse Bridgeclub is als 
volgt: A-lijn 1. mv. Stocker-hr. 
Roelfsema, 118.57 procenl; 2. farn. 
Heidoorn, 111.31 procent; B-lijn 1. 
ds. Bcar-Hagen, 11 3.40 procent; 2. hr. 
de Leeuw-Reijer, 109.05 procent; 
C-lijn: 1. ds. Baay-Trommel, 122.92 
procent; 2. Jacobs-hr. Den Haan, 
107.17 procent. D-Iijn: 1. hr. 
Vulsma-v.d. Wende, 120.14 procent; . 
2. ds. v.d. Bcrg-Kicwict 112.90 
procent. Zandvoorters beter in hun spel 
kwamen werd liet aan de andere kant 
van hel veld ook gevaarlijker. Het was 
Alberl Visser, die na een half uur de 
voor het doel staande Aaldert 
Stobbelaar aanspeelde. Opnieuw be- 
wees Aaldert met dergelijke kansen 
wel raad te weten: 0-1. Na rust voerde Aaldert .Stobbelaar de 
score op door mei het hoofd een door 
Chris Jongbloed genomen vrije trap te 
verlengen: 2-0. 

Drie minuten later verkleinde Va.i 
Dijk de achterstand via een snelle 
uitval: 1-2. Na deze tegentreffer kwam 
Zandvoortmeeuwen in de verdruk- 
king. Wim van Staveren moest zelfs de 
bal van de doellijn koppen om de 
gelijkmaker te voorkomen. KW bleef 
aandringen en de Zandvoorters bleven 
het moeilijk houden. Pas drie minuten 
voor het eindsignaal ging er een zucht 
van verlichting door het Zandvoortse 
kamp toen Kees Bruin uiteen voorzet 
van Albert Visser een eind maakte aan 
de illussies van de Krommenieé'rs. DWS 

Zandv. 

Stormv. 

QSC 

HBC 

TYBB 

Beverw. 

WSV'30 

N. Venu. 

KW 

GVo 

Zaandijk 15 25 
15 23 
1318 
1317 
1516 
M15 

14 12 
1512 
1511 

15 9 
14 7 
12 5 Gazellen werden 
prooi van Leeuwen Zandvoort • In tegenstelling tot de 
verwachtingen bood Onze Gazellen 
dat in de onderste regionen van de 
districtsklasse verkeert, Lions behoor- 
lijk tegenstand. In de eerste helft was 
het verschil niet eens zo groot. 
Onderschtting van de Leeuwen lag wat 
voor de hand want in Haarlem waren 
Onze Gezellen in november muis 
geweest voor de kat Lions. Toch was 
de inzet er wel bj de leeuwen, maar de 
kombinaties liepen niet naar wens. 
O.G. kon de eerste 10 minuten de 
leiding nemen, 14-20, waardoor coach 
René De Vries genoodzaakt was. een 
time-out te nemen om Onze Gezellen 
de hoop te ontnemen Lions te kunnen 
laten struikelen. Langzaam keerde het ti) ten gusnte 
van Lions. Vooral dankzij de niet zo 
opvallende maar nuttige inbreng van 
Frans Stiphout (24 punten eerste 
helft) sloot Lions de rust af met een 
36-30 voorsprong. Na de rust was het 
afgelopen met de tegenstand van Onze 
Gezellen toen in de vijfde minuut de 
scoringsmachine bij Lions op gang 
kwam. In de resterende minuten 
verzamelden de Zandvoorters 45 
punten en O.G. kon daar slechts 14 
punten tegenover stellen. Pim Schön 
en Lex Kroder verzamelden in de 
tweede hel ft resp. 17 en 10 punten. De 
hardspelende Buytcndijk (14) van 
O.G. moest in de laatste minuut het 
veld met vijf fouten verlaten. Eind- 
stand 87-48. 5-0 zege Zandvoort 9 75 HAARLEM - Van de vervelende 
nederlaag vorige week tegen KIC 
bleken de Zandvoorters jl. 
zaterdag geen napijn overgehou- 
den te hebben, want vol 
enthousiasme werd nu een 5-0 
zege op Telefonia behaald. 

Reeds in de eerste minuut kreeg de 
Telefonia-doelman het nakijken toen 
Rien v.d. Vaart de bal op rechts kreeg 
toegeschoven, uit zijn voorzet kwam 
de bal op het hoofd van Bart 
Chouffour die raak kopte, 1-0. Beide 
teams kwamen tot redelijke aanvallen, 
maar de uiteindelijke afwerking liet 
nog al eens te wensen over. Kopballen 
van Dirk Koper en Raymond Keuning 
hadden wederom een beter lot 
verdiend. Aan de andere kant zagen 
we o.a. een goede redding van Piet 
Reeuwijk die de bal nog juist voor de 
voeten van een Haarlemse spits kon 
weggrabbelen. Kort voor rust wist 
Dirk Koper de bal op maat voor de 
voeten van Leo Klinkert te plaatsen en 
kon de rust met een 2-0 voorsprong en 
een cornerverhoudingvan 4-4 ingaan. 
In de tweede helft werden de 
aanvallen van beide kanten gevaar- lijker en zagen we diverse malen de bal 
over of net naast de beide doelen 
vliegen. In de 25ste minuut viel de 
beslissing, toen Jan Swart na een 
uitstekende actie Raymond Keuning 
de bal toespeelde en deze een 
juweeltje van een treffer liet aanteke- 
nen, 3-0. Z'75 ging door en de 
Haarlemmers konden niet veel meer 
hier tegenover stellen. Koper schoot 
de bal tegen de paal, waarna Keuning 
van verre voor 4 -0 zorgde. Ook Joop 
Paap had nog bijna succes doch de bal 
wilde hoewel de Haarlemse doelman al 
verslagen was niet tussen de palen 
door. In de laatste seconde bepaalde 
Leo Klinkert de eindstand op 5-0. De 
goedleidende scheidsrechter Maaskant 
liet hierna niet meer aftrappen. 
WRA 18 31 

Stormvogels 18 30 

Halfweg 18 22 

K.I.C. 18 21 

Zandvoort'75 18 21 

R.C.H. 18 18 

Blocmendaal 18 16 

S.V.J. 18 13 

S.M.S. 17 13 

Velsen 12 11 

D.E.M. 17 8 

Telefonia 18 7 Expositie Cordiiweeer 
in Kulturee! Centrum 
i ■ -V-H *•*'?] vm ?<■£. '~ *£m" \ J '-\.:4"$ll" '#?T 

ZANDVOORT • In het Kultureel 
Centrum aan het Gasthuisplein wordt 
zaterdagmiddag om vier uur de 
expositie geopend van Henk Cordu we- 
ner. Zijn tekeningen en aquarellen zijn 
tol 27 februari te zien op woensdag 
tot en met zondagmiddag van twee tot 
vijf uur. Henk Corduwener is nu 63 jaar en 
ontving zijn opleiding aan de Hendrik 
de Keyseracademic te Amsterdam, 
kwam daarna in de theaterwereld 
terecht en specialiseerde zich in het 
maken van tonceldecors. Hij schilder- 
de onder meer de decors voor de Wim 
Zonneveld-shows, de Snip en Snap 
revues, het Nationaal Ballet en een 
ontelbaar aantal toneelstukken. Het 
zal weinigen bekend zijn, dat hem als 
enige Nederlander de eer te beurt is 
gevallen zijn ontwerpen voor enkele 
Mo/arloperas te mogen exposeren in 
het Mo/arteum te Salzburg, waar zij 
zich nog steeds bevinden. Het 
theaterwerk nam hem tientallen jaren 
zo in beslag, dat er nauwelijks tijd was 
voor het exposeren van zijn /..«. vrije 
werk. Hij heeft zich sedert 1975 
losgemaakt van de theateropdraehten 
en exposeert sindsdien regelmatig in 
kleine galeries en streekmusea. 
BANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 8 


okschool start 

.CF 6 KipïïlGnU S 

Een complete cursus lekker koken begint 
deze week in Libelle. Met een heerlijk 
gebraden kippetje als hoofdgerecht van vijf 
heel verschillende, makkelijke menu's. 
Met steeds iets lekkers vooraf, erbij en toe. 
Met alles wat u over kip moet weten. 
In Libelles Kookschool ontdekt u dat de 
kunst van het koken, bakken en braden 
helemaal niet moeilijk is! 

en: dat zal je 
eu] Scheiding. Hoe komt het zover? Hoe verwerk v- 
je dat? Lees in Libelle de antwoorden van v 
Margreet, die alweer zeven jaar alléén haar 
drie kinderen opvoedt, van zestienjarige 
Annelies die haar ouders uiteen zag gaan. 
En ook: hoe een echtscheiding precies werkt, 
en de belangrijkste alimentatievragen. 


Een permanent kan erg 
leuk zijn, maar is het wat 
voor u? Libelle geeft u deze 
week vier makkelijke 
probeer-kapsels, om zelf te 
zien of ook uw hoofd een 
leuke krullebol kan 
worden. En Lucy 's gouden 
carrières Na vijftig jaar showbusiness 
zit Lucy Ball (66) nog vól 
energie. In Libelle geeft ze 
zelf tekst en uitleg bij de 
foto's van haar halve eeuw 
op de planken. 
En nog veel Lmeer 

Louis van Dijk en z'n hond, in de ^ — :r w»^r\& Y-ft> e ^ e ( 
rubriek "Lief Dier". Ramses \ iSfffC* ^Te\e*oO^-\ Louis van Dijk en z'n hond, in de 
rubriek "Lief Dier". Ramses 
Shaffy en andere "mooie 
mannen" over zichzelf. Een hele 
Libelle vol! Bel voot 


va rvde* e< *\ inWf; itiaW "'S»-* .343050. zellig is alleen Libelle HAAK 
KLIMMATERIALEN 

Burgwal 9 en 13, Haarlem, 
telefoon 321804. 
Verhuur van: 

— Ladders 

en aanverwante art. 

— Bakfietsen ENIGE GOEDE 
OCCASIONS 
ZWART-WIT EN 
KLEUREN-TV 
met garantie. 

RADIO JANSSEN 

Binnenweg 92, 
telefoon 286963. fflSSS mmhmmmmmim'>fóBim ste n m de opruiming 
ibis Trossel Wij vragen 

een leerling 
onderhoudsmonteur. 

Garage Kost Aalsmeer bv. 

Off. VW dealer, Ophelialaan 92, 
Aalsmeer, telefoon 02977-24550. DRANKENHANDEL VAN ZOOLINGEN 

vraagt 

FLINKE BIJRIJDER 

vanaf 18 jaar. 

Sollicitaties: 

Qraf termeerstraat 41 , Hoofddorp, 

tel. 02503-16347 of na 18.00 uur 02526-3002. In onze etalages alweer 

NIEUW FLEURIG 
VOORJAARSGOED! 

En binnen in onze zaak hebben wij nog: 

wintermantels 

winterjaponnen 

jumper, vesten 

rokken, pantalons' 

TEGEN SUPERLAGE 
PRIJSJES! 

Mutsen, shawls, wanten 
dames en kinder maillots 

20% KORTING. \ ynodc 

eyngond BINNENWEG 121. HEEMSTEDE. y PERSONEEL 

gevraagd op moderne rozenkwekerij, en 

JONGENS 

die het vak willen leren. 
Tevens mensen voor de weekenden. 

J. W. de Boer, 

Méerlanderweg 3, Amstelveen, 
telefoon 020-459439. Kennismaking/ 
huwelijk 

Eenzaamheid oplossen, 
vriendschap, 
kennismaking, enz... 
Géén inschrijfkostenl 
(Goedgekeurd d. R.v.T.). 
Inlichtingen EHBE, 
Postbus 468, 
's Hertogenboich. n veilige 
inruilauto 
dank zij het 
VOLV 
TEST SYSTEEM INRUIUUTOTEST De overkoepelende 
zekerheid van het VOLVO 
TESTSYSTEEM biedt u 
een strenge VOLVO- 
keuring op 41 vitale 
punten voor auto's 

vanaf f 4000,-. 

Het keurmerk van 

VEILIG VERKEER 

NEDERLAND. 

Alfetta 16 1975 

AudMOOLS 1975 

Datsun 200 aut. . . . 1975 

Fiat 132 ..1975 

Peugeot 204 1975 

Peugeot 504.. . ..1975 

SimcallOOTI 1975 

Volvo 144 1973 

Volvo 142 1973-74 

Volvo 343DL . : . 1976-1977 

PRIJSKLASSE ONDER 

r-4000.- 

DAF33 1972 

Citroen DV4 1973 

Steeds voorradig 

diverse typen en modellen 

DAF 66 en VOLVO 

BAARS BV 

Volvo-dealor 
Opol-verkoop 

Badhoovclaan94, 
BADHOEVEDORP. 
telefoon 02968 5252. 
J. C. Beotslaan151. 

HOOFDDORP, 
telefoon 02503-17087. 
Ook Lease Verhuur. TYPEN STENO Bennebroek. 

Gordijnvelours 150 breed Q 

per meter van 35,00 nu «? r 

Prima Olga bedden alle maten 
koopjes nu 

Eiken bergmeubels 
uitzoeken nu vanaf 

Eiken TV kasten 590,00 

nu Dag- of avondlessen. 
Aanv. volg. week. 
Aanmelden r)p?f» week. Systeem Groote; avond- 
lessen. Lesgeld / 32,50 
p.mnd. Aanv. 6febr. o- 

SflNnninf iNsmumiEl 
uffermans BLEKERSVAARTWEGÏ5 

HEEMSTEDE 

TEL. 285892 en 288575 O erkend 

laijüi 

instaSateur 
Loodgieter 
Electriciën 
Gasverwarming Verenbedkussens 
van 27,50 nu 

I Overgordijnstoffen 
van 17,50 per meter nu . MODE TEXTIEL 

Bennobroekerlaan 37, tol. 6365. 

WONINGINRICHTING 

Zwarteweg 8, tel. 6080. Bennebroek. 
AANMELDING 
BEROEPSOPLEIDINGEN 

Daglessen. Aanv. sept. Prosp. opaanvr. 

SECRETARESSE 

vóóroph. Athen., ■ 

B 

■ i m 
m 
DIRECTIE-SECR.; 

HAVO 5 B 

BUREAU-SECR., voorop!.: MAVO 4 ir. Z 
HAV0 4jr. ï „rjr it RECEPTIONISTE 

• Vóóropleiding: MAVO 4 jr. of HAVO 4 jr. 

Vorklaring v/h Minist. O. ö W. van 29-5-76: 

Pont diploma's genieten maatschappelijke erkenning. 

Inl. on inschr.: mo./do. 11-15 on 19-20, vr. 11-15 uur. Inst. PONT prosp. opuanvraüg 
Stolbergstrant 10 
(üindü Tompcliorstr.l 
Haarlem, tol. 321895. ramenen bv tegelhandel 
Een begrip in tegels' 

Pure klei uit Mexico, charme van de Cóte d'Azur, 
nostalgie uit Italië, degelijkheid uit Duitsland, strak en 
lief uit Maastricht, kortom, een „universum" aan 
tegels ligt op u te wachten in alle denkbare prijzen. 
Dat wij specialisten zijn in Open Haarden wist u reeds, 
ledere zaterdag een speciale aanbieding. 

SHOWROOM: 

| Winkelcentrum Kostverlorenhof 103 te 

•Amstelveen. Telefoon 020-414022. 

Geopend: ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.30 uur. - Zo. 10.00 tot 15.00 uur. - Do. -avond: 
18.30 tot 21.00 uur. - Ruime parkeergelegenheid. GROTE 
ANTIEKBEURS 

bij V & O Californiöplein 
Winkelcentrum 
Schalkwijk/ Haarlem 
van 6 t/m 11 februari. 
Gratis taxatie en gelegen- 
heid tot inbrengen /ver- 
koopvan uw eigen antiek TOURINGCARS? 

BOVO BELLEN ! 

Modem materiaal, 

17 t/m 54 pers. 

bussen. 

Concurrerende prijzen 

BOVO TOURS 

Roelof arendsveen 
Tel. 01713-91 07 MODELBOUW bloemendsa I 

BlOEMENOAAISf.\M.G?n 
TELEFOON 2643 49 GROTE 
ANTIEKBEURS 

bij V & D Californiëploin 
Winkelcentrum 
Schalkwijk/Haarlem 
van 6 t/m 11 februari. 
Gratis taxatie en gelegen- 
heid tot inbrengen/ver- 
koopvan uw eigen antiek MASSIEF 
EIKEN KASTEN 

Set 
Biö0cU|nrj9 

Aléén 
Schagchelstraat 27, 

Haarlem, 
telefoon 023-327019. Story Fashion 

damesmode in het betere genre, met 
filialen in Aalsmeer, Amstelveen en 
Hoofddorp, zoekt in de omgeving van deze plaatsen 
kontakt met een 

verander-atelïer 

(pomp) voor 

dameskonfektie. 

Telefonische reakties s.v.p. aan 
Story bv, telefoon 02503-16441. J. M. LEVARHT & ZN. BV 
groothandel AGF 

vraagt 

CHAUFFEUR 

mer groot rijbewijs. 

Dorpsstraat 102, Aalsmeer, 
telefoon 02977-21884/25207. Door de grote vraag naar onze produkten 
start Oriflame (kosmetika op kruiden- 
basis) met 'n opleiding tot 

SCHOONHEIDS- 
ADVISEUSE. 

Bent u rond de 30, in bezit van auto en tele- 
foon en heeft u min. 2 avonden en 1 ochtend 
beschikbaar, bel dan voor inlichtingen: 
02977-22581 of 02975-65707. Trossel's laatste 
opruimings 
aanbieding 

RESTANTEN: o.a. 

NACHTHEMDEN 17,00 

PYJAMA'S 17.00 

PULLOVERS 15,00 

BLOUSES 15,00 

ROKKEN 25,00, 15,00 

JAPONNEN 50,00 

S0FTB.H 9.90 

RESTANTEN HUISH0UDG0ED 
BADDOEKEN 3 stuks .... 9.00 

WASHANDJES 1.00 

BADDOEK „JALLA" 9.45 

KINDERPULLOVERS 9.00 

BABY JURKJES 7.50 

KINDER NACHTHEMDJES 15,00 

De moeite waard om zelf 
even te kijken! TROSSÈL MODE TEXTIEL 

Bennobroekerlaan 37, telefoon 6365, 

WONINGINRICHTING 

Zwarteweg 8, telefoon 6080, 
Bennebroek. In een halve eeuw 
van aanhanger 
naar Koploper. 
1928 1978 BAARS Bedrijfswagens bv 

Badhoevedorp - telefoon 5252 
van 9-18 februari 1978: RAI - stand 205. RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 KINDERARTS B.W. LINDEBOOM BIJ ZIJN AFSCHEID: 

» 

'Je kunt je nauwelijks voorstellen 
dat je in één leven zo'n 
verandering ziet in je eigen vak 9 

Receptie vrijdag 
3 februari van 
16.30 tot 18.00 uur 
in Diaconessenhuis (Adv. Ingcz. Mcdcd.) Nog één week ■.?.:''$-%»■> 

1 / 2 prijzen 

op de gehele winterkollektie. /' coucune 


HEEMSTEDE - Voor dokter 
B.W. Lindeboom breken morgen 
- op vrijdag 3 februari - de 
onbeschreven kalenderblaadjes 
aan. Een dag na zijn 65ste 
verjaardag neemt hij afscheid van • 
het Diaconessenhuis, waaraan hij 
27 jaar verbonden was als 
kinderarts. 

Pensioengerechtigd, maar geen 
uitgebluste man, al heeft een 
ziekte enkele jaren gelden het 
gezicht getekend. De ogen 
weerspiegelen nog altijd een 
geest die jongensachtig en leven- 
dig is gebleven. 

Hij zegt het zelf ook, direct al 
na de begroeting op de gang van 
de dertiende (en hoogste) ver- 
dieping van het ziekenhuis, waar 
het kinderdomein met 44 bedjes 
zich uitstrekt: „Op deze leeftijd 
zou je toch mogen verwachten 
dat je een wijs en bezadigd mens 
bent geworden. Maar dat is niet 
zo. Dat verbaast me steeds weer. 
Tot mijn lichte ergernis con- 
stateer ik dat ik nog net zo 
springerig ben als vroeger". 

Het zit er allemaal van meet af aan in, 
vertelt hij later in de jong ingericht 
kamer van collega Warmink, met licht 
hout, riet en donkerbruine canvas 
kussens op de stoelen. „Als je rustig 
bent was je dat vroeger ook al en als je 
dat niet was komt het evenmin met de 
jaren. Die stelling is toch een hobby- 
van me: dat je in wezen nooit 
verandert. Je herkent jezelf steeds 
weer. Ik ben nog even snel in paniek 

als vroeger. Dat gaat wel gauw weer 
over hoor, ik stabiliseer me wel weer, 
maar als ik 's nachts uit bed gebeld 
word is er toch die schrik: o God, dat 
kind. Wat is er aan de hand, hoe zal het 
aflopen. Die zorg, die volle verant- 
woordelijkheid, die gaan zwaarder op 
je drukken bij het o.uder worden. Je 
hebt natuurlijk veel routine maar het 
lijkt wel of je banger bent. Vreest dat 
je 't niet goed zult doen of aankunnen. 
Je hebt wat minder incasseringsver- 
mogen. Je kunt ook fysiek, niet 
loochenen dat je leeftijd mee gaat 
spelen. Het vak is vermoeiend. De 
mensen denken wel eens dat we een 
soort ploegendienst hebben. Maar als 
je 's nachts gewekt wordt heb je wel de 
hele vorige dat gewerkt". 
*** 

Daarom ziet hij nu met vreugde het 
pensioen tegemoet. „Dat vind ik nou 
zo fijn hè, dat ik ontslagen ben van die 
diensten. Dat ik vrij ben. Dat lijkt me 
zo heerlijk. 

Iets van plan, nee, dat ben ik eigenlijk 
niet. Ik ben geen man van hobbies. Ik 
kan geweldig genieten van kleine 
dingen. Gezellig leven, reizen, dingen 
doen waarvoor je moet betalen. Ik ben 
er te zelden aan toegekomen. Het was 
een machtig geheel, maar ik geloof 
ook dat ik me te veel door mijn 
plichtsgevoel heb laten meeslepen. Te 
weinig aandacht heb kunnen besteden 
aan vrouw en kinderen, en dat is een 
trieste zaak. 

Het slokt je help leven op. Niet 
doordat je een vakidioot bent maar 
gewoon doordat je zo bang bent 
fouten te maken. Als ik ergens een 
hekel aan heb, dan is het de uitspraak: 
je moet er mee Ieren leven, 't Is wel 
vaak zo, maar ik heb de indruk dat die 
uitspraak in de medische wereld nogal 
eens gedaan wordt na een verkeerde 
diagnose. Dan ben je er wel meteen 

van af". 

*** 

Dol op kinderen, dat is hij altijd 
geweest, zoals hij al eens vertelde in 
een interview twee jaar geleden bij zijn 
dertig-jarig jubileum als kinderarts. 
Nog altijd vindt hij het een heerlijk 
vak. De vraag of de kindergenees- 
kunde het nou helemaal voor hem was 
blijkt niettemin een gewetensvraag. 
„Als je huisarts bent, ergens op een 
dorp, dan bestrijk je het hele terrein 
van het menselijk leven. Eigenlijk toch 
wel het summum. Staat dat niet in 
Goethes Faust: „Greif nur hinein ins 
volle Menschenleben". Dat haalde 
professor Lans nog al eens aan. Als 
grapje. Zoiets van: kijk je patiënt maar 
eens goed na". 

Waarbij je je dan afvraagt of de pure 
estheet in hem, die vertederd werd 
door het gave en vlekkeloze van een 
kind, het zou hebben gekund. 
De academische vraag doel er weinig 
meer toe. Dokter Lindeboom, die 
oorspronkelijk naar In dié' wilde om 
daar bestuursambtenaar te worden en 
ten slotte op aandrang van zijn vader 
geneeskunde ging studeren, bleef 32 
jaar kinderarts. Een gekke, lieve 
kinderarts, met wie de kinderen 
solden en stoeiden. Die dokter 
Pindaboom werd genoemd. Altijd 
bedacht werd met tekeningen en 
plakwerkjes. En die, ook bij het ouder 
worden, dat zeer speciale rader-antcn- 

mmm 

Binnenweg 163, Heemstede, telefoon 282026. -f(\ 
Deningstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur; Baarmoederhalskanker 

In april medi 
onderzoek 

BENNEBROEK - Evenals in andere streekgemeenten zal ook in 
Bennebroek dit jaar het bevolkingsonderzoek op baarmoederhals- 
kanker beginnen in de maand april. Het wordt uigevoerd door het 
Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch-hygienisch gebied in 
Den Haag. Het onderzoek strekt zich uit over dire opeenvolgende 
jaren, waarin alle vrouwen tussen 35 en 54 jaar vooreen onderzoek 
zullen worden opgeroepen. Dit eerste jaar, 1978, komen 344 
vrouwen in Bennebroek voor het onderzoek in aanmerking, 
namelijk zij die geboren zij in de jaren 1924, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940 en 1943. Dokter Lindeboom studeerde in 
1939 af als arts aan de Universiteit 
van Amsterdam en in november 
1945 als kinderarts. In 1946 werd 
hij als reserve-officier van gezond- 
heid uitgezonden naar Indonesië, 
waar hij een standplaats kreeg in 
Tjimahi bij Bandoeng. 
Hij werd er belast met de 
bloedtransfusiedienst maar kon 
ook zijn eigen vak bijhouden 
doordat Thimahi als garnizoen- 
plaats over een militair hospitaal 
beschikte met onder meer een 
eigen kinderafdeling. 
In 1950 hervatte hij de praktijk in 
Nederland en vestigde hij zich als 
eerste kinderarts met een consul- 
tatieve praktijk in Haarlem. Voor 
die tijd werden kinderartsen 
nauwelijks als echte specialisten 
gezien en kon iedere ouder een 
kinderarts aan huis laten komen, 
mits de huisarts er zich nog niet 
mee bemoeid had. 
Jarenlang was dokter Lindeboom 
consulent in het ziekenhuis St. 
Joannes de Deo en vanaf 1950 
kwam hij ook in het Diaconessen- 
huis, waar hij in 1953 een vaste 
aanstelling kreeg als opvolger van 
de (enkele weken geleden overle- 
den) kinderarts Annie Dekker- 
Jonker. Sinds 1973 is dokter 
Lindeboom geassocieerd met de 
kinderarts H.H. Warmink. Hele- 
maal afscheid nemen van de 
medische wereld doet dokter 
Lindeboom niet. Hij gaat lesgeven 
aan verpleegkundigen van de vier 
grote ziekenhuizen in de regio: 
Elisabeths Gasthuis, Deo, Maria- 
stichting, Diaconessenhuis. En 
misschien komt er nog wat 
wetenschappelijk onderzoek. Dokter Lindeboom, met zijn opvolgster Ellen C. van Meeuwen, bij een patientje 

'Als ik ergens een hekel aan 
heb, dan is het de uitspraak: 
je moet er mee leren leven 9 Dat iedereen opstond als de dokter 
binnenkwam om les te geven en er een 
levensgrote afstand bestond tussen 
artsen en verpleegkundigen. 

„Nu tutoyeren we elkaar, 't Is 
waarschijnlijk wel de enige ziekenhuis- 
afdeling in Haarlem waar dat gebeurt, 
misschien zelfs in Nederland. Maar ik 
vind het prettig. Goed voor de 
samenwerking. Want als je dat doet 
ben je er nog meer op gebrand de 
verhoudingen goed te houden. Aan- 
merkingen op elkaar komen, als je 
vriendschappelijk met elkaar omgaat, 
harder aan dan wanneer je afstand 
houdt". 

De overgang op „jij" en „jou" is wel 
een gevolg van de samenwerking met 
z'n aanzienlijk jongere collega War- 
mink. Een briljante collega, zoals hij 
deze typeert. Met een gerust gemoed draagt hij dan 
ook de verantwoordelijkheid over aan 
dokter Warmink en kinderarts Ellen C. 
van Meeuwen, die per 1 januari haar 
intrede deed in het ziekenhuis. 
Aan het eind van het gesprek citeert 
dokter Lindeboom, een beetje zoe- 
kend, een strofe van een lied uit de 
NPB-bundcl: 

„Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik van zorg en strijden moe 
Voor elite dag mij hier gegeven. 
U hoger reiner loflied toe". 

Van de zorg en de strijd om zijn 
kinderen is Benjamin Willem Linde- 
boom vanaf morgen ontslagen. 
Voor hem begint het: „Vrij na de 65". 
Alice Verwey. De gemeenteraad stelde in zijn 
vergadering van 26 januari een krediet 
van f6880,-- beschikbaar voor de 
kosten van het onderzoek in 1978. 
Het rijk draagt de kosten van het 
laboratoriumonderzoek. Aan de ge- 
meenten is geadvisseerd de deelneem- 
sters f 1 5,- te laten bijdragen. 
Drs. Vermeulen (CDA) drong aan op 
een goede voorlichting. Daarmee staat 
of valt het welslagen van dit 
onderzoek, vooral omdat drempel- 
vrees bij de deelneemsters weggeno- 
men moet worden. De voorzitter, 
burgemeester De Sidt, zegde toe dat 
naast de regionale de gemeente zelf 
voor goede voorlichting zou zorgen. 

Moeten of mogen? 

Circa anderhalve maand geleden, op 
15 december van het vorig jaar, stelde 
de gemeenteraad een verordeningvast 
waarbij werd bepaald dat in Benne- 
broek de koopavond gehouden moest 
worden op vrijdagavond van 's avonds 
zeven uur tot halfacht. Prompt kwam 
er een brief van het ministerie van 
Economische Zaken, waarin werd 
gevraagd, die verordening maar weer 
in te trekken, omdat zij niet in 
overeenstemming is met de Winkel- 
sluitingswet van 1965, waarin bepaald 
is- dat winkels op koopavonden 
openblijven van 's avonds zes tot 
negen uur. Dus stelden b. en w. deze 
openstellingsuren in een nieuwe 
verordening op te nemen en die van 1 5 
december dan maar in te trekken. Dat 
had allemaal voorkomen kunnen 
worden, vond de heer Ykema van 
Progressief Bennebroek, als men de 
wet goed had gelezen. De vorige 
verordening is volgens hem onzorg- 
vuldig voorbereid. De heer Korteling 
(WD) wierp een interessante vraag 
op: „Moeten of kunnen de winkels 
openblijven van zes tot negen uur"? 
Zijns inziens is dat openblijven in de 
wet niet dwingens als plicht voorge- 
schreven. Maar las men op koopavond 
een winkel openhout dan dient dat 
wel in het voorgeschreven tijdsbestek 
te gebeuren. Hij wilde dus in de (Adv. Ingcz. Mcdcd.) Toppop netje voor kinderen behield. Naast )ot 
boven?) de moderne medische wa- 
pens in de strijd tegen vooral 
infectieziekten. 

*** 

Wat hij ook behield was de verbazing. 
Over alles wat er zich in dit leven 
voordoet, over mensen, zijn eigen 
onveranderlijkheid en over het he- 
melsbrede verschil tussen het begin- 
punt van zijn loopbaan en de 
eindstreep. Over het wonder dat zich 
voltrok dank zij de sulfapreparaten, de 
anti-biotica en de immunisalics tegen 
ziektes, waardoor de kinderarts 
nauwelijks meer een kinderleven 
ontglipt, .,'t Gebeurt bijna niet meer 
dat een kind stcrft.terwijl het vroeger 
gewoon was. Er gingen zo veel 
kinderen dood. Je vond het wel erg 
maar je was er aan gewend. Nu staat de 
hele afdeling op haar kop als een kind 
overlijdt. Het komt eigenlijk alleen 
nog voor bij de pasgeborenen. Dat je in 
één leven zo'n verandering ziet in je 
eigen vak, dat kun je je nauwelijks 
voorstellen. Haast onbegrijpelijk". 
*** 

Zo'n verandering voltrok zich ook in 
de sociale sfeer van hel ziekenhuis. 
Hij maakte nog helemaal de tijd mee 
dat verpleegsters werkten lot ze klaar 
waren. Om halftien 's avonds nog op 
zaal waren, bezig met het maken van 
lijsten, na een werkdag die 's morgens 
om zeven uur was begonnen. 
Dat ouders een blindelings vertrouwen 
stelden in de arts en nauwelijks iets 
durfden vragen. HILLEGOM - AVRO's Toppop 
disco-show komt op zondag 5 februari 
van 20.00 tot 23.30 uur in Hotel Flora 
in Hillegom. Medewerking verlenen de 
carnavalsvereniging „De Oude Pomp" 
en disejockeys Cees van Zijtveld en 
Ben Veldkamp. Kaarten aan de kassa 
van hotel Flora. (Adv. Ingcz. Mcdcd.) 

C/Ka/tyeu'e 
Typisch Frans celhuisje pal in 't centrum. 
Maandelijks nieuwe 'spécialités a la cartc". 

Geopend vanaf 1 7.00 uur. Reservering gewenst. 
(Op maandag en dinsdag gesloten ) 
Bloemendaalscwcg 28, Blocmendaal. 
Telefoon 023-254939. Verkeerscommissie 

HEEMSTEDE -De Verkeerscommissie 
zal op donderdag 9 februari a.s. een 
openbare vergadering houden in het 
raadhuis, welke om 19.30 uur begint. 
Agenda: 

Beleidsmaatregelen verkeers- 
proecssor; Eventuele maatregelen te- 
gen lang-parkcren op de Binnenweg; 
Eventuele maatregelen m.b.t. verkeer 
op de Koediefslaan en omliggende 
lanen; Situatie nabij IJzeren brug. 
Tast niet in 't duister, 
Dijkstra geeft raad. 

Kom naar de showroom. De juiste verlichting kiezen is 
een belangrijke zaak. 
Licht voor lezen ol werken 
stelt andere eisen dan sfeer- 
verlichting. Bovendien draagt 
de vormgeving van de lampen 
sterk bij ann de stijl van uw 
interieur. De Dijkstra licht- adviseurs weten hier alles van 
en helpen u graag bij uw 
keuze. Hun jarenlange 
oivaring en onze enorme keuze 
garanderen u een advies dat 
met uw wensen en budget 
overeenkomt. Vrijblijvend. 
Kom gerust eens langs. DIJKSTRA 
LAMPEN 

Amsterdam • Weteringschans 84a . tol. (0201 263S10 

Den Haag - Stationsweg 102 - tel. (070) 0B2478 

Heemstede - Cruquiusweg 37 - tul. (023) 239980 

Dagelijks. ook 's zaterdags geopend van 9 - 17 30 uur. nieuwe verordening „kunnen open- 
blijven"opnemen. 

De burgemeester was door de heer 
Korteling aan het twijfelen gebracht. 
„Wij zullen het ministerie opbellen om 
te vragen of het moet of dat het mag". 
Overigens wees hij erop dat de tijden 
in de „oude" verordening zijn 
opgenomen op advies van de Kamer 
van Koophandel en de plaatselijke 
middenstand. 

Schoolbibliotheek 

De heer Korteling kreeg do gehele raad 
mee toen hij een heel andere regeling 
ter tafel bracht dan b. en w. hadden 
voorgesteld voor het verlenen van 
bijdragen voor uitleenbibliothckcn op 
de scholen. Zijn bezwaren waren, dat 
deze regeling ondoorzichtig was en 
niet aansloot aan de bedoeling ervan. 
„Het kan veel eenvoudiger en 
doorzichtiger", aldus de heer Korte- 
ling, die om dat te bewijzen, zijn 
berekeningen door zijn college-raads- 
leden liet bestuderen. Hij had succes, 
want nu enige discussie en een korte 
schorsing kwam zijn regeling in de 
plaats van de door b. en w. 
voorgestelde. 

Ruim een ton meer 

In augustus 1976 stelde de gemeente- 
raad een krediet van f 711.716,-- 
beschikbaar voor de bouw van een 
gecombineerde bedrijfsruimte voorde 
Gemeentewerken en de vrijwillige 
brandweer op een terrein aan de 
Wilhelminalaan. Op 10 januari is de 
bouw openbaar aanbesteed en op 
grond van de uitslag zal het krediet 
verhoogd moeten worden tol 
f820.455,--. De raad besloot deze 
zaak eerst nog in de commissie 
Openbare Werken te bespreken, 
waarbij dan op verzoek van de heer 
Nap (VVD) ook deskundigen van 
gemeentewerken en brandweer aan- 
wezig zullen zijn. 

Woningbeleid 

Do heer Ykema (Progr. B'broek) luid 
kritiek op het woningbeleid. Voor dr- 
te bouwen 32 premiekoopwoningen 
in Meerwijk heeft de gemeente aan 
eventuele gegadigden uitnodigingen 
gezonden, maar de heer Ykema 
wenste gelijke mogelijkheden voor 
elke Benncbroeker en o.m. bekend- 
heid geven aan het feit, dat men een 
eigen woning kan inleveren voor ;cen 
premicwoning. „De mogelijkheden 
zijn bekend genoeg" zei de burge- 
meester, „gezien het grote aantal 
aanvragen, die soms van veraf 
komen". Maar aan de wens van do hoer 
Ykema zal worden voldaan. 
Trefpunt HEEMSTEDE - Op dinsdag 7 rebruari 
om 1-1.30 uur is er weer een 
Trefpunt-bijeenkomst in Nieuw Vee- 
nenlioof van de Van Oldonbarnevelt- 
laan. Met de bezoekers maakt de heer 
W. F.N.H. Lasscliuit uit Haarlem aan 
de hand van kleurendia's een wande- 
ling door Haarlem en omgeving. New Wave HEEMSTEDE - De Engelse New- 
Wavegrocp The Softics, op het 
ogenblik op toernce door Nederland, 
treedt op zaterdag 4 februari op voor 
jongerensociëteit De Sneeuwbal in 
Centrum III aan de Herenweg 111 in 
Heemstede. Begin om 21.00 uur, 
toegang f 3,50 voor leden. Vooraf- 
gaande aan het optreden van de groep 
wordt een filmregistratie vertoond van 
een half uur van een optreden van de 
befaamde dr. Fcelgood, die een grote 
rol heeft gespeeld bij het ontstaan van 
de New Wave-beweging, zoals die zich 
in Engeland ontplooit. Feelgood's 
muziek is een mengvorm van rhytm 
and bleus, rock- and roll, met een 
tendens naar punk. Youth HAARLEM — Muziekgroep Bam 
treedt zaterdagavond 4 februari vanaf 
20.15 uur op in 't Turfschip, de 
koffiebar van Youth for Christ aan de 
Turfstceg 2d in Haarlem. In het 
Keerpunt aan het Goede Herderpad 5 
in Schalkwijk draait een film, ook 
vanaf 20.15 uur. 

Orchideeën 

HEEMSTEDE - Op Dinsdag 7 februari 
is er clubavond van de Orchideeën - 
vereniging, in het EHBO-gebouw aan 
de Herenweg 88a te Heemstede 
(ingang op het kerkplein, links van de 
Bavo). Aanvang 20.00 uur. De heer 
Van Bruggen spreekt over Europese 
orchideeën. Er wordt weer een 
dertigtal orchideeën verloot en er is 
een bescheiden expositie te zien van 
bloeiende planten en leden. Toegang: 
twee gulden. Nict-leden zijn ook 
hartelijk welkom. 

Anjerfoncl-? 

HEEMSTEDE - Het Anjerfonds, 
afdeling Noord-Holland, heeft een 
subsidie toegekend van duizend 
gulden voor het boekje „De Hervorm- 
de kerk te Heemstede", dat werd 
uitgegeven bij het 35-jarig bestaan van 
de kerk. 

KRO-verkiezingen 

KENNEMERLAND - Op donderdag 2 
en donderdag 9 februari zullen de 
kandidaten uit het bisdom Haarlem 
voor de KRO— verkiezingen op 10 en 
20 maart worden voorgesteld aan 
KRO-leden en overige belangstellen- 
den. De contactavondon worden 
gehouden in „De Nieuwe Slof' te 
Beverwijk en in „Heer van Jericho"te 
Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur. 
Kandidaten uit deze omgeving zijn: 
F.W.M. Hendriks en mevrouw K.H. de 
•long-Thunissen te Aerdenhout; 
K.B. F.M. Zwetsloot te Bennebroek; 
-J.A. Romans en Ir. L.P. Kuypers te 
Heemstede. Hij deze verkiezingen, 
welke éénmaal per vijf jaar worden 
gehouden, kiezen de KRO-leden en 
begunstigers hun vertegenwoordigers 
in bestuur en contactgroepen. Zuid-Afrika 

HEEMSTEDE - Op zondag 5 februari 
wordt in de kapel van Mariënheuvel te 
Heemstede om 11.00 uur een 
vraaggepsrek overgebracht met ds. 
Adonis uit Pretoria onder de titel: 
„Gastarbeider in eigen land? " Mariniersk 
project £eelee 9 van 

KENNEMERLAND - Bijna drie jaar geleden ging dercddingvlet van 
het station Den Helder vandeK.N.Z.H.R.M. bij een reddingspoging 
ten onder. Bij deze actie verloren ook twee mannen het leven. De 
gezamenlijke Lions Clubs besloten de bouw van een nieuwe 
reddingvlet te bekostigen. De Lions Club Haarlem en Omstreken 
tracht in het kader van dit project „Zeeleeuw" haar steentje bij te 
dragen, door het organiseren van een concert. Dit zal worden 
gegeven door De Marinierskapel Der Koninklijke Marine o.l.v. de 
Kapitein-Directeur J.J. Koops op woensdag 22 februari 1978, 
aanvang 20.15 uur in het concertgebouw te Haarlem. 
Vóór de pauze zal de Marinierskapel een sem i-klassiek programma 
ten gehore brengen. Na de pauze is er een wervelende muzikale 
'show, die wordt gegeven door diverse uit de kapel gevormde 
ensembles en door instrumentale solisten. De toegangsprijs bedraagt 
f 15,». 

Plaatsbespreken: telefonisch: bij mevrouw G D. Bredius-Gockinga, 
telefoon 023-240396. B-ij geen gehoor bij mevrouw M. Ulrici-de 
Jonge telefoon 023-240404 ol' na 14 februari bij het 
Concertgebouw telefoon 023-320994. 

Verzocht wordt het bedrag vóór 20 februari te willen overmaken op 
rekeningmummer 562513744 van de A.B.N, te Blocmendaal 
(postgiro bank 12048) ten gunste van „Penningmeester Lions Club 
Haarlem en Omstreken" te Overvccn. RANDSTAD PÜBLICAIieSb D0NDfcHDAG2FEBRUARI 1978 PAGINA 1C ELKE DAG: ELKE DAG: : 
(fèou&aë (Glorie : 

ROOMZACHTE • 
in handig EMMERTJE ^79" 
ELKE DAG: ; 

(fèouöa's <Mmz : i a « NIKS 

IN DE RECLAME 

■tfiïgateK ttteóaau. "&tt&jiïe$~! 

ONZE PRUZEN ELKE DAG: 

HJIOJ BIEF- 
BURGERS 

PAK 4 STUKS ELKE DAG: tófêj DIEPVRIES 
SPINAZIE 

pak 450 gram 

: ELKE DAG: 

loivarit 250 gram : f&Z 

En onze "KANSKOOPJES" dan ? 

Natuurlijk, maar die zijn extra ! 

Speciaal voor u ingekocht en voorzien van 

uitzonderlijke prijzen. 

Maar daarvoor geldt dan ook: 

Pak mee ! Zorg dat u er bij bent, 

want helaas op is op ! 
Jazeker, onze prijzen zijn vaste prijzen ! Wat u 
vandaag betaalt, geldt morgen ook. Dus geen 
"tijdelijke aanbiedingen" voor al die artikelen die 
u regelmatig koopt. Dat geeft houvast, zo kunt u ! 
vergelijken. Reken maar dat u meteen ontdekt dat u ; 
bij ons stukken voordeliger uit bent ! < >i' J BLAUW 

• (voor baby's) 

j GÉÉN>0r5' 

J ROOD 

• (baby- 
l maaltijdjes) 

: céèHjurf 

ORANJE 
(kleuters) 

l GÉÉNjfcZé' 75 


le dere huisvrouw^ 

Daarom deze a*" 6 "St S. u denkt dat het 

If; »«-<g ^ddemik uw 9.IÖ teru,, )0T PAK a » uu i 
; prijs: J2<9<<. I LOKKERTJES ELKE DAG: 

CElStOf 

PAPIEREN- 
ZAKDOEKJES 

60 j JPWVi 

ELKE DAG 
i PRUZEN PAKKET \\Jté 
ELKE DAG: 

DAMES- 
VERBAND 

PAK 20 STUKS \2*Z 

««••••••••••I 

[••••••«•••••••••%••••••••••*••••• v* *•** ••••••• •••••#•••• ••••••••••••§•••••••••••••••• •, 7-KRUIDEN^fe, 

SHAMPOO 

van Schwarzkopf 
NU IN EXTRA 
GROTE FLES 
LIEFST 300 ml. INH. 

GÉÉN^SS'MAAR: 

VERGELIJK: BEREC j BATTERIJEN 

• *4 sts. penlight óf 

• *2 sts. mono Vk volt óf 

• *2 sts. Engelse staaf 


VERGELIJK: PRODENT TAND- 
PASTA voor hagelwitte 
tanden 


OP DE :*3(f 
VERGELUK: 

Jördan 

TANDEN- 
BORSni 

(medium of hard) :^3cr 
VERGELUK: LUIERS i 

• 

er zijn winkels waar * 

u een gulden méér • 

moet betalen ! 1 :j5#r 

• • • » 

i LETOP DE PRIJS: • LET OP DE PRIJS: •••••••••••••••••■ Remm 

TAFEL- 

MARGARINE 

DUBBELE KUIP 

500 gram ZAKJES 
VOOR: J.8Ö" 

! CORNID- 
! REEF 

• 

j lekker om te bakken 
• of op de boterham 
C BLIK 200 GRAM \J£té LET OP DE PRIJS: • 

ROOSVÏCCE j 

ROZE BOTTEL- i 
SIROOP • 

• 

boordevol vitaminen 2 

fles 0.6 liter • PRUZEN • LETOPDE PRIJS: 

! FRANSE 
'>£&€ 
ZIJN 

NIET 

i 

VOOR EEN 

BLAUWE j 
MAANDAG • VIN DU DONJON V.D.Q.S. 

(rode Minervois-wijn) 
•BOUCHESDUHHONE 

(uit de Rhflrte-rtreekl 
•CORBIERESV.D.Q.S. 

(helder rode wijn uit de 

Corbiè ra-streek) 
KINDER-PUZZELS 63-99- of 140 stukjes, waar onder: 
Billie en Bollie, Loeki, div. sprookjes 
en andere 
' dierfiguren > •••••••••••••••• • • rn • ■ VLOEIBAAR 
SCHUUR- 
MIDDEL xté 
De doorgestreepte 

cijfers zijn door de 

fabrikanten verstrekte 

adviesprijzen. 

HET ZIJN OOK DE 

PRIJZEN DIEU (ALS 

U NOG GEEN KLANT 

VAN ONS BENT!) 

DIKWIJLS ELDERS 

MOET BETALEN, 

VOOR HETZELFDE 

MERK OF DEZELFDE 

KWALITEIT. 

En laat u niet misleiden 

door tijdelijke week- 

reklames. 

DE ONZE GELDEN 

NAMELIJK: 

ELKE DAG!!! 
FLESSEN 

(OOK 

ASSORTI) 

•••••••••••••••••• geeft moderne 

stoffen hun 

weerstand tegen 

vuil terug ELKE DAG: 

KOFFIE- 
FILTERS ELKE DAG: SSvS NR.2 FOLIE 

TRANSPARANT fcS koffer 2000gr. j DOOS UÜ stuks \ ROL UU METER MINI 

i GROENTE 
(TUIN 

kweek nu zelf uw ^Üië 
eigen onbespoten 
groenten. ^ÈÜ! 


fGOEDVoORT 
l*6bo SVVOrte/en 

L?n^ roppens 'a 
« 20 bosjes radijs 

Li^i^erbetjesl IS VOOR ELKE 
DAG 
Haal het bij 
supermarkt l 
T ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21 

ZWANENBURG: Dennenlaan 19a 

HOOFDDORP, Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Maiklhof) : en nu ook t 

HOOFDDORP 
1278 
Krijgt u gasten? 

Geen bezwaarl 

WIJ VERHUIZEN: 

bedden, ledikanten, dekens 

tafels, stoelen, glaswerk, 

porcelein enz. voor elke 

gelegenheidl 

Ook verhuur van leuke en 

praktische huisbars. 
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164 
nf 3713. Privé na 6 uur 6658 Verwen u eens met 
een mooie 

azalea 

(eigen kweek) 
Tevens een grote kol- 
lektie groene en 
bloeiende kamer- 
planten. 

Kom eens kijken in 
onze kassen. Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortselaan 183, 

naast inganc) 

Boeckaniersnest. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J.VAN 

OEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796. Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02507-4499. Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl.7in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. 

£pieringö 

Heren- en juniormode. 

Hoofdstraat 178, Hillegom, 

tel. 02520-15119. Donder 

dag koopavond Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. CHRISTIEN 
^ERSTEEGE-THIELEMApJ 

Flemingstraat 104, 
telefoon 5185. 

Medisch gedipt. 

pedicure ;/an het 

Elisabeth Gasthuis. 

Behandeling ook aan 

huis. B.g.g. bellen 

na 19.00 uur. TE KOOP 

Antieke 
plavuizen 

Telefoon 02977-23523. Nieuw!!! 

HANG- EN 
LEGKAST 

(eiken uitvoering) 
170x50x100 

175,- 
HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. H0NDEN- 

KAPSALCN 

RENÉE 

voor vakkundig knip- 
pen, scheren, trim- 
men, wassen, oor- 
behandeling, voet- 
behandeling etc. 

Hondenspecialist 

sinds 1955. 
v. Ostadestr. 26 
(bij de Koninginne- 
weg), tel 5626. 

Honden kunnen evt. 

gehaald en gebracht 

worden tegen kleine 

vergoeding. * ANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 FEBRUAR1 1978 PAGINA 11 raadhuisplein 2, Woensdag 8 februari heropening van onze ZANDVOORT, 
TELEFOON 2051. zaak. Voor iedere cliënt leuke attentie. ENKABE 

Wij geven 7 februari van 19,30 tot 22.00 uur 
"OPEN HUIS"voor vrienden, bekenden en clientèle Een job die geknipt is voor jou: 
retailassistente bij de ABN. Als je uitkijkt naar een 
commerciële baan, dan is Retail 
beslist iels voor jou. Vooral ook 
wanneer je graag met mensen 
omgaat. Wat ga je zoal doen? 
Je behandelt de reizenverkoop/ 
reizenverzekering en verder sluit je 
je nog persoonlijke leningen af. 
Al met al zelfstandig werk met 
behoorlijk veel verantwoor- 
delijkheid. 

Je bent zo 1 8-24 jaar en je hebt 
een opleiding op middelbaar niveau 
achter de rug? 't Is natuurlijk een 
pluspunt wanneer je al wat 
ervaring hebt opgedaan bij een 
bank of reisbureau. De ABN honoreert deze 
representatieve baan meteen goed 
salaris. Daarbij komen dan 
vakantietoeslag en een aan- 
trekkelijk tantième. Plus nog een 
paar fijne extra's. Zoals korting op 
je ABN-vakanliexeis en een leuke 
rente op je ABN-rekening. 

Lijkt 't je wat, deze afwisselende 
job? Neem dan contact op met de 
Directie van de Algemene Bank 
Nederland. Grote Krocht 12, 
Zandvoort. Tel.: (02507) 53 4 1 . ABN Bank 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
A. RITMAN 

Reinwardtstraat20 -Tel. 02507-43 65 Vrije woonruimte 

gevraagd voor 

dame alleen. 

Br. ond. nr. Z280, 
bur. v. d. blad. DE SIMCA 1100 
WINTEROCCASION. 
Uit de hele voorraad occasions 
hebben wi|, uw Chrysler/ Simca dealer , 
de beste Simca's U00 geselecteerd. 

Wi) hebben ze voorzien van 
5 nieuwe banden en allerlei acces- 
soires als vloermatten en stoel- 
hoezen. Zodat ze echt weer als 
KW nieuw zijn. De Simca 1100 
■BmïrS} Winteroccasion 
lHKIM.tR Het beste van het 

beste uit het toch al vooidelige Occasion Centrum van 
uw Chrysler/ Simca dealer 
Kom eens langs. 

En doe het snel. Want zo'n 
buitenkans w:l iedereen wel 

De Simca 1100 Winteroccasiqn 
De beste 1 100 van de voonaad 
inclusief 

• autoradio'AM FM •mistlampen 

• bekledmgshoezen • vloermatten 

• nieuwo accu • en 5 nieuwe banden NU IN HET VOORDELIGE OCCASION CENTRUM VAN UW 
CHRYSLER/SIMCA DEALER. KOM SNEL LANGS. YBK 78002 Autobedrijf 

"j£ VERSTEEGE 

Pakveldstraat 21, Tel. 02507-2345 
Zandvoort 
W00N-K00P-V00RDEEL-CENTRUM Geerlings Keukens biedt 

vooraf een keiharde 
prijsgarantie en komt die 
tof op de cent precies na. 
Neem uw 
;euken maten mee. 
Geerlings helpt u met 
uw all-in keukenplan. Bij Geerlings nooit gezeur achteraf. Wij maken een prijs af voor het 
keukenplan naar uw eigen wensen. Ontwerp, levering, installatie en 

servicegarantie, all-in. 

Hoeveel extra werk en onvoorziene kosten de inbouw ook brengt, 

onze prijs staat En hij staat ook nog eens zeer voordelig genoteerd. 

Gewoon een bijzonder prijs-veilig idee zo'n all-in keukenplan van Geerlings, 
OVERWELDIGENDE 
KEUKENSHOW 

Schowroom met 20 verschillende houten 

keukens in uitvoeringen als mahonie, 

5 eiken kleuren, 4 eiken landhuisslijlen, essen 

en vele andere kleuren. 

Onze prijzen zijn kompleet met: 

oven en kookplaat, wasemkap, 
koelkast ingebouwd, aanrochtblad met 
spoelbsk. 
PRIJS alv.a.4860.- 
tot meest 
luxueuze 
Spaans Romantic 
16.000.- 
KUNSTSTOF 
KEUKENS 

Fantastisch programma van ca. 

15 modellen in onze showroom. In vele 

kleuren en uitvoeringen. 

Kompleet met oven, kookplaat, 
wasemkap, koelkast, aanrechtblad en 
spoelbak. PRIJS al v.a. 3900,-. Geerlings Keukens 

023-289874/289875 

Meubelhal Cruquius 

023-281791 

Pavex 

Tapijt en Gordijnen 

023-288151 i 

Zes extra's om 
over na te denken 

* 1 Jaar garantie op 
alle door Geer- 
lings geplaatste 
keukens. 

* Plaatsing van 
keukens door 
eigen service- 
dienst. 

* Prijzen er. plaat- 
singskosten in- 
klusiefa.T.W. 
zijn definitief. 

* Bij meenemen 
van afmetingen 
gratis persoon- 
lijk keukenplan. 

* Soepel geregelde 
kredietverlening. 

* Luxe apparatuur 
van bekende 
kwaliteitsmerken 
waarop 5 jaar 
garantie. 

Alle bijpassende 
accessoires 
Behalve in kom- 
plete keukens 
biedt Geerlings u 
ook de meeste 
keus in bijpassende 
accessoires. Zeg 
maar wat u zoekt, 
't is er altijd. O.a. 
meer dan 400 hou- 
ten, stalen en 
kunststofbladen, 
een geweldig assor- 
timent bakken en 
mengkranen en 
allerlei tegels. 
Sukses verzekerd. Dagelijks geopend van 

9.00 tot 17.00 uur 

Op maandag van 1 3.00 tot 1 7.00 uur. 

Vrijdagavond koopavond van 

19.00-21.00 uur. 

Gratis ruime parkeermogelijkheid •4 senNCBBDeK. •^HQVPWgT^ „_ggp7EBioe«reorJK ' 
BOUWENSSPAR VERSMARKT VLEESWAREN 100 gram 

100 gram CERVELAAT. 0,99 
0,68 100 gram SAKS . . 

RUNDER- of VARKENS- * QQ 
R0LLADE 100 gram... I göQ VERS VLEES Kilo SCHOUDER 

KARB0NADE 

500 gram BIEFSTUK 
TARTAAR 250 gram 
I B0UILL0NVLEES 8,75 
5,95 

2,95 GROENTE EN FRUIT Hagelwitte 
BLOEMKOOL. 500 gram TOMATEN. 

2 kilo SPAANSE 
SINAASAPPELEN. . . 1,98 
1,49 
2,98 ZUIVEL 

Liter HALFVOLLE MELK . . . 0,79 

Liter VANILLE VLA 1 , Su 

Liter magere YOGHURT . . . U,üB Volvet BELEGEN KAAS C nfl 1 
500 qram 0,UÖ 

1.29 

V Kilo PATATES FTITES 
Emmer FRITESSAUS. BROOD ,, 17 

4 KRENTENBOLLEN I , I J 

Heerlijke Q "IC 

SLAGROOMTAART O, f O 

Uit eigen bakkerij 

GEVULDE KOEKEN 3 v I , UO 

Die moet u proeven fl QQ 

RONDO'S 2 v U,03 

COCOS MACRONEN 3. v.. . I ,00 WEEKEND 
VOORDEEL WIJN v. d. MAAND flk\ön e 
fessen • • 
RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDEHu . mnUAHI la/Ö PAGINA 12 • •••••®< 1ffl 9 • KEUKEN- OF BADKAMERTAPIJT 200 cm breed, 9 kleuren 

kwaliteiten van normaal 

46.-, 49.-, 55.-, 59.- 

nu uitzoeken en meenemen voor 

per strekkende meter 31.50 MINARET 

400 cm breed op legklare rug 
80% wol + 20% nylon 
Berber tint - * q per strekkende meter DJERBA 100% zuiver scheerwollen berber 
noppentapijt op legklare rug 
4 mtr. breed, zeer mooi 229. per strekkende meter, gratis gelegd SULTAN 

100% zuiver scheerwollen 

lussenberber 

400 breed, legklare rug 225. per meter, gratis gelegd VILTTAPIJT 200 breed 
Diverse kleuren 8n95 Meeneemprijs per strekkende meter. • 9 GRANDESSA 

400 breed, fine gates, 4 kleuren, 
geschikt voor alle doeleinden 
ook voor trappen 89.50 per meter « ftss@£ w"""* n^ZLTvan arooi to* ~- - pui* enz- voor 

1! StvTPW JZEM '• '■ VELOURS TEGELS 50 x 50 cm 
Kleur: donkerbruin 
(klein schoonheidsfoutje) 4.10 per stuk TAPIJTTEGELS 

40 x 40 cm. Los te leggen 
8 kleuren. Zolang de 
voorraad strekt per stuk MONTREU 

400 cm breed, beige en bruin 
slaapkamertapijt hoogpolig 29.90 per strekkende meter ENRO BERBER 

400 cm breed, 100% zuiver wol. 
Hoogpolig, zeer mooi slaapkamertapijt in 
weelderige berbertint. _^ mn 

Zolang de voorraad strekt 7Q 50 

per strekkende meter 1E KEUS 
PLAVUIZENZEIL 200 cm breed in 7 kleuren 
Zolang de voorraad strekt 25- per strekkende meter SOLO 400 cm breed 100% nylon 

camel en berge, op zware foamrug 

Makkelijk zelf te leggen voor 39. per strekkende meter HIT SPECIAAL 

400 breed, berber-kleur 
50% wol, 50% acryl 
op legklare rug 99. per meter, gratis gel gelegd VARIA 400 cm breed, 3 kleuren 
100% nylon 
foam rug 69. per meter, gratis gelegd CHARMA 

weelderig slaapkamertapijt 
100% nylon, 400 breed hoogpolig 69.90 per meter gratis gelegd VINYL OP VILT zware kwaliteit 

200 breed, 7 kleuren 

nu per strekkende meter 10. meeneemprijs BER50SS STARLIGHT div. kleuren, 400 cm breed 
100% nylon 89.50 per strekkende meter, gratis gelegd BIEZENMAT 

rond of ovaal, 150 cm 
180 x 120 cm %£9i' per stuk TAPIJTTEGELS 

Velours: in 6 kleuren in voorraad 
50 x 50 cm. Los te leggen 

Nu speciale prijs 
OidU per stuk LOSTE LEGGEN 
TEGELS 

in 5 kleuren, 40 x 40 cm 
Meeneemprijs 4 fiA per stuk Alle merken KEUKEN- EN BAD- 
KAMERZEIL 

200 cm breed, tegen ongekend lage prijzen. 
Ca. plavuizen- en tegelzeil ROMANTICA 

400 cm breed 

bruin-beige bloemmotief, 100% nylon 

legklare rug 99.75 per meter, gratis gelegd CAIRO 400 cm breed lussen berber 
100% wol in 4 kleuren 129.90 per meter, gratis gelegd RUSTSTROTEGELS 30 x 30 cm 
Alleen bij Corja 
per stuk S8 cent Ook in de opruiming zijn o.a. 

VACHTSPREIEN - KARPETJES - TAPIJTKLEEDJES 

EN - COCOSLOPERS - NYLONLOPERS enz. Deze prijzen gelden t/m 9 februari 1978 

Zolang de voorraad strekt en andere kortingen zijn niet 

mogelijk tijdens de uitverkoop. • e 

9 TAPIJTHAL CORJA iZERSTRAAT 6 VERL. BARREVOETESTRAAT, TUSSEN BOTEBMARKT EN 
WILHELMINASTRAAT. TEL. 023-327724 ®W9®®&&9*m* 
jgm0^ nu^^pn|mj^ ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT 

rts 
wsb l^^l» ^x^M ^**" ^T** 
-^■r-— ^cn» RANDSTAD PUBLICATIES 

Abonnementsprijzen ! 

Met ingang van 1 januari 1978 zal 
de abonnementsprijs van het 
Zandvoorts Nieuwsblad met ; 
2 cent per week worden ver-i 
hoogd. Hiervoor is toestemming 
verkregen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een abon- 
nement op het Zandvoorts. 
Nieuwsblad zal per 1 jat uari 78 
per bezorger f 20,70 per jaar 
qaan kosten. 

Hoofdkantoor: 

Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon 

02977-28411. DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 GASTIIUISPLEIN 12 - ZANDVOORT TEL. 02507-71GG - OPLAGE 3500 EX. 38E JAARGANG NO.6 ED. 5 "College Heeft nog steeds te veel macht 99 
iek Gerritse wil nieuwe partij ZANDVOORT - Voor Dick: Gerritse kwam het besiuit van Lou 
Koper om uit de raad te stappen, als een volledige verrassing. Hoewel 
hij begrip kan opbrengen voor de zienswijze van Koper zou hij het 
eleganter gevonden hebben wanneer hij op een eerder tijdstip zijn 
besluit genomen zou hebben. 

„Zelf ben ik ook op de P.P.R. afgeknapt. Ik ben dan ook niet van 
plan voor de P.P.R. een zetel in de raad te bezetten," is zijn mening. 
„Ik heb het idee idee een nieuwe partij in het leven te moeten roepen 
waarmee ik kan gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in mei", aldus een energieke Gerritse die wij in Nieuw Unicum 
ontmoeten. Niet langer 

meer in de 
voetsporen 

van PPR Om te komen tot een vorming 
van een nieuwe partij, die 
volgens het nieuwe gemeente- 
raadslid de P.P.Z. (Progressieve 
Partij Zandvoort) zou moeten 
heten, is hij van plan om op 15 
februari a.s. een buitengewoon 
vergadering in Nieuw Unicum te 
geven. 

Om te voorkomen dat van deze 
nieuw te vormen partij uitslui- 
tend bewoners van Nieuw Uni- 
cum lid zouden worden, immers 
daar is het nieuwe gemeente- 
raadslid het meest bekend, is 
deze vergadering toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd 
is in gemeentepolitiek en een 
meer open politiek beleid voor- 
staat. 

Dick Gerritse is duidelijk teleurgesteld 
in de P.P.R., die volgens zijn zeggen 
„op één oor ligt". Vier jaar geleden 
met vierhonderd stemmen voor de 
P.P.R. verkreeg men een zetel in de' 
gemeenteraad maar van het verkie- 
zingsprogramma is niets terecht 
gekomen. 

„Neem nu eens de genoemde fractie- 
vergaderingen, niets is daaruit voortge- 
komen. Ik stemde destijds P.P.R. 
omdat mij bepaalde aspecten van het 
verkiezingsprogramma 1974 aan- 
spraken, en juist op die punten heeft 
de P.P.R. gefaald. 

Daarom deze nieuwe partij die waar 
moet maken wat er in haar verkie- 
zingsprogramma zal worden opge- 
nomen." 

Vernieuwing 

„De nieuwe partij zal gezien moeten 
worden als een mogelijkheid tot 
vernieuwing in de huidige gemeente- 
politiek waarbij aldus ' Gerritse het 
college van B.-en W. nbgsteeds teveel 
macht bezit Letterlijk zegt Gerritse: 
„Het college bezit meer macht dan (Adv. Ingez. Mcdcd.) Hotel - Café - Restaurant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE 
A LA CARTE-KEUKEN 
DINSDAG GESLOTEN 


Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 

Zandvoorterweg 67, Aerdenhout, 
telefoon 023-241224. 


goed is." Als voorbeeld noemt hij de 
wegaansluiting en oversteekplaats die 
'bij Nieuw Unicum is geprojecteerd. De 
commissievergaderingen waarin dit 
werd voorbereid waren niet openbaar. 
Het is toch een doodgewone zaak dat 
de burger hierin wordt gekend; maar 
neen, ook hier geen recht op inspraak. 
Op de vraag hoe hij dan de huidige 
politiek wil veranderen geeft hij een 
vlot antwoord: „zoals ik zei er moeten 
meer commissievergaderingen open- 
baar worden gehouden. Te vaak en to 
veel worden beslissingen binnens- 
kamers genomen. Men wordt dan later 
niet meer voor een voldongen feit 
geplaatst. Politiek kan alleen in het 
openbaar bedreven worden." 

Taak 

„Het zal de taak zijn van de nieuwe 
partij om de mensen bewust te maken 
van hun macht, zonder dat dit 
doorslaat naar irreële standpunten, 
anders wordt het een ultra-linkse 
organisatie en dat is zeker de 
bedoeling niet" aldus Gerritse. 
Hij voorziet drie moeilijke maanden. 
„Om het vertrouwen te krijgen moet 
je Zandvoortor zijn. Ben je geen 
geboren Zandvoorter dan moet je er 
minstens vijftig jaar wonen, alvorens je 
geaccepteerd wordt en ik woon hier 
pas vijf jaar," glimlacht het komende 
raadslid. Want juist de nieuw op te 
richten partij heeft behoefte aan echte 
Zandvoorters omdat het' gemeentepo- 
litiek betreft. 

Ik ben mij er van bewust dat ook 
ande,re partijen dit in hun vaandel 
hebben staan, neem nou de oude 
trambaan. Een oud hartzeer, het plan 
dat die gebruikt' zou möé^éii "worden ' 
voor ziekenvervoer, brandweer en 
openbaar vervoer om zodoende de 
Zandvoortselaan te ontlasten is zon- 
dermeer een goed plan waar ik 
helemaal achter sta." 
Ook is Gerritse tegen het plan om 
honderdvijfentwintig zomer-appar- 
tementen te bouwen op de plaats waar 
nu een voetbalveld is. „Een voetbal- 
veld op te offeren voor tweede 
woningen dat vind ik benauwend, dan 
vraag ik mij af welke kant gaan wij op 
met nog zoveel woningzoekenden in 
Zandvoort." Ook zijn er veel te weinig 
woningen voor alleenstaanden. Op 
zich een groot probleem." Partij-programma 

Het verkiezingsprogramma voor de te 

houden gemeenteraadsverkiezingen 

zal zeker de drie navolgende punten 

bevatten: 

i Meer openheid in de politiek. 

2. De burger bewust maken hun 
inspraakmogelijkheden. 

3. De belangen van de inwoners van 
Zandvoort laten prevaleren boven de 
commerciële welstand van enkelen. 
Volgens Dick Gerritse zal dit program- 
ma bij sommige overkomen of het 
rechtstreeks overgenomen is van de 
P.P.R. in 1974. Toch is dit niet geheel 
waar. Wel was het „dat brok 
inhoudelijk programma" zoals hij het Tumult na 
mishandeling 

ZANDVOORT - In de vroege 
uren van woensdagmorgen 
kwam een 28-jarige inwoon- 
ster van Zandvoort overstuur 
met een dichtgeslagen oog en 
opgezette wang aangifte doen 
van mishandeling. Een 32-ja- 
rige man uit Zandvoort werd 
in haar woning aangehouden. 
De arrestant bood veel verzet 
en slaagde erin de rechter- 
achterruit van de politiewagen 
te vernielen. Hij werd- in 
verzekerde bewaring gesteld. 
Tegen hem is een aanklacht 
intake zware mishandeling ,en 
vernieling ingediend. De vrouw 
is opgenomen in de Maria 
Stichting te Haarlem. 

Geslaagd 

ZANDVOORT - Na een opleiding aan 
de Rijks Universiteit te Leiden slaagde 
op 3 februari dit jaar de op 20-jarige 
leeftijd voor zijn kandidaats-examen 
chemie André Hoekema te Zandvoort. 

(Adv, Ingcz. Mcdcd.) uitdrukt, voor hem destijds de reden 
om zich kandidaat te stellen voor de 
P.P.R. 

Na zijn teleurstellende ervaringen met 
deze partij, immers juist van dit deel 
kwam niets terecht, (geen openbare 
vergaderingen, geen contact met 
burgers), is hij vastbesloten, om, 
mocht zijn partij een zetel in de 
gemeenteraad behalen, juist dit waar 
temaken. 

Ervaring 

Hoewel Dick Gerritse geen ervaring 
heeft in de gemeenteraadspolitiek, 
heeft hij wel zijn sporen verdiend in 
diverse bestuurlijke functies; zoals 
Secretaris Stichting Bewonersraad 
Nieuw Unicum; Bestuurslid van de 
Kruisvereniging Zandvoort, heeft zit- 
ting In de Commissie Lichamelijk 
Gehandicapten Zuid Kcnnemcrland 
etc. Voorts is hij free-lance' radio- 
medewerker geweest en heeft hij veel 
lezingen verzorgd op scholen en 
vormingscentra „over het gehan- 
dicapt-zijn." 

Wanneer hij in de eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering zal 
worden beëdigd, zal hij zeker 
duidelijk maken dat hij geen 
zitting neemt voor P.P.R., doch 
uitsluitend voor de idealen waar 
hij achterstaat. 
Dick Gerritse: 
PPR afgeknapt. ,Ik ben op de Peeters Zandvoort 

zoekt voor de verkoop. 

Leeftijd onbelangrijk. 
Telefoon 02507-3618. uu uu I HIAIM i-Minmni» K^ASH&iCARRYv 

pEMEHHAL' 

J»,., Uit voorraad leverbaar rrteef aan itSMf'^Sffliv^ ■ '^'"''^'iff" WANDTEGELS v.a 8,- per m' 

Groen on bruin verglaasde 

PLAVUIZEN 20x20 v.a 27.- por m' 

LEIDSTER 30x30 in twee kleuren 

NU voor 49.50 per m' 

SANITAIR o. a. DUOBLOK 
eerste soort in vier kleuren 
ua 165.- ■'■■ DeWlttenstraat 150. Amsterdam. 
;'■ ' ; telefoon 020427620 - 841305 
Parkeren, is bij ons geen enkel probleem. 
BONT& 

LAMS- 
VACHT 

suède en nappa 
(ook grote maten) 

ra 

de gehele^kollektie 

MORRIS 

befbreyoubuy Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teL (020) 2235 96 - Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodestraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 ' Randstad 

Publicaties... 

verhuisd 

AALSMEER- Het hoofdkantoorvan 
Randstad Publicaties b.v. gaat ver- 
huizen. Vanaf maandag, 13 feoruari, is 
het nieuwe adres Dorpsstraat 8, 
Aalsmeer. De verhuizing is noodzake- 
lijk geworden vanwege een interne 
reoganisatie. De handelsdrukkerij van 
Randstad blijft gevestigd in het oude 
pand aan de Stationsweg 38. 

In de Dorpsstraat is ondergebracht de 
advertentie-acquisitie, redactie en de 
administratie van Randstad Publi- 
caties b.v., de uitgeefster van De 
Aalsmeerder Courant, Uithoornse 
Courant/Ons Weekblad, Streek- 
blad/De Ronde Vcner, Zandvoorts 
Nieuwsblad, Heemsteedse Courant, 
Hoofddorps/Venncpcr Nieuwsblad, 
Zwanenburg/Halfwegse Courant en 
Badhoeve/Slotcnse Courant. Het 
nieuwe telefoonnummer is 28411, via 
welk nummer dus acquisitie, redactie 
en administratie van deze bladen vanaf 
maandag 13 februari zijn te bereiken. Kabeï-TV 

ZANDVOORT - Aan het college van 
b. en w. zal worden voorgesteld het 
advies van de P.T.T. -een hoofdkabel 
voor kabeltelevisie te leggen- nader te 
bekijken. Hiertoe werd besloten in een openbare 
vergadering van de commissie van 
finanveien en de commissie van advies 
en bijstand voor publieke werken die 
maandagavond in het raadhuis werd 
gehouden. Omdat de P.T.T. toch een 
sleuf moet graven voor een P.T.T. 
kabel vanaf de Clematislaan te 
Haarlem naar het Raadhuisplein in 
Zandvoort, werd van de zijde der 
P.T.T. voorgesteld tegelijker tijd een 
hoofdkabel voor kabeltelevisie te 
leggen, zodat men t.z.t. wanneer 
Zandvoort mocht besluiten over te 
gaan tot kabel televisie, kostenbespa- 
rend kan werken. Van de zijde der 
P.T.T. heeft men bericht ontvangen 
dat de beeldkwaliteit van de kabel die 
gelegd wordt vanuit de Waarderpoldcr 
zondermeer goed is. Reden waarom de 
commissieleden zich in algemene zin 
akkoord verklaarden met dit voorstel 
en b. en w. zullen verzoeken de nodige 
stappen te ondernemen. LANGS DE VLOEDLIJN 
Het leven is en blijft een gemaskerd 
bal, waar niemand zich ontmaskert. 
Alfred de Musset (1810-1857). AUTORITEITEN SCHARREGAT. 
De autoriteiten die door Prins Ed de 
Tiende werden onderscheiden wa- 
ren: De wethouders Altcma en 
Aukema, adjudant de Hoop (ver- 
keerspolitie). Korpschef van Maris, 
adjudant Mecms (vreemdelingen- 
dienst) de heren Doornckamp, 
Harting en Bokma. Mevrouw van 
Maris nam het „erekruis van 
verdienste" in ontvangst namens het 
Rode Kruis, terwijl de heer Harting 
niet aanwezig ivas. H. W. C0STER 
Makelaar o.g. 
LidNBM Burg. Engelbertstraat 11, 
Zandvoort, telefoon b531. 

Voor ann- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Assurantiën. Hypotheken Autoriteiten 
door Prins Idiarregat 
ZANDVOORT • Het Scharregat heeft het carnaval weer op waardige wijze 
gevierd. Nadat burgemeester Machiclscn zaterdagmiddag de „mijnstok"officicl 
aan Prins Ed de tiende (de plaatsvervangend Prins) had overhandigd ten teken 
dat hij de heerschappij van Scharregat, buiten het raadhuis, aan hem overdroeg, 
maakte het Scharrcvolk zich buiten klaar voor een uitbundige viering van „het 
feest"... Terwijl 
raadzaal 
het erekruis 
omhing; een de Raad van Elf in de 

een aantal autoriteiten 

van verdienste 

onderscheiding nog WULLUM 
.WURF-PRAET' Wat 'n feest is 't geweest, 
carnaval nog in me biene. Overhandiging „mijnstok " door burgemeester Machielsen aan Ed de Tiende uitgezocht door de door ziekte 
gevelde prins Vic de Elfde; was de 
aanblik van de gecombineerde in- 
tocht-kindcroptocht voor de ver- 
kleumde toeschouwers hartverwar- 
mend. Voorafgegaan dooreen meters- 
lange rups van kinderen volgden in die 
voetspoor de honderden verklede 
kinderen afgewisseld door veel majo- 
rettepelotons, het showkorps Willem 
Alcxander, drumband Damiate de 
hofkapel „De Kwallctrappers" de 
jeugdprins van de Carnavalspiepcrs en 
de Scharrcnkoppenprins. Deze beide 
laatsten moeten het moeilijk hebben 
gehad in het Dolfirama de mooist 
verklede kinderen een prijs te geven, 
want er waren er zoveel. Want wat te 
denken van de kleine „bobo", of de 
kleine smurf die een deux cheveaux 
voorttrok met smurfen met het bord 
op de buik „ik ben de klos smurf"? 
Do velen elfjes, clowns, prinsesjes, 
verkleumde poesjes en wat dies meer 
zij. 

Mocht Ed de Tiende in zijn toespraak 
tot burgemeester Machielsen beken- 
nen dat hij dit jaar, het elfde 
verenigingsjaar van de Scharrenkop- 
pen er een „zwaar hoofd" in te hebben 
gehad gezien de diverse tegenslagen 
zoals de onverwachte ziekte van Vic 
de Elfde, een ongeval van een der 
raadsleden; wij zijn er van overtuigd 
dat veel inwoners van Scharregat met 
een „zwaar hoofd" aan deze dagen 
zullen terugdenken. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA 2 
DANKBLTbIGING 

Diep getroffen door 70M.cl medeleven trouw en steun, 
ondervonden na het heengaan \an mijn innig geliefde 
man, onze lieve vader en opa 

Cornelis Willem Keur 

betuigen vv ij u onze oprechte dtnk 

M J kLUR GLCSINk 
ANM-MIEk, HLRMANcnMARK 

AMSTERDAM fibrinn 1978 

VanWalbcccksirnt39 --. u w kasteel op wielënff f Op 18 februari a.s. openen wij onze 

showroom waar de nieuwste collectie 

Chateau per paar . voor u vrijblijvend te bezichtigen is. 

Reeds vanaf f 8795, - compleet met 
kachel en koelkast 

BERGMAN CARAVANS* 
NOORDWIJKERHOUT 

Telefoon 02523 2649, Leidsevaart 189 

Bi) Hotel Piet Gijs, ca 500 meter richting 

Noordwijk langs het water 

* Ook voor occasions, accessoires, 
onderhoud en stalling. 4 paar voor . Haltestraat 55, Zandvoort ACRYL HERENSOKKEN 

per paar £. r t$s3 | t VOCAWN Vele motieven en soorten voorradig bij 
IJZERHANDEL Hoofdweg 726 Hoofddorp 


ged. oude gracht 11b (t o. de raaks) haarlem (023) 31 11 40 
thorbeckestraat 15 (t o hotel houwes) zandvoort 33 78 vraagt voor het seizoen 

• Qntbijtserveersters 

(vakantiehulpen eventueel op part-time 

basis). 

Werktijden van 6 30-1 1 .00 uur. 

• Huishoudelijke hulpen 

Werktijden van 8 30-17 30 uur. 

o Buffetbediende (mn!. of vrl.) 

Sollicitaties te richten aan 
Bouwes Palace t a v de heer S Alkemade of 
de heer F Veerman, Burg van Fenemaplein 2, 
Zandvoort, telefoon 02507 2144 aktieve advertentie-verkopei (leeftijd pl.m. 22-26 jaar). Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling, 
doch is niet vereist 

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van 
kontakten met bestaande relaties en het werven van 
nieuwe Pioniersgeest is daarom belangrijk 
Wij denken dan ook aan iemand die geheel 
zelfstandig zal gaan functioneren 

Wij bieden de juiste man een 

— aantrekkelnk salaris 

— 8% vakantietoeslag 

— ruim vier weken vakantie 

— onkostenvergoeding 

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt, 
schrijf dan naar ons hoofdkantoor 
Dorpsstraat 8, Aalsmeer 
(t a v B Lodewegen) »'i' » ■ - -1 

*' 1 
Brederodestraat 6-10, Zandvoort 
Telefoon 02507-3242. 

Volvo-dealer 
3SSSSSSSSSMSSS& maar dan mo oon achuurmachlne. 

Vele modellen voorradig bij 

IJZERHANDEL 
Hoofdweg 726, Hoofddorp Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni 

£pierings 

Heren en jun ormodt 

HootcKtmt 178 Hiliegom 

rel 02520 1 5H9 Donder 

Oaq koopavond Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

va f 4,- per 20 kg 

Nog voordeliger 800 kg 
= 2m'va M50 
thuisgebracht 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Pnnsessekade 53 

HAARLEM 

Tel 023 - 31 41 07 - 

32 11 65 
Het carnaval was een reuze 

gein, maar nu moet er een 

bloemetje zijn. 'erica' GROTE KROCHT 24, 
ZANDVOORT. Solide aluminium trappen met 
aluminium plateau 3 treden van 48,00, voor 39,95 

4 treden van 52,50, voor 45,00 

5 treden van 61,50, voor 49,50 

6 treden van 79,50, voor 67,50 

7 treden van 110,00, voor 85,00 

8treden van 145,00, voor 119,00 

Deze trappen met DIN-keur! H. Vermeijs 

Haltestraat 1 - Zandvoort 
Telefoon 52 04 BV AUG. v. d. Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDRIJF BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREOFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES enOVERGORDUNEN 

WANDBESPANNINGEN J. H. Kaars Sfpesteijn 

Zuid Boulevard 53 

Tel. 02507 -31 84 

vraagt. 

HULP IN DE 
HUISHOUDING 

plm 3 uur p. d in de 
ochtend of de middag, 

1 of 2 dagen p w 
gaarne bericht of bezoek 
op donderdag 9 febr tus- 
sen 17 00 en 22 00 uur en 
vrijdag 10 febr van 
16 00 18 00 uur TOURINGCARS? 

BOVO BELLEN! 

Medern materiaal, 

17 t/m 54 pers 

bussen 

Concurrerende prijzen 

BOVO TOURS 

Roetoferen d svBen. 
telefoon 01713-9107. 


'-Golf Diesel L. 
•Ne-t* De overtreffende trap van zuini g heid. Slechts 1 liter 
op 15,4 km (volgens DIN) gebruikt hij. 
Van die bijzonder goedkope dieselbrandstof. 
Tel daarbij de geringe VW-onderhouds- 
kosten en uw portemonnaie begrijpt 't al! __ 

Een revolutionaire diesel-motor 

Wij bedoelen: de motor is pittig en snel. Schoon en sti 

Geen spoortje van luiheid... wèl van 0-1 00 in 1 8 seconden. 
En een top/kruissnelheid van 1 40 km. Revolutionair dus! 
Ee n merite Compact-VW. Ruim van binnen , Deslerke 
.««vA 'V^. maar klein met parkeren geldt voikswagenmotons 
iviif&JtaJlK ' ook voor deze dieseluitvoe- 

>#*?»* * ring van de VW" 00 '*- Een 

; echte gezinswagen, waar ook 
een koelkast gemakkelijk in gaat. 
*• 


mnkkeli|k te 

onderhouden 

Alle onderdelen zi|n 

eenvoudig bereikbaar. 

Dal scheelt de 

monteur arbcidsli|d 

en u kosten voor u klaar bij: 

AGE H. STRIJDER ^^ 
Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565 gewoon even 
rekenen RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA 3 Op verjaardag zuster de Beer blijkt: Hulsmanhof sinds 1899 een "Geze 
ZANDVOORT • Zuster Eclkje de Boer, geboren in Dokkumop 1 februari 1916, vierde vorige week woensdag haar twee en 
zestigste verjaar in liet Nederlands Hervormde bejaardentehuis „Hulsmanshof" Tallo/e bloemstukken, kado 's, hartelijke 
toespraken van de bewoners van het huis, fcestgebakjes, feestsigaren, waarlijk een „groots" verjaardagsfeest Het was een 
goede gelegenheid voor iedereen om weer even te tonen hoedt wirk/aamheden van dc/e directrice worden gewaardeerd. 
Op 16 november 1964 kwam zuster de Beer naar Zandvoorlom he t werk van zuster W A van Zcijl over te nemen. 


In deze jaren, van 1964 tot 1978, is 
zuster de Beer zo langzamerhand een 
begrip geworden doorhaarbijzondere 
zorg en toewijding voor alle bewoners 
van de „Hulsmanshof". Door haar 
jarenlange ervaring als verpleegkundi- 
ge en later ook maatschappelijk 
werkster, heeft zij altijd de specifieke 
bejaardenproblemen vanuit haar soci- 
ale bewogenheid en diep gelowge 
levensovertuiging weten te benaderen. 
Een figuur die heden ten dage haar 
huis en grote gezin weet te besturen als 
ware zij de moeder die slechts een 
gebod kent nl. „liefde tot haar 
medemens." Oprichter Door de Nederlands hervormde 
predikant Ds. G Hulsman werd in 
1899 dit huis gesticht. Het had tot 
doel „Een zegenrijk huis te zijn voor 
bejaarden Zandvoorters die om allerlei 
redenen niet langer een eigen huishou- 
ding kunnen voeren. Vaak ook 
hulpbehoevend worden of niet langer 
door de getrouwde kinderen kunnen 
worden verzorgd " De aanleiding tot 
de stichting van dit huis was zijp 
bewogenheid met de oude Zandvoor- 
ters in die dagen die vaak ernstig ziek 
en vervuild in hun huisjes werden 
aangetroffen en waarvoor geen enkele 
sociale verzorging bestond. Ook vocht 
de dominee tegen de toenmalige 
toestanden onder de opgroeiende 
jeugd, die zich aan ernstig drankmis- 
bruik schuldig maakte. Hiervoor heeft 
hij ook een huis gesticht onder de 
naam „ons huis" op het Dorpsplein. 

Maar het „Diaconiehuis der Nederlan- 
dsen Hervormde Gemeente" zoals dit 
gebouw oorspronkelijk heette werd 
(een toevlucht voor de toenmalige 
„Ouden van Dagen", een benaming 
die wij tegenwoordig niet meer horen. 
In 1899 werd het huis feestelijk 
geopend en onder toezicht gesteld van 
een tweetal Diaconessen uit Haarlem. 
De gelden benodigd voorde bouw had 
ds. Hulsman zelf bijeen gebrachtdoor 
vele bezoeken aan rijke Aerdenhoutse 
families. Ook werden vel extra 
collecten in de kerk gehouden voor 
het goede doel en tenslotte moest er 
ook nog een fikse lening komen. Maar 
het is uiteindelijk toch gelukt en de 
toenmalige diakenen van de Hervorm- 
de Gemeente hebben door de jaren 
heen de lening en andere schulden 
correct terugbetaald 
Hoe jammer was het dat ds. Hulsman 
in 1903 naar Groningen vertrok waar 
hem een leerstoel aan de theologische 
faculteit werd aangeboden. Bij zijn 
afscheidsdienst puilde de Hervormde 
Kerk letterlijk uit van de belangstel- 
lenden. Het waren vooral de eenvou- 
dige Zandvoorters die deze trouw 
„herderen leraar" de hand drukten en 
hem vroegen toch vooral Zandvoort 
niet te vergeten. In dat opzicht heeft 
de predikant woord gehouden want 
nog menigmaal vertoefde hij later als 
gast in Zandvoort Ook in zijn later 
verschenen memoires vertelt hij graag 
over zijn arbeid in ons vissersdorp. Hij 
vond in Zandvoort een vruchtbare 
akker voor zijn evangelisch zo rijk 
geladen activiteiten. Zijn pastorie in 
de Poststraat was de plaats waar alle 
Zandvoorters terecht konden want ds. 
Hulsman hielp iedereen „vanuit de 
volheid zijns harten" zoals men dat in 
die dagen zo dichterlijk pleegde uit te 
drukken. Later werd de naam van het 
bejaardentehuis veranderd in „Huls- 
manshof" ter nagedachtenis aan de 
stichter 

Bewogen dagen 

Het tegenwoordjge bejaardentehuis 
„Hulsmanshof" is al lang niet n.eer het 
huis der behoeftige armen van ons 
dorp. Het is gelijk geschakeld met de 
moderne bejaardentehuizen en heeft 
daartoe ook een aantal ingrijpende 
veranderingen en moderniseringen 
ondergaan. Dit iseengoedczaakwant 
dit zegenrijke huis moet voor 
Zandvoort behouden blijven 
Vier jaar geleden dreigde een sluiting 
van het gebouw doordat een aantal 
kerkeraadsleden van mening was, dat (Adv Ingcz Mcdcd ) ' Geef 
Noord-Hollai 
de 
het februari-nummer is uit! 

deze maand 

«Special over de 
Westfriese Flora 
gedrukt 
in geuren en kleuren 

Het eerste tijdschrift 

gedrukt in geur! 

• Vele andere, 
interessante artikelen 
die voor Noord-Holland 
van belang zijn. 

Losse nummers I 3,25 
Abonnementsprijs I 35,- pi 
8el voor nadere inlichtingen 
B v P 02902-1654 
Geef Noord Holland de Ruimte, 
Postbut 1, Purmerend aanpassing van het gebouw aan de 
moderne eisen geen haalbare /aak was 

Bovendien was men van meningdat de 
kerk zich aan een verdere exploitatie 
moest onttrekken. De storm, die toen 
in Zandvoort opstak, loog er niet om, 
want menig echte Zandvoorter voelde 
zich tot in het hart geraakt „Handen 
af van Hulsmanshof", „Dit huis moet 
blijven bestaan", waren de kreten 
waarmede men ten strijde trok. Van 
alle kanten en geledingen der bevol 
king kwamen er svmpathiebcluigin- 
gen. Ook oud-burgemeester, Mr H M. 
van Fenema, betuigde vanuit het 
verre Brabant zijn adhacsie. Zand- 
voorts Nieuwsblad weerde zich ook 
duchtig in de strijd om het behoud 
van dit historisth stukje Zandvoort en 
zo werd met spanning de kerkeraads- 
vergadering tegemoet ge/ien waarin de 
slag zou vallen. Na bewogen discussies 
van vóór- en tegenstanders kwam de 
stemming. Bij de uitslag kon men een 
speld horen vallen en toen bleek dat 
toch de taai vechtende voorstanders 
het pleit hadden gewonnen. Het Huis 
zou blijven voortbestaan. 

De volgende morgen heeft een 
ontroerde Ome Jan de Roode, die met 
tante Lies zelf eens vader en moeder 
van dit huis waren, en nu al vele vele 
jaren bewoners, de v lag in de voortuin 
gehesen. Hulsmanshof was gered. 
Groot feest in het huis met 
glunderende bewoners. Dreiging 

Maar nog hangt er altijd een dreiging 
over „Hulsmanshof" want in 1979 zal 
de /aak opnieuw bekenen worden met 
betrekking tot de huidige wettelijke 
eisen. Die aan de tegenwoordige 
bejaardentehuizen worden gesteld. 
Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland hanteren de/c eisen onver- 
kort voor alle inrichtingen en 
teluu/en, waar bijaarden worden 
verzorgd of verpleegd. Het is, naar 
mijn mening ook discutabel of een 
bejaarde nu bcslist(volgens de huidige 
nchtlijnen 21 vierkante meter leef- 
ruimte moet hebben. In Hulsmanshof 
is dat maar 18 en dat /ou dan weer 
moeilijkheden kunnen opleveren bij- 
voorbeeld. Kan men dan niet beter 
zeggen, dat die ontbrekende 6 
vierkante meter leefruimte door 
Zuster de Beer wordt aangevuld met 
een evenredig aantal „kubieke" 
meters liefde, medemenselijkheid en 
begrip. Want het gaat een bejaarde er 
niet om, dat hij of zij een van alle 
gemakken voorziene kamer heeft, 
maar wèl of er een gevoel van 
geborgenheid is in een sfeer van 
begrijpende genegenheid bij het 
onafwendbare naderen van 's mensen 
laatste vijand-de dood.. . ? Dat mogen 
en dienen de ontwerpers en plannen- 
makers voor moderne bejaardentehui- 
zen oók wel eens in calculeren. 

J A Steen. Tijdens carnaval 

Vechtpartij en diefstal ZANDVOORT • Tijdens 
het karnaval dat maandag- 
avond in Nieuw Unicum 
werd gehouden, moest de 
hulp van de politie wor- 
den in geroepen voor een 
vechtpartij. Een 20-jarige 
Zandvoorter had een 42ja- 
rige Haarlemse bezoeker 
behoorlijk toegetakeld. 
Het slachtoffer werd naar 
een plaatselijk arts ge- 
bracht die echter behan- 
deling niet nodig oordeel- 
de. Bij aanhouding bleek 
de Zandvoorter in het 
bezit te zijn van een 
vouwmes en kettingen. Aangifte werd niet ge- 
daan. 

Diezelfde nacht werd aan- 
gifte gedaan van diefstal 
van een Mercedes perso- 
nenauto waarin zich 
f 3000,-- bevond. Tevens 
werd een bestelauto ge- 
stolen waarin behalve het 
kentekenbewijs nog een 
casetteradio, fiets en foto- 
camera bevonden. Later in 
de nacht werd ingebroken 
in een loods aan de Am- 
perestraat. Het slot werd 
geforceerd. Ongeveer vier- 
honderd [ gulden aan klein 
geld wordt vermist. , Op di zo bijna 80-/aar oude foto zien we du eerste bewoners van het Diaconiehuis aan de Nieuwstraat Ter weerszijden 
:_staan de twee Diaconessen en een verpleeghulp Op de achtergrond bij de ingang van het Huis staat de stichter, ds G 
■/ ^ir'' y 'Jz&btsjHulsman Deze foto werd gemaakt enkele maanden na de opening van het bejaardenhuis en is er door de jaren heen 
- V» ' .TV ' * ^£J"»^Ji%^/'r>^ u ' teraarci nlat l,eter op 9 eworclen Op de achtergrond zien we achter de droog weide (de Nieuwstraat was nog niet 
*£« >>./% y,,y^'^j^^^^Z^Zlbebouwd) enkele huis/es in de Diaconiehuisstraat Uiterlijk is het Diaconiehuis heden ten dage nog precies hetzelfde Op 
*^£^/t*ZÏf"£?J%"^^^Zt^£$ e f° t0 moc ^ de voortuin nog aangelegd worden en liggen er planken om de voordeur te bereiken We hebben getracht de """ """" "■X'WHk, f 'm '\' r Z 'T^^£ZtSZl namcn van * ouc1l ' ^ d " c/voor,se mannen en vrouwen te ach lerhalen door informatie bij zou oude in woners van ons dorp, 
*£ '%/ ;*f<wtJ>**^3,maar ook deze moesten helaas hot antwoord schuldig blijven De tijd wist zelf alle namen uit •» S£ I 

onderd uur per week in gebruik 

R SPORTHAL PELUKAAN ZANDVOORT - De Sporthal Pellikaanaande A J v d Moolenstraat bestaat morgen, 10 februari, tien jaar Reden voor het 
Stichtingsbestuur dit feit in bescheiden vorm te herdenken en wel door middel van een show van de sporten, die onderdak 
vinden in de hal - badminton, volleybal, basketbal, tennis, zaalhandbal en zaalvoetbal, gevolgd dooreen receptie Ertijkt 
ook alle aanleiding om het tweede lustrum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De Pellikaanhal is moeilijk meer weg te 
denken uit het Zandvoortse sportleven, een stelling, die wordt geïllustreerd door een uitspraak van beheerder Cor 
Korvcr „De sporthal is meer dan 100 uur per week in gebruik en er komen hier per jaar zo'n 100 000 mensen over de 
vloer, schoolkinderen, sportlieden en toeschouwers " Cijfers, die na een vluchtige enquête in den lande wel eens nationale 
rekords konden betekenen Op nog een ander gebied is de Zandvoortse sporthal uniek. Tot 1974 heeft men met een batig 
saldo kunnen werken en ook nu nog prijzen de negatieve exploitatie-cijters niet de pan uit. Dit, naast de maximale 
bezetting, dank /ij een zuinig beheer. „En dan te bedenken", peinst Korver, „Dat men het twaalf jaar geleden, toen we met 
de plannen kwamen, nog helemaal niet zag zitten. Men vroeg zich af, of er wel voldoende behoefte was en bovendien zou er 
dik geld bij moeten." i Half varken 

Het zal niet veel voorkomen dat een 
half varken nog naar school gaat. 
Maar het is toch gebeurd en 
natuurlijk in Zandvoort! Slager 
Johan Peters, chef van de slagerij 
„Lucky Meat" heeft dit kunststuk 
volbracht door voor de leerlingen 
v an de zesde klas van de van Heuven 
Goedhartschool dinsdagmiddag 31 
januari jl tijdens de lesuren een half 
varken uit te benen en uit te snijden 
Dat de demonstratie door de 
kinderen met grote belangstelling 
werd gevolgd, behoeft zeker geen 
nader betoog want de heer Peters 
gaf tijdens het werk een duidelijke 
uiteenzetting van hetgeen er alzo 
gebeurde, zodat de kinderen een 
helder inlicht kregen van al het 
werk dat voorafgaat voordat zij een 
karbonade, een varkenshaasje, een 
speklap of wat dies meer zij, op hun 
bord krijgen, om maar niet te praten 
over al het lekker, dat voor de 
erwtensoep nodig is. Zelden werd 
een les met zoveel aandacht gevolgd 
Op 7 maart zal de heer Peters de 
demonstratie herhalen op uit- 
nodiging van de vrouwenvereniging 
„Vrouwen van nu" des 's middags 
om 2 uur in het Gemeenschapshuis 
Mochten er schooldirecties 'ijn, die 
ook eens graag /ulk een demon- 
stratie op hun programma zouden 
willen nemen, dan kan dat. Men 
moet zich dan in verbinding stellen 
met de heer Joh Peters in de slagerij 
v.1.1 de dagmarkt op het Stations- 
plein 

Knap comité-werk 

Nog even terugkomend op de zo 
succesvol verlopen prijsuitrcikings- 
-avond van de Kcrstctalagewcd- 
strijd, heb ik mij vol verbazing 
afgevraagd, hoe lul mogelijk was, 
zulk een avond nul vele dui/enden 
guldens aan prij/in, te presenteren 
Van hel comité vernam is, dal dit 
tenslotte op een hiel simpele in 
vlolte wij/e is gigaan Maar hel is 
toch wel inltrissunt dat 111 brede 
kring bekend wordt Hoi ditsuccis 

bereikt werd Een basisbtdrag van 
de Federatie Handt Isuremging/ 
Hanze en het idee, de finaneiele 
hulp vandeplaalselijkeb.inkin 111 te 
roepen met verdere midi werking 
van enkele firma's uil het Zand 
voortse bedrijfsleven hebben daar- 
toe geleld. Vooral de hulp van de Met oog en oor 
de badplaats door banken voor hel belonen van een 
etalage-wedstrijd was in onze ge- 
meente nog nooit vertoond, doch na 
een eenvoudig briefje en een 
persoonlijk bezoc't zag men alge- 
meen deze stimulans voor het 
Zandvoortse bednifslcven wel in. 
Visrestaurant Gtrard Duiven 
voorden, (die een lunch aanbood 
tijdens de jurering en restaurant „De 
Kousenpeal" die gratis op de 
prijsuitrcikingsavond honderd 

koppen koffie beschikbaar stelde, 
mogen eveneens met ere worden 
gmoemd Als klap op de vuurpijl 
stelde Reisbureau Kerkmen in 
samenwerking met Chnstoffcl 
reizen de eerste prijs beschikbaar 
Door al deze spontane medewerking 
was het comité in staat een lsli, 2de 
en 3de prijs beschikbaar te stellen en 
drie 4de en vier 5de prijzen 
Bovendien nog elf eervolle vermei 
dingen met daaraan verbonden een 
troostprijs De hoofdprijzen werden 
in dc/e krant reeds 14 dagen geleden 
vermeld, op ver/oek van hel comité 
laten wij thans ook nog de namen 
volgen van degenen, die een 
troostprns ontvingen Dit waren 
Notcnbar C'est Bon, One hour 
cleaning service. Bakkerij van der 
Wcrff op Gasthuisplein en in Noord, 
A Mok & Zn., Vishandel Schut, de 
brood- en bankilbakki rijen E 
Paap, J Huligirs en H J Stuurman, 
bloimcnmaga/ijn Erica. Brillenhuis 
Looman en Papillon, (halli 10) U 
ziet, wal met overleg en goede wil 
kan worden birukt Naar ik 
vernam, besehikl hit eomile on- 
danks de grote uitgaven nog over 
een reservebidrag en moil het niet 
uitgesloten worden geacht dat men 
bij de fiestviermg rondom „Zand 
voort 150 jaar badplaats" /ieh 
opnieuw aetief /al belonen En 
latin we mi met meer spn kin our 
een doje Zandvoortse Middenstand, 
die nergens voor Ie porren is Hit 
tcgendei I is door di /e geslaagde 
Kerstetal.igewidstrijd toen wil bc 
we/en Oud-raadsüd overleden 

Woensdag 1 februari jl is onder 
grote belangstelling het oud raadslid 
Dirk van Duijn gecremeerd, die op 
27 januari jl in de Clarastichting 
was overleden Gedurende de 
periode 1959 1970 hielt Dirl \dn 
Duijn in de fractie van de Partij van 
de Arbeid in de gemeenteraad de 
belangen van zijn geboorti plaats 
gediend Hij deid dit op de him 
eigene, ingetogen wij/c, daarbij 
steeds een heldir inzicht lonend m 
de gemeintclijki probkmen Dertig 
jaar lang was hij ook medibistuurs 
lid van de woningbouwuriniging 
„Eendracht m uikt macht" Te 
zijner nagedachtenis werd m de 
gemeenleraadsM rgadcring van dins 
dag 31 januari voor de afwerking 
van de agenda mkile ogmbhkken 
stille in acht e,enomin Wij /uilen 
ons Dirk van Duijn blijven her 
mneren als een man mi t hart i n /u I 
aan Zandvoort gehecht die zich 
allijd en overal voorde belangen van 
zijn woonplaats m/ette 

Jeugd EHBO 

Namens de afdiling Zandvoort van 
het Nederlandse Rode Kruis lic blien 
mejuffrouw U Bosman in di hur 
A Lossvonge wiikhelgi Luikse hnft 
Jeugd LHBO met bijbi liound 
insigne uitgtrtikt aan di volginde 
gulst n tn verkenners van de 
Zandvoortse p idvindi rs(stirs) die 
een cursus ovt r dt icrslt htginstlen 
der I, II lï O en k iinphv git ne 
volgrli n Aiuta Bartling Mark 
Uluijs Hi 1 1 1 ii.i van Dam Muiilli 
van Dim Miitinr van Dim M.irco 
1 vi raars Nnolnn Kiivvut, Lrnst 
van d< r Kliuiv, John van dtr 
Klaauvv Sandia Kok, Li ida Kopt r, 
Tom Kiaan IK Kramer, Marlv 
Kramt r, Paul Kuilt r Aiula Vosstn 
en Miranda Vossen Di tursusvvtrd 
gt U id tloor tlt damt s A /oniicvt ld 
van de kolonne Zandvoort en V. 
Ditbtn. Iiidsttr van tlt gidsen 
Alltin ui ^.^n hartt giluk gtvvtnst' Lou Koper uit raad 

In diezelfde bovengenoemde raads- 
vergadering heeft het raadslid Lou 
Koper - voor velen geheel onver- 
wacht - zijn raads'idmaatschap, vier 
maanden voor het officieel ver- 
strijken van de ambtstermijn, 
opge/egd Hij kon zich niet meer 
met de gang van zaken in Zandvoort 
verenigen en bleek ook in de 
.gemeenteraad bijzonder teleurge- 
steld Persoonlijk betreur ik dit 
besluit, want hoe men ook over zijn 
standpunten mocht denken, hij was 
een eerlijk en trouw raadslid, die 
zeker geen blad v oor de mond nam 
Uit persoonlijke gesprekken, die ik 
meerdere malen met hem had, heb 
ik altijd de indruk gekregen, dat hij 
zijn raadslidmaatschap heel erg 
ambieerde, misschien omdat hij er 
teveel vertrouwen in had, is hij 
thans, tot dit besluit genomin 
Jammer, maar we moeten liet 
aanvaarden Zijn opvolger is Dick 
Gtrntse een bekend woordvoerdir 
voor de bewoners van „Nieuw 
Unicum" in welke nvahdatie- 
centium hij gehuisvest is Ook met 
heb ik nrerderc malen een gesprek 
gehad en ik kan u verzekeren hij 
kan z'n mondje roeren 

Rust keerde weer 

Na een ge/ilhg en vrij druk 
weekeinde, dat de winterse rust op 
vvtldadigc vvij/e doorbrak door 
gipast in niet al te uitgelaten 
carnavals jolijt, is de rust in de 
Zandvoortse contreien voorlopig 
vveergekcird Wegens ziekte kon ik 
het lu laas persoonlijk niet mee 
makm Ik lub het dus van „horen 
/iggen" en van veel kanten 
virnomen, dat dit carnaval in vele 
op/ichten gislaagd mag worden 
ginoimd met als hoogtepunten de 
feestvreugde in Soen tt il .Duvster 
ghast" en de slotviering in „Nieuw 
Unicum" maandagavond jl De 
organisatoren hebben /ieh overal 
dapper giwtird I>n pluspunt vond 
nu n over lul algemeen dat dit jaar 
de fu stv uring ovt r alle daarvooi in 
aanmerking komende etabihssi- 
nunttn was vtrdeeld Men kon 
tnir.il tertchl en het was overal 
gt/illig l'i rsoonlijk meen ik, dat dit 
voor dt tot komst de aangtwi/en 
wig is om hit carnaval te viert n nl 
leut, tn jolijt over de geluk' lune. 
Ongt tvvijlild /al men daar lering uit 
hebbi n getrokkt n ent" het volgend 
jaar danig rekt ning mie houdt n 

KSr. Kabelloods 

Uit de archieven van het eerste uur 
blijkt, dat sportleraar Fekke Boukes 
als initiatiefnemer te boek staat Hij 
kreeg in 1964 contact met de eigenaar 
van de Kabelloods aan de Van 
Lennepweg, wijlen de heer Sindram. 
Die wilde zijn massieve gebouw 9 
maanden per jaar gratis voor de sport 
beschikbaar stellen, als hij het 
gedurende de 3 zomermaanden mocht 
verpachten als horeca bedrijf. „Een 
geweldige man, die Sindram", aldus 
Boukes, „Met enorme ideeën ten 
gunste van Zandvoort. Maar het plan 
werd door de gemeente verworpen. 

Men wilde de hal zelf kopen Cr werd 
een of andere schemerige reden voor 
de weigering gegeven, zoiets dat de 
bewoners van de camping last van de 
herrie /ouden hebben. Als jo dan weet, 
dat de muren van de kabelloods 
minstens een meter dik zijn, nou ja, 
het feest ging in ieder geval niet door. 
Wel /ei de toenmalige burgemeester 
Van Eencma „Bouw dan maar een 
nieuwe sporthal" Dat was eigenlijk de 
eerste aanzet voor de huidige sport- 
hal." 

Met raad op stap 

„Het begon allemaal in oktober 
1965", weet Cor Korvcr nog „Boukes 
en ik ontmoetten elkaar en later 
kwamen Henk Abma, destijds voorzit- 
ter van de tennisclub en Cees van 
Limbeek, secretaris van de handbal- 
vereniging, er nog bij. Wc /ijn er toen 
hard tegenaan gegaan Het gemicntc- 
bt stuur zag hit nog niet /o /ilten, 
maar er kwam toch een Stichtingbe- 
stuur, bestaande uit genoemd viertal, 
aangevuld met wethouder Lindeman 
en raadslid Atttina Er warm veel 
problemen en de voorbereidingen 
hebben /o'n twee jaar gekost. Lr werd 
een huis-aan-huiscolltcte gehouden, 
die slechts f9300,-- opbracht, er 
werden sporthallen in het hele land 
bekeken, er warm veel besprekingen 
met de gt meente en we liipm de diur 
plat bij het munster, de provincie en 
de N S F om subsidie We zijn /tlfs 
een dag met de gihele gemeenti raid 
op stap geweest om sporthallen te 
bekijken. Het werd uitundelijk etn 
Pellikaan-hal, vooral omdat die het 
goedkoopste was, want we mochten 
niet boven de vier ton uitkomt n." 

Korver vergeet er bij te vtrttlltn, dat 
hij het leeuwidnl van de hit werk 
voor zijn rekening nam en dag m dat 
uit op pad was. Hij bestond het zelfs 
om vijf maanden voorlujin dienst van 
de Stichting /ou konun ontslag bij 
zijn vorige werkgever te nemen. 
On/e opmerking daaromtrent wuift 
Korver weg. „In ieder goal, de zaak kwam rond. De gemeente verstrekte 
ons een lening en wilde garant staan 
voor een eventueel exploitatie-tekort. 
De bouw startte in september 1967 en 
nog geen halfjaar later werden de 
eerste wedstrijden in onze hal 
gespeeld De accommodatie kreeg de 
naam van Henk Pellikaan, oud-voct- 
balinternational en ontwerper/bou- 
wer van dit type sporthallen. Het 
bestuur bestaat nu uit J S Brandse, 
MJ Merhorst, W.v. Dam, J Brugman, 
J Hoogcndoorn, J Attcma, A J. v.d. 
Moolen en K.C v d Mijc". 

Evenementen 

De man, die de hal, waar inmiddels 
zo'n miljoen sportmensen over de 
drempel zijn gegaan, nu tien jaaronder 
beheer heeft, schudtdataen feitcnlos- 
jes uit z'n mouw. Ook met een 
respectabele lijst top-evenementcn, 
die dank zij de Pellikaan naar 
Zandvoort kwamen, heeft hij geen 
enkele moeite. „Wc hadden hier 
eredivisie-wedstrijden basketbal van 
de Lions en een interland Nederland- 
Tsjccho Slovakije, ercdiv isie volleybal, 
handbal met Zwitserland, Zweedse en 
Duitse teams, tweemaal een interland 
badminton Nederland-Schotland, Ko- 
ninkrijksspelen Judo en de Olympi- 
sche turnploeg. Om maar een paar 
toppers te noemen Overigens zijn de 
wedstrijden en de wekelijkse trainmgs- 
avonden van de plaatselijke verenigin- 
gen natuurlijk even belangrijk. Jam- 
mer, dat er nog steeds een wach tlijst is, 
dat we nog steeds niet aan alle 
aanvragen kunnen voldoen. Lalen we 
hopen, dat er spoedig nog meer 
overdekte sportaccommodaties in 
Zandvoort komen voor gezonde 
ontspanning, zowel in recreatieve zin 
als in de wedstrijdsport " Zuid-Afrika-actie 
op Raadhuisplein 

ZANDVOORT Amnesty Interna- 
tional voert thans een internationale 
Zuid-Afrika actie onder het motto 
„Zuid-Afnka Blank en Zwart voorde 
wet ongelijk" Aan deze actie is in 
Nederland o a een petitie verbonden, 
welke t / t zal worden aangeboden 
aan de Zuid Afrikaanse ambassade in 
Den Haag Op zaterdag 11 februari a.s. 
staalde werkgroep Zandvoort meteen 
stand op het Raadhuisplein, waarbij 
naast de Algemene Informatie de 
bevolking de gelegenheid zal worden 
geboden de/e petitie mede te 
ondertekenen 
oooo GARAGE 
STRIJDER 

Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel 02507-45 65 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA 4 &\a& 
De uitverkoop is voorbij! We hebben nu al veel nieuws binnen. 
Komt u eens langs. BROMET 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 

van 11. 00 tot 17.00 uur. 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 Te koopaangeb.: 

FIAT 128 

Luxe stationcar, mod. 1975, 
kent. dec. 1974. Kleur geel 

met zwart kunstleor. 

Techn. en carr. M.L. (in 

perfecte staat) mat.KNAC- 

' . rapporten. 

Van Ie eigenaar. 

Unieke prijs f 4750,- 

ZianlB kopen! II 

Tel. 02507-4034. Mobil 

SELF SERVICE STATION 

ZAND VOORT 

Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66, 

privé 02507 -61 28 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. Auto- en 
. huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGEBV 

Haltestraat18, 
telefoon 02S07-4499. 2e HANDS 
FIETSEN 

De mooiste eh beste 
sortering vindt u op dë 

Oude 
Kruisweg 98 

bij de Cruquius. ZANDV00RTS NIEUWSBLAD Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 
Woensdag 9-12 uur 
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 
Vrijdag 9-12 uur 
TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. t' 
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. 
Vfocht,even 
mfobril 
afzetten 

Tja, hoeveel mensen 
hebben dat niet? 
Dat het lezen een stuk 
moeilijker wordt 
\. maar 'n leesbril 
«\toch eigenlijk te 
1 1 lastig is vanwege 

't steeds maar 
op- en afzetten. 
Kent u dat probleem? 
Gelukkig voor u bestaat er 
Varilux. Een glas waarmee u moeiteloos kunt 
zien op elke afstand, 'n Esthetisch glas. 
Jeugdig door 't ontbreken / 
van halve maantjes. Egaal ƒ 
glas dus, dat heel gelei- A . 
delijk overgaat van lees- 
sterkte naar verte- sterkte. ^ 

Natuurlijk hebben wij 

Varilux. 

En de apparatuur om 't , 

perfekt voor u te plaat- ƒ . 

sen in uw favoriete / 

montuur. Vraag naar 

dit meest doordach- .- v^ 

te korrektieglas. O^sT 

't Begin van heel ^ v' 

komfortabel brildragen 

zonder dat hinderlijke op- en afzetten. 

vAmiüX 

't meest MBBF 
doordachte korrektieglas. OPTICIEN 
A. G. SLINGER 

Gediplomeerd opticien. 

Grote Krocht 20a, telefoon 4395. 

Leverancier alle ziekenfondsen en 

EIGEN OOGMETING. 


Een naaimachine speciaal voor 
de lichamelijk gehandicapte vrouw. 

Hiermede kunt u kennismaken bij: 
Het naaimachinebedrijf 

JAN GEYLV0ET Jr. 

Haarlem, Doelstraat 35, tel. 023-311712. 1 K J 1 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS- VANAF ƒ 15,— 
'LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT U:tl W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547 aanbiedingen geldig t/m 23 februari Verwen u eens met 
een mooie 

azalea 

(eigen kweek) 
Tevens een grote kol- 
lektie groene en 
bloeiende kamer- 
planten. 

Kom eens kijken in 
onze kassen. 

Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortselaan 183. 

naast ingang 

Boeckaniersnest. 
NARCHITECTUUR 
Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOiVi 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. 
. KERKMAN Het al meer dan 20 jaar 
bekende adres voor 
tv-verhuur en onderhoud 
antenne en tv. 

Lorentzstraat 515, Zandvoort, 
telefoon 02507-4307. 
Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
A. RITMAN 

Relnwardtstraat ZO - Tol. 02507 - 43 65 't Kinderwinkeltje ( 
Buureweg 1-3 

is gesloten 
t/m eind 
februari. tèm Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. DE STMCA 1100 
WINTEROCCASION. 
Uit de hele voorraad occasions 
hebben w i) , uw Chrysler/Simca dealer, 
de beste Simca's 1100 geselecteerd. 

Wi] hebben ze voorzien van 
5 nieuwe banden en allerlei acces- 
soires als vloermatten en stoël- 
hoezer.. Zodat ze echt weer als 

nieuw zijn. De Simca 1100 
Winteroccasion. CHRYSLER Het beste van het 
beste uit het toch al voordelige Occasion Centrum van 
uw Chrysler/Simca dealer. 
Kom eens langs. 

En doe het snel. Want zo'n 
buitenkans wil iedereen wel. 

0^imcaJiQO_Mnteroccasion 
De beste 1100 van de voorraad 
inclusief: 

• autoradio AM/ FM •mistlampen 

• bekledingshoezen • vloermatten- 

• nieuwe accu • en 5 nieuwe banden. NU IN HET VOORDELIGE OCCASION CENTRUM VAN UW 
CHRYSLER/SIMCA DEALER. KOM SNEL LANGS. VRK 78002 Autobedrijf 

*feVERSTEEGE 

Pakveldstraat 21', Tel. 02507-2345 
Zandvoort CHRYSLER! SIMCA RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA 5 
JTJÜW ''Wt£. 1 ^! \ 


i o 'y' ".$&&■ „Commentaar overbodig". 
■h, ^é<^W 

'4K <W;> 
4t ^W tf <^f !J 
„f' * » <% ■* » 

» * \* 

T * - --■•*■--- ^ ' ■ --■* -■ - -.—■-. . 


WW^Ü 
sw^ 1 ■ «# -U 


-f" 
Carnavalsgasten in „Duysterghast". Optreden van de „Metronettes" in de Krocht. 


t. ,** 

> t 'S Jf 


#*1 * «MUL' ÜtfSAAdMuüf H> . 
SS^T^!T ,!!S !*^ TT;! ^*3^SST^Si 'j!Mn. X 
«& 
\*^ * Miss Zomersproet. Apetrots. Zeepiraat. Su»irv *»»• <• 


Een der praalwagens. Elf jaar 
carnava 
Scharresfat 
55"" \'~ 
:«?. 
~4L w Leut bij de Noorderlingen. Jeugdige overmoed bij Jeugdprinsen. 
*" at "ïï' *^ 
iSCHARREGAT - Met bijzonder ■ 
veel plezier zullen alle deel- Toeschouwers op het Raadhuisplein, 
nemers aan dit elfde carnaval van 
de afgelopen dagen terugdenken. 
Zowel in Gebouw „De Krocht" 
waar de Noorderlingen actief 
waren, als in Sociëteit „Duyster- 
ghast" en de diverse „kroegen" 
werd op uitbundige wijze dit 
feest gevierd. Natuurlijk werden 
er diverse „ere-kruizen- van 
verdiensten" uitgereikt door de 
Prinsen. In „Duysterghast" wer- 
den de medewerkers van het 
Leger des Heils onderscheiden, 
terwijl hier behalve de „echte" 
heilsoldaten ook nog tien leden 
van de sociëteit actief waren met 
de collectebus. Om twaalf uur 
middernacht werden de bussen 
geleegd en de inhoud geteld. Dit 
bedrag werd door de sociëteit 
verdubbeld en ook de Autoclub 
schonk honderd gulden. Het 
resultaat was dat de Heilsoldaten 
met ruim zevenhonderd gulden 
naar huis gingen. Extra aandacht 
verdiende het „bruidspaar" Ma 
Mi Dell en Li Po Kan (Hans 
Visser en Hans Bossink) die 
apetrots waren met de eerste 
prijs, drie dagen Parijs. »—«>•.».<»*«■*'„ 'Af 


™ * RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA WENS SPAR VERSMARKT 
WEEKEND 
VOORDEEL Vleeswaren PARIJSE BOTERHAM 
WORST, 100 gram CASSELER RIB, 
100 gram GEGRILLDE 
ACHTERHAM 
Vers vlees Kilo MAGERE 
RUNDERLAPPEN . 

Tweede halve prijs 

Fijne RIBLAPPEN 
500 gram 

RUNDERGEHAKT 
500 gram 12,45 6,45 
4 f 45 Groente en fruit De hels week 

500 gram RODEKOOL 

500 gram ZUURKOOL. 

WITLOF 500 gram... 

5 kilo AARDAPPELEN 

SLA met tomaat en ui. . 0.29 
0,29 
0,98 
0.98 
0.98 Zuivel R00MB0TER 250 gram.. 

BAK en BRAAD 0,92 voor. 

Vaste lage prijs 

BLUE BAND HALFVOLLE MELK. 1,79 
0,69 
0,59 
0,79 Weekend voordeel Liter fles COLA en UP. Koffer WITTE REUS .., 

PEUTER PYJAMA van 
14,50 dhr. kleuren nu . . AUTOBEDRIJF GR Tl Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580. 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 

DIVERSE OCCASIONS 

Financiering mogelijk voor nieuwe en 
gebruikte auto's. 

Bovag garantie 
Fiat-service 
Lancïa-service 
Autobianchi-service 

ZATERDAGS en ZONDAGS 
GEOPEND KUUPER KOELMEUBELEN 
MIJDRECHT 

Wie wil er bij ons komen werken? 

' ' Door de steeds grotere vraag naar onze 
kwalitehsprodukten hebben wij rheer 
medewerkers nodig. 

Welke , 

timmerman/vrouw en/of 
meubelmaker/ster 

wil bij ons komen. Goed loon, prettige 

- werkkring en werkomstandigheden. 

De afstand behoeft geen bezwaar te zijn, 

u krijgt autokostenvergoeding of wij zorgen 

voor uw vervoer. 

Gaarne uw reaktie per briefkaart of 

. telefonisch op nummer 02979-1920/5153, 

na 18.00 uur 02946-1647. 

Kuijper Koelmeubelen 

Energieweg 50 

' Mijdrecht SSSK2SEE3S23E 
DE GROOTSTE 

SPECIAALZAAK 

NOTEERTUEVEN 

ONS TELEFOONNUMMER 

023-252760 

Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw Service binnen 24 uur, 
voorriikosten f 7,50. 
Gen. Cronjéstraat 62, 
hoek Kloosterstraat. 
Wij prijzen veel meor wat geprezen wordt, dan 
wat prijzenswaardig is. 

J. de la Bruyère 
(1645-1696) 

HORLQGERIE C. WAANING 

HETKLOKKENHUISMETPIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07 

Verkoopt uitsluitend uurwerken, die geprezen 
wordon omdat ze prijzenswaardig zijn. 
Het zijn precisio-uurwerkon waarop u altijd ver- 
trouwen kunt. 

Komt u oens kijken in zijn showroom. 

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. 
=CC= ar zxxz ZSXl 3C =ce: 
SHELL STATION 
„DUINZICHT" 

Dr. C. A. Gerkestraat 80 en „Boulevard" ' 
Barnaard. 

HET ADRES voor olie- 
verversen, doorsmeren, onder- 
houdsbeurten, banden, akku's 
etc. 

Denkt u om een gratis wegenkaart 
Nederland, op bon 3 vanaf a.s. zaterdag? 

P. Timifier Drakacel kinder- 
matrassen 

120x60 f~ 55,- ' 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 77S1, 

Zandvoort. 2 veren- 

kussens 

f 25,- 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23. 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Flexa introduceert 

een unieke nieuwe kleurkollektie 

meteen kwaliteit zonder weerga. 

U kiCNt de kleuren en w ij rmiken /e voor u op 
on/e kleuremiieiiümjcliine. 
Ijl u w lil wanden, deuren en ko/ijnen in 
de/ell'de kleur uitvoeren? Dal kan! Al on/e 
l-'leva verlprodukten - in hooaghnsof >atin. 
in muurverf ol' Mructiiiirverf — /.ijn in precies 
de/ell'de kleuren leverhaar. 
Eerst Flexazien, 
dan verven! fleXaI ■ 

Supervoordeel BEELDJES 

van 12,00 nu .. 6,00 
69,50 

Ancoru GROTE KROCHT 3-5-7 
Tel. 02507 -29 74 BUITEN- 
LANTAARNS 

weerbestendig ... 
Verkrijühaarbij: 

FA. KEUR EN ZOON 

VERF - GLAS - SCHILDERWERKEN 

Winkelverkoop: Paradijsweg 2- 

Zandvoort - Tel. 02507-5602, 

na 18.00 uur 02507-6089. 
KNAUS 

EIFELLAIMD 

WOLF 

De aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil - financiering 

* accessoires - alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - 1 JMUIDEN 

Tel. 02550 -144 41 
Industriestr. 50 (hoek Haringkade) Besch. dame 

65 jaar, m. auto, 
zoekt contact met 

intelligente heer, 

70+, Zandvoort of 

omg. 

Br. ond. nr. Z281. 
bur. v. d. blad. , Centre JAZZ BALLET iedere maandag 19.00, 20.00 en 21.00 uur 

in 't Stekkie, Fahrenheitstraat 7, 

Zandvoort-Noord. 

Inl. en aanmelding 

bel 02507-3624 (Hanna Weiss) of 

023-330905 (Tom Meijer). Grote sortering 

DISCO MEUBELS 

v.a. 89,- 
eiken en modem 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Gevraagd ter 

assistentie een 

jonge leerling 

GLASZETTER 

Fa. KEUR & ZN. 

Paradijsweg 20, 

Zandvoort. 

telefoon 02507-5602. na 

18.00 uur 02507-6089. Dubbele 
doorgeslikte 
Ubica matras 

80x190 - f 98,- 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooil 
gezien hebt. want doof 
eigen ontwerpen zijn 
wij hierin enig m 
Nederland. 
Tevens veel antieke 
kasten, kisten enz. 
Bezoek onze Oud- 
hollandse toonkamers. 
ANTIEK-BOUTIQUE 
HOOGENDOORN 
ZijJstraal 65. 
Aalsmeer, 
tel. 02977-24429. Wij (2 jonge vrouwen) 
wonen al enige jaran in 
Zandvoort. Door om- 
standigheden moeten wij 
oma huidige woonruimte 
spoedig verlaten. Graag 
blijven we in Zandvoort. 
Heeft u misschien 

WOONRUIMTE 

voor één van ons. of voor 

alle twee. mat keuken en 

douche? 

Tel. 02507-4447. 
TV gezien? 
Subtral gezien? 

Verkrijgbaar bij 
BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

(v.h. v. d. Mey) 
Haltestraat 65, Zandvoort, 
telefoon 2060. 

PS Maak blij met bloemen! * WONIIUGRUIL 

Aangeb. in Haarlem (omg. Amsterdamse 

Buurt) bovenwoning. 

Ind.: huiskamer, woon-eetkeuken, 

3 slaapkamers, douche, balcon, kabel-tv. 

Huur / 135,- per maand. 
Gevraagd: Zandvoort. Liefst gemeente- 
woning (geen flat). Tel. 023-341879. PPt= BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J.VAN 

DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tol. 3796. Massief eiken 
huis- en salon- 
tafels 

in elk gewenst model. 
Wij maken ie voor u. 

Set XHötfcIljurjü 

Aléén 
Schagchelstraat27. 

Haarlem, 
telefoon 023-327019. BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 

dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 

Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. :=rar =rr= =s.xz -3" JC Herenkapsaion 
Peter v. Poeke 

Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. axr 3trr 3E Voor de dagelijkse leiding van mijn bóutique 
in Zandvoort zoek ik op korte termijn 

een modebewuste 
jonge vrouw 

in de leeftijd van 20-30 jaar. 

Bel direct 
ANITA WOUTERS 

(05100-30963) voor het maken van een 
afspraak. Satfise BDGsireau 

EHÖIEiN B.V. .«.,•*»"*£ -^~- 

vfeSSSS ■~&&ï Verkoop van 

VERF 
GLAS 

BEHANG 

SCHILDERSHAL 

C. J. Paap 

Hofdijkstraat 24 - Zandvoort 

tel. 02507-2206 

(nabij ons zwembad) WmÊ^^ ^ÏZ&f'-' 'FP/ ,, X» - ., V$\A <Aj \-\ ■. .■■..•. -X x<o 1 AavW KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

TEL02507 5845*^|É| ... Itvan alk&hesckrejen. 

t Is de 0piegëlv<m 'tdaggJijKs levsn. 
i3oerr die zijn 'been "breeföt 
enrgaa£ die zrjn vriend steekt 
wie ieb flam 
en wat weg heeft qeqeven . NNPj Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER, ETAGE. FLAT- 
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJETEHUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150B45. 
Geopend van ma. t/m 2a. van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. 
Binnenweg 73 
HEEMSTEDE 

Autosleutels 
volgens codenummer Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8. Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. ii»ni»t!nma VOOR UW PRIVÊ-. \ 

VERENIGINGS-EN ', 

HANDELSDRUKWERK \[ 

Drukkerij 
F.M.v. Deursen 

\ 'Schoolstraat, tel, 2507 \ \w\\\y\\\\\%.vn\ Grote sortering rijwielen 

tour-sport-trim- 

racefietsen 

o.a. Gazelle • Union - Raleigh - Sparta • 
Peugeot - Motobecane 
Nieuw: Koga Miyata race 

TWEEWIELERBEDRIJF 

VERSTEEGE 

I innnn Haltestraat 1 3. 
KUPKH Zandvoort, 

22 samenwerkende • tel. 4499. 
fietsenmakers in n.h. Voor een lekker en goedkoop 

stuk kaas 

blijft de kaashoek de baas 

Hele kilo JONGE GOUDSE KAAS / F Hü 

Hele kilo OUDE BR0KKELKAAS B <£f<ïïtJ 

10 LEKKERE VERSE GROTE EIEREN £ B ÜU 

500 gr am B0ERE NB0TER *lfUU 

Xtï^&g&^dlS^ TOT ZIENS BIJ 

^ èm - KAASHOEK 

TEL. 5000, HALTESTRAAT 38. A 
t N DSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 PAGINA 7 
smg tussen K.N.V.B.-leden en recreanten 

^meeuwen neemt 
tbal-toernooi over 

j j&VND VOORT - Het jaarlijkse zaalvoetbal-toernooi van Sporting Club Zandvoort - sinds de start in 1971 uitgegroeid tot 
jilt grootste in Nederland voortaan worden georganiseerd door de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen. Dat nogal 
opzienbarende nieuws vertelt Sporting-voorzitter Dirk v.d. Nulft. „Ja, dat zit zo. Sporting Club Zandvoort is een 
organisatie, die gelegenheid geeft tot het beoefenen van puur recreatieve sport. In de twaalf jaar van ons bestaan zijn er al 
jipel wat activiteiten van de grond gekomen. Daarbij hebben we altijd het principe gehanteerd, dat een bepaalde groep op 
sport, die te veel naar de wedstrijd-idee ging rieken, op eigen benen kwam te staan. Die werd wat je noemt afgestoten. Zo 
jsjjn o.a. de baskctballvereniging Lions, de volleyballers van Sporting-O. S.S. en de badmintonclub Lotus uit onze 
qrganisatie voortgekomen. En nu, na zeven jaar, vinden wc', dat het zaalvoetbal-toernooi te professioneel wordten beter 
jfcor een voetbalvereniging kan worden georganiseerd." it v.d.' Hulft's betoog blijkt verder, 
it er nog een reden was om het 
>pulaire toernooi, het meest om- 
mgrijke sport-evcnemcnl dat Zand- 
ort kent, over te hevelen naar een 
ocifieke voetbal-organisatie. „De 
K.N. V.B. kwam onlangs het nieuwe 
reglementen, die bepaalden, dat bij de 
bond aan gesloten spelers niet meer 
ïnochten deelnemen aan zogenaamde 
j'Jwilde" toernooien. Zo betitelt men 
toernooien, die door niet bij de 
'K.N. V.B. aangesloten verenigingen 
jvorden georganiseerd en waaraan ook 
jéiet-bondsleden deelnemen. En dat 
Ips nu net een van de charmes van ons 
(evenement, dat er spontaan teams 
'werden gevormd door allerlei bedrij- 
nen, instellingen en clubs, zoals 
'horeca- en autobedrijven, banken, 
'(politie, raadhuis, publieke werken, 
casino en wat al niet. Het was altijd 
tijzonder gezellig. De laatste jaren was 
tiet aantal teams uitgegroeid tot 
4'eertig en ook de publieke belangstel- 
ling toonde aan, dat het gebeuren in 
ion behoefte voorzag. Maar zoals 
I s gezegd, de opzet moest worden 
gewijzigd. Met veel moeite hadden we 
waarschijnlijk wel dispensatie kunnen 
krijgen, maar mede op grond van het 
feit, dat het geheel niet meer zo paste 
in het ludieke bestek van de Sporting 
Club, hebben we daar maar van 
afgezien. Wij organiren nu alleen nog 
een toernooitje voor teams, die 
bestaan uit z.g. recreanten, niet bij de 
K. N.V.B, aangesloten spel ers dus." 
Dirk v.d. Nulft stelt, dat er diverse 
clubs klaarstonden om het toernooi 
over te nemen. „Het is natuurlijk een 
evenement, waarmee een vereniging 
die het goed organiseert, veel eer kan 
inleggen. Dat we het aan Zandvoort- 
meeuwen hebben toegespeeld komt 
omdat men daar de nodige mankracht 
voor de uitgebreide organisatie voor- 
handen heeft. En verder omdat we 
met de Zandvoortmeeuwen-kader 
goede contacten hebben. Uiteraard 
zullen we voorlopig onze in de 
afgelopen jaren vergaarde know-how 
inbrengen n de nieuw organisatoren 
met raad en daad terzijde staan. Het belangrijkste vinden wij, dat het 

toernooi voor Zandvoort behouden 

blijft." 

De nieuwe opzet blijkt geen negatieve 

invloed te hebben op de interesse bij de teams. „Integendeel", aldus de 
Sporting-voorzitter. „Voor het Zand- 
voortmeeuwcn-toernooi hebben maar 
liefst 48 teams ingeschreven, voor ons 
toernoojfje 8 teams. Een en andtv 
impliceert, dat er een kleine 700 
zaalvoctballers binnen de lijnen van 
Sporthal Pellikaan komen en dat er 
meer dan 200 wedstrijden moeten 
worden afgewerkt. Er kan pas in april 
worden gestart en het festijn moet, 
begin juni, voor de Wereldkampioen- 
schappen voetbal op de televisie 
komen, zijn afgerond. Maar dat zal 
allemaal wel lukken." 

\J \J V-/W amüfóDcr ZANDVOORT - Enkele films uit de 
Film-Inn keuze zijn niet op de voor 
vertoning geplande data beschikbaar. 
Daarom zullen de „Film Inners" het 
programma voor de komende maand 
corrigeren en opnieuw gaan samenstel- 
len. Geen man overboord maar in 
afwachting van. een nieuw programma m .paviljoen maakt geen zomer 
Maar toch! Verheugende zomer-aktiviteiten op een winters strand. IE 

KAAS- EN W1JNSPECIALISTEN 

JONGE GOUDSE 

KAAS <$ QjE 

500 gram «3»f *Jw' 

SELDERIE 

SALADE «f "JE 

150 gram IgB *3 

10 VERSE y « 

SCHARRELEIEREN G-jT 1 *M 

Kerkstraat 6a, Zandvoort. 
telefoon 02507-6141 ■wmtwn^iwttnm.«.mn.nrt Cor Severijnse 

. Voor al uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelsfraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. is het even behelpen. Op vrijdag 17 
februari en zaterdag 18 februari 
kunnen liefhebbers weer terecht in de 
openbare bibliotheek, Prinsesscweg 
34; waar de film „The Romantic 
English Woman" van regisseur Joseph 
Losey zal worden gedraaid. Een korte 
inhoud van de film: Man en vrouw 
leven ogenschijnlijk zeer tevreden en 
hebben ook geen enkele aanwijsbare 
reden om hun bestaan op enigerlei 
wijze te veranderen. Totdat de vrouw 
zich realiseert dat ze een bepaald, niet 
te definiëren gevoel, moet volgen en 
uitbreekt om haar verwarde geest voor 
zichzelf te kunnen verklaren. Ze gaat 
op reis naar Badcn-Baden haar 
echtgenoot, die achterblijft, heeft 
voortdurend een gedachte: zijn 
vrouw, vrij, zal zich zonder meer 
overgeven aan een andere man. 

Inderdaad ontmoet zij na enige tijd 
een dichter in Baden-Baden. Hieruit 
volgt een stormachtige romance 
waarin de vrouw zich volkomen 
gelukkig waant, tothet moment komt 
waarin ze zich realiseert dat alles toch 
zijn objectiviteit nodig heeft en zij 
terugkeert naar haar echtgenoot. Deze 
is, op -dat moment bezig met een 
filmscenario waarin de situatie van 
zijn vrouw zonder dat hij het weet, (of 
wel? ) wordt verfilmd. Als daarbij dan 
ook nog plotseling de vriend uit 
Baden-Baden komt opdagen nodigt de 
man, niet wetende wat de gevolgen 
zijn, hem uit voor een logeerpartij. De 
man observeert de vriend en vraagt 
hem de rol van minnaar te spelen. De 
vrouw, het lijdt geen twijfel, speelt 
hierin haar eigen rol. Door zijn verhaal 
drijft de man zijn vrouw steeds meer 
naar de hunkerende minnaar. Totdat 
ze ervandoor gaan. Als tenslotte blijkt 
dat de minnaar een herione-koerieris, 
die zich ook nog bezig houdt met het 
versieren van gefortuneerde oude 
dames ontdekt de vrouw zichzelf. Het 
gevolg is dat ' de minnaar haar 
echtgenoot belt om haar te komen 
halen. VOETBAL 
Znndvoormceuwcn. 

Zaterdag <1 februari 1978: 

Zandv.m. 1-Hillegom 1 7-1 

B.Jun.: R.C.H. 1-Zandv.m.l 1-1. 

C-Jun.: Zandv.m. 1-H.F.C. 1 3-0 

R.C.H. 2-Zandv.m. 2 1-0 

gest. 

Hoofddorp 6-Zandv.m. 4 2-3 

Hoofddorp 6-Zandv.m. \ 2-3 

T.Z.B. 2-Zandv.m. 5 2-5 

A-Pup.: Zandv.m. 2-R.C.H. 2 1-1 

Geel Wit 5-Zandv.m. 3 1-6 

R.C.H. 7-Zandv.m. 5 0-2 

Zandv.m. G-Hoofddorp 6 1-0 

Ii-Pup.: Geel Wit 1-Zandv.m. 1 0-2 

Zandv.m. 2-D.C.O. 2 3-3 

Zondag 5 februari 1978: 

Zand.v. 2-A.D.O. '20 3 2-0 
De overige wedstrijden gingen wegens 
afgelasting niet door. programma Zaterdag 11 februari 1978: 

16.Kinheiml-Zandv.ml 14.30 u. 

B. Junioren: 

89. Zand.m. 1-Haarlcm 1 14.00 u. 

126. Kcnn.land 2-Zandv.m. 2 14.00 u. 

C-Junioren: 

170. Beverwijk 1-Zandv.m. 1 14.00 u. 

190. Zandv.m. 2-D.C.O. 2 14.00 u. 

206. Zandv.m. 3-D.C.0. 4 14.00 u. 

230. Zandv.m. 4-Hoofddorp 612.00 u. 

251. Zandv.m. 5-T.Z.B. 2 12.00u. 

A-Pupillen: 

392. Zandv.m. l-Waterlool ll.OOu. 

299. D.C.0. 2-Zandv.m. 2 11.00 u. 

417.Zandv.m.3-TYBB5 ll.OOu. 

421. Zandv.m. 4-D.C.0. 6 10.00 u. 

428. Zandv.m. 5-D.C.O. 8 lO.OOu. 

429. Hoofddorp 6-Zandv.m. 611.00 u. 
B. Pupillen: 

433. Zandv.m. 1-Schaikwijk 111.00 u.. 
444. D.S.K. 2-Zandv.m. 2 12.00 u. 
461. H.B.C.4-Zandv.m.4 ll.OOu. 
465. Ripperda 3-Zandv.m. 5 ll.OQu Zondag 12 februari 1978: 

Vriendschappelijk: 

Zandv.m. 1-S.D.W. 1 14.00u. 

Kompetitie: 

V.S.V. 2-Zandv.m. 2 ? u. 

(resterende 31 min., stand 1-0). 

30. R.C.H. 3-Zandv.m. 3 12.00 u. 

36. Zandv.m. 4-Kcnnemers 4 9.45u. 

128. Terrasv. 6-Zandv.m. 6 9.30 u. 

137.GeclWit7-Zandv.m.7 9.45 u. 

148. Bl'daal 8-Zandv.m. 8 9.45 u. 

154. Zandv.m. 9-D.S.S. 9 12.00 u. 

205. Zandv.m. 10-Sp.woude 119.45 u. 

217. Zandv.m. 11-Schalkwijk 129.45 u. 

A-Junioren: 

299. Zandv.m. 1- V.S.V. 1 12.00u. Weekenddiensten Arston: Huisartenpraktijk Bouman, 
Mol, Ridderbos. 

Arts: F.N. Ridderbos, Emmawag 5, 
tel. 2633. Verdere inlichtingen om- 
trent de weekenddiensten worden 
verstrekt via de telefoonnummers van 
de huisartsen: Andcrson, tel. 2058; 
Drenth, tel. 3355; Flieringa, tel. 2181; 
Zwerver, tel. 2499. 
Tandarts: tel. 023-313233. 
Wijkverpleging: Zr. E. Poldervaart- 
Spaans, Distclstraat 21, Nieuw Ven- 
nep, tel. 02526-6495. 
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.I5.A. Mulder, tel. 3185. 
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g. 
0^3-313233 

Hulpdienst: tel. 023-243340. Week- 
einde van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 7.00 uur. 

Dierenarts: bij afwezigheid van de 
gewenste arts raadplege men uitslui- 
tend telefonisch de Veeartsendienstte 
Haarlem, tel. 023-313233. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7641. 
Politie: tel. 3043. 
Brandweer: tel. 2000. 
Taxi: tel. 2600. 

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Zandvoort: Noorderstraat 1, tol. 3159 

' (b.g.g. 023-320899 of 320464). 

Programma 
Sportavond 

SPORTAVOND 10 februari 1978 ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 
20.00 uur: Basketbal tussen de 
heren junioren onderling van The 
Lions. 

20.20 uur: Badminton tussen de jeugd 
van B.C. Lotus en senioren recreatie- 
spelers van Sporting Club Zandvoort. 
20.40 uur: Volleybal tussen de heren 
onderling van Sporting/O. S.S. 
21.00 uur: Tennis, een enkelspel 
tussen de heren W. Brandse en D. 
Wiersma, spelers van het Ie team van 
Tennisclub Zandvoort 
21.20 uur: Zaalhandbal tussen de 
damesjunioren onderling van Zand- 
voortmeeuwen. 

21.40 uur: Zaalvoetbal tussen de 
zaalvoetbalteams van Rinko en Nihot. 
22.00 uur: Einde, na een korte pauze 
is er gelegenheid in het restaurant van 
de Sporthal de receptie te bezoeken. Bridgeclub ZANDVOORT - Stand na de derde 

wedstrijd, derde competitie der 

Zandvoortse Bridgeclub. 

A-lijn: 1. fam. Heidoorn 165.48 

procent; 2. Mevr. Stocker/hr. Roelfse- 

ma 163.21 procent. 

B-lijn: 1. dames Keur/Schutte 160.42 

procent; 2. dames Dear/Hagen 159.93 

procent. 

C-lijn: 1. dames Baay/Trommel 

170.42 procent; 2. heer en mevr. 

Paardebek 163.17 procent 

D-lijn: 1. heren Vulsma-v.d. Wende 

189.78 procent; 2. dames v.d. 

Berg/Kiewiet 168.85 procent. Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

'NOORD-HOLLAND', 

Geestersingel 16, Alkmaar, 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za. 

van 10.00 tot 20.00 uur.. Uw auto geschuurd 

en gespoten v.a. 

250,-, ook voor 

plaatschade zijn wij 

het voordeligste 

adres. 

Tel. 025074408 Onbezorgd wonen in serviceflat "t Hamerhorn" te Uithoorn 

67 twee-, drie-, vier-kamer appartementen met berging, parkeergarage, recreatiezaal, biljart- 
kamer, receptie, liften, winkelruimten, aangelegde tuinen met zitgroepen en heerlijk zonne- 
terras etc. Komfortabel, representatief, waardevast, veilig en persoonlijke vrijheid. 
Luxe bouw en afwerking. Goede bereikbaarheid door de 
centrale ligging in de randstad. 
Vaste koopsommen vanaf f 222.000,- all in. 

Uitvoerige informatie, bezichtiging van fraaie maquettes en/of dokumentatie. 


KUIJS MAKELAARDIJ 
ONROEREND GOED BV 
f ** w ' 


prm 


SnS ■ ZSn 


fSW «5 , 


ppr», 


gSP^H!, 


fS ™ ffll 

Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

HaltestraatS, Zandvoort. 
telefoon 02507-6123. Woningruil: 

Bodegraven- 

Zandvoort of omg. 

Eengezinswoning 

c.v.Aangeb.: mooi 

hoekhuis, eengez.- 

woning cv. 

Brieven onder no. 1403 
van dit blad. WATERSTANDEN ZANDVOORT - Voor de komende 
v/ee'kzien de waterstanden erals volgt 
uit: 

Donderdag 9 februari 4. 29- 16.41 uur; 
vrijdag 10 februari 5.10-17.25 uur; 
zaterdag 11 februari 5.54-18.10 uur; 
zondag 12 februari 6.39-1 a 58 uur; 
maandag 13 februari 7.22-19.39 uur; 
dinsdag 14 februari 8.02-20.22 uur; 
woensdag 15 februari 8.51-21. 22uur; 
donderdag 16 februari 9.53-22.29 
uur. Burgerlijke stand ZANDVOORT 

GEBOREN: (buiten de gemeente). 
Wendy Brigitte, d.v, A. Drommel en Y 
Kecsman; Thijs Alexander, z.v. S.W.G. 
Retra en I.Y. Schuuring; Susan 
Catherina Wilhelmina, d.v. A.B. Paap 
en H.C.P. van den Bogaard; Lineke 
Angèle Liewtje, d.v. L.A.J. Goorix en 
Th.M. Meeder. 

ONDERTROUWD: ' A 

R.R. Visser en CA. Beekhuis. 

OVERLEDEN: 

Alwina M.L. Fischer, 70 jr., geh. gew. 

m. H.J. Verburg. 

OVERLEDEN BUITEN DE GE- 
MEENTE: 

Hendrik Hermans, 83 jr., gh. gew. m. 
S. Abbas; Joscphun J.J. Paternostre, 
75 jr., geh. m. J.J.M. Keuss. G. KOL 

Schuitengat flat 7, 
telefoon 3212 
Auto - Brand - Leven 
Alle verzekeringen TE KOOP: 

gehele 
winkelvoorraad 

w.o. speelgoed, 
. souvoniors. strond- 
artikolon enz. 
Telefoon 02507-2658. Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a 

Tel. 02507 - 67 47 / 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 

CENTRALE VERWARMING Playtex B.H's 

nu nog met reductie 
tot 15 februari. 

KROON Haltestraat 55, Zandvoort. Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 uur; maandagavond van 7.00 
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. 
Voor deze hulpverlening, beschikbaar 
voor iedere inwoner van Zandvoort 
geldt dat er voor de vrager geen kosten 
aan verbonden zijn. 
S.O.S. Telefonische Hulpdient Haar- 
lem: tel. 023-326655. Advies in 
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar 
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot 
s' morgens 7.00 uur. 

Centrum voor Vrijwillige Hulpverle- 
ning: geeft advies, hulp en informatie. 
Alleen telefonisch bereikbaar onder 
nummer 7373 in Zandvoort van 
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 
12.00 uuren iedere zondagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur. Kerkdiensten Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30 
uur: Ds. P. van Hall, Gereformeerde 
predikant te Zandvoort. Gemeen- 
schappelijk Gereformeerde/ 
Hervormde dienst. Medewerking van 
beide kerkkoren. (Crèche aanwezig). 
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur: 
Jcugdkapel o.l.v. de hr. G.J. Kwakkel. 
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15: 
10.00 uur: Geen dienst. (Zie Her- 
vormde kerk); 19.00 uur: Ds. J. 
Dijkstra van Bcnnebroek. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur: dienst verzorgd 
door eigen leden. Onderwerp: „Samen 
kerk zijn, samen leven". 
Discussie n.a.v. de film „vraagtekens": 
Hebt u, Europeaan, het recht de Bijbel 
te exporteren, wanneer U de bood- 
schap van die Bijbel niet waarmaakt in 
eigen leven in eigen samenleving. 
Rooms Katholieke Kerk: 
Parochie St.Agatha, Grote Krocht: 
Zaterdag 11 februari: 19.30 uur: 

Eucharistieviering met orgel en 
samenzang. 

Zondag 12 februari: 8.45 uur: Stille 
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 
ristieviering met medewerking van het 
St. Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis). 
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere 
aankondiging zondag 9.20 en 16.00 
uur, woensdag 20.00 uur diensten in 
gebouw Madoerastraat 1, Haarlem- 
Noord. 

Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond: maandagmiddag 13 fe- 
bruari: 15.00 uur: samenkomst in 
huize „Pnië'1" Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: zondag- 
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw 
Voorstraat 100 te Katwijk. 

Op vrijdagavond 3 februari j.1. zijn 
enige leden van het comité viering 
afscheid burgemeester A. Nawijn bij 
de familie Nawijn in Noord wijkerhout 
op bezoek geweest. 
Op 30 juni 1977 werd burgemecst A. 
Nawijn reeds een cheque van f 8.000,-- 
aangeboden, zijnde de gelden die 
ingezameld waren uit de burgerij. 
Thans is daar nog f3800,- aan 
toegevoegd, zodat het fonds ter 
realisering van een carillon in de toren 
van het raadhuis, het doel waarvoor 
burgemeester A. Nawijn in overleg 
met zijn echtgenote deze gelden wilde 
bestemmen, thans beschikt over 
f 11.800,--. 

Het comité brengt gaarne de dank van 
het burgemcestersechtpaar tot uit- 
drukking voor de door de burgerij 
voor dit doel spontaan gedane giften. 
Ook is een register aangeboden 
vermeldende de namen van degenen 
die een bedrag geschonken hebben. 
Daarbij is ook nog een film 
overhandigd aan de heer A. Nawijn, 
handcldende over diens afscheid. 
Deze film werd vervaardigd door de 
heerR. Coenraad. 

Floor Koper 
81 jaar 

ZANDVOORT • De oud-schippcr van 
de Zandvoortse reddingsboot, Ploor 
Koper, viert vandaag z'n 81e verjaar- 
dag. Voor Koper, die meer dan veertig 
jaar deel uitmaakte van de reddings- 
bootbcmanning, was het ook in ander 
opzicht een bijzondere week. Precies 
25 jaar geleden keerde hij met de boot, 
toen nog de „Dudok de Wit", terug uit 
Zeeland. Samen met broer Rocus, Ab 
Kraai jenoord en Ab Bos had hij toen 
een weck reddende assistentie ver- 
leend bij de watersnood 1953. 

Zandvoortmeeuwen in - 
handbal-selecties 

ZANDVOORT • Na een intensief 
trainingsprogramma, waarin diverse 
oefenwedstrijden tegen clubteams 
waren opgenomen, zijn de Haarlemse 
afdclingstcams samengesteld, die zul- 
len deelnemen aan de Nationale 
Junioren-kampioenschappen. Van 
Zandvoortmecuwen-handbal werden 
zeven leden geselecteerd, bij de dames 
Elly Bol, Truus Draaijer en Erna 
Duker, bij de heren Joop Boukes, 
Djurrc Boukes, Wim Brugman en 
Pictcr Trommel. In de voorronde om 
de nationale titel spelen de Haarlemse 
teams op 13 februari tegen Noord- 
Holland-Noord (Sparta Hal, Schagen), 
op 6 maart tegen Amsterdam (plaats 
nog te bepalen) en op 15 maart tegen 
Utrecht (Catharijnehal). Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN • 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashoarrtaii. 

Toonzaal: 

Scholpenploin - Tol. 50 68 - 36 12 - 25 18 RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 9 FEBRUAR1 1978 pagin; 


ors Zo'n eiken deur zie je zelden. Begrijpelijk, want een deur als deze kan 
alleen gemaakt worden van eikehout waar alle werking uit is. En wie is er 
tegenwoordig nog bereid om zulk kostbaar hout zo lang te laten liggen? 

De Meubelfabriek Oisterwijk doet 't. 
Wij kopen altijd het mooiste Europese eiken. Dat laten we eerst jarenlang 
drogen in de natuur en daarna gaat het nog een tijd in onze eigen droog- 

kamers. Tot we er zo'n deur . ■ j r r nwBt^ van kunnen maken die nooit 
van z'n leven kromtrekt. 

U kunt 'm krijgen in diverse 
uitvoeringen en elke maat. Degel 

o o 
kwerk © In onze werkplaats 
doen mensen het werk. 

Meubelmakers die nog weten 
hoe je een muurvaste 
pen-en-gat-verbinding maakt. 

Die elk stuk hout door 
hun handen laten gaan. 
om er tenslotte het 
mooiste deel uit te kiezen. 
Dat kost natuurlijk extra tijd. 
Maar het levert wèl 
meubelen op van een 
weergaloze 

kwaliteit. 

gen 
modellen Wij ontwerpen al onze meubelen zelf. 
In een eerlijke, degelijke stijl die u beslist moet kennen 
vóór u ergens iets van eiken koopt. 

Want er ligt echt een wereld van verschil 
tussen zomaar eiken en geloogd Europees eiken 

van de Meubelfabriek 
Oisterwijk. 
De Meubelfabriek Oisterwijk 
biedt nog een keihard voordeel. Als er iets is met een meubel van ons 
komt een van onze eigen meubelmakers bij u langs 
om het probleem uit de wereld te helpen 

En dat kost u . . . niets! 
Kijk, dat is nou echte service 

St\fk\"Klin-\VvK\"K terwi 
fTmw ^SnS » 98-99jtcl. 020-233917 , Berkel(ZH), Noordeindscweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74, 

\L °u?u 16 , ° 3 N Hee £ nV ? c £'P£ L ; hl 142 ' tel - 0513 °- 2554 0> Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel 04242-90 2 
Utrecht Hollantlaan 26, tel. 030-883 762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 ' 

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden. 


< 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT DONDERDAG 16 FEBRUARI 1978 
GASTIIUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02:>07-71fit; - OPLAGE 3500 EX. K fS'DSTAD PUBLICATIES 
ii^'c^vcm' van 

e Zandvoorts Nieuwsblad 

o llremstcedse Courant 

• Hootddorps Vcnneper Nieuwsblad 
o A'.aiietihui u llallwi'i'.M' Courant 

• Hudlwcve iiiiUi'nsi' Courant 

• Aalsmcrtdcr Courant 

• Uitliounisr Courant Ons Weekblad 

• Slrcekhkul Di 1 Ronde Vener Hoofdkantoor: 

Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon 

02977-28111. 

38E JAARGANG NO. 7 ED. 5 

■miihiiii i iiriaa— b— — a— ■ Veel festiviteiten tijdens 150 jaar Badplaats: 

WV-direkteur Hilbers: "Autovrij 
Gasthuisplein grootste geschenk ZANDVOORT - „Het Gasthuisplein vrij van auto's" dat is de grote 
wens van de heer Th. B. Hilbers direkteur van de V.V.V. in 
Zandvoort. „Stelt u zich eens even voor, wat dat een aanwinst zou 
zijn voor de gemeente" zeet hij enthousiast, „wat een 
mogelijkheden om het honderdvijftig jarig bestaan van Zandvoort 
als badplaats op één centraal punt, en wat voor punt, te doen 
plaatsvinden. Wij zouden dan kunnen zorgen dat d«".ar altijd iets te 
doen was. Er bestaan plannen om in juli en één maal in augustus een 
grote openlucht vismaaltijd te houden;er komt een anüekmarkt. Er 
zijn diverse evenementen waarvan hetzij de opening, hetzij de 
sluiting op het Gasthuisplein zouden kunnen plaatsvinden. F*n 
mooier centraal gelegen punt hebben wij in de gemeente niet". Er staat de direkteur van de V. V.V.,en 
zijn medewerksters, een drukke zomer 
te wachten. Definitief is nu besloten 
dat de openingsplechtigheid van 
..Zandvoort 150 jaar Badplaats" op 
zondagavond 30 april in de Nederlands 
Hervormde Kerk zal plaatsvinden. Er 
wordt nog overleg gepleegd omtrent 
de vorm, wellicht met medewerking 
van alle Zandvoorste koren. Ook heeft 
de heer Hilbers contact opgenomen met diverse 'muziekkorpsen om uil de 
zoeken of op dit gebied iets 
georganiseerd kan worden. 

INIATIEF 

„Als direkteur van de V.V.V. ben ik 
gevraagd in het comité dat vorig jaar 
op initiatief van de gemeente voor de 
viering van het 150-jarig bestaan is 
gevormd. Waarom is duidelijk, in deze 
functie kan nl. gecoördineerd worden. Wij hebben in Zandvoort BV een 
e ve n ement en commissie, de 

„Recreade" die activiteiten organi- 
seert voor de schooljeugd, de auto- 
races, een voetbaltoernooi, de Grand 
Prix. en andere autoraces; de Swiss 
Cornette Club organiseert een forten- 
bouwwedstrijd op het stand, al deze 
activiteiten moeten gecoördineerd 
worden anders vallen bepaalde eve- 
nemcnle mop dezelfde dag, hetgeen 
zeker de bedoeling niet is*', aldus de 
heer Hilbers. 

PROGRAMMA 

Van een programma kan nog niet 
worden gesproken, wel staan er 
verschillende festiviteiten op de 
agenda, voorlopig gepland. Zo ver- 
meldt de agenda voor mei: Uiteraard 
naast de viering van Koninginnedag, 
het voetbaltoernooi van TZB. de 
Pinksterraces op het circuit, een 
tentoonstelling en een kinder- 
programma in het Cultureel Centrum. JDEN OP HET CIRCUIT! 
ZANDVOORT- De toegangshekken var\ liet circuit in de winter. Geen duizenden wachtenden, slecht* een kleuter apde 
slee heeft momenteel belangstelling rooi\iiel circuit. 

(Adv. Inge/. Mali-J.) Een koffieconcert, het M0-jarig be- 
staan van de Reserve Politie en het 
25-jarig bestaan van Hotel Bouwcs. 
In juni zal waarschijnlijk een ballon- 
optocht worden gehouden, het beken- 
de sportweekend in Unicum '73". een 
antiekmarkt. Een concert van hel 
i\'oordhollarids Philharmoni'a h Or- 
kest in de Nederlands Hervormde 
Kerk.de korte baandrav en j en opening 
„week van het paard", en dan nog de 
promotieraces op liet circuit. 
In juli wordt niet belangstelling 
uitgekeken naar de zwem-iuterlarul 
Zandvoort (Zweden, plus een ballon- 
optocht. Bovendien wordt die maand 
de expositie „150 jaar Badplaats" 
geopend. Deze expositie blijft tot 28 
augustus in het cultureel centrum. De 
jaarlijkse kermis, misschien iets groter 
dan anders, een openlucht vismaaltijd. 
een jazzfestival, de avond-aulo-vier- 
daagse van dcclub..Sandcvoorde", de 
fortenbouwwedstrijd op het strand en 
de race „Trophcc Trans-Europe". 

VUURWERK 

Augustus tenslotte, behalve de Grand 
Prix, waar aan de vooravond dit jaar 
een groot vuurwerk zal komen, de 
activiteiten van „Rekreade", het 
Haringentocrnooi TZB. op 6augustus 
de race om de „Zandvoort Trophcc" 
een antiekmarkt, opnieuw een open- 
lucht vismaaltijd, het Santkraampje en 
een ballonoptoeht. 

Hoewel de agenda dus enkele vaste 
punten vermeldt, zullen er nog veel 
festiviteiten kunnen worden toe- 
gevoegd. Het gemeentebestuur heeft 
gelden beschikbaar gesteld voor liet 
organiseren en stimuleren van activi- 
teiten in het jubileumjaar. Van 
verschillende organisaties is al bericht 
ontvangen dat zij zullen deelnemen 
aan de activiteiten rond het 150-jarig 
jubileum. Zo zijn er ook besprekingen 
gaande over het laten rijden van een 
stoomtrein tussen Zandvoort en 
Haarlem. De dienstregeling zal nng- 
nader bekeken worden. 
De sluitingsdatum: 31 augustus staat 
vast. „Dat is het enige dat zeker is 
omtrent de sluiting" zo vertelt de heer 
Hilbers. Men beraadt zich in het 
comité en diverse andere organisaties 
over deze dag en de sluitings- 
ceremonie. „Wellicht zou het passend 
zijn wanneer er iets blijvends zou 
overblijven van al die festiviteiten 
rond hel 150-jarig jubileum" peinsde 
hij. Een geschenk? De heer Hilbers 
blijft het antwoord schuldig. Wij 
vermoeden dat voor hem slechts één 
geschenk van waarde zou zijn voor de 
gemeente Zandvoort nl. „Het auto-vrij 
blijven van het Gasthuisplein in de 
toekomst". H. W. C0STER 
Makelaar o.g. 
Burg. Engelbertstraat 11, 
Zandvoort, telefoon 5531 . 

Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Hypotheken Assurantiën. TAXI SCHRIJVER! 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
Groepsvervoer tot 8 personen 

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C WULLUM v. d. WURFF 
„WURF-PRAET" 

We blaive optimist, want op 'n laele. 
kou we winter volgt dikwijls een 
vroege warme zeumcr. BOUW- EN BETONBEDRIJF 

. RIEMERSMA 

Nieuwbouw. 
Verbouw: 

zoals het uitbouwen van uw kamer 

ol keuken, open haarden en ander 

metselwerk. 

Timmerwerk: 

zoals ramen en deuren, jikenhouten 

talels, tuinmeubelen, 

telefoon 02507-6091-3086. BEL 6255 

glazenwasserij en 
schoonmaakbedrijf 

SN0EKS" n 

Keesomstraat 181 Zandvoort 'T' I a \\e vloertalles óók de prijzen 

soort en . 


alleen in liliaalAnegang 
kwaliteits-matrassen v.a.49.— 
donszachte dekbedden va. 49.— 
wollen ruitplalds v.a. 1 5.95 
veren kussens v.a. 1 4.75 
veren baby-kussentjes 6.70J 

draion dekens 39.— -i LANGS DE VLOEDLIJN 
Wal de mensen niet bezitten, 
daarnaar verlangen zij. In de winter 
snakken zij naar hitte en in de volle 
zomer weer naar sneeuw. Sub- 
ha'shitarnava. CeesKuyperweg 
bij Nieuwsblad- Gift Anjerfonds 

ZANDVOORT - Met Anjerfonds 
Noord-Holland heeft een sub- 
sidie toegekend aan liet, Cul- 
tureel Centrum te Zandvoort. 
Deze uitkering, groot twee- 
duizend gulden, is bestemd voor 
de gedeeltelijke financiering van 
een piano. i"Wt ^m Wij geven u 

^ deskundig advies bij 

^ de verkoop van uw 
JJ huis 

Si MAKELAARSKANTOOR 

^J van Randwijk bv Zandvoonerweg 67. Aerdenhout, 
W telefoon 023-241224. 


^MJJJJJJMJL** Hotel - Café - Restairant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE % 
ALACARTE-KEUKEN 
DINSDAG GESLOTEN /.AN'DVOORT - Hij had met stille 
Irom willen vertrekken, maar dal 
kon natuurlijk niel. Cees Kuyper 
Junior, rlie in tien jaar zoveel 
Zandvoort ers aan een inleview heeft 
onderworpen, was daar zelf niet 
voor te vangen. „Wat is nu tien 
jaar," yond ('ces. „Kn bovendien, ik 
hel) gewoon m'n werk gedaan." 

liet is waarschijnlijk ook meer de 
wijze, waarop Kuyper Jr. zijn werk 
als redacteur- verslaggever- foto graaf 
sinds 1!)GK heen verricht, die hel 
velen doet betreuren, dat hij deze 
dagen Zandvoorts Nieuwsblad heefl 
verlaten. 

Ken van die velen was burgemeester 
Machielsen, die tijdens de rondvraag 
in de laatste raadsvergadering eerst 
zelf het woord nam om Cees een 
compliment te maken voor de 
kwaliteit van zijn berichtgeving en 
levens om hem succes toe Ie wensen 
in z'n nieuwe werkkring. 

„Kcesie" Kuvper had zich destijds 
voorbestemd om sportleraar te 
wc' ..en, een doel, dat hij via de 
Kweekschool wilde bereiken. Maar 
na drie jaar verkenning in de 
pedagogische sector zag hij dat toch 
niet meer zo zitten. Pa Kuyper, die 
al van 1951 af het Zandvoorts 
Nieuwsblad runde, had op dat 
moment net behoefte aan een 
medewerker. Kuyper Junior had al 
getoond, dat hij kon schrijven en hij 
waagi.c de slap naar de jour- 
nalistiek. 

Cees Sr. en G-es Jr. bouwden samen 
aan hun krant, ook toen die in 197 1 
werd overgenomen door Randstad 
Publicaties. Jonge Cees toonde zich 
een veelzijdig nieuwsgaarder, die 
geleidelijk een steeds groter deel van 
de wekelijkse' portie werk op zich 
nam. „Hij had zonder meer feeling 
voor het vak," vindt vader Kuyper. 
„Kn hij deed alles op een prettige 
manier. Jammer, dat hij er mee 
stopt." Een conclusie, die door 
vrijwel ieder, die met hem temaken 
had. zal worden onderstreept. 

Inmiddels heeft Cees Kuyper zijn 
intrede gedaan in het Zandvoortse 
korps van croupiers. Schrijfmachine 
en foto-camera zijn opgeborgen, 
roulette-hark en jetons zijn zijn 
nieuwe attributen. Het zal even 
wennen zijn, voor hem. voor u en 
voor ons. 

De redactie van het Zandvoorts 
Nieuwsblad zal voortaan verzorgd 
worden door Margreet Ates en 
Kekke Houkcs. Zij zijn op dinsdag- 
en vrijdagochtend te bereiken op 
het kantoor van het Zandvoorts 
Nieuwsblad aan het Gasthuisplein te 
Zandvoort, Iel. 02507-7166, of 
privé 023-283330 (Margreet Ates) 
en 02507-3585 (Kekke Boukes). 
Het telefoonnummer van de cen- 
trale redactie in Aalsmeer 
02977-28111. Gemeenteraadsverkiezingen 78 

Partijen geven namen 
andidaten Moot ZANDVOORT - De komende verkie- 
zingen voor de gemeenteraad werpen 
nu al hun grillige schaduwen vooruit. 
In de wandelgangen van de plaatselijke 
politiek zijn al duidelijke prognoses 
hoorbaar, waaruit blijkt, dat geen 
enkele fractie rekent op zetelverlies. * •wiiVwWSKf- -?■*? I :'T»C» verlicht! C\ ig vraagt 

goede 

voor- 
lichting 

Kom naar 
de showroom. 

De juiste verlichting Kiezen is 
een belangrijke zaak 
Licht voor lezen ol werken 
Mr-!: andere eisen dan steer- 
venu iitinn. Bovendien draagt 
de voimgevino van J^ Lampen 
steik bi] aan de stijl van u'w 
interieur De D ikstra licht- 
adviseurs wu!on hmr alles van 
en helpen u graan hi| uw 
keuze \-\mk jarenlange 
ervaring en onze enorme keuze 
garanderen u een advies dat 
met uw wensen en budget 
overeenkomt Vrijblijvend 
Kom gerust eens langs Wie in dit opzicht gelijk heeft gehad, 
zal pas op 31 mei uit de doeken 
worden gedaan. Wel heeft een aantal 
partijen al een staalkaart van haar 
potentieel geëtaleerd, voorlopig nog in 
de vorm van een willekeurig samen- 
gesteld lijstje met namen van hen, die 
door de leden capabel worden geacht 
om als raadslid te fungeren. 
Als eerste kwam de Partij van de 
Arbeid voor de dag met haar 
kandidaten. Van de vier nu zittende 
raadsleden zijn daarbij wethouder 1de 
Aukema, Ab van der Moolen en 
Maarten Weber (Willem van der 
Heijden had zich niet meer kandidaat 
gesteld). Nieuwkomers op de 
P.v.d.A.-lijst zijn afdelingsvoorzitter 
Gert Toonen en zijn medebestuurs- 
leden Pi m e 11 Marijke Kuijken. verder 
Ineke Wind. Krans Kolkman, José 
Winnubst, Kis van (leider, Yvon 
Schoort en Joop van Santen. Op 9 
maart zal de groslijst worden samen- 
gesteld. 

Ook bij de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie zal één lid van de 
huidige fractie, t.w. Rien Couvreur, op 
eigen verzoek niet in de raad 
terugkeren. Uit een enqu'He onder de 
leden bleek, dal de overige v'.V.D. -ver- tegenwoordigers een nieuwe kans 
krijgen: wethouder Jelle Attema, 
Marianne Hugcnholtz, Jaap Anderson, 
Arthur Roselaar, Pietcr Joustra en 
André Gielen. Nieuwe V.V.D.-kan- 
didaten zijn afdelingsvoorzitter Jan 
Jongsma, secreteresse Rita de Jong, 
Karel van den Broek en oud-raadslid 
voor de A.R.P. Piet Keur. Vanavond 
zullen de geselecteerden in Hotel Keur 
een forum vormen, dat vragen van 
leden en belangstellenden zal beant- 
woorden. Op 16 maart zal de V.V.D. 
haar groslijst samenstellen. 

De plaatselijke partij Inspraak Nu 
heeft behalve het nu zittende 
raadsduo liet Klieringa cnJanTermes 
op haar lijstje staan: Willem van der 
Heijden (nu nog raadslid voor de 
Pv.d.A.), Willem van Duijn, Dirk v.d. 
Nul ft. Jaap Kerkman en Kngel Paap. 
Ook Inspraak Nu zal de groslijst in de 
loop van maart samenstellen. 
Uit het kamp van het C.D.A' kwamen 
tot nu toe geen berichten los. Wel is 
inmiddels duidelijk, dat de come-back 
van D'üü zeker is en verder, dat Dick 
Gerritse de P.P.R. verlaat en een 
nieuwe formatie Progressieve Pd dij 
Zandvoort zal lanceren- mm HAARLEM: Gen Crori|estraaM - Grote Houtstraat 166- Anegang2?a Amsterdam • Weteringschans 84n • lel 1(120) 263510 
Den Haag - Stationsweg 102- lo «>70 882478 
Hcennlodo or iquiusweg 3\ te 023 289980 
Dige^ks.unk s zaterdag geopend van 9 • 17 30 uur 
BONT& 
LAMS lamsvachten 

sportieve bontjassen 

(ook grote maten) M de gehelec*ükollektie 

see 

MORRl: 

before you buy Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 2655 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 - RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1978 PAGINA 2 
De VW-Derby is typisch een auto die om een stevige proef- 
rit vraagt. Geen proefrit die over brave asfaltwegen en 
rechte stukken weg voert. Bochten wil ie. En slecht wegdek, 
zodat ie z'n voortreffelijke rijkwoliteiten volop kan tonen. 
Voorwielaandrijving bezorgt de VW-Derby een voorbeel- 
dige wegligging. De zelf-corrigerende stuurinrichting bete- 
kent extra veiligheid en is uniek in deze klasse. De pittige motor 
loopt super op normale benzine. Olie verversen om de 
7.500 km en eens in de 15.000 km onderhoudsdiagnose. 
En keert u na een ferme proefrit terug op de basis, maak dan 
de kofferbak open en kijk: maar liefst 5151. 
e VW-Derby 

Met de stijlvolle lijn. 

Kom dus gauw een proef rit maken bij: 
Garage H. Strijder 

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565. 

DE 

KEUKENARCHITECTUUR 

ITO::'-) :ps 


['«ei y*WS~ï?i&at<G{>6 ïW: >/"• aTarose 

1f KEUKEN '/A'i /i .-?*.vi*iA JV. - Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. 
Flexa introduceert 

een unieke nieuwe kleurkollektie 

met een kwaliteit zonder weerga. 

L k i c- 1 ilc k kil ren en »i| nuk en /e mum u np 
mi/e klem en in en urn. il linie 
I n n u ili «.nuleii ilenien en ko/ipien in 
tle/elkle klem iniMieien ' D.il k.in' \l on/e 
I le\.i \erlpi(ulnkien in IiiioüüLiiimiI \,nin 
in m u u rv c 1 1 nl mi neiinm erl' /i|ii in prcucs 
ile/elkle kleuren le\erh.i.u 

Eerst Flexa zien. ^ e Va" 
dan verven! L F L E X A 
\-orkri|!!h.i.ir hi| 

FA. KEUR EN ZOON 

VERF- GLAS - SCHILDERWERKEN 

Winkelverkoop: Paradijsweg 2- 

Zandvoort -Tel. 02507-5602, 

na 18.00 uur 02507-6089. 

J. G. ANDERS0N. ARTS 

afwezig van 18 februari tot 1 maart. 

Waarn. Dr. Flieringa, Dr. Zwerver, 
Dr. Drenth. FROfVBAGERBE 

KAAS- EN MIJNSPECIALISTEN 

JONGE GOUDSE 

KAAS O QC 

5D0 gram uy %3 J 

SELDERIE 
SALADE 
150 gram 

10 VERSE 
SCHARRELEIEREN.... 

Kerkstraat 6a, Zandvoort, 
telefoon 02507-6141 ANKER 
BERNINA 
NAAIMACHINES Speciale AANBIEDING INGERUILDE: 

Naaimachinemeubels voor inbouw van uw 
naaimachine. Naaimachines van eenvoudige 
hand, rechtstik elektr. tot en met vol 
automatische zig-zag machines tegen 
speciale prijs. 

Maak kennis met de grootste sortering 
naaimachines van de bestaande merken tegen 
scherp gestelde prijzen en naast de 
fabrieksgarantie 3 Jaar service en les 
bij u thuis. 
T Met droefheid geven wij u kennis dat heden van ons is 

heengegaan onze lieve vader, behuwd vader, grootvader, 

broer en oom 

Jacobus Karel Keerwolf 

weduwnaar van Maria Johanna Jacoba Francina Missct 
op de leeftijd van 96 jaar. 

Haarlem: 

M. J. Cluistiaans-Kecrwolf 

H. J. Christiaans 

en kleinkinderen 

Fam. Keerwolf 
Zandvoort, 14 februari 1978 
Hcrm, Heijcrmansweg 69 
Correspondentie-adres 
Tetterodcstraat 100, Haarlem 

De Eucharistieviering heeft plaats op vrijdag 17 februari 
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Agatha te 
Zandvoort waarna de begrafenis _±. 12 uur op het R.K. 
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Zandvoort 

Tollcnstraat. 
Vader is opgebaard in de aula van Ondcrling-Hulpbctoon, 
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuren van 16.00 tot 16.30 

uur en van 19.00-19.30 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula 

van de begraafplaats. VERHUIZEN? 

Verhuizen geeft heel wat- rompslomp. Laat Uw 

verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer. 

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder 

met waardevolle tips. 

UW VERHUIZING-ONZE ZORG de wit verhuizingen 
A. J. v. d. Moolenstraat54rd., 
Zandvoprt, telefoon 02507-7400 
Haarlem, telefoon 023-310404 Dat is safe. GARANTIE 
serieuze selectie/solide servic* Autobedrijf 

1/7VERSTEEGE 4S-occasions ïn vele merken. Pakyeldstraat,21, Zandvoort, 
Telefoon 02507-2345. Veilinggebouw 
De Witte Zwaan In- en verkoop en opslag 
van inboedel, goederen. 

Dag. geopend van 9-18 uur 

en zaterdags tot 13 uur. 

Telefoon 2164-3713 

na 18 uur 6658 

FA. WATERDRINKER 

Sousterrain 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein 2. ged. oude gracht 11b(t.o. dcraakslhaarlem (0231 31 11 40 
thorbeckestrdat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78 Gevraagd: 

ZELFST. HULP 

in gezin met school- 
gaande kinderen. 

1 ochtend per week. 
Mevr. v. d. Loden 

Telefoon 02507-4S34. Te huur gevraagd 

van 15 maart t.m. 15 september 

400 vierk. meter 
opslagruimte 

waarvan 250 vierk. meter 
overdekt Bereikbaar voor zwaar vervoer. 
Brieven onder nr. Z282 bur. v. d. blad. goed zicht, 

allicht! 
met een bril van 
brilcenfcrum 

dlrSTöTPrólrijfTrTl cfo grote krocht 29, zandvoort ZANDV00RTS NIEUWSBLAD 

KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. 
Atelier M. Valk 

GLAS IN LOOD RAMEN 
GEBRANDSCHILDERD GLAS 
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,— 
LAMPEN 

EIGEN ONTWERPEN WORDEN 
OOK GEMAAKT W. DRAYERSTRAAT 5 
TELEFOON 02507-4547 
S SPAR VERSMARKT WEEKEND 
VOORDEEL Vleeswaren Vers vlees Groente en fruit Zuivel Weekend voordeel 150 gram FILET 

100 gram SALAMI 

200 gram SCHOUDERHAM 
100 gram HAM HOLLADE. . 


Kilo mag. HAM LAPPEN 
500 gram FFilCANDEAU . 
250 gram SCHNITZEL . . . 10,95 

5,95 
3,95 Verse SOEPGROENTE U,UO 

2 PAPRIKA'S UfSo 

Kilo fijne HANDPEREN 1 f ïJlJ 

250 gram CHAMPIGNONS. . . 1 f Hö Kilo JONG BELEGEN KAAS.. 

Liter HALFVOLLE MELK .... 
Liter VANILLE VLA 

Liter MAGERE YOGHURT . . . 8,95 
0,79 
1,39 
0,99 0LVARIT 

KLEUTERVOEDING 
1,43 • 1,09 deze week. . 

Blik BRUINE BONEN 
of KAPUCIJNERS . . . 

HAZELNOOT-, PINDA 
K0FFiEK0EKEN1,49... 0,79 
0,75 

0.98 RANDSTAD PUBLICATIES 5 UUivju'fcriUAlj lbr-ttJKUMHl ia/8 PAGINA 3 Iedere morgen kijkt hij even over de zee 

Floor Koper was schipper 
van Dudok de Wit ZAND VOORT - Dertien jaar was 
hij toen hij voor het eerst als 
bemanning aan boord van de 
„Noordwijk-31" stapte; veertien 
was hij bij zijn tweede baas de 
schipper van de „Katwijk-121". 
Het enige verschil was dat de 
„Noordwijk-31" nog een bom- 
schuit was en dat hij later 
overstapte op stoomtrawlers. 
In 1925, achtentwintig jaar oud 
en één jaar getrouwd werd hij 
bemanning op de reddingsboot 
van de Noord- en Zuidhol- 
landsche Redding Maatschappij. 
Hij was één van de roeiers. In 
1937 werd hij schipper van de 
„Dudok de Wit" de motorred- 
dingsboot van dezelfde maat- 
schappij, „een goeie schipper" 
zeggen de oud-Zandvoorters van 
hem, en vorige week donderdag 
werd hij 81 jaar. Toch wel een 
getal om even bij stil te staan. 
Daarom zochten wij hem op in 
zijn woning aan de Konings- 
straat: FLOOR KOPER. 

In 1953 
geholpen bij 
watersnood 
in Zeeland 

Eerst wat aarzelend, wat 
zoekend naar woorden, wil hij 
wel vertellen over vroeger. Over 
tijden dat de reddingsboot was 
ondergebracht in een loods in de 
Zeestraat. Wanneer er dan een 
schip in nood was, waarschuwde 
men elkaar. 

Daar was geen systeem voor, dat 
werd gedaan door vrouwen en 
kinderen, terwijl de bemanning 
zich haastte naar de paarden. 
Want paarden waren er wel voor 
nodig om de reddingsboot in het 
water te trekken. Acht paarden 
kwamen er aan te pas. Vier aan 
iedere kant en ze werden zover in 
zee gedreven dat de boot vlot' 
kwam. 

„Ja", mijmert Koper voor zich 
heen, „dat was toen toch wel 
heel anders. Met tien roeiers was 
je: één voorop voor de uitkijk 
om te waarschouwen voor de 
banken én één met de riem 
achter voor het sturen". 
Hij herinnert zich ook nog een 
bijzonder zwaar weekeinde in 
1928. Op zaterdag waren ze in 
staat de bemanning van een 
Duitse boot te redden, maar toen 
ze daarop volgende maandag 
opnieuw uitrukten, nu voor een 
Italiaan de „Solento", kwamen 
ze te laat. De boot was in tweeën 
gebroken toen ze arriveerden. 
„Zonde en jammer" is zijn 
commentaar, terwijl zijn ge- 
aderde handen wat doelloos over 
het tafekleed gaan. 

Ongeluk 

Dat Floor in 1937 Schipper werd 
van de motorreddingsboot de 
„Dudok de Wit" kwam doordat er een ongeluk gebeurde waar 
Zandvoort in die dagen niet over 
uitgesproken raakte. Het was 
gebruikelijk dat éénmaal per drie 
maanden een oefentocht werd 
gemaakt. 

Op 10 februari 1937 was het een 
gewone oefendag en in het 
boekje van P. Brune, „Kent u ze 
nog die Zandvoorters" zegt de 
schrijver: 

- Ondanks vrij slecht weer en de 
nogal holle zee besloot de 
plaatselijke commissie van de 
Noord- en Zuidhollandsrhe 
Redding Maatschappij de 
normale drie-maandelijkse 
proeftocht van de reddings- 
boot, toch te laten doorgaan. 
Bij de tweede bank rees 
plotseling een enorme golf op 
die de boot terug sloeg en haar 
snijdend door het water van 
het tweede gat joeg, met als 
gevolg dat zij kapseisde. De 
gehele bemanning raakte te 
water. Toeschouwers op het 
strand die het onheil zagen 
gebeuren vormden direct een 
„levende ketting" die elkaar 
bij de polsen te grijpen en zo 
de drenkelingen op het droge 
te helpen. Voor de schipper 
Jan Molenaar (Jan van Huig) 
en Engel Schuiten mocht hulp 
niet meer baten. Zij waren 
onder de omgeslagen boot 
terecht gekomen en konden 
niet meer worden gered". 

Jongste zoon 

Bij dit verhaal is een foto van de 
redding en kan men nog een 
stukje van de omgeslagen boot 
zien. Een huiveringwekkend 
verhaal. De vrouw van Floor, 
bezig met de koffie, luistert 
plotseling mee en zegt: „Als ik er 
nog aan denk, dan kruipt de 
angst nog over mijn rug. 
Helemaal toen mijn jongste zoon 
mee ging met de reddingsboot, 
samen met mijn man. Dan zijn er 
twee van jou bij. Nee ik hield er 
niet van". 

Wat dat betreft was het toch 
wennen voor mevrouw Koper. 
Zij was wel in Zandvoort geboren, 
maar niet grootgebracht, in een 
vissersgezin, daarom was de 
overgang naar het altijd onzekere 
thuiskomen van haar man moei- 
zaam. En toch...? De oudste 
zoon van Floor en Lenie Koper 
vaart nog steeds als loods in 
IJmuiden. 

Watersnood 

In 1953 hebben schipper en 
bemanning van de reddingsboot 
daadwerkelijk geholpen bij de 
watersnoodramp in Zeeland. Er 
was zoveel duin weggeslagen bij 
Zandvoort dat men het niet 
aandurfde „buitenom" naar Zee- 
land te gaan. Via de weg werd de 

. boot naar station Heemstede/ 
Aerdenhout gebracht en van de 
Leidsche Vaart voer men naar 
Rotterdam. Daar werd bij de 
duikbootbasis proviand en 
voedsel ingeslagen en vertrok 
men naar Middelharnis. „We hebben zoveel leed gezien 
dat mij alleen aardige dingen zijn 
bijgebleven", zegt Floor. Hij 
vertelt dan gretig het verhaal van 
de paarden. „Ergens, ik zou niet 
meer weten waar, besloten Ab 
Bos en ik over de dijk te kijken 
om te zien of daar nog mensen in 
nood waren. We konden daar 
namelijk niet met de boot over 
de dijk. 

Wij zagen een boerderij en 
hoorden het gehinnik van paar- 
den. Wij door het water er op af, 
dat was nog moeilijk genoeg, wij 
hebben eindelijk die paarden 
gevonden, twee waren het er, ze 
stonden naast elkaar tot aan hun 
rug in het water. Goed één van 
die twee kregen we los en met Gemeente wenst 

Accommodatie- 
rapport Brandstichting 

ZANDVOORT • Twee tienjarige 
knapen die in Zandvoort ineen tehuis 
verblijven hebben vorige week vrijdag 
brand gesticht in twee vakantie- 
bunkers in het Kostverlorenpark. Zij 
zijn beiden door de recherche 
verhoord. was van de reddingsboot, gaf hij 
in de jaren '46-'47 zijn beroep als 
visser op. Op de vraag waarom? 
is het antwoord: „Och ik werd 
een dagje ouder, ik had er niet 
veel zin meer in. De vissers 
vertrokken vroeger op de dins- 
dagochtenden uit de verschil- 
lende havens, ik vertrok vanuit 
IJmuiden. Dan duurde het zo'n 
dag of tien voordat je weer thuis 
kwam. Meestal op een zondag. 
Had je geluk dan kon je de trein 
nog halen, zo niet dat bleef je aan 
boord tot maandagmorgen, dan 
naar huis en dinsdagmorgen 
moest je weer in IJmuiden zijn. 
Ik had er zo'n dikke vijfenveer- 
tigjaar opzitten, ik vond het 
welletjes". 
moeite brachten wij hem naar de 
dijk. 

Staat dat paard op die dijk en 
hoort dan z'n maatje hinniken, 
springt meteen weer in dat 
koude water, terug naar die stal 
en gaat opnieuw naast dat nog 
steeds vastgebonden paard staan. 
Nou dat konden wij niet aanzien. 
Het heeft ons nog moeite gekost 
om dat tweede paard los te 
krijgen, maar het is gelukt en 
samen kregen we ze de dijk op. 
Gek hé, al dat verdriet dat wij 
gezien nebben, maar dat van die 
paarden, dat zal ik nooit 
vergeten". 

Pensioen 

Hoewel Koper tot 1970 schipper " Hoor Koper 

Tot zijn 71ste jaar bleef hij 
werken. Als badman bij het 
Noorderbad, terwijl hij dan 
's winters wat klusjes opknapte. 
Floor Koper mag dan nu wel met 
pensioen zijn en knusjes wonen 
te zamen met zijn vrouw in de 
Koningsstraat. Helemaal missen 
kan hij de zee niet. Iedere 
morgen staat hij nog om zeven 
uur op en dagelijks wandelt hij 
naar de „Wurft", de Kerkstraat 
door, soms de Haltestraat en och] 
dan ontmoet hij altijd wel' 
iemand. „Och, zien, zien" zegt 
hij met een schouderophalen,' 
„Ik moet wel ef f ies kijken, ja dat 
wel". 

M. Ates Met oog en oor 

de badplaats doori ZOMKR OP WINTERS STRAND. 
Er is in deze late, koude winter wel 
moed voor nodig om aan de warme 
zomermaanden te denken. Maar 
tóch komen ze. Geen mens, die dat 
kan tegenhouden. Die moed is in de 
eerste plaats nodig voor onze 
strandpachters, die ondanks de 
slechte weersomstandigheden 

voortgaan met de voorbereidingen 
voor dat komende zomerseizoen. 

Dat eist veel doorzettingskracht en 
ook veel optimisme. Maar de 
strandpaviljoens verrijzen weer en 
geven een zomers beeld op een 
winters strand. De wisseling van de 
seizoenen blijft doorgaan. Wij in 
Zandvoort, die daarbij zo nauw 
betrokken zijn komen daar steeds 
opnieuw mee in aanraking. Dat is 
een der meest interessante voor- 
rechten van het wonen in een 
toeristenplaats aan zee. De tijd 
vliegt er als 't ware om. Laten we 
onze strandpachters maar dankbaar 
zijn dat zij door hun noeste wil om 
door te /.etten, ons nu alweer komen 
herinneren aan zonovergoten zo- 
merse dagen, die onherroepelijk 
komen en wie kan voorspellen, hoe 
gauw dat kan zijn. Zoek hem eens op 

Zoek hem eens op. Onze plaatsge- 
noot Wim van der Moolen, be- 
heerder van het Gemeenschapshuis, 
wordt momenteel verpleegd in de 
Mariastichting, waar hij onlangs een 
zeer ernstige operatie heeft moeten 
ondergaan. Omdat zijn benen 
gingen krom groeien, waardoor op 
den duur hij niet meer zou kunnen 
lopen en in een rolstoel terecht zou 
komen heeft men zijn beide benen 
gebroken, en door middel van een 
pen door de knieën, recht gezet. Het 
was een langdurige en zeer pijnlijke 
operatie, die nu gelukkig achter de 
rug is en volgens de doktoren alle 
hoop geeft op een weer volledig 
normaal gebruik van beide benen al 
zal het nog wel geruime tijd duren 
voor dit het geval zal zijn. 
Waarschijnlijk gaat einde van deze 
week het ene been al in het gips. Zelf 
is Wim van der Moolen, na alle 
doorgestane ellende, nu weer hoop- 
vol gestemd. Over het reilen en 
zeilen in het Gemeenschapshuis 
behoeft hij zich geen zorgen te 
maken, vrouw en kinderen zorgen 
daar wel voor en staan hem dapper 
terzijde. Zelden ontmoetten wij een 
gezin waar de familieband zó hecht 
en sterk is als bij de familie Van der 
Moolen. Ook het medeleven met 
hem van de inwoners van onze 
gemeente is boven alle lof. 
We hebben daarbij slechts één 
verzoek. Toont u ook eens uw 
belangstelling en zoek hem eens op. 
Dat doet hem onzegbaar veel goed 
en zal zijn herstel zeker bespoe- 
digen. Er zijn maar weinig mensen in 
Zandvoort die hem niet kennen. 
Door zijn positie in het Gemeen- 
schapshuis en zijn prettige manier 
van omgang heeft hij in de loop der 
jaren veler harten gewonnen, daar- 
om-., ga eens naar hem toe. De Wurf gaat 
weer toneelspelen 

„De Wurf" gaat weer toneelspelen. 
Het is weer /over. De/.e week start 
de Zandvoortsc folklorovcreniging 
„De Wurf" weer niet het voorjaars- 
toneolspel en hoe kan dat ook 
anders: voorzitter Steen schreef een 
nieuw toneelstuk, dat staat in hel 
teken van de komende viering 
„Zandvoort 150 jaar badplaats. ." 
We hebben hel nog niet gelezen, 
want hel moet een verrassing 
blijven, maar naar wij van verschil- 
lende Wurfleden vernamen, moei 
het erg goed zijn. Dat is de heer 
Steen ook wel toevertrouwd. „De 
Wurf" bijt dus, wat do komende 
feestviering betreft, de spits af. 
Wellicht dat het de komende 
zomermaanden nog wel eens /.al 
worden opgenomen in de feestvie- 
ring, door het op te voeren voor 
on/.e gasten. Hetleukeis, dat ook de 
oudste Wurfleden, die aanvankelijk 
met toneelspelen zouden stoppen, 
ook thans weer zijn ingeschakeld. 
Daar zijn er verscheidene bij, die de 
70 reeds lang zijn gepasseerd. Zij 
treden allemaal op in het eerste 
bedrijf. We zijn er wel heel erg 
nieuwsgierig naar. De opvoeringen 
vinden plaats a.s. zaterdag 18 
februari en vervolgens op de 
zaterdag 25 februari en 4 maart. 
Alle voorstellingen zijn alweer 
uitverkocht. Het gebeurt allemaal 
weer in het verenigingsgebouw „De 
Krocht". Wij wensen de actieve 
vereniging „De Wurf" graag veel 
succes. Volgende week komen weer 
vanzelfsprekend nader op terue. 

150 jaar badplaats 

150 Jaar badplaats. Er valt nog niet 
veel te beleven in het Zandvoort van 
vandaag. Het is maar een „dooie" 
boel zo vlak na liet Carnaval. Zou 
het de stilte betekenen voor de 
storm? Daar ziet het wel naar uit, 
want wij vernamen, dat allerwegen 
voorbereidingen worden getrof fcr 
voor een daverende feestviering 
rondom de herdenking van „Zand- 
voort 150 jaar badplaats". Daar 
leven we nu met rasse schreden naar 
toe. We vernamen, dat er op het 
bureau „Burgerzaken" hard wordt 
gewerkt aan een herdenkings- 
boek(je) dat in april a.s. verschijnen 
zal. Dat lijkt me een heel karwei, 
want uit die eerste jaren is maar 
weinig bekend. We weten alleen, dat 
Zandvoort in 1 828 nog een stil, arm 
en verlaten vissersdorp was. De 
meeste mensen hadden de grootste 
moeite het hoofd boven water te 
houden. Zo vlak na de Franse 
bezetting was Zandvoort uitgemer- 
geld. Met jutten en stropen werd 
nog wat bijverdiend, alsmede met 
schelpen vissen en aardappels telen. 
Maar wat was Zandvoort toen ook 
nog in 1828? Wegen waren er nog 
niet in het dorp. Zelfs de Kerkstraat, 
nu onze drukslevvinkolstraat, was 
nog een zandpad. Wanneer wc 
bedenken dat de Anth. Bakels die zo 
onnoemelijk veel heeft bijgedragen aan de historie van ons dorp, zelf 
alti|d aankondigt „Anth. Bakels 
smds 1871" dan kunnen we wel 
nagaan, dal het vóór die tijd 
Zandvoort nog niet voor de wind 
ging. De grote i ooruitgang beleef- 
den we eerst /o rondom de laatste 
jaren voor de eeuwwisseling. Wel 
weten we, dat de mannen in 
Zandvoort sinds 1821, toen een 
aanvang werd gemaakt met de 
aanleg van de Zandvoortselaan.daar 
een welkome stuiver van meepikten, 
want het werk werd hoofdzakelijk 
door de inwoners van Zandvoort 
uitgevoerd. We lezen daarover in 
oude kronieken: „Men is bozig een 
nieuwe weg door het duin heen naar 
Zandvoort Ie graven. Dit doet de 
armoede aldaar zeer verminderen, 
doordat er geen- andere werklieden 
dan uit dit dorp genomen worden, 
die reeds hij de vijftig in getal zijn. 
Ook worden die mensen, anders 
zeer geni i g(l tot luiheid en 
bedelarij, werkzaam en tevreden 
daar hunne vrouwen de visnegotje 
met don ouden ijver doorzetten." 
Maar wat zullen we er helemaal mee 
hebben verdiend? We denken dat 
het met 7 a 8 gulden per week wel 
zal hebben opgehouden, zeker 
wanneer we bedenken dat bij de 
aanleg van het circuit en de vijver in 
het vijverpark in DUW-verband 
lonen werden uitbetaald die schom- 
melen rondom dezestien gulden per 
v/eek en dat is nog niet zo lang 
geleden. Maar ja, die zes zeven of 
acht gulden per week was voor die 
tijd toch alweer een heleboel geld. 
Daarom was de aanleg van die 
straatweg ook reeds enkele jaren 
vóór 1828voor Zandvoort een grote 
uitkomst. Overigens was de eerste 
badgast in Zandvoort de Engelsman 
I. Brown, een koopman- commis- 
sael, die op 26 mei 1974 voor enige 
weken in Zandvoort arriveerde uit 
hoofde van ongesteldheid des 
lighaams, bij Jach Arijsz. Kraai. U 
ziet liet: er viel in Zandvoort in 
1828 nog niet veel te beleven. Er 
kwam een kleine opleving, maar 
armoe bleef troef. De kleinste man De kleinste man. Eén merkwaar- 
digheid blijft wat 1 828 betreft, in de 
analen der historie opgetekend. 
Wereldbekend werd de Zandvoortse 
dwerg Simon Jane Paap, die op 25 
mei 1789 werd geboren en een 
lengte behaald van 0.765 meter. 
Stelt u zich dat eens voor: 
nauwelijks driekwart meter. Opeen 
der pilasters van de Zuidertrans in 
de Grote Kerk te Haarlem staat dat 
nog steeds aangewezen. Ook in het 
Stedelijk Museum te Haarlem 
worden nog enkele curiosa van deze 
dwerg bewaard, die o.i. eigenlijk 
zouden thuis horen in onze 
Zandvoortse oudheidskamcr. Die 
Simon Paap was een gladde jongen. 
Hij leidde een zwervend leven en liet 
zich in binnen en buitenland voor 
geld bekijken. Hij overleed in België 
in Dendermonde op 2 december 
1828 en heeft dus Zandvoort als 
badplaats nog even meegemaakt. 
Dat is het enige schokkende feit uit 
dat jaar. Zijn lijk werd naar 
Zandvoort overgebracht en in de 
Hervormde Kerk bijgezet, maar 
daarna is dit een groot mysterie 
geworden, dat nimmer is opgelost, 
want zijn lijk werd uit het graf 
weggenomen en is nadien nooit 
meer teruggevonden. Zo ving het 
aanvangsjaar „Zandvoort 150 jaar 
badplaats" al direct aan met een 
onoplosbaar gebleven raadsel. 

C. Kuyper Sr. 
Auéi 

Q00O GARAGE 
STRIJDER 

Burg. v. Alphenstraat 102, 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -45 65 IN 150 JAAR 

Van vissersgat tot 

Zandvoort- bad ZANDVOORT - Hetgemeentebestuur 
heeft de Zandvoortse Sportraad 
verzocht in overleg met de Provinciale 
Sportraad, een rapport op te stellen 
met betrekking tot de behoefte aan 
sportvelden en andere sport 
accommodities in de gemeente. 

Het op te stellen rapport zal als nasi., 
dienen voor een door het gemeente- 
bestuur op te stellen totaalplan inzake 
aantallen en situering van de sport- 
velden, de bijbehorende accom- 
modaties en andere voorzieningen te 
behoeve van de sport. Ook aan mogelijke verplaatsing van 
bestaande velden zal in het totaalplan 
aandacht worden geschonken. 

Teneinde zoveel mogelijk gegevens 
voor het op te stellen rapport te 
verkrijgen, heeft de Sportraad een 
enquête-formulier opgesteld en aan de 
Zandvoortsc sportverenigingen toe- 
gezonden. De Sportraad meent door 
deze enquête een goed overzicht te 
krijgen van het sportgebeuren in het 
Zandvoort van nu en levens enig 
inzicht in de ontwikkolings- 
verwachting. 
(Bultin virantwoordini dir- rtdiktit) 


Carnaval 

Hoewel het carnaval weer voorbij is, 
willen wij als bestuur van de 
.Garnalenpiepers" in Zandvoort er 
noge«on op terugkomen. 

Wij zijn zeer tevreden over het feit. dat 
on/e vereniging steeds meer in de 
belangstelling komt te slaan. Ook 
buiten Zandvoort zijn er weer nieuwe 
contacten gelegd, wat voor ons een 
stimulans is om liior zeker moe door te 
gaan. voor het volgend jaar liggen er al 
plannen klaar. Onze riansgarde heeft na mai.ndon van 

intensief trainen hun kunnen laten 

zien en weten al een aardig show tje te 

brengen. 

Hebt ueen feestje of parlij. dan kan de 

Dansgaido erbij, inlichtingen hij uiej. 

van der Mi|e. Kanaalvveg 13. N'ieuwe leden voor de Raad van Elf vanaf tien 
jaar kunnen ook weer worden 
ingeschreven bij bovenstaand adres. 
Om hot komende jaar met meer 
activiteiten te komen voor de jeugd, 
hebhen wij uw steun nodig. U kunt 
zich opgeven als donateur van onze 
vereniging, voor hel luttele bedrag van 
f 2,50 per maand. Carnavals vereniging 
„De Scharrekoppen", Sociëteit 
„Duvslergast", Bistro „Harlekijn", 
Parlv centrum Zandvoort. 
Ouders van onze leden on zeker niel te 
vergeten de leidingvan het revalidatie- 
centrum „Ueliomare" te Wijk aan Zee, 
waar wij voor de vierde maal te gast 
waren, hartelijk dank voor uw 
spontane medewerking. Wilt u ons 
werk op een andere manier steunen 
dun vernemen wij dal gaarne. 
Voor/iKor: W. van der Mi|e Sr, Sccr. 
Kar-:il«.'p «3 lei IU09. 
Het Groot-Badhuis, dat in 1828 werd geopend. In dat |aar kwam ook da Zand- 
voortselaan gereed. Op deze twee feiten is d herdenking „Zandvoort 150 jaar 
badplaats" gebaseerd. Zandvoort fungeert 150 jaar als 
badplaats. Dat hebben lokale historici 
vastgesteld en dat wordt aanleiding 
voor een reeks feestelijkheden, die het 
jaar 1378 lang in onze herinnering 
zullen blijven vasthouden. Vanuit hei 
g'-mcenteliuis ging vorig jaar al het initiatief uil om een comité samen te 
stellen, dat de festiviteiten zou 
organiseren. Langzamerhand borrelen 
er wat plannen uit de koker van dat 
comité op, maar op een volledig 
programma lijkt het nog niet. Dat /al 
er zeker nog komen. De illustere namen, waaruit het comité is samen- 
gesteld, staan daar wel borg voor. 

Aanstaande zaterdag 18 februari vindt 
al een soort ouverture voor het 
gedenken plaats. Dan brengt namelijk 
Folklorenvcreniging De Wurf het 
blijspel „Toen Zandvoort badplaats 
werd...." van J.A. Steen voorde eerste 
maal op de planken van gebouw De 
Krocht (herhalingen vinden plaats op 
25 febmari en 4 maart). De komedie is 
„opgedragen aan allen, die door hun 
arbeid aan strand en zee hebben 
bijgedragen tot Zandvoorts' faam als 
badplaats." Hot speelt zich af 
omstreeks 1898. Wie dat jaartal 
combineert met de titel van het stuk, 
zou zich kunnen afvragen: „Wanneer 
werd Zandvoort nu badplaats, was dal 
inderdaad 1828 of was liet eigenlijk 
veel laler? " Toch maar 1828 

In een geval als dit, waarbij een dorp 
dus een geheel andere functie krijgt, is 
ieder iaarlal uiteraard discutabel. 

„Zandvoort is geleidelijk overgegaan 
van visserdorpje naar badplaats," zegt 
ook de auteur van het stuk, dat 
zaterdagavond de rij van jubiloum- 
Tvenicmenten opent. En J.A. Steen 
kan hel weten. Als gemeente-archi- 
varis en als voorzitter van de 
folklore-voreniging zijn weinig feiten 
uil Zandvoorts rijke historie hom 
onbekend. „Van strandlevon moet je 
je in die hele negentiende eeuw nog 
niet veel voorstellen," aldus Steen. 

„Maar wel werd in 1828 de hasis 
gelegd voor datgene, wat we nu om 
ons heen zien. In dat jaar word 
namelijk do tegenwoordige Zand- 
voorlselaan aangelegd en kwam 
tegelijkerlijd de oerstbad- en hotel- accommodatie, het Groot-Badhuis tot 
stand." Standbeeld 
David Jacob 

Wie met dit gegeven op zak zich op de 
dorps-historie stort, komt al gauw tot 
de ontdekking, dat hot feest-comité in 
1978 één ding zeker niet mag nalaten. 
Kr zou een standbeeld moeten komen 
voor David Jacob van Lennep, de 
Amsterdamse hoogleraar-letterkun- 
dige, die hot initiatief tot aanleg van de 
weg en hot Badhuis nam. Op z'n minst 
zou een fraaie straat zijn naam moeten 
krijgen. U meent, dat zo'n straat er al 
ls en u denkt dan aan de Van 
Lcniiepwcg in Noord? Nee, die blijkt 
te zijn vernoemd naar David Jacobs' 
beroemde zoon, de romancier Jacob 
van Lennep, u weet wel, van „De roos 
van De ka ma" en „Ferdinand Huvck". 

Mei vier vrienden ontwikkelde Prof. 
Mr. D.J. van Lennep in 1825 zijn 
plannen en drie jaar later was het 
karwei geklaard. De stroom badgasten 
kon komen. Maar de toevloed kwam 
slechts langzaam op gang. Soms ook 
mot horten on stoten, zoals in 1881, 
toen de spoorlijn tot stand kwam, en 
m 1899 de tramverbinding. Inmiddels 
had men ontdekt, dal men behalve m 
een badkuip met zeewater in het 
Groot-badhuis ook in /oe kon gaan 
baden. En toon was het hek pas goed 
van de toeristische dam. De ontwikkeling van Zandvoort, 
van vissersdorpje met zevenhonderd 
inwoners tot vakantie-oord met 
miljoenen gasten per jaar, is een 
boeiende ontwikkeling geweest. We 
hopen u daarvan in de komende 
nummeis verslag te doen. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1978 PAGINA 4 
PINOKKIO 

Jeugdvoorstelling in Toneelschuur. 
Hel Katheater speelt „Pinokkio"op 
zondag 12 en zondag 26 februari in 
de Haarlemse Toneelschuur (Sme- 
destraat). De kritieken bij deze 
voorstelling zijn overwegend zeer 
goed. Sommigen noemen het „de 
beste kinderproductie" van het 
vorig seizoen". Pinokkio is een 
sprank end vontuur voor jong 
en oud in een schitterende aankle- 
ding. De aanvang is om halfdrie. 

KLIEKSKE 

Peter Schaap en 't KJiekske. Peter 
Schaap ïseen zanger/gitarist uit 
Groningen. Met 't KJiekske, een 
\1aamse muziekgroep van klasse, 
komt hij op zaterdag .18 februari 
aar het Haarlems Concertgebouw 
(Lange Begijnestraat) om zijn liedjes 
te zingen. De aanvang is om kwart 
over acht. Peter Schaap zingt liedjes die gaan over zijn eigen manier van /»;;-},,. 
leven, 't KJiekske. bekend geworden w\> /ƒ' ■' '-" si * 
door de vertolking en inventa- $$(&$ 
nsering van vele Vlaamse volks- 
liederen, begeleidt hem met vele 
typische instrumenten, bijvoor- 
beeld draai! ier. vlier, moezelzak, 
lepels, luit. blazevere. mondharp en 
dergelijke. 

CELLO 

Koffieconcert met cello. Cellist 
Harry Ruysenaars speelt met het 
Noordhollands Philharmonisch Or- 
kest onder leiding van dirigent 
Ehakum Shapirra het Celloconcert 
van Schumann op een koffieconcert 
in het Haarlems Concertgebouw op 
zondagmorgen 19 februari om 
twaalf uur. De koffie staat vanaf 
halfelf klaar. Ook wordt gespeeld 
hei Rodeo van Copland. De 
kinderen kunnen worden onderge- 
bracht in een crèche. VERWARRINGEN 

Blijspel van AJan Ayckbourn. André 

van den Heuvel en Kit tv Janssen 

spelen de hoofdrollen in het blijspel 

Verwarringen van .AJan Ayckbourn 

dat gespeeld wordt van donderdag 

lö tot en met zondag 19 februari in 

de Stadsschouwburg Haarlem (Wil- 

sonplein i. .Aanvang iedere avond om 

kwart over acht. 

HENRY 

Globe in Henry 2. De toneelgroep 
Pinokkio. 
Globe speelt op 
februari „Henry woensdag 22 
2", een oor- spronkelijk Nederlands toneelstuk 


CORODEX B.V. 

v raagt: ZANDVOORT 

BANKWERKER 

Bij voorkeur bekend met matrijs onderhoud. 
Sollicitaties: CORODEX BV 

Noorderduinweg 48. Zandvoort. Telefoon 2541 Vakkundig trimmen, plukken, knippen en 
scheren van uw hond. 

Tevens wassen, voet- en oorverzorging. 
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van 
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gespe- 
cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels. 

NEL ROODT 

Blijvend gevestigd: 

HAARLEMMERSTRAAT 68. ZANDVOORT. 
TELEFOON 02507-2063. Fa. Ganseier & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig adv/es. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN ■ 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal: 

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18 
woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 
zandvoort 

Voorleden komen beschikbaar: 

1. de FLATWONING Van Lennepweg 32-2 
bestaande uit: 

woonkamer -2 slaapkamers - douche. 
Huurprijs f 167.20 per maand. 

2. de FLATWONING Keesomstraat 455 
bestaande uit: 

woonkamer - 3 slaapkamers - douche - 
blokverwarming - lift. 
Huurprijs f 403,90 per maand. 

3. de FLATWONING Flemingstraat 28 
bestaande uit: 

woonkamer - 3 slaapkamers - douche - 

blokverwarming. 

Huurprijs f 417,40 per maand. 

4. de FLATWONING Lorentzstraat 313 
bestaande uit: 

woonkamer - 3 slaapkamers - douche - 

blokverwarming - lift. 

Huurprijs f 440,75 per maand. 
De toewijzing van woningen en garages geschiedt op het 
lidmaatschapnummer van de vereniging. Hot bestuur ver- 
strekt een bereidverklaring. 

De beoordeling voor het verkrijgen van een woon- 
vergunning berust bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Zandvoort. 
De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag 21 februari 
1978 om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor van de 
vereniging Thomsonstraat 1. onder vermelding van lid- 
maatschapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op 
donderdagmiddag 23 februari om 14.00 uur in het gevel- 
kastje aan het kantoor Thomsonstraat 1 worden gepubli- 
ceerd. 

•(« AUTOBEDRIJF 

ZANDVOORT 

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580. 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 8, SUPER .... WCT KORTING NORMAAL DIESEL.... 6 
4 CT KORTING CT KORTING zaterdags en zondags geopend, 
persoonlijke bediening. van Willem-Jan Otten, in hët 
Cultureel Centrum te Amstelveen. 
De aanvang is om kwart over acht. 
Decor en kostuums zijn van Paul 
Gallis, de regie is in handen van Paul 
Vermeulen Windsant. Henry de 
tweede is een man die aan 
geheugenverlies lijdt. Hij heeft de 
plaats ingenomen van een zoon van 
een rijke dame, die jaren geleden 
verdween tijdens een bootreis naar 
Zuid-Amerika. Het gaat hem op de 
lange duur niet best meer af, want 
stukje bij beetje komt hij meer over 
zijn oorspronkelijke afkomst te 
weten. 

SUIKER 

Suiker van Hugo Claus. In het kader 
van het Belgisch-Nederlands cultu- 
reel verdrag geeft het toneelgezel- 
schap van de Koninklijke Neder- 
landse Schouwburg op dinsdag 21 
februari in het Cultureel Centrum te 
Amstelveen een voorstelling van 
„Suiker" van Hugo Claus, aanvang 
kwart over acht. Suiker is een 
verhaal van liefde en hardheid in een 
milieu van Vlaamse seizoen- arbeiders, aangeworven voor de 
suikerbietenoogst in het noorden 
van Frankrijk. 

KINDERMUSICAL 
Alles in de wind van Mies 
Bouhuys.„Alles in de wind" is de 
naam van de nieuwe kindermusical 
van Mies Bouhuys welke op 
zondagmiddag 19 februari door het 
Amsteltoneel wordt opgevoerd in 
het Cultureel Centrum te Amstel- 
veen. De aanvang is om halfdrie. De 
voorstelling is geschikt voor kinde- 
ren vanaf zeven jaar. De muziek is 
van Joop Stokkermans. 

VROUWENCABARET 
Natascha Emanuels weer terug. Het 
vrouwencabaret van Natascha Ema- 
nuels komt op zaterdag 18 februari 
wegens groot succes nogmaals naar 
het Cultureel Centrum te Amstel- 
veen voor een voorstelling welke 
begint om kwart over acht. De naam 
is „Een traan voor elke roos". Het 
stuk werd gelanceerd tijdens het 
Holland Festival en trok toen veel 
belangstelling. WATERSTANDEN ZANDVOORT I) waterstandei 
tour d kim nd w ek luicNn als 
olg • 

Donderdag 1 ebriun J.53-22.29 
uur; njdag 1 br ir 1 1.01-23.54 

uur; Zaterdag 18 brua -12.32 

uur Zondag 19 bruar 1.1 2-13.37 
uur; maandag 20 februart 2.07-1 1.20 
uur; dinsdag 21 februari 2. 45-11.56 
uur; woensdag 22 februari 3.22-15.30 
uur- donderdag 23 februari 
3.57-16.01 uur. Openbare Vergadering 
Gewest Kennemerland 

ZAtvDVOORT - De commissie van 
advies en bijstand voor planologie ca. 
zal op 1G februari om 19.30 uurin het 
raadhuis van Bennebroek in openbare 
vergadering bijeenkomen. Deze ver- 
gadering van gewest Kennemerland, 
waartoe behoren de gemeenten Ben- 
nebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude te 
Halfweg, Heemstede en Zandvoort zal 
de volgende onderwerpen behan- 
delen: Verslag van de vergadering van 
6 oktober 1977; nabespreking bezoek 
Alkmaar dd. 9 februari 1978; partiële 
herziening streekplan Zuid- 

Kennemerland; inspraak voorhaven 
Umuideii; Stand van Zaken NORON; 
eventuele mededelingen, rondvraag en 
sluiting. Belangstellenden zijn 
welkom. Brandje in 
kleuterschool ZANDVOORT - Door dat een 
oliekachel bij het aansteken had gelekt 
ontstond er donderdag een brandje in 
de kleuterschool „Het Zecpaardjc" te 
Zandvoort. Bij komst van de politie en 
brandweer in de Linnacusstraat bleek 
het allemaal nogal mee te vallen. Er 
was weinig schade. Nieuw adres 

Randstad 

Publicaties 

AALSMEER - Sinds maandag 13 
februari is het hoofdkantoor van 
Randstand Publikatics b.v. ge- 
vestigd in de Dorpsstraat 8 te 
Aalsmeer. Randstad Publikatics is 
de uitgeefster van de Aalsmeerder 
Courant, Zanvoorts Nieuwsblad, 
lleemsteedse Courant, Hoofd- 
dorps/Vennepcr Nieuwsblad, 
Zwanenburg/Halfwegsc Courant, 
Iiadhoevc/Slotcnse Courant, Uit- 
hoornse Courant/Ons Weekblad 
en Strcekblad/De Ronde Vcner. 
Vrijdag 17 februari wordt de 
nieuwe vestiging officieel ge- 
opend door de Aalsmcerse wet- 
houder J. Maarse Gzn. Ter 
gelegenheid van dez» voor Rand- 
stad heuglijke gebeurtenis werd 
een speciale krant uitgegeven, 
waarvan u een pagina in dit blad 
vindt. Op die pagina staat 
weergegeven hoe het hele inge- 
wikkelde proces van een krant 
maken verloopt. 

De verhuizing heeft een paar 
wijzigingen tot gevolg. Want niet 
alleen het adres van Randstad 
Publikatics b.v. veranderde, de 
uitgeverij kreeg ook een nieuw 
telefoonnummer, namelijk 

02977-28411. Het postbus- 
nummer bleef ongewijzigd 264. 
Men wordt verzocht kopij in te 
sturen via dit nummer, dit 
bevordert een vlotte gang van 
zaken. Bijzonder tintje aan dia-avond in Bodaanstichting Huishoudelijke 
hulp 

gevraagd voor één 
ochtend per week. 

Wilhelminaweg 44, 
I tel. 02507-3182. HULP 
GEVRAAGD 

1 ochtend per week. 
Tel. 02507-7476. ZANDVOORT - Het oude Zandvoort 
van de vorige eeuw met zijn trotse 
hotels, drukbezochte badinrichtingen, 
oude badvrouwen, fleurige strand- 
tafrceltjes, maar ook de grimmigheid 
van vroegere strandingen en schip- 
breuken, dit alles was vrijdagavond te 
zien in de AG. Bodaanstichting te 
Bentveld. In de vorm van foto- 
materiaal, handgeklcurd' eri pp dia's 
overgebracht door 'de óüd-geméeri'le- 
archivarisG.N.deHcer{82): ■ 

De door De Heer geprojecteerde 
exclusieve dia-serie werd van commen- 
taar voorzien door J.A. Steen, die zijn 
betoog lardeerde met anccdotes en 
historische voorvallen. Vaak tot 
groot vermaak van de bejaarden toehoorders, van wie velen de 
kinderjaren als badgast in Zandvoort 
hadden doorgebracht. De commen- 
tator prees het verdienstelijk werk van 
De Heer, die met vooruitziende blik in 
die dagen persoonlijk tal van beelden 
uit oud-Zandvoort heeft vastgelegd. 
Met name de beelden van het 
reddingswezen en schipbreuken 
maakten indruk, ook het verhaal over 
Willem Drayer, die later als ; -, Een- 
oortje" door het : jeyen moest, gaan, 
aangezien hij bij' de redding van de 
'bemanning van „L'Indepcndance" 
een oorschelp verloor; die hij later 
achteloos op het strand wierp. 
De climax kwam echter bij het plaatje 
van het Marineschip Zijne Majesteits 
Stoomcorvet „Cycloop", dat in 1850 bij Zandvoort strandde. Ue reddings- 
boot bracht de 15 opvarenden aart 
wal. Een van hen, Albert Bierens- 
broodspot, bleef in het dorp achter, 
vond hier werk en een vrouw. Aaltje 
Drayer. Een van hun zonen was 
Volkert Bierensbroodspot, later een 
verdienstelijk geschiedschrijver van 
Zandvoort. Tot ieders verrassing bleek 
diens dochter, mevr. Ada van 
AschrBicrenbroodspot deze avond als 
bewoonster van het Huis aanwezig te 
zijn, nog wel op haar 77e verjaardag; 
„Een bijzonder avond" aldUs direc- 
teur Bierman in zijn dankwoord. „Die 
nog vele dagen stof tot praten in het 
Huis zal geven." Aanbesteding sloop 
Julianaschool ZANDVOORT - In het gebouw van 
Publieke werken heeft vrijdagmiddag 
jl. de aanbesteding plaats gevonden 
van de sloop van de voormalige 
Julianaschool aan de Brederodestraat. 
Directeur N. Wcrthein maakte bekend 
dat er vijf inschrijvingen waren 
binnengekomen. De begroting voor 
dit karwei was vastgesteld op 
f39.350,-. De resultaten waren als 
volgt: 

Aannemersbedrijf Limmen te Schagen 
f 39.950,-; Struyk's Aannemers- 
bedrijf te Krimpen aan de Lek 
f -18.300,-; Bouwbedrijf J.G. Nelis te 
IJmuiden f 37.800,-; Aannemers- 
bedrijf Fa. Bakker, Amsterdam 
f43.000,-; Gebrs. Bottelier te Haar- 
lem f45,250,-. De gunning werd 
aangehouden. De hoofdinspecteur 
korpschef van politie te Zandvoort 
heeft het door deze sloop straks vrij te 
komen terrein een ideale plaats 
genoemd voor het nieuw te bouwen 
politie-bureau, waarvoor de plannen 
reeds in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding zijn. J. W. VAN PUTTEN 

BELASTINGCONSULENT 
ACCOUNTANT 

Brederodestraat 61 -Zandvoort 
Tel. 26 56 

Administraties 
Invulen van aangiftebiljetten 
Financieringen en Assurantiën Vernieuw uw ST0PK0NTAKTEN 
dubbele 2,50 

enkele 1,/U 

ANCORU 

Grote Krocht 3-5-7, telefoon 02507-2974. 1 ^^*« BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 

dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. 
Groentenzaden, 
zaaigrond, 
zaaikisten, 
jiffy pots 

en dergelijke. Kweken] P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093. 
o^ Gevraagd voor enige 
ochtenden per week hulp bij zeer bej. dame 
alleen, voor licht huis- 
houdelijk werk. 
Tel. 02507-3786. sec -JTC DRAKA SOFT S.V.40 

MATRAS 

Alléén in 80x1 90 139,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Wie zijn geluk niet kent, 

leoft ongelukkig in rijk bezit. 

Vondel. 

(1587-1679) 

Maar wie een horloge, klok 

of wekker heeft van 

H0RL0GERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS M ET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07 

heeft zulk een rijk bezit 
dat hij er i'n leven lang gelukkig mee is. 

Komt u eens kijken in zijn showroom. 

t Is een belevenisl Eigen reparatie-afdeling mot 

elektronische apparatuur. :xk: Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a 

Tel. 02507 - 67 47 / 31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 

CENTRALE VERWARMING I Flinke huishoudelijke hulp 
gevraagd 

voor 3 ochtenden per week, In het seizoen 
meerdere ochtenden, van 8 tot 12.00 uur. 

Sollicitaties vanaf vrijdag. 

LUNCHROOM BERKHOUT 

Kerkstraat 17, Zandvoort, tel. 02507-3273. WONINGRUIL 

Aangeboden: Medemblik èengezinshuis 

4 slaapk., voor- en achtertuin. 

Cv. huur f 350,-. 

Gevraagd: huis met 3 kamers, oude bouw 

geen bezwaar, event. fJat met diep balkon, 

zelfde of lagere huur. 

Telefoon 02274-3508. Gevraagd: voor maandag- 
ochtend of -middag, 
om kapsalon schoon 

te houden. 
Dameskapsalon Yvonne 
Telefoon 02507-22 14. Gevraagd: 

huish. hulp in kl. 
bej. huisje. 

1 x per week, liefst donder- 
dag van 9.00- 12.00 uur 
of van 14.00 17.00 uur. 
Tol. 02K)763<13. <0®Q;_ 
CORODEX B.V. 

_ ZANDVOORT 

Vraagt voor spoedige indiensttreding 

EXPEDITIE/MAGAZIJNHULP 

Sollicitaties: CORODEX BV 

Noorderduinweg 48, Zandvoort. Tel. 2541. Te huur: 

vrije gemeub. 
zit-slaapkamer 

badkamer + kookgel. 
voor dame of heer 

b.b.h.h. 
Tel. 02507-4980 Tekoopaangeb. 
wegens verhuizing 

Pelgrim 
gashaard 

Type Romantica, 

rondbrander. 
Tel. 02507-4387 »u»».A...» ; VOOR UW PRIVÉ-, 

VERENIGINGS-EN 

HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deursen 

Schoolstraat, tel. 2507 lmm».L....^| GR0ENESTEIN BV 

vraagt 

CENTRALE 

VERWARMING 

MONTEURS 

Goed loon. 

Telefoon 02507-3845 

of kam. Onnesstraat 38. Scholier, 

18 jaar, zoekt 

na zijn eindexamen 

per 1 juni 

VAKANTIEWERK 

Niet op het strand. 

Br. o. nr. Z284 bur. v. d. 

blad. Zandvoorfse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. Te koop aangeboden: 

KOELTOONBANK 

lang 3.50 m, br. 1,20 m, 5 laden 220 V. Te bevr. Loos, Gasthuisplein 7, 
telefoon 02507-3928. 
RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1978 PAGINA 5 Vereniging wil zelfstandig opereren 

Grote vraag naar tuintje ZANDVOORT - Voor het bezitten van een volkstuin in Zandvoort 
bestaat ontzettend veel belangstelling. Er staan op de gegadigclenlijst 
van de Volkstuindersvereniging „Zandvoort" maar liefst zestig 
personen genoemd. Het ziet er naar uit dat de aanvragen kunnen 
worden gehonoreerd, omdat de gemeente haar medewerking zal 
geven bij de aanleg van een tweede nieuwe komplex met ruim zestig 
tuinen. 


%* 's? 
Prijzen 
voor de 
best ver- 
zorgde 
stukjes 
grond Het groeiende aantal geïnteresseerden 
werd afgelopen woensdagavond ge- 
noemd tijdens de behandeling van het 
jaarverslag van de vereniging. Uit het 
jaarverslag kwam naar voren dat 1977 
een uitstekend tuindersseizoen was. 
Joor de vele regen groeide en bloeide 
dies uitstekend. Vaak zo goed, dat de 
gewassen in enkele gevallen wel eens 
bijzonder grote vormen aannamen. Zo 
werden er snijbonen van een halve 
meter en aardappelen van zeven ons 
per stuk op de tuinen gesignaleerd. 
Op de vergadering was ook de 
verkiezing van het bestuur. Er werd 
een aantal aftredende bestuursleden 
bij acclamatie herkozen. De samen- 
stelling van het bestuur ziet er nu als 
volgt uit: de heer H. Bulle voorzitter, 
de heer J.A. Steen vice-voorzitter (hij 
was eerste sekretaris) de heer H. Bullee 
penningmeester, de heer C.J. Wester 
toegevoegd aan de inkoopkommissie 
(hij was tweede sekretaris), de heer 
M.L. Verhoeven eerste sekretaris, de 
heer P.C. van der Lans tweede 
sekretaris en de heer A. Koper tweede 
penningmeester. Na deze bestuurs- 
verkiezing had de prijsuitreiking plaats 
van de meest verzorgde tuinen op het 
komplex. De uitreiking gebéurde door"' 
de wethouder van Publieke Werken de 
heerJ. Attema. 

Bewondering 

Hij hield een geestige speech waarin hij 
zijn bewondering uitsprak over de 
voorspoedige ontwikkeling van de 
volkstuindersvereniging, die in zo'n 
korte tijd tot één van de grootste 
Zandvoortse verenigingen uitgroeide. 
De wethouder reikte vervolgens de 
eerste prijs uit - een fraaie beker met 
inskriptie - aan mejuffrouw J. de Vries. 
Zij werd in het beoordelingsrapport 
een vlijtige volkstuinster genoemd. 
Door haar voorliefde voor de bloe- 
menteelt werd haar tuin een sieraad 
van het hele komplex. 
Naast deze eerste prijsontving zij ook 
nog de Wethouder Attema-wis- 
sel beker. 

De tweede prijs - ook een beker met 
inskriptie - werd met loffelijke 
woorden uitgereikt aan de heer J. van 
den Bos. Hij ontving de prijs voor de 
meest verzorgde tuin, en voor de 
toewijding die hij aan de dag legde 
voor het kweken van de gewassen. De 
jury noemde hem een „modclvolks- 
tuinder". 

De derde prijs werd toegekend aan de 
heer C.H. van der Valk voor het met 
grote bekwaamheid kweken van 
diverse gewassen in een glazen kas. 
Zijn bijbehorende tuin maakt ook 
altijd een uitstekend verzorgde in- 
druk. 

Beleid 

Wethouder Attema deelde daarna 
mede, van het tweede nieuwe 
komplex met tuintjes. Het bestuurvan 
de vereniging zal volledig inspraak 
krijgen ten aanzien van wensen en 
verlangens. Het nieuwe komplex met 
tuinen zal waarschijnlijk voor het 
einde van dit jaar kunnen worden 
opgeleverd. 

Voorts hield de voorzitter van de 
.vereniging betoog over een nieuwe een 
'afdeling te zijn geweest van het 
Algemeen Verbond van Volkstuin- 
dersverenigingen in Nederland, was er 
een aantal organisatorische moeilijk- 
heden gerezen met betrekking tot een 
zelfstandig bestuursbeleid. 
Dit leidde tot een nadere oriëntering 
bij bevriende zusterverenigingen in de 
regio. De voorzitter deed - met grote 
eenstemmigheid van het bestuur - een 
voorstel om de Zandvoortse veren i- 

Waterschade 

ZANDVOORT - Zaterdag sprong een 
hoofdhuis van de waterleiding nabij de 
Boulevard Barnaart. Het souterrain 
van een woning liep onder water. Door 
ingrijpen van een wachtsman van hel 
gas- en waterbedrijf werd de water- 
stroom snel gestopt. De brandweer 
heeft door middel van een dompel- 
pomp de ergste wateroverlast ver- 
wijderd. Kr ontstond veel schade. ging om te zetten in een volkomen 
zelfstandige vereniging met eigen 
statuten en een huishoudelijk regle- 
ment. 

Dit voorstel ontmoette geen enkel 
bezwaar bij de leden en werd zelfs 
enthousiast ontvangen. Met algemene 
stemmen werd het voorstel dan ook 
aangenomen. 

Als vereniging zal de V.T.V.Z. lid 
blijven van het Algemeen Ver- 
bond, maar men is nu baas in 
eigen huis. Ook zal de nieuwe 
status van groot voordeel zijn 
voor het kontakt met het 
gemeentebestuur. En voorts zal 
het bestuur in de toekomst een 
nauwe samenwerking met een 
aantal bevriende zustervereni- 
gingen in Haarlem en omstreken 
worden bevorderd 

Wethouder Attema overhandigt 
de wisselbeker aan mej. De Vries. 
(foto: Rob Langereis). Veel belangstelling bi 
uitvoering van leerlin ZANDVOORT - Zeer veel 
belangstellenden trok de leer- 
Iingenuitvoering van het muziek- 
centrum „Zuid Kennemerland" 
in het Gemeenschapshuis. Er 
waren zoveel aanwezigen dat 
men zitplaatsen te kort kwam. 
Reden dan ook voor het 
bejaardenkoór Zandvoort" dat 
haar medewerking aan de uit- 
voering ^verleende, om de door 
hen reeds ingenomen zitplaatsen 
af te staan, zodat men minste 
voor alle aanwezigen een plaats 
beschikbaar kwam. 

Het prettige van een goed opgezette 
leerlingenuitvoering is altijd, dat men 

j vanaf de grondbeginselen van de 
muziek, de vorderingen van de 
leerlingen gemakkelijk kan volgen en 
het werkelijk talent al gauw kan 
vaststellen. Daarbij is het leuk, het 
enthousiasme vooral van de aller- 
kleinsten te beluisteren en gade te 
slaan, alsmede het eindeloos geduld 

;waarmce de grondbeginselen van de 
muziekleer worden bijgebracht. Zo 
was het ook deze avond, die uitmuntte 
door een voortreffelijke organisatie. 
De directeur, de heer J. Michael 
Nuyten opende met een geestig 
toespraakje en sprak zijn blijdschap 
uit over de massale opkomst. Het 

^programma werd hierna geopend met 
een mini-muziekles rondom maat, 
ritme, melodie en een opera door de 
A.M.V. basiskias en A.M.V.I. onder 
leiding van Elly Klöpping. Met behulp 
van een aantal soort castagnetten, 
(eigen uitvinding? ) en xylofoon 
maakten de kleinsten onder de kleinen 
de grondbeginselen van de muziek op 
aantrekkelijke wijze duidelijk. 
Vervolgens brachten de blokfluit- 
lcerlingen eveneens onder haar leiding, 
een drietal eenvoudige Hollandse 
aalsmeerder ^/ 
courant ulthaornsc eourant'*S 
ons weekblad het streekblad^T 3 
de ronde vener zwanenburg (f^f 3 
haïfwegsc courant badhoeve C^ff 3 

sJotense courant ^i HEEMSTEEDSE 

lulu fccnnatr*€tatc courant "v, : zandvoorts &&* 
nieuwsblad hoofddorps CS7 5 
venncper nieuwsblad 

Hoofdkantoor 
Dorpsstraat 8, 
Aalsmeer, 
tel. 02977-28411 liedje"! Het duet voor altblokfluit 
door Anneke Pool, eveneens blokfluit- 
leerlinge van Elly Klöpping deed 
hierna de mcergevorderdlieid reeds 
duidelijk uitkomen. 

Interessant was de canon „Domino 
cantate" door Toos Vink en Harry 
Verstecge, eveneens leerlingen van 
Klly Klöpping, gebracht op de 
strijkpsiilter, een nog maar weinig 
gebruikt Middeleeuws strijkinstru- 
ment, dat echter een behoorlijke 
vaardigheid vereist wat het bespelen 
betreft. Zij brachten het op voortref- 
felijke wijze ten gehore. Thomas 
Pennekamp, jeugdig pianoleerling van 
Fred Gest speelde hierna een drietal 
eenvoudige liedjes waarvan vooral het 
„Klokken in de verte" een behoorlijke 
verklanking kreeg. 

Ierse Folksonds werden hierna ge- 
bracht met veel enthousiasme door 
Miriam Homme en Margriet Venema, 
viool-leerlingen van Christien van 
Lier-Boon, met begeleiding van de 
gitaar-teerlingen van Nico Koekoek, 
Marjan Koopman en Hans Dreyer. 
Ken eenvoudige bewerking van de 
ouverture Wilhelm Teil van Rossini en 
drie Kngelse volksliedjes speelde 
hierna Sieds de Hoer, piano-leerling 
van Fred Gest, niet onverdienstelijk, 
hoewel zenuwen een behoorlijke rol 
meespeelden, waarna we belandden 
bij de meergevorderden met een goede 
vertolking van de sonate in F dur van v 
(Juaiilz, gespeeld door de blokfluit- 
leerlingen van Fred Gest: Tekla Ris, 
Birgitta van Iluuren en Mar jon Broeks. 
die er een zeer aanvaardbare ver- 
klanking van gaven. Het hoogtepunt 
van de avond werd hierna ongetwijfeld 
het optreden van Jurgen F.rich, 
viool-leerling van Frans Visser, die drie 
delen uit het Wedding Diverliment 
G K. Telemann op zeer knappe wijze 
ten gehore bracht. Hier openbaarde 
zich een opmerkelijk talent. Hij werd 
op vaardige wijze aan het spin 'l 
begeleid door Jan liet KnijlT. 
Direct daarna bekoorde \ndrca Aukema, gitaar leerling van .Jan 
Stavinoha-Mehsek door zijn beheerst 
en gevoelig gitaarspel vooral in liet 
Rondo van M. Giulliani. dat - op een 
kleine ontsporing na • bijzonder mooi 
werd gebracht en een goede beheer- 
sing van zijn instrument openbaarde. 
Hij zal er zeker goed aan doen in deze 
klassieke richting het in zijn spel 
verder te /.oeken. Besloten werd met 
een vlot gespeelde sonate in F dur van 
G.F. Teleman op de altblokfluit door 
Ronald van den Dool. leerling van 
Fred Gest, die hem zelf aan hel spinet 
begeleidde. Hij speelde op 
enthousiaste wijze met een duidelijke 
feeling voorde mogelijkheden van zijn 
instrument. 

Het programma werd aangevuld met 
een optreden van het bejaardenkoór 
Zandvoort, onder leiding van A. van 
Laar en pianobegeleiding van mej. M. 
Hufferman. Het bleek duidelijk, dat 
de heer van Laar, die sinds kort de 
oud-diriuente, de helaas overleden mevr I Nicrop Pi tiet urvangt, het 
koor aan 't aftasten is wat betreft de 
mogelijkheden. Zo moet men ook dit 
eerste optreden onder zijn leiding 
zien. Het koor trachtte de winterse 
sfeer buiten te verjagen door liet 
zingen van een vijftal zomerse 
Hollandse liedjes van Catl). van 
Rennes, Hendrika van Tusschcnbroek 
en L.A. van Tetterode, doch bepaald 
hartverwarmend deed de zang nog niet 
aan. Kr was nog een zekere matheid, 
die echter, wanneer dirigent en koor 
meer aan elkaar gewend zullen zijn, 
zeker zal verdwijnen, want van Laar 
bleek een bezielend leider, die stellig 
met dit koor. ondanks het ontstellend 
gebrek aan heren, in de toekomst veel 
zal welen te bereiken. Dal men het 
kan, hebben vorige uitvoeringen wel 
bewezen. Doch al met al werd het een 
leerzame en interessante muziek- 
avond, waarvan de aanwezigen veel 
hebben genoten. 

C. Kuyper Sr. Routebeschrijvingsrit A.S.V. Sandevoerde ZANDVOORT • De Autosport- 
vereniging Sandevoerde organiseert 
a.s. zaterdag 18 februari een route- 
beschrijvingsril, die zal worden ge- 
houden in de gemeente Velsen. De 
lengte van de rit is 10 kilometer. De 
start van de eerste deelnemer is om 
13.31 uur bij het gebouw \an Nieuw 

l'llieum /..*nKlviw\rsli»t:inn 1 (**R u:i;»»- na aHoopook de prijsuitreiking is. Het 
inschrijfgeld bedraagt f 9,00 voor 
leden, MO.-- voor niet-leden. De 
inschrijftafel is geopend van 1 2.30 uur 
af. Voor eventuele nadere inlichtingen 
kan men terecht bij het sporlsecreta- 
riaat, i. Ostadestraat 19, Zandvoort, 
tel. 02507-5108. 
ELASTISCHE JOH. v. MEERTEN 

Leverancier voor alle ziekenfondsen Interessante expositie 
in Cultureel Centrum ZANDVOORT - Het strekt het 
bestuur van het Cultureel Centrum 
aan het Gastlniisplcin tot eer, dat men 
door het regelmatig aantrekken van 
exposities de gang naar dit centrum 
weet gaande Ie houden. In de loop van 
de laatste maanden hebben wij door 
menige interessante tentoonstelling in 
de expositie-galerij, die zich daarvoor 
bij uitstek goed leenten uitmunt door 
een met grote zorg aangebrachte 
verlichting reeds vele goede voorbeel- 
den gezien. Wij herinneren u aan .laap 
Bouhuys, aan Dick van der Mije en 
Martin Faber en thans wordt opnieuw 
onze aandacht gevraagd voor het slerk 
aansprekend werk van Henk Oor- 
duwener. 

We hebben Zo het idee, dat hij directe 
familie is van de musicus Jan 
Cordu wener, die in vroeger jaren met 
zijn bekende ensemble triomfen 
vierde op het gebied van de verfijnde 
amuscmentsimizick met een geheel 
eigen stijl en voor de radio grote 
successen verwierf, terwijl talloze 
grammofoon-opnamenvan hem ver- 
schenen. 

Nu in kunstgalerie John F.ijlders aan 
de Haltestraat, de maandelijks terug- 
kerende exposities door de huidige 
exploitant Bob Kion lijken te zijn 
stopgezet, (jammer en waarom, want. 
zij waren een begrip in Zandvoort 
geworden) is deze cxpositie-mogelijk- 
heid nog meer tot een welkome 
aanvulling geworden van het kennis 
maken met kunstenaars in onze 
gemeente, iets. dat wij toch niet graag 
meer zouden willen missen. Dat heeft 
het bestuur van het Cultureel Centrum 
heel goed begrepen, dat ook op het 
gebied van kamermuziek, cabaret e.d. 
steeds meer zijn sporen gaat ver- dienen, en wat men brengt is zonder 
meer prijzenswaardig. 
Zo is liet ook met deze interessante 
expositie van Henk Cordnvveiler. 
wiens tekeningen en aquarellen te zien 
zijn tol en met 27 februari a.s. van 
woensdag tot en met zondagmiddag 
van twee lol vijl' uur. Wij brachten er 
dezer dagen een bezoek en maakten 
kennis met een geheel aparte kunst. 

Het werk van Henk Cbrduwcner 
spreekt van hart tot hart. Het is 
spontaan en boeiend. De fraaie 
ingetogen kleuren van zijn aquarellen 
zijn harverwarmend en zijn onder- 
werpen, hix>fdzakelijk landschappen 
in binnen- en buiteeland, spreken 
sterk aan. 

Het is uit het werk van deze thans'l>3 
jaar oud zijne kunstenaar direct af Ie 
leiden, dat hij zich vroeger jaren heeft 
gespecialiseerd in liet vervaardigen van 
toneeltlecors. Als enige Nederlander 
zijn van hem zelfs ontwerpen voor 
enkele Mozartopera's geëxposeerd in 
het Mozart-muscum te Salzburg. waar 
deze zich nog steeds bevinden. Dit 
theaterwerk vergde van hem tientallen 
jaren, zodat voor exposeren van zijn 
vrije werk praktisch geen tijd over- 
bleef. Sinds 1975 heeft hij zich echter 
van dit theaterwerk losgemaakt en 
exposeert thans regelmatig in kleine 
galeries en streekmusea. Maar de 
voorliefde voor het decor i.s in 
verfijnde vorm in hetgeen u thans in 
het Cultureel Centrum kunt zien, nog 
altijd waarneembaar en het is 
interessant daarvan kennis te nemen, 
want het maakt zijn werk tot een 
geheel aparte kunst. Wij zouden u 
willen aanraden, er een dezer dagen 
eens kennis van te gaan nemen, want 
het is ongelofelijk boeiend. Enkabé heropend 

ZANDVOORT - Precies vijfentwintig jaar nadat zijn vader in Zandvoort op het 
Raadhuisplein zijn zaak opende, hield de heer J.P. Nijssen een feestelijke 
receplie in het geheel gemoderniseerde pand. 

De heer Nijssen schaamt zich er niet voor zich zelf een „dienende kruidenier" te 
noemen, wellicht de oorsprong voor het succes. Het i.s tenminste moeilijk om 
deze moderne zelfbedieningszaak te vergelijken met het beeld dat men nog 
steeds heeft van de „kruidenier". Nieuw is de afdeling fruit en men hoopt dat 
het net zo'n succes zal worden als de afdeling „brood van de warme bakker", 
want sinds vier jaar verkoopt de heer Nijssen het brood van bakker Keur. 
Ondanks het geheel aan deze tijd aangepaste interieur handhaaft men nog steeds 
de afdeling „bezorging" voor oudere en zieke klanten; een service van de heer 
Nijssen 
ZANDVOORT - De sneeuw die de 
afgelopen dagen is gevallen, heeft bij 
velen jeugdherinneringen opgeroepen. 
Zo ontvingen wij van mevrouw E. 
Jongsma-Schuiten een herinnering 
waarvan wij u willen laten meegenie- 
ten. 

„Wanneer het vroeger flink had 
gesneeuwd (vroeger is zo'n vijftig jaar 
of langer geleden) dan kwamen de 
Zandvoorters met bandkarren en 
kruiwagens vol sneeuw bij de oude 
strandweg. Daar werden de wagens 
geleegd. De bedoeling was de strand- 
weg flink op te hogen tot een 
prachtige sleebaan. Al die sneeuw 
werd flink aangestampt en 's avonds, 
wanneer het hard vroor, bespoten met 
water. Er ontstond clan een geweldige 
baan om te sleeën. 

De volgende middag om twee uur 
werd „de baan" clan geopend. (Denkt 
u eens even in van de Kerkstraat, van 
een rotonde was nog geen sprake, liep 
je zo op het strand). Aan weerszijden 
van „de baan" werden touwen gespannen, daarachter dromde dan 
het publiek samen, want het was ee n 
kostelijk schouwspel. Onder aan de 
sleebaan hadden ze een drempel 
gemaakt van sneeuw en ijs de 
zogenaamd „hors". Dan riepen de 
mannen: „Rammelt met een bus geld 
voor een extra zeeuwer". Bovenaan 
stonden dan wc) acht priksleeën. 

Iedere man nam een vrouw op schoot, 
dan hoorde je een schreeuw, dat was 
de start. Je moest goed kunnen sturen 
en dan ging je met een geweldige vaart 
naar beneden. Had je veel vaart dan 
vloog je over de „hors" heen, soms wel 
tot aan de vloedlijn en dan werd je nat 
van liet zeewater. Je kleren bevroren 
dan meteen, maar aan naar huis gaan, 
daar dacht je niet aan. Voor geen goud 
wilde je die pret missen. Blauw van de 
kou kwam je 's avonds naar huis; maar 
als je dan met een warme bak koffie bij 
de roodgloeiende kachel zat dan 
gloeide je nog na van het plezier. Als ik 
er nog aan denk: „Sportvrouw van liet 
jaar voelde je je clan! ! ! ! " C H{ ***" Nieuwe Gracht 33 
Zocherstraat 22 
Haarlem 
Alkmaar < ttislh lusthofje I !) 7,S'. Hier wonen ..-r, tic meisjes van loei) die non '"' gloeien bij de 
L\ i luiten van de sh vhuun, co 'n vijftig jaar celeden. RANDSTAD PUBLICATIES5 DONDERDAj. 16 BR A PAGINA 6 

emtuM 
BB 
en komt die ^ 

precies sia. Neem uw 
'keuken mal en mee ^^Geerlmgs helpt u met 
S/'// uw allin keukenplan Bij Geerlings nooit gezeur achteraf. Wij maken een prijs af voor het 
keukenplan naar uw eigen wensen. Ontwerp, levering, installatie en 

servicegarantie, all-in. 

Hoeveel extra werk en onvoorziene kosten de inbouw ook brengt 

onze prijs staat. En hij staat ook nog eens zeer voordelig genoteerd. 

Gewoon een bijzonder prijs-veilig idee zo'n all-in keukenplan van Geerlings. aasEssasaKaESS 

S2ËPEÉI Geerlings Keukens 

023-289874/289875 

Meubelhal Cruquius 

023-281791 

Pavex 

Tapijt en Gordijnen 

023-288151 
nu-of nooit: KUNSTSTOF 
KEUKENS 

Fantastisch progamma van ca. 40 
modellen in onze showroom. Invelo 
kleuren en uitvoeringen. 
Komploot met oven, kookplaat, 
wasemkap, koelkast, 
aanrechtblod en spoelbak. al vanaf rA prijs 3900,- Zcn extra's om 
o\er na te denken 
' I J.ur ji.irjnr ie op 
.tllo iloor (iccr- 
llll^N ^C|i|jjInIc 
keukens 

* l*l.i.ilsin|: i.m 
keukens il oor 
s-ijixMi semee- 

lliellst 

* l'ni/e» ctl pljjt- 
siniiskosii-n in- 
kliisK-l'BT.W.- 
t\\\\ ik'l'inilicl'. 

* Uij meenemen 
vjn .ilïnclmtien 
(irjtis persoon- 
lijk keiikenpl.nl. 

* Soepel (lerciteldc 
kredietverlening. 

' Luse jppjrjlmir 
\jn (tekende 
kw.ilileitsmerken 
v..urop 5 Jjar 
uarjntie w 

DagOilk* g*op*nd »in 

9.00 tot 17 00 uur 

Opmuniligvin 13.00 tot 17.00 uur. | 

Vrljd«0fivcnd koopavond van 

19.00-21.00 ui». 

Gratis ruim* parka«rmoostt)khe4d •4 Sf.tWfSSPC'-' ^5 

wk Cor Severijnse 

Vooral uw 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. Interieurverzorging 

FA. L. BALLEDUX & ZONEN 

Complete woning-inrichting sinds 1923. 

Meubelen 

Beddan 

Ledikanten 

Dekens 
')'/V$ËS^£ai /6S9 Gordijnstoffen 
■-ffi-W^JHW. -IjjL Tapijten 
:-*ó. 'Jetfia. W S<1l Cocosartikelen 

Linoleum: -f IMovilons iV^ Ploegstoffen ZAAK: HALTESTRA AT 27 

Matthijs Molenaarstraat 6 telefoon 3759. Kamerbreed-tapijten 

Intertest 

Luxaflex zonwering 

Off. Lux: dealer 

VOOR MEUBELEN 

EIGEN 

TOONZALEN 

O.a. kloostermoubelon 

29. tel. 2596, Zandvoort E1NIKABE 

Raadhuisplein 2, Zandvoort, telefoon 02507-2051 . 

DEZE WEEK 

Ie soort GELDERSE GEKOOKTE 1 AQ 

WORST250gram I/KJ 

RUNDERLEVER 100 gram 0,89 

IJS rol 1 liter 1»45 

PATAT FRITES 1 kilo 1 f 19 

SHERRY, 3 flessen voor 1 0,00 

EN KAB É 

Een begrip voor kwaliteit en service ! EIKEN TELEFOON- 
TAFELTJE 

met verlichting 229,- 
HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMING 

H.H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 

Verbindingsweg 38 • BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend. MIELE WASSALON 

'WASUNIEK' 

WASSEN 5 kilo " t i0 

STOMEN b.v. PANTALON . JfOü 

STOMEN b.v. JAPON 4,3u 

LAKENPAKKET wasserij "7 OC 

Snel. Utrecht # r *.»J 

Spaar de gratis zegels voor een gratis 
was. 

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417. Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort. 
telefoon 02507-6123. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J.VAN 

DEN BOS 

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796. Breng warmte in huis 
met een bloemetje van erica GROTE KROCHT 24. 
ZANDVOORT. Bffasf «aBQad fie bureau 

* €e wSiraEe wet warming . *; KAMERLING ONNESSTRAAT 
ZANDVOORT 

EL.02507 5845' x '4jfi 38 
De winter is bijna voorbij, 
vanaf 1 maart is het weer lente hij 't (kinder)WINKELTJE 

Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 6580. 

Er is weer volop keus in voorjaarakleding 

voor jongens en meisjes. 

JURKJES, T-SHIRTS, JEANS, JACKS enz. 

Vanaf 1 MAART zijn we weer iedere dag ge- 
opend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Maandag gesloten. Wees het voorjaar vóór!! 

LEWTESTQFFEN zijn al binnen. SOfO. BROSWET 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 

van 11.00 tot 17.00 uur. 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 Te koop gevraagd: 

HUIS of FLAT 

(event. appartement) 

Liefst aan of in de omgeving 
van het strand. 

Br. ond. nr. Z 283 bur. v. d. blad. u 
SELF SERVICE STATION 

ZAftSDVOORT 

Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66, 

privé 02507 - 61 28 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. 3E rarr 3E 3C Heremkapsalon 
Peter v. Poeke 

Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. :3e: zie: 3 e: zacm VERLOREN 

op 15 januari een 

wit gouden ring met briljant. 

tijdens strandwandeling nabij 

Dolfirama. 

GOEDE BELONINGI 

Telefoon 030-934125. f 30,00 per dag premie bij Schildersbedrijf ■ft „DE BOET' 

Keesomstraat 289, telefoon 02507-56bb. 

VOOR AL UW BEHANG- 
WIT- EN SCHILDERWERK AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 

SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDRIJF BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREOFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN Solide aluminium frappen met 
aluminium plateau 3 treden van 48,00, voor 39,95 

4 treden van 52,50, voor 45,00 

5 treden van 61,50, voor ...49,50 

6 treden van 79,50, voor 67,50 

7 treden van 110,00, voor 85,00 

8 treden van 145,00, voor 119,00 

Deze trappen met DIN-keur! 

J. H. Vermeijs * 

Haitestraat 1 - Zandvoort 
Telefoon 52 04 HOTEL CAFÉ-RESTAURANT „KEUR" 

Zeestraat 49-51, Zandvoort, tel. 02507-2023 
heeft per 1 maart 1978 vacatures voor: 

- KAMERMEISJES 

- ONTBIJTSERVEERSTER 

• ERVAREN RESTAURANTKELNERS 

• LEERLING RESTAURANTKELNERS 

• ALGEMENE DIENST 

Sollicitaties na telefonische afspraak. Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
Volvo 66: 

gK>te klasse! jt% 


Op en top Volvo-kwaliteit in 
deze economische wagen. 
De kleine handzame Volvo, die 
met zijn zuinige motoren 
automatische transmissie een 
aparte klasse vormt. 

Zeker ook, doordat de 66 
ondanks zijn kleine afmetingen 
heel wat ruimte binnen biedt. 

Maak een proefrit in de 
Volvo 66. Een telefoontje is al 
voldoende en wij komen bij u 
langs. A\ 0(1.1 VOLVO Automobielbedrijf 
H. P. Kooijman B.V. 

Brederodestraat8-10, 
Zandvoort, tel. 02507-3242. RANDSTAD PUBLICATIES 3 4/5 WOENSDAG 15 FEBRUARI 1978 PAGINA 7 


De telefonistes Edtth Maarse en Marijke Bom. Computer zetmachines in Beverwijk. De typistes van de IBM-afdcling. Hoe wordt een Nieuwsblad gemaakt 
Hoe wordt een streekblad gemaakt? 
En wie maakt of maken die krant? De 
krant die 's avonds of 's middags al in 
de brievenbus ligt, en na (hopelijk) 
gelezen te zijn enkele uren later als 
verpakkingsmateriaal van aardappel- 
schillendienstdoet (? ),iseen produkt, 
waaraan vele handen een bijdrage 
hebben geleverd. 

Het is ook een produkt, dat vaak 
('meestal) al improviserend en in wei-: 
nig tijd in elkaargcdraaid wordt. Hec is 
een produkt, dat iedere keer weer 
„nieuw" is, en „anders". Een produkt 
dat met emoties, meningen, ideeën, in 
woede, verbazing, berusting, bewo- 
genheid en betrokkenheid gemaakt is, 
en dat emoties, meningen, ideeën 
losmaakt en woede, verbazing, berus- 
ting, bewogenheid en betrokkenheid 
opwekt. 

De pijlers waarop de krant iedere keer 
weer opnieuw steunt, zijn de redaktie, 
de advertentie-afdeling (acquisitie), de 
adv.order-afdeling en de techniek. 
Voor al die afdelingen geldt, dat men 
van het werken aan de krant houdt. 
Idealisme is een groot en beladen 
woord, maar als je aan een krant werkt 
doe je dat altijd met een zekere (vaak 
behoorlijke) mate van idealisme. 

De redaktie 

De redaktie bestaat uit mensen, die 
het „nieuws" vergaren, die verslagen 
maken van politieke vergaderingen, 
buurtbijeenkomsten, toneeluitvoe- 
ringen, concerten, sportwedstrijden 
en wat dies allemaal meer zij. Hun 


&itë&'$ 
4 komt mooi uit, maar als er 17 
advertentiepagina's zijn, wat dan? 
Het totaal aantal pagina's moet altijd 
even zijn. Moet je in dat geval dan 
omhoog naar 22 (wat dus kommcr- 
ciëel niet verantwoord zou zijn) of 
terug naar 20 (wat minder is dan 25 
procent • bovendien kan de redaktie 
haar nieuws nooit op zo weinig 
pagina's kwijt). 

Dus dan wordt er kort vergaderd, met 
aan de ene kant de redaktie die meer 
wil, en aan de andere kant de 
advertentieafdeling die de kommer- 
ciëlc verantwoording in de gaten moet 
houden. Dat zijn vaak spannende 

gesprekken Waarbij overigens 

iedereen voor ogen heeft, dat hetaltijd 
een „goeie"krant moet worden. 

Administratie 

Dat een administratie in een kranten- 
bedrijf noodzakelijk is, behoeft 
nauwelijks enig kommentaar. Wat 
zouden redaktie en advertentieafde- 
ling doen zonder telefoniste, die 
doorverbindt naar de juiste man? En 
wat zou het een onvoorstelbare chaos 
worden als er geen sekretaresses waren 
die de korrespondentcn-, adressen- en 
abonnementenlijs ten bijhielden. als volgt. De kopij, die de redaktie 
vergaart, evenals de advertenties die 
de advertentieafdeling (aquisitie met 
een moeilijk woord) bij de adver- 
teerders vandaan haalt, worden per 
koerier volgens een bepaald tijd- Zoals iedere krantlezer weet, zijn alle 
artikelen in de krant voorzien van een 
„kop". Deze „koppen" worden op 
een aparte manier gezet op de 
fotokoppenmachine, ook al weer zo 'n 
vernuftige computer 
De vouwmachine van Perscombinatie „veldwerk" bestaat uit het bijwonen 
van die evenementen, het maken van 
notities, het „langs de weg zitten", hot 

kijken, snuffelen, vragen 

Een onmisbare schakel in het vergaren 
van nieuws, of dat nou lollig of treurig 
is, droog of sappig, verbijsterend of 
bloedstollend, is de telefoon. Talloos 
zijn de berichten die via de telefoon bij 
de redaktie belanden. De bureau 's zien 
er meestal rommelig uit, vol haastigen 
bijna onleesbaar beschreven vellen en 
velletjes papier, typemachines, pen- 
nen, asbakken, telefoons. Vooral op 
de drukste momenten, als, met de 
klok dreigend in de achtergrond, de 
krant afgemaakt moet worden, is het 
een chaotische boel. 
Alles wat er aan notities, verslagen 
enzovoorts op papier gekrabbeld is, 
moet op de machine worden uit- 
getypt. Opdie vellen kopijpapier moet 
dan exact worden aangegeven op 
welke kolombreedte het betreffende 
stuk gezet moet worden (1-kolom, 
2-kolom), met welke lettertype dat 
moet gebeuren (licht, cursief, vet), 
welke „tussenkoppen" gezet moeten 
worden en waar- die gezet moeten 
worden. 

Sensationeel 

Dan moet het artikel een „kop" 
hebben, een titel, en die moet 
pakkend zijn, de lezers als het ware 
ertoe opwekken om beslist dat artikel 
door te lezen. Zo'n kop mag niet 
misleidend zijn, moet de lading 
enigszins dekken, maar moet vooral 
opvallen. Geen wonder, dat de 
redaktie vaak het verwijt treft een 

zaak „op te blazen" alleen omdat 

de kop niet helemaal juist is, of ietsjes 
te sensationeel. 

Alle kopij wordt in mappen gedaan. 
Om in de fotografische zetterij geen 
verwarring te veroorzaken, hebben 
alle kranten een aparte kleur voor hun 
mappen. Omdat Randstad Publicaties 
nogal wat kranten uitgeeft, zijn alle 
kleuren van de regenboog vertegen- 
woordigd. 

Om de zoveel tijd - er wordt een strak 
tijdschema gehanteerd - worden de 
mappen met kopij opgehaald en per 
koerier naar Beverwijk gebracht om 
aldaar bij De Kennemcr verder 
verwerkt te worden. Do advertentie-afdeling, v.l.: Tieneke 

Passies. Edlth Maarse. Marijke Bom. De techniek 

Bob Lodewegen (vestigingshoofd). Wil 

Rijnbeek, Kees Koper, Mark Christiaanse. 

Jan Boersma en Ada Ouwerkerk. De aquisitie 

Zoals het bij de redaktie gebeurt, zo 
ongeveer gaat het ook bij de 
advertentie. Ook deze mensen zijn op 
pad, bezoeken winkels, bedrijven, 
vergaren opdrachten en advertenties. Langs de grote snelweg naar Alkmaar, 
in Beverwijk, ligt het in 1971 
geopende grote bedrijfscomplex van 
„De Kennemer" Daar worden 

sinds vorig jaar alle edities van 
Randstad volgend de modernste 
methoden „gemaakt". Niet gedrukt, 
dat gebeurt in Amsterdam bij de 
Perscombinatie (daarover straks 
meer). schema naar Beverwijk gebracht. 
De kopij wordt bij DeKennemeropde 
band opgenomen door de typistes, die 
aan de IBM-machines werken. Behalve 
op de band wordt de kopij opgenomen 
op een vel papier, om de korrektic- 
afdeling de kans te geven de nodige 
verbeteringen aan te brengen. 
Vandaar komt de kopij, die op de 
band staat, naar de lBM-computer. 
Dat is een vernuftig apparaat, dat 
alleen maar impulsen nodig heeft om 
de kopij op de gewenste manier op het 
papier over te brengen: op één kolom, 
twee kolom, vet, normaal cursief, om 
maar enkele van de talrijke mogelijke» 
te noemen. 
Aan de lange 
Kennemer. opmaaktafel bij De 
besverken die op ook al weer aparte 
vellen pap/er, hanteren eveneens 
veelvuldig de telefoon, typen, rekenen 
en tellen. 

Ook de door hen bewerkte adverten- 
ties worden in mappen gestopt en dan 
per koerier naar Beverwijk gebracht. 
Als de tijd voor een krant vol is, dat wil 
zeggen er dus géén kopij en géén 
advertenties meer kunnen worden 
doorgegeven (de „deadline"), dan 
wordt er geteld. Hoeveel advertenties 
zijn er, hoe groot zijn ze, hoeveel 
ruimte nemen ze in beslag, waar 
moeten ze staan, en in welke vorm (als 
„Ingezonden mededeling" op een 
redaktiepagina of zelfs voorpagina, als 
een „gewone" advertentie tussen alle 
andere advertenties in). 

Aan het eind van al dat getel weet de 
advertentie-afdeling hoeveel pagina's 
er gevormd kunnen worden. Omdat er 
altijd een kommercicel verantwoorde 
verhouding moet bestaan tussen het 
redaktioncle (dus net nieuws-) aanbod 
en hetadvertentionelc aanbod, wordt 
een verdeelsleutel toegepast in de 
vorm van een bepaald percentage. Verdeelsleutel 

Wordt voor een bepaalde krant 
bijvoorbeeld een percentage van 25 
gehanteerd, en zijn er dan 16 
advertentiepagina's, dan „krijgt" de 
redaktie 4 pagina's. En van die 

pagina's moeten dan nog de Ingezon- 
den Mededelingen (IM'mers) af. 16 en In dit grote bedrijf van de Kennemer 
worden de Randstad-kranten (en een 
flink aantal andere) langs fotogra- 
fische weg vervaardigd. 

Sinds de Randstad-kranten bij De 
Kennemer gemaakt worden, gaat het Ceos Kuypcr (red. Zandvoorts 
Nieuwsblad), Wim Hogenboom (red. 
Uith. Courant), Han van Geonhuizen 
(medewerker, voorheen red. Uith. 
Crt.) en Margreet Ates (medewerkster 
Zandv. Nieuwsblad). 
Op de foto ontbreekt Alico Verwed 
(red. Heemsteedse Courant). Rotatiepers van Perscombinatie. 

Legpuzzel 

Als de kopij en de koppen klaar zijn, 
moet de krant worden „opgemaakt". 
De vellen met de getikte kopij worden 
eerst op de juiste breedte geknipt, en 
dan samen met de foto's (of beter 
natuurlijk de gerasterde prints) op een 
papieren pagina gelegd als een 
legpuzzel. 

Uiteraard' moet zo'n pagina grafisch 
verantwoord zijn, dat wil dus zeggen: 
er wordt gestreefd naar een voor het 
oog goede indeling van artikelen, 
koppen en foto's. Niet twee koppen 
naast elkaar en geen foto's „die de 
pagina uitkijken", maar wél lijnen die 
het einde van een artikel aangeven, 
grote artikelen als „opening" van de 
pagina, en al dit soort dingen meer. 
Is de pagina klaar, dan wordt het 
geheel geplakt. En vervolgens gaat de 
pagina naar de fotografie-afdeling. Bij 
De Kennemer is een kompleet 
fotoklinisch laboratorium. De foto- 
grafie-afdeling wordt door velen dan 
ook als de hartslagader van het bedrijf 
gezien. 

De fotografie-afdeling beschikt over 
een volledige donkere kamer met alles 
wat daarbij nodig is. Daarin staan twee 
formidabele camera's opgesteld die 
kunnen opnemen tot een formaat van 
50 bij 60 centimeter. 
Op de grote camera worden onder 
meer de hele pagina's opgenomen als 
ze zijn geplakt. Foto's en tekst worden 
tegelijk opgenomen. Daarna gaan ze 
naar de copie-afdeling, om op een 
aluminium-plaat te worden belichten 
ontwikkeld. Dan kan zo'n „film" naar 

de pers 

De nieuwfoto's worden niet meer 
zoals vroeger via raster-negatieven 
opgenomen, maar rechtstreeks op 
papier gerasterd en zo opgenomen in 
de betreffende pagina van de krant. De 
kopieën voor adverterteerder volgen 
dezelfde weg. De adverteerders kun- 
nen afbeeldingen in hun advertenties 
laten opnemen. Cliché's zijn daarvoor 
niet meer nodig. 

Als tenslotte alle krantenpagina's 
gefotografeerd zijn, wr.rden de films 
opnieuw per koerier naar de Wibaut- 
straat gebracht, waarde kranten op de 
persen van de Perscombinatie gedrukt 
worden. 
| Van links: Hcrbort Paulzen (redaktie- 

• coördinator en red. Aalsmeerder 
Courant), Jaap Kok (Zwanenburg/ 
Halfwegse en Badhoeve/Slotense Cou- 
rant), Andrea Bouma (Zwanenburg/ 
Halfwegse en Aalsmeerder Courant), 
Foico Houweling (Aalsmeerder Cou- 
rant), Henny Lanser (redaktie-seerc- 
taresse) en Dik Piet (Hoofddorp/ 
Vcnnepcr Nieuwsblad). Op de foto 

I ontbreekt Gerrit-Jan Bel (Ronde 

I Vener). 

E 1 '™ 11 ' — hm™ RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 16 FEBRUAR1 1978 PAGto 
(i.v.m. verbouwing). 

Voor slechts / 3,00 wast u uw auto 
met verwarmd, onthard, met shampoo 
vermengd water! 

OOK 'S AVONDS GEOPEND!! Krassen in de lak zijn uitgesloten. 

De 'TOP" verwijdert ook vuil op schijnbaar onbereikbare 

plaatsen, zoals achter de bumpers of onder de spatborden en 

zelfs insekten "vliegen" er af. 

Verder kunt u voor f 1,00 het motorische gedeelte van uw 

wagen of motorrijwiel reinigen... en... bij dit alles kunt u uw 

goede kleding gewoon aanhouden! 

Nö ook TOP-STOFZUiGER. Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT- 
WONING. ZOMERHUISJE, VILLA of 
BUNGALOWTJETF HUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
„NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150840. 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. VOUVü Een auto van grote klasse 

264 GLE 
H. P. Kooijman 

Brederodestraat 6-10, Zandvoort 
Telefoon 02507-3242. Volvo-dealer Autoverzekeringen 
Financieringen AUTOBEDRIJVEN Ruime keus 

Occasions 

Alle merken 
ORANJESTRAAT 2-12 -TEL. 02507-2323 of 2424 

ZANDVOORT 

OFFI CIAL RENAULT-PE ALER 

I TO P- AUTO WAS I 
voor ,in de was zetten' slechts f 1,00 extra. 

Inruilauto's met 

ANWB rapport en Renault Boutique 

Bovag garantiebewijs Geopend: maandag t/m vrijdag 03.00 - 22.00 uur. 
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag wasdag. 
L PARKET 
LINOLEUM 

ALLE VLOERMATERIALEN 

Zijlstraat 96 telefoon 023-310580 TAPIJT 
VINYL 

Haarlem 
TE KOOP 
AANGEBODEN landhuizen - villa's - herenhuizen 
middenstandswoningen -flats 

bedrijfspanden te Haarlem, 
heemstede, Bloemendaal e. o. de ridder & stri Jbis bv 

Makelaors en taxateurB onroerende goederen, 

Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50* ~ö)W P<É>GSSeF| ' HOTEL BOUWES 

DAGELIJKS DINER-DANSANT 

(behalve op maandagl met een fijn orkest. Kompleet 
3-gangen menu reeds vanaf f 25,-. Elke zondag matinee 
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen. 

Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort 
(naspoort of rijhpwijs niet vergeten). 

In Bouwes Palace kunt u in het 
Panorama Restaurant op 70 m hoogte 
voortreffelijk eten en tegelijk genieten 
van een magnifiek uitzichi. Ook ideaal 
voor recepties e.d. 2- en 3-kamer- 
appartementen beschikbaar met spe- 
ciale wintertarieven. 
In de grote feestzaal in western style 
(naast de Bowling) hebt u een bij 
voorbaat geslaagde personeels- of 
verenigingsavond. 

BOUWES ZANDVOORT. telefoon 

02507-2144. 

Vraag onze speciale weekend 

.tarieven. 
golden , 
tuliphötels 
■ holland "^ Restaurant 
JACK HOUSE AIRCONDITIONED 

EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem 

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS KEUZE UIT: 

STEAK HOUSE 

INDONESISCH RESTAURANT 

FONDUE-GRILL RESTAURANT Reserveren tel. 023-265333 
GEN.CRONJÉSTRAAT14 SPECIALITEITEN 

Restaurant 

„Gfealêfc Hel; Witte Hals ,«i 
Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong. 
Unieke gelegenheid voor 

- gezellig ouderwets rustig tafelen 

- uw zakendiners, recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. 
Nieuw in 
Bennebroek HOF VAN HEEMSTEDE ( LeS JuilieaUX 
Vanouds bekend. 
Voor een gezellige avond ! 

Fijne verlichting en een geweldige sfeer. 

Valkenburgerlaan 56, Heemstede. 

Telefoon 281328. 
BISTRO 

'LA BERGER IE' 

Franse specilileilen 
Menu a ƒ 35,-. 
CONSOMMKHKNRNV 

helden: grocntcbouillon 

BOUCIIKI. SAINT-HUBEKT 

wildpus! i'iljt' 

BROCHETTE LA BERGEUIE 

spies van verschillende soorten \ lees 

mei iiehakken kriel-aardappelen. sla, rijst, 

aardanpelkrokel.ie, ejociiieit en saus. 

* 

PARFAIT DEl.AMAISON 

likcurijsje mei slaimiom. 
U kunt bil ons natuurlijk mik i\ la cark' diucicn. 
Dagelijks i.'a'ni.-iid saiuil 17. Muur. 
Kerkplein ld. liloemendaal. lel.():.l-:57"tf,. Bcnnebrockcrlaan 19b, telefoon 02502-6334 

een 
klasse apart GHiNEES INDISCH RESTAURANT ^ 
& ^"«X 
zandvoort Wo., do., vr., za. zo. geopend van 

11. 00-20.00 uur. 

Telefoon 02507-2994. HONGH KONG 
'■Zé&>':}... : :.\ '.-\ ts 

Haltestraat 69, hoek Zeestraat, 
> '<:•;*■■'. Zandvoort, Tel. 02507 - 78 97 

. ^ j ..Geopend van 12 00 tot 22 00 uur 

Maandag gesloten. ' ■ GE0STICK BV 

Wegens teleurstelling zoeken wij wederom 
een: 

vrouwelijke 

administratieve 
kracht, 

ter versterking van ons team op de order- 
administratie. Werkzaamheden: voorbereiden 
van de orders, bevestigingen typen en 
verder alle voorkomende administratieve 

handelingen. 

Spoedige indiensttreding gewenst! 

Tevens zoeken wij voor spoedige 

indiensttreding een 

chauffeur 

voor onze Mercedes, met rijbewijs 
CE/ DE en assistent expeditie. 

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch 

aan de heer R. Grin, Geostick bv. 

Amsterdamseweg 10, postbus 45, Uithoorn, 

telefoon 02975-631 56. Grote sortering 

Antieke 

en 

Oude 
bureaus 

Antiek Boettek 
Hoogendoorn 

Zijdstraat 63-65 

telefoon 02977-24429 

Aalsmeer Uit ontzag voor uw 
lange armen hebben 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel gedessi- 
neerd als uni. 

$pimng$ 

Heren en juniormode. 

Hooldstraat 178. Hillegom, 

tel 02520 15H9 Donder 

dag koopavond Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. f 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 

= 2 m' v.a. f 150.- 

thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

32 11 65. Aangeboden z.g.a.n. 

palissander 

wandmeubel 

met t.v. kast, 

bar en verlichting. 

Breed 250 cm. hoog 190 

cm, diep 50 cm. 
Te bezichtigen na telefoni- 
sche afspraak 02968-2281 . 
Bereikbaar zaterdag van 9 

tot 14 uur, maandag. 

dinsdag, woensdag van 

18.00 tot 22.00 uur. 2e HANDS 
FIETSEN 

De mooiste en beste 
sortering vindt u op de 

Oude 
Kruisweg 98 

bij de Cruquius. TOURINGCARS? 

BOVO BELLEN I 

Modem materiaal, 

17 t/m 54 pers. 

bussen. 

Concurrerende prijzen 

BOVO TOURS 

Roelofarendsveen 
Tel. 01713-91 07 EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 

gezien hebt. want door 

eigen ontwerper. zi|n 

wij hierin enig in 

Nederland. 

levens veel antieke 
kasten, kisten enz. 
Bezoek onze Oud- 
hollandse toonkamers 

ANTIEK-BOUTIQUE 

HOOGENDOORN 

Zijdstraat 65. 

Aalsmeer, 

tel. 02977-24429. DIVERSE MODELLEN 

MASSIEF EIKEN 
STOELEN fJctHtöocUjmj Allérti Scrmürhelslrant 27. ■ 
Haarlem, 'cl. 023-327019. \ Sleutelservice 

Klaar terwijl u wacht 
Ook autosleutels. 

Tel. 023 -28 04 90 

Blnntnw»g73 
HEEMSTEDE 

Autosleutels 
volgens codenummer randstad 

handelsdrukkerij bv 
boekdruk - offset 

besteedt zorg 
en aandacht 
aan uw 
drukwerk 

fakturen - briefpapier • prijscouranten - folders 
- programma's - raambiljetten • periodieken 

groot assortiment familiedrukwerk 
geboortekaarten in talrijke soorten en stijlen 
originele verlovings- en huwelijkskaarten 
visitekaarten in luxe doos en dozen brief- 
papier (een welkom geschenk) 

onze eigen lay-out afdeling helpt u desge- 
wenst met ontwerpen en ideeën of met hot 
uitwerken van uw eigen inbreng 

concurrondo prijzen, snelle levering 
randstad 

handelsdrukkerij bv 
boekdruk - offset 

stationsweg 38. aalsmeer telefoon 02977-251^1 
KNAUS 

EIFELLAND 

WOLF 

Da aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil - financiering 

m accessoires - alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - IJMUIDEN 

Tel. 02550-1 44 41 
Industriestr. 50 (hoek Haringkade) HOUTBLOKKEN 

voor uw open haard 

uitsluitend eike • en beukehout. 
Per m 3 of per zak leverbaar. 

Ook thuisbezorgd. 

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 - 17.00 uur 

Rijnlanderweg 638 

Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522. DE GROOTSTE 
SPECIAALZAAK 
NOTEERT U EVEN 

I ONS TELEFOONNUMMER 
023-252760 
Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 
IrVASAUTOMAAT 
Service binnen 24 uur, 
voorriikosten f 7,50. 
Gen. Cronjéstraat 62, hoek Kloosterstraat. 
BEKENDMAKING 

Instellingen die van plan zijn voor 1979 
een provinciaal subsidie aan te vragen, 
moeten dat beslist vóór 1 april 1978 
gedaan hebben. Aanvragen die later bij 
het provinciaal bestuur binnenkomen, 
worden niet in behandeling genomen. 

Over voorwaarden waaronder de pro- 
vincie subsidies verstrekt en over de 
wijze waarop ze moeten worden aange- 
vraagd, kunt u telefonisch inlichtingen 
krijgen bij de betreffende griffie-afdeling; 
tel. 023 • 169933. 

Cultuur, Onderwijs-, Jeugd- en Sportzaken: 
tst 3333 en 3433. 
Gezondheidszorg: tst. 3230. 
Maatschappelijk Welzijn: tst. 3264. 

De provincie wil van instellingen die nog 
niet eerder een provinciaal subsidie ont- 
vingen voor de beoordeling van hun 
subsidieverzoek de beschikking hebben 
over: 

1. een exemplaar van de stichtingsakte of 
statuten; 

2. de door het bestuur van de instelling 
gewaarmerkte jaarrekeningen over 
1975, 1976 en, voorzover 
mogelijk, 1977, vergezeld van een toe- 
lichting en een accountantsrapport; 

3. de jaarverslagen van 1975, 1976 en, 
voor zover mogelijk, 1977, over de 
werkzaamheden die de instelling in die 
jaren heeft verricht provinciaal bestuur 
van noord-holland 
Houdt uw huis tochtvrij 

door tochtstrip of 

tochtborstels 
Alle soorten voorradig bij: 

IJzerhandel 

Hoofdweg 726 - Hoofddorp IA 8 BANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 16 FEBRUARI 19 •*•'■' PAGINA 9 1 Zaalsporters vierden 10-jarig 
bestaan Sporthal Pellikaan Bridgeclub ZANDVOORT - De Sporthal Pelli- 
kaan is jl. vrijdag feestelijk lu>l tweede 
decennium ingegaan. Met een sobere 
m ar stijlvolle show van /.aalsporten 
werd het 10-jarig bestaan san de 
accommodatie, die lol nu loc meer 
dan een miljoen sportlieden lot zich 
trok, gevierd. De junioren san de 
Lions demonstreerden basketbal, er 
was badminton door de jeugd lan 
Lotus en rccruaticspelersvan Sporting 
Club, volleybal door de heren van 
Sporting-O.S.S., Wim Brandseen Dirk 
Wiersma tennisten een partijtje, de 
dames-junioren van Zandvoort 
meeuwen loonden handbal en de 
zaalvoelballers van Nihot en Rinko 
besloten de sport-kaleidoschoop. 
Tijdens de daarop volgende receptie in 
de sporthal-restauratie bepaalde voor- 
zitter J. Brandse van de Stichting 
Sporthal Pellikaan zich tot een 
huldiging van hut beheerdersechtpaar 
Cor en Jannv Korver. Voor de wijze, 
Beheerder Korver en voorzitter Brandse wensen elkaar geluk". 
waarop zij gedurende tien jaar de 
sporthal hebben gerund, ontvingen zij 
geschenken en bloemen. Ruud Krijgs- 
man van de voetbalvereniging Nihot 
bood de beheerder een fraaie CA. 
Korver-wissclbeker aan, die deze naar 
goeddunken kan bestemmen. Velen 
maakten daarna gebruik van de 
gelegenheid het Stichtingsbestuur 
gelukte wensen. De . ,i;..o-aefcnsie zet Nihot-schutter Kening de voet dwars. 
Ruim 16.000 
Noordhollanders 
lezen 'RUIMTE' 

Breng uw advertentie 
onder de aandacht van 
deze 16.000 eerste 
lezers in het 
bedrijfsleven en de 
bestuurlijke sectoren. 

Bel voor nadere inlichtingen 
B.V.P. 02902-1654 
redaktie: Joh. T. Bos 
advertenties: Cesare Kruijsheer 
abonnementen: Piet Hinten 

Geef Noord-Holland de Ruimte, 
Postbus 1, Purmerend. 
9 VOETBAL 

Zaterdag 18 februari 1978 
Zandv.m. 1-HBC1 
B-junioren: 
Kenn.l-Zandv.m. 1 
Zandv.m. 2-Hoofddofp 3 
C- junioren 

Zandv.m.l-Concord. 1 
HBC3-Zandv.m.2 
A-pupillen 
Bl.daaü-Zandv.m. 1 
Zandv.m. 2-TYBB 2 
Zandv.m. 3-DCO 4 
RCH5-Zandv.m.6 
Zandv.m. 5-Geel Wit 7 
C-pupillen 

Zandv.m. 1-Sp. vogels 
Zandv.m. 2-RCH1 
Zandv.m. 3-DSK1 

Zondag 19 februari 1978 
WSV'30-Zandv.m. 
KIC2-Zandv.m. 2 
Zandv.m. 3-N\v. Vennep 2 
Zandv.m. -1 -Schoten! 
Schoten 5-Zandv.m. 5 
Zandv.m. 7-EHS 8 
Zandv.m. 8-Hillegom 8 
Zandv.m. 9-Velsen 12 
EHS 12- Zandv.m. 10 
HKC15-Zandv.m. 11 
A-junioren 
v. Nispen 1 -Zandv.m. 1 1-1 .30u. 

ll.OOu. 
14.00 u. 

14.00 u. 
14.00 u. 

11.00 u. 
11.00 u. 
11.00 u. 
ll.OOu. 
10.00 u. 

12.00u. 
12.00u. 
12.00 u. 1-1.30U. 
lO.OOu. 
12.00u. 

9.45 u. 
12.00u. 

9.45u. 
12.00u. 
12.00u. 

9.30 u. 
14.30u. 

11.30u. m.p. Zvm. 1-DcsireefOdin 1 
m.w. Zvm. 1-OnzeGez. 2 
j.w. Zvm.l-Full Speedl 

HANDBAL 
d.s. Zvm. 1-Blinkert 1 
h.s. Zvm. 1-Blinkert 1 
d.j. Zvm. 1-Bato 1 
' h.j. Zvm. I-Hoofddorp 1 
m.a. Zvm. 1-DesireefOdin 1 

j.a. Conc.l-Zvm. 1 
m.p. Zvm. 1-IJm.l 
j.p. Zvm.l-KICl 
j.w. Zvm. 1-BSM 1 

BASKETBAL 

Heren 

Lions I-Kinh. I 11.30u. 


Lions3-Akrides4 


10.45u. 


Lions 4-A.Guard. 2 


10.00 u. 


Lions5-DSS6 
Lions6-BVH'lem5 
Dames 


7-11 


Lions l-akrid. 2 


13-22 


Jeugd 


10-6 


Hoofddorp A-J AR 


30-16 


Kl.HcilooA-JKC 
Fl. HeilooA-JAC 


10-0 


MAB-SDOC 


6-26 


JWB-Sea Devils C 


9-4 


MKA-Akrides A 


8-8 


JWA-Buitoni A 


10-2 


JKB-DiosA 
MJA-HOCB 
JJC-Dios A 
JJA-OnzeGez. A 104-58 13-24 

2-0 

•19-33 

41-4 

40-28 

52-20 
36-29 

26-8 
27-12 

7-32 
32-34 
24-23 
63-30 
28-10 
24-34 
57-35 HANDBAL 

Programma zondag 19 februari 1978 d.s. Zvm.l-Conc. 1 


ll.OOu. 


h.s. Zvm. 1-Conc. 1 


15.00u. 


d.j. CoiUHIl-Zvm.1 


15.15u. 


h.j. Zvm.l-KICl 


13.00 u. 


m.a. Wijka. Zeel -Zvm. 1 


15.4 5u. 


zvm. 2-conc. |H)1 


12.15u. 


j.a. Zvm. 1-BSM 1 


16.15u. Kerkdiensten Zandvoort. 
Zondag 19 februari. 
Hervormde Kerk. Kerkplein: 10.30 
uur Ds. CF.J. Antonidesvan Terborg, 
(crèche aanwezig). 

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur 
jeugdkapel. onder leiding van de heer 
C. Spaans. 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15: 
3 0.00 uur ds. P.G. Kunst van 
Amsterdam. 19.00 uur ds. J.J. 
Splinter van Oven een. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur ds. A. Noorman 
van Bussum. N.N. 

Rooms Katholieke Kerk. Parochie- 
kerk St. Agatha. Grote Krocht. 
Zaterdag 18 februari 19.30 uur: 
Eucharistieviering met orgel en samen- 
zang. Zondag 19 februari: 8.4 5 uur 
Stille Euraristievïeiing: 10.45 uur 
Eucharistieviering met medewerking 
van het St. Caecilia-kerkkoor (hoog- 
mis). 

Nieuw Apostolische kerk: tot nadele 
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 
uur woensdag 20 uur diensten in 
gebouw Madoeraslraat 1. Haarlem- 
Noord. Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond: maandag 20 februari 
's middags 3 uur samenkomst in huize 
Pniël, Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: zondag- 
morgen 9.15 uur dienst in gebouw 
Voorstraat 100 te Katwijk. ) II' n ) i 'Vrouwen van Nu' 

ZANDVOORT - Op dinsdag 21 
februari verzorgen G.N. de Heer en 
J.A. Steen een lezing met dia's lin 
kleur) over Oud-Zandvoort. voor de 
Vrouwenvereniging „Vrouwen van 
Nu". LV aanvang is om 20.00 uur in 
het Cultureel Centrum aan het 
Gast lui isplein. 

Zonder wielen 

ZANDVOORT - Maandagavond 
omstreeks 22.25 uur werd op het 
de Fauvageplein te Zandvoort 
een achttienjarige Haarlemmer 
aangehouden. Du man hield zich 
bezig met het af schroeven van de 
vier wielen van een Mercedes 
personenauto. Geloogd Massief Europees Eiken 
van de Meubelfabriek Oisterwijk 
op maar 10 plaatsen te koop: 
Amsterdam, Berkel (ZH). Beverwijk. 
Ede. Heerenvecn. Hengelo (O). 
Oisterwijk. Utrecht. Valkenburg ( L) 
en Zuidlaren. Meubelfabriek 
JU Oisterwijk 

Beverwijk, Porallelv.ua 100. tc-l. 02510 2692.' 
nw t m/d 9 1b uut 
\\) 

v r 
d n dt'f uli s. 

Vli li 1 larT II H in 2-ópf ) i 

2. Ds. Berrur-Mau i -I W-sprucenl. 

B-ltji . 1. Ds Dtai-Havi .1 .>7 

procent: 2. IL. Bcrricr-\\ ii na Jl> 

procent. 

C-lijn: 1. 

procent; 

Drocent. 

D-lijn. 1. 

procent: 

procent. Ds. I!aa\ -Trommel 232.92 
2. ram. Paardcbek 218 53 

Hr. \ulsma-v d. Wende 235 
2. ham. Baan 220,53 Tweemaal 
winst 
voor Lions 

ZANDVOORT - Or het de griep, 
de lichte blessures of het harde 
spel van Kinheim was, Lions 
kwam afgelopen zaterdag wat 
moeizaam uit de startblokken. 
Weliswaar vielen er weinig 
tegenpunten, de score ging bij de 
Lions ook sleets langzaam 
omhoog. In de tiende minuut 
was de stand 19-8 in het voordeel 
van de Zandvoorters. Na een 
time-out, genomen in de 12e 
minuut, leek Lions zich even los 
te maken van Kinheim (na 15 
min. 36-16). In de volgende 
minuten was het heilig vuur weer 
gezakt en was de ruststand 
44-28. Na de basketwisseling 
aanvankelijk hetzelfde beeld. De 
harde charges van Kinheim 
verbrokkelden het spel bij Lions. 
Nadat J. de Wit door scheids- 
rechter v.d. Bruggen van het veld 
gestuurd was, brak het verzet van 
Kinheim. De leeuwen joegen nu 
de score snel op tot boven de 
honderd punten grens. Eind- 
stand 104-58. Topscores: 
Kroder 10-6; Schön 19-4, Stip- 
hout 9-17. 

Het eerste dames-team heeft zich 
door een overwinning op 
Akrides (40-28) aan de kop 
genesteld van haar poule. De 
afstand tot nummer drie be- 
draagt nu 10 punten. Een 
voortreffelijk resultaat. Het 
maakt de kans op een kampioen- 
schap erg aannemelijk. Weekenddiensten Datum 18-19 februari 1978. 

ARTSEN. 

Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol. 
Ridderbos. 

Arts: B.J.F. Bouman, telefoon 5600. 
Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten wórden verstrekt via 
de telefoonnummers van de huis- 
artsen. Anderson telefoon 2058; 
Drenth telefoon 3355; Flieringa 
telefoon 2181; Zwerver telefoon 
2-199. TANDARTS: telefoon 023-313233. 

WIJKVERPLEGING: Zr. A.Morsink- 
van Zutphen. Gasthuishofje 27, 
telefoon 2791. 

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. 
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 3073. 

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2. 
Zandvoort, telefoon 02507-1437, 
b.g.g. 023-313233. 

HULPDIENST: telefoon 

023-243310. Weekeinde van vrijdag 
19.00 uur tot maandag 7.00 uur. 

DIERENARTS: bij afwezigheid van 
de gewenste arts raadplege men 
uitsluitend telefonisch de Veeartsen- 
dienst te Haarlem. telefoon 
023-313233. STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 

telefoon 7611. POLITIE: telefoon 3043. 
BRANDWEER: telefoon 2000. 
TAXI: telefoon 2600. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT. Noorderslraat 
1. telefoon 3(59 (b.g.g. 023-320899 
or 320161). Spreekuur op werkdagen 
van 9.00 lot 10.00 uur. maandag- 
avond van 7.00 lot 8.00 uur. Verder 
volgens afspraak. Voor deze hulp- 
verlening, beschikbaar voor iedere 
inwoner van Zandvoort geldt dat er 
voor de vrager geen kosten aan 
verbonden zijn. S.O.S. TELEFONISCHE HULP- 
DIENST HAARLEM. Telefoon 
023-32(5655. Advies in geestelijke en 
Sociale nood. Bereikbaar dagelijks van 
's avonds 7.00 uur lol 's morgens 7.00 
uur. Centrum voor Vrijwillige Hulp- 
verlening, geelt advies, hulp en 
informatie. Alleen telefonisch bereik- 
baar onder nummer 7373 in Zand- 
voort. van maandag tot en met irijdiig 
van 1 1.00 uur tot 12.00 uur en iedere 
zondagmiddag au 16.00 uur lot 
17 (II) uur. 'Mini Club' geope 
\ ) )/<-T Mniiclul) 
li vs kn tl rlxx nek v.m IkU 
.SI c't;inai di een plaatsje heeft. 
£ i d • ii "iel/elfde pand als 
\ranka Vlodis ui. Kerkstraat 19 
paterr . oli|k n„smaakvol zijn d • 
kmderkleerlj sloor zowel |ong 'ns als 
mi isjes ,an peut rtot t ener. Iloevve 
o • oa ïinode uo^ /liet . binner-" is zal ook dit md -rde n'^rol plaa mi 
de zaak gaa nu in -i . (oorlopig iscr 
een ruim kcuz n cl ■ vele T-shirlK, 
yans. trui i urkis 1<. Ook d 
bijzonder ukc na Inkleding verdient 
di' aandacht. 

Duidelijk mi rkbaar d maande- 

lijkse reizen van liWtv Sleegman naar 
Parijs en Duitsland terug te vinden in 1 I i ! 

IN'IU Ju «... *ii*sf$ V * Mv» haar uitgebreide collectie voorjaars- 
niodi- 1978. Dibari, Miss Uigoltc 
Hlackv Dress en Ealkc zijn wel de 
bi-keiidsie merken die zij voert: terwijl 
nok hier nog gewacht wordt op de 
badmofle 1978 van Mariëlle Bolier en 
lleinzclniaiiii. Ruim 100 Hi2 is de 
verkoopruimte voor beide zaken, uaar 
de ruime paskamers en uitgelezen 
collectie noden tot kopen. Voor 
moeders en kinderen is nu het 
..overslapje'' van Miniclub naar 
Arauka Modes in dit pand sne 
gema-ikl 


Successen voor 
De Zeeschuimers Duinpan organiseren ter voor- 
bereiding op de Zweedse Kampioen- 
schappen er wel van 26 juni tot 8 juli. 
In dat kader zijn op 1 juli 
internationale zwem- waterpolo- en 
springevenernenten gepland. ZANDVOORT - De Zandvoortse 
Zwem- en Poloclub De Zeeschuimers 
heeft het afgelopen weekend een 
aantal opmerkelijke successen- be- 
haald. De Jcugd-waterpoloploeg slaagde erin 
de wedstrijd tegen het sterke Noord- 
kop uit Den Helder winnend af te 
sluiten. In een uiterst spannende 
strijd, waarbij de sterke tegenpartij in 
de beginfase steeds een punt voor- 
stond, wisten De Zeeschuimers uit- 
eindelijk toch te zegevieren. Noord- 
kop trachtte nog wel met afstands- 
schoten de Zandvoortse keeper te 
verrassen, doch tervergeefs. Eindstand 
7-5 voor De Zeeschuimers, waardoor 
de derde plaats op de ranglijst werd 
bezet. De doelpunten werden ge- 
scoord door Wim de Oude, Jefl'rey 
Visser, Daan v.d. Weele (ieder 
tweemaal) en Ton Wcber. 
De wedstrijdploeg zwemmen moestin 
de laatste wedstrijd voor de E-com- 
petitie aantreden tegen W.Z.&P.C. uit Purmerend, V.Z.V. uit Velsen en 
Neptunus uit Zaandam. Evenals de 
voorgaande wedstrijden wisten de 
jongens en meisjes van De Zee- 
schuimers ook nu het merendeel van 
de prijzen in de wachtte slepen, t.w. 
10 maal goud, 5 maal zilveren 1 maal 
brons. Bovendien wisten bijna alle 
zwemmers(sters) hun persoonlijke 
tijden goed te verbeteren, zodat De 
Zeeschuimers met vertrouwen de 
Kringkampioenschappen tegemoet 
zien. De prijswinnaars waren: Baquita 
Koning, Annette ter Hevden, Rudi 
Heeroma (2x goud), Ellie Bol.Ralph 
Kras (lx goud, 2x zilver). Carry 
Wesscndorp, Tonja v.d. Heuvel (lx 
goud), Koy Warmen dam (2x zilver), 
Amand Dekkers (lx brons). Verder zijn De Zeeschuimers erin 
geslaagd de sterke Zweedse zvvemclub 
Tabv.. Sim komende z.omer naar 
Zandvoort te krijgen. Deze grote 
zwemvereniging (800 leden) wil met 
haar topselectie van 25 personen een 
14-daags trainingskamp in De 
ZANDVOORT 

GEBOREN (buiten de gemeen te): 
Veronique Ocilia, d.v. N.Th. Visser 
enJ.E. Aaij. 

ONDERTROUWD: 
O.P. Smit en K.J. van Loon; A.M. 
Stapel tamp en R. Jager; G. Lubbers 
en C.Th. Vlieland. GEHUWD: 

P.G. Baars en A.G. de Munck; A.J. van 
der Mooleii en H. Brand; F.A. 
Klaverstijnen A. Verschoor. OVERLEDEN (buiten de gemeente): 
Joseph H. Kol, 20 jr.; Gerarda W.A. 
Wiilekes. 69 jr.; Johanncs H.P.P. van 
Licmt, 59 jr. Zandvoortse Handbalteams 
te zwak voor De Blinkert ZANDVOORT - De confrontatie 
tussen de handbalteams van Zand- 
voortmeeuwen met het sterke De 
Blinkert uit Haarlem is op een dubbele 
nederlaag uitgelopen. De dames 
verloren met 7-11 en kunnen degra- 
datie moeilijk meer ontgaan, de heren 
gingen met 13-22 ten onder, maar 
zullen hun plaats in de 3e klasse 
desondanks waarschijnlijk toch be- 
houden. DAMES 

De betere techniek van Do Bliukert- 
dames zette hun tegenstandsters al 
spoedig op een 0-3 achterstand. Janny 
Bol scoorde een voortreffelijk tegen- 
punt, maar door meer intelligente 
combinaties liepen de Haarlemse 
gasten vrij gemakkelijk uit tot 1-6. 
Door de goede inzet van Greel 
Vastenhouw in liet /.andvoorl- nieeuwendoel bleef het daar voorlopig 
bij. Dooreen laag schot uit de hoek en 
hel benutten van een slrafworp 
bepaalde Sandra van Duyn de 
ruststand op 3-6. 

In de tweede helft ging de strijd eerst 
gelijk op. Beurtelings werden goede 
kansen benut, bij de Zandvoorters 
door Carolien Thijsscn, Hennv v.d. 
Koekelt en Annie Trouw. Na 6-9 was 
het initiatief, mede door een betere 
conditie weer volledig bij De Blinkert. 
dat nog twee dckkingsloutoii uit- 
buitte. Janna IVnnings benutte nog 
een slrafworp. waardoor de eindstand 
geheel overeenkomstig de veld- 
verhouding op 7- 1 1 kwam. HEREN 

Tot 1-1 wisten de mannelijke 
Zaïulvoorlmeeiiwen koploper De 
Blinkert aardig bij te benen. De treffers kwamen in cm eerste stadium 
van Willem Pijper en Joop Boukes. 
Daarna moesten de gastheren voort- 
durend tegen een achterstand aan- 
kijken. De Ulinkerl-sciiutters kregen 
te veel vrijheid en in de Zandvoort- 
mcouvven was men vaak Ie gretig met 
het lanceren van een schot op doel. 
Dank zij doelpunten van Pijper en 
Boukes bleef de schade tot de rust 
beperkt tot 7-12. 

De stevige partij handbal bleef ook in 
de tweede helft het aankijken waard. 
Door meer overleg in de aanvalscom- 
binaties wisten De Blinkert-sclmüers 
meer openingen Ie vinden en de 
overigens vele reddingen verrichtende 
Zandvoortmi'cuwcn- doelman Pieter 
Trommel nog tienmaal te verschalken. 
De thuisclub zette daar zes treffers 
tegenover. Vijt' van Joop Boukes, 
waarvan drie uil ecu slrafworp en één 
van l'iet Veenman. Eindstand 13-22. 
, &tf ïandvottrtmixuw Gi'orgu Borkunt in itr aanvul •^-*-* ■* ■**~> RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 16 FEBRUAR1 1978 PAGINA 10 
Krijgt u gasten? 

Geen bezwaar! 

WIJ VERHUIZEN: 

bedden, ledikanten, dekens 

tafels, stoelen, glaswerk, 

porcelein enz. voor elke 

gelegenheid! 

Ook verhuur van leuke en 

praktische huisbars. 
DORPSPLEIN 2, TEL. 21&4 
"f 3713. Privé na 6 uur 6658 Drogistenj-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieefartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. HANG- EN LEGRAST 
170 hoog, 

50 diep 149,- 

HET KASTENHU1S 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02507-4499. Schuitengat flat 7, 

telefoon 3212 

Auto - Brand - Leven 

Alle verzekeringen CHRISTIEN 
ft/ERSTEEGE-THIELEMAl 

Flemingstraat104, 
telefoon 5185. 

Medisch gedipt. 

pedicure van het 

Elisabeth Gasthuis. 

Behandeling ook aan 

huis. B.g.g. bellen 

na 19.00 uur. ] HOfyDEN- 

KAPSAL0N 

RENÉE 

voor vakkundig knip- 
pen, scheren, trim- 
men, wassen, oor- 
behandeling, voet- 
behandeling etc. 

Hondenspecialist 

sinds 1955. 
v. Ostadestr. 26 
(bij de Koninginne- 
weg), tel 5626. 

Honden kunnen evt. 

gehaald en gebracht 

worden tegen kleine 

vergoeding. 't Kinderwinkeltje 
Buureweg 1-3 

as gesüoten Verwen u eens met 
een mooie (eigen kweek) 

Tevens een grote kol- 

lektie groene en 

bloeiende kamei- 

planten. 

Kom eens kijken in 
onze kassen. 

Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortselaan 183, 

naast ingang 

Boeckaniersnest. 
Gevraagd 

handige hulp 

begin maart, bij op- 
bouw strandpaviljoen. 
Tel. 4740 j18.00-20.00 
uur) ELKE DAG: : ELKE DAG: ROOMZACHTE NIKS ELKE DAG: ELKE DAG: 'tfÖÜr in handig EMMERTJE :33& 

BIEF- I DIEPVRIES 
I BURGERS j SPINAZIE 

' PAK 4 STUKS : pak 450 gram ELKE DAG: • 

d&ouöa's (Slorie : -tftfgdh&t nieóooct "&MbB$es~! 

l KAKELVERSE 

! EIEREN middelgroot gram : 

En onze "KANSKOOPJES" dan ? 

Natuurlijk, maar die zijn extra ! 

Speciaal voor u ingekocht en voorzien van 

uitzonderlijke prijzen. 

Maar daarvoor geldt dan ook: 

Pak mee ! Zorg dat u er bij bent, 

want helaas op is op ! 


Jazeker, onze prijzen zijn vaste prijzen ! Wat u 
vandaag betaalt, geldt morgen ook. Dus geen 
"tijdelijke aanbiedingen" voor al die artikelen die 
u regelmatig koopt. Dat geeft houvast, zo kunt u 
vergelijken. Reken maar dat u meteen ontdekt dat u 
bij ons stukken voordeliger uit bent ! stuks A£& 'o«**o««««»o*»**»fi« •■**_; -i« EXTRIV PITTIG RRHRft „ 
ROODMERK 

(extra pittig) 
cemalen en vacuüm 
Kakt- pak 250 gram. 

BIJNA WEER OP 
HET VROEGERE 
PRIJSPEIL! /ffc; ELKE DAG: 

celstof ZAKDOEKJES! ' LOKKERTJES ! Il PAKKET | YJ& sts. 


VERGELUK: 
BEREC BATTERIJEN 

*4 sts. penlight öf 

*2 sts. mono 1fe volt öf 

*2 sts. Engelse staaf 


wy 

SPELDEN 

U 

NIKS 

OP DE VERGELUK: PRODENT TAND- 
PASTA 

voor hagelwitte 
tanden mi dag : 

PRUZEN 

VERGELUK: 

Jbrdan 

TANDEN- 
BORSTEL ELKE DAG: 

DAMES- j 

VERBAND ! 

PAK 20 STUKS '• (medium of hard) VERGELUK: LUIERS 

er zijn winkels waar 
u een gulden méér moet betalen ! lA&f 

IJiStf 
LETOPDEPRIJS: • LETOPDEPRIJS: • LETOP DE PRIJS: • Remm 

TAFEL- 

MARGARINE 

DUBBELE KUIP 

500 gram ys6 


VLOEIBAAR 
SCHUUR- xri ! CORNED- 
i REEF 

• 

J lekker om te bakken 

• of op de boterham 

J BLIK 200 GRAM 

• De doorgestreepte 

cijfers zijn door de 

fabrikanten verstrekte 

adviesprijzen. 

HET ZIJN OOK DE 

PRIJZEN DIE U (ALS 

U NOG GEEN KLANT 

VAN ONS BENT!) 

DIKWIJLS ELDERS 

MOET BETALEN, 

VOOR HETZELFDE 

MERK OF DEZELFDE 

KWALITEIT. 

En laat u niet misleiden 

door tijdelijke week- 

reklames. 

DE ONZE GELDEN 

NAMELIJK: 

ELKE DAG!!! ! DOP- i 

! ERWTJES I 

j zeer fijn \ 

'■ HALF LITERBL1K '• ONZE 
PRUZEN ZIJN 


• geeft moderne 
l stoffen hun 

• weerstand tegen 

• vuil terug 

• 

\ koffer 2000 gr. VOOR EEN 

BLAUWE 

MAANDAG 

i 
< 

ELKE DAG: 

KOIFIE- 
FILTERS : .53f, • LETOPDEPRIJS: 

! FRANSE 
j WUNEN 

• • VIN DU DONJON V.D.Q.S, 

• (rode Minervois-wijn) 

• • BOUCHES DU RHONE 

• (uit do Rhöne-streekl 
. 'CORBIERES V.D.Q.S. 

• (helder rode wijn uit de 

• Corbière-streek) FLESSEN 

(OOK 

ASSORTII NR. 2 : ELKE DAG: 

HUISHOUD 

j FOLIE 

ï TRANSPARANT 
: doos :*&€ stuks l ROL' METER • \j«*f 
, 15 2 78 IS VOOR ELKE 
DAG 
supermarkt ! ZANDVOORT Burg. Engelbertsstraat 21 

ZWANENBURG: Oenncnlaan 19a 

HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Marklhof ) ennü'ooh: 

HOOFDDORP 

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 i ! - 

zandvoorts Ü ^J 

• ■ ■ ■ 

nieuwsblad mrm mfm _ m t ^ v < ** * _ ^r»' ?nrr**' GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-716G - OPLAGE 3500 EX. RANDSTAD PUBLICATIES 
UitRWfstcr van: 

• Zandvoorts Nieuwsblad 

• Hocmstccdse Courant 

• Hoofddorps'Vcnneper Nieuwsblad 

• Zwanenburg 'Halfwcgse Courant 

• Badhocve Slotcnse Courant 

• Aalsmeerder Courant 

• Uithoomse Courant/Ons Weekblad 

• Strcckblad De Ronde Vener Hoofdkantoor: 

Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon 

02977-28-111. 

38E JAARGANG NO. 8 ED. 5 Verlanglijstje met o.a. speelautomaten en sfeerverlichting 

Bedrijfsleven op bezoek bij 
Burgemeester Machielsen ZANDVOORT - In de afgelopen weken is een nogal intensief 
contact tot stand gekomen tussen burgemeester Machielsen en het 
georganiseerde bedrijfsleven in Zandvoort. „We waren in eerste 
instantie erg verrast door de uitnodiging van de burgemeester, die te 
kennen gaf een brede afvaardiging uit de middenstand te willen 
ontvangen om kennis te nemen van problemen en wensen," aldus 
Leo Duivenvoorde, voorzitter van de Federatie Handelsver- 
eniging-Hanze. „Wij zijn toen met een deputatie bestuursleden van 
Federatie, Horeca, Horecaf, strandpachters en Bovag op het 
gemeentehuis geweest voor een eerste oriënterend gesprek. 
Daarna is onderling beraad een aantal knelpunten onder de 
loupe genomen en met ons verlanglijstje zijn we onlangs voor de 
tweede maal bij de heer Machielsen geweest. " 

Alternatieven 

Mejuffrouw Roozen, secretaresse van 
de Federatie, toont zich verheugd over 
de directe lijnen, die nu tot stand zijn 
gekomen tussen de burgemeesters- 
kamer en de diverse facetten van het 
bedrijfsleven. Ze hoopt, dat de 
frequentie en de intensiteit van de 
contacten zullen blijven bestaan. Over 
de urgente zaken, die neringdoenden 
in de badplaats bezighouden wil ze wel 
iets vertellen. 

„Daar is in de eerste plaats natuurlijk 
de toeristen- of logecrbelasting. Wij zijn niet gelukkig met de tot nu toe 
voorgestelde vormen van heffing. Het 
bedrijfsleven ziet daarvoor drie alter- 
natieven. In de eerste plaats uit- 
breiding van het aantal VVV-lcden, 
dus meer geld voor toeristische 
voorzieningen. Een commerciële VVV 
zie ik voorlopig nog als een utopie. 
Verder zou er uitbreiding van het 
aantal parkeermelers moeten komen, 
in Noord. Tenslotte vinden wij, dat in 
de horeca-bedrijven en strandpavil- 
joens speelautomaten zouden kunnen 
komen, waaruit een vast bedrag in de gemeente-pot zou moeten vloeien. 
Alleen dit laatste zou al een bedrag 
tussen de drie en de vijf ton per jaar 
opleveren. De burgemeester gaat de 
mogelijkheden onderzoeken en de 
betrokkenen gaan zich verder oriën- 
teren." 

Kurk 

„Dan is er natuurlijk de veelbesproken 
infra-structuur, de verhouding tussen 
het dag- en het verblijfsloerisme", vult 
Duivenvoorde aan. ..Wij vinden, dat 
het verblijfstoerisme de kurk is, waar 
Zandvoort op drijft. Onze af- 
vaardiging wil het evenwicht her- 
stellen en moderne mogelijkheden om 
het bedrijfstoerisme te stimuleren 
aandragen. Ook om onze concurren- 
tie-positie ten opzichte van andere 
badplaatsen te verbeteren." 

Permanent 

Een zaak, die daarmee direct verband 
houdt, is volgens de Frederatie-voor- 
zitter de noodzaak om in de dorpskern 
een permanente sfeerverlichting aan te 
brengen. „In samenwerking met de 
Stichting Verlicht Zandvoort, die daar 
al jaren voor ijvert, moet die er nu Uitbundig geschaatst mtt i n !■ komen. Zeker nu Zandvoort casino- 
plaats is geworden, moet de duisternis, 
ook in de winter, verdwijnen. We gaan 
de gemeente vragen de plannen, zoals 
John Picters die ontwikkelde, uit te 
voeren en wel zodanig dat er bij 
top-cvenementen gemakkelijk nog 
extra verlichting is aan te brengen. Nu 
hebben we ieder seizoen hoge kosten 
van het plaatsen en weghalen van de 
tijdelijke verlichting." 

Enige industrie 

Ook op het gebied van het woning- 
beleid heeft het bedrijfsleven wensen. 
Mej. Roozen daarover: „Bij het 
aantrekken van werknemers zijn er 
vaak problemen met de huisvesting. 
Het beleid is in het verleden ons 
inziens te veel op de bevolking gericht 
geweest. De toeristenindustrie is de 
enige industrie en dus moet er worden 
gezorgd voor passende en betaalbare 
woningen voor de werknemers in deze 
categorie. Verder neemt men maar 
aan, dat jonge ondernemers wel een 
huis kunnen kopen in de vrije, dus 
dure sector, maar men vergeet dan, dat 
deze mensen vaak hun geld hard nodig 
hebben voor investeringen." 

Opiniepeiling 

Het verlanglijstje van de middenstand 
blijkt daarmee nog niet uitgeput. Er 
leven verlangens omtrent verkeers- en 
parkeerproblemen, met name over 
meer inspraak bijen tijdige informatie 
betreffende nieuwe situaties, er wordt 
gedacht aan permanente paviljoens op 
LANGS DE VLOEDLIJN 
Wij leven onder onvolrnaakten en zijn 
zelf onvolmaakt. Daarom moeten wij 
vergevensgezind zijn jegens elkaar. 
Seneca. (A v Chr.-65 na Chr.). het strand, en zo zouden de dagelijkse 
bestuurders van het Zandvoortsc 
bedrijfsleven nog wel door kunnen 
gaan. Maar eerst gaan ze op 13 maart 
de achterban inlichten en horen. 

„We hebben voor die avond het totale 
Zandvoortse bedrijfsleven uitge- 
nodigd om tot een zo breed mogelijke 
opiniepeiling te komen," aldus Leo Mej. Roozen: „Alternatieven voor 
toeristenbelasting." 

bereiken, die voor Zandvoort hoogst- 
noodzakelijk zijn." Dubbel afscheid bij 
Publieke Werken 

ZANDVOORT - In verband met 
pensionering zullen de heren P. Aaij, 
chef van de buitendienst en F. 
Molenaar, chauffeur bij de buiten- 
dienst, de dienst van publieke werken 
gaan verlaten. Op 1 maart zal in 
besloten kring afscheid worden ge- 
nomen van deze twee bekende 
Zandvoorters. De bijeenkomst wordt 
gehouden om 15.00 uur in het. 
Gemeenschapshuis. Duivenvoorde. „De onderwerpen 
komen daarna aan de orde in de 
gemeentelijke commissie voor het 
midden- en kleinbedrijf. Op die 
manier hopen we een aantal zaken te Chauffeurs kregen 
'schijntje 9 na gepakte 

dader met fortuin ZANDVOORT- Uitbundig is er geschaatst dit weekeinde, ook in Zandvoort. Op de plaats waar 's zomers de zonzoekers 
zijn te vinden konden nu de ijsliefhebbers hun gang gaan. (Adv. Ingcz. Mcded.) Makelaarskantoor 

JANKROESE 

Taxatiën Hypotheken 

Vraag vrijblijvend advies. 
Ruim 35 jaar ervaring. 

Brederodestraat 116 Zandvoort 

Telefoon 02507-3244 H. W. C0STER 
Makelaar o.g. LidNBM Burg. Engelberistraat 'M, 
Zandvoort, telefoon 5531. Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING Taxaties Hypotheken Assurantiën. fm s Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 5 ZANDVOORT • Bij het 
casino in Zandvoort heeft in 
de nacht van vrijdag op 
zaterdag een beroving plaats 
gehad waarbij de dader na een 
achtervolging van twee taxi- 
chauffeurs uiteindelijk in een 
Haarlems ziekenhuis terecht 
kwam. Een echtpaar uit 
Aalsmeer had in het casino 
die avond zo'n veertig- 
duizend gulden aan jetons 
gewonnen en verlieten na 
inwisseling van die jetons het 
pand. Toen beiden buiten 
waren, ritste een 25-jarige 
Amerikaan - in Soesterberg 
gelegerd - de tas uit de armen 
van de vrouw. Hij rende 
daarmee de Seinpostweg op. 

Vier taxichauffeurs zagen het allemaal gebeuren. Twee van 
hen, de heren Eric Kiste- 
maker en Pierre Lubberink 
gingen er achter aan. De 
eerste te voet en de andere 
per auto. Achter Hotel 
Bouwes werd de Amerikaan 
door de chauffeurs tegen de 
grond gewerkt. De tas met 
een fortuin aan geld had de 
dader nog in zijn bezit. Dat 
werd even later overgedragen 
aan de Zandvoortse politie. 
De vier chauffeurs kregen 
voor hun inspanningen 
honderdvijftig gulden te ver- 
delen, van de veertigduizend 

piek De politie vermoedt 

dat de Amerikaan het echt- 
paar in het casino had 
geobserveerd en het geld 
heeft zien uitbetalen. Raadslid wil 
feestcomité herzien 

RAADSLID WIL FEESTCOMITÉ HERZIEN. 

ZANDVOORT — Arthur A. Rooselaar, raadslid voor de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie heeft een „steen des aanstoots" ontdekt in het comité, 
dat op verzoek van het gemeentebestuur sinds 17 november 1977 de 
feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan van Zandvoort als badplaats 
voorbereidt. In een brief aan het college vindt hij, „dat het comité niet helemaal 
is samengesteld uit capabele mensen, welke ieder voor zich, gezien hun 
achtergronden en huidige bezigheden representatief geacht kunnen worden om 
aan een degelijk feestelijk gebeuren nuttige en waardevolle medewerking te 
verlenen." 

Rooselaar meent op de lijst van comitéleden een naam te zijn tegengekomen van 
iemand, die in de oorlog 1940-M5 „van harte heeft meegedaan aan de door de 
bezetters gepleegde misdaden." De briefschrijven vreest, dat hij in de komende 
maanden vol festiviteiten niet om contacten met de door hem becritiseerde 
„hardleerse figuur" heen zal kunnen, reden om het gemeentebestuur te 
verzoeken de samenstelling van het comité te herzien en betrokkene als lid van 
het jubilcum-comité te schrappen. 

Aktie voor behoud 
Kostverlorenpark 

ZANDVOORT - Een lezing met dia's over het Kostverlorenpark in Zandvoort 
JoorDick Bol en Jaap Kolpa is een onderdeel van de lezingenserie van de ACJN 
afdeling Haarlem. Het Kostverlorenpark is een natuurgebiedje van ca. 10 ha. ten 
oosten van Zandvoort. Het herbergt een zeer rijke en gevarieerde Flora en 
Fauna. Helaas wordt dit terrein bedreigd door 
woning- en wegenbouw. In de lezing 5 Verkiezingskoorts aan de gang 

jrterweg 67, Aerdenhout, ^ "WT f -m ^ AAS 

sas*»? Verhoogde activiteit WULLUM v. d. WURFF 
,WURF-PRAET 

Wurf-Praet" d'r benne van die dinge, 
waer we gien woord meer over voil 
mostemaeke. TAXI SCHRIJVER* bii politieke partijen 

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTOS I «F X M. J Groepsvervoer tot 8 personen 

«rote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C SUEDE 
NAPPA 

lamsvacht en 

sportieve bontjassen 

(ook grote maten) 

■n 

^rJe gehele^kollektie 

see 

MORRIS 

before you buy J 

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 3596 
ZANDVOORT • De gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 
veroorzaken nu al een verhoogde activiteit bij verschillende 
politieke partijen. De spreekbuizen staan al duidelijk in de richting 
van het kiezersvolk gericht, er wordt druk gesleuteld aan 
verkiezingsleuzen en -programma's, de eerste schermutselingen zijn 
al achter de rug. V.d. Heijden uit P.v.d.A. 
Willem v.d. Heijden, raadslid voorde 
Partij van de Arbrid, hoeft op 
aandrang van zijn bestuur besloten 
zijn zetel nu al ter beschikking te 
stellen. Dit naar aanleiding van een 
interview in een regionaal dagblad, 
waarin hij minder vleiende citaten 
over zijn partijgenoten spuide en te Hotel - Café • Restaurant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE 
ALACARTE-KEUKEN 
DINSDAG GESLOTEN kennen gaf voortaan de principes van 
Inspraak Nu te willen uitdragen. 
De ledenvergadering van de Partij 
heeft er weinig woorden aan vuil 
gemaakt. Dat deden wel raadskandi- 
date Ineke Wind en haar partijgenoten 
Harmke Sjerps en Jack Agstcribbedic 
via een open brief een stuk „wegwijs in 
de Partij van de Arbeid" en enkele 
kritische kanttekeningen bij Willems, 
„solistcngedrag" in de publiciteit 
brachten. Opvolger van V.d. Heijden 
wordt Aad Regeer, eventueel Marijke 
Kuijken. 

Kandidaten-forum VVD 

!)'• VVD is de eerste partij, die haar 
potentiële raadsleden voor de leeuwen 
heeft geworpen. Dat gebeurde tijdens 
een fomm-avond, waar de liberale 
upper-ten vragen kreeg te beantwoor- 
den, zinnige en onzinnige. Rn vaak 
ook moeilijke, zoals: ..Waarom zijn niet alle parkeervakken even groot? " 
of „Waarom wordt onze straat alleen 
maar geveegd, als ik de gemeente- 
reinigers een tientje in hun handen 
stop? " 

De grondprincipes van de VVD 
kwamen tijdens de discussies nog niet 
zo duidelijk uit de verf, maar dat zal 
zeker nog komen. De belangstelling 
voor het avondje politiek, van vriend 
en vijand, was ir. ieder geval 
verheugend. nog bij Dick Gerritse 
P.S.P.-P.P.R. 

Als Dick Gerritse dinsdag zijn plaaLsin 
de raadszaal inneemt, zal hij dat doen 
voor de partij, die ook zijn voorganger 
Lou Koper vertegenwoordigde, de 
P.S.P.-P.P.R. Tot aigustus, wanneer 
de nieuwe raad aant->edt. Als Dick 
dan terugkomt, zal dat voor een 
nieuwe partij zijn, onafhankelijk en 
progressief, gericht op Zandvoortse 
belangen. Dat -'erklaarde hij tijdens 
een matig bezochte bijeenkomt, waar 
een werkgroep werd geformeerd, die 
de principes op papier gaat zetten. Die 
komen dan ter discussie op dinsdag 7 
■naart van de heren Bol en Kolpa zal 
aandacht worden besteed aan de 
biologische waarden van het Kost- 
verlorenpark aan de bedreigingen en 
aantastingen van het gebied en aan 
akties die de Algemene Christelijke 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Natuurbescherming afd. Haarlem on- 
derneemt om dit terrein te behouden. 

Lustrumviering 

Deze lezing is onderdeel van een 
lustrum viering van de ACJN over het 
onderwerp „Natuur en Milieu in 
Haarlem en omgeving". Het pro- 
gramma van deze lezingen-serie omvat 
onder meer: Lezing met dia's door de 
studiegroep Kcnnemcrduinen over 
„Natuurbescherming en Recreatie in 
de Duinen" 'om 10.-15 uur gevolgd 
door een lezing door de leden van de 
Vereniging Milieudefensie om 11.30 
uur. Na de lunch die om 12.15 uur 
wordt gehouden volgt om 13.00 uur 
een lezing door dr. B.F.J. Luykcn. 
milieuconsulent van de gemeente 
Haarlem. Om 13.45 uur is er dan de 
lezing over het Kostverlorenpark te 
Zandvoort. Deze lezingenscrie wordt 
gehouden op zaterdag 25 februari a.s. 
in het bezoekerscentrum van het 
Nationale Park ,,De Kcnnemer- 
duinen" nabij de duiningang Koevlak 
bij de Zeeweg. VanaT 10.00 uur zijn 
belangstellenden van harte welkom. Casino-voetbal 

ZANDVOORT • Het voetbalelftal 
van het Zandvoortse Casino speelt 
zaterdagmorgen een wedstrijd tegen 
Het Wapen van Zandvoort..Aanvang 
11 uur op het terrein van 
Zandvoortmeeuwen. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 PAGINA 2 J 'I 

M emeente 
indvoort De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeen- 
komstig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde- 
ning ingaande maandag 27 februari 1978 gedurende een maand 
ter secretarie op het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 29 nov. 
1977, no. 233 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
houdende gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan 
,,Kostverlorenpark deel III" vastgesteld bij raadsbesluit van 

26 oktober 1976, no. 8. 
De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig 
met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde 
Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde 

termijn bij de Kroon beroep instellen. 
Gelijk bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaar heeft 
tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde 
PU Staten aan een gedeelte van het plan. 

MK/ 

Zandvoort, 15 februari 1978 

De burgemeester voornoemd, 

H. Machielsen 

Ford Fiësta v.a. f 10.850,- FORDOTO 

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt), 

Zandvoort, 

telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242 

Ford verkoop - service Gevraagd: 

een actieve 
vlotte vrouw 

voor part-time werkzaam- 
heden op afdeling ver- 
huur woningen en appar- 
tementen. Redelijke 
spreekvaardigheid Duitse 
en Engelse taal nood- 
zakelijk. Bezit telefoon 
vereist. Beloning voor 
werkzaamheden n.o.t.k. 
Telefonische afspraken 
(02507)3841. BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. , Cor Sewed 
(i.v.n?. verbouwing). 

Voor slechts f 3,00 wast u uw auto 
met verwarmd, onthard, met shampoo 
vermengd water! 

OOK 'S AVONDS GEOPEND!! Vooral uvv 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 023-312595 Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. ZELF TANKEN bij de modernste SHELL ZELFTANKSTATIONS van 
ZANDVOORT en omgeving is kinderlijk eenvoudig en 
geeft u bovendien een besparing van 8 cent per liter, 
t.w. 4 cent korting en 3% zuiniger rijden door A.S.D. 

ZEKER WETEftS ? 

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u vanaf zaterdag 
25 februari t/m vrijdag 3 maart bij het tanken gratis een Shell Autokostenagenda 

zolang de voorraad strekt. 
Ook voor BANDEN - ACCU's - OUEVERVERSEN - DOOR- 
SMEREN - KLEINE en GROTE ONDERHOUDSBEURTEN zijn wij 
toch voordeliger. Informeert u eens. 

Timmer's Shell Zelftankstation Krassen in de lak zijn uitgesloten. 

De 'TOP" verwijdert ook vuil op schijnbaar onbereikbare 

plaatsen, zoals achter de bumpers of onder de spatborden en 

zelfs ïnsekten "vliegen" er af. 

Verder kunt u voor f 1,00 het motorische gedeelte van uw 

wagen of motorrijwiel reinigen... en... bij dit alles kunt u uw 

goede kleding gewoon aanhouden! 

' ■-" T0P-ST0FZUIGER. Autoverzekeringen 
Financieringen Ruime keus 

Occasions 

Alle merken AUTOBEDRIJVEN 
ORANJESTRAAT 2-12 - TEL. 02507-2323 of 2424 

ZANDVOORT 

OFFI CIAL RE1MAULT-PE ALER 

I TO P- AUTO WAS 1 
Voor ,in de was zetten' slechts f 1,00 extra. 

I Inruilauto's met 

I ANWB rapport en Renault Boutique 

Bovag garantiebewijs Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 22.00 uur. 
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur. Zaterdag wasdag. IAKIEUG Eind januari heeft het „Comité ter bevordering van de openbaar- 
making van in Zandvoort begane wandaden" een bulletin verspreid 
in de Van Ostadestraat en de omliggende straten. De feiten zijn in dit 
bulletin op felle wijze naar voren gebracht. Om wille van de 
nagedachtenis van mijn vader voelde ik mij verplicht de bron van het 
vele leed en de schade, die aan onze familie en gasten van vorige jaren 
zijn en worden toegebracht, bekend te maken. 

Ik betreur echter openlijk de inhoud van de laatste twee zinnen van het 
bulletin (bladzijde 3), in het bijzonder omdat daarin de namen 
van enige families, zonder hun voorkennis, worden genoemd. 
,,Hier sta ik, ik kan niet anders!" 

A. LUIJENDIJK 
v. Ostadestraat 23 voor uw PRIVÉ-. 

VERENIGINGS-EN 

HANDELSDRUKWERK 

Drukkerij 
F. M. v. Deursen 

Schoolstraat. te(. 2507 Hum^Hi,.,^ ^sssssszsssss&sssssssssssszsssssssssssssssssessassi Ruime keus in bloemen 
en planten vindt u bij: iï 

GRu ie KROCHT 24 
ZANDVOORT. 

sesgssss-* Voor ons vernieuwde restaurant zoeken wij 
aktieve vakmensen, onder meer: 

Aankomend Patissier 

voor onze speciale gebak- en 
dessertafdeling Chef de Rang 

plm. 25 jaar. 
Met belangstelling voor klassieke service. Belangstellenden gelieven telefonisch een 

afspraak te maken voor een onderhoud. 

Tel. 02507 ■ 22 53. 

Wkcht 9 even 
m'nbril 
afzetten 

Tja, hoeveel mensen 
hebben dat niet? 
Dat het lezen een stuk 
i^A moeilijker wordt 
„» maar'n leesbril 
\ toch eigenlijk te 
' lastigis vanwege 
't steeds maar 
op- en afzetten. 
Kent u dat probleem? 
Gelukkig voor u bestaat er 
Varilux. Een glas waarmee u moeiteloos kunt 
zien op elke afstand, 'n Esthetisch glas. 
Jeugdig door 't ontbreken , 
van halve maantjes Egaal ƒ 
glas dus, dat heel gelei- 
delijk overgaat van lees- 
sterkte naar verte- sterkte, y,VJ 

Natuurlijk hebben wi| 

Varilux. 

En de apparatuur om ,.,-. 

perfektvoor u te plaat-/-* 

sen in uw favoriete l 

montuur. Vraag naar 

dit meest doordach- ü ' : 

te korrektieglas. (*.v^*» 

't Begin van heel ^ v ^ 

komfortabel brildragen _ 

zonder dat hinderlijke op- en afzetten. 


't meest 
doordachte korrektieglas. A. G. SLINGER 

Gediplomeerd opticien. 

Grote Krocht 20a, telefoon 4395. 

Leverancier alle ziekenfondsen en 

EIGEN OOGMETING. Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesseweg 52a 

Tel. 02507-67 47/31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING De klok is een mooie uitvinding om ons het 

etensuur te herinneren. 

Diogenes (412-323 v. Chr.) 

H0RL0GERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07 

hooft klokken, horloges en wekkers, die u aan 
alles herinneren. Het zijn uitsluitend procisie- 
uurwerkon, die u steeds 'bij de tijd' houden en 

waar u altijd van op aan kunt. 

Komt u eons kijken in lijn showroom. 

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. IC snr- :=cc: T3TT- .,'3.,C," rxx: ffcto^lP^ Esta 

>• ^ stripbaar behang 

van Redpoint maakt krabben - 
stomen -schuren overbodig en dus 

opnieuw behangen makkelijken 

Er is nu behang waar u altijd plezier van hebt. 

Tot op het allerlaatste moment! 

Esta stripbaar behang van Redpoint. 

Dat kunt u straks weer gemakkelijk van de 

muur halen. Baan voor baan. Helemaal 

zonder krabben, stomen of schuren. 

U kunt zó weer behangen. Voor 

u het weet zit uw nieuwe, frisse 

behang al weer op de muur. 

Vraag dus naar stripbaar behang ' 

van Redpoint bij: 

REDPCKNl Behang 
Fa. Keur en Zoon 

VERF- GLAS - 
SCHILDERWERKEN 

Winkelvorkoop: Paradijswog 2 

Zandvoort - Tel. 02507 - 56 02. 

na 18.00 uur 02507 -60 89 
Makelaar o.g. Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort, 
telefoon 5531. 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of 
WONING. 

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken 

WÈmÊmm ZANDVOORT 

Middenstandswoning 

Voorzien van cv. gas. 

Ind.: hal, toilet, woonkamer (3 x 12 mtrl 

mot open haard, kouken. 

leverd. 3slaapk., badkamer met 

bad en toilet. 

2e vord. 2 slaapk., bereikbaar via vasto trap, 

Bilderdijkstraat 17. 

Vraagprijs/ 187.500,- k.k. ZANDVOORT (zuid) 

Perfekt onderhouden woonhuis 

Op 250 m' grond, mot tuin on schuur. 

Ind.: ontreo, woonkamer met schouw. 

moderne kouken, toilot. douche. 

leverd.: 3 slaapkamers on borging. 

Broderodostraat 90 

Vraagprijs/ 308.000.- k.k ZANDVOORT 

Luxe 4 kamer-flat 

op 1e verdieping (hoekflat). 

Ind.- woonkamer, 3 slaapkamers, 

keuken, toilot, doucho. 

Uitzicht op zoo. 

De Ruyterstraat56 

Vraagprijs/ 249.000.- k.k. ZANDVOORT 

Centrum dorp aan boulevard. 

Zeer luxe 3 kamerflat 

op 2e etage met 2 garages. 

Ind.: hal (15 m 2 ), woonkamer 

(50 m 2 ). moderne keuken, 2 slaapk., 

badkamer met ligbad, toilet. 

Passage 3 flat 6. 
Vraagprijs f 348.000,- k.k. ZANDVOORT 

2-kamer hoekflat 

op 6e etage. 

Ind.: er.iiee. toilet, woonkamer met open 

kouken, 1 slaapkamer, douche. 

Ook to gebruiken als 2e woning. 

Tj.Hiddesstraat103 

Vraagprijs/ 169.500,-k.k. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1978 PAGINA 3 Hoofdagent Van den Bos won 2e prijs voor verzorgd stukgrond 

'Wij zitten zomers liever in de tuin dan op 't strand 
ZAND VOORT - Toen wij zo'n vijf, misschien was het vier, jaar 

geleden hier een volkstuin kregen, zag het er bijna net zo uit", wijst 

hoofdagent J. van den Bos over het stuk hardbevroren grond 

wijzend, dat in deze wintertijd weinig heeft van een volkstuin. 

Alleen de paar stuiken boerenkool zijn het enige groen in wijde 

omgeving. 

„De bulldozers waren er nog en het was niet meer dan een stuk 

duinzand. Ik schrok er wel van. Wanneer je aan een volkstuin denkt, 

dan zie je in gedachten al iets van planten, of tenminste wat groen al 

was het onkruid; nou dit hier was niet meer dan een stuk 

zandwoestijn". 

Wat huiverend neemt de fotograaf het complex in zich op. Hij heeft 

er kennelijk ook moeite mee om zich hier, tussen desneeuwresten, 

malse groenten, verse aardbeien en wat dies meer zijn, voor te 

stellen. Duinzand 
omgetoverd 

tot vrucht- 
bare aarde En Toch? Zomers moet het hier een 
waar lustoord zijn, waar veel Zand- 
voorters zich uitleven en het dorre 
duinzand hebben omgetoverd tot 
vruchtbare aarde, waar de snijbonen, 
zo zegt het rapport van de secretaris, 
de grootte hadden van een halve 
meter. Waar enkele volkstuinhouders 
's avonds wel eens een barbequefeesje 
geven voor vrienden en bekenden, 
waar kleine kleuters al vroeg leren 
welke besjes ze mogen eten en welke 
niet, en waar de echtgenotes, wanneer 
manlief door zijn werk verhinderd is, 
toch maar overdag braaf naarde tuin 
gaan om te sproeien. Wat zeker in 
1976 hard noodzakelijk was. 
Waarom zijn wij dan midden in de 
winter naar een volkstuin gaan kijken 
vraagt men zich wellicht af. Ten eerste 
was dat door de jaarvergadering, ten 
tweede was dit jaar voor deeerstc maal 
de uitreiking van de prijzen voor de 
bestverzorgdetuin. 

Degene die de eerste prijs wint, komt 
meestal ir. de krant compleet met 
foto, maar de tweede en de derde? 
Toch hebben veel mensen plezier 
beleefd aan hun tuin, toch zijn velen al 
bezig met kweekbakjes in de huiska- 
mer. 

Daarom zijn wij in de winter gaan 
kijken en kwamen wij automatisch bij 
de tweede prijs win nar terecht. 
Wat bezielt de mens die een volkstuin 
houdt, waarom in de vrije tijd niet 
lekker lui van de zon genieten, maar 
onkruid uittrekken of schoffelen, 
spitten en spinazie snijden. Iets doen 

Voor hoofdagent Van den Bos is dit 
een eenvoudig gegeven. „Ik vind het 
prettig om iets te doen. Iets te creëren, 
en ook lichamelijke inspanning is soms 
een weldadige afleiding. Daarbij komt 
nog dat het mij fascineerd. We hebben 
de duingrond door bemesting vrucht- 
baar gekregen. 

Je kunt alle groenten telen. Wij 
hebben aalbcssenstruiken gezet, en als 
je ziet hoe dat langzaam groeit dan 
geeft mij dat veel voldoening". 

Zo'n vijfjaar geleden wist het echtpaar 
Van den Bos nog niet zoveel van 
tuinieren. „Wij zijn begonnen met het 
boek in de hand" vertelt mevrouw, en 
ze bekent eerlijk dat 's wintersdcvolle 
vrieskist met verse groenten geweldig 
is, maardatzehetzomersafen toe wel 
eens „niet ziet zitten" wanneer er 
weer een lading verse groenten van de 
tuin komt. Familieleden vrienden en 
bekenden varen er wel bij, want veel 
wordt ook weggeven. „Wij hebben zelf eencomposlvatin de 
tuin. Daar gaat alles in van oude 
bloemen tot fruitschillen, kofficprut 
etc. In het voorjaar wordt daar de 
grond mee bemest, dat is, geloof ik, de 
reden dat de tuin er zoveel mooier uit 
ziet dan in het begin", is de mening 
van mevr. Van den Bos. 
Behalve de groenten, worden er ook 
bloemen in de tuin gezet. Trots wordt 
het bakje met zaadjes van de 
Oost-Indische kers en Afrikaantjes 
getoond, dat een warm plaatsje naast 
de verwarming heeft gevonden. Het 
gedijt goed zo te zien. 

Helpende hand 

De onderlinge verstandhouding tussen 
de volkstuinbezitters, is zondermeer 
uitstekend. Er heerst een groot 
saamhorigheidsgevoel. Er worden hel- 
pende handen- uitgestoken wanneer 
dat nodig mocht zijn, kortom het 
echtpaar Van den Bos zou de tuin niet 
meer kunnen missen. Met vakantie 
gaan is geen probleem, want de vader 
van mevr. Van den Bos zorgt dan graag 
voor de tuin. Bovendien vindt de 
familie het prettiger het mooi weer 
met de kleuters naar de tuin te gaan 
dan het strand. „Het zitten tussen al 
die mensen in dat hete zand, is voor 
mij gaan „uitje", ik zit liever met de 
kleintjes in de tuin" zegt ze resoluut. 

Hoe kwam het nu dat juist Van den 
Bos de tweede prijs won? „Geen 
idee" zeggen beiden. „Misschien gaf 
onze tijn een . verzorgde indruk 
doordat de tuinen aan weerszijde juist 
dit jaar niet regelmatig werden 
onderhouden. Misschien was het wel 
zo, in het land der blinden is éénoog 
koning" lacht mevrouw Van den Bos. 
Margreet Atcs. Van den Bos: „Wij hebben zelf een compostvat in de tuin". VUIM V.D. BOOM: "AFSCHEID MET EEN BEETJE PIJN" 

Na vier jaar weg bij De Duinpan Cursus voor 
amateurfilmers 

KENNEMERLAND - Om aanstaande 
en beginnende amateurfilmers op weg 
te helpen organiseert de NOVA 
(Nederlandse Organisatie Van Ama- 
teurfilmers) een korte cursus. Deze 
cursus wordt gehouden op de 
maandagavonden 20, 27 februari, 6 en 
13 maart 1978 in het Verenigingsge- 
bouw van Filmgroep Close-Up, Ranip- 
laan 108 te Ilaarlem/Overveen en 
begint om 20.00 uur. Cursusleider is 
de heer K. Brouwer. ZANDVOORT • Nog een kleine 
maand zal Wim v.d. Boom, 
directeur van Sportfondsenbad 
De Duinpan, zesmaal in de week 
heen en weer reizen van zijn 
woonplaats Zwijndrecht naar 
Zandvoort. Dan zal hij zijn 
functie in de riante accommo- 
datie aan de Vondellaan neer- 
leggen. 

„Het wordt wel een afscheid met een 
beetje pijn," vertelt v.d. Boom. „In die 
bijna vier jaar heb ik veel goede 
vrienden gemaakt. Het was een fijne 
tijd". Waarom hij dan Zandvoort toch 
de rug toedraait? „In de eerste plaats 
is dat het probleem van de huisvesting. 
Ik vind, dat ik in dat opzicht niet de 
nodige medewerking heb gehad. 
Bovendien kreeg ik de kans op een 
aanzienlijke positieverbetering. Als je 
zeventig uur per week voor je baas 
werkt, kun je dat ook voor jezelf 
opbrengen." 

Wim v.d. Boom legt uit, dat hij zich in 
de horeca-sector gaat storten. Hij 
ontvouwt fraaie tekeningen van een 
uniek sportcomplex, dat momenteel Kof fie-toneel in 
Cultureel Centrum 
in Zoetermcervan de grond komt. Een 
zwembad, een sporthal, diverse sport- 
zalen en een uitgebreide restaurantaf- 
deling. „Die laatste heb ik gepacht. 
Hier in Zandvoort had ik al m'n 
horeca-papieren gehaald en nu had ik 
het geluk uit dertig sollicitanten te 
worden gekozen." 

De scheidende directeur geeft toe, dat 
hij het niet altijd gemakkelijk heeft 
gehad. Zeker niet in de eerste jaren, 
toen er nogal wat problemen met de 
toenmalige zwembadbestuurders nar 
buiten kwamen. „Och ja, er waren wel 
nare dingen, maar dat hoeft niet in de 
krant. Ik heb geen enkele behoefte dat 
op te rakelen en met modder te gaan 
gooien". 

Ook aan het veel bekritiseerde en in 
verhouding astronomische tekort, dat 
het zwembad jaarlijks oplevert, wijdt 
v.d. Boom maar één zin. „Dat is 
destijds met die exploitatie-opzet 
natuurlijk een enorme miskleun 
geweest". Aan de leiding in het bad 
heeft het zeker niet gelegen, dat De 
Duinpan nog diep in de rode cijfers zit. 
Wim v.d. Boom organiseerde van alles 
in zijn binnen- en buitenaccomm- 
odaties Hij bouwde een goede naam 
op met de zwemlessen, trok school- 
reizen naar het bad, programmeerde 
allerlei wedstrijden, kindercarnavals, 
zelfs een drive-in-show en een 
miss-verkiczing. Wim v.d. Boom: 
afscheid doet een beetje pijn. i 

WIM .v.d. BOOM. I 
Fraaie Promotie 

Onze plaatsgenoot, Michiel Jansen, 
werkzaam bij de Algemene Bank 
Nederland, de laatste tijd met 
standplaats Haarlem, is met ingang 
van 15 maart a.s. benoemd tot 
directeur van de lianque de Paris et 
des Pays Bas te Amsterdam. Een 
prachtige promotie, waarmee wij 
hem op zulk een jeugdige leeftijd 
een dergelijke zeer verantwoorde- 
lijke betrekking krijgt- Hij /al nu wel 
de jongste bankdirecteur in ons land 
zijn. 

Mooi Zwemresultaat 

De Heemskerse zwemvereniging 
„OEZA" organiseerde vorige week 
zwemwedstrijden in het kader van 
de landelijke zwemcompetitie E- 
klasse, waaraan ook werd deelge- 
nomen door een aantal leden van de 
Zandvoortse Zeeschuimers en Polo- 
club. Zij hadden daar veel succes en 
boekten heel wat overwinningen. 
De meest opvallende zege boekte 
Ralf Kras, lid van de Zandvoortse 
reddingsbrigade die de 100 meter 
vlinderslag aflegde in de een tijd van 
1.05.4. Een zeer bijzondere pres- 
tatie, die zeker een gelukwens waard 
is. 

Vermindert 
belangstelling? 

De laatste circulaire van de afdeling 
Zandvoort van de Koninklijke 
Maatschappij voor tuinbouw en 
plantkunde ademt een niet bepaald 
optimistische toon. Het begint 
aldus: „Maandag 27 februari heb- 
ben wij weer een bijeenkomst en wij 
hopen ten zeerste, dal deze keer de 
weergoden ons goed gezind zijn en 
wij op een redelijke opkomst 
kunnen rekenen. Redelijk, omdat 
de opkomst op de laatste twee 
bijeenkomsten, zowel voor de 
spreker als voor ons zeer teleur- 
stellend waren. Daarna wordt 
medegedeeld, wat de aanwezigen 
die avond te wachten staat. 
Niemand minder dan de heer J.L. 
Mol, tuinarchitect, medewerker, 
afdelingssecretaris plus voorlichting 
van de Dienst der Gemeente 
plantsoenen te Den Haag zal dan 
weer komen spreken. Enkele jaren 
geleden was de heer Mol ook in 
Zandvoort, toen hij zijn gehoor 
leerde, hoe het mogelijk is in 
Zandvoort toch een goede tuin aan 
te leggen. Op 27 februari zal hij 
komen uiteenzetten hoe het moge- 
lijk is om het gehele jaar door 
bloemen in de Zandvoortse tuinen 
te hebben. Zijn lezing is dan ook 
getiteld: „Uw tuin vol bloemen van 
januari tot december." „Hij zal dit 
alles toelichten met dia's. Het lijkt 
eensprookje, maar het moet tóch 
waar zijn. Er zullen ook vragen kunnen worden gesteld. Ik zou u 
willen aanraden: gaat tl in grote 
getale naar deze bijeenkomst, die 
gehouden wordt in hotel Keur. 
Speciaal nu Zandvoort in verband 
met de viering van hel 150-jarig 
bestaan van de badplaats fleurige en 
kleurige tuinen moet kunnen tonen. 

Zorgen bij 
Genootschap 

Dat het verenigingsleven in vele 
gevallen lang niet altijd over rozen 
gaat, spreekt duidelijk uit de 
circulaire, die het Genootschap Oud 
Zandvoort de/e dagen aan zijn leden 
heeft doen toekomen. Daarin wijst 
het bestuur erop, dat-wil men dit 
werk ook in liet komende jaar 
voortzetten, aller medewerking 
noodzakelijk zal zijn. Het betreft 
hier uitsluitend de financiële positie 
van de vereniging, die enigszins 
wankel dreigt te worden. Ik wist 
niet wat ik las, maar meegedeeld 
wordt dat de jaarlijkse contributie 
zegge en schrijve vijf gulden per jaar 
bedraagt en de donatie f 25,--. Dat 
eerste bedrag is in deze tijd 
natuurlijk een giller. Nog geen 
dubbeltje per week! En bovendien 
is er nog een belangrijke achterstand 
in het betalen van de contributie. 
Ook dat nog! Het Genootschap 
Oud Zandvoort voorziet in een al 
jaren gevoelde behoefte en is uit het 
hedendaagse Zandvoort niet meer 
weg te denken. Men verricht 
uitermate belangrijk werk. In het 
cultureel centrum, door het organi- 
seren van diverse tentoonstellingen 
tijdens de zomermaanden enz. Op 
alle gebied staat men voor Oud 
Zandvoort op de bres en voor de 
komende jubileumviering van het 
150 jarig bestaan van de badplaats 
koestert men ook reeds leuke 
plannen. Ik doe gaarne een beroep 
op u, hieraan eens ernstig aandacht 
te besteden. In de eerste plaats door 
uw contributie te betalen en 
verhoog dan het bedrag van f 5,- tot 
minstens f 10,- per jaar, of nog 
liever maak er een donatie van 
f 25,-- van. Het leven is duur, ik weet i 
het, maar het verenigingsleven óók. | 
Bovendien moeten we allemaal iets 
voor onze gemeenten van inwoning 
over hebben en dan vind ik een 
dubbeltje per week wel heel erg aan 
de schrale kant. Er wordt op u 
gerekend! Midwintertijd 

Er valt maar weinig nieuws in deze 
kolommen te melden in de mid- 
wintertijd, die Zandvoort ook nu 
meemaakt. Het nieuws dat er is, 
vindt u elders in de kolommen van 
deze krant. We hebben allemaal 
maar één wens: dat het voorjaar 
maar spoedig mag aanbreken, want 
het is niet gemakkelijk wennen aan 
de/e ijstijd. Als het volgende 
Zandvoorts Nieuwsblad verschijnt is 
het donderdag 2 maart en zijn onze 
strandpaviljoens alweer geopend. 
Dat die opening vergezeld mag zijn 
van mooi, zonnig lenteweer dat is 
denk ik wel ons aller oprechte wens. 
Weblijven optimist! 

C. Kuiper Sr. VVDsc 

10% Ca 
voor 

ZANDVOORT Namens de ZANDVOORT- Op zondagmorgen 26 
februari a.s. is er in het Cultureel 
Centrum aan het Gasthuisplein 9 te 
Zandvoort een koffic-gebeuren. Dit- 
maal koffie-toncel. De Noordhol- 
landse toneelgroep „Samen" speelt 
„In de holte van je arm" van Dimitri 
Frenkel Frank. De aanvang van het 
toneelspel is 11.30 uur, maar zoals 
gewoonlijk bent u vanaf 11 uur 
welkom op het gratis hopje koffie. De 
entree bedraagt f 5,--. Plaatsbespreken 
is aan te raden en kan elke middag 
tussen 2 en 5 uur. 

Het toneelgezelschap Samen uit 
(Adv. Iiipe/. Metleil.) Schagen dat bovengenoemde blijspel 
van Dimitri Frenkel Frank spselt, 
bestaat uit Joop Mol, Rita Jonkers, 
Arie Pennckamp en Alie Kossen. Het 
stuk wordt geregisseerd door Ad 
Friggc. De bekende dccorsehilder 
Dirksmaat uit Langendijk maakte een 
fraai achterdoek en producer Maarten 
Leegwater en souffleuse Aag Mol 
completeren dit gezelschap. 
Een korte inhoud van het blijspel: 
Hierin worden allerlei „trends" van 
onze hedendaagse samenleving op de 
hak genomen. In het bijzonder de modegril „partnerruil". Twee echt- 
paren uit totaal verschillende milieus 
menen dat zij ook toe zijn aan het 
experiment; maar al gauw blijkt hoe 
deerlijk de vergissing is. Men keert 
terug in clkaars vertrouwde holte van 
de arm. Een en ander gaat natuurlijk 
gepaard met tal van komische 
situaties. Joop Mol en Rita Jonkers 
vertolken de rollen van Otto on Astrid 
een echtpaar uit „Haagse kringen" en 
Arie Pennckamp en Alie Kossen 
spelen Fred en Pinda, een stel uit een 
volksbsuurt. 
Auói 

oooo Burg. v. Alphenstraat 102, 
ZANDVOORT 
. Tel. 02507 -45 65 
Agenda wijkcentrum ZANDVOORT - Maandag tot en met 
vrijdag van 08. 15-11. -15 uur: Crèche 
voor kinderen lot 1 jaar kosten f 2,50 
voor informatie tel. 2539. 

Maandag tot en met vrijdag van 
11.15-13.30 uur: Overblijf kosten 
fl,-- brood meenemen melk wordt 
verstrekt. Van te voren opgaven (na 
13.00 uur ook 's a\ onds) tel. 6055. en van 7- 12 jaar kosten f 0,50. 
Maandagavond van 19.00-20.30 uur 
van 20.30-23.00 uur: Tafeltennis voor 
jongeren kosten f 0,50. Toneelpae 
Jonkers. •p „Samen", v.l.n.r. Arie Pennckamp, Alie Kossen, Joop Mul en Rita Maandag tot en met vrijdag, van 
08. '15-11. 30 uur en van 13.30-15.30 
uur: Peuterschool voor kinderen vanaf 
2 jaar aanmelden bij leidster na 15.30 
uur. Inschrijven noodzakelijk (| )t .. 
halve woensdagmiddag). 

Maandag, dinsdag en donderdag van 
16.15-17.00 uur: Kindersoos voor 
kinderen van 1-12 jaar kosten f0.50. 
Woensdagmiddag van 11.30.17.00 
uur: Knutselclwl) voor kinderen van 
•l-12ja;ir kosten I" 0.50. 

Donderdagmiddag 1(1.-15-17.00 uur: 
hun Iv. i/is o aagsoos voor kinder Dinsdagmorgen, v a n 09.00-10.00 uur 
en van 10.00-11.00 uur: Conditie- 
training/trimmen voor dames met 
diverse toestellen voor informatie tel. 
2013. 

Woensdagavond van 19.00-20.00 uur: 
conditietraining voor heren; van 
20.00-21.00 uur: koivjitictraining 
voor dames. 

Woensdagavond 20.00 rur: vrouwen- 
café met diverse activiteiten en 
cursussen. 

Donderdagavond van 20.00 uur: 
klaverjassen kosten f 1,--, 
Vrijdagavond van 20.00 uur: jeugd- 
soos met disco vanaf 15 jaar kosten 

n,~. 

Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur: 
ballellesscn voor informatie tel. 58-15. 
maandagavond 20.00-21.00 uur: jazz- 
balleL V.V.D.-fraclie in de Zandvoortse 
gemeenteraad heeft mevrouw M.S. 
Hugcnhotz-van Rheineck Leyssiusaan 
de Minister van Binnenlandse zaken 
verzocht de nieuwe wet op de 
toeristenbelasting nog eens aan een 
grondig onderzoek te onderwerpen. 
„Deze wet is voor de echte recreatiege- 
meenlen, waaronder Zandvoort ook 
valt, onuitvoerbaar", aldus hel 
schrijven van de liberale fractie. 

In principe zijn de V.V.D.-ers niet 
tegen een toeristenbelasting, wel tegen 
de situatie, waarin slechts een klem 
aantal bonafide bedrijven deze be- 
lasting zouden moeten heffen en vele 
„zwarte" verhuurders builen schot 
zouden blijven. Evenals „de grole 
vervuilers" de dagiesmensen, die 
weinig geld in Zandvoort achterlaten, 
maar wel veel rommel. 
„Grote inkomsten kreeg de gemeente 
uit de vermakolijkheidshclasli'." , 
in gehouden volgens de entreeprijzen 
van 't Circuit, hel Dolfiramaen sinds 
vorig jaar hel Casino," rapporteert 
mevrouw Iltlgenholl/ „De opbrengst 
van de vermakelijklieidsbelasting be- 
droeg vorig jaar f 1.101.800,--. Met 
ingang van 1 januari 1979 vervalt de/e 
vermakelijklieidsbelasting en wij 
moeten dan voor de/e middelen een 
andere bron van inkomsten zoeken. 
Wij proberen via retributies regelingen 
Ie treffen met bovengenoemde instel- 
lingen maardat is niet genoeg." Een uit komst /.iet de V. V.D. -fractie in 
de aanwezigheid van het Casino 
binnen de gemeentegrenzen. „De Wet 
op de Kansspelen zou eigenlijk op de 
helling moeien, want uit de zeer grole 
inkomsten voor de Staat uit de 
Casino-opbrengst zou eigenlijk best 10 
procent terug kunnen vloeien naarde 
betreffende gemeente, waar een 
Casino is gevestigd." i"5 ZANDVOORT. Aanbesteding ver- 
breding Zand voort sel aan. 
Ten kantore van de Dienst van 
Publieke Werken had vrijdagmorgen jf 
de aanbesteding plaats van cl» 
verbreding van de Zandvoortsclaan te 
hoogte van Nieuw Unicum. 
Er waren vier inschrijvers. De volgende 
bedragen kwamen uil de bus: 
firma te Heest te Heemstede 
f 197.300,- zonder risico-rekening 
f 203. 000,-. 
firma Smallegange 
f 189.000.-- /ouder 
f 195.000,-. 
firma Vermeer, 
n 86.800,-- /ouder 
f 192.500,-. 
firma Nchsscn Haail 
/onder risicn-i'ekcnin 
De begroting was vastgesteld op 
f 252.297.--. De gunning werd aange- 
houden. te Aerdcnhout 
risicorekening 

Houcldorp, 
risieo-rekening 

cm. f 180.000,-- 
• { 185.000,-. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 PAGINA t 
/"T 
MSS» 

f*/* -^] 

De eerste vroege voorjaarskostuums nu al 
fn onze koflektie. Door Metro exira voordelig 
geprijsd en natuurlijk geldt ook hier 
het tweede kostuum in dezelfde 
prijsklasse gratis! 

jong getailleerd kostuum Sportief 
gedessineerd en met " 

beveiligde binnenzak _„ :TO ,, CI> ^ 
3-Delig en van makkeli|ke stof 

Kamgaren kostuum, 
afgewerkt met zadelsteek 
Streep dessin en een 
rugsplit 
AALSMEER 

Kruisweg 2a 

Vriidag koopavond 

(ook woensdag 

de hele dag open) 
EW jj uw&gww AMSTELVEEN 

Rembrandfweg 419 

Bus 65 en 66 

halte Laan Walcheren 

Donderdag koopavond i^USMEER* ALPHEN A/D ÉIJN^ AMERSFOORT ^AMSJEtVEEN i<ii;i%&if&^iriïi*it^iziciciriïiciïiziïiïi{itiiz:iti*i%iziïiï r De Dr. Joshua Biererstichting 

Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort, 

zoekt voor een van haar medewerkers 

WOONRUIMTE Aanbiedingen schriftelijk of telefonisch 
te richten aan de Hr. Lammers, tel. 02507- 
4941. Wees het voorjaar vóór!! 

DE LENTESTOFFEN zijn al binnen. f& OfiO^ BROÈVIET 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 

van 11. 00 tot 17.00 uur. 

PASSAGE 18 -TEL. 78 78 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. heden overleed plotseling mijn geliefde echtgenoot, 
de heer 

J. STOCKER 

in de leeftijd van 74 jaar. 

L. STOCKER-STOCKER 
ZANDVOORT, 21 februari 1978. 
Cort v. d. Lindenstraat 2-29. 

Volgens de wens van de overledene wordt zijn 

stoffelijk overschot ter beschikking van de wetenschap 

gesteld. Strandpaviljoen Seagull 

vraagt voor het seizoen 

TOILETJUFFROUW. 

2 SERVEERSTERS, 

ZELFST: KEUKENHULP 

Tel. na 18.00 uur 

02507-4233. GEVRAAGD: 

MACHINE- 
HOUTBEWERKERS 

en 

TIMMERLIEDEN Hoog loon. 

Tel. 080 -23 44 02, 

na 18.00 uur 08860 -39 04 Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02507-4499. Wie wil mij 1 morgen 
per week komen 
helpen? 

Tel. 02507-3404. DEUTEKOM 

KEUKENARCHITECTUUR yr y + i.y+**r j: 4tt'if*\ 


Si aTa rosé 

V£9 KEUKEN 


Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 1 1a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. 7 KINDER- 
WINKELTJE 

vanaf 1 maart weer 
iedere dag geopend 

van 10.00-18.00 uur. 
Buureweg 1-3, tal. 6580. Te koop 

VW Variant- 
Passat 

3 jaar. Kilom.st. 
39.000 km. Inl. 
tel. 02507-2865. 
De winter is bijna voorbij, 
vanaf 1 maart is het weer lente bij 't (kinderlWINKELTJE 

Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 6580. 

Er is weer volop keus in voorjaarskleding 

voor jongens en meisjes. 

JURKJES, T-SHIRTS, JEANS, JACKS enz. 

Vanaf, 1 MAART zijn we weer iedere dag ge- 
opend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Maandag gesloten. Zandvoort-Zuid Geren, hoekhuis m. voor-, zij- en 

achtertuin, 250 m 2 eigen grond. 

Vraagprijs f 308.000,- k.k. Geen mak. 

Verdere inl. tel. 02507-7485/7385, alleen 

van 18.30-19.00 uur. 
AUG. v. d. MIJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 

SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOV1LON - TREOFORD etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN zoek niet 
langer, 

wat 
geeft 't 
wilkes 
heeft 't... 
alles op 
elektrisch 
gebied GCZÏn met kantoor aan huis, in totaal 
zes volwassenen en een hond 

zoekt hulp 

om de achterstand in de huishouding weg te 
werken en daarna alles op peil te houden. 

Graag iemand die echt wil meedraaien. 

Bentveld, bij bus 80, tel. 023-240286. ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (023) 31 1 1 40 
» thorbeckestraat 1 5 (t.o. hotel houwes) zandvoort 33 78 **********•********•*•••*•*••**#****, Harms schoenen Nog steeds voordelige dames-, heren- en 
kinderschoenen. Schoenboetiek HARMS Diaconiehuisstraat 5a (zijstraatHaltestraat), Zandvoort Te koop Ierse 

Setter pups 

10 weken 

Tel. 02977-20310. FLINKE HUISHOUDELIJKE HULP 
GEVRAAGD 

3 ochtenden per week. 

LUNCHROOM BERKHOUT 
Kerkstraat 17, Zandvoort, Tel. 02507-3273 ZANDV00OTS SyiEUWSBLAD Kantoor:GASTHU!SPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals 
eventuele klachten over bezorging. 
ADVERTEREN IN EEIM NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. 

BB9BBBUUkSWEB9SHBIflHSHMB9B9NSSSBniHflB 
■J 
DA Voor uw welzijn. 

Ook in de Provinciale Staten 
f ]§ il ELF SERVICE STATION 

ZANDVOORT 

Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66, 

privé 02507 -61 28 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. an =zx= 3 C, 


Herenkapsalon 
Peter v. Poeke 

Behandeling volgens afspraak. 
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. 3"rr race: ■3_C 1 =zx= 3E Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 
Gespecialiseerd in 

dieetartikelen 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltostraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. KAASHOEK 

GOUDSE BELEGEN hedkao 10.98 

BRIE VAN T MATJE m gram 2,25 
VERSE EIEREN lostuks 2,39 

B0ERENB0TER 500 gram 4,50 

TOT ZIENS BIJ 

KAASHOEK 

TEL. 5000. HALTESTRAAT 38. <A 
TE KOOP 

1 kooltdonbank mot on- 
derkoeling, 1 otalage 
koel element met 2 
niouwo koelmotoron. 

Prljsn.o.t.k. 

VISHANDEL SCHUT 

Tel. 02507-2121. Voor het komend zomerseizoen, heeft zwembad 
De Duinpan nog plaats voor enige 

seizoenkrachten. 

Leeftijd minimaal 18 jaar en minstens in het bezit van het 
zwemdiploma zwemvaardigheid 1. 

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan 

Zwembad De Duinpan, 

Vondellaan 57, t.a.v. de heer W. v. d. Boom. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1978 PAGINA 5 "Toen Zandvoort Badplaats werd" 

aardevolle bijdrage voor 
Zandvoorts historisch boek 
ZANDVOORT - In het verenigingsge- 
bouw „De Krocht" had zaterdag- 
avond de première plaats van het 
toneelspel „Toen Zandvoort bad- 
plaats werd" door leden van de 
Zandvoorlse folklorevereniging „De 
Wurf" het vijfde stuk dat geschreven 
werd door de voorzitter van de 
vereniging, de heer J.A. Steen. Hij 
schreef het in de maanden augustus en 
september van het vorig jaar. Hel is 
geheel geënt op de komende viering 
van hel jubileum „Zandvoort 150 jaar 
badplaats" en mag zeker met rechteen 
waardevolle bijdrage worden genoemd 
voor Zandvoorts historieboek en een 
welkome inleiding tol deze feest- 
viering. De grote kennis van de 
auteur van deze historie blijkt uit het 
werk zonneklaar en bovendien 
een grote liefde voor zijn geboor- 
teplaats. Hij heeft het toneelstuk in 
een humoristische vorm gegoten en 
het zit boordevol leuke voorvallen die 
de aanwezigen, zowel Zandvoorters 
als niet Zandvoorters voortdurend in 
gespannen aandacht houden en waar- 
van deze avond van de premiere de 
stampvolle zaal, (velen moesten met 
een staanplaats genoegen nemen) ten 
zeerstc.genoot. De gulle lach was deze 
avond vrijwel geen ogenblik van de 
lucht. 

Het stuk speelt in 1898 zeventig jaar 
na de opening van „Groot Badhuis" 
waarmee de badplaats-periode van 
Zandvoort werd ingeluid, mede door 
de bestrating van de Zandvoortselaan, 
die eveneens in 1828 werd voltooid. 
Het is eigenlijk een soort drieluik met 
drie geheel opzichzelfstaande levende 
panelen. Panelen vol kleur, beweging 
en vrolijkheid. Het eerste speelt in een 
oud Zandvoortse kamer in de 
Noordbuurt, het tweede in een 
hotelkamer van Groot Badhuis en het derde op het strand. Ik heb mij 
afgevraagd wat het geheim is dat de 
opvoeringen van „De Wurf" altijd zo 
aantrekkelijk maakt. Dat geldt zowel 
voor de stukken die geschreven 
werden door Bets Bakvis, door 
mevrouw Jongsma-Schuiten en nu 
weer door de heer Steen. Ik geloof.dat 
dit geheim schuilt in de grote liefde 
voor Zandvoort van alle meespelenden 
en hc-t enthousiasme voor hun plaats 
van inwoning. Het onopgesmukte de 
hartverwarmende menselijkheid die 
eruit spreekt, het spreken van mens 
tot mens die in zo menig gesprekje en 
tafereeltje lot uiting komt, Bij 
opvoeringen van „De Wurf" wordt 
geen toneel gespeeld, maar wordt een 
brok oud Zandvoort lot werkelijkheid 
gebracht en de tijd vele jaren 
teruggedraaid. Dit blijkt uit alles. Uit 
de manier van spelen, uit de fraaie 
oud-Zandvoortse kostuums en de 
treffende decors, die men tevoorschijn 
weet te toveren en reeds een brok 
historie op zichzelf zijn. Dat was ook 
deze avond weer volop het geval. 
Zandvoort raakt al sleeds meer in de 
ban van de komende feestviering. Dat 
bemerkt men aan alles en op velerlei 
gebied, want er wordt achter de schermen reeds hard aan gewerkt. 
Daarom lijkt mij dit vlot en geestig 
geschreven stuk uitermate geschikt 
om hel tijdens de komende feest- 
viering in de zomermaanden ook 
enkele malen op te voeren voor onze 
gasten. Het succes is bij voorbaat 
verzekerd en zij zullen er bijzonder 
van genieten. En of u nu de 79-jarige 
tante Pie neemt, of de hoogstens 
1 '1-jarige zoon van het echtpaar in hel 
eerste bedrijf, stuk voor stuk slaan zij 
voor hun rol en weten die geheel in te 
leven. Hier vallen de personen weg en 
staan levende mensen uit 1898. Hoe 
kostelijk was niet de scène van de met 
chocoladerepen ventende jongen op 
het slrand, die de veldwachter wou 
verbaliseren, omdat hij zonder ver- 
gunning ventte -en de veront- 
waardiging daarover in het gezin. Hoc 
boeiend waren de zich in de 
hotelkamer van Groot Badhuis af- 
spelende scènes met het defigc 
Amsterdamse echtpaar en de ver- 
makelijke beelden uit het derde 
bedrijf, zich ' afspelend bij hel 
badkanloortje van hotel Groot Bad- 
huis. Het stuntelige gedoe van de 
Amsterdamse groot industrieel, be- 
hept met allerhande kwaaltjes, deed onder meer één van de kamermeisjes 
opmerken: ,.As 't zódcurgacrl, kenne 
we 'm beter me tien naer 'l laikchoisic 
brenge". En het slot, hoewel mis- 
schien enigszins gezwollen, kon mij 
uiteindelijk toch wel bekoren, als de 
badman onder het vullen van de 
badkuip met zeewater peinzend 
opmerkt: „God heeft ons uiteindelijk 
niet een paar emmertjes zeewater, 
maar de gehele zee geschonken en daar 
kunnen we niet dankbaar voor genoeg 
voor zijn". Hoewel we de namen van 
het spelend ensemble niet zullen 
noemen, mag één uitzondering toch 
zeker wel worden gemaakt en dat is 
voor de schrijver van het stuk, 
voorzitter Steen, die enkele dagen 
voor de uitvoering de rol overnam van 
Engel Kerkman, die plotseling ernstig 
ziek was geworden. Hij kweet zich van 
die moeilijke taak op een bewonder- 
enswaardige wijze, waarvoor alle 
hulde. De opvoeringen zullen worden 
herhaald op de zaterdagen 25 februari 
en <1 maart. Volle uitverkochte zalen 
zijn dan alweer bij voorbaat verzekerd. 
De uitvoering werd besloten met het 
zingen van het eerste en laatste 
couplet van het Zandvoorlse Volks- 
lied, waarna nog een gezellig bal 
volgde. 

C. Kuijpersr. '€, ) In de Wim Gertenbachschool 

Ensemble Andrei Serban 
bracht jeugd in extase \ £ ^i*<*, f. > i ft 

7 'x ' 

4 '*' j! u 5 I BURGERLIJKEi 
STAND ' ZANDVOORT 

Geboren (buiten de gemeente): 

Iris Christine José, d.v. R.P. Minden en 

J.C.M. Ruckert. 

Ondertrouwd: 

J. Molenaar en C.H.P. van Aken. 

Gehuwd: 

R.A.E. Bcamont en A.L. Ruijgrok;H. 

van'Aken en C.Th. D. Kraaijeno'ord. 

Overleden: 

Jacobus Keerwolf, 96 jr„ gen. gew. m. 

J.F.M. Misset. 

Overleden buiten de gemeente: 
Adrianus C. Rcuijl, 86 jr., gen. m. 
■A.W. van der Plas; Hendrik J. van 
Buuten, 86 jr., geh. m. J.G. Stoelman; 
Julius Robijns, 51 jr. ongehuwd; 
Helena Bouquet, 84 jr., geh. gew. m. 
C. Fcijen. Hel was een verrassend gebeuren, na 
ongeveer dertig jaren weer opnieuw 
kennis te- maken met hel roemruchte 
Roemeense ensemble van Andrei 
Serban, dat indertijd verscheidene 
jaren met groot succes optrad in 
paviljoen Richc aan de Noordboule- 
vard. 

Het was toen Gregor Serban, die het 
ensemble leidde. Zijn zoon Andrei 
volgde hem op en het vier man sterke 
gezelschap was dinsdagmiddag jl. in de 
Wim Gertenbachschool aan de Zand- 
voortselaan aanwezig, waar hij een 
tweetal schoolconcerten gaf. Het 
ensemble is sinds die glorietijd van vele 
jaren geleden wel heel wat veranderd. 
Slechts de bassist is nog aanwezig, 
Andrei nam de plaats in van zijn vader 
en verder werden toegevoegd de 
pianist, (een Pool) en de cymbalisl, die 
een wonderbaarlijke muzikaliteit om-, 
plooide. Men heeft zich thans in 
hoofdzaak toegelegd op het verzorgen 
van deze schoolconcerten. Vierdagen 
per. week, vier uur per dag zijn 
daarmee gemoeid en men reist door 
het gehele land. 
Tijdens de weekeinden treedt men dan nog wel eens zo af en toe op in diverse 
hotels, maar vaste engagementen zijn 
er niet meer. 

Andrei Serban bleek een waardig 
opvolger van zijn vader. 
Hij is een briljant violist maar ook een 
geestig en vlot causeur, die aller harten 
wist te stelen. Om een voorbeeld te 
noemen: „Jij lacht in A majeur" zei hij 
onder grote hilariteit tot een van de 
leerlingen. 

Hun optreden dinsdagmiddag jl. in 
Zandvoort werd een grandioos succes. 
Hot jeugdige auditorium geraakte in 
extase door het volmaakte spel, dat 
evenals vroeger, grote bewondering 
afdwong. Meerdere malen klapte men 
met het ritme mee en spontaan 
applaus klonk steeds opnieuw op. 
Andrei leidde het concert in met een 
uiteenzetting over het cymbaal, een 
weinig bekend instrument dat grote 
belangstelling kreeg. Een programma 
van Roemeense volksliederen, brui- 
loflsmuziek en Roemeense folklore 
vormde de hoofdschotel van het 
programma met opwindend en mee- 
slepend spel. Het optreden werd een 
der hoogtepunten in de serie school- wij tot nu toe concerten, die 
beluisterden. 
Het waarnemend hoofd van de school, 
de heer W. Nijboer zei, te hopen dat 
het ensemble weer gauw naar 
Zandvoort zal terugkeren. Daar wis 
het publiek het zondermeer mee eens. 
Het was een onvergetelijke middag op 
hoog muzikaal niveau. 

K.sr. 
Terugblik op 
Rekreade 1977 

ZANDVOORT - Uit het jaarverslag veertig honderd kinderen kreatief 

van „Rekreade Zandvoort" blijkt dat heeft bezig gehouden. Een groot 

men in het seizoen 1977, gedurende verschil met de hete zomer van 1976 

de vakantieweken, meer dan drieën- toen slechts een kleine tweeduizend 

Backgammon 
Tournooi kinderen de „Rekreade" bezochten. Typisch Frans eethuisje pal in'i centrum. 
Maandelijks nieuwe "spécialités a la carte". 

Geopend vanaf 17.00 uur. Reservering gewenst. 
( Op maandag en dinsdag gesloten) 
Bloemcndaalseweg 28. BloemcndaaJ. 
Telefoon 1)2.1- 25 J9 .19. ZANDVOORT - Door de Camel Club 
te Zandvoort, Boulevard Paulus Loot, 
"r.'iljocn 2, zal deze zomer een 
ick-gammon-tournooi worden geor- 
ganiseerd. Vsnaf zondagmiddag 22 
•i zal iedere week precies om 12 uur 
<orden gestart. Precies vijftien weken 
achtereen kan men deelnemen, terwijl 
de finale op zondag 28 augustus zal 
worden gehouden. Op 22 mei, 12 juni, 
3 juli, 2-1 juli en 14 augustus zullen er 
prijzen zijn voor de Ie tot en niet 10e 
plaats, terwijl er uiteraard op de Wanneer men het boekwerkje leest dat 
de aktiviteiten van 1977 omvat, krijgt 
met een grote bewondering voor de 
finaledag een fraaie hoofdprijs voor de 
competitie-winnaar zal zijn. Deelname 
tussentijds is mogelijk. Bij mooi weer 
is men van plan buiten op het terras te 
spelen. Mocht men het backgammon 
niet beheersen; les kan worden 
genomen bi J. Engeman, tel. 
023-32683. Inschrijfgeld f 35,-- voor 
het hele 'nernooi. Oude sfeer bij 'Riche' 

ZANDVOORT - „Het is de bedoeling de oude „Riche-sfeer" terug te brengen. 
Wanneer je vroeger, ik bedoel de vijftiger- en begin zestiger jaren over -„Riche" 
sprak, dan wist iedereen meteen wat je bedoelde. Nou gewoon dat sfeertje 
terugbrengen dat is ons streven". Dit zegt Leen Brands die te samen met zijn 
vrouw Yvon in het heropende restaurant „Riche" open hufs hield. Die sfeer 
terugbrengen is natuurlijk geen eenvoudige opgave maar voorlopig was men er 
wel in geslaagd. Wellicht komt dit ook door de ontspannen sfeer onder het 
personeel bijna allemaal familieleden. 

Gezocht wordt nog naar een badmeester voor het zwembad. „Juist hel 
kinderbad moet zo vroeg mogelijk in het seizoen open. Dan kunnen de kleintjes 
naar hartelust ploeteren, terwijl mama een kopje koffie op het terras gebruikt". 
Voorlopig hebben Leen en Yvon er echt zin in om van Riche een succes te 
maken. Zo te zien zal het wel lukken. IN 150 JAAR 
Van vissersgat tot Zandvoort-bad N^-». 

4ire fte$hmrniit ZEE-EN2ÜI 
K$«a£ 
M inwuti i niMi.iii>" De aanleg van de Zandvoortselaan 
en de bouw van het Groot-Badhuis, 
zo constateerden we in onze vorige 
editie, betekenden in 1828 het 
begin van een omwenteling in het 
bestaan van de Zandvoorters. Eon 
armetierig vissersdorp werd opge- 
stuwd naar de status van bad- en 
vakantie-oord. 

Er waren al eerder pogingen gedaan 
om het dorpje „uit deszelfs diep 
verval" op te beuren. In 1811 had de 
regering al aan de gemeenteraad 
gevraagd, wat er zou moeten 
gebeuren om Zandvoort enigszins 
tot bloei te brengen. Na rijp beraad 
antwoordde men toen. dat men het 
wel zag zitten in beplanting van de 
grote vlakten in de duinen. Er zou 
een bewateringssysteem moeten 
komen, gebaseerd op een vaart, die 
van de Leidsevaard naar Zandvoort 
zou moeten lopen. Hetiser niet van 
gekomen. 

Wel van het initiatief van David 
Jacob van Lennep, die in 1826 aan 
een Franse vriendin schrijft: „Wat 
mijn voorliefde voor de natuur 
betreft zal ik dit jaar zeker aan mijn 
trekken komen, dit in verband met 
vele tochten naar Zandvoort, waar 
vier vrienden en ik aan hel hoofd 
staan van een onderneming om een 
weg aan te leggen van Berkenrode 
naar de zee en daar een badhuis te 
stichten". 

Zijn vrienden waren Jonkheer W.Ph. 
Barnaart van Vogelenzang, am- 
bachtsheer van Zandvoort. P. van 
Lennep, eigenaar van Groot-Benl- 
veld, J. Enschedé en W. v.d. Vlucht, 
resp. raadslid en bankier te Haarlem. 
Er was f 150.000,-- nodig en dat 
kwam vlot op tafel. Koning Willem 
II gaf r 10.000,--, de Staten van 
Noord-Holland f30.000,-, de ge- 
meente Haarlem hieTde visbelasting 
op en de rijkaards uit de omgeving 
namen het resUmt van de aandelen a 
f 1000," voor hun rekening. 
De aanleg van „de Straatweg" 
haalde Zandvoort uil haar langdurig 
isolement. We meldden het al, 
armoe was troef. Hel eigenlijke dorp had de vorm van een driehoek met 
het strand als basis en de R.K. Kerk 
als top. Er liepen oost-west enkele 
paden en wegen, o.a. de Kerkstraat, 
het Kerkpad en de Kosterstraat. 
„Aan weerszijden van deze kern 
lagen in de Noord- en Zuidbuurt 
onsamenhangende groepjes huizen 
als eilandjes in het duinlerrein", 
aldus Drs. Hekker in „Gort met 
Stroop". 

Het inwoneraantal lag iets boven de 
zevenhonderd en die hadden hel 
niet ruim. In Amsterdam was zelfs al eens een 
collecte voor de dorpelingen ge- 
houden die f 1500,-- opbracht. En 
Haarlem had al eens een vracht 
aardappelen naar de kust gestuurd. 
Maar toen de weger eenmaal was, 
ging het geleidelijk beter met de 
nederzetting tussen de duinen. Van die primitieven Zandvoortse- 
laan moeten we ons overigens nog 
niet te veel voorstellen. Oorspronke- 
lijk wilde men de weg 10 nieter 
breed maken, maar liet werden er 
uiteindelijk slechts 7, waarvan ruim I meter breedte werd bcstraat. 
Gevolg van de zandige zijstroken 
was dat de weg herhaaldelijk onder 
het zand stoof. Pas veel later in de 

19e eeuw werd de bermbcgroeiihg 
en de boombeplanting aangelegd en 
in 1 920 volgde de asfaltering. 
Aan beide uiteinden van de weg 
kwam een tol om in de kosten van 
aanleg en onderhoud te voorzien. 
Eén in Aerdenhout aan de Vier- 
sprong bij de oude herberg i.Het 
Haringbu\s",écn bij kostverloren in 
Zandvoort. De tolheffing werd pas 
in 1916al'gcsclial't. ■>-^ Tv N, */ r W (i f\ 


'M A >*; \. 


*. medewerkers en teamleden van 
„Rekreade". Dj al jaren gekoesterde 
wens van een rekreade-vervoermiddcl 
kreeg gestalte in de „Rekreade- 
bakfiets". Wekenlang knutselde het 
teamlid Jan Droog, later geassisteerd 
door Matthieu Besteman, aan een oud 
vehikel, om 't tot een kleurrijk en goed 
lopend vervoermiddel om te toveren. 
Minutieus uitgekiend pasten hierin de 
poppenkast, geluidsinstallatie plus 
boxen, koffer met poppen, snoeren, 
krukken enz. 't Decor voor de 
poppenkast, dat hoog torende op de 
bakfiets diende tevens als mededelin- 
genbord. Zes maal per week waren er 
zowel in noord als in centrum 
poppen kastvoorstellingen. 

Noord 

In Noord namen de noorderlingen de 
eerste week een duik in 't leven van 
Neptunus. 't Onderwaterrijk werd 
verkend en versierd. Via zeepaarden- 
spelen, straattekenen, knutseltoer en 
drietandroof eindigde de eerste week 
met een groot Neptunesbal. De 
tweede weck speelde zich af in 
puzzelland. Ook hier weer een groot 
slot feest met een puzzelvrouwtje dat 
gezocht moest worden. De derde week 
in zigeunerland spreekt al voor 
zichzelf, terwijl de vierde week een 
„vreemde vogel week" werd, met 
vermomde snuiters, spetterende een- 
den enz. 

Centrum 

In het centrum startte men dit jaar 
met een groot ridderfestijn. De 
gymzaal van de Hanny Schaftschool 
werd omgetoverd in een slotzaal en 
daar hebben alle „ridderlijke" aktivi- 
teiten zich afgespeeld. Dat je met het 
thema „vraagteken" ook alle kanten 
uitkunt, bewezen ze daar in de derde 
week. nadat men van de eerste naarde 
tweede week was overgestapt van 
Ridderkasteel naar de „flop-planeet". 
De vierde week uiteindelijk werd een 
uitbundig „Tijl Uilenspiegel" feest. 

PLANNEN 1978 

Deze week komt de commissie van 
medewerkers waarschijnlijk bijeen om 
zich te beraden op het programma 
1978. „Het ligt zeker in de bedoeling 
om ons programma aan te passen aan 
het 150-jarig bestaan van Zandvoort 
als badplaats. Wij denken b.v.aan „het 
spelend kind in 1828", wat voor 
spelletjes deed men toen? Was er nog 
meer clan hoepelen en bikkelen? Ook 
zal er wellicht aan de kleding van 
kinderen in die jaren aandacht 
geschonken worden", zo deelt de lieer 
den Duyn ons desgevraagd telefonisch 
mee. Hoewel de zomervakantie nog 
zeer ver weg is, vraag het de kinderen 
maar eens, is Rekreade toch al druk 
bezig met het opstellen van program- 
ma's. Zodra deze plannen meer 
definitieve vormen hebben aangeno- 
men zullen wij u hier over berichten. 

Vast staat in ieder geval dat het zo 
langzamerhand overbekende Sante- 
kraampje op hel Gasthuispleii; het 
grote slotfeslival zal zijn. De Zandvoortselaan in de sneeuw omstreeks 1900. In het midden de bekende arts Dr. CA. Gerke met echtgenote. De foto ( 
werd ycmaakt door de toenmalige burgemeester van Zandvoort, Becckman. Schaaknieixws 

ZANDVOORT - De stand aan de kop 
van de competitie van de Zandvoorlse 
Schaakclub luidt, momenteel: .senio- 
ren 1. Vastenhouw 13 punten; 2. 
Zwerver, 11 pnt.; 3. Tenues 10 put.; •]. 
v.d. Werl'f, 10 pnt. Jeugdcompetitie: 
1. v.d. Werrt", lüpnt.; 2. Clitetir, 9 1/2 
pnt.; 3. Koper, 9 pnt.; I. Losekool, 
8 l/2pnt.;5. v.d. Klauw, 5 l/2.pnt. RANDSTAD PUBLICATIES5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 » PAGINA 6 
Hebt u extra dikke glazen ? 

Wij kunnen deze 
extra dun Bsverera ï 

BRILlENSPEClALgST 

ICLAAS LOQMm 

Erkend fonds'everancier - Meester-opticien 
Haitestraat5-Te!. 21 74 
ANKER 
BERNINA 
NAAIMACHINES ZANDVOORT 

Welke vakbekwame 1e Rest. Kelner, 
plm. 30 jaar, ambieert een funktie als 

CHEF DE RESTAURANT 

in een stijlvol restaurantbedrijf. 
Goede kontaktuele eigenschappen en leiding- 
gevende kapaciteiten zijn een vereiste. 
Jaarbetrekking en goede financiële 
voorwaarden. 
Brieven onder nr. Z 286 bur. v. d. blad. . Verkoop van 

VERF 

GLAS 

BEHANG 

SCHILDERSHAL 

C. J. Paap 

Hofdijkstraat 24 - Zandvoort 

tel. 02507-2206 

(nabij ons zwembad) Solide aluminium trappen met 
aluminium plateau 

3 treden van 48.00, voor 39,95 

4 treden van 52.50, voor 45,00 

5 treden van 61.50. voor 49,50 

6 treden van 79,50. voor 67,50 

7 treden van 110.00, voor 85,00 

8 treden van 145.00, voor 119,00 

Deze trappen met DIN-keur! J. H. Vermeijs 

Haltestraat 1 - Zandvoort 
Telefoon 52 04 BV w RANDSTAD PUBLICATIES 

uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel 
uitmakend van Weekmedia, vraagt in verband 
met toenemende aktiviteiten: 

aktieve advertentie-verkoper 

(leeftijd pl.m. 22-26 jaar). 

Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling, 
doch is niet vereist. 

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van 
kontakten met bestaande relaties en het werven van 
nieuwe. Pioniersgeest is daarom belangrijk. 
Wij denken dan ook aan iemand die geheel 
zelfstandig zal gaan functioneren. 

Wij bieden de juiste man een 
aantrekkelijk salaris 
8% vakantietoeslag 
ruim vier weken vakantie 
onkostenvergoeding . 

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt, 
schri|f dan naar ons hoofdkantoor: 
Dorpsstraat 8, Aalsmeer 
(t.a.v. B. Lodewegen). 
Groentenzaden, 
zaaigrond, 
zaaikisten, 
frffy pots 

en dergelijke. Kwekerj P. VAN KLEEF 

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093. rv Onze secretaresse wilde graag haar talenstudie in 
het buitenland afronden en is daarom bij ons weg- 
gegaan. Nu zookan wij op korte termijn een 

jonge vrouw 

die onze directie vele werkjes uit handen kan nemen. 
Een vertrouwenspositie, waarbij het aankomt op 
accuratesse, verantwoordelijkheidsgevoel, ijver en 
initiatief. 

Haar opleiding zal minimaal mavo zijn. Correct en snel 
typen, alsook foutloos rekenen mag geen problemen 
geven. Steno en Ned. handelscorrespondentie zal een 
pluspunt betekenen. Vanzelfsprekend moet zij zelfstandig 
en georganiseerd kunnen werken. Wij denken aan een 
intelligente bij-de-handte medewerkster tussen de 
20 en 35 jaar, die van aanpakken weet en belang- 
stelling heeft voor een 

veelzijdige, afwisselende functie. 

Part-time is niet mogelijk. 

Ons bureau verzorgt advertenties in een groot aantal 
vaktijdschriften, jaarboeken enz. 
Belangstelling? Bel dan vooreen afspraak of voor 
meer informatie. 
Telefoon 02507-4745" toestel 21. 

■ A 

&\ 

BUREAU VAN VLIET** 

Burg. van Fenemaplein 19, Zandvoort. Nu ook in zandvoort: 
KUNSTGEBITREPARATIES 
A. RITMAN 

Roinwardtstraat20 -Tel. 02507-43 65 BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKCR 

J.VAN 

DEN BOS 

Bildeidijkstr. 5. tel. 3796. G. KOL 

Schuitengat flat 7, 

telefoon 3212 

Auto - Brand • Leven 

Alle verzekeringen Te koop: 
Renault 10 

1e eigenaar, bouw- 
jaar 1971, motorisch 

perfect, ƒ 1000.-. 

Tel. 02507-6290. Eerste kwaliteit 
handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

v.a. f 4,- per 20 kg. 

Nog voordeliger: 800 kg 
= 2 m' v.a. f 150.- 
thuisgebracht. 

BV HAARLEMS 
HARDHOUT 

Prinsessekade 53 

HAARLEM 

Tel. 023 - 31 41 07 - 

3211 65. Te huur in centrum van Zandvoort 

WINKELRUIMTE 

zeer geschikt voor boetiek of kapsalon 
Tel. 05912-1985 na 18.00 uur. Drogisterij-Reform 
MOERENBURG 

voor vogel 
homeopathie 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
telefoon 02507-6123. Vakkundig trimmen, plukken, knippen en 
scheren van uw hond. 

Tevens wassen, voet- en oorverzorging. 
- Advies vachtverzorging. Showklaar maken van 
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gespe- 
cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels. 

NEL ROODT 

Blijvend gevestigd: 

HAARLEMMERSTRAAT 68, ZANDVOORT. 
TELEFOON 02507-2063. MATRASSEN 

Orakacel «n Ublca 
In alle maten. 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. ingezetene van 
Zandvoort vraagt huis te koop ■ 

van particulier. 

Br. ond. nr. Z285 
bur. v. d. blad. voor verkoop 
en service 
naar = u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 TEKOOPAANGEB. 

stalen noren 

(als nieuw) maat 36. 
7 40.-. 

Telefoon 02977-26716. autur* EIKEN TELEFOON 
TAFELTJE 

met verlichting 229,- 

HETKASTENHUIS 

Grote Krocht 23, 

telefoon 7751, 

Zandvoort. Hij ligt voor U klaar! 

'De beste foto/film-adviseur van Europa, geraadpleegd door I 
miljoenen prijs- en kwaliteitsbewuste FOTO-QUELLE-ltf anten. | 

De nieuwe f oto-kafalogus 

van FOTO-QUEUE, het grootste fotohuis ter wereld met 
ruim 560 winkels in 8 europese landen! Een katalogus als geen tweede . . . 

. . . met 68 tull-color pagina's vol fantastische 

foto/filmtechniek van het wereldmerk REVUE 

. . . met nieuwe, sensationele foto/ 

filmaanbiedingen 

. . . met een assortiment, dat duidelijk 

bewijst, wie de grootste is: lage 

prijzen en hoge kwaliteit! 

. . . met een interessante prijsvraag 

... met een super-8 aanbieding, 

waarop miljoenen smalfilmers in hee 

Europa hebben gewacht! "'"^ »ttm_ËL Wjjvrimgprivéles 

geven in DuKs- 

Nederbmds. 

Telefoon 023-282732. > Fa. VAN TOLEDO 

VV Kerkstraat 12 - Zandvoort -Tel. 71 06 „&; 30 gratis vttog^ 
rdrênnoéir vocttyat- WK *7& 
tm winnen! Hij ligt 
voor U klaar) 

GRATIS 

> U kunt 'm het bestek 
direct in onze 
f winkel afhalen. 
Vüeeswarera 500 gram &=$■ lEDD i'S L3 £ HOL 100 gram G g SPARVERSMARKT WEEKEND 
VOORDEEL Vers vlees kiio 9,75 

HAASKARBONADE K nt: 

500 gram ü/13 

VARKENSF1LET B m 

500 gram 0,3D Groente - Fruit 

CITROENEN 3 „, 1,98 

GROTE 

BLOEMKOOL 2,49 

GOLDEN DELICIOUS „ 

1.98 2 kilo. Zuivel 
VOLLE MELK » 0,98 
BLUE BAND 
MARGARINE 0,59 Weekend voordeel 

LITERFLES ROSÉ 2,19 

5 kopen, 6de fles GRATIS. 

FLES PORTrood, 8,95 voor. . . . 5,95 

4 BORDENBLIK SPARS0EP . 0,69 
GROTE ZAK D0BBELMAN 4,69 &NDSI MD PUBLICATIES 5 DONDcP.DAG 23 FEBRUAR1 1978 PAGINA 7 JOG HOORZITTING OP 6 MAART 

aad van Toezicht in eerderheid achter provinciaal 
lan reorganisatie 
rinkwater voorziening AARLEM • De Raad van Toezicht op de bedrijven, een 
viescommissie voor gedeputeerde staten, heeft zich woensdag- 
iddag in zijn vergadering in grote meerderheid geschaard achter 
. it provinciale plan tot reorganisatie van de drinkwatervoorziening. 
jjm niet het verwijt te krijgen dat de bedrijven zelf en de betrokken 
jêmeenten niet aan het woord zijn geweest wordt echter op 6 maart 
flog een hoorzitting gehouden voor alle bezwaarden,. 1 

foals bekend heeft het rijk, ingevolge 

in wijziging van de Waterleidingwet 
1975, de provincies opgedragen te 
amen tot zo'n plan. Vooral in 
Jaarlem, Bloemendaal, Velsen en 
andvoort (samenwerkend in de 
elangengemeenschap Drinkwater- 
voorziening Zuid-Kennemerland, 
jlaar ieder met een zelfstandig 

Saterbedrijf) en Heemstede (dat 
nnen de gemeente het Amsterdams 
Waterleidingbedrijf huisvest) is sterk 
Itrzet gerezen tegen een min of meer 
i-dwongen opgaan in één provinciaal 
|drijf. 

jji het plan van de provincie wordt 
leel Noord-Holland ondergebracht in 
let Provinciaal Waterleidingbedrijf 
^oord-Holland (PWN), met uit- 
Ipndering van Amsterdam, dat een 
Mgen waterbedrijf houdt, en Hilver- 
i(im, dat naar het Waterleidingbedrijf 
Éidden-Nederland gaat 
■oornaamste bezwaren van de ge- 
meenten: er is niet voldoende overleg 
■■pleegd; de kleinere bedrijven kun- 
nen goedkoper produceren en zijn in 
iaat ook de toekomstige problemen 
«n drinkwatervoorziening het hoofd 
t» bieden; het PWN wordt een log 
lichaam, dat verder van de burgers af 
tomt te staan; in de betrokken 
gemeenten maakt de waterdistributie 
epn wezenlijk onderdeel uit van het 
nutsbedrijf; er bestaat onzekerheid 
óver schadevergoeding en over de 
rechtspositie van het personeel, 
geinig weerklank vond ook het zogenaamde solidariteitsbeginsel, dat 
de provincie als een belangrijk aspect 
heeft aangevoerd. Op het ogenblik 
verschillen de watertarieven in ver- 
schillende delen van Noord-Holland 
aanzienlijk. 

Kosten omslaan 

Dat solidariteitsbeginsel werd echter 
onder meer door de heer Achterstraat 
(CDA) wel een degelijk onder- 
schreven. „Je kunt niet zeggen dat een 
klein bedrijf lagere tarieven bereikt 
dan het PWN, dat over grote afstanden 
ook in de kleinste dorpen waterleiding 
aanlegt. Ik vind het niet meer dan 
billijk dat de kosten van deze 
onrendabele aansluitingen worden 
omgeslagen over alle inwoners van 
provincie". Hij zie ook dat de 
provincie niet reorganiseert om de 
reorganisatie maar om efficiënt een 
goed en goedkoop water te kunnen 
leveren onder dezelfde voorwaarden. 

Te weinig overleg? Dat is er volgens de 
heer Achterstraat zeker niet geweest. 
Er is al jaren over gesproken en in 
1974 hebben de staten al een nota van 
uigangspunten aangenomen. Er is een 
overleggroep geweest, maar die is 
verzand. In het algemeen kon hij zich 
wel stellen achter het plan van 
gedeputeerde staten, met uit- 
zondering van de indeling van 
Amstelveen en Ouder- Amstel. Omdat 
deze gemeenten al water betrekken 
van Amsterdam vond hij er iets voor te 
mst voor 
handbalteams 
zeggen ze onder te brengen bij 
Amsterdam. Zijn fractiegenoot Korte 
dacht nog aan de mogelijkheid van een 
vcreveningsheffing, waarbij de kleine 
bedrijven dan zelfstandig zouden 
kunnen blijven voortbestaan. De 
bevoegdheid tot zo'n heffing heeft de 
provincie evenwel niet. Ten aanzien 
van de rechtspositie van het personeel 
merkte hij op dat zeer voorzichting 
dient te worden gehandeld. Als 
voorbeeld mag echter gelden Den 
Helder, waar de provincie het 
waterbedrijf kortgeleden heeft over- 
genomen en waar men zeer tevreden 
is. 

Kwaliteit 

Hij wees ook op de grote vraagstukken 
rond de drinkwatervoorziening. 
„Grond en duinwater zijn straks niet 
meer toereikend. Er moet gei'n- 
vesteerd worden in nieuwe werken 
onder andere in Andijk en daar zijn 
grote bedragen mee gemoeid, die ook 
over een breed draagvlak moeten 
worden gespreid." De heer Korte 
meende dat de bewaking van de 
kwaliteit vraagt om goede laboratoria; 
deze kunnen beter tot stand komen in 
een grote organisatie. Het verwijt van 
Amsterdam, dat het PWN alles naar 
zich toe wil halen, vond hij niet 
terecht. „Amsterdam wil zelf alles 
bezuiden het Noordzeekanaal naar 
zich toe trekken. Dat is dus wel: de 
pot verwijt de ketel". 

De heer Van der Zei (PvdA) kon zich 
indenken dat het gebruik van 
duinwater aantrekkelijk is maar 
daarmee, zo meende hij, wordt het 
solidariteitsbeginsel wel op de tocht 
gezet. De BDZK-bedrijven verweet hij 
dat hun streven naar integratie nog 
steeds geen realiteit is geworden. 
Overigens achtte hij het zeer goed 
mogelijk dat Kennemerland, als 
district binnen het PWN, een eigen 
gezicht houdt Aan de schade die 
wordt toegebracht door de uitéentrek- 
king van de nutsbedrijven moet alle 
aandacht worden besteed, zo vond hij, 
en ook het opgaan van de bedrijven in 
het PWN heeft goede voorlichting en 
begeleiding nodig. Data 

Tijdens deze vergadering werden ook 
data genoemd. Bloemendaal, Zand- 
voort, Velsen en Haarlem (de BDZK) 
dient voor januari 1981 te worden 
overgenomen. De distributie van 
Heemstede kan wachten tot 1 januari 
1985. Overigens is wel overwogen de 
BDZK-gemeenten hun distributieve 
taak te laten houden, maar na 
afweging bleken er niet voldoende 
motieven aanwezig. Volgens de heer ZANDVOORT - Ook jl. zondag 
hadden de Ie teams van Zandvoort- 
meeuwen handbal weer een thuiswed- 
strijd af te werken, een karwei, dat 
zowel de dames als de heren winnend 
wisten af te sluiten. Het dames-team 
speelde deze keer met een voorbeel- 
dige inzet en greep daarmee de laatste 
kans om degradatie te ontlopen. 
Tegen het technisch sterkere Concor- 
dia werd knap partij gegeven, waarbij 
de gevarieerde aanvallen vaak intelli- 
gent werden afgerond. Met de rust was 
de stand nog gelijk (5-5) en ook daarna 
werd beurtelings gescoord. Kort voor 
tijd wist Henny v.d. Koekelt de zege 
veilig te stellen: 8-7. 


Dameshandbal kan ook hard zijn. 
Annie Trouw in de mangel 

Ook de heren ontmoetten het 
Haarlemse Concordia en verrasttcn 
door een pittig begin-offensief. Door 
vrij ongeorganiseerde maar produk- 
tieve aanvalsacties, afgesloten door de 
gebroeders Berkhout, Piet Veenman, 
Roel Hoogendoorn, Willem Pijper en 
Joop Boukes was met rust al een 10-8 
voorsprong verkregen. Mede door 
fraai werk van Pieter Trommel in het 
Zandvoortmeeuwen-doel bleven de 
gastheren na veel spanning aan de 
positieve kant van de score. Veenman, 
Boukes, Berkhouten Dijkstra zorgden 
voor de treffers. Eindstand 16-12. Lions- winst op 
Racing Beverwijk Het afgelopen weekend is voor het 
eerste hcrenleam van Lions buitenge- 
woon gunstig verlopen. Niet alleen 
wonnen de leeuwen hun wedstrijd 
tegen Beverwijk, de beide concurrent- 
en HOC en SDO verloren beiden, 
zodat de voorsprong van Lions aan de 
kop van de ranglijst uitgroeide lot zes 
resp. acht punten op de beide rivalen. 

Overigens verliep de wedstrijd van de 
Lions tegen de Beverwijken; in de 
Kennemersporthal geenszins vlekke- 
loos. Racing heeft met de komst van 
een nieuwe trainer een positieve 
injectie ontvangen en is zeker een moeilijker tegenstander dan bij de 
aanvang van de competitie, toen het 
door Lions weggespeeld werd. Na vijf 
minuten 9-8 en via 21-24 naar 25-28. 
Er was weinig snelheid bij Lions en 
nogal wat irritatie over de scheid- 
rechtelijke beslissingen. Direct na de 
wisseling konden de leeuwen hun 
meerinbtvng aan technische vaardig- 
heid uitbuiten en via twee inlcr- 
ceptie's van Kroder werd iiet '11-52 
een voorsprong voor Lions zich niet 
meer liet ontglippen. Na 55-67 werd 
de eindstand 62-73. Lions Kroder 
12-1. R. Schort 4-14. Beverwijk 
Hoefakker 6-14. de Vries 6-8. Van der Zei is niet noodzakelijk 
winning, produktie en distributie 
onder te brengen in een verticale 
structuur. Voor het personeel zullen 
de gevolgen weinig ingrijpend zijn, en 
hoofdzakelijk op administratief/- 
organisatorisch gebied. Hun werk- 
gever wordt de provincie, maar velen 
zullen in hetzelfde gebouw kunnen 
blijven werken waar ze nu werken. 

Ondoorzichtig 

Het verwijt van de gemeenten dat de 
drinkwatervoorziening verder af komt 
te staan van de burger kon de heer 
Persoon van de Partij van de Arbeid 
allerminst onderschrijven. „Veelal is 
de drinkwatervoorziening nu onder- 
gebracht in een gemeenschappelijke 
regeling en die is ondoorzichtig. Het 
PWN staat onder directe controle van 
de staten" en laat men ons maar eens 
aantonen wat de klachten zijn over 
een tekortschieten van de service van 
het PWN, aldus de heer Persoon. 

Zijn fractiegenoot Maarssen wees nog 
eens op de toenemende vervuiling van 
het water. „Er is weinig goed water 
meer en daarom zijn grote bedrijven 
nodig", aldus de heer Maarssen, die er 
ook weinig voor voelde de hele film 
van voren af aan te starten en alles 
opnieuw aan de orde te stellen. 

Horizontaal 

De meeste kritische geluiden ten 
opzichte van het provinciale plan 
kwamen van de VVD-leden Bom, 
Albrecht en Simons, die meer 
aandacht vroegen voor de mogelijk- 
heid van horizontale concentratie van 
gas-, water- en elektriciteitsbedrijven 
per regio. Zij meenden ook dat het 
overleg gefaald heeft en drongen aan 
op een hoorzitting, die, zoals in de 
aanhef vermeld, werd toegezegd. 

Contourenschema 

Aan het eind van de vergadering legde 
gedeputeerde IJff er de nadruk op dat 
het voorlopig slechts gaat om de 
organisatorisch/administratieve aspec- 
ten. Er is nog geen operationeel plan 
maar slechts een contourenschema, 
dat later in overleg met alle 
betrokkeneiv-kan worden ingevuld. 
„Reorganisatie", aldus de gedeputeer- 
de, „roept altijd onrust op. Maar later 
ziet men het vaak als een verbetering". 
Ook hij achtte het noodzakelijk zowel 
winning als produktie en distributie 
„helder en duidelijk" onder te 
brengen in één bedrijf. Een bekwame 
straf zag hij eveneens als noodzaak 
voor kwaliteitbeheer van het drink- 
water. „En wat de toegankelijkheid 
betreft: de afdelingen van het PWN 
zijn net zo toegankelijk als du kleine 
bedrijven". litt uit utt Cffl uit 
Uit».« ED L,r 

HONGAARS 
Hongaars staatsorkest 
In het Concertgebouw Haarlem 
treedt op zaterdagavond 4 maart 
het Rajko, het Hongaars staats- 
zigeunerorkest, op. Dit zijn de 
meest talentvolle jonge volksmu- 
zikanten van Hongarije. Zij spelen 
viool, altviool, cimbaal en enkele 
karakteristieke Hongaarse muziek- 
instrumenten. 

De aanvang van het concert is om 
kwart over acht. Plaatskaarten 
.kosten tien gulden, voor cjp-ers vijf 
gulden. 

ITALIAANS 

Kamerkoor en kamerorkest 
In het Concertgebouw Haarlem 
treden op zondag 5 maart op het 
Nederlands Kamerkoor en het 
Amsterdams Kamerorkest onder 
leiding van Kerry Woodward met 
een Italiaans programma. Men kan 
werken beluisteren van Pcrgolesi, 
Montevcrdi, Respighi, Dallapiccola 
en Vivaldi. Aanvang kwart over 
acht. SHERRY 

Cabaret Tekstpierement met het 
Lagclandcncabaret 
Het cabaret Tekstpierement komt 
samen met het Lagelandencabaret 
naar het Cultureel Centrum van 
Amstelveen op zondagmiddag 26 
februari voor het „Slierry-caba- 
ret", dat hier traditiegetrouw 
iedere maand plaatsvindt. De 
aanvang is om vier uur. Het cabaret 
duurt vijf kwartier. Hierna is er een 
sherry-uurtje in de foyer met 
daarna de gelegenheid deel te 
nemen aan een warm buffet. 
Inschrijving voor de maaltijd is aan 
te bevelen, telefoon: 020-415412. 
De toegangsprijs voor het cabaret, 
inclusief een glas sherry, is f 7,50. 

WIENER BLUT 

Hoofdstad Operette in Amstelveen 
De Hoofdstad Operette geeft in het 
Cultureel Centrum van Amstelveen 
op donderdag 23 en vrijdag 24 
februari nogmaals twee voorstel- 
lingen van Johan Strauss' bekend- 
ste operette „Wiener Blut". De 
aanvang is om kwart over acht. 
Solisten zijn onder andere: Marga 
de Boer, Jan Handcrson, Anita 
Heins, Jacco van Renesse, Lily 
Loerkens, Antoni Wink, Nora 
Zoon en Johan van der Zalm. 
Dirigent is John Kapper. De decors 
en kostuums werden door Lambert 
Hofcr in Wenen gemaakt. 

STOEIPOES 

Herhaling van „De Stoeipoes" 

99 'La Reine" verbouw* ZANDVOORT • Veertien jaar nu zijn 
de patisserie en het restaurant „La 
Reine" gevestigd in de Kerkstraat. In 
de loop der jaren werd er wel 
verbouwd en veranderd, maar hele- 
maal „af" was het in de ogen van de 
eigenaars, gebroeders van Houten toch 
niet. Na een hele zomer piekeren. tekenen en ook wel een beetje 
„spieken" bij collega's, nam de 
verbouwing vaste vorm aan. Met 
behulp van architekt Wagenaar en de 
binnenhuisarchitekt Terstal van de 
firma Lambalge kwam men tot vaste 
plannen. Deze noopte de gebroeders 
van Houten om in oktober jl. de zaak Weekenddiensten I KprkHiPnstPn Datum 25-26 februari 1978. 
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman, 
Mol, Ridderbos. 

Arts: F.N. Ridderbos, Wilhelminaweg 
9, telefoon 2633. Verdere inlichtingen 
omtrent de weekenddiensten worden 
verstrekt via de telefoonnummers van 
de huisartsen. Andcrson telefoon 
2058; Drenth telefoon 3555; Flieringa 
telefoon 2181; Zwerver telefoon 
2499. 

Tandarts: telefoon 023-313233. 
Wijkverpleging: Zr. T.J.M, de Roode- 
van der Horst, Noorderstraat 30, 
telefoon 6358. 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, telefoon 31 85. 
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, telefoon 02507-4437 
b.g.g. 023-313233. 

Hulpdienst: telefoon 023-243340. 
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 7.00 uur. 

Dierenarts: bij afwezigheid van de 
gewenste arts raadplege men uit- 
sluitend telefonisch de Veeartsen- 
dienst te Haarlem, telefoon 
023-313233. 

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon 
7641. 

Politie: telefoon 304 3. 
Brandweer: telefoon 2000. 
Taxi : telefoon 2600. 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
Zandvoort: Noorderstraat 1, telefoon 
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464). 
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 uur; maandagavond van 7.00 
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. 
Voor deze hulpverlening, beschikbaar 
voor iedere inwoner van Zandvoort 
geldt dat er voor de vrager geen kosten 
aan verbonden zijn. 
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar- 
lem: telefoon 023-326655. Advies in 
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar 
dagelijk van 's avonds 7.00 uur tot 
's morgens 7.00 uur. 
Centrum voor Vrijwillige Hulpver- 
lenning: geeft advies, hulp en 
informatie. Alleen telefonisch bereik- 
baar onder nummer 7373 in Zand- 
voort van maandag t/m vrijdag van 
11.00 tot 12.00 uur en iedere zondag 
van 16.00 tot 17.00 uur. Wat doe je wanneer je als man utv. r 
in de nacht je buitendeur opendoet 
en een stoiepoes op je sloep vindt? 
Je kunt als wijze uil natuurlijk 
proberen je hoofd erbij te houden, 
maar komt de liefde eenmaal in het 
spel, dan blijkt al gauw dat zowel 
een poes als een uil niets menselijks 
vreemd is. 

„De Stoeipoes" van Bill Manhoff 
wordt onder regie van Jules 
Royaards nogmaals gebracht in het 
Cultureel Centrum van Amstelveen 
op zaterdag 25 februari. De 
aanvang is om kwart over acht. 
Pleuni Touw en Hugo Metsers 
spelen do hoofdrollen. 

THEATER 

Berthold Brechten Boris Vian 
In het Cultureel Centrum van 
Amstelveen geeft op woensdag- 
avond 1 matrt de toneelgrpep 
Theater een voorstelling van de 
eomedie „Man is man" van 
Berthold Brccht. Hel stuk verhaalt 
van een pakknecht in het vooroor- 
logse India die maar één probleem 
in zijn leven kent: hij kan geen nee 
zeggen. Zo belandt hij in het leger 
waar hij zich in de identiteit laat 
praten van een verdwenen, bloed- 
dorstige soldaat. Een scène uit „De Stoeipoes" ZANDVOORT 

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30 
uur: Ds. C. Mataheru, medewerking 
van Willem Lekkerkerker, trompet 
(crëche aanwezig). 

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur: 
Jeugdkapel. 

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15: 
10.00 uur: Drs. B. Boelens, van 
Castricum; 19.00 uur: Ds. P.van Hall. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur: Ds. J.C. 
Beekhuis van Haarlem (D.g.). 
Rooms Katholieke Kerk. 
Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht: zaterdag 25 februari: 19.30 
uur: Eucharistieviering met orgel en 
samenzang. 

Zondag 26 februari: 8.45 uur: Stille 
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 
ristieviering met medewerking van hel 
St. Caecilia-Kerkkoor. (Hoogmis). 
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere 
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 
uur; woensdag 20.00 uur: diensten in 
gebouw Madoerastraat 1, Haarlem- 
noord. 

Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond: maandagmiddag 27 fe- 
bruari 3 uur samenkomst in huizen 
..PniéT" Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: zondag- 
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw 
Voorstraat 110 te Katwijk. WATERSTANDEN ZANDVOORT - De waterstanden 
voor de komende week zijn als volgt: 
donderdag 2 maart 8.14 uur - 20.44 
uur; vrijdag 3 maart 9.17 uur - 21.59 
uur; zaterdag 4 maart 10.40 uur - 
23.36 uur; zondag 5 maart 12.16 uur; 
maandag 6 maart 0.57 uur-13.23 uur; 
dinsdag 7 maart 1.55 uur • 14.16 uur; 
woensdag 8 maart 2.45 uur - 15.02 

uur; donderdag 9 maart 3.28 uur - 

15.45 uur. 

Nieuw kader bij 
A.S.V. Sandevoerde 

ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering van Autosport- 
vereniging Sandevoerde werden drie 
nieuwe bestuursleden benoemd. Op 
de plaatsen van de heren A. van Dam, 
W. v.d. Bergen C. Stet, die hun functie 
ter beschikking hadden gesteld, 
kwamen achter de bestuurstafel de 
heren A. Furth, H. Paap en C. Hoedt. 
In de kascommissie werd de heer 
P.v.d. Mije benoemd. 

Bridgeclub 

ZANDVOORT - Deze weck is de 

laatste wedstrijd van de derde 

competitie. Het belooft spannend te 

worden wanneer men de ranglijsten 

bekijkt, vooral in de B- en D-lijn, 

waaruit respectievelijk drie en vier 

paren promoveren. 

A-lijn 1. heer en mevrouw Heidoorn, 

283.93 procent; 2. dames Berrier- 

Itigen, 270.36 procent. 

B-lijn: 1. dames Dear Hagen, 272.93 

procent; 2. heren Berrier-Wana, 

268.97 procent. 

C-lijn: 1. dames Baay-Trommel, 

288.87 procent; 2. heer en mevrouw 

Paardebek, 266.03 procent. 

D-lijn: 1. heren Volsma-v.d. Wende, 

319.61 procent; 2. heer en mevrouw 

Baan, 265.67 procent. •Wat iedereen moet weten over verlovingen, 
huwelijken geboorte. 
te sluiten en de verbouwing rigoreus 
aan te pakken. De opmerkingen van de 
vaste klantenkring „dat hel toch al 
gezellig was" hebben zij naast zich 
neergelegd en het resultaat van al die 
maanden breken en bouwen mag 
gezien worden. De opzet van de 
Gebroeders van Houten: „La Reine te 
laten zijn een restaurant waar ieder 
zich thuisvoelt, waar de wijnen goed, 
de keu ken ui tstekcnd.de sfeer gezellig 
en de prijzen aanvaardbaar zijn" is 
wonderwel geslaagd. 
Handbal 
d.s. Zvm.l-Concord. 1 


8-7 


h.s. Zvn. 1-Concord. 1 


16-12 


d.j. Concord.(H)l-Zvm. 1 


8-13 


h.j. Zvm. 1-KIC 1 


niets 


m.a. Wijk a. Zcel-Zvm. 1 


8-4 


Zvm. 2-concord. (H) 1 


3-6 


j.a. Zvm. 1-BSM 1 


12-9 


m.p. Zvm. I-Onze Gezellen 2 


5-3 


j.w. Zvm. 1-Full Speed 1 


3-4. programma VOETBAL 
Zaterdag 25 februari 1978 
9Corja 1-Zandv.m. 1 


14.30u. 


B-junioren: 
Zandv.m. 2-Haarl. 3 


14.00 u. 


C-junioren: 
DCOl-Zandv.m. 1 


15.15u. 


NAS 2- Zandv.m. 2 


12.00u. 


DSS 3- Zandv.m. 3 


15.15 u. 


Zandv.m. 4-DCO 6 


14.00 u. 


Zandv.m. 5- NAS 4 


14.00 u. 


A-pupillen: 
Zandv.m. 1-B'wijk 1 


ll.OOu. 


Zandv.m. 2-HFC 2 


11.00 u. 


TYBB4-Zandv.m. 3 


ll.OOu. 


HBC4-Zandv.m. 4 


ll.OOu. 


Zandv.m. 6-Hoofddorp 5 


lO.OOu. 


Zandvoortm. 5-DI0 4 


10.00 u. 


Zondag 26 februari 1978 
Zaïidv.m.-Stormv. 


14.30 u. 


Zandv.m. 2-T YB B 2 


12.00u. 


DIOS2-Zandvoortm. 3 


12.00u. 


Zandvoortm. 5-VS VI 


12.00u. 


Zandv.m. 6-Schal kw. 6 


9.4 5 u. 


Geel Wit 8- Zandv.m. 8 


12.00u. 


Zandv.m. 9-KIC 9 


9.45u. 


Zandv.m. 10-EHS 12 


9.15u. 


VSVll-Zandv.m.11 


14.30 u. 


A-junioren: 
Zandv.m. 1-Schalkw. 1 


9.4 5 u. HANDBAL 

Zondag 26 februari 1978 

d.s. Z.A.P. 1-Zvm. 1 13.00 u. 

h.s. Dcsir./Odin 1-Zvm.l 14.00 u. 

h.j. Full Sp. 1-Zvm. 1 09.00 u. 

m.a. Onze Gezellen 1-Zvn. 1 11.20 u. 
Doe vooral geendingen waar ulatorspi|tvanzou kunnen 
knjgen Komöjdigbiionsaande zaakenlaatu 
vnjbliivend voorlichten op hel gebiud van verlovings 
huwelijks- en dankbetutgingskaarten en 
geboortekaarten Kortom. laatonsudeevensmaakvoilc 
als uitgebreide Kennemcr Kaarten Kollektle 
voorleggen' 
Alb u daar uw persoonli|ke keuze uit heeft gemaakt, 
dan kan er werkeliik niets meer misgaan' Tol ziens bij RANDSTAD HANDELSDRUKKERIJ BV 
Boekdruk - Offset 

Stationsweg 38 - AALSMEER - Tal. 02977 - 2 SI 41* 

Bi|kantoor ZANDVOORT: Gasthuisplein 12 - TeJ. 02607 - 71 66 FEESTAVOND. 

ZANDVOORT - De jaarlijkse 
feestavond van Z.S.V. Zandvoort- 
meeuwen zal plaatsvinden op 
vrijdag 10 maart in alle zalen van 
Zomorlustaan de Kosterstraal. 

AUTORALLY. 

ZANDVOORT - In samenweking 
niet Auto.sportvercniging Sande- 
voerde organiseert Zandvoorl- 
meeuwcn op zaterdag 8 april de 
tweede Autorally ten bate van het 
jeugdfonds. 

SPORTUITWISSËLING. 
ZANDVOORT De Sportraad heeft 
na overleg met de gemeente Deurne 
(N.B.) en met de plaatselijke 
sportverenigingen besloten de sporl- 
uitwisseling tussen beide gemeenten 
op zaterdag 20 en zondag 21 mei te 
houden. Tijdens deze „uit- 
wedstrijd" voor de Zandvoorters 
zullen in principe twintig takken 
van sport worden bedreven. 

GRAND PRIX 1978. 
I ZANDVOORT - De Grote Prijs van 
I Nederland zal dit jaarop het Circuit 

van Zandvoort worden gehouden op 

zondag 27 augustus. RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 PAGINA 8 , j t »«n.r.rsJJ oi ><* r i -^ 
Hoofdweg 726, Hoofddorp. ig»M»FW,:rjm^wiiBWhmuMR'Ujm^CT«g N BOLEfy • Maakt zwaar werk licht; 

• Divorso modellen. 

• 3 pk voor lichte grond. 

• 5 pk voor klei. 

• Kan omgebouwd wor- 
den met een aanaarder. 

• Oorsterk mot zeer lange 
levensduur. 

• Wij hebbon reeds een 
froas vanaf f 650.-. 
VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE OF KOM 
EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM! Fa. J. J. van der Zwaard 

Afd. TUIN- & PARKMACHINES 

Zljdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329. Special 
Products i voor uw open haard 

uitsluitend eike -en beukehout. 
Per m 3 of per zak leverbaar. 

Ook thuishnzorgd. 

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. 

Rijnlanderweg 638 

Hoofddorp, inlichtingen 01721 -9522. Op het centraal-magazijn V3n 

HAZENBERG-HERENMODE 

waar de bevoorrading van 12 modezaken 
wordt verzorgd is plaats voor een 

ASSISTENT- 
MAGAZIJNBEHEERDER Vereisten: 

• leeftijd 22-25 jaar 

• in bezit van rijbewijs B-E. 

Zij, die interesse voor deze funktie hebben, 

kunnen persoonlijk solliciteren bij het 

Hoofdkantoor van 

HAZENBERG-HERENMODE 

Konnetlaantje 16 - Rijsenhout 

(Liefst na telef . afspraak onder nr. 

02977-2 37 11) WAiDWEEFSEL BEHANG 

Vele motieven on soorton voorradig bij 
IJZERHANDEL = — ^?.^.-,~..-*itfjW> w SllSlwte: ^^R;il : SliÊ Citroen Voorsaars Expositie 


WmmÊw* A '•x±&\i&,-;-x-y;. In 't voorjaar kan het al aardig zomeren. Dus 
tijd om er op uit te trekken. Naar de plassen, 
naar de eerste lammetjes in de weide, naar de 
waterkant. Een hele week lang of een week- 
endje kort. Mèt de auto, want dan kom je nog 
eens ergens. Zaterdag 25 februari 

een grandioze expositie 

van alle Citroëns. p deze voorjaarsexpositic kunt u zich uit 
stekend oriënteren over wat Citroen 
zoal te bieden heeft aan zuinigheid, 
veiligheid en comfort....cn niet te vergeten 
de interessante prijzen. En dat is nogal 
wat. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. U kunt 
zich ook uitgebreid laten voorlichten over de 
royale Citroen Kroongarantic. Een garantie die 
meer is dan een afspraak op papier, 't Is een menta- 
liteit die maakt dat u zich als klant bij Citroen koning 
voelt. Een sprekend voorbeeld: De Citroen rijklaar- 
prijzen, dus inclusief transport, tcctyleren, kenteken- 
platen, NL sticker, leges, volle tank....u komt nooit voor 
verrassingen te staan. Wij willen u er graag meer over 
vertellen. Bovendien hebben wij een leuke lente-atten- 
tie voor u klaar liggen. 
AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV 

Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-Westelijke Randweg 
Haarlem -tel.023- 248221 N*M 
Bent u een JONGEMAN 

in de leeftijdsgroep tot 30 jaar, die op zoek 
is naar afwisselend weik, dan raden wij u nan 
een kontakt met ons op te nemen. 
Wij zoeken voor ons sekretariaat - afd. 
algemene zaken een jongeman die een 
middelbare opleiding gevolgd heeft, enige 
talenkennis bezit en gevoel of ervaring heeft 
op het gebied van de public relations. 
Heeft u interess'e in deze veelzijdige funktie, 
neem dan kontakt op met de 
afdeling peroneelszaken van de 

Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 
(VBA), Legmeerdijk 313, Postbus 1000 
te Aalsmeer. 
KNAUS 

EIFELLAIMD 

WOLF 

De aantrekkelijkste kollektie 

CARAVANS 

* inruil -financiering 

* accessoires -alle reparaties 

* verhuur 

R00DENBERG BV - IJMUIDEN 

Tel. 02550 - 1 44 41 
Industriestr. 50 (hoek Haringkade) i fnHitdr. rw 'fan., Onbezorgd wonen in serviceflat "Thamerhorn" te Uithoorn 1 67 twee-, drie-, vier-kamer appartementen met berging, parkeergarage, recreatiezaal, biljart- 
r # kamer, receptie, liften, winkelruimten, aangelegde tuinen met zitgroepen en heerlijk zonne- 

."•J/ terras etc. Komfortabel, representatief, waardevast, veilig en persoonlijke vrijheid. 

'^<iCv& /^/^P'N.-i Luxe bouw en afwerking. Goede bereikbaarheid door de 
, N centrale ligging in de randstad. Oplevering voorjaar 1979. 
"Y-^ Vaste koopsommen nu nog vanaf f 222.000,- all in. Éêmêï Uar ! Uitvoerige informotie. bezichtiging van fraaie maquettes en/of dokumentatie. o v -^Sm 

> KUIJS MAKELAARDIJ 
ONROEREND GOED BV 

r 

"■idHt'M j Ê *A Pr. Christinalaan 187, 
Postbus 92, Uilhoorn 
Tel. 102975164348. 
b.g.g. 10721335226. PS F Hl 

SPYWEB 
INBRAAK-ALARM 

heef f oren als een 

vleermuis en een stem als 

een mager speenvarken 

'n Spy web-systeem signaleert (net als 'n vleermuis via ultrasonore 

trillingen) onherroepelijk elke vreemde beweging. En alarmeert direkt 

met een keiharde giertoon. Daaraan ontkomt geen inbreker bij de uitoefening 

van z'n vak; zodra hij het trillingenveld verstoort is hij betrapt. Het leidinsenner listal 
inuwtyiis 

Voor één vertrek bestaat het Spyweb-systeem 
uit één enkele kombinatiebox met een zender/ 
onfvangertje van de trillingen plus de alarm- 
signaalgever. Die box wnrrtt 
gewoon op 't stopkon- 
takt aangesloten. 

In elke andere Ie 
beveiligen ruimte 
wordt daar via 
het lichtnet 
alleen een 
zender/ 
ontvangertje 
aangekoppeld 
die diezelfde signaalgever stuurt. 

De leidingen liggen dus al in uw 
huis, hak- en breekwerk of andere installatie ctp 
problemen zijn er niet. Dat maakt het Spyweb- 
systeem ook zo makkelijk verhuisbaar. 

Extra mogelijkheden 

Het Spyweb-systeem is van een éénkamerset 
eenvoudig uit te bouwen tot een zeer kom- 
plexe installatie met bv. een „zoenrf-waarschuwing 
als winkelbel of een handschakelaar voor 
panieksituaties. Eventueel wordt de beveiliging' 
nóg afschrikwekkender door een zwaailicht 
(al of niet met sirene) op het dak. 

Een boef die ddt ziet bedenkt . 
zich nog wel eens! Wil» u méér weten 
over het Spyweb-systeem? Een van 
onze mensen komt u graag vertellen 
wat voor Ow omstandigheden de veiligste 
oplossing is en wat dat kost. 

Poslbus 1 02 - 3640 AC Mijdrecht/Telefoon (02979) - 47 1 4 ! ANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 PAGINA 9 Zandvoortse 
raad dins- 
dag bijeen ZANDVOORT - Volgende weck 
•ünsdaRavond komt de raad van 
/.andvoort in het raadhuis om 20.00 
\mr bijeen. Op de agenda staat onder 
neer: 

p. Notulen van de vergadering van 31 
imuari 1978. 

Ingekomen stukken: 

1. voor kennisgeving aan te 
nemen: 

Brief d.d. 31 januari 1978 van de 
heer L. Koper, waarbij deze zijn 
ontslag aanbiedt als lid van de 
gemeenteraad; 

2. Onderzoek geloofsbrieven en 
toelating van de heer D.P. Gcrritse 
als lid van de raad (brief voorzitter 
centraal stembureau d.d. 3 februa- 
ri 1978); 

3. te behandelen bij: geen; 

4. aan de agenda toe te voegen: 
geen; 

5. in handen te stellen van 
burgemeester en wethouders ter 
afdoening: geen; 

6. in handen te stellen van 
burgemeester en wethouders om 
preadvies: geen. 

3. Begrotingswijzigingen: geen. 

I. Onderwijsaangelcgcnheiden. 

a. Aanschaffing nieuwe lees- 
methode t.b.v. de Beatrixschool 
voor g.l.o. (art. 72 1.0 wet 1920) 
(raadsvoorstel no. 22). 

5. Grondtransacties. 

a. Verhuur grond aan de Thom- 
sonstraat (raadsvoorstel no. 26); 

b. Verhuur grond achter Fleming- 
straat 104-112 (raadsvoorstel no. 
30). 

6. Bestemmingsplannen, 
a. Bestemmingsplan „Kostverlo- 
renpark deel III" (raadsvoorstel 
nor. 24). 

7. Aanleg kabel voor koppeling 
rentrale antenne inrichting (kabel- 
ielevisie)(raadsvoorstel no 29). 

8. Verpachting strand aan Water- 
sportvereniging (raadsvoorstel no. 
31). 

9. Subsidie Watersportvereniging 
(raadsvoorstel no. 33). 

10. Onderzoek wegenproblematiek 
Zuid-Kennemerland (raadsvoorstel 
no. 25). 

II. Verpachting kantina Van Pagée- 
lial (raadsvoorstel no. 34). 

12. Wijziging straatnaamgeving en 
huisnummering in de Noordbuurt 
(raadsvoorstel no. 32). 

13. Voorzieningen pand Brugstraat 
15-17 (raadsvoorstel no. 35). 

11. Garantie hypothecaire geldlening 
(raadsvoorstel no. 23). 

15. Advies comissie voor de beroep- 
schriften inzake geweigerde bouwver- 
gunning voor dakkapel. 

16. Benoemingen enz. 

a. Verlenen van eervol ontslag aan 
de heer C.M.J. Sinke als directeur 
van de Wim Gcrtenbachschool 
(raadsvoorstel no. 27); 

b. Benoeming van de heer W.K. 
Nijboer tot directeur van de Wim 
Gcrtenbachschool (raadsvoorstel 
no. 28). 

17. Rondvraag. 
& ' "£* V **^- **"> * 3-U 'ff I . Hoorzitting 
drinkwater 

HAARLEM - Op maandag 6 maart 
's middags om 14.00 uur wordt in liet 
provinciehuis een hoorzitting gehou- 
den over het ontwerpplan tot 
reorganisatie van de drinkwatervoor- 
ziening in Noord-Holland. De Raad 
van Toezicht op de provinciale 
bedrijven van Noord-Holland heeftop 
15 februari in een openbare vergade- 
ring de ingediende reacties van 
belanghebbenden behandeld. Deze 
statencommissie gaf daarbij te kennen 
het op prijs te stellen nog een 
hoorzitting te willen houden om 
degenen die hadden gereageerd een 
mondelinge toelichting te laten geven 
op hun opvattingen. Voor de hoor- 
zitting zijn de volgende instanties 
uitgenodigd: burgemeester en wet- 
houders van Amsterdam, Hilversum, 
Ouder-Amtel, Velsen, Zandvoort, het 
bestuur van de Belangengemeenschap 
Drinkwatervoorziening Zuid- 
-Kennemerland (BDZK), de N.V. 
Bussumse Waterleidingmaatschappij 
N.V. Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland, Waterleiding- 
bedrijf Midden-Nederland (WMN). 
Staatsvissershavenbedrijf, Algemene 
Bond van Ambtenaren (AVBA) 
afdeling Amsterdam, Samenwerkende 
Bonden voor Overheidspersoneel. 
Deze instanties hebben overigens niet 
alle een reactie ingezonden, maar 
kunnen, ook als ze niet schriftelijk 
hebben gereageerd, het woord krijgen 
op de hoorzitting. Op aanvraag is een 
bundel van de ingediende reacties 
'?rkrijgbaar bij bureau voorlichting. Samenwerking bij 
Avondvierdaagse Wintervoetbal, ijsmustcn, hand- 
schoenen en maillots overheersten in 
de oefenpartij tussen Zandvoort- 
mecuwcn en de Haarlemse eerste 
klasscr EDO. De gasten wonnen met 
3-0. KENNEMERLAND - De besturen van 
rlc Stichting Avondvierdaagse Haar- 
lem en omstreken en van de 
wandelsportvereniging „Schalkwijk" 
zijn tot een akkoord gekomen 
omtrent volledige samenwerking bij 
de organisatie van de jaarlijkse 
Avondvierdaagse van de K.N.B.L.O. in 
Haarlem. 

De onderhandelingsfase werd in feite 
reeds een jaar geleden afgesloten met 
het bereiken van overeenstemming 
over een aantal punten bij do 
propagandavoering tussen de beide 
toen nog gescheiden werkende organi- 
saties. Het nu bereikte resultaat houdt 
in, dat de organisatie van de 
Avondvierdaagse in Schalkwijk wordt 
ondergebracht in de Stichting Avond- 
vierdaagse Haarlem en omstreken. De 
wandelsportvereniging „Schalkwijk" 
zal de Stichting worden opgenomen 
als gelijkwaardige partner en hierin 
gaan samenwerken met de huidige drie 
partners: de Haarlemse Katholieke 
Vereniging voor het Gezin en de 
wandelsportverenigingen „Jan Pas- 
stoors" en „Het Spaarne". Het 
startpunt in het stadsdeel Schalkwijk 
zal overigens worden gehandhaafd, zij 
het dat dit dan geld voor de eerste drie 
avonden. Evenals voorgaande jaren zal 
men op deze dagen ook weer kunnen 
starten vanuit het Schalkcrerf. Naast de reeds bestaande startplaatsen in 
Haarlem-Noord en Zuid-West beschikt 
de Stichting dan over drie startpunten, 
verdeeld over de gehele stad. Op de 
laatste avond zal voor alle deelnemers 
de start plaats vinden vanuit een 
centraal punt in de binnenstad (de 
Parkeergarage aan de Raaks), waarna 
de feestelijke intocht volgt door de 
binnenstad naar de finish op de Grote 
Markt, waar de medailles zullen 
worden uitgereikt. Aan deze festiviteit 
zal medewerking worden verleend 
door niet minder dan tien muziek- 
korpsen in drumbands. De Avond- 
vierdaagse, die dit jaar voor de 22e 
keer in Haarlem wordt georganiseerd, 
zal worden gehouden van dinsdag 13 
tot en met vrijdag 16 juni 1978. De 
grootste finale op vrijdag 16 juni heeft 
voor de 10e achtereenvolgende keer 
plaats op de Grote Markt te Haarlem. Vals honderdje 

BADHOEVEDORP - Ook in 
Badhoevedorp is een val. c honderdje 
opgedoken. Dat gebeurde vorige week 
toen hij een bank in Badhoevedorp 
zo'n biljet werd ingeleverd. De 
inwoonster van Badhoevedorp die het 
biljet aanbood bleek te goeder trouw. 


Alex Atterson en 

Bully Wee in Folkklub 

De Teerling 

1IAAKI LM - Op ilomlcrdaj; 2.1 
februari speelt Alex Allerson en op 
/<md;i!! 2(i februari Bully Wee in 
l'olkkiuh De Teerlinu. Kleine Hout- 
straat 5K. 

Atterson kennen van de talloze 
Camhrigdc festivals of als organisator 
van de Norwich festivals zal een 
verdere omschrijving niet nodig zijn. 
Hij het Lniielse folkpublick is Alex een 
begrip, niet alleen als zander, 
componist maar voornamelijk om zijn 
entertainiiieiii. zijn droge humor is 
vermaard en uniek. Zijn muziek dekt 
traditioneel materiaal, zelfgeschreven 
en gecomponeerde muziek en piano 
rags. Alex speelt gitaar, piano en 
accordeon en heeft tot nu toe twee 
albums uitgebracht „Koundaboufen 
l'usliing the Business On". 
Vele Haarlemmers zullen zich de 
groep Bully Wee nog herinneren van 
hun optreden tijdens het vorige 
seizoen in l'olkelub de Teerling, waar 
de groep een overweldigende indruk 
maakte op het aanwezige publiek.dat 
een enorm enthousiasme liet blijken 
door hen tot tweemaal toe staand en 
wild klappend een open doekje te 
geven en verdiend. Vanwege de grote 
vraag naar deze groep zullen zij a.s. 
zondag 26 februari opnieuw optreden 
in de Teerling. Voor wie deze groep 
nog nieuw is volgt hier een korte 
beschrijving. 

üully Wee is een groep die stormender- 
hand bekendheid heeft verworven in 
het Britse folkcircuit. In eerste 
instantie was dit een trio en later 
vormden zij zich tot een band 
bestaande uit vier man te weten de 
Schotse helft: John llardley (zang, 
gitaar en bodhran) Jim Jardley (zang, 
gitaar en mandolicn), die het meeste 
materiaal verzamelde en tevens enter- 
tainer van de groep is. 
Frank Simon (gitaar, fluit en zang). 
Frank cx-lid van de folk/rock band 
Spud is de belangrijkste instru- 
mentalist van de band. Én tot slot Jan 
Cutter die. alvorens hij zich voegde bij 
Bully Wee, deel uit maakte van de 
Albion . De aanvang van het 

programma is 8.30uur. Politiebericht 

HAARLEMMERMEER - De Com- 
missaris van politic te Haarlemmer- 
meer vraagt uw aandacht voor het 
volgende: 

Zoals reeds eerder in de landelijk pers 
bekend is gemaakt werd op maandag 9 
janauri 1 978 onder een viaduct van de 
Rijksweg 9 in de gemeente Haar- 
lemmermeer, het lijk aangetroffen van 
de 20-jarige Amsterdamse prostituee 
Thea Hulsman. 

Door getuigen die de vermoedelijke 
dader hebben gezien is een compo- 
sitiefoto vervaardigd, welke hieronder 
is afgedrukt. 
J> Politie Sportvereniging 
viert 40-jarig jubileum Het signalement van de man luidt als 
volgt: lengte ongeveer 1.80 mtcr. 
normaal tot fors postuur, dikke 
vingers, slordig gekleed. Hij maakte 
gebruik van een vermoedelijke oude. 
verwaarloosd uitziende lichtkleurige 
personenauto. 

Door de Hoofdofficier van justitie te 
Haarlem is een beloning uitgeloofd 
aan degene die aanwijzingen of 
inlichtingen verstrekt welke leiden tot 
de aanhouding althans het bekend 
worden van de dader. 
Tevens is een compositiefoto gemaakt 
van een man die mogelijk naar 
aanleiding van deze zaak inlichtingen 
kan verstrekken, maar van wie de 
identiteit niet bekend is. Dr».- 
compositiefoto is hieronder afge- 
beeld. HEEMSTEDE - De Politie Sportver- 
eniging Heemstede viert dit jaar het 
veertigjarig jubileum. Het bijzondere 
van dit feest is dat het niet alleen 
bestemd is voor politieambtenaren 
maar ook voor de Heemsteedse 
ingezetenen. Gedurende het hele 
jubileumjaar worden er wedstrijden 
georganiseerd, juist met de bedoeling 
om de band met het publiek te 
verstevigen en de burgers van Heem- 
stede te laten merken dat de 
politieman ook buiten zijn werkzaam- 
heden medeburger is. 

Zo is er op woensdag 19 april een 
voetbaltoernooi dat gehouden wordt 
op het VEW-terrcin aan de Ringvaart- 
laan. Het is een invitatietoernooi en te 
zijner tijd ontvangen verenigingen 
daarvoor een uitnodiging. Aanvang 
09.30 uur. On zaterdae 10 juni wordt in Groenendaa] een prestatieloop 
gehouden, waaraan kinderen en 
volwassenen kunnen deelnemen. Af- 
stand: 5 kilometer start 11 uur. 
Inschrijfgeld: f 2,50; kinderen tot 14 
jaar f 1,50. Voor iedere deelnemer die 
de tocht volbrengt is er een fraaie 
herinnering. Op zaterdag 26 augustus 
volgt een viswedstrijd in de Ringvaart 
te Haarlemmermeer. Aanvang 10.00 
uur, einde: 12.00 uur. Inschrijfgeld 
volwassenen: f 4,50, kinderen bene- 
den 15 jaar: f 2,50. Er zijn aantrek- 
kelijke prijzen. 

Receptie 

De receptie ter gelegenheid van het 
jubileum wordt gehouden op vrijdag 
28 juli in de burgerzaal van het 
raadhuis te Heemstede van 17.00 tot 
19.00uur. 
■«IHIilllDMI lm i Een ieder die inlichtingen kan 
verstrekken wordt verzocht zich in 
verbinding te stellen met do gemeente- 
politie te Haarlemmermeer te Hoofd- 
dorp, tel. 02503-14911, torst. 212 of 
213. GIETIJZEREN RAMEN 
G. GERSJES BERKOIJK 15 ST MICHIELSGESTEL 
-TELEFOON 04105-3471 Voor ducumenrat ie Te huur gevraagd: 

Heeft u een KAMER. ETAGE. FLAT- 
WONING. ZOMERHUISJE. VILLA of 
BUNGALOWTJETEHUUR: 
Neem dan kontakt op met het administra- 
tiekantoor en woningbureau 
..NOORD-HOLLAND" 
Geestersingel 16. Alkmaar, tel. 072-150845. 
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur. 
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u. 
Trimsalon 
Henk Harmers 

Trimmen, knippen, scheren 
wassen en parasieten- 
behandeling van uw ras- 
hond of bastaard. 

Hoofdweg 731, Hoofddorp 
tel 02503-13014. TOURINGCARS? 

BOVO BELLEN ! 

Modern materiaal, 

17 t/m54 pers. 

bussen. 

Concurrerende prijzen 

BOVO TOURS 

Roelof arends veen 
Tel. 01713 -91 07 
. SKIL 1408H DE SKILL CIRKELZAAGMACHINE VOOR VAK- 
MAN EN AMATEUR 

IJzerhandel 
Hoofdweg 726 - Hoofddorp ELLA PANTIES 

per paar Z,95 

4 paar voor 10,00 

ACRYL SOKKEN 

per paar 2,95 

4 paar voor 10,00 

KROON Haltestraat 55 - Zandvoort M^^*^^^^^** MASSIEF 
EIKEN KASTEN 

Set 2)i00rllpu!0 

Alléén 
Schagelstraat 27 

Haarlem, 
tel. 023-327019 ^ EIKEN 

HANDGEMAAKTE 

MEUBELEN 

welke u nog nooit 

gezien hebt. want doot 

eigen ontwerper. ;t|n 

wi| hierm enig m 

Nederland 

levens veel antieke 

kasten, kistenen,- 

Be.'uek onze oud 

nollandse toonkjmers 

ANTIEK BOUTIQUE 
HOOGENDOORN 

Zridstroat 65 

Aalsmeer. 

tel 02977 24429 Verwen u eens met 
een mooie 

azalea 

(eigen kweek) 
Tevens een grote kol- 
lektie groene en 
bloeiende kamer- 
planten. 

Kom eens kijken in 
onze kassen. Kwekerij 
De Notedop 

Zandvoortselaan 183. 

naast ingang 

Boeckaniorsnest. Gezocht: 

ETAGE OF KLEINE FLAT 

met vrije opgang. 

W. RIJNBEEK 

Tel. 02977-28411 (kantooruren) 

Tel. 020-842370 (na 18.00 uur) Te huur aangeboden: 

Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of 
WONING in de provincie Noord- 
Holland en omstreken. 

Kom dan naar het administratiekantoor 
en woningbureau 

•NOORD-HOLLAND*. 

Geestersingel 16, Alkmaar. 

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t'm za 

van 10.00 tot 20.00 uur. . Sleutelservice 

Klaar terwijl u wacht. 
Ook autosleutels. 

Binnenweg 73 
HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 28 04 90 

Autosleutels 
volgens codenummer Hollandia en Bon Giorno 
Ondergoed 

KROON 

Haltestraat 55 - Zandvoort 
Nieuw van Fiat. 

„,,„„,„„ AUTOBEDRIJF ZANDVOORT 

Dr. Schaapman 

straat 1 - 

Tel. 02507 -45 80 

Dagelijks geopend 
van 7.30 tot 
19.00 uur. 
hartendorp 

DE GROOTSTE ■ 

SPECIAALZAAK 
NOTEERT U EVEN 

I ONS TELEFOONNUMMER 
023-252760 
Misschien heeft u ons morgen al 
nodig voor snelle reparatie aan uw 
WASAUTOMAAT 
Service binnen 24 uur, 
voorriikosten r* 7.50. 
Gen. Cronjéstraat 62, 
^^ hoek Kloosterstraat. Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal: 
Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18 

Bar - Dancing 
Kerkstraat 10 

heeft plaats voor een ERVAREN BARKEEPER Sollicitaties na telefonische afspraak 
met dhr. Meister, tel. 02507-7032 of 2493. Te huur 
kamer voor rustige man of 

vrouw. 

Tel. 02507-7063. 

na 18.00 uur. Grote sortering 
Zijdstraat 63-65 

telefoon 02977-24429 

Aalsmeer Schaatspret, 
bloemenpretl 
Haal die pret bij 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Iv.h v. d. Mev) 
Haltestraat 65. Zandvoort 
telefoon 2060. • 

P.S. • De mouwe voormars- 
zaden aangekomen. 
CENAV BV 

Exploitant van het Circuit van Zandvoort 
zoekt voor direct 

jonge administratieve kracht 

(mnl. of vrl.) 
met enige jaren boekhoudervaring. Liefst 
wonend in Zandvoort of directe omgeving. 

Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij 
Cenav bv. postbus 132, Zandvoort, 
telefoon 02507-7041. Uit ontzag voor uw 
lange armon hebbon 
wij overhemden 
mouwl. 7 in voor- 
raad zowel godossi 
neerd als uni. 

spimngs 

H.'fn t-n ujnmrmndt' 
'li)l'li!',V,lJ' WB Hplrijprr, 

i"MfJ ^ Ofip ( lvlT"1:l ■IMkAMUiu...^ ._—_ _ RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 23 FEBRUAR1 1978 
Europees eiken 
Niet 
aar een stoel Dit is een van de massief eiken stoelen uit de 
kollektie, gemaakt door de vakmensen van de 
Meubelfabriek Oisterwijk. 

Daar wordt nog altijd gewerkt volgens de oudste 
tradities van de meubelmakerij. Met veel 
liefde en handwerk, door meubelmakers 
die liever een stevige pen-en-gat-verbinding 
maken dan een drevel-verbinding. fflfiffa 

Zo'n stoel heeft een uitgekiende zithoogte en 
stevige rugleuning zodat u na uren nog lekker zit 

U hebt de keuze uit vele modellen. 
Onze houtinkopers zijn nu al op zoek 
naar Europees eikehout om onze meubelen 
voor 1980 en later te maken. 

In onze meubelmakerij verwerken wij uitsluitend eersteklas 
Europees eikehout dat eerst jarenlang in de wind is gelagerd, beschermd tegen felle zon en regen. 
Daarna gaat het nog een tijd in de eigen droogkamers om alle werking eruit te halen. U krijgt van ons dan ook nooit een stoel thuis die nog kuren vertoont 12 jaar garantie Doordat de Meubelfabriek Oisterwijk 
kunnen wij een kwaliteitsgarantie geven 
12 jaar 
garantie 

\X« t ...&/8.'ff. biiu 

ifgcleverde nuisief eiken meubelen 
van dt Meubelfabriek Oisiti<M)k «enden 
door ons bij luvdging van de 
onderhoudsvoorschriften gedurende 
twaalfjaar gegarandeerd tegen 
mogcÜjLc gebreken in het hout 
*" 't constructie vin onze meubelen. 
Mochten ïtch problemen voordoet», 

urzelt u dan niet, miir schrijf 

ons een briefje. Wij «ellen het 

zeer op prijs tevreden klanten te 

hebben. Veel ptócr van uw massief 

eiken meubelen uit Oistei wijl. ■ 
Meubelfabriek Oisterwijk 

l ^ l -r*rhün'««.r)ist"«itk,tr1r»i' , inll4:<t2. , «lt i ; hoeft u zich geen alles in eigen hand houdt, 
die ongelooflijk klinkt 
deze moderne tijd. 

Bij de aflevering van 
de meubelen ontvangt u 
een bewijs, waarin wij 
garantie geven tegen 
mogelijke gebreken in 
het hout en de konstruktie. 

Hierin staan uw naam 
en de datum van aflevering. 
Gedurende 12 jaar 
zorgen te maken over de meubelen. f Onze meubelen zijn in 
geen enkele andere winkel tefc • !• I U vindt ze uitsluitend op onderstaande 

m 10 adressen waar u zich vrijblijvend 
kunt oriënteren. En waar u onder het genot 

van een kopje koffie alle inlichtingen Kirt 
krijgt over onze unieke kollektie van J$ 
geloogd massief Europees eiken. Kl^l? ..(téfV. 'i •:•.'. ''' ë, 
sttKCKinrwticCK i«~ eubelf abriek Oisterwijk Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, G rotestraat 72/74, 
tel. 08380-16203, Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012, 
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883 762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607. 
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden. '.r^yvu^-A s :■! 
* 

zandvoorts 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT mftm DONDERDAG 2 MAART 1978 nieuwsbl GASTHUISI'LEtN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-71G6 - OPLAGE 3500 EX. 
RANDSTAD PUBLICATIES 

UilRvelster van: 

o Zu.idvanrt.s Nieuwsblad 

o HciMiistci'cIsc Courant 

o Hoofddorp-s 'Vcnncper Nieuwsblad 

o /.want'iiinii't; 'Ilalfwcgsc Courant 

o Badhocv!' Slotense Courant 

o Aalsmeerder Courant 

o L'ithoornse Courant/Ons Weekblad 

o .st reekblad De Ronde Vener Hoofdkantoor: 

Aalsmeer: Dorpsstraat 8. n-n-ioon 

■02977-28-1 1 1. 38E JAARGANG T.O. 9 ED. 5 Bewoners kunnen zelf beslissen over aansluiting 

Raad accoord met niet 
verplichte kabeltelevisie ZANDVOORT - De 

gemeenteraad heeft zich 
afgelopen dinsdagavond -zoals 
de laatste tijd gebruikelijk is- in 
een redelijk tempo door de 
agenda gewerkt. Nu bevatte die 
ook geen punten, die een 
uitgebreide discussie deden 
verwachten. 

'"'•en flinke portie tijd werd nog 
uosteed aan drie zaken, die in 
laatste instantie aan de lijst van 
17 agendapunten waren 
toegtvoegd, de financiële 
gevolgen van de verkeersvoor- 
ziening bij Nieuw Unicum, de 
verklaring van het scheidende 

Geen enquête 
om behoefte 
te peilen 

P.v.d.A-raadslid v.d. Heijden en 
het antwoord van het college op 
de brief van raadslid Roselaar 
omtrent de samenstelling van het 
plaatselijk jub ileum -comité. 

Het eerstypunt, datde microfoons van 
de afgevaardigden in werking deed 
zetten, was de voorgestelde aanleg van 
kabeltelevisie. Nu de PTT toch een. 
telefoonkabel naar het dorp moet 
leggen, kon tegelijk een T.V.-kabel BEL 6255 

glazenwasserij en 
schoonmaakbedrijf 

SNOEKS" Keesomstraat 181 Zandvoort worden gelégd, wat de kosten 
aanmerkelijk zou reduceren. 
Van der Moolen had zich laten 
voorrekenen, dat alleen de 
grondkosten al f60.000,- lager 
zouden zijn bij qen gecombineerde 
ingraving van kabels. „Als we het 
voorstel aannemen, moeten we snel 
handelen", aldus de socialist. Hij wilde 
een enquête onder de bevolking 
houden, onderzoeken of de affaire al 
dan niet in eigen beheer moest worden 

opgezet en tenslotte een commissie uit 
alle fracties om een en ander te 
onderzoeken. 

Roselaar bleek daaraan geen behoefte 
te hebben. Hij was, vier jaar na 
indiening van het plan, blij dat het er 
nu van kwam. „Het lange wachten is 
overigens niet nadelig geweest" vond 
de V.V.D.-er. „Er zijn inmiddels 
belangrijke verbeteringen aangebracht 
in transmissie van beeld en geluid". 
Zowel v.d. Moolen als Roselaar - 
drongen aan op vrijwilligheid bij de- 
mogelijkheid om beelden via de 
kabeltelevisie in huis te krijgen. Ook 
Termes-„Nu geen omwegen 

meer"-sloot zich daarbij aan. 
Wethouder Aukema, die toch wel iets 
in een voortvarende commissie zag, 
toonde zich verheugd, dat P.v.d.A., 
V.V.D. en een plaatselijke groepering 
zich tenminste op het gebied va;; 
antennes op één lijn bevonden. „Als 
we wachten, wordt het weer duurder. 
Het college zal niets nalaten om zo 
spoedig mogélijlo.; een .oriënterend 
gesprek te hebben met de betreffende 
firma over de verdere aanpak". Het 
. voorste werd daarna aangenomen. 

Watersport 

D e Watersportvereniging ■ 

Zandvoort had de gemeente gevraagd 
om financiciële medewerking bij de 
bouw van een' nieuw clubhuis op het 
Strand, bestaande uit verplaatsbare 
units met cantine en terras, 
materiaalberging en een sanitaire unit. 
Van de totale kosten, circa 
f 130.000.-- zou de vereniging zelf 
f62.200,-- op tafel kunnen brengen uit eigen reserves, schenkingen en 
leningen van leden en een subsidie uit 
het provinciaal fonds voor 
sportaccommodaties. 

Voor de rest, rond f70.000,- werd 
steun van de gemeente gevraagd. Daar 
bleek het college wel voor te voelen, 
gezien de niet geringe inbreng van de 
vereniging. De raadscommissie voor 
sociale zaken had in meerderheid 
gedacht aan een bijdragee fonds perdu 
groot f 25.000.- en de rest als lening, 
de commissie voor financiën achtte 
een schenking tussen de 10 en 15 mille 
verantwoord. F 15.000,-, bijdrage en 
f 55.000,- garantie voor een door de 
watersportvereniging te sluiten 
geldlening, stelden B. en W. voor. 

Flieringa (Inspraak Nu) voelde wel 
'voor f 25.000,- gezien de dure 
toestenden en het jaarlijks plaatsen en 

weghalen van het clubhuis. Mevr. 
Hugenholtz vond het een leuk plan, 
prees de eigen inbreng, maar was het er 
niet mee eens, dat de watersporters 
uiteindelijk f 35.000,- hadden 
gevraagd. Het zou precedenten 
kunnen scheppen. Ook v.d. Moolen 
(PvdA) vond 15 mille wel voldoende, 
en nadat wethouder Aukema een uitvoerige uiteenzetting had gegeven 
ging men daarmee accoord. Privileges 

De verlenging van de verpachting 
van een stuk strand aan diezelfde 
watersportvereniging kwam er 
nog niet door. Gielen (V.V.D.) 
vond, . dat het tegen een 
vergoeding van f 10.000,-- per 
jaar verhuurde perceel strand 
voor iedereen toegankelijk 
moest blijven. De liberaal was 
tegen privileges en ook juridisch 
zou het niet mogelijk zijn. Weber 
(P.v.d.A) was het daarmee eens, 
waarna wethouder v.d. Mije 
betoogde, dat er geen 
schrikdraad om de strook zand 
zou komen. Ook burgemeester 
Machielsen en Flieringa zagen 
geen problemen. Het is al jaren 
goed gegaan en er zou overleg 
met de watersporters moeten 
komen. Maar dan wel vooraf, 
vond van As (C.D.A.) Aldus 
werd besloten en het 
raadsvoorstel werd 

aangehouden. Nieuwe 
straatnamen 
in Noordbuiirt 

ZANDVOORT - De uitvoering 
van het zogenaamde 

plan-Noordbuurt is bezig het 
beloop van de straten in die wijk 
nogal te wijzigen. Dat maakt ook 
een wijziging van straatnamen 
noodzakelijk, vond het college. 
Een raadsvoorstel daaromtrent 
stond afgelopen dinsdag op de 
agenda. 

Het nog overgebleven gedeelte 
van de Smcdestraat, lopende van 
de Gasthuisstraat tot aan de 
Kruisstraat, zou deze naam 
moeten houden. Het in het 
verlengde van de Gasthuisstraat 
liggende deel van de Kruisweg 
vormt door recente bouw- en 
afbraak-activiteiten duidelijk één 
geheel met de Gasthuisstraat, 
reden om die straat in de 
naamgeving door te trekken. 
Kruisweg en Kruisstraat, zo dicht 
bij elkaar, is ook een moeilijke 
zaak, aldus B. en W. en zij stelden 
dan ook voor de naam Kruisweg 
te wijzigen in Roïenobelstrat, 
waarbij het principe heeft 
gegolden om histpjrisch gegroeide 
namen zoveel mogelijk in ere te 
houden. Ook de verbindingsstraat 
tussen Haltestraat en 
Swaluëstraat, die nog nooit van 
een naam was voorzien, zou 
Rozenobelstraat moeten heten. 
Het door nieuwbouw ontstane 
plein aan het Achterom, dat een 
verbinding vormt tussen de 
Swaluëstraat en de Gasthuis- 
straat, zou ook op historische 
gronden Achterom genoemd 
moeten worden. De raad had er 
geen moeite mee- en aldus werd 
besloten. ' 'Recht op hernemen van plaats in samenleving' 

College : ophalen verleden 
lid feestcomité onterecht BOUW- EN BETONBEDRIJF 

J. RIEMERSMA 

Nieuwbouw 
Verbouw 

zoals het uitbouwen van uw kamer 

of keuken, open haarden en ander 

metselwerk. 

Timmerwerk 

zoals ramen en deuren eikehouten 

tafels, tuinmeubelen. 

Telefoon 02507-6091-3086. m 


Wij geven u 

deskundig advies bij 

de verkoop van uw 

huis 

MAKELAARSKANTOOR 

van Randwijk bv 

Zandvoorterweg 67, Aerdenhout, 
«* telefoon 023-241224. Si >* 
* 

5 

* 
* 
* 
* + y MJ>JJP*MJMMjl* 
"«.•>m>:«*.»»»«» Deze en vele honderden lampen. , , . 
van verfijnd klassiek tol uiterst modern. 
Zorgvuldig vervaardigd van de beste 
materialen. Te zien bij Dijkstra. De juiste verlichting kiezen is 
een belangrijke zaak. 
Licht voor lezen ol werken 
stelt andere eisen dan sfeer- 
verlichting. Bovendien draagt 
de vormgeving van de lampen 
sterk bij aan de stijl van uw 
interieur. De Dijkstra licht- WURF 1 maert is veur mai elk jaer 'n 
feestdag. Dan voel ik 't veurjaer 
in me botte. ZANDVOORT - De brief, waarin WD-raadslid Arthur A. Rooselaar 

aan het adres van het gemeentebestuur zijn ongenoegen uitsprak 

over de samenstelling van het feestcomité „Zandvoort 150 jaar 

Badplaats" heeft nogal wat reacties teweeggebracht. 

Met name zijn verzoek om een „notoir N.S.B.-er" uit het comité te 

verwijderen heeft een fikse splijtzwam doen opbloeien in de 

dorpsgemeenschap. 

~ ; — — — - j , . rs t eni die zich achter Roselaars' 

acne groepeerden, waren bestuur en 
fractie van de plaatselijke Partij van de 
Arbeid, dit in de vorm van een open 
brief. Middels een advertentie gaven 
veertig dorpelingen in hoofdzaak uit 
de linkse sector, daar nog een extra 
accent aan. 

Het comité zelf, onder 

voorzitterschap van wethouder VAn 
der Mije, bleek niet van plan krimp te 
geven, noch het betreffende lid te 
verzoeken voor zijn functie te 
bedanken. 

Ook de liberale achterban van de 
actievoerder bleek niet erg geestdriftig 
over Roselaars' oppositie. „Dit is een 
persoonlijke zaak van Roselaar", aldus 
voorzitter Jan Jongsma. „De V.V.D. 
staat hierbuiten". 

Dat bleek ook duidelijk tijdens de 
raadsvergadering van afgelopen 
dinsdag, waarin op verzoek van 
Flieringa (Inspraak Nu) 'het recente 
antwoord van het college aan Roselaar 
aan de orde werd gesteld. Dat 
antwoord luiddeals volgt: 
„Aan uw verzoek tot liet schrappen 
van een lid van het Comité 150 jaar 
Badplaats kunnen en zullen wij niet 
voldoen. Een te veroordelen houding 
gedurende de jaren van het Duitse 
schrikbewind kan niet tot een 
ingrijpen onzerzijds |eiden. De 
berechting ter zake heeft plaats 
gevonden. Ook politieke 

delinquenten hebben na verloop van 
de daarvoor vastgestelde tijd recht op 
reclassering en het hernemen van een 
plaats in onze samenleving. Zij 
herkregen actief en passief kiesrecht 
en onderscheid in bijvoorbeeld eerste 
of tweederangs burgers wordt in 
Nederland terecht niet gemaakt. 
Op verzoek van ons college heeft 
wethouder Van der Mije zich belast 
met de vorming van het comité. Het 
aanzoeken van de leden en de 
organisaties, die afgevaardigden 
konden aanwijzen, geschiedde in 
overleg met ons college. Wij waren ons 
ervan bewust dat. indien een 
vereniging werd aangezocht een 
afgevaardigde ' in het comité te 
benoemen, wij ten aanzien van de 
aangewezene geen ballotage konden 
toepassen. 

Wij hopen, dat u in het bovenstaande 
alsnog aanleiding zult vinden u als 
raadslid aan de door de Stichting 
Zandvoort 150 jaar badplaats te 
organiseren evenementen niet te Tast niet in 't duister, 
Dijkstra geeft raad. 

Kom n'aar de showroom. adviseurs weten hier alles van 
en helpen u graag bij uw 
keuze. Hun jarenlange 
ei var ing en onze enorme keuze 
garanderen u een advies dat 
met uw wensen en budget 
overeenkomt. Vrijblijvend. 
Kom gerust eens langs. DIJKSTRA 
LAMPEN 

Amsterdam - Weteringschans 84a - tol. (020) 263510 

Den Haag - Stationsweg 102 - tel. (070) 882478 

Heemstede - Cruquiusweg 37 - tel. (023) 289980 

Dagelijks. ook 's zaterdags geopend van 9 - 17.30 uur. onttrekken". 

Waardering 

Flieringa begon met de brief van B. en 
W. in extenso voor te lezen, gevolgd 
door- een aanval op het betreffende 
raadslid. Met name het telefonisch 
ronselen van raadsleden om de actie te 
steunen vond Flieringa een kwalijke 
zaak. 

Hij betreurde het, dat het college niet 
duidelijk stelling had genomen tegen 
de briefschrijver en wilde wel eens 
weten, wat de V.V.D. er van dacht. 
Dat werd zowel door 

fractie-voorzitter Joustra als Roselaar 
zelf duidelijk uit de doeken gedaan: 
het was een persoonlijke actie. Beiden 
hadden geen moeite met de verklaring 
van het college. „We zijn gelukkig met 
de inhoud en de toon", aldus Joustra. LANGS DE VLOEDLIJN 
Een verandering ten goede in het 
weer is voldoende om de wereld 
en onzelf te vernieuwen. 

Marcel Proust 
(1871-1922) 
JS*A~J*i-i> & X* > *6t+JH*£at& Laura Mulder Smid gaat op deprimitieve toer 

Miss. Holland even 5 back in town' Miss Holland 1971, bekend zanger met ren vaste plaats op 
Ixiura Mulder Smid, de hit- parade. Ze toont een platenhoes 
met daarop haar huis. Het ziet er 
zonnig uit, in een paradijselijke 
omgeving. iMura vertelt, dat zij sinds 
kort ook zingt, samen met Pierre en 
ook dal blijkt aan Ie slaan. 
Maar ooi; in dit geval blijkt, dat niets 
meer veranderlijk is dan een mens. 
lAUra en Pierre gaan hun huis 
verkopen en trekken de wereld in. 
„Wc hebben een autobus gekocht, 
waar wc alle stoelen uithalen en die wc 
inrichten met het hoognodige". ZANpyooijr 

de Zahdvoorlse 

was even terug in liet ouderlijk 
„Dreimadlcrhaus" aan de Tolweg. 
Terug in het dorp van waaruit ze in hel 
jaar van haar verkiezing de wereld 
introk, als 18-jarige schoonheids- 
koningin, die in een ruk de titels „Miss 
Zandvoort, Miss Holland en Miss 
Benelux" op haar naam bracht. Ze 
mag er nog zijn, nu ze op 25-jarige 
leeftijd, geflankeerd door zoon Mikc 
('1) en dochter Yoanna (2) vertelt van 
haar carrière in de wereld van glamour 
en flitslich t. 

„Na de Miss Univcrse-vcrkiczing in 
Amerika had ik ineens tabak van aldat 
gedoe. Ik werd er doodziek van en ben 
foto-model geworden. Eerst in Lon- 
den, later lange lijd in Parijs". 
Ze had succes en poseerde voor alle 
grote modcbladen. Tot ze ook het 
leven in een wereldstad en hel vele 
reizen niet meer uithield. In hel 
zuiden van Frankrijk streek Laura 
neer, waar ze nu een jaar woont, in de 
Provcncc, met haar Pierre Vassiliu, Voorlopig willen ze geen telcfoon- 
gc rinkel meer horen, geen afspraken 
maken, niet optreden. Ze zijn de 
maatschappij, vooral hun wereldje vol 
klatergoud, meer dan een beetje beu. 
Ze gaan op de meer primitieve toer. 
„Eerst gaan wc voor ongeveer drie 
maanden, met als einddoel Afgha- 
nistan. Als dal bevalt, gaan we verder 
en langer. Wc zien wel. Ik schrijf jullie 
wclccns, hoe het allemaal gaat". Daar 
houden wc haar aan. 
EDE lamsvacht en 

sportieve bontjassen 

(ookgrote'-maten) de geheleiifcjkollektie see 

3RRIS 

before you buy Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) /tel. (020) 223596 a mX\ SCHRIJVER! 

fl Öilp ITAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S 
*Groep8vervoer tot 8 personen 

: QWt 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C 
Geloogd Massief Eni^jpees Eiken 

van de Mesilbelfalbiiek Oisterwijk 
op maar 1© plaatsje te koop: Amsterdam. Berkel (ZH). Beverwijk, 
Ede, Heerenveen, Hengelo (O), 
Oisterwijk. utrecht, Valkenburg (L) 
en Zuidlaren. 1 me 
erwij 
Beverwijk, Parallelweg 100. tel. 02510-26923 
m.i I m za 918 uur RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 MAART 1978 PAGINA 2 =»«===» s= Dankbiidr sn tilij njnv.ii mei de gcbnorti: km 

Susan H \NS.M\KCrA on 
RI.N1 LISSLNDI-RCi J landvoor r,:s-:-iy7,s 

Halic-IraJI 4 ///e/ \lanu\luhnni:, 
kamer 1 17. Haarlem -* ' " < « - < *- 
Na een dapper gedragen lijden ging heden locli onver- 
uacht \an ons heen mijn innig gehelde \rouv\. .iller- 
Iiefsie moeder en oma 

Wilhelmina Johanna 
Fleijsman-Osterwald 

op de Icclnjd van 66jaar. 

H.rLLIJSMAN 

JENNY 

LILIANI; 
ZANDVOORT, 28 februari 1978. 
Burg. Lngdbertstraat 2. 

Gelegenheid lol afscheid nemen in een der rouwkamers 
van de Munastichting, Kamperlaan 4 ie Haarlem vrijdag 
van 15.30 lot l7.J0uur. 

De icraardebesteümg /al plajishcbbcn zaterdag 4 maart 
om 1 1.30 uur op de algemene begraal plaats te Zand voort. 
Heden overleed mijn innig geliefde en zorgzame man, 
onze lieve broer en zwager AUGUUST ZEEGERS oud 72 jaar. J. N. J. Zecgers-dc Zoete 
A msterdam: J . Zcegcrs 
Bloemendaal: E. J . Zcegcrs 
MexicoCity: G. Zcegcrs 

C. Zecgcrs-Holmes 
Bloemendaal: M. E. E. Zcegcrs 
Kartenhoef: J. K. Zeegers 

A. C. Zeegers-de Zoete 

ZANDVOORT, 26 februari 1978. 
Patrijzcnstraat24. 
De leraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden. BAR-DANCING 

Bouwes Palace 

Goede muziek en gelegenheid tot 
dansen. 

Onze barkeeper is ROB TIL. 
Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur 

Zondags gesloten. 

^<<='<^=5SSS%gS^S*^.e'èS»< Kado problemen? Altijd succes met een mooie plant of bloemen. 
Wij hebben een mooie sortering. ss^ss^ssssss # * f 

1"^ IT I tf"* i£) GROTE KROCHT 24, 

K+ M I \J VI ZANDVOORT. ?as»RSS&^* 

gemeente 
zandvoort 

Bekendmaking 

De inwoners van de gemeente Zandvoort 
worden er op attent gemaakt, dat het 
ingevolge de kapverordening 
niet is toegestaan om zonder 
vergunning van burgemeester en 
wethouders bomen te kappen. 
Een verzoek tot het kappen van één of 
meerdere bomen dient schriftelijk te 
worden ingediend bij ons college. 

Zandvoort, 21 februari 1978. 

Burgemeester en wethouders van 
Zandvoort 

De secretaris De burgemeester 

J. Hoogendoorn H. Machielsen 
V* • • il SELF SERVICE STATION 

ZANDVOORT 

Expl. B. A. J. Oosterom 

v. Lennepweg 4 -Tel. 02507-54 66, 

privé 02507 -61 28 

Elke dag geopend 
tot 22.00 uur. goed zicht, 
allicht! 

met een bril 
van 

bHfcentrum grote krocht 29, zandvoort Zanrïvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. 
Dag en nacht te ontbieden. G. KOL 

Schuitengat flat 7, 

telefoon 3212 

Auto ■ Brand ■ Leven 

Alle vorzekeringen 

Het a! meer dan 20 jaar 
bekende adres voor 
tv-verhuuT en onderhoud 
antenne en tv. 

Lorentzstraat 515, Zandvoort, 
telefoon 02507-4307. 
BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J.VAN 

DEN BOS 

Bitderdi|kstr.5,tel.3796. Mini Club 

met mini prijsjes 
van 0-16 jaar. 

Sweaters diverse 
kleuren 12.95. 

Kerkstraat 19, parterre 
Zandvoort, tel. 02507-6808 '**~, t *."<.»*t4*z,y 
Roei-, vis-, zeil- en motorboten, Tabur 
Pioner, Yak 4, kano's v.a. 395,-. 
rubber boten, Funny Catamaran, buiten- 
boordmotoren Yamaha. 

Alles uit voorraad leverbaar. Zegwaard Watersport 

Spaarne 48. tel. 321534, Haarlem. GRATÏ AUG. v. d. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort 
Tel. 51 86 

SCHILDERS- en 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

WONINGSTOFFERING KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc. 
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD. 
' VITRAGES on OVERGORDIJNEN 
WANDBESPANNINGEN _ *¥ 'M ,1 

fll'l i 1 ' 'l 'i i> . il 

'l •"",' fy/jsr. r, t. ty-'l/ 'm,""»'"' ■ I 'i / i ' ifal 

l\>'<\ ,I,,!.,U\1 ',. 1'jP 

fcL- "''■■' 1,,«m' h -]uj 

Af "v '«ïLi-rfr^ IJZERHANDEL 
ZANTV00RT 

Swaluenstraat 7 - ZANDVOORT - 
Tel. 02507 - 24 18 vervetal 1 i. !, , , ,l|in' ' " , V hl AOO° '^ DOE- HET-ZELF VERVEN Techn. Bur. A. VADER 

Prinsesse.weg 52a 

Tel. 02507 -67 47/31 76 

Showroom: Deken Zondaglaan 53, 

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67. 

ERKEND INSTALLATEUR 

LOODGIETERS 
CENTRALE VERWARMING Eken minisats, 

ronde of vierkante 

poot/ 138,- 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23,,.. 
' telefoon 7751, " 

Zandvoort. .. . Part-time. 

Dame 

vijftiger zoekt v.d. 
ochtend typewerk 
of lichte admini- 
stratie. 

Br. ond. nr. 2287, 
bur. v. d. blad. BLACK & DECKER 
spot met beton!!! 

DNJ 264 - 10 mm, 2 toeren 
klopboormachine 

Normaal 149,00 Korting 30,00 Nu. 119,00 J. H. Vermeijs 

Haltestraat 1 - Zandvoort 
Telefoon 52 04 BV AANGEBODEN: 

aquarium 

gen. compleet op 

standaard 80x40x40 

Lorentzstraat 232, 

Zandvoort, tel. 02507-4977 
Voorjaar in Zandvoort 

Ondanks alle kou presenteert Anouk Modes haar 
nieuwe exclusieve lente kollektie. Anita Wouters. TE KOOP 
van particulier 

Mini 850 juni 74, 6000 km. 

telefoon 02507-8833. 
na 18.00 uur. Hang- en legkast, 

hoogte 1,70, diepte 0,50, 

breedte 100. f 149,-, in 

wit en macoré. 

HET KASTENHUIS 

Grote Krocht 23. 
telefoon 7751. 
Zandvoort. Nieuw! 

21 soorten homeopatf- 
scho geneesmiddelen 

o.a. tegen slechte 
adem, huidaandoenin- 
gen, wormen. 
FA. WEZENBEEK 
Grote Krocht 28, 
Zandvoort, tel. 02507-5734 Auto- en 
huissleutels 

Wij maken uw reserve- 
sleutel terwijl u wacht. 

SLEUTELSERVICE 

VERSTEEGE BV 

Haltestraat 18, 
telefoon 02507-4499. Kom nu bij ons die 

veelzijdige Volvo 343 van 

alle kanten bekijken. H. P. KOOIJMAN 

Brederodestraat 6-10, Zandvoort, 
teiefoon 02507-3242. 

OFF.VOLVO-DEALER 
Vleeswaren 

B oerenmetworst 150 gram 1 ,69 
Gebraden Gehakt 150 gram 0,98 

Katenspeck 100 gram 1,19 

Slagersleverworst 250 gram . 1,59 

Vleessalade 150 gram 0,98 NS SPAR VERSMARKT Zuivel 

Spar Halfvolle 

Koffiemelk mar 1,49 

Roomkaas 500 gam 4,78 

Leidse Kaas 500 gam 2,98 Groente en Fruit 

Vrijdag en zaterdag 
TOITiaten 500 gram 1,49 

Jaffa Grapefruits 

10 stuks Z,uO 

Bamipakketvan2 59voor 1,29 In onze Diepvries 

Spinazie a la Crème 

450 gram van 1,98 voor I,a£u 

Tuinbonen ag^o 4,2$; 
f OORDEEL 

tOrahi .'...; 5,75 

'BiefStuk 250 gram 4,95 

Hjne Riitappen &oo gram 5,95 

^Schouderkarbonade 5 oo gram 8,95 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 MAART 1978 PAGINA 3 
Brandende locomotief stagneerde treinverkeer ZANDVOORT- Door kortsluiting geraakte zaterdagochtend een locomotief van de NS in brand ter hoogte van de. overweg 
Vondellaan. Als gevolg van de daardoor ontstane draadbrcuk werd het treinverkeer vele uren gestagneerd. Bussen 
vervoerden de gedupeerde reizigers naar Haarlem. Hoewel de Zandvoorlse brandweer het vuur snel onder controle had, 
wordt de schade toch op een half miljoen gulden geschat. 

Burgemeester 
Weekhout 
opent IVO-school 

te Aerdenhout 'Groene Kustweg' 
-organisatie hield 
jaarvergadering 

in Zandvoort 

ZANDVOORT - In het hotel Bouwes vond dezer dagen de 
jaarvergadering plaats van de Groene Kustweg organisatie, Federatie 
Nederland. Deze, inmiddels reeds 20 jaar bestaande toeristische 
organisatie vond zijn oorsprong bij de Provinciale VVV Groningen 
irr . nauwe samenwerking met het Fremdenverkehrsamt van de 
steden Bremen en Hamburg, Noord-Duitsland. Het doel van deze 
organisatie is, om de toenstenstroom komende van 
Noord-Duitsland, naar de kustlijn te volgen op de weg naar 
zonzekere streken i.p.v. de internationale routes buiten ons 
land. Het werk van de Groene Kustweg - kortweg GKVV - heeh z"icn 
inmiddels uitgebreid in Nederland van Nieuwe Schans in G roningen, 
tot aan Sluis in Zeeland. Internationaal is de samenwerking 
doorgevoerd naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, waarbij de 
wens aan w ezig is om ook tot een uitbreiding in het zuiden te komen 
met België en Frankrijk. Kind centraal op Koninginnedag AERDENHOUT - Burgemeester 
Weekhout zal op vrijdag 10 maart 
's middags om 16 uur het nieuwe 
gebouw van de IVO-MAVO-school 't 
Heuveltje aan de boekenroodeweg 5 in 
Aerdenhoutofficieel openen. 
De dag daarop, op zaterdag 11 maart, 
staan de deuren wijd open voor de 
oud-leerlingen. in het gebouw zijn 
nieuwe dingen en oude dingen, die 
herinneren aan 't oude Heuveltje aan 
de Korte Parkweg -nu met de grond 
gelijk gemaakt. 

Ook de oud-directrice mejuffrouw 
Dun komt op deze dag. En niet alleen 
om te kijken maar ook iets te doen. Zij 
plant een boom. Een eikeboom. Een 
Ivo-boom, zoals Carolien Boedijn, 
Grete Tan en andere medewerkers 
vermelden in hun uitnodiging. 
Die Ivo-boom heeft jonge wortels die 
zich aan de grond moeten vasthechten 
en takken die de weg omhoog zullen 
zoeken. 

De happening op zaterdag begint om 
14 uur en duurt tot 22 uur - met een 
vraagteken. 

Wie de nieuwe gymzaal niet allen wil 
zien maarhemook wil beproeven wordt 
verzocht gymkleding en een handdoek 
mee te brengen. 

Peuters en kleurters behoeven oud- 
leerlingen er niet van te weerhouden 
het feest mee te maken: er is een 
crèche. ZANDVOORT - De voorbereiding 
van een viering van Koninginnedag 
komt al goed op gang. In verband met 
het feit, dat 30 april op een zondag 
valt, zal de nationale feestdag op 1 mei 
a.s. worden gevierd. Het comité 
Viering Koninginnedag heeft in 
principe reeds tot de organisaties van 
een aantal activiteiten besloten. 
Natuurlijk wordt de dag geopend met 
muziek, die dit jaar zal worden 
verzorgd door de Harmoniekapel Sint 
Hubcrtus uit Amsterdam. Doch ook 
onze eigen Kwallentrappers zijn weer 
van de partij. Hun taak zal bestaan in 
het muzikaal omlijsten van de diverse 
kinderspelen, want zoals bij elke 
Koninginnedag zal ook nu het kind 
centraal staan. Dit zal tevens tot uiting 
komen in een wedstrijd in het 
straattekenen, een evenement, dat al 
verscheidene jaren niet meer heeft plaatsgevonden. 

Andere nieuwe elementen vormen het 
paalzitten en een modeshow. Hierover 
zullen nog nadere mededelingen 
volgen. En dan natuurlijk de oranje- 
tractatie, de poppenkastvoorstelling 
voor schoolgaande kleuters in Ge- 
bouw De Krocht, de fakkeloptocht, 
de taptoe en de markt. Voor 
laatstgenoemde activiteit kan men 
zich nu reeds opgeven, nl. bij mevr. 
E.A.F. Beuks- Keesing, Van Galen- 
straat 9, lel. 4951, derhalve niet op het 
raadhuis of op het VVV-kantoor. Het 
inschrijfgeld bedraagt voor jeugdige 
personen tot en met 16 jaar f 10,- per 
kraam, voor ouderen f 20,-- terwijl 
personen of instellingen die een kraam 
voor niet-commerciële doeleinden 
wensen, geen inschrijfgeld verschul- 
digd zijn. Woelwaters kregen meer ruimte N.-' A» SCHOOL- 
INFORMATIE 

I Onder dil motto zullen Amsterdams 
Stadsblad, Amstellandpcrs, Randstad- 
Publicalies, Gooipcrs en de Noord- 
Holland Top 8 + 1 Weekbladen weer 
hun jaarlijkse informatie brengen over 

| onderwijs en scholen en wel: 
In de week van 
6 t/m 10 maart a.s. 

I Op een aantal pagina's zal in redac- 
tionele kolommen aandacht worden 
besteed aan onderwijsvormen en 
schooltypen, waardoor het probleem 
van keuzebepaling mogelijk kan wor- 
den opgelost! 

Bovendien zullen een groot aantal 
scholen bij deze pagina's advertenties 
plaatsen, waarin eveneens interessante 
informatie wordt gegeven. 

Onderwijsinstellingen, die over deze 
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil- 
len worden, kunnen vóór I februari 
s. bellen naar: 

020-4S1515(dehccrPrcnl>. 
Burgemeester Machiclsen in een nieuwe rol. ZANDVOORT - Met een forse ruk aan 
de schoolbel heeft voorzitter Brink 
van de Stichting Christelijk Onderwijs 
jl. maandag de uitbreiding van 
kleuterschool De Woelwater aan de 
J.P. Thijssewcg geopend. De school, 
die zeven jaar geleden startte met één 
lokaal, groeide geleidelijk en tegen- 
over en naast de school moesten 
noodlokalen worden opgetrokken. 
Die versnippering is nu, na het in 
gebruik nemen van twee nieuwe 
lokalen, voorbij. „Ik kan wel jubelen", 
aldus hoofdleidsler mej. 't Hooft.. En 
daar hebben zij en haar leidsters, de 
dames Lekkerkerker en Jonkman, ook 
alle reden voor. Ze kregen een vrijwel ideaal kleutergebouw, daar tegen de 
dennen van het Vijverpark. Het werd 
ontworpen door architect Ingwersen 
en gebouwd door firma Waterland. 
De zeventig kleuters hadden een actief 
aandeel in de openingsceremonie. Na 
een poppekastvoorstclling, waarin de 
hoofdleidster een cadeau kreeg aan- 
geboden door „de heks", belastten de 
Woclwatcrtjes zich hoogstpersoonlijk 
met de rondleiding. Ze namen ieder 
een van de gasten, onder wie 
burgemeester Machielsen, wethouder 
v.d. Mije en chef-onderwijs Waaning, 
bij de hand en lieten alle moois zien 
waarin en waarmee ze voortaan 
kunnen spelen. Hoewel de organisatie is ontstaan uit 
het VV V- wezen, zijn ook andere 
organisaties, die aan deze route liggen 
aangesloten, waarbij een gunstige 
wisselwerking ontstaat in de belangen 
van zowel de reizenden als de 
ontvangende partij. Zo is inmiddels op 
vele plaatsen in Denemarken, bij de 
entree van de gemeenten die aan de 
GKW liggen bij de verkeersborden ook 
de drietand aangebracht. De drietand 
is het internationale embleem van 
deze organisatie op toeristisch gebied, 
waarbij men er prat op gaat vele 
andere vormen van contact tussen de 
kustgemeenten te hebben overleefd. 
Na veel moeizaam overleg en blijvend 
stuwen in de goede richting, mag men 
zich nu ook verheugen in de 
belangstelling en steun van zowel de 
ANVV alsook het Nationaal Bureau 
voor Toerisme. De VVV Zandvoort 
was een der voorvechters in dit gebied 
om de federatie Nederland van de 
GKW van de grond te krijgen, waarbij 
de heer Jh.H. Hugenholtz en 
oud-burgemeester Van Fenema zich 
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Ook de vorige burgemeester 
van Zandvoort, de heer A. Nawijn 
heeft aan het einde van ziin 
ambstperiode belangrijke bijdrage 
geleverd aan de samenstelling van 
statuten en Regelcmenten ten dienste 
van de profiteurs. 

Het behoeft geen betoog, dat met 
name de gebieden Groningen 
Friesland de eerste profiteurs zijn van 
deze organisatie Bij de grensovergang. 
Nieuwe Schans passeren per jaar 5,1 
miljoen bezoekers. Dat e.e.a. ook 
aldaar wordt onderkend moge blijken 
uit het feit, dat de meeste gelden voor 
de realisering van alle taken verbonden 
aan dit werk ook door de Provinciale 
VVV's van deze provincies worden 
betaald. Toch is het een feit, dat er 
veel indirect profijt aanwezig is in de 
andere eebieden van ons land. hetgeen 
op de vergandering nog eens duidelijk 
werd onderstreept Bij monde van de 
heer D. Reitsma burgemeester van 
Menaldumadcel en voorzitter van de 
Federatie Nederland van de GKW, 
werd daarom een dringend beroep 
gedaan om toch gezamenlijk achter de 
ideeën te blijven staan maar ook 
gezamenlijk de financiële zorgen van 
deze organisatie te dragen. Melding 
werd gemaakt, dat binnen afzienbare 
tijd een reizende foto-tentoonstelling 
zal starten, die een 1/2 jaar zal duren 
en wel in het Noordduitse 
Slecswijk-Holsteyn en het Deense 
Jutland. Deze tentoonstelling die 
foto's brengt van het gehele 
Nederlandse gebied van deze 
internationale organisatie (o.a. met 
beelden van Zandvoort, de zee en het 
casino' wordt ondergebracht in 
Raadhuizen en bankgebouwen. 
Besloten werd om de 5-talige 
brochuren • waarin Hoo r de 4 deelnemende landen wordt 

geparticipeerd - wederom in een 
oplage van 1/4 miljoen te herdrukken. 
Binnen het werk van de GKW wordt 
naarstig gezocht naar objecten, die 
wetenswaardig zijn om dit aan de 
bezoekers kenbaar te maken. Geheel 
in dit kader heeft de Rijksuniversiteit 
van Groningen een speciale 
bibliotheek geopend, waarin men alle 
drukwerken wenst te verzam clen in de 
vorm van boeken, brochures en 
kaarten, die betrekking hebben op de 
plaatsen gelegen aan de GKW-route 
zowel in Nederland als daarbuiten. In 
toenemende mate wordt deze speciale 
bibliotheek bezocht, zowel door 
leerkrachten als studenten maar ook 
door buitenlandse journalisten, die 
zich nader willen laten informeren wat 
er zoal te vinden is, maar ook waar. 
Mocht men goede boekwerken voor 
dit doel willen afstaan, dan kan de 
VVV Zandvoort wel behulpzaam zijn 
bij de verdere afhandeling. Ferry-verbinding Aan de vergadering werd kenbaar 
gemaakt, dat er een nieuwe ferry-ver- 
binding in ontwikkeling is van Delfzijl 
(Eemshaven) met Esbjerg in Dene- 
marken. Verder staat er op het 
programma een internationale foto- 
wedstrijd, die geheel gericht is op het 
totale begrip Groene Kustweg. Door 
bemiddeling van de VVV Zandvoort 
konden de deelnemers aan deze 
jaarvergadering geen bezoek brengen 
aan het Casino, alwaar men met grote 
intressc kennis heeft genomen van een 
bijzonder aspect binnen de toe- 
ristische trekpleisters aan de GKW- 
route. Hotel • Café • Restaurant 

VAN HOUTEN 

Zeestraat 29 -Tel. 27 81 

UITSTEKENDE 
A LA CARTE-KEUKEN 
DINSDAG GESLOTEN H. W. C0STER 
Makelaar o.g. LidNBM, Burg. Engelbertstraat 11, 
Zandvoort, telefoon 5531 . 

Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONING 

Taxaties — Hypotheken 

Assurantiën. Wijziging spreekuur 
wethouder vd. Mije 

ZANDVOORT - Wethouder K.C. van 
der Mije Pzn. (Gas- en Waterbedrijf, 
Sociale Zaken, Volksgezondheid, Mi- 
lieuhygiëne, Sportzaken en Huis- 
vestingszaken) zal voortaan spreekuur 
houden op de laatste woensdag van de 
maand, 's middags van 2 tot 5 uur. 

Afscheid 
Wim v.d. Boom 

ZADNVOORT - Uit het bericht over 
het komend afscheid van zwembad- 
directeur Wim v.d. Boom in ons vorig 
nummer zijn helaas de laatste zinnen 
weggevallen. Daarin had hij zich 
verheugd getoond, dat de Zandvoor- 
ters steeds meer de weg weten te 
vinden naar zwembad De Duinpan. 
„In januari 1976 hadden wc 7600 
bezoekers, in januari van dit jaar al 
8300", aldus v.d. Boom. Ook de 
datum van zijn afscheid was niet aan 
het papier toevertrouwd. Dat zal zijn 
op 18 maart • in het zwembad 
uiteraard. * Praktisch en ekonomisch 
Enorm ruim met 'n vlakke vloer ^ 
door vocxvwlaandrijving // 
Vi|f deuren en wegkl. 
achterban!-. voo< 
heel veel bagage f 

Prima weg- 
l'gginp en vering 

Renault 4. 
•) TL en Satan: 
845 cc. 3-1 DIN 
pk. 120 km/u Renault 4 
Benzmeve- p-uk 
slechts 6S He ;*?• 
100 km bij 90 <ti . 

idj oi, oni t k-ej- ■ 
ri{K', RcnautDOo 
bocdcvoi i.ito' 
'M^rn-Wf ovC auto 
l" iijdei en ai'e F. e 
nauitrnode'len 

RENAULT AUTOBEDRIJVEN RINK0 Oranjestraat 2-12, Zandvoort. 
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360) 
Off. Renault Dealer. 
iprcr 3tx: =rr= 22= z=r e: =ze: ixrr: la reine 

Restaurant - Pêtisserie 

Kerkstraat 15 • Zandvoort 

Tel. 02507 -22 53 Bezoek ons vernieuwde restaurant 

met zqn intieme en warme sfeer. 

* • • 

Een keuken voor Gourmets op 
klassieke wijze bereide en geserveerde 
gerechten. 
Gebak en desserts uit eigen 
pêtisserie en wijnen van de 
beste huizen. 
Tel deze ingrediënten bij elkaar op . . . en u bent te gast bij la reïne jtL -at. -ar -»■«■ -ar -« r i t- Met oog en oor 
de badplaats door Clivia 

Nee, het gaat ditmaal niet over de 
bekende kamerplant van die 
naam, maar over de operette 
„Clivia" van Nico Dostal. die de 
Zandvoortse Operette Vereniging 
op maandag 13 maart, aanvang 
kwart voor acht, in de Haarlemse 
Stadsschouwburg over het 
voetlicht hoopt te brengen. 
Ja natuurlijk weer in Haarlem, 
want in Zandvoort kan dat nog 
steeds niet. We hebben wél een 
Dolfirama, en een circuit, en een 
casino en een zwembad en twee 
sporthallen maar géén 

bioscoop-theaterzaal, waar al 
jarenlang om gevraagd wordt. Is 't 
geen giller in een plaats van meer 
dan 16.000 inwoners, die zich zo 
graag de eerste badplaats van 
Nederland noemt? Wat mij 
persoonlijk betreft, heb ik nu al 
mijn hoop gevestigd op 
burgemeester Machielsen, 

misschien dat hij het publcem 
eens gaat aanpakken, want onze 
raad doet er ook geen fluit aan. 
Enfin, we gaan op 13 maart a.s. 
met z'n allen weer naar Haarlem, 
lekker knus met de autobus! 
Over de operette „Clivia" hoop ik 
u in het eerstvolgende nummer 
nog het een en ander te vertellen. 

Wurf-succes 

In het verenigingsgebouw „De 
Krocht" gaf de Zandvoortse 
folklorevcreniging „De Wurf" 
zaterdagavond alweer voor een 
totaal uitverkochte zaal de 
tweede opvoering van het spel 
„toen Zandvoort badplaats werd" 
geschreven door de voorzitter 
J.A. Steen. Ook nu weer bleek het 
stuk bij het publiek ten zeerste 
aan te slaan. Van begin tot eind 
heeft men er mee meegeleefd. 
Voorzitter Steen mocht na afloop 
nog een spontane huldiging in 
ontvangst nemen van een 
uitermate dankbaar publiek. Er 
volgt nu nog één uitvoering, 
namelijk zaterdag 4 maart. 
Daarna gaat het voorlopig in de 
ijskast, maar we vernamen uit 
betrouwbare bron dat er grote 
kans bestaat, dat het stuk in de 
komende zomermaanden nog 
enkele malen zal worden 
opgevoerd, mede voor onze 
badgasten - in het kader van de 
viering van het 150-jarig bestaan 
van de badplaats. Het zou daartoe 
bijzonder geschikt zijn en succes 
is bij voorbaat verzekerd. 
Afwachten maar! Oratorium 

Het toonkunst Oratoriumkoor 
Zandvoort T.O.Z. hoopt op 
dinsdag 11 april in de Hervormde 
kerk een uitvoering te geven van 
de Nelson Messe van Joseph 
Haydn. Het programma zal 
worden aangevuld met een 
Cantate van Joh. Seb. Bach. De 
huidige dirigent Lourcns 
Stuifbergen zal deze uitvoering 
leiden. Zeer binnenkort hoop ik u 
alle verdere gegevens te kunnen 
verstrekken. 
Eerste voorjaarsdag 

We zeiden het al in deze rubriek, 
vorige week: wie weet, hoe 
spoedig wc al in het voorjaar 
zitten. Op dat moment vroor het 
in verschillende delen van ons 
land nog elf graden, zaten we 
midden in de winter met sneeuw 
en ijzel en wie had toen durven 
voorspellen, dat we ruim een 
weck later de eerste voorjaarsdag 
zouden beleven met een stralende 
zon en een temperatuur van 
twaalf graden boven nul. Dat had 
zelfs de grootc optimist niet aan 
zien komen en wanneer hij het 
gezegd had, dan hadden we hem 
voor gek verklaard. 
Maar liet was toch zo, want 
zaterdag en vooral zondag 
beleefden wc onze eerste 
voorjaarsdag. Het stralende weer 
lokte een enorme stroom 
bezoekers naar de badplaats. Zelfs 
verschillende terrasjes in het dorp 
werden druk bezocht en men 
koesterde zich in de al warme 
voorjaarszon. Welke een geheel 
ander beeld loonde Zandvoort 
deze afgelopen zondag met de 
week daarvoor. Hel leek wel, of 
we zelf andere mensen waren en 
met andere mensen te doen 
hadden. En al waren onze 
strandpaviljoens nog niet geopend 
dl vele nog niet gereed, dit nam 
niet weg. dat ook op het strand 
een gezellige drukte heerste en de 
mensen met de haringkarren 
werden bestormd. Het werd een 
dag, die goede moed gaf voor de 
toekomst, door een plotselinge 
opleving, die geen mens had 
verwacht. Strandpaviljoens geopend 

Woensdag 1 maart was de dag, dat 
onze strandpaviljoens weer 
geopend mochten zijn. Daarmee 
is seizoen 1978 ingeluid, weer 
bestaande uit het vóórseizoen, het 
hoogseizoen en het naseizoen. 
Vanzelfsprekend zijn de 
verwachtingen hoog gespannen 
mede in verband met de 
feestelijkheden rondom de viering 
van het jubileum: Zandvoort 150 
jaar badplaats. Moge seizoen 1978 
wat het welslagen betreft, alle 
vorige seizoenen slaan en moge 
een zonnig, warm en stralend 
seizoen ons deel worden. Afscheid 

Woensdagmiddag 1 maart hebben 
in het Gemeenschapshuis tijdens 
een besloten bijeenkomst de 
heren P. Aay, chef van de 
buitendienst en F. Molenaar, 
chauffeur bij de buitendienst, in 
besloten kring afscheid genomen 
van de Dienst van Publieke 
Werken. Beiden hadden zij de 
pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt. Wij hopen aan dit 
afscheid in onze eerstvolgende 
editie uitvoerig aandacht te 
besteden. Het gaat hier tenslotte 
om twee zeer bekende inwoners 
van onze gemeente. Drukke tijd voor 
toneelverenigingen 

Nu we het tóch over het seizoen 
hebben. Onze Zandvoortse 
toneelvereniging „Op Hoop van 
Zegen" gaat . de komende 
maanden een zeer drukke tijd 
tegemoet. We mogen een deel van 
deze activiteiten zien in het kader 
van de viering rondom het 150 
jaar Zandvoort badplaats- 
jubileum. Om te beginnen zal het 
spel: Medailles van een oude 
vrouw" geschreven door James M. 
Harry, waarover ik u binnenkort 
nog wel wat meer hoop te 
vertellen, worden opgevoerd in 
het Cultureel Centrum op vrijdag 
21, zaterdag 22, zondag 23, 
donderdag 27 en vrijdag 28 april. 

Alle medewerkenden staan 
geboekt: Henriê'tte Brokmeijer, 
Tiny Rodenbecher, Yvonne 
Niemcyer, Henk Spierieus en 
natuurlijk de vedette van de 
vereniging, .lopie Bisenberger als 
de oude vrouw, waar het verhaal 
om draait, met als tegenspeler 
Pieter Joustra als haar zoon. 

Voor zal het blijspel „Ik lach 
erom", geschreven door Noel 
Coward, op vrijdag 25 en zaterdag 
27 mei in het verenigingsgebouw 
„De Krocht" worden opgevoerd 
met in de hoofdrollen Rick 
Drommel, Trudie van Toornburg 
en Marianne van Holten, terwijl 
verder meewerken Marit 
Zwemmer, Ankie Joustra, Ineke 
Krist, Sylvia Holsteijn, Henk 
Spierieus, Hans Verhoeven, Peter 
Weijers en Jelle Stijsma. Vijf 
spelers maken dan hun debuut bij 
de vereniging. Bij deze twee 
spelen, die geregisseerd worden 
door Rob van Toornburg, zijn 
bijna alle werkeide leden van de 
vereniging betrokken, hetgeen de 
eenheid ten zeerste bevordert. Uit 
het gesprek met Henk van Ulscn 
in juni van het vorig jaar is thans 
een afspraak voortgekomen om 
voor de leden der vereniging een 
studie-avond te organiseren in het 
Cultureel Centrum op woensdag 
15 maart. Het wordt dan een zeer 
werkzame avond, want men zal 
scènes uit toneelstukken spelen 
die als basis dienen om samen met 
Henk van Ulscn, die dit 
fantastische aanbod deed, samen 
met hem over alle facetten van het 
toneel te spreken. Met enorm 
enthousiasme wordt deze avond 
tegemoet gezien. 

Tenslotte werd aan „Op hoop van 
zegen" door de KRO-televisie 
gevraagd, te figureren in hun 
programma „Zingendcrwijs" dat 
zal worden uitgezonden op 
zondag 5 maart om 23.05 uur. De 
opname ervoor heeft plaats gehad 
dinsdagmiddag jl. in de 
Ken nemerduinen te 

Bloemcndaal. Verzuimt u dus 
niet, de uitzending te zien en het 
actieve „Op hoop van zegen" 
wensen wij gaarne veel succes. 

C. Kuypersr. 

■"■■■""■«■■■■«■■■■■■■»■■■■■ RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 MAART 1978 ~atF-<- PAGINA 
Hoofddealer voor Haarlem 
(uit voorraad leverbaar) 

Wetsu'rts 

Sealmarine 

Camaro 

truien, surtjacks, shirts, 
schoenen, laarzen. 

Allround zeil....'. 270.- 

Brandingzwaard 65,- 

Nylon overall 

ter bescherming van uw wetsuit 79,- 

Zegwaard 

Watersport 

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem. Voor de VW-Derby zoeken wij verstandige mensen-met-stijl 
Bij een service-beurt 
(om de 1 5.000 km) gaat er geen 

tijd verloren. Dankzij de 

snelle Diagnose weten we precies 

wat er moet gebeuren. Dat scheelt 

arbeidstijd, dus kosten. 
Volkswagen, 

gewoon even 

rekenen! -Derby is een auto waarvan het uiterlijk bewust 
gehouden, maar die qua rij-kwaliteiten zeer 

r een fijne, veilige voorwielaandrijving. 
Een comfortabele wielophanging. 
Prachtig bochtengedrag. Riant zit- 
comfort. En vooral een verrassend 
grote "traditionele" bagageruimte 
van wel 51 5 liter. Tot slot zijn alle vijf 
uitvoeringen economisch. 

Kom dus gauw kennismaken bij: GARAGE H. STRIJDER 

Burg. van AlphensUaat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565 
Z.Z.P.C. „DEZEESCHUIMERS" WATERPOLO IS EEN 
GEWELDIGE SPORT!! 

In onze vereniging is plaats voor jongens 

van 12 jaar en ouder. 

Interesse? 

Bel Dirk Klinkhamer. Lorentzstraat 167, 

telefoon 7079. m*«#*a***«**« 

GARANTIE 
utobednjf 

VERSJEEGE 

Pakveldstraat 21, Zandvoort, 
.Telefoon 02507-2345. 

4S-occasions in vele merken. 
txviitnuviantiiiiiiiiiiiiuiinn a Cor Severijnse 

Vooral uw - 

stoffering, 
vitrage en gordijnwerk 

Doelstraat 14-15, 
Haarlem 

Tel. 023-312595 

Onze gordijnen worden 
gratis op maat gemaakt. t\\\w\\wn.\\\\\\vi\\\\\\\\\\\\\7E sak Hef verschil: 
één 
Zandvoortersü! 

Er komt een nieuwe partij voor u. 

De progressieve partij 
Zandvoort. 

Wij houden onze eerste bijeenkomst op 
dinsdag 7 maart a.s. in het gemeenschaps- 
huis te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur. 
Wij nodigen u allen uit om deze bespreking 
bij te wonen om gezamelijk met ons het 
voorlopig verkiezingsprogram een meer 
definitieve vorm te geven. 

Want wij zijn er voor u! 

Tot ziens in het gemeenschapshuis. 
Dat is 't verschil tussen laten 
schilderen en maar weer uitstel- 
len. Tussen mooi en lelijk. Tussen' 
beschermd en onverzorgd. 

e Dus bel ons even. We ■ 
' komen graag langs 
* voor overleg. Fa. Keur en Zoon 

Verf - Glas - Schilderwerken Winkelvorkoop: Paradijsweg 2, 

Zandvoort, tal. 02507-5602, 

na 18.00 uur 02507-6089. Openbare 
vergadering 

V.V.D., afdeling Zandvoort houdt op 
9 maart een openbare discussie- 
avond in Hotel Keur, Zeestraat, 
aanvang 21.00 uur. 
Speker: H. E. Bosman, burgemees- 
ter van Heeze en oud-raadslid van 
Zandvoort. Thema: Het raadslid- 
maatschap. 

Van harte we/kom 

OPENBARE 
VERGADERING 

U bent van 
harte welkom VERHUIZEN? 

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw 
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer. 

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder 

met waardevolle tips. 

UW VERHUIZING -ONZE ZORG . 
de wit verhuizingen Antwoordnummer 1877" 
Den Haag (geen postzegel) 
tel.:070-614121 
A. J. v. d. Moolenstraat54rd., 
Zandvoort, telefoon 02507-7400 
Haarlem, telefoon 023-310404 IHlhllk.lln rhil.lir-huln.fli lli|»»ljMZHl ■'tl rf::f l , .V* f Sï5 
Voor de bezorging van 

Zandvoorts Nieuwsblad 

worden 

BEZORGERS 

gevraagd voor donderdag na 15.00 uur. Aanmelden bij de heer T. Lanser, 
afd. bezorging, tel. 020-45 15 15 Nieuwe kollektie helioform 
vanafOvfVV 

Aaistn Voet Met Helioform 
HerkenJet Voorjaar 

Schoenboetiek 
HARMS 

Diaconiehuisstraat Sa (zijstraat Haltestraat), Zandvoort 2e HANDS 
FiETSESU 

De mooiste en beste 
sortering vindt u op de 

Oude 
Kruisweg 98 

bij de Cruquius. Vakkundig trimmen, plukken, knippen en 
scheren van uw hond. 

Tevens wassen, voet- en oorverzorging. 
Advies vachtverzorging. Showklaar maken vnn 
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gespe- 
cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels. 

IMELROODT 

Blijvend gevestigd: 

HAARLEMMERSTRAAT68. ZANDVOORT, 
TELEFOON 02507-2063. ZANDVOORTS NIEUWSBLAD Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT 

Kantooruren: 

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur 

Woensdag 9-12 uur 

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur 

Vrijdag 9-12 uur 

TELEFOON 02507-7166 

HET BLAD VOOR UW REKLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, 
ook voor kontrakten. Fa. Gansner & Co. 

Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Voor al uw: 

SANITAIRE INRICHTINGEN - 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. 

Toonzaal: 
Schelpenplein -Tel. 50 68-38 12-25 18 Abonnementen kunnen wc ' ■ - 
eventuele klachten over bezorging. -"™n aan het kantoor evenals ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook 
nieuws. 
i i Voor al uw 

veriichtings-artikelen 

uw adres ANCORU 

Grote Krocht 3-5-7 , telefoon 02507-2974. 
RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 MAART 1978 PAGINA 5 M/boer neemt leiding 
fm Gertenbachschool over 'Een school is niet 
alleen leerinstituut' 

ZANDVOORT - De nieuwe „baas" is geen vreemdeling in de Wim 
Gertenbach-M.A.V.O., waar hij al 22 jaar wiskunde doceert. Ook de 
directeurskamer is voor hem bekend terrein, want sinds november 
1976 bestuurt W.K. Nijboer, als vervanger voor de heer Sinke, van 
daaruit het pedagogisch gebeuren in het fraaie scholencomnlexaan 
de Zandvoortselaan. Er zal dus in concreto weinig 
veranderen voor Wim Nijboer, die 
toch wel blij is met het unanieme 
raadsbesluit van jl. dinsdag, een kroon 
op 30 jaar activiteit in het opvoed- 
kundig veld. Ookde wijze, waarop het 
college de benoeming tot directeur 
had gemotiveerd, moet de nieuwe 
schoolleider deugd hebben ged aan. In 
het betreffende raadsstuk heette het: 
„Conform de bij een derge- 
lijj'.e beioeming geldende gedrags- 
regels hebben wij adviezen ngewon- 
nen van de docenten en het 
niet-ondcrwijzend personeel, de ou- 
der-commissic, de huidige directeur, 
de schoolraad en de met het toezicht 
op de school belaste inspecteur. Deze 
adviezen luiden zonder uitzondering 
positief". evenveel élan vervult als zijn docent- 
schap. 

Lijn doortrekken :n 

„Ja, hetorganisatorisch werk heeft me 
altijd wel aangetrokken. In dat 
verband hoop ik ook de huidige lijn te 
kunnen doortrekken. Dat een school 
niet alleen een lecrinstituutis. Ik vind, 
dat de expressie-vakken als muziek, 
handenarbeid, tekenen, en ook sport, 
de plaats moeten krijgen, die deze 
vakken toekomt. De leerlingen moe- 
ten ook andere dan intellectuele 
bekwaamheden tot uitdrukking kun- 
nen brengen". 

Over de veranderingen in het onder- 
wijs en bij de jeugd laat Nijboer geen 
opzienbarende kreten los. „Och, de i» V "»"I4> ■" 
W.K. Nijboer: „Vrijheid moet binnen de perken blijven". Spoedcursus 

W.K.-Nijboer is afkomstig uit Hoorn, 
waar hij de H.B.S.-B doorliep. In 
Alkmaar volgde hij een éénjarige 
spoedcursus voor onderwijzer en 
stond op 19-jarige leeftijd voor de klas 
in Hciloo. 

Na een paar jaar militaire dienst, 
waarin hij het tot kapitein bij de 
artillerie bracht, belandde Nijboer in 
Bergen (N.H.) waar hij behalveopeen 
lagere school ook nog lesgaf aan een 
U.L.O.ïschool, op woensdagmiddag 
en na ■ schooltijd. Inmiddels had 
meester Nijboer in 1953 z'n hoofdacts 
en z'n trouwacte - gehaald en in 1955 
de acte Wiskunde L.O. op 1 september 
1957 volgde de benoeming tot leraar 
aan de Openbare U.L.O. te Zandvoorl. 

Ideaal 

„Dat was nog bij de heer Van der 
Waals"[ weet Nijboer nog. „In het 
oude gebouw, waar nu het Gemeen- 
schapshuis staat". Hij bleeft Zand- 
voort trouw, ook toen de school 
verhuisde naar het nieuwe gebouw 
tussen de Zandvoortselaan en het 
Kostverlorcnpark. 

„Deze school ligt ideaal", aldus de 
directeur. Hij wijst naar buiten, waar 
vijf fanzanten het eigen sportveld 
oversteken. „Gebouw en omgeving 
worden door de gemeente in optima!e 
conditie gehouden. Ook de sfeer in de 
school is zonder meer prettig". 
Nijboer, die in 1959 de acte Wiskunde 
M.O. behaalde en ook nog een aantal 
jaren doceerde op de Rijkskweek- 
school te Haarlem, heeft hetduidclijk 
naar zijn zin op „De Gertenbach". 

Bisschop 

Het lesgeven is niet Nijbocrs' enige 
activiteit geweest. Vele jaren heeft hij 
amateurtoneel gespeeld en nog niet zo 
lang geleden hees hij zich jaarlijks 
begin december, gekleed in bisschop- 
pelijk gewaad, op een schimmel om 
langs alle scholen te rijden en de jeugd 
lovend dan wel vermanend toe te 
spreken. In 1976 voldeed Nijboer aan 
het verzoek om het voorzitterschap 
van ZandvoorU' grootste sportvereni- 
ging „Zandvoortmeeuwen" op zich te 
nemen. Een taak, die hij blijkens de 
recente ontwikkelingen kenni'lij'i met tijd en de mentaliteit verandert en de 
school moet gewoon mee. Heus, de 
kinderen zijn niet beroerder gewor- 
den, alleen vrijer en dat mag ik wel. 
Het gebeuren binnen de school moet 
natuurlijk wel binnen de perken 
blijven en er moeten regels worden 
gesteld. En het is zo, dat een leerling 
ook wil weten waar hij aan toe is. Hij 
wil leiding hebben en die moeten we 
hem geven". 

De zomen gaat - het volgend lesuur 
moet Nijboer er bij de examenklas 
weer een portie wiskundige formules 
inpompen. Hij besluit: „Ik hoop te 
mogen blijven meewerken, ook als er 
minder leerlingen komen - en alle 
scholen gaar daaraan lijden -een goede 
onderwijsvoorzieningen, over de zui- 
len heen". Vrouwen van Nu ZANDVOORT - Het programma van 
de „Vrouwen van Nu" voor de 
komende week ziet er als volgt uit: 
Donderdag 2 maart: contactochtend, 
aanvang 10.00 uur. Mr. A.J. Koelmans 
zal een uurtje vertellen over het 
notariaat en u kunt vragen stellen. 
Daarna gelegenheid tot opgave voor 
diverse evenementen o.a. Excursie '20 
maart, Andorra Modeshow, bezoek 
Damiate pers, voor reis naar Joego- 
slavië enz. 

Zaterdag <l maart: feestelijke avond 
met medewerking van Mr. Pico een 
zeer bekende goochelaar, hij zal voor 
een magische avond zorgen. Daarnaast 
krijgt u een prachtig dia-programma 
over Joegoslavië te zien, verzorgd door 
Hammann Foto /Dia I'rodukties. Aan- 
vang 20.00 uur, in het Gemeenschaps- 
huis. 

Woensdag 8 maart, wandelen naar de 
Oase. Om 10.00 uur verzamelen bij de 
ingang van de waterleidingduinen. 
Zandvoortselaan, tegenover bushalte. 
Inlichtingen bij mevr. v.d. Kruys, tel. 
•1825. Zvt.: 
In Zandvoort begon 
victorie op de eenzaamheid 

Vereniging voor 
staanden groeide 
vijfduizend leden 
ZANDVOORT - „De Landelijke Vereniging voor Alleenstaanden is 
een club, die het liefst zoveel mogelijk leden wil verliezen." Dat zegt 
secretaresse Kiüy van den Heuvel en ze voegt er meteen aan toe: 
„Maar dat lukt niet zo erg. De LVVA groeit nog steeds en 
binnenkort zitten we op de vijfduizend leden." C.M.J. Sinke: „Jeugd niet studie-luier geworden " 

M.A. V.O.-directeur 

C.M.J. Sinke moet voortijdig afhaken 

Onderwijs is een 
intensief bedrijf geworden ZANDVOORT - Eervol ontslag is hem verleend, „onder 
dankzegging voor de aan de gemeente bewezen diensten", zoals dat 
heet. Maar directeur C.M.J. Sinke heeft er nog steeds moeite mee, 
dat hij zeven jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft moeten 
afhaken. „Ik voel me nog veel te jong", aldus de man, die gedurende 
bijna twintig jaar verbonden is geweest aan de Wim 
Gertenbach-M.A.V.O. „Een paar jaar geleden zei een dokter nog 
eens tegen me: Je hebt een hart als van Ard Schenk. Maar datzelfde 
hart heeft het intussen een paar keer laten afweten". Dat ..binnenkort" zal waarschijnlijk 
op 1 april zijn, als de LVVA weer een 
avond organiseert in Zandvoort, waar 
vijftien alleenstaanden in 1971 
schuchter van .start gingen in de 
feestzaal van hotel Keur. De spectacu- 
laire aanwas van leden heeft inmiddels 
wel aangetoond, dat de LVVA steeds 
meer in een behoefte gaat voorzien. 
Men presteert het namelijk om iedere 
week, soms op meerdere plaatsen 
tegelijk, een vol huis te krijgen. Vol 
met alleenstaanden, die vaak de hele 
week uitkijken naar deze, voor hen 
vaak enige vorm van contact. Bonafide de vijftiger uit Grootebroek, kijkt er 
tevreden naar en zegt: „Vorig jaar 
hebben we zo'n tachtig dansavonden 
georganiseerd en dit jaar worden het 
wel honderd. We krijgen nu per jaar 
zo'n 12.000 mensen over de vloer en 
dat vereist nogal wat voorbereiding. 
We werken nu in Zandvoort Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, 
Leusden en Beesd en daar hebben we 
dan handen al meer dan vol aan. We 
denken wel aan uitbreiding in andere 
plaatsen, maar ook in de regio zijn nog 
zoveel eenzamen, die geen lid zijn. Er 
bestaat bij velen bepaald nog een 
drempelvrees." De secretaresse vertelt: „Toen destijds DanslcSSetl 

de Nederlandse Partnerbond door 

financiële problemen op de fles ging, 

voelden we, dat er iets moest gebeuren 

voorde circa 300.000alleenstaanden, 

die Nederland telt. Doordat we een 

goede interne organisatie hebben 

kunnen opbouwen en omdat we als 

bona-fide bekend staan, zijn we zo 

snel gegroeid. De ellende van alleen- Daarvan is in de zaal weinig meel te 
merken. In een ontspannen sfeertje 
wordt een spelletje gedaan en het 
wordt steeds voller. Bij de ingang 
ontmoeten oude bekenden elkaar, 
nieuwelingen worden opgevangen en 
tactvol begeleid. Aan een bestuursta- 
fel bij de deur wordt gecontroleerd of Kerstmis en Carnaval. Sinds kort 
organiseren we ook danslessen voor 
hen, die daar behoefte aan hebben. 
Dat is een enorm succes geworden. Fji 
niet te vergeten onze groepsreizen 
naar het buitenland. Onlangs is er een 
groep naar Roemenië geweest en deze 
zomer is er voor Spanje en Italië 
geboekt." 

Beschaafd 

'Opvallend is de grote variatie in 
leeftijd bij de LVVA-ers. Het gros ligt 
tussen de 30 en 50 jaar. maar er 
schuiven ook twintigers en zestig-plus- 
sers tussendoor. ..Eenzaamheid is niet 
gebonden aan ven bepaalde leeftijd," 
concludeert Jack Bos. Hij herhaalt nog 
eens, dat zijn vereniging blij is met 
ledenverlies. „Dat betekent meestal, 
dat mensen dank zij de LVVA een 
beetje geluk hebben gevonden. We 
hebben een archief vol dankbetui- 
gingen, gedichten zelfs en huwelijks- 
aankondigingen uiteraard." 

Het nut en de noodzaak van de LVVA 
wordt aan de bar duidelijk doorleden 
bevestigd. Een dame uit de Umond 
vindt: „Wij, die door allerlei oorzaken 
alleen zijn gebleven of alleen zijn 
komen te staan, worden hier geweldig 
opgevangen. Het is een fijne vrienden- 
kring, waar het altijd beschaafd 
blijft." En een heer uit Apeldoorn Het is duidelijk een bittere pil voorde 
pur-sang onderwijsman Sinke, dat hij 
zijn leerlingen ruim een jaar geleden in 
de steek moest laten. In zijn woning 
aan de Corn. v.d. Wcrfstraat dwalen 
zijn ogen herhaaldelijk naar de duinen. 
„Op school kom ik zelden meer. Dan 
kan ik nog moeilijk opbrengen". 
Vragen stellen aan de scheidende 
pedagoog is vrijwel overbodig, alleen 
moet hier en daar even een accent 
worden gelegd, als hij wat bescheiden 
over z'n activiteiten heenloopt. Ver- 
der komen levenloop en meningen als 
vanzelf in onberispelijke volzinnen 
van zijn lippen. 

Herinneringen j 

Sinke blijkt te stammen uit Anna 
Paulowna in de kop van Noord- 
Holland. In Den Helder behaalde hij 
de onderwijzersactie en kwam daarna 
terecht op dezelfde school, waar hij 
het aap-noot-mies onder de knie had 
gekregen. In z'n eigen dorp, waar hij 
zoveel goede herinneringen bewaart. 
„Dat was een erg gezellige tijd daar in 
de polder. En in de oorlog is daar 
intensief geleefd met een enorme 
verdieping in vele opzichten". 

Maar ondanks de vele banden met het 
platteland - de schoolmeester was o.a. 
dirigent van een kerkkoor en actief in 
de sport - verhuisde hij kort na de 
bevrijding toch naar de grote stad. 
Naar Amsterdam, waar hij benoemd 
werd aan de „Opcnluchtschool voor 
het gezonde kind". „Daar heb ik 
dertien jaar heerlijk gewerkt", vertelt 
Sinke, die in de loop der jaren de 
Hoofdacte en de Middelbare acte 
Frans had verworven. Niet zo'n 
verrassende opmerking, als hij er, 
wijzend op de charmante vrouw 
tegenover hem aan toe voegt: „Dar 
heb ik Marijke leren kennen, die op 
dezelfde school les gaf". 

Francofiel . 

In 1958 kwam er een vacature in 
Zandvoort en Sinke solliciteerde. Hij 
werd benoemd onder het toenmalig 
hoofd Koerselman. Hij doceerde 
Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde 
en Nederlands. Ook in dat laatste vak 
wist hij de M.O. acte te verwerven, 
maar het Frans bleef z'n grote liefde: 
„Ik werd een echte francofiel". Dat 
bleef, ook toen in 1961 de heer 
Koerselman inspecteur werd en Sinke 
de leiding van de school werd 
toevertrouwd. Hel lesgeven kwam 
enigszins op de achtergrond, de 
opbouw van de Gertenbachschool 
werd hoofdtaak. Die opbouw werd duidelijk gerealiseerd, getuige de groei 
van zes naar veertien lokalen en het 
aanbrengen van vele andere verbete- 
ringen in het complex. „Het is een 
goede tijd geweest", denkt Sinke 
hardop. „Waarbij ik graag de kundige 
adviezen van adjunct-directeur 
Eertink en de medewerking van het 
personeel memoreer". 

Mammoeth 

„Toen destijds de Mammoeth aan 
kwam denderen heb ik waarschijnlijk 
wat te veel hooi op m'n vork genomen. 
Er kwamen rayons, scholengemeen- 
schappen met veel vergaderwerk, ik 
was een tijdje voorzitter van de 
Kennemer Kring van Schoolleiders, 
kortom het was een drukke, bewogen 
tijd. Het onderwijs is een intensief 
bedrijf geworden, waarin je je 
leerlingen toch iets meer mee wilt 
geven dan een diploma. Ze moeten 
goed toegerust de maatschappij in. Ze 
komen veel andere trekpleisters tegen 
en ze hebben nog niet allemaal de 
sterke benen, die die weelde kunnen 
dragen. Wat niet wil zeggen, dat de 
jeugd gedevalueerd is, dat ze studie- 
luier is geworden. Er wordt wat meer 
intelligentie-energie besteed aan le- 
vensbeschouwelijke zaken, met name 
door hen, die niet de consumptie- 
maatschappij huldigen". 

Boeiend vak 

Hij formuleert feiloos meer zinnige 
zaken. Over de vraag of een meer 
intense samenwerking tussen de 
scholen, met verwerking van de 
diverse doelstellingen in één pro- 
gramma, niet nodig zou zijn. „Meteen 
volwassen oecumene als in Zandvoort 
moet dat mogelijk zijn"." En over zijn 
constatering, dat er „door de zucht tot 
etaleren" jongelui op scholen zitten, 
die voor hen qua intelligentie niet 
haalbaar zijn. „Overigens, intellect is 
niet alleen zaligmakend". 

De directeur, die de Openbare 
M.A.V.O. tot bloei bracht, zou 
nog uren kunnen doorgaan imt 
zijn college over onderwijszaken. 
„Het blijft een boeiend vak voor 
hen, die hun schouders er nog 
onder moeten zetten", zegt hij 
glimlachend, met ergens een 
trieste ondertoon. Als hem 
omstreeks 1 april een afscheids- 
receptie zal worden aangeboden, 
zal de ongetwijfeld grote be- 
langstelling wellicht de ruwe 
kantjes van dit ongewilde af- 
scheid wegnemen. 
Ontspannen sfeertje bij de Landelijke Vereniging voor Alleenstaanden. staanden wordt elders vaak op 
onvoorstelbare wijze geëxploiteerd. 
Ze worden door erg hoge entrees en 
dito drankjes veelal finaal uitgekleed 
door allerlei individuen en clubs. Men 
maakt er bussiness van. Wij zijn een 
koninklijk goedgekeurde vereniging 
met eigen statuten, ledenvergade- 
ringen en dergelijke." 

Drempelvrees 

Up de dansvloer is liet intussen een 
vrolijke boel. Een orkestje speelt een 
nostalgische foxtrot en iedereen 
vermaakt zich best. Voorzitter Jack 
Bos, een joviale en goed geconserveer- alleen alleenstaanden binnenkomen. 
„Men hoeft niet meteen lid te 
worden," verduidelijkt Kitty van den 
Heuvel de gang van zaken bij de 
ingang. Het lidmaatschap van de 
LVVA kost C 40,- per jaar, maar men 
kan ook per keer f 3,50 betalen. Van 
deze gespreide betaling, vijftien maal 
f 3,50 maken de meeste leden gebruik. 
Bovendien kunnen nieuwelingen vier 
keer op proef komen voor ze besluiten 
lid te worden. Verder betaalt men 
f7,-- voor elke avond, die men 
bezoekt. Behalve deze wekelijkse 
dansavond organiseren we verschillen- 
de feesten, zoals met Sint Nicolaas, voegt er aan toe dat alles stijlvol 
toegaat, met de nodige etiquette. 
„Denk maar niet, dat ik zonder 
colbert de dansvloer opkom." Opgefleurd Alliance nodigt Koningin uit 
langs de duinen te komen glijden ZANDVOORT - De Zandvoortse Alliance Van Armoede Haters, kortweg 

„Alliance", een ludieke elub van horeca- figuren, heeft dezer dagen het 

volgende epistel aan Koningin Juliana verzonden. 

Mevrouw Bij deze willen wil u uitnodigen tot hel bijwonen van een Dienst 

in de Ned. Ilerv. Kerk te Zandvoort, ter gelegenehcid van het 150 jarig 

bestaan van Zandvooil badplaats. 

Voorn/gaande aan deze dienst zal de officiële opening plaatsvinden. 

Gedachtig de woorden van Ix>uis Davids nodigen wij u en de uwen uit om 

langs de duinen te komen glijden. De broodjes en koffie verzorgen wii. 

Wij begrijpen dal u iiivvenaurilag in huiselijke kring wilt vieren, maar gezien 

het feit dal zowel uw grootmoeder als ook uw vader gasten van Zandvoort 

geweest zijn, zouden wij ook graag de dei de generatie verwelkomen. 

U gelukwensen met uw verjaardag hopen wij een antwooid tegemoet te 

kunnen zien. 

Hoogachtend, 
Alliance Zandvoort. „De mensen willen vaak ook met je 
praten", aldus Kitty van den Heuvel. 
„Over allerlei zaken en problemen. We 
hadden pas nog een man, die het 
helemaal niet meer zag zitten en aan 
zelfmoord dacht. Die hebben we 
kunnen opvangen en hij is helemaal 
opgefleurd. We hebben zelfs werk 
voor iemand kunnen vinden. Helaas 
bereiken we nog maar tien procent van 
de alleenstaanden in deze regio en ik 
huup, JuL/ij, die nog aan de kant staan 
en wel willen, maar niet durven, 
contact met ons opnemen'" 

Dat contact zou tot stand 
kunnen konier. via het se- 
afetariajt, dat is gevestigd aan de 
Engelandlaan 610-3 in het 
Haarlemse Schalkwijk, waar men 
steeds klaar staat om alleenstaan- 
den te woord te staan. „Wij zijn 
telefonisch altijd bereikbaar on- 
der nummer 023-338442. Men 
kan ook eens komen kijken op 
een van onze volgende avonden 
hier in de buurt. Die zijn op 4 
maart in Haarlem, Die Raeckse, 
11 maart Haarlem, Wintertuin, 
18 maart Amsterdam, Huize Fax 
en 1 april weer Zandvoort, in 
gebouw De Krocht. Verder is er 
iedere zondagmiddag disco-dan- 
cing in Die Raeckse in Haarlem". Boomfeestdag 1978 

ZANDVOORT - Rvenals in voor- 
gaande jaren zal ook dit jaar de 
Nationale Boomfeestdag worden ge- 
vierd. Op die dag nlanten ticnriui/cncl- 
e n ' Nederlandse 

schoolkinderen hun 'boom en 

getuigen daarmee van ncv aiom 

groeiende besef, dat de natuur en het 
landschap van Nederland voor verar- 
ming moeten worden behoed om 
ons een omgeving <,, «anrhogen. waarin het goed wonen en werken is. 

Voorgenoemde Nationale Boomfeest- 
dag is als datum vastgesteld 15 maart 
1 978. Aangezien aan deze boomplant- 
dag slechts een beperkt aantal 
scholieren kan deelnemen, zal hierbij 
dit jaar worden deelgenomen door de 
leerlingen van het zesde leerjaar der 
Hannie Schaflschool, Mariaschool en 
Oranje Nassaüschool v oor basisonder- wijs. 

Het planten van de bomen zal plaats 
hebben om plm. 11.00 uur langs het 
voetpad aan de westzijde van de Ilerm. 
Heyermansweg en het voetpad aan de 
noordzijde van de Zandvoortselaan 
tegenover het Huis in de Duinen. Om 
10.30 uur zullen de deelnemende 
leerlingen worden ontvangt n in de 
aula van de Wim Gertenbachschool 
voor m.a.v.o. Zandvoortselaan 19a, 
alhier. Ald.uir /al een toespraak 
worden gehouden en instructie wor- 
den gegeven. Jazz in De Hobbit 

ZANDVOORT • De jazz-concerten in 
het bruine café De Hobbit aan het 
Dorpsplein, blijven een groot succes. 
Iedere zondagmiddag trekt liet kwar- 
tet Hans Kcune daar een vol huis. De 
vorige week trad tenorsaxofonist 
Harry Verbeke als s< list op, a.s. 
zondag i.s dal Jit/evan Kalsbeekenop 
12 maart Jan Mortes. Iedere vrijdag- 
avond van 22.00 uur af is er in De 
Hobbit een optreden van de rhvtm 
and blues /anger-j)ianist Alex Dundas. 
0000 Burg. v. Alphenstraat 102, 
ZANDVOORT 
. Tel. 02507- 45 65 RANDSTAD PUBLICATIES/5 DONDERDAG 2 MAART ".978 PAGINA m& 11 
ent y 
vloerbedekking toe? 

'APIJTHAL 

ADVISEERT U GRAAG!!! 

Bijv.: welk tapijt geschikt is voor: 

trappen, hallen, objecten, huiskamers, slaapkamers, 

badkamers, keukens, tienerkamers, enz. enz. 

ENIGE „PRIJS" VOORBEELDEN HONDEN 

KAPSALQN 

RENÉE 

voor vakkundig knip- 
pen, scheren, trim- 
men, wassen, oor- 
behandeling, voet- 
behandeling etc. 
Hondenspecialist 

sinds 1955 
v.Ostadestr.26 
(bij de Koninginne- 
weg), tel 5626 

Honden kunnen evt. 

gehaald en gebracht 

worden tegen kleine 

vergoeding. Tekoopaangeb.: 

Simca 
1000GLS 

80.000 km, incl. radio, 
vr.pr. f 900,-. 

Telefoon 02507-6194. Gratis 
gelegd Dubo tapijt 

voor jarenlang woongenot 

in iraaie kleuren 

400 cm br DUBO-PRIJS: Bedroom 

400 cm br een droomtaptijt 

voor elke slaapkamer 5 

uni-kleuren 

DUBO-PRIJS: 59.- 59-- Gratis 
gelegd Dubonette 

' onze eigen huis kwaliteit 400 
br 3 kleuren DUBO-PRIJS: 89.- per meter Keukentapijt 

200 cm breed diverse kleuren 

en dessins 

v a 

STUNTPRIJSJE 

29.90 

per meter Florida 

zeer mooie velours moquette 

400 r m br in warme kleuren. 

groen terra d beige 

DUBO-PRIJS 89.- Gratis 
gelegd Hercules 
tapijt 

400 breed 

het objectentapi|t 

div kleuren 

DUBO-PRIJS 

85.- 2ll wef Sc ''e envo/ 

Bergoss 

zware 100°o lussen tapijt 400 
br op legüare rug 

NU DIE STUNTPRIJS 

199.- Gratis 
gelegd NEEM DE MAAT VAN UW VLOER . . . 

KOM, KIJK, VERGELIJK . . . 

WANT GOEDKOPER KAN HET BESLIST NIET 

SPECIALE AANBIEDING VOOR DE DOE HET ZELVER!!!! 

nu 59 et 
nu 99 et 
nu 34.- 
nu 10.90 
nu 11.50 Verwen u eens met 
een mooie 

azalea 

(eigen kweek) 
Tevens een grote kol- 
lektie groene en 
bloeiende kamer- 
planten. 

Kom eens kijken in 
onze kassen. 

Kwekerij 
De IM o led op 

Zandvoortselaan 183, 

naast innang 

Boeckaniersnest. 

Groentenzaden, 
zaaigrond, 
zaaikisten, 
jiffy pots 

en dergelijke. Kwekerij P. VAN KLEEFF 

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093. 

'WASUNIEK' 

WASSEN 5 kilo 4 f / 5 

STOMEN b.v. PANTALON. U f Sb CHINESE TEGELS 30 x 30. 5 KWALITEITEN VANAF 
NYLON VILTTEGELS 40 x 40. ZELFKLEVEND 
NOVILON 200 CM BR. VOOR KEUKEN ETC 
VINYL OP VILT 200 CM BR. DUBOFLEX 
VILTTAPIJT 200 CM BR. 6 KLEUREN STOMEN b.v. JAPON... 
LAKENPAKKET wasserij 
Snel, Utrecht 

Spaar de gratis zegels voor een gratis 
was. 4,95 
7,25 Haltestraat 638, Zandvoort. tel. 4417. DEUTEKOM 

KEUKENARCHITECTUUR --»!" 


w&z* ytièï IQ*. aTarose 

^▼keuken ^asirrr Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend. 

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen 

bouwbedrijf worden verzorgd. 

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF 

DEUTEKOM 

Showroom Paradijsweg 1 1a, telefoon 02507-2361 of 4163, 
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags. BIJNA 50 jaar tapijtervaring 

GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM - TEL. 023-315402 

TUSSEN DE HEILIGE LANDEN 

ZEESTRAAT 58 - BEVERWIJK - TEL. 02510-28467 
OOK GEVESTIGD KRUISSTRAAT 175 - EINDHOVEN y op zondagmiddag 
ze gastvrouw zijn? Wij zoeken voor onze nieuw te openen vestiging te Zandvoort voor 
spoedige indiensttreding dames met belangstelling of ervaring in de 
meubelbranche. 

De werkzaamheden, op zondagmiddag van 1 1 .00 tot 17.00 uur, zullen 
bestaan uit het ontvangen van mensen met belangstelling voor onze 
unieke 'lederen meubelshow'. U dient hen te begeleiden en waar nodig 
van advies te dienen. 

Voor een g